You are on page 1of 2

IPG IPG

IPG
KAMPUS SARAWAK KAMPUS SARAWAK
KAMPUS SARAWAK
MIRI MIRI
MIRI

FAIL KURSUS FAIL KURSUS FAIL KURSUS


PELAJAR PELAJAR PELAJAR

NUR SYAFIQAH NUR SYAFIQAH


NUR SYAFIQAH
BINTI ROSLI BINTI ROSLI
BINTI ROSLI

EDU3083 EDU3093
PKU3143
ASAS KEPIMPINAN GURU DAN
PENGURUSAN DAN
DAN CABARAN SEMASA
PENTADBIRAN
PERKEMBANGAN 3(3+0)
PENDIDIKAN KHAS
PROFESIONAL 3(3+0)
3(3+0)
PENDIDIKAN KHAS
PENDIDIKAN RENDAH
PENDIDIKAN KHAS
PISMP
PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN RENDAH
PENDIDIKAN RENDAH PISMP
PISMP AMBILAN JANUARI 2011
SEMESTER 2 TAHUN 4 AMBILAN JANUARI 2011
SEMESTER 2 TAHUN 4
AMBILAN JANUARI 2011
SEMESTER 2 TAHUN 4