You are on page 1of 3

Naam:

Klas:

Dit blad dient als basis om zelf op


onderzoek uit te gaan, en bestaat uit
verschillende delen:
- Onderzoeksvraag analyseren.
- Hypothese
- Onderzoek uitvoeren.
- Waarnemingen noteren.
- Besluit

Welke metalen zijn het best plooibaar?

Onderzoeksvraag analyseren:
Wat moet je doen? kleur het juist bolletje.
O Onderzoek welk soort metalen we nodig hebben.

O Onderzoek de plooibaarheid van metalen.

Hypothese
Ik denk dat ………………………………………………………… goed plooibaar is.
Ik denk dat ……………………………………………………….. niet goed plooibaar is.
1. Neem de verschillende soorten metaal
2. Maak het metaal met 1 kant vast aan een bankschroef
3. Plooi het metaal zo ver je kan
4. Bekijk welk metaal goed plooibaar is of niet goed plooibaar

Aluminium ijzer koper staal

Soort metaal Goed plooibaar Niet goed plooibaar


Aluminium
Ijzer
Koper
staal

………………………………… is heel goed plooibaar.


………………………………… is goed plooibaar.
………………………………… is minder goed plooibaar.
………………………………… is slecht plooibaar.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Evaluatie van je onderzoekje:

Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed


Analyse van de Ik heb de foute Ik heb de
onderzoeksvraag mogelijkheid juiste
aangekruisd of mogelijkheid
niet aangekruist
geantwoord
Ik
De leraar
Het onderzoek Ik heb niet alle Ik heb alle
uitvoeren stappen van stappen van
het onderzoek het onderzoek
uitgevoerd uitgevoerd
Ik
De leraar
Waarneming noteren Ik heb niet Ik heb alles
alles genoteerd netjes
genoteerd
Ik
De leraar
Antwoord op de Mijn antwoord Mijn antwoord
onderzoeksvraag is niet correct is correct en
formuleren en niet gebaseerd op
gebaseerd op mijn
mijn onderzoek onderzoek
Ik
De leraar

Evaluatie: onderzoeken van metalen en niet-metalen

Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed


Onderzoeken van Ik kan de Ik kan de
de plooibaarheid plooibaarheid niet plooibaarheid goed
bepalen bepalen
Ik
De leraar