You are on page 1of 3

Naam:

Klas:

Dit blad dient als basis om zelf op


onderzoek uit te gaan, en bestaat uit
verschillende delen:
- Onderzoeksvraag analyseren.
- Hypothese
- Onderzoek uitvoeren.
- Waarnemingen noteren.
- Besluit

Welke materialen zijn geleider?

Onderzoeksvraag analyseren:
Wat moet je doen? kleur het juist bolletje.
O Onderzoeken het verschil in ferro metalen en non-ferro metalen

O Onderzoeken welke materialen geleiders zijn.

Hypothese
Ik denk dat …………………………………………………………………………………………… geleiders
zijn.
1. Bekijk onderstaande afbeelding of filmpje en volg de incstructies om hetzelfde te bekomen

2. Neem een batterij

3. Verbind de batterij met een LED lampje

4. Maak een andere elektrische geleider vast aan het LED lampje

5. Nu heb je 2 elektrische geleiders die niet verbonden zijn

6. Tussen deze geleider houd je telkens een ander soort metaal

7. Wanneer het lampje gaat branden is het een metaal een geleider

Metalen Geleid Geleid niet


Koper

Aluminium

Plastiek

Grafiet (uit je potlood)

Staal

Rubber

Hout

Koper, aluminium en staal geleiden / geleiden niet.


Plastiek, grafiet, rubber en hout geleiden / geleiden niet.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Evaluatie van je onderzoekje:

Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed


Analyse van de Ik heb de foute Ik heb de
onderzoeksvraag mogelijkheid juiste mogelijk
aangekruisd of aangekruist
niet
geantwoord
Ik
De leraar
Het onderzoek Ik heb niet alle Ik heb alle
uitvoeren stappen van stappen van
het onderzoek het onderzoek
uitgevoerd uitgevoerd
Ik
De leraar
Waarneming noteren Ik heb niet Ik heb alles
alles genoteerd netjes
genoteerd
Ik
De leraar
Antwoord op de Mijn antwoord Mijn antwoord
onderzoeksvraag is niet correct is correct en
formuleren en niet gebaseerd op
gebaseerd op mijn
mijn onderzoek onderzoek
Ik
De leraar

Related Interests