You are on page 1of 45

Anexa nr.

Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale


mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Total general 9217656,9 1211113,6 7907768,1 6669793,5 166061,3 178157,8 76199,8 42842,0 33756,3 17706,1 7653,6 3860,8 630,0 823,8 152285,0 736155,9 84325,0 14450,2
Total nivelul II 6667720,5 666112,5 5930853,7 5084950,2 144659,2 178157,8 76199,8 42842,0 33756,3 17706,1 7653,6 2162,0 823,8 65167,7 454933,0 56304,1 14450,2
Total nivelul I 2549936,4 545001,1 1976914,4 1584843,3 21402,1 1698,8 630,0 87117,3 281222,9 28020,9

municipiul Bălți 300080,5 1295,4 298510,1 257290,0 15935,5 8976,2 4345,5 2121,6 466,3 2042,8 16308,4 275,0
Total nivelul II 295255,6 294980,6 254305,0 15935,5 8976,2 4345,5 2121,6 466,3 2042,8 15763,9 275,0
Total nivelul I 4824,9 1295,4 3529,5 2985,0 544,5
Consiliul
municipal 295255,6 294980,6 254305,0 15935,5 8976,2 4345,5 2121,6 466,3 2042,8 15763,9 275,0
Elizaveta 3217,4 758,9 2458,5 2070,6 387,9
Sadovoe 1607,5 536,5 1071,0 914,4 156,6

municipiul
Chișinău 1846446,6 14223,1 1830136,1 1613255,8 52849,2 34369,1 24068,5 7776,0 1525,1 999,5 7806,4 121855,6 2087,4
Total nivelul II 1715355,8 1713268,4 1519527,6 51316,1 34369,1 24068,5 7776,0 1525,1 999,5 2235,5 105820,1 2087,4
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Total nivelul I 131090,8 14223,1 116867,7 93728,2 1533,1 5570,9 16035,5
Consiliul
municipal 1715355,8 1713268,4 1519527,6 51316,1 34369,1 24068,5 7776,0 1525,1 999,5 2235,5 105820,1 2087,4
Băcioi 8276,2 1140,9 7135,3 5855,2 1280,1
Bubuieci 7922,7 1047,1 6875,6 5931,5 944,1
Budești 5214,7 757,8 4456,9 3882,0 574,9
Ciorescu 8976,5 476,5 8500,0 7700,3 799,7
Codru 8583,1 1103,3 7479,8 5669,3 1810,5
Colonița 4093,3 618,3 3475,0 3061,9 413,1
Condrița 556,7 475,4 81,3 81,3
Cricova 10299,9 726,0 9573,9 8150,4 200,0 1223,5
Cruzești 1816,7 560,6 1256,1 1045,1 211,0
Durlești 18968,5 1576,7 17391,8 14977,6 200,0 2214,2
Ghidighici 5234,8 732,1 4502,7 3681,7 218,7 602,3
Grătiești 6389,6 791,7 5597,9 4774,1 43,3 780,5
Sîngera 11063,6 1220,7 9842,9 5001,7 3317,0 1524,2
Stăuceni 10913,5 645,7 10267,8 7714,9 1533,1 1019,8
Tohatin 3491,1 613,4 2877,7 2557,5 320,2
Trușeni 8531,7 1085,8 7445,9 4646,7 1591,9 1207,3
Vadul lui Vodă 7475,6 388,9 7086,7 6465,5 621,2
Vatra 3282,6 262,2 3020,4 2612,8 407,6

Anenii Noi 220247,1 36593,1 181988,9 156472,1 2790,8 3110,0 1449,2 1161,2 57,0 442,6 339,1 1147,0 18129,9 1309,9 355,2
Total nivelul II 137499,1 22682,0 114461,9 99657,7 2790,8 3110,0 1449,2 1161,2 57,0 442,6 47,6 120,0 8735,8 355,2
Total nivelul I 82748,0 13911,1 67527,0 56814,4 291,5 1027,0 9394,1 1309,9
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Consiliul raional 137499,1 22682,0 114461,9 99657,7 2790,8 3110,0 1449,2 1161,2 57,0 442,6 47,6 120,0 8735,8 355,2
Anenii Noi 12389,5 861,2 11528,3 10218,8 1309,5
Botnărești 1083,1 215,1 868,0 747,7 120,3
Bulboaca 4395,6 551,4 3844,2 3232,3 611,9
Calfa 2316,6 601,9 1309,5 1117,5 192,0 405,2
Chetrosu 3746,9 718,7 3028,2 2580,2 448,0
Chirca 1782,4 475,7 1204,0 991,1 212,9 102,7
Ciobanovca 1938,0 571,2 1366,8 1161,3 205,5
Cobusca Nouă 2235,6 510,4 1725,2 1544,7 180,5
Cobusca Veche 2846,7 705,1 2141,6 1873,8 267,8
Delacău 2200,5 676,7 1523,8 1280,3 243,5
Floreni 4124,6 475,2 3649,4 3197,1 452,3
Geamăna 3483,4 745,4 2738,0 1914,5 450,0 373,5
Gura Bîcului 3134,5 655,8 2478,7 2077,5 401,2
Hîrbovăț 6043,5 652,5 5391,0 4244,7 530,0 616,3
Maximovca 1337,2 150,3 1186,9 970,8 216,1
Mereni 5870,0 720,4 4935,1 4240,6 694,5 214,5
Merenii Noi 1257,0 129,5 1050,1 877,8 172,3 77,4
Ochiul Roș 596,1 554,9 41,2 41,2
Puhăceni 3360,2 744,6 2577,6 2163,4 414,2 38,0
Roșcani 2447,8 199,9 2076,7 1786,8 289,9 171,2
Speia 2563,8 571,9 1991,9 1655,2 336,7
Șerpeni 3122,5 800,0 2180,2 1731,1 47,0 402,1 142,3
Telița 1356,6 497,1 859,5 727,3 132,2
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Ţînţăreni 3382,0 591,4 2790,6 2413,1 377,5
Varnița 5070,8 391,0 4521,2 3647,4 291,5 582,3 158,6
Zolotievca 663,1 143,8 519,3 419,4 99,9

Basarabeasca 71683,2 12614,8 57626,5 48523,3 891,4 1059,8 475,8 384,0 200,0 2397,0 4755,0 1343,2 98,7
Total nivelul II 43463,2 7553,2 34565,7 30712,2 891,4 1059,8 475,8 384,0 200,0 282,1 1620,2 1245,6 98,7
Total nivelul I 28220,0 5061,6 23060,8 17811,1 2114,9 3134,8 97,6
Consiliul raional 43463,2 7553,2 34565,7 30712,2 891,4 1059,8 475,8 384,0 200,0 282,1 1620,2 1245,6 98,7
Abaclia 5285,2 937,0 4348,2 3751,6 596,6
Basarabeasca 9776,8 776,0 9000,8 7691,6 70,4 1238,8
Başcalia 4333,6 826,1 3507,5 1507,4 1594,5 405,6
Carabetovca 1744,1 616,8 1074,1 871,3 202,8 53,2
Iordanovca 1674,3 525,2 1104,7 557,0 450,0 97,7 44,4
Iserlia 1306,0 583,3 722,7 593,8 128,9
Sadaclia 4100,0 797,2 3302,8 2838,4 464,4

Briceni 200649,9 37749,7 162330,4 133755,9 2881,1 2117,0 1358,2 508,8 250,0 3480,9 20095,5 169,6 400,2
Total nivelul II 125596,8 20633,5 104563,1 88250,8 2601,0 2117,0 1358,2 508,8 250,0 11594,3 400,2
Total nivelul I 75053,1 17116,2 57767,3 45505,1 280,1 3480,9 8501,2 169,6
Consiliul raional 125596,8 20633,5 104563,1 88250,8 2601,0 2117,0 1358,2 508,8 250,0 11594,3 400,2
Balasineşti 2474,3 637,2 1837,1 1446,1 120,0 271,0
Bălcăuți 479,3 397,9 81,4 81,4
Beleavinţi 1910,0 508,5 1401,5 1137,5 264,0
Berliniţi 2070,4 645,0 1425,4 1194,8 230,6
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Bogdănești 1705,7 539,6 1166,1 1027,5 138,6
Briceni 14464,6 573,7 13890,9 11469,6 1463,7 957,6
Bulboaca 1111,6 567,7 543,9 448,3 95,6
Caracuşenii
Vechi 2733,3 830,5 1814,2 1352,3 461,9 88,6
Colicăuți 3340,3 676,1 2650,5 2306,7 343,8 13,7
Corjeuți 4983,8 1033,3 3950,5 1882,8 1200,0 867,7
Coteala 1882,0 657,5 1224,5 1004,0 220,5
Cotiujeni 2785,6 823,2 1962,4 1557,5 404,9
Criva 1045,6 148,8 896,8 722,5 174,3
Drepcăuți 1805,6 680,5 1104,8 841,6 263,2 20,3
Grimăncăuți 2831,0 777,4 2053,6 1586,8 466,8
Halahora de Sus 1546,4 607,4 939,0 762,0 177,0
Hlina 1504,1 509,1 995,0 880,3 114,7
Larga 5598,6 734,7 4818,8 4022,6 280,1 516,1 45,1
Lipcani 4482,7 356,9 4125,8 3551,2 574,6
Mărcăuți 1417,5 572,8 844,7 672,7 172,0
Medveja 1426,6 579,2 847,4 675,4 172,0
Mihăileni 1044,1 473,0 571,1 489,6 81,5
Pererita 1799,3 621,8 1177,5 973,6 203,9
Slobozia-Şirăuţi 1348,5 529,9 816,7 701,2 115,5 1,9
Şirăuţi 1980,4 688,2 1292,2 1025,3 266,9
Tabani 2117,6 667,8 1449,8 1118,4 331,4
Tețcani 3269,2 646,4 2622,8 1619,1 697,2 306,5
Trebisăuți 1895,0 632,1 1262,9 1035,7 227,2
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12

Cahul 347098,3 58702,5 287864,1 232940,1 5168,3 4228,9 1439,0 1209,2 918,0 662,7 17793,0 27733,8 0,4 531,3
Total nivelul II 211769,6 35060,7 176177,6 149926,8 821,3 4228,9 1439,0 1209,2 918,0 662,7 6890,0 14310,6 531,3
Total nivelul I 135328,7 23641,8 111686,5 83013,3 4347,0 10903,0 13423,2 0,4
Consiliul raional 211769,6 35060,7 176177,6 149926,8 821,3 4228,9 1439,0 1209,2 918,0 662,7 6890,0 14310,6 531,3
Alexanderfeld 1178,8 212,6 966,2 806,6 159,6
Alexandru Ioan
Cuza 3068,0 693,8 2374,2 1840,8 240,0 293,4
Andrușul de Jos 2834,6 700,2 2134,4 1865,0 269,4
Andrușul de Sus 2059,8 609,9 1449,9 1271,7 178,2
Badicul
Moldovenesc 1390,7 568,0 822,7 672,4 150,3
Baurci-
Moldoveni 2536,9 716,6 1820,3 1577,2 243,1
Borceag 1986,9 525,5 1461,4 1289,0 172,4
Brînza 4328,9 734,9 3594,0 1627,5 1680,0 286,5
Bucuria 401,9 317,3 84,2 84,2 0,4
Burlacu 3322,4 579,5 2742,9 1711,0 800,0 231,9
Burlăceni 1993,9 207,1 1786,8 1544,6 242,2
Cahul 45970,1 2542,0 43428,1 33121,8 4347,0 1700,0 4259,3
Chioselia Mare 1367,8 649,2 718,6 541,0 177,6
Cîşliţa-Prut 1725,5 625,9 1099,6 517,8 445,0 136,8
Colibași 6121,5 907,3 5214,2 4341,1 200,0 673,1
Crihana Veche 3627,0 792,0 2835,0 1980,9 350,0 504,1
Cucoara 2472,8 635,9 1836,9 1368,9 250,0 218,0
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Doina 1969,5 601,9 1367,6 1171,2 196,4
Găvănoasa 1237,8 530,9 706,9 450,0 256,9
Giurgiulești 2706,4 283,1 2423,3 2093,2 330,1
Huluboaia 1112,3 519,1 593,2 490,9 102,3
Iujnoe 1111,3 625,7 485,6 400,0 85,6
Larga Nouă 1827,0 378,1 1448,9 873,1 400,0 175,8
Lebedenco 1740,3 463,2 1277,1 1004,7 272,4
Lopăţica 573,4 497,5 75,9 75,9
Lucești 1249,6 182,9 1066,7 497,4 500,0 69,3
Manta 5377,8 842,4 4535,4 3424,3 650,0 461,1
Moscovei 2641,4 620,7 2020,7 1641,6 379,1
Pelinei 2863,8 604,1 2259,7 1995,5 264,2
Roșu 2998,0 614,4 2383,6 1679,1 350,0 354,5
Slobozia Mare 7039,0 966,5 6072,5 5001,0 400,0 671,5
Taraclia de
Salcie 1907,2 625,1 1282,1 1098,4 183,7
Tartaul de Salcie 1931,5 540,9 1390,6 1035,0 240,0 115,6
Tătărești 1582,8 713,7 869,1 637,0 232,1
Vadul lui Isac 2779,9 762,7 2017,2 1330,9 350,0 336,3
Văleni 3823,7 773,5 3050,2 2380,7 320,0 349,5
Zîrnești 2468,5 477,7 1990,8 1760,0 230,8

Cantemir 190968,9 34828,0 154021,2 130178,4 2518,1 2230,4 744,6 998,8 487,0 2618,4 16475,9 1782,2 337,5
Total nivelul II 119793,8 18509,8 99164,3 84592,9 2518,1 2230,4 744,6 998,8 487,0 103,6 9719,3 1782,2 337,5
Total nivelul I 71175,1 16318,2 54856,9 45585,5 2514,8 6756,6
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Consiliul raional 119793,8 18509,8 99164,3 84592,9 2518,1 2230,4 744,6 998,8 487,0 103,6 9719,3 1782,2 337,5
Antonești 1943,6 608,0 1335,6 1159,9 175,7
Baimaclia 4502,1 622,8 3879,3 3508,7 370,6
Cania 2623,2 618,5 2004,7 1600,4 404,3
Cantemir 6180,9 334,4 5846,5 5279,5 567,0
Capaclia 2232,5 682,3 1550,2 1324,9 225,3
Chioselia 2938,3 647,4 2290,9 2033,8 257,1
Ciobalaccia 2840,6 630,3 2210,3 1864,1 346,2
Cîietu 1923,8 595,2 1328,6 1183,7 144,9
Cîrpești 2279,3 745,7 1533,6 1258,1 275,5
Cîşla 1154,5 438,2 716,3 639,4 76,9
Cociulia 3377,0 728,7 2648,3 2259,1 389,2
Coştangalia 2009,9 529,9 1480,0 1367,4 112,6
Enichioi 2691,6 615,4 2076,2 1863,6 212,6
Gotești 4781,1 853,0 3928,1 3040,7 380,0 507,4
Haragîş 1683,9 564,3 1119,6 1000,4 119,2
Lărguța 3026,4 743,6 2282,8 1712,9 251,6 318,3
Lingura 2117,7 557,0 1560,7 1377,9 182,8
Pleșeni 3326,2 419,4 2906,8 2558,5 348,3
Plopi 2500,0 602,8 1897,2 1719,8 177,4
Porumbești 1939,0 586,3 1352,7 1169,9 182,8
Sadîc 2379,3 719,6 1659,7 1406,6 253,1
Stoianovca 1203,4 563,3 640,1 492,5 147,6
Şamalia 1102,8 520,2 582,6 466,5 116,1
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Tartaul 2254,5 622,7 1631,8 1415,4 216,4
Toceni 1935,9 512,2 1423,7 985,0 301,0 137,7
Țiganca 4424,3 674,3 3750,0 1855,3 1582,2 312,5
Vişniovca 1803,3 582,7 1220,6 1041,5 179,1

Călărași 200908,0 37093,5 162096,0 137795,7 4222,8 2820,6 1316,0 924,2 580,4 800,0 16456,9 1335,8 382,7
Total nivelul II 122352,2 19759,9 101611,6 90642,9 2820,6 1316,0 924,2 580,4 8148,1 598,0 382,7
Total nivelul I 78555,8 17333,6 60484,4 47152,8 4222,8 800,0 8308,8 737,8
Consiliul raional 122352,2 19759,9 101611,6 90642,9 2820,6 1316,0 924,2 580,4 8148,1 598,0 382,7
Bahmut 1994,9 585,0 1409,9 1199,0 210,9
Bravicea 3911,7 725,0 3186,7 2818,2 368,5
Buda 1418,4 580,9 837,5 718,3 119,2
Căbăiești 1527,1 568,1 959,0 844,2 114,8
Călărași 15608,8 1056,1 14552,7 8653,5 4222,8 1676,4
Dereneu 1668,7 621,3 1047,4 894,5 152,9
Frumoasa 1130,0 569,3 560,7 478,9 81,8
Hirova 1877,1 604,2 1263,0 1098,1 164,9 9,9
Hîrjauca 2021,7 247,0 1774,7 1475,8 298,9
Hoginești 2376,6 616,8 1560,4 1359,4 201,0 199,4
Horodiște 2150,3 701,1 1433,7 1143,0 290,7 15,5
Meleșeni 1692,2 571,3 1120,9 940,8 180,1
Nișcani 340,2 147,1 193,1 193,1
Onișcani 2131,4 533,2 1461,2 1230,2 231,0 137,0
Păulești 1169,6 497,6 672,0 565,8 106,2
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Peticeni 1834,0 470,4 1363,6 1227,8 135,8
Pitușca 3901,1 668,0 3220,1 2869,2 350,9 13,0
Pîrjolteni 2167,6 502,0 1487,5 1293,6 193,9 178,1
Răciula 3123,1 695,4 2427,7 2128,9 298,8
Rădeni 2512,0 654,0 1819,6 831,3 800,0 188,3 38,4
Sadova 2380,5 706,6 1673,9 1387,2 286,7
Săseni 1902,9 664,1 1238,8 975,7 263,1
Sipoteni 8229,4 1031,0 7198,4 6372,9 825,5
Temeleuți 1907,9 592,8 1315,1 1152,9 162,2
Tuzara 3396,7 678,1 2572,1 2255,9 316,2 146,5
Ţibirica 2559,9 641,8 1918,1 1654,6 263,5
Vălcineț 2211,0 823,4 1387,6 913,4 474,2
Vărzăreștii Noi 1411,0 582,0 829,0 669,7 159,3

Căușeni 266356,7 45398,2 215841,5 175673,0 4607,5 13985,9 1211,7 1372,8 9794,2 300,0 1307,2 349,2 1240,0 19985,9 4739,1 377,9
Total nivelul II 177142,7 26469,5 146037,5 117386,7 4607,5 13985,9 1211,7 1372,8 9794,2 300,0 1307,2 88,0 9969,4 4257,8 377,9
Total nivelul I 89214,0 18928,7 69804,0 58286,3 261,2 1240,0 10016,5 481,3
Consiliul raional 177142,7 26469,5 146037,5 117386,7 4607,5 13985,9 1211,7 1372,8 9794,2 300,0 1307,2 88,0 9969,4 4257,8 377,9
Baccealia 2545,4 690,5 1678,7 1427,4 251,3 176,2
Baimaclia 2292,3 736,2 1556,1 1278,0 278,1
Căinari 4797,7 633,3 4164,4 2424,3 1240,0 500,1
Căușeni 18515,8 1333,7 17182,1 15163,4 2018,7
Chircăiești 3695,7 799,3 2742,9 2352,8 390,1 153,5
Chircăieștii Noi 1934,5 643,5 1291,0 1108,0 183,0
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Ciuflești 1399,4 511,3 888,1 755,8 132,3
Cîrnățeni 3062,5 689,0 2373,5 2056,2 317,3
Cîrnățenii Noi 2017,1 645,0 1372,1 1186,1 186,0
Copanca 4485,0 819,4 3665,6 2945,0 145,3 575,3
Coșcalia 2236,3 698,1 1538,2 1298,0 240,2
Fîrlădeni 3351,2 856,3 2494,9 1966,4 528,5
Grădinița 1268,9 539,0 729,9 596,4 133,5
Grigorievca 1318,8 513,2 805,6 672,2 133,4
Hagimus 2729,2 655,4 2073,8 1649,2 115,9 308,7
Opaci 3900,0 836,8 3063,2 2673,8 389,4
Pervomaisc 1786,6 436,9 1349,7 1193,0 156,7
Plop-Știubei 2403,8 649,3 1754,5 1557,2 197,3
Săiți 2665,1 609,4 2055,7 1813,1 242,6
Sălcuța 3937,2 906,5 3030,7 2518,6 512,1
Taraclia 3264,6 609,4 2655,2 2184,0 471,2
Tănătari 2463,7 670,7 1793,0 1484,3 308,7
Tănătarii Noi 581,1 502,8 78,3 78,3
Tocuz 4423,9 757,9 3666,0 3172,3 493,7
Ucrainca 2087,6 678,0 1258,0 1071,4 186,6 151,6
Ursoaia 2562,8 652,2 1910,6 1617,6 293,0
Zaim 3487,8 855,6 2632,2 2121,8 510,4

Cimișlia 162160,6 33600,4 126536,3 102506,8 2409,6 2177,7 832,1 835,6 510,0 4043,4 15398,8 1724,4 299,5
Total nivelul II 106840,0 18708,6 86554,4 73102,5 2409,6 2177,7 832,1 835,6 510,0 8864,6 1277,5 299,5
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Total nivelul I 55320,6 14891,8 39981,9 29404,3 4043,4 6534,2 446,9
Consiliul raional 106840,0 18708,6 86554,4 73102,5 2409,6 2177,7 832,1 835,6 510,0 8864,6 1277,5 299,5
Albina 1227,3 624,5 602,8 376,0 226,8
Batîr 2093,5 733,3 1360,2 1086,0 274,2
Cenac 1790,2 706,1 1084,1 858,1 226,0
Cimișlia 13932,4 1220,8 12711,6 11095,4 1616,2
Ciucur-Mingir 1374,2 677,7 696,5 496,2 200,3
Codreni 325,4 159,2 75,9 75,9 90,3
Ecaterinovca 1583,8 695,7 888,1 691,2 196,9
Gradişte 2374,4 686,2 1688,2 1415,0 273,2
Gura Galbenei 3618,3 822,2 2796,1 1948,8 245,0 602,3
Hîrtop 2028,1 694,9 1333,2 1080,9 252,3
Ialpujeni 1501,7 647,9 853,8 663,0 190,8
Ivanovca Nouă 1074,9 584,1 490,8 400,0 90,8
Javgur 1846,0 627,3 1218,7 997,2 221,5
Lipoveni 1572,5 611,3 961,2 734,8 226,4
Mihailovca 3955,1 685,3 3269,8 950,8 1942,3 376,7
Porumbrei 2487,5 602,1 1885,4 1038,6 674,1 172,7
Sagaidac 2227,5 719,5 1508,0 1230,9 277,1
Satul Nou 2716,0 647,0 2069,0 1055,4 782,0 231,6
Selemet 3678,9 837,2 2502,2 1886,3 200,0 415,9 339,5
Suric 1056,8 561,1 495,7 400,5 95,2
Topala 679,2 593,8 85,4 85,4
Troiţcoe 1231,2 506,4 724,8 601,7 123,1
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Valea Perjei 945,7 248,2 680,4 397,5 200,0 82,9 17,1

Criuleni 206562,4 33821,0 171383,6 147240,2 5453,6 3220,4 1261,8 1386,2 572,4 1200,0 14269,4 909,9 447,9
Total nivelul II 123984,4 19305,2 104231,3 92119,7 2345,4 3220,4 1261,8 1386,2 572,4 700,0 5845,8 447,9
Total nivelul I 82578,0 14515,8 67152,3 55120,5 3108,2 500,0 8423,6 909,9
Consiliul raional 123984,4 19305,2 104231,3 92119,7 2345,4 3220,4 1261,8 1386,2 572,4 700,0 5845,8 447,9
Bălăbănești 4843,3 696,5 4146,8 3240,9 500,0 405,9
Bălțata 1849,6 581,3 1268,3 1064,2 204,1
Boşcana 3845,1 756,2 3088,9 2693,4 395,5
Cimișeni 2427,8 397,0 2030,8 1721,4 309,4
Corjova 2637,6 634,5 1966,6 1671,4 295,2 36,5
Coșernița 1508,5 519,4 989,1 815,2 173,9
Criuleni 8704,0 640,7 8063,3 7104,5 958,8
Cruglic 3076,7 631,0 2315,9 2004,9 311,0 129,8
Dolinnoe 1497,3 398,4 1098,9 968,9 130,0
Drăsliceni 4853,4 596,0 4177,9 2308,7 1503,8 365,4 79,5
Dubăsarii Vechi 5726,2 812,9 4693,3 4000,9 692,4 220,0
Hîrtopul Mare 3410,1 729,0 2668,5 2228,6 439,9 12,6
Hrușova 2515,1 438,8 1854,8 1575,2 279,6 221,5
Işnovăţ 1605,2 381,8 1223,4 1045,3 178,1
Izbiște 3602,4 766,0 2836,4 2502,3 334,1
Jevreni 1740,2 550,3 1189,9 1016,8 173,1
Maşcăuţi 3074,9 837,8 2237,1 1759,1 478,0
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Măgdăcești 6684,8 458,5 6226,3 4015,1 1604,4 606,8
Miclești 2554,9 629,7 1925,2 1665,4 259,8
Onițcani 2882,2 604,0 2278,2 2019,5 258,7
Pașcani 3987,0 214,4 3772,6 3488,0 284,6
Răculești 2488,1 589,3 1864,0 1666,8 197,2 34,8
Rîșcova 1473,8 559,7 914,1 782,5 131,6
Slobozia-Dușca 3392,4 568,6 2648,6 2301,8 346,8 175,2
Zăicana 2197,4 524,0 1673,4 1459,7 213,7

Dondușeni 113445,8 25609,5 86336,0 70063,0 1643,7 1688,5 858,3 611,4 218,8 2084,0 10856,8 1244,8 255,5
Total nivelul II 75268,3 13392,0 60626,5 49139,0 1643,7 1688,5 858,3 611,4 218,8 2084,0 6071,3 994,3 255,5
Total nivelul I 38177,5 12217,5 25709,5 20924,0 4785,5 250,5
Consiliul raional 75268,3 13392,0 60626,5 49139,0 1643,7 1688,5 858,3 611,4 218,8 2084,0 6071,3 994,3 255,5
Arionești 1694,0 640,0 1054,0 891,8 162,2
Baraboi 3095,4 754,3 2341,1 1977,6 363,5
Briceni 616,8 531,7 85,1 85,1
Cernoleuca 1369,5 609,3 760,2 557,4 202,8
Climăuți 924,1 205,1 719,0 596,4 122,6
Corbu 1339,5 550,6 788,9 624,1 164,8
Crișcăuți 1223,2 564,1 659,1 528,8 130,3
Dondușeni 1726,6 589,3 1137,3 958,5 178,8
Dondușeni,
orașul 6633,3 632,8 6000,5 4934,9 1065,6
Elizavetovca 853,2 512,0 341,2 279,0 62,2
Frasin 1666,6 639,0 1027,6 827,5 200,1
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Horodiște 1183,2 545,1 638,1 540,6 97,5
Moşana 1985,0 616,6 1368,4 1176,9 191,5
Pivniceni 903,8 513,7 390,1 319,8 70,3
Plop 907,6 536,2 371,4 215,7 155,7
Pocrovca 1435,0 486,4 948,6 827,2 121,4
Rediul Mare 1205,8 499,7 706,1 595,6 110,5
Scăieni 1131,3 622,2 509,1 312,4 196,7
Sudarca 1712,5 534,2 1178,3 974,7 203,6
Teleșeuca 849,7 399,7 450,0 376,8 73,2
Tîrnova 2898,6 613,1 2285,5 1824,3 461,2
Ţaul 2822,8 622,4 1949,9 1584,0 365,9 250,5
Drochia 228055,2 41399,9 183652,3 155678,8 2234,8 4625,4 1749,3 1295,4 460,1 1120,6 1134,8 19978,5 2590,3 412,7
Total nivelul II 144016,3 23859,1 118634,3 101257,6 2234,8 4625,4 1749,3 1295,4 460,1 1120,6 10516,5 1110,2 412,7
Total nivelul I 84038,9 17540,8 65018,0 54421,2 1134,8 9462,0 1480,1
Consiliul raional 144016,3 23859,1 118634,3 101257,6 2234,8 4625,4 1749,3 1295,4 460,1 1120,6 10516,5 1110,2 412,7
Antoneuca 785,2 232,6 508,4 452,7 55,7 44,2
Baroncea 1587,3 534,8 1052,5 877,0 175,5
Chetrosu 3956,6 870,3 3086,3 2112,2 400,0 574,1
Cotova 2211,2 800,0 1411,2 1046,6 364,6
Dominteni 1905,0 568,3 1336,7 1194,0 142,7
Drochia 2254,3 702,3 1552,0 994,7 245,0 312,3
Drochia, orașul 20857,9 1172,0 19685,9 17709,6 1976,3
Fîntînița 1249,6 544,1 705,5 564,7 140,8
Gribova 2073,8 617,9 1455,9 1215,3 240,6
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Hăsnăşenii Mari 1470,9 525,3 945,6 757,1 188,5
Hăsnăşenii Noi 2037,9 600,6 1437,3 1247,5 189,8
Maramonovca 2064,3 696,9 1367,4 1051,2 50,0 266,2
Miciurin 1558,2 617,0 941,2 768,9 172,3
Mîndîc 2450,6 635,4 1815,2 1259,9 200,0 355,3
Moara de Piatră 1386,8 624,0 762,8 600,0 162,8
Nicoreni 2359,2 803,1 1556,1 1189,8 366,3
Ochiul Alb 4578,2 690,6 3223,6 2650,5 239,8 333,3 664,0
Palanca 1093,1 480,9 612,2 525,5 86,7
Pelinia 8319,4 1049,2 6498,3 5627,6 870,7 771,9
Pervomaiscoe 1221,6 425,8 795,8 711,5 84,3
Petreni 1519,8 475,5 1044,3 925,0 119,3
Popeștii de Jos 1523,6 495,8 1027,8 823,0 204,8
Popeștii de Sus 1538,3 545,0 993,3 816,2 177,1
Sofia 4080,2 744,5 3335,7 2815,2 520,5
Şalvirii Vechi 1207,9 533,3 674,6 576,4 98,2
Şuri 3955,1 645,8 3309,3 2813,5 495,8
Țarigrad 3112,8 368,0 2744,8 2246,5 498,3
Zgurița 1680,1 541,8 1138,3 849,1 289,2

Dubăsari 131995,6 14559,0 110324,1 69338,1 1857,4 24960,0 530,4 345,6 23905,1 178,9 3172,5 630,0 478,3 9887,8 6972,3 140,2
Total nivelul II 90031,6 9227,6 74462,6 39764,0 1857,4 24960,0 530,4 345,6 23905,1 178,9 2026,4 5854,8 6201,2 140,2
Total nivelul I 41964,0 5331,4 35861,5 29574,1 1146,1 630,0 478,3 4033,0 771,1
Consiliul raional 90031,6 9227,6 74462,6 39764,0 1857,4 24960,0 530,4 345,6 23905,1 178,9 2026,4 5854,8 6201,2 140,2
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Cocieri 6443,0 333,8 6109,2 4975,5 207,3 175,0 278,3 473,1
Corjova 867,8 346,3 521,5 75,6 445,9
Coșnița 8215,1 484,5 7730,6 6734,1 203,1 106,0 687,4
Doroţcaia 4941,6 561,7 4293,3 3394,1 250,2 258,0 391,0 86,6
Holercani 2899,8 596,2 2198,2 1911,7 286,5 105,4
Marcăuţi 1406,9 467,1 939,8 655,2 200,0 84,6
Molovata 2677,0 644,3 2032,7 1715,8 316,9
Molovata Nouă 2545,9 417,9 1982,7 1497,0 209,1 46,0 230,6 145,3
Oxentea 3775,7 644,2 2697,7 2390,3 307,4 433,8
Pîrîta 4652,0 538,9 4113,1 3466,1 200,8 45,0 401,2
Ustia 3539,2 296,5 3242,7 2834,3 408,4

Edineț 220014,3 42005,7 175722,2 147206,2 2576,2 2796,1 1973,3 530,0 292,8 23143,7 1896,9 389,5
Total nivelul II 132212,5 22762,6 109060,4 92280,8 2796,1 1973,3 530,0 292,8 13983,5 389,5
Total nivelul I 87801,8 19243,1 66661,8 54925,4 2576,2 9160,2 1896,9
Consiliul raional 132212,5 22762,6 109060,4 92280,8 2796,1 1973,3 530,0 292,8 13983,5 389,5
Alexeevca 585,7 513,0 72,7 72,7
Bădragii Noi 1286,2 556,9 729,3 600,4 128,9
Bădragii Vechi 751,0 293,4 410,4 335,4 75,0 47,2
Bleșteni 1650,3 497,2 851,1 669,2 181,9 302,0
Brătușeni 5015,8 788,2 4227,6 3649,9 577,7
Brînzeni 1103,5 149,1 753,9 580,3 173,6 200,5
Burlănești 2112,6 637,3 1475,3 1283,7 191,6
Cepeleuți 1392,5 604,0 788,5 641,0 147,5
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Chetroșica Nouă 1396,7 486,1 877,4 751,5 125,9 33,2
Constantinovca 1133,6 464,3 669,3 604,4 64,9
Corpaci 2509,3 542,4 1329,5 1196,9 132,6 637,4
Cuconeștii Noi 2049,0 654,9 1394,1 1170,1 224,0
Cupcini 8716,6 680,9 8035,7 7013,2 1022,5
Edineț 22234,8 1456,9 20777,9 16625,4 1857,3 2295,2
Fetești 2486,8 706,1 1780,7 1464,9 315,8
Gaşpar 1514,8 566,7 948,1 804,4 143,7
Goleni 917,2 273,6 643,6 527,8 115,8
Gordinești 3307,1 738,6 2508,7 2148,6 360,1 59,8
Hancăuţi 1282,1 570,3 711,8 595,0 116,8
Hincăuţi 2359,8 589,4 1770,4 1595,2 175,2
Hlinaia 1970,8 627,7 1343,1 1137,2 205,9
Lopatnic 1576,0 585,0 991,0 836,8 154,2
Parcova 2208,3 655,4 1552,9 1172,0 123,2 257,7
Rotunda 1469,2 569,8 771,6 617,5 154,1 127,8
Ruseni 1876,6 662,8 1213,8 979,0 234,8
Stolniceni 1352,1 545,4 806,7 661,4 145,3
Şofrîncani 2127,2 654,0 1473,2 1248,8 224,4
Terebna 1457,1 525,8 834,4 682,2 152,2 96,9
Tîrnova 2357,6 663,8 1693,8 1464,5 229,3
Trinca 3027,5 733,8 2293,7 1352,0 595,7 346,0
Viișoara 2650,1 577,5 1680,5 1519,9 160,6 392,1
Zăbriceni 1923,9 672,8 1251,1 996,8 254,3
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12

Fălești 251970,2 45918,3 203468,7 165875,9 2549,6 3224,8 1432,3 1161,4 631,1 9095,1 22723,3 2242,5 340,7
Total nivelul II 164747,3 25362,8 137336,1 114735,6 2549,6 3224,8 1432,3 1161,4 631,1 4100,0 12726,1 1707,7 340,7
Total nivelul I 87222,9 20555,5 66132,6 51140,3 4995,1 9997,2 534,8
Consiliul raional 164747,3 25362,8 137336,1 114735,6 2549,6 3224,8 1432,3 1161,4 631,1 4100,0 12726,1 1707,7 340,7
Albinețul Vechi 2170,2 241,8 1928,4 1626,9 301,5
Bocani 1415,9 613,1 802,8 657,6 145,2
Catranîc 2085,5 483,4 1602,1 652,9 800,0 149,2
Călinești 2645,0 742,8 1902,2 1599,1 303,1
Călugăr 2688,4 615,7 2027,7 1703,7 324,0 45,0
Chetriș 1550,3 516,0 1034,3 859,4 174,9
Ciolacu Nou 2447,0 696,7 1750,3 1396,8 353,5
Egorovca 1701,3 612,4 1053,5 851,8 201,7 35,4
Fălești 15533,2 1139,1 14394,1 11006,1 1500,0 1888,0
Făleștii Noi 2189,1 389,7 1799,4 1538,9 260,5
Glinjeni 2641,8 646,1 1995,7 1609,8 385,9
Hiliuți 1911,0 658,4 1252,6 1010,9 241,7
Hîncești 1583,7 596,8 986,9 865,0 121,9
Horești 1464,7 569,2 696,4 559,8 136,6 199,1
Ilenuța 1794,6 541,8 1252,8 1078,6 174,2
Işcălău 2463,5 688,0 1775,5 1483,1 292,4
Izvoare 2218,3 639,6 1483,3 1248,7 234,6 95,4
Logofteni 1416,2 561,4 854,8 709,9 144,9
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Mărăndeni 2568,3 575,9 1992,4 1681,4 311,0
Musteața 1968,4 633,7 1334,7 1162,8 171,9
Natalievca 2063,1 643,4 1419,7 1189,1 230,6
Năvîrneţ 2953,4 676,0 2277,4 1979,7 297,7
Obreja Veche 2425,7 720,6 1705,1 1413,6 291,5
Pietrosu 1202,3 574,7 622,6 523,4 99,2 5,0
Pînzăreni 1581,4 602,9 978,5 727,3 100,0 151,2
Pîrlița 5153,5 756,1 4397,4 1410,7 2595,1 391,6
Pompa 1207,7 323,2 884,5 757,5 127,0
Pruteni 2282,1 775,7 1506,4 1219,9 286,5
Răuțel 2897,6 476,6 2421,0 1941,3 479,7
Risipeni 1900,5 564,4 1293,2 1066,3 226,9 42,9
Sărata Veche 4245,5 838,9 3355,9 2834,3 521,6 50,7
Scumpia 3240,5 813,1 2427,4 2026,4 401,0
Taxobeni 1613,2 628,3 923,6 747,6 176,0 61,3

Florești 227431,2 46273,8 176833,7 148153,2 2161,4 2909,9 1487,7 1202,2 220,0 3462,4 20146,8 3770,1 553,6
Total nivelul II 152561,3 25100,3 123174,7 106248,1 2161,4 2909,9 1487,7 1202,2 220,0 1305,9 10549,4 3732,7 553,6
Total nivelul I 74869,9 21173,5 53659,0 41905,1 2156,5 9597,4 37,4
Consiliul raional 152561,3 25100,3 123174,7 106248,1 2161,4 2909,9 1487,7 1202,2 220,0 1305,9 10549,4 3732,7 553,6
Alexeevca 1377,2 550,2 827,0 672,6 154,4
Băhrinești 1927,7 688,3 1239,4 991,1 248,3
Caşunca 2011,6 576,5 1435,1 1221,6 213,5
Cernița 1273,7 543,8 729,9 467,4 150,0 112,5
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Ciripcău 1136,4 577,6 558,8 424,1 134,7
Ciutulești 2090,4 756,8 1333,6 980,8 352,8
Coșernița 1645,1 662,6 982,5 798,6 183,9
Cuhureștii de Jos 1692,8 665,0 1027,8 789,3 238,5
Cuhureștii de
Sus 3089,6 317,4 2772,2 2512,7 259,5
Cunicea 2268,7 830,2 1438,5 1049,3 389,2
Domulgeni 1003,5 532,3 471,2 138,2 167,4 165,6
Florești 10556,4 907,7 9648,7 7897,5 240,0 1511,2
Frumușica 1420,0 591,3 828,7 650,4 178,3
Ghindești 2065,7 488,8 1576,9 811,1 500,0 265,8
Ghindești, orașul 1758,6 137,5 1621,1 1396,7 224,4
Gura Camencii 3242,9 626,3 2616,6 2226,9 389,7
Gura Căinarului 1270,5 171,1 1099,4 894,6 204,8
Iliciovca 1877,3 536,6 1340,7 1165,6 175,1
Izvoare 2180,2 571,1 1609,1 622,2 800,0 186,9
Japca 1509,8 633,8 876,0 693,3 182,7
Lunga 980,7 157,6 823,1 617,4 205,7
Mărculești 1095,2 288,4 806,8 703,3 103,5
Mărculești,
orașul 1610,4 353,7 1256,7 1025,3 231,4
Napadova 1330,8 533,2 797,6 680,9 116,7
Nicolaevca 1106,4 511,1 595,3 478,0 117,3
Prajila 2336,6 727,7 1608,9 1259,0 349,9
Prodănești 1331,2 434,6 896,6 685,2 211,4
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Putinești 1640,5 465,9 1174,6 979,7 194,9
Rădulenii Vechi 1345,5 592,6 752,9 586,4 166,5
Roșietici 1859,9 654,7 1205,2 948,2 257,0
Sănătăuca 2302,8 599,4 1703,4 1181,6 202,0 319,8
Sevirova 1094,5 505,0 589,5 451,9 137,6
Ștefănești 1880,7 632,3 1248,4 975,9 272,5
Temeleuți 1272,1 609,3 662,8 534,6 128,2
Tîrgul Vertiujeni 918,1 204,3 676,4 470,3 97,1 109,0 37,4
Trifănești 1170,1 566,5 603,6 456,0 147,6
Vărvăreuca 2358,8 258,5 2100,3 1751,2 349,1
Văscăuţi 1112,8 551,3 561,5 444,2 117,3
Vertiujeni 1703,7 648,4 1055,3 860,5 194,8
Zăluceni 1021,0 514,1 506,9 411,5 95,4

Glodeni 161149,2 29521,7 130389,2 108923,2 1532,3 1771,5 910,8 573,3 287,4 2596,1 15566,1 1023,6 214,7
Total nivelul II 103884,6 17049,9 86620,0 73931,6 1532,3 1771,5 910,8 573,3 287,4 329,0 9055,6 214,7
Total nivelul I 57264,6 12471,8 43769,2 34991,6 2267,1 6510,5 1023,6
Consiliul raional 103884,6 17049,9 86620,0 73931,6 1532,3 1771,5 910,8 573,3 287,4 329,0 9055,6 214,7
Balatina 4909,9 863,8 3793,4 3189,6 603,8 252,7
Cajba 1610,4 587,9 1022,5 844,4 178,1
Camenca 1876,1 561,1 1315,0 1089,5 225,5
Ciuciulea 2680,2 730,2 1950,0 1516,6 45,1 388,3
Cobani 3116,6 509,6 2607,0 1325,4 995,0 286,6
Cuhnești 2836,4 704,3 2132,1 1811,1 321,0
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Danu 2458,7 675,8 1782,9 1414,8 368,1
Dușmani 2182,0 641,8 1540,2 1251,5 72,0 216,7
Fundurii Noi 519,9 427,1 92,8 92,8
Fundurii Vechi 3427,0 738,4 2087,9 1720,8 367,1 600,7
Glodeni 10610,8 742,5 9868,3 8694,5 1173,8
Hîjdieni 3851,7 720,6 3131,1 2716,1 415,0
Iabloana 2298,4 648,3 1650,1 1356,2 293,9
Limbenii Noi 2362,4 628,7 1733,7 941,5 605,0 187,2
Limbenii Vechi 1898,6 560,6 1338,0 1136,6 201,4
Petrunea 2824,0 621,6 2202,4 1407,5 550,0 244,9
Sturzovca 3829,2 790,6 3038,6 2533,4 505,2
Ustia 1888,2 640,7 1171,1 954,4 216,7 76,4
Viișoara 2084,1 678,2 1312,1 1087,7 224,4 93,8

Hîncești 314925,3 60877,0 243787,6 206736,1 2925,0 4688,0 1777,6 1226,3 997,7 686,4 4000,0 25438,5 9727,0 533,7
Total nivelul II 212795,2 34181,5 169482,0 146630,1 2029,8 4688,0 1777,6 1226,3 997,7 686,4 4000,0 12134,1 8598,0 533,7
Total nivelul I 102130,1 26695,5 74305,6 60106,0 895,2 13304,4 1129,0
Consiliul raional 212795,2 34181,5 169482,0 146630,1 2029,8 4688,0 1777,6 1226,3 997,7 686,4 4000,0 12134,1 8598,0 533,7
Bălceana 1792,4 649,3 1143,1 947,7 195,4
Bobeica 2335,0 715,4 1619,6 1287,6 332,0
Boghiceni 2379,1 742,6 1636,5 1325,5 311,0
Bozieni 2548,9 658,0 1890,9 1601,4 289,5
Bujor 2687,7 742,1 1945,6 1525,4 420,2
Buţeni 2970,2 817,8 2152,4 1738,9 413,5
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Caracui 2202,2 755,3 1446,9 1162,5 284,4
Călmățui 1440,9 643,8 797,1 607,7 189,4
Cărpineni 6012,1 1286,3 4725,8 3546,6 1179,2
Cățeleni 1358,8 565,3 793,5 639,3 154,2
Cioara 2077,5 631,7 1445,8 1184,0 261,8
Ciuciuleni 3005,3 871,6 2133,7 1580,0 553,7
Cotul Morii 1105,5 655,1 224,0 224,0 226,4
Crasnoarmeiscoe 3920,7 839,4 3081,3 2580,8 500,5
Dancu 1602,5 611,7 990,8 815,2 175,6
Drăgușenii Noi 1915,1 645,9 1158,3 923,2 235,1 110,9
Fîrlădeni 631,6 523,5 108,1 108,1
Fundul Galbenei 2517,3 672,3 1845,0 1550,4 294,6
Hîncești 15328,2 1145,4 14182,8 11556,3 895,2 1731,3
Ivanovca 596,1 478,9 117,2 117,2
Lăpușna 4008,0 828,1 2928,7 2264,0 664,7 251,2
Leușeni 1603,8 199,1 1404,7 1155,9 248,8
Logănești 3230,1 802,5 2427,6 1979,5 448,1
Mereșeni 2282,8 706,5 1576,3 1274,4 301,9
Mingir 5046,7 918,7 4128,0 3547,3 580,7
Mirești 1607,8 545,9 1061,9 916,9 145,0
Negrea 2156,0 646,4 1509,6 1292,0 217,6
Nemțeni 1612,7 440,6 1172,1 970,1 202,0
Obileni 1878,1 592,7 1285,4 1112,8 172,6
Onești 1835,0 585,9 1249,1 1069,2 179,9
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Pașcani 2289,4 695,2 1594,2 1296,5 297,7
Pervomaiscoe 519,5 436,0 83,5 83,5
Pogănești 2184,3 589,9 1363,5 1186,1 177,4 230,9
Sărata-Galbenă 4978,9 878,8 4045,7 3405,4 640,3 54,4
Secăreni 879,5 666,0 197,8 197,8 15,7
Sofia 1529,8 635,0 894,8 721,6 173,2
Stolniceni 2185,2 592,3 1523,9 1315,1 208,8 69,0
Șipoteni 672,3 578,6 93,7 93,7
Voinescu 3203,1 705,9 2326,7 2026,7 300,0 170,5

Ialoveni 281328,6 42883,8 229369,2 201436,7 1681,0 2980,3 1430,1 1241,1 309,1 4840,0 18431,2 8567,8 507,8
Total nivelul II 166799,4 24908,0 136253,9 124689,3 1681,0 2980,3 1430,1 1241,1 309,1 6903,3 5129,7 507,8
Total nivelul I 114529,2 17975,8 93115,3 76747,4 4840,0 11527,9 3438,1
Consiliul raional 166799,4 24908,0 136253,9 124689,3 1681,0 2980,3 1430,1 1241,1 309,1 6903,3 5129,7 507,8
Bardar 6744,7 655,0 6050,0 5477,1 572,9 39,7
Cărbuna 2416,3 668,3 1748,0 1425,3 100,0 222,7
Cigîrleni 3396,3 738,5 2657,8 2276,5 100,0 281,3
Costești 11795,4 1252,1 10543,3 9017,9 240,0 1285,4
Dănceni 2494,7 614,8 1860,2 1450,5 100,0 309,7 19,7
Gangura 2528,7 684,0 1844,7 1480,9 100,0 263,8
Hansca 960,2 565,4 394,8 267,0 127,8
Horești 3882,6 723,6 3159,0 2734,9 424,1
Horodca 1113,6 562,8 524,1 290,8 100,0 133,3 26,7
Ialoveni 22300,8 1113,6 18558,4 15447,7 1300,0 1810,7 2628,8
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Malcoci 3269,1 673,9 2595,2 2208,7 100,0 286,5
Mileștii Mici 5308,2 607,7 4700,5 3925,8 200,0 574,7
Molești 5220,0 737,4 4470,4 2405,4 1700,0 365,0 12,2
Nimoreni 2704,4 619,4 1762,5 1392,3 100,0 270,2 322,5
Pojăreni 1195,7 578,7 617,0 401,0 100,0 116,0
Puhoi 6058,7 830,2 5228,5 4580,8 647,7
Răzeni 6512,2 975,8 5536,4 4666,5 869,9
Ruseștii Noi 4192,5 923,5 3201,7 2452,4 100,0 649,3 67,3
Sociteni 2025,1 461,0 1564,1 1260,6 100,0 203,5
Suruceni 3541,2 635,9 2883,7 2536,2 347,5 21,6
Ţipala 4804,3 806,8 3997,5 3394,3 100,0 503,2
Ulmu 2755,6 739,8 2015,8 1563,9 100,0 351,9
Văratic 2012,9 457,5 1429,0 1194,3 100,0 134,7 126,4
Văsieni 4256,5 737,6 3449,0 2979,1 469,9 69,9
Zîmbreni 3039,5 612,5 2323,7 1917,5 100,0 306,2 103,3

Leova 146378,9 31333,4 114275,4 95791,9 1367,3 1788,0 761,4 556,8 469,8 3721,7 11606,5 477,3 292,8
Total nivelul II 89156,1 16080,4 72782,9 65069,9 1788,0 761,4 556,8 469,8 120,0 5805,0 292,8
Total nivelul I 57222,8 15253,0 41492,5 30722,0 1367,3 3601,7 5801,5 477,3
Consiliul raional 89156,1 16080,4 72782,9 65069,9 1788,0 761,4 556,8 469,8 120,0 5805,0 292,8
Băiuș 1241,7 478,0 763,7 625,3 138,4
Beştemac 1165,0 537,8 611,8 499,0 112,8 15,4
Borogani 3932,9 879,1 3000,0 2523,1 476,9 53,8
Cazangic 1946,8 599,8 1347,0 1154,9 192,1
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Ceadîr 1731,7 604,3 1127,4 992,9 134,5
Cneazevca 1148,0 519,5 628,5 510,8 117,7
Colibabovca 1465,4 568,9 896,5 779,1 117,4
Covurlui 1888,2 636,2 1209,9 1026,5 183,4 42,1
Cupcui 1777,1 588,1 1189,0 1013,5 175,5
Filipeni 3711,8 805,1 2784,1 2383,1 401,0 122,6
Hănăsenii Noi 1352,6 542,0 710,8 589,4 121,4 99,8
Iargara 5832,5 668,8 5161,4 2297,3 2351,7 512,4 2,3
Leova 9899,2 731,6 9167,6 6654,8 1367,3 1145,5
Orac 1483,0 616,8 866,2 726,7 139,5
Romanovca 591,6 530,7 60,9 60,9
Sărata Nouă 1602,8 498,7 1051,1 858,3 192,8 53,0
Sărata-Răzeși 1412,9 613,5 799,4 508,1 150,0 141,3
Sărăteni 1166,6 374,5 792,1 680,8 111,3
Sărățica Nouă 1454,2 594,8 859,4 741,7 117,7
Sîrma 1633,8 572,3 1061,5 937,9 123,6
Tigheci 3178,0 674,9 2503,1 1416,6 800,0 286,5
Tochile-
Răducani 1624,2 604,0 931,9 757,0 174,9 88,3
Tomai 3128,3 808,5 2319,8 1926,5 393,3
Tomaiul Nou 1405,9 583,0 822,9 435,3 300,0 87,6
Vozneseni 1448,6 622,1 826,5 683,4 143,1

Nisporeni 184295,4 31800,1 147187,4 118393,7 3411,5 2222,2 804,2 1118,0 300,0 10698,6 12461,4 4867,6 440,3
Total nivelul II 125029,9 16487,7 104783,1 87489,3 3411,5 2222,2 804,2 1118,0 300,0 6130,0 5530,1 3318,8 440,3
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Total nivelul I 59265,5 15312,4 42404,3 30904,4 4568,6 6931,3 1548,8
Consiliul raional 125029,9 16487,7 104783,1 87489,3 3411,5 2222,2 804,2 1118,0 300,0 6130,0 5530,1 3318,8 440,3
Bălănești 2163,7 731,8 1431,9 1131,7 300,2
Bălăureşti 2703,7 697,2 2006,5 1433,2 300,0 273,3
Bărboieni 1099,2 328,3 755,1 657,1 98,0 15,8
Boldurești 2783,8 853,9 1929,9 1483,4 446,5
Bolțun 1575,6 613,9 961,7 844,0 117,7
Brătuleni 1806,3 669,1 1137,2 915,0 222,2
Bursuc 1166,0 583,9 582,1 439,0 143,1
Călimănești 1287,1 570,5 716,6 609,1 107,5
Ciorești 3208,0 830,7 2326,9 1859,4 467,5 50,4
Ciutești 1834,0 655,8 1178,2 978,2 200,0
Cristești 1672,9 314,3 992,0 871,7 120,3 366,6
Grozești 2611,8 636,5 1975,3 1182,9 552,0 240,4
Iurceni 2063,4 634,3 1429,1 1206,4 222,7
Marinici 1757,7 708,9 1048,8 759,0 289,8
Milești 6404,1 772,0 5348,5 1303,8 3716,6 328,1 283,6
Nisporeni 8144,6 943,8 7080,4 5761,6 1318,8 120,4
Seliște 2164,3 712,7 1451,6 1101,0 350,6
Soltănești 1769,5 460,0 1309,5 1133,2 176,3
Șișcani 3016,4 737,4 2039,9 1742,9 297,0 239,1
Valea-Trestieni 1302,8 642,8 660,0 458,4 201,6
Vărzăreşti 5383,0 993,5 4241,1 3539,8 701,3 148,4
Vînători 1292,8 576,5 716,3 605,1 111,2
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Zberoaia 2054,8 644,6 1085,7 888,5 197,2 324,5

Ocnița 130129,6 27027,9 102194,9 81812,6 1643,1 2098,0 1128,4 710,4 259,2 4999,7 11641,5 662,2 244,6
Total nivelul II 83180,3 14889,5 67655,2 57805,5 1643,1 2098,0 1128,4 710,4 259,2 540,0 5568,6 391,0 244,6
Total nivelul I 46949,3 12138,4 34539,7 24007,1 4459,7 6072,9 271,2
Consiliul raional 83180,3 14889,5 67655,2 57805,5 1643,1 2098,0 1128,4 710,4 259,2 540,0 5568,6 391,0 244,6
Bîrlădeni 2519,2 332,0 2187,2 1900,5 286,7
Bîrnova 2122,9 611,8 1511,1 1239,9 271,2
Calaraşovca 2107,5 596,4 1511,1 1268,7 242,4
Clocușna 2263,2 707,2 1521,0 913,7 344,0 263,3 35,0
Corestăuți 1168,6 569,2 599,4 404,4 80,0 115,0
Dîngeni 1382,4 486,0 896,4 709,0 187,4
Frunză 1390,7 489,5 900,3 750,0 150,3 0,9
Gîrbova 1274,0 476,4 797,6 600,0 50,0 147,6
Grinăuţi-
Moldova 1644,0 510,2 1133,8 884,6 249,2
Hădărăuți 2054,2 598,9 1455,3 851,0 385,7 218,6
Lencăuți 1955,5 641,4 1288,2 1084,1 204,1 25,9
Lipnic 3042,2 792,4 2040,4 1000,9 650,0 389,5 209,4
Mereșeuca 1797,0 549,6 1247,4 926,3 200,0 121,1
Mihălășeni 1364,9 352,5 1012,4 840,4 172,0
Naslavcea 1311,6 447,4 864,2 374,6 400,0 89,6
Ocnița 2803,1 764,1 2039,0 1681,5 357,5
Ocnița, orașul 5819,4 610,0 5209,4 4180,9 1028,5
Otaci 5981,0 826,8 5154,2 2715,5 1500,0 938,7
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Sauca 2074,8 658,9 1415,9 1120,0 100,0 195,9
Unguri 1277,7 550,7 727,0 569,5 157,5
Vălcineț 1595,4 567,0 1028,4 741,6 286,8

Orhei 322601,2 56088,8 265441,6 222354,4 2871,9 4548,2 2119,0 1334,6 1094,6 12270,0 23397,1 538,5 532,3
Total nivelul II 207128,7 31253,2 174941,7 146535,1 2871,9 4548,2 2119,0 1334,6 1094,6 10500,0 10486,5 401,5 532,3
Total nivelul I 115472,5 24835,6 90499,9 75819,3 1770,0 12910,6 137,0
Consiliul raional 207128,7 31253,2 174941,7 146535,1 2871,9 4548,2 2119,0 1334,6 1094,6 10500,0 10486,5 401,5 532,3
Berezlogi 1842,9 635,0 1207,9 973,9 234,0
Biești 3752,7 722,9 3029,8 1614,0 1100,0 315,8
Bolohan 1477,0 572,1 904,9 733,0 171,9
Brăviceni 2134,3 614,9 1519,4 1289,6 229,8
Bulăiești 1375,4 592,1 783,3 619,9 163,4
Chiperceni 2666,6 710,7 1955,9 1568,1 387,8
Ciocîlteni 2694,7 720,7 1924,1 1572,7 351,4 49,9
Clişova 1254,8 578,8 676,0 549,4 126,6
Crihana 1062,2 568,1 494,1 375,7 118,4
Cucuruzeni 1874,8 621,9 1237,9 1018,6 219,3 15,0
Donici 1875,4 669,5 1205,9 1000,0 205,9
Ghetlova 2726,0 723,0 1953,9 1652,2 301,7 49,1
Isacova 1689,9 598,5 1091,4 887,6 203,8
Ivancea 3386,4 525,4 2861,0 2230,0 631,0
Jora de Mijloc 3863,4 763,8 3099,6 2662,5 437,1
Mălăiești 1734,8 526,9 1207,9 1045,6 162,3
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Mitoc 1924,0 681,0 1243,0 929,5 313,5
Mîrzești 1381,6 568,6 813,0 662,8 150,2
Morozeni 2138,5 618,5 1520,0 974,0 320,0 226,0
Neculăieuca 1412,0 606,8 805,2 654,1 151,1
Orhei 33158,8 1742,0 31416,8 28487,4 2929,4
Pelivan 3348,6 630,6 2718,0 2299,9 418,1
Peresecina 6766,1 1015,1 5751,0 4818,6 932,4
Piatra 2357,7 660,2 1697,5 1401,0 296,5
Podgoreni 1210,6 568,3 642,3 522,7 119,6
Pohorniceni 1170,2 335,1 835,1 728,5 106,6
Pohrebeni 2691,6 630,4 2061,2 1737,5 323,7
Puțintei 2449,0 688,7 1755,5 1483,4 272,1 4,8
Sămănanca 1573,8 482,6 1091,2 650,8 350,0 90,4
Seliște 3628,4 723,0 2905,4 2406,8 498,6
Step-Soci 1862,2 646,8 1215,4 950,5 264,9
Susleni 3353,0 778,4 2574,6 2058,2 516,4
Teleșeu 1571,2 438,9 1132,3 987,1 145,2
Trebujeni 1603,2 616,0 987,2 784,9 202,3
Vatici 2103,4 566,9 1536,5 1285,2 251,3
Vîşcăuţi 1700,8 622,8 1078,0 915,8 162,2
Zahoreni 1451,8 614,7 837,1 670,9 166,2
Zorile 1204,7 455,9 730,6 616,9 113,7 18,2

Rezina 168983,3 28852,0 132320,8 102695,5 1639,4 2257,5 1066,5 585,6 605,4 12245,0 13483,4 7508,6 301,9
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Total nivelul II 115130,2 14287,2 93351,8 71491,2 1639,4 2257,5 1066,5 585,6 605,4 10000,0 7963,7 7189,3 301,9
Total nivelul I 53853,1 14564,8 38969,0 31204,3 2245,0 5519,7 319,3
Consiliul raional 115130,2 14287,2 93351,8 71491,2 1639,4 2257,5 1066,5 585,6 605,4 10000,0 7963,7 7189,3 301,9
Buşăuca 1537,3 591,0 943,8 824,0 119,8 2,5
Cinișeuți 2323,2 503,4 1819,8 1509,2 310,6
Cogîlniceni 1095,5 541,5 554,0 492,2 61,8
Cuizăuca 2846,9 475,5 2371,4 1115,2 1088,6 167,6
Echimăuți 2117,5 628,6 1488,9 1255,7 233,2
Ghiduleni 1252,0 572,1 679,9 558,0 121,9
Gordinești 1554,3 565,4 988,9 443,0 430,0 115,9
Horodiște 1770,2 592,0 1178,2 653,2 350,0 175,0
Ignăţei 2539,1 573,8 1965,3 1694,7 270,6
Lalova 1635,3 649,4 985,9 821,2 164,7
Lipceni 786,3 513,8 272,5 211,8 60,7
Mateuți 2104,7 576,6 1528,1 1289,4 238,7
Meşeni 1259,4 540,6 718,8 617,9 100,9
Mincenii de Jos 774,3 424,3 302,3 223,2 79,1 47,7
Otac 891,4 578,3 313,1 245,9 67,2
Păpăuți 1734,8 595,2 1139,6 976,6 163,0
Peciște 2110,3 672,5 1437,8 1232,8 205,0
Pereni 1010,9 481,0 529,9 461,9 68,0
Pripiceni-Răzeși 1520,3 486,3 1034,0 898,4 135,6
Rezina 15017,6 1014,0 14003,6 11994,0 376,4 1633,2
Saharna Nouă 1311,0 643,1 667,9 495,3 172,6
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Sîrcova 1986,1 690,1 1235,2 991,4 243,8 60,8
Solonceni 1392,7 600,2 792,5 601,5 191,0
Trifești 649,3 351,1 89,9 89,9 208,3
Ţareuca 2632,7 705,0 1927,7 1597,8 329,9

Rîșcani 188094,7 36446,4 151060,9 123568,5 3210,6 2336,2 1275,4 900,2 160,6 3000,0 18945,6 272,2 315,2
Total nivelul II 125681,2 20072,5 105293,5 87160,6 3210,6 2336,2 1275,4 900,2 160,6 1000,0 11586,1 315,2
Total nivelul I 62413,5 16373,9 45767,4 36407,9 2000,0 7359,5 272,2
Consiliul raional 125681,2 20072,5 105293,5 87160,6 3210,6 2336,2 1275,4 900,2 160,6 1000,0 11586,1 315,2
Alexăndrești 1038,2 462,9 575,3 473,9 101,4
Aluniș 1857,1 634,6 1222,5 1017,7 204,8
Borosenii Noi 1416,9 616,9 800,0 600,0 200,0
Braniște 1337,2 612,7 724,5 571,5 153,0
Corlăteni 6762,0 723,1 6038,9 3397,2 2000,0 641,7
Costești 3020,3 554,8 2465,5 2017,3 448,2
Duruitoarea
Nouă 1550,8 557,5 993,3 892,2 101,1
Gălășeni 1548,5 558,9 989,6 806,3 183,3
Grinăuți 1317,6 579,8 737,8 610,7 127,1
Hiliuți 1553,1 617,7 935,4 676,7 258,7
Horodiște 984,3 523,1 461,2 366,8 94,4
Malinovscoe 1042,6 460,7 581,9 451,8 130,1
Mihăileni 3019,0 798,5 2220,5 1730,5 490,0
Nihoreni 2888,9 694,7 1922,0 1572,4 349,6 272,2
Petrușeni 1078,9 505,3 573,6 453,6 120,0
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Pîrjota 1287,7 527,4 760,3 576,9 183,4
Pociumbăuți 803,4 440,5 362,9 292,9 70,0
Pociumbeni 1533,0 564,4 968,6 833,3 135,3
Răcăria 2153,2 632,4 1520,8 1326,5 194,3
Recea 3082,1 597,0 2485,1 2132,3 352,8
Rîşcani 11938,5 880,3 11058,2 9716,6 1341,6
Singureni 1761,5 506,7 1254,8 1056,8 198,0
Sturzeni 1079,5 534,6 544,9 414,8 130,1
Șaptebani 1002,1 318,7 683,4 508,5 174,9
Şumna 876,7 533,8 342,9 285,3 57,6
Vasileuți 2370,5 740,4 1630,1 1286,3 343,8
Văratic 2048,4 568,1 1480,3 1234,5 245,8
Zăicani 2061,5 628,4 1433,1 1104,6 328,5

Sîngerei 248426,9 42540,9 204590,2 173217,0 1915,7 5102,6 2536,4 1257,6 1308,6 280,5 1517,4 22557,0 997,6 298,2
Total nivelul II 166385,5 24607,5 141479,8 121367,4 1915,7 5102,6 2536,4 1257,6 1308,6 280,5 12813,6 298,2
Total nivelul I 82041,4 17933,4 63110,4 51849,6 1517,4 9743,4 997,6
Consiliul raional 166385,5 24607,5 141479,8 121367,4 1915,7 5102,6 2536,4 1257,6 1308,6 280,5 12813,6 298,2
Alexăndreni 5523,5 968,7 4464,3 3784,0 680,3 90,5
Bălășești 2883,2 707,5 2119,8 1844,7 275,1 55,9
Bilicenii Noi 1737,7 552,9 1184,8 966,7 218,1
Bilicenii Vechi 3091,9 757,7 2334,2 1942,9 391,3
Biruința 4121,8 310,5 3152,9 2798,3 354,6 658,4
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Bursuceni 1475,0 632,2 842,8 683,8 159,0
Chișcăreni 4521,0 905,5 3615,5 2981,5 634,0
Ciuciuieni 1379,9 568,6 761,8 624,9 136,9 49,5
Copăceni 2358,9 728,2 1606,8 1267,7 339,1 23,9
Coșcodeni 2475,3 666,2 1809,1 1496,6 312,5
Cotiujenii Mici 1341,6 613,0 728,6 499,5 30,0 199,1
Cubolta 1930,0 595,1 1334,9 1115,9 219,0
Dobrogea Veche 1818,8 429,0 1389,8 1194,9 194,9
Drăgănești 2906,0 651,6 2254,4 1836,7 70,0 347,7
Dumbrăvița 2025,2 705,8 1319,4 1003,7 50,0 265,7
Grigorăuca 2575,9 597,1 1978,8 1592,3 100,0 286,5
Heciul Nou 2973,6 735,0 2238,6 1940,2 298,4
Iezărenii Vechi 2194,3 669,2 1525,1 1217,7 100,0 207,4
Izvoare 1209,1 441,5 753,2 626,3 30,0 96,9 14,4
Pepeni 5247,0 934,8 4245,2 3557,4 687,8 67,0
Prepelița 3098,3 808,3 2290,0 1888,8 401,2
Rădoaia 4864,0 890,2 3973,8 3123,7 220,0 630,1
Sîngerei 13118,9 1061,3 12057,6 9906,3 600,0 1551,3
Sîngereii Noi 4440,7 884,5 3556,2 2957,4 598,8
Tăura Veche 1385,0 578,8 768,2 376,4 317,4 74,4 38,0
Ţambula 1344,8 540,2 804,6 621,3 183,3

Soroca 257787,8 48540,4 205543,5 167670,0 3284,8 3357,0 1727,9 1264,9 364,2 1500,0 29731,7 3262,3 441,6
Total nivelul II 171103,2 26417,6 140981,7 115887,9 1788,1 3357,0 1727,9 1264,9 364,2 1100,0 18848,7 3262,3 441,6
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Total nivelul I 86684,6 22122,8 64561,8 51782,1 1496,7 400,0 10883,0
Consiliul raional 171103,2 26417,6 140981,7 115887,9 1788,1 3357,0 1727,9 1264,9 364,2 1100,0 18848,7 3262,3 441,6
Bădiceni 2357,7 536,3 1821,4 1476,8 344,6
Băxani 1143,5 501,1 642,4 546,3 96,1
Bulboci 2027,7 660,8 1366,9 1133,6 233,3
Căinarii Vechi 2147,0 728,2 1418,8 1089,4 329,4
Cosăuţi 2093,1 499,5 1593,6 1209,0 384,6
Cremenciug 1245,7 453,1 792,6 689,1 103,5
Dărcăuți 1857,0 637,1 1219,9 1062,8 157,1
Dubna 522,1 437,8 84,3 84,3
Egoreni 1462,1 599,0 863,1 752,1 111,0
Holoșnița 1707,0 617,8 1089,2 931,7 157,5
Hristici 1352,9 565,1 787,8 653,7 134,1
Iarova 1006,3 464,3 542,0 440,9 101,1
Nimereuca 2665,3 769,6 1895,7 1519,7 376,0
Oclanda 869,4 433,6 435,8 371,7 64,1
Ocolina 2054,6 621,0 1433,6 1232,9 200,7
Parcani 1570,0 655,0 915,0 714,0 201,0
Pîrliţa 1093,5 507,4 586,1 501,8 84,3
Racovăț 3505,2 850,2 2655,0 2254,0 401,0
Redi-Cereşnovăţ 1042,8 589,1 453,7 353,7 100,0
Regina Maria 1083,7 383,0 700,7 621,4 79,3
Rublenița 3032,4 800,8 2231,6 1806,9 424,7
Rudi 1311,3 499,6 811,7 699,1 112,6
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Schineni 1874,0 614,8 1259,2 1087,3 171,9
Soroca 27908,4 2368,2 25540,2 19613,5 1496,7 400,0 4030,0
Stoicani 1848,5 523,6 1324,9 1171,4 153,5
Șeptelici 1486,7 461,1 1025,6 909,8 115,8
Şolcani 1641,6 407,3 1234,3 1061,2 173,1
Tătărăuca Veche 1432,4 628,7 803,7 589,5 214,2
Trifăuți 1414,9 571,4 843,5 729,2 114,3
Vasilcău 2660,1 760,2 1899,9 1600,0 299,9
Vădeni 2053,9 688,6 1365,3 1111,8 253,5
Vărăncău 2958,8 682,1 2276,7 1886,4 390,3
Visoca 649,3 437,5 211,8 211,8
Volovița 1976,9 532,7 1444,2 1222,2 222,0
Zastînca 1628,8 637,2 991,6 739,2 252,4

Strășeni 258680,8 40010,8 215920,5 182837,0 2508,6 4314,7 1864,0 1344,0 1106,7 9595,2 16665,0 2419,5 330,0
Total nivelul II 147918,0 22392,5 125195,5 111913,9 2508,6 4314,7 1864,0 1344,0 1106,7 6458,3 330,0
Total nivelul I 110762,8 17618,3 90725,0 70923,1 9595,2 10206,7 2419,5
Consiliul raional 147918,0 22392,5 125195,5 111913,9 2508,6 4314,7 1864,0 1344,0 1106,7 6458,3 330,0
Bucovăț 1916,9 477,6 1061,0 841,3 219,7 378,3
Căpriana 1315,3 726,9 496,3 224,2 272,1 92,1
Chirianca 1504,0 627,5 861,4 741,1 120,3 15,1
Codreanca 3306,4 717,5 2588,9 1617,3 700,0 271,6
Cojuşna 8129,9 743,1 6701,5 5927,3 774,2 685,3
Dolna 1789,7 615,9 1160,0 1031,9 128,1 13,8
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Gălești 2454,5 759,2 1695,3 1365,9 329,4
Ghelăuza 2014,8 586,0 1428,8 1282,7 146,1
Greblești 1180,7 439,5 733,5 647,6 85,9 7,7
Lozova 4717,7 987,2 3730,5 2984,4 746,1
Micăuți 4972,9 243,5 4729,4 2683,9 1701,0 344,5
Micleușeni 2236,3 700,8 1535,5 1258,0 277,5
Negrești 1902,8 173,9 1674,6 1515,2 159,4 54,3
Onești 1309,3 529,8 754,7 657,3 97,4 24,8
Pănășești 5473,9 647,1 4667,7 2985,1 1320,0 362,6 159,1
Rădeni 6740,1 799,7 5940,4 2816,0 2750,0 374,4
Recea 3916,5 724,6 3126,7 1790,1 1050,0 286,6 65,2
Romăneşti 1964,3 225,6 1738,7 1463,2 121,4 154,1
Roșcani 3781,1 621,0 3025,2 1139,1 1692,8 193,3 134,9
Scoreni 3284,7 829,5 2455,2 1759,4 260,0 435,8
Sireţi 7190,3 820,6 5610,7 4923,4 687,3 759,0
Strășeni 25614,1 1468,2 24145,9 21822,0 2323,9
Tătărești 2467,0 622,0 1815,1 1643,2 171,9 29,9
Țigănești 1807,1 613,2 1193,9 1049,7 144,2
Voinova 2143,0 647,7 1495,3 1316,4 178,9
Vorniceni 4650,8 651,9 3998,9 3426,0 572,9
Zubrești 2978,7 618,8 2359,9 2011,4 348,5

Șoldănești 132878,2 25602,0 103208,1 86079,8 732,4 2961,8 1988,4 723,4 250,0 1756,0 11678,1 3617,1 451,0
Total nivelul II 85276,5 12424,6 69645,7 58308,4 732,4 2961,8 1988,4 723,4 250,0 400,0 7243,1 2755,2 451,0
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Total nivelul I 47601,7 13177,4 33562,4 27771,4 1356,0 4435,0 861,9
Consiliul raional 85276,5 12424,6 69645,7 58308,4 732,4 2961,8 1988,4 723,4 250,0 400,0 7243,1 2755,2 451,0
Alcedar 1640,7 563,0 1041,9 890,4 151,5 35,8
Chipeşca 1773,0 564,4 1165,1 993,1 172,0 43,5
Climăuții de Jos 1658,9 619,4 1023,4 874,4 149,0 16,1
Cobîlea 2170,5 766,7 1262,5 970,1 292,4 141,3
Cotiujenii Mari 4717,4 703,7 3780,7 3398,7 382,0 233,0
Cușmirca 2380,0 702,2 1620,9 1012,4 360,0 248,5 56,9
Dobrușa 2243,4 643,4 1600,0 1043,4 396,0 160,6
Fuzăuca 1209,3 533,5 675,8 588,2 87,6
Găuzeni 2203,1 623,7 1579,4 1425,1 154,3
Glinjeni 647,3 545,9 101,4 101,4
Mihuleni 1005,1 516,5 488,6 421,1 67,5
Olișcani 2924,1 707,6 2216,5 1900,4 316,1
Parcani 1546,3 598,3 948,0 619,9 240,0 88,1
Pohoarna 2058,1 621,3 1436,8 1117,6 120,0 199,2
Poiana 1229,2 564,6 664,6 566,3 98,3
Răspopeni 3040,6 648,6 2392,0 1853,9 240,0 298,1
Rogojeni 409,7 300,6 82,9 82,9 26,2
Salcia 1432,6 594,6 820,7 707,5 113,2 17,3
Sămășcani 1681,7 654,2 1027,5 865,7 161,8
Şestaci 935,6 144,7 790,9 666,2 124,7
Șipca 575,8 493,8 82,0 82,0
Șoldănești 8124,0 439,2 7684,8 6992,9 691,9
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Vadul-Raşcov 1995,3 627,5 1076,0 864,1 211,9 291,8

Ștefan Vodă 209245,7 35187,5 172692,3 141136,8 2669,5 2774,5 1247,6 1296,0 230,9 7437,0 18674,5 1096,3 269,6
Total nivelul II 134623,5 21020,3 113333,6 92836,9 2669,5 2774,5 1247,6 1296,0 230,9 3970,0 11082,7 269,6
Total nivelul I 74622,2 14167,2 59358,7 48299,9 3467,0 7591,8 1096,3
Consiliul raional 134623,5 21020,3 113333,6 92836,9 2669,5 2774,5 1247,6 1296,0 230,9 3970,0 11082,7 269,6
Alava 1242,9 449,7 742,5 692,8 49,7 50,7
Antonești 2364,3 689,6 1674,7 1370,3 304,4
Brezoaia 1345,4 438,6 906,8 799,5 107,3
Carahasani 2822,7 652,6 1957,2 1409,1 230,0 318,1 212,9
Căplani 3000,4 792,3 2208,1 1817,4 390,7
Cioburciu 4121,3 682,5 3438,8 3127,1 311,7
Copceac 2449,7 595,8 1853,9 1579,0 274,9
Crocmaz 3006,7 670,1 2336,6 2023,9 312,7
Ermoclia 3737,9 798,2 2857,4 2397,9 459,5 82,3
Feștelița 4211,6 732,4 3377,7 2130,4 911,0 336,3 101,5
Marianca de Jos 810,7 233,7 493,9 432,1 61,8 83,1
Olănești 4637,6 751,3 3886,3 3313,5 572,8
Palanca 2195,6 492,0 1703,6 1497,3 206,3
Popeasca 3582,0 467,0 3115,0 2397,5 431,0 286,5
Purcari 2347,5 252,2 2095,3 1802,5 292,8
Răscăieţi 3493,2 776,5 2716,7 2335,8 380,9
Semionovca 1282,6 468,0 814,6 732,8 81,8
Slobozia 5178,1 760,3 4417,8 2306,6 1695,0 416,2
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Ștefan Vodă 8894,4 541,0 8200,4 7145,2 200,0 855,2 153,0
Ștefănești 1775,3 527,3 1248,0 1117,0 131,0
Talmaza 6225,4 1098,1 5127,3 4337,6 789,7
Tudora 2214,7 474,1 1740,6 1511,4 229,2
Volintiri 3682,2 823,9 2445,5 2023,2 422,3 412,8

Taraclia 118682,5 22222,9 95991,9 76032,8 1387,2 1990,3 1075,9 614,4 300,0 4256,0 12325,6 263,3 204,4
Total nivelul II 79553,7 13224,9 66124,4 51003,0 1387,2 1990,3 1075,9 614,4 300,0 3906,0 7837,9 204,4
Total nivelul I 39128,8 8998,0 29867,5 25029,8 350,0 4487,7 263,3
Consiliul raional 79553,7 13224,9 66124,4 51003,0 1387,2 1990,3 1075,9 614,4 300,0 3906,0 7837,9 204,4
Albota de Jos 1786,9 543,4 1243,5 1069,9 173,6
Albota de Sus 2396,5 582,9 1813,6 1567,3 246,3
Aluatu 957,2 521,2 436,0 350,0 86,0
Balabanu 1297,1 494,8 802,3 696,2 106,1
Budăi 1225,6 545,4 680,2 576,2 104,0
Cairaclia 1592,8 605,6 987,2 782,3 204,9
Cealîc 1358,7 574,8 783,9 675,4 108,5
Corten 2543,3 542,9 2000,4 1681,9 318,5
Musaitu 546,0 447,5 98,5 98,5
Novosiolovca 1837,7 570,7 1267,0 1100,1 166,9
Salcia 637,6 537,4 100,2 67,0 33,2
Taraclia 11907,8 1083,6 10824,2 9332,4 1491,8
Tvardița 5420,4 840,7 4579,7 3954,3 625,4
Valea Perjei 3471,7 812,5 2659,2 2137,9 521,3
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Vinogradovca 2149,5 294,6 1591,6 1388,9 202,7 263,3

Telenești 200388,3 38989,2 156459,4 132803,5 1821,0 2695,9 1682,7 917,4 95,8 1920,0 17219,0 4519,6 420,1
Total nivelul II 129214,0 19602,9 106839,9 92206,4 1821,0 2695,9 1682,7 917,4 95,8 500,0 9616,6 2351,1 420,1
Total nivelul I 71174,3 19386,3 49619,5 40597,1 1420,0 7602,4 2168,5
Consiliul raional 129214,0 19602,9 106839,9 92206,4 1821,0 2695,9 1682,7 917,4 95,8 500,0 9616,6 2351,1 420,1
Bănești 4710,2 723,4 3986,8 2523,7 1100,0 363,1
Bogzești 1047,4 498,5 461,7 392,4 69,3 87,2
Brînzenii Noi 2459,7 689,5 1770,2 1451,8 318,4
Budăi 2485,6 587,9 1806,9 1589,9 217,0 90,8
Căzănești 3057,5 558,4 2499,1 2155,4 343,7
Chiștelnița 3147,5 745,9 2401,6 2032,1 369,5
Chițcanii Vechi 2281,2 639,5 1626,8 1356,7 270,1 14,9
Ciulucani 1416,9 596,1 797,7 625,7 172,0 23,1
Cîşla 1178,1 463,5 693,1 597,8 95,3 21,5
Codrul Nou 1306,0 563,3 742,7 666,6 76,1
Coropceni 2081,8 577,2 1504,6 1348,3 156,3
Crăsnășeni 1417,8 580,0 837,8 711,8 126,0
Ghiliceni 2219,2 741,2 1478,0 1191,5 286,5
Hirișeni 1735,2 632,2 1103,0 921,0 182,0
Inești 2390,5 710,9 1632,0 1371,3 260,7 47,6
Leușeni 1743,6 636,9 1087,8 881,4 206,4 18,9
Mîndrești 3478,7 807,9 2670,8 2165,6 505,2
Negureni 3213,6 701,0 2512,6 2200,0 312,6
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Nucăreni 1515,3 557,3 958,0 729,2 120,0 108,8
Ordășei 1127,5 563,3 564,2 466,2 98,0
Pistruieni 1322,5 576,2 656,2 537,0 119,2 90,1
Ratuş 1559,8 655,7 904,1 694,6 209,5
Sărătenii Vechi 2136,1 540,2 1595,9 1289,4 306,5
Scorțeni 2528,5 703,8 1682,0 1410,2 271,8 142,7
Suhuluceni 1932,9 605,1 1232,4 1031,7 200,7 95,4
Telenești 7951,3 666,3 6310,8 5320,1 990,7 974,2
Tîrșiței 1536,7 658,8 877,9 684,9 193,0
Țînțăreni 2237,1 672,3 1564,8 1164,8 200,0 200,0
Văsieni 1550,9 603,7 940,2 792,1 148,1 7,0
Verejeni 3464,5 733,3 2176,1 1839,0 337,1 555,1
Zgărdești 940,7 397,0 543,7 454,9 88,8

Ungheni 328753,0 51502,9 274252,4 235671,4 3338,4 4482,2 1617,6 1956,5 908,1 3800,0 26960,4 2473,1 524,6
Total nivelul II 208117,0 28825,5 178766,9 156287,7 1762,9 4482,2 1617,6 1956,5 908,1 1500,0 14734,1 524,6
Total nivelul I 120636,0 22677,4 95485,5 79383,7 1575,5 2300,0 12226,3 2473,1
Consiliul raional 208117,0 28825,5 178766,9 156287,7 1762,9 4482,2 1617,6 1956,5 908,1 1500,0 14734,1 524,6
Agronomovca 646,2 530,1 116,1 116,1
Alexeevca 1297,5 573,1 724,4 598,2 126,2
Boghenii Noi 2363,3 649,5 1624,9 1450,2 174,7 88,9
Buciumeni 1321,6 615,9 705,7 557,9 147,8
Bumbăta 1987,6 688,4 1299,2 1046,0 253,2
Buşila 2199,3 583,7 1584,8 1376,2 208,6 30,8
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Cetireni 2111,3 613,1 1376,5 1150,7 225,8 121,7
Chirileni 2162,9 635,3 1527,6 1317,8 209,8
Cioropcani 1891,7 684,9 1206,8 913,8 293,0
Condrăteşti 1379,1 612,0 767,1 636,0 131,1
Cornești 1872,8 633,8 1239,0 999,7 239,3
Cornești, orașul 2560,3 426,9 2133,4 1793,7 339,7
Cornova 3269,9 565,9 2704,0 938,5 1650,0 115,5
Costuleni 2999,2 739,9 2259,3 1899,7 359,6
Florițoaia Veche 1964,6 636,9 1299,7 1059,1 240,6 28,0
Hîrcești 1345,7 705,8 639,9 421,0 218,9
Măcărești 4774,6 843,5 3931,1 3415,6 515,5
Măgurele 1596,7 581,3 1015,4 919,0 96,4
Mănoilești 3227,6 786,7 2440,9 2068,1 372,8
Morenii Noi 1405,3 527,3 871,9 720,1 151,8 6,1
Năpădeni 1201,2 484,3 716,9 613,6 103,3
Negurenii Vechi 2036,7 653,5 1383,2 1159,6 223,6
Petrești 3436,5 769,6 2666,9 2174,3 492,6
Pîrlița 5173,9 783,2 4390,7 3750,2 640,5
Rădenii Vechi 1932,1 550,4 1381,7 1184,6 197,1
Sculeni 4265,6 631,9 3633,7 3044,5 589,2
Sinești 1515,3 625,1 890,2 754,6 135,6
Teșcureni 1393,6 541,4 852,2 734,2 118,0
Todirești 4727,6 800,2 3646,7 3165,9 480,8 280,7
Ungheni 43290,9 2210,0 39178,6 33856,2 1575,5 3746,9 1902,3
mii lei

Unitatea Total inclusiv transferuri


administrativ- general cu destinație cu destinație inclusiv din alte
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru fondul transferu
învățămîn- sportive Total inclusiv sporului compens paza cheltuieli infrastru de ri
tul compensarea indemnizați compens indemniz servicii lunar în area depozi capitale ctura compen- curente
preșcolar, cheltuielilor i pentru area ații și sociale mărime de scutirilor te-lor drumuril sare cu
primar, pentru copiii diferențe compens 30% din de la cu or destinați
secundar serviciile de adoptați și i de ații salariul de plata pestici publice e
general, transport cei aflați tarife la pentru bază pentru impozitu de locale generală
special și (pentru sub tutelă energia absolven personalul lui neuti-
complemen persoane cu (curatelă) electrică ții instituțiilor funciar lizabi-
tar dizabilitate și la instituțiil bugetare (venituri le și
(extrașcolar severă și gazele or de din partea ratate) perim
) accentuată, naturale învăță- stîngă a ale ate
copii cu mînt Nistrului deținător
dizabilități, superior (raionul ilor de
persoane care și post- Dubăsari), terenuri
însoțesc o secundar din satul agricole
persoană cu pedagogi Varnița situate
dizabilitate c (raionul după
severă sau un Anenii Noi) traseul
copil cu și din satele Rîbnița-
dizabilitate, Hagimus și Tiraspol
precum și Copanca
pentru (raionul
persoane cu Căușeni)*
dizabili-tăți
loco-motorii)
4=5+6+7+13+14 7=8+9+10+
1 2=3+4+18+19 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+15+16+17 11+12
Unţeşti 1710,1 589,9 1105,6 917,6 188,0 14,6
Valea Mare 4054,0 730,9 3323,1 2960,0 363,1
Zagarancea 3521,3 673,0 2848,3 1787,1 650,0 411,2

UTA Găgăuzia 378853,0 378411,1 320686,1 15370,6 7288,2 4652,2 1397,1 404,5 834,4 543,3 3351,6 31171,3 441,9

Notă: * Cu excepția personalului din instituțiile de învățămînt preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar), precum și din școlile sportive.”