You are on page 1of 15

Naam: Klas:

Project

Laurence Deckers
Inhoudstafel

Inhoudstafel ……………………………………………………………………………………. 2
1. Probleemstelling …………………………………………………………………………. 3
2. Technisch proces …………………………………………………………………………. 4
3. Onderzoekjes ……………………………………………………………………………… 5
4. Een stroomkring …………………………………………………………………………. 6
Tekenen ………………………………………………………………………………………………………….. 7
Maken ……………………………………………………………………………………………………………… 8
In gebruik nemen …………………………………………………………………………………………… 8
5. Pyrograaf ontwerpen ………………………………………………………………… 9
6. Pyrograaf maken ………………………………………………………………………. 10
7. Pyrograaf in gebruik nemen ……………………………………………………….. 11
Pyrograaf testen …………………………………………………………………………………………… 11
8. Pyrograaf onderhouden ……………………………………………………………… 12
9. Evalueren van de pyrograaf ………………………………………………………… 13
Moeilijke woorden ……………………………………………………………………………. 15

2
1. Probleemstelling

Om alle verjaardagen van je medeleerlingen te onthouden zou een


verjaardagskalender wel handig zijn, maar een kalender op papier kan nog al
snel stuk gaan, dus wij gaan voor een oplossing die veel langer meegaat. We
gaan een verjaardagskalender uit hout maken.

Om de verjaardagen op de kalender te schrijven gaan we een speciale manier


gebruiken, we gaan namelijk graveren. En dat met onze eigen pyrograaf.

Een pyrograaf is een soort pen


waarmee je kan graveren in hout.

3
2. Technisch proces

We werken steeds volgens het


technisch proces, vul het verder aan met
je pyrograaf in het achterhoofd.

Je mag kiezen uit:

• We maken onze pyrograaf

• Voldoet onze pyrograaf aan de


vooropgestelde criteria?

• Waarvoor moet onze realisatie dienen?


Criteria bepalen

• We gaan onze pyrograaf testen

• Ontwerpen: onze pyrograaf schetsen en


materialenlijst bekijken

4
3. Onderzoekjes

We gaan zelf een pyrograaf maken, maar


voor we daar aan beginnen moeten we
enkele dingen onderzoeken over hout en
verbindingstechnieken.

5
4.Een stroomkring

Nog nooit een stroomkring gemaakt?

Geen probleem, we leren het allemaal!

Eerst voeren we een onderzoek uit om te


weten te komen wat een geleider en wat
een isolator is.

Volgende onderdelen zullen we nodig


hebben om een stroomkring te tekenen.

Verbind de afbeelding met de benaming en


uitleg.

Wanneer er
stroom
Batterij
doorkomt zal
het zoemen

Het voorziet
de
LED
stroomkring
van stroom

Wanneer er
stroom
Zoemer
doorkomt zal
het branden

6
Tekenen
Bekijk het filmpje en teken de
stroomkring hieronder.

7
Maken
Maak de stroomkring na
op de geplastificeerde
bladen.

Als het niet goed lukt, vraag dan een stappenplan aan je
leerkracht!

In gebruik nemen

Laat de LED
branden.

Is het niet gelukt? Controleer of alle elektrische


geleiders goed aangesloten zijn of probeer nog eens.

8
4. De pyrograaf ontwerpen

Onze pyrograaf moet aan enkele


criteria voldoen. Hieronder vinden
jullie deze criteria terug.

Stroomkring

 De stroomkring moet correct aangesloten zijn

 De gelijkspanningsconnetor moet op de juiste manier bevestigd zijn

Pyrograaf

 Je basis bestaat uit een houten balk

 De stroomkring is op de bouten balk bevestigd

 De spijkers zitten goed stevig in de hout

 De lusterklemmen zijn stevig bevestigd

 De graveerpunt staat stevig vast

9
5. Pyrograaf maken

Maak aan de hand van het stappenplan de


Pyrograaf.

10
6. In gebruik nemen

Pyrograaf testen

Test je pyrograaf en bekijk of alles goed werkt.


Doe dit door een tekening te maken op hout.
(deze heb je op voorhand al opgesteld)

Ga naar pagina 9 en duid aan welke criteria in


orde zijn.

11
7. Pyrograad onderhouden

Oeps, je pyrograaf is stuk… Wat nu?

Alles aan de pyrograaf kan hersteld


worden. verbind de juiste uitleg met het
juiste onderdeel .

Knip de elektrische geleider (of


beide wanneer ze beide stuk
zijn) los van de … en de spijkers.
Graveerpunt   Neem een nieuwe elektrische
geleider en bevestig deze zoals
de oude op de pyrograaf.
Soldeer alles opnieuw vast.

Maak je connector los van de


elektrische geleiders en van de
houten balk. Verwijder daarna
de overtollige lijm van je houten
Elektrische geleiders   balk. Neem een nieuwe
connector en plaats deze met
lijm op dezelfde plaats en
verbinde de elektrische geleiders
opnieuw.

Haal je graveerpunt uit de


kroonstenen. Maak een nieuwe
Gelijkspanningsconnector   graveerpunt zoals je in het
stappenplan geleerd hebt en
bevestig deze op je pyrograaf.

12
8. Evalueren van de pyrograaf

Evalueer jezelf.

Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed


Invullen van het Ik heb het Ik heb het
technisch proces technisch technisch
systeem niet of systeem juist
fout aangevuld aangevuld
Ik
De leraar
Onderzoek Ik heb het Ik heb het
eigenschappen van onderzoek onderzoek
hout niet of fout correct
uitgevoerd uitgevoerd
Ik
De leraar
Onderzoek herkomst Ik heb het Ik heb het
van hout onderzoek onderzoek
niet of fout correct
uitgevoerd uitgevoerd
Ik
De leraar
Onderzoek soorten Ik heb het Ik heb het
hout onderzoek onderzoek
niet of fout correct
uitgevoerd uitgevoerd
Ik
De leraar
Onderzoek elektrische Ik heb het Ik heb het
geleidbaarheid onderzoek onderzoek
niet of fout correct
uitgevoerd uitgevoerd
Ik
De leraar
Onderdelen van een Ik heb geen Ik heb alle
stroomkring enkel onderdelen
onderdeel van van een
de stroomkring stroomkring
juist geplaatst juist geplaatst
Ik
De leraar

13
Stroomkring tekenen Ik heb de I Ik heb de
stroomkring stroomkring
niet of fout correct
getekend getekend
Ik
De leraar
Stroomkring maken Ik heb de Ik heb de
stroomkring stroomkring
niet of fout goed gemaakt
gemaakt
Ik
De leraar
Pyrograaf maken Ik heb de Ik de
pyrograaf niet pyrograaf
of grotendeels gemaakt zoals
niet juist aangegeven op
gemaakt het
stappenplan
Ik
De leraar
Pyrograaf testen Mijn pyrograaf Mijn pyrograaf
werkt niet werkt wel
Ik
De leraar
Pyrograaf testen De pyrograaf Mijn pyrograaf
voldoet aan voldoet aan
geen van de alle criteria
criteria
Ik
De leraar
Pyrograaf Ik kan mijn Ikkan mijn
onderhouden pyrograaf niet pyrograaf
herstellen herstellen
wanneer deze wanneer deze
stuk is stuk is
Ik
De leraar

14
Moeilijke woorden

Moeilijke woorden die je niet begrijpt, schrijf je in de


eerste kolom. Daarna zoek je met de ganse groep in
een woordenboek of op het internet naar een
verklaring, je bevindingen schrijf je in een groene
kleur in de verklaringskolom. Woordjes die dan nog
niet gevonden zijn leggen we voor aan de ganse klas
en verduidelijken we in een zwarte kleur.

Moeilijk woord Woordverklaring

15

Related Interests