You are on page 1of 15

Naam: Klas:

Laurence Deckers
Inhoudstafel

Inhoudstafel 2

1. Probleemstelling 3

2. De drone als technisch systeem analyseren 4

Delen van het volledige systeem 4

Delen van het dronetoestel 5

Frame 6

3. Onderzoekjes 7

4. Technisch systeem 8

Het ontwerpprobleem analyseren 9

Realisatietekening of ontwerp 10

Maken 11

In gebruik nemen 12

Testen 13

Evalueren 14

Moeilijke woorden 15

2
1. Probleemstelling

Drones zijn niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken. Waarvoor worden
ze zoal gebruikt?

• ...........................................................................

• ...........................................................................

• ...........................................................................

Kleef of teken hieronder je


lievelingsdrone.

3
2. De drone als technisch systeem analyseren

Delen van het volledige systeem

Uit welke 2 grote delen bestaat het


vliegsysteem?

• ...........................................................................

• ...........................................................................

We gebruiken een done met 4


propellers, dit is een ...

 octacopter

 quadcopter

 helicopter

 hexacopter

4
Delen van het dronetoestel
1. Frame

2. Motoren

3. Propellers

4. Moederbordje

5. Landingsgestel

6. Overbrenging

5
Frame

Je drone is eigenlijk een perfecte


spiegeling.

Neem een geodriehoek, potlood,


meetlat, ... en bewijs dit op de foto
hieronder.

6
3. Onderzoekjes

Voor we zelf een technisch systeem


maken en zeker voor we gaan
vliegen, moeten we weten hoe een
drone werkt.

Dit ga je zelf onderzoeken aan de hand


van een aantal onderzoekjes. Voeg de
onderzoekjes na dit hoofdstuk toe.

7
4. Technisch systeem

We werken tijdens dit project steeds


volgens het technisch proces.

Vul aan met de drone als realisatie in


het achterhoofd.

8
Het ontwerpprobleem analyseren

We gaan zelf een drone ontwerpen


en maken uit legoblokjes.

De voorwaarden waaraan het


systeem moet voldoen zijn de
criteria.

Je krijgt er 1, zoek er zelf nog 2.

Criteria:

1. De drone moet 4 propellers hebben.

2. ...........................................................................

3. ...........................................................................

Alle criteria samen noemen we ook


wel het plan van eisen = PVE

9
Realisatietekening of ontwerp

Maak een schets van hoe jij denkt dat


je drone er zal uitzien.

Benoem de onderdelen van je tekening


en werk met potlood en lat.

Je mag ook vanuit meerdere


aanzichten tekenen.

http://ldd.lego.com/nl-BE/

10
Maken

Maak je drone met de legoblokken.

Je krijgt een doosje per groep, zorg ervoor


dat de blokjes niet in een ander doosje
terecht komen!

11
In gebruik nemen

Voor je de drone in gebruik gaat nemen,


moet je eerst kunnen vliegen. Het principe
ken je al door het uitvoeren van je
onderzoekjes.

Hieronder een beknopte uitleg van de


bediening.

Oefen op een plaats met veel ruimte.

12
Testen

Je hebt nu een drone gemaakt, maar


voldoet je drone aan de criteria die je
opgesteld had?

Vul aan met ‘voldoet’ of ‘voldoet niet’.

Criteria Voldoet of voldoet niet


1. De drone moet 4 propellers
hebben.

2. ....................................................

3. ....................................................

Drone testen ZG = de drone vliegt perfect G = de drone vliegt, maar niet stabiel Z = de motoren
draaien, maar de drone stijgt niet op ZZ = de drone doet niets

13
Evalueren

Vul aan met ‘voldoet’ of ‘voldoet niet’.

Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed


Onderdelen van Ik kan geen Ik kan minder Ik kan meer dan Ik kan alle
een drone onderdelen van dan 4 4 onderdelen onderdelen van
10.2 een drone onderdelen van van de drone een drone
aanduiden de drone correct correct
aanduiden aanduiden aanduiden
Ik
De leraar
Onderzoekjes Ik heb de Ik heb 1 Ik heb 2 Ik heb alle
11.3 onderzoekjes onderzoekje onderzoekjes onderzoekjes
niet uitgevoerd correct correct correct
uigevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Ik
De leraar
Criteria Ik heb geen Ik heb geen Ik hen 1 extra Ik heb 2 extra
2.4 extra criteria goede extra criterium criteria kunnen
kunnen criteria kunnen formuleren
formuleren geformuleerd formuleren

Ik
De leraar
Invullen van het Ik heb minder Ik heb 3 Ik heb 4 Ik heb het
technisch proces dan 3 stappen stappen van het stappen van het technisch proces
1.1 van het TP TP juist technisch proces volledig en juist
aangevuld aangevuld juist aangevuld aangevuld

Ik
De leraar
Realisatietekening Ik heb geen Ik heb een Ik heb een nette Ik heb een nette
of ontwerp ontwerptekening slordige ontwerptekening ontwerptekening
1.9 gemaakt ontwerptekening zonder met bijhorende
gemaakt afmetingen afmetingen
gemaakt gemaakt

Drone maken ik heb de drone Ik heb de drone Ik heb de drone Ik heb de drone
5.8 niet of met hulp met stappenplan zelfstandig
onvolledig gemaakt gemaakt gemaakt
gemaakt

Ik
De leraar
Drone testen De drone doet De motoren De drone vliegt, De drone vliegt
8.1 niets draaien, maar maar niet perfect
de drone stijgt stabiel
niet op
Ik
De leraar

14
Moeilijke woorden

Moeilijke woorden die je niet begrijpt, schrijf je in de


eerste kolom. Daarna zoek je met de ganse groep in
een woordenboek of op het internet naar een
verklaring. Je bevindingen schrijf je in een groene
kleur in de verklaringskolom. Woordjes die dan nog
niet gevonden zijn leggen we voor aan de ganse klas
en verduidelijken we in een zwarte kleur.

Moeilijk woord Woordverklaring

15