You are on page 1of 1

Berggrunnen

Forvitring og erosjon

Forvitring: Lokal nedbrytning fra ytre krefter.


- Nedbør, temperaturendringer og vann
Erosjon: Sliter ned berggrunnen over tid
- Isbre som «sliper» landskapet over tid
Forvitring gjør ofte at erosjon går lettere