You are on page 1of 8

NAMA : TARIKH :

PERKARA :

PETA ALIR

CikguFifie®
NAMA : TARIKH :
PERKARA :

PETA ALIR
BUIH

CikguFifie®
NAMA : TARIKH :
PERKARA :

PETA BUIH
PETA ALIR
BERGANDA

CikguFifie®
NAMA : TARIKH :
PERKARA :

PETA
PETA ALIR
BULATAN

CikguFifie®
NAMA : TARIKH :
PERKARA :

PETA
PETA ALIR
DAKAP

CikguFifie®
NAMA : TARIKH :
PERKARA :

PETA
PELBAGAI
PETA ALIR
ALIR
CikguFifie®
NAMA : TARIKH :
PERKARA :

PETA
PETA ALIR
POKOK

CikguFifie®
NAMA : TARIKH :
PERKARA :

FP :_____________________________

as as as

as as as

PETA
PETAALIR
TITI
FP :_____________________________
CikguFifie®