You are on page 1of 2

PANDUAN SENARAI TUGAS GURU PENYELARAS/ AJK UNIT KEBERSIHAN

Nama Kumpulan AJK


Pelajar
Bil Unit Kebersihan AJK/Guru Penyelaras
[sekiranya dirasakan
perlu]
1. Bilik Darjah Pagi:
Pn. Nurhaimah Bte Balad [K] dan Pn. Syamazlin Binti Sharif
Petang::
Pn.Nurul Hidayah Mat Noor [K] dan Pn.Juliana Yuni

2 Tandas Perempuan:
Pn. Marzita Bte Mahadi [K] dan Pn. Ivylenda Rubbin Guribah
T-Team
Lelaki :
En.Moh Sin Nee [K] dan En. Johan Azlie Wong
3 Longkang/ Parit Pn. Isabella Linus
4 Kawasan Sekolah Yong Shu Sim [Pagi] dan Khor Chun Hai [Petang]
5 Bilik Gerakan Pn. Norliza Binti Hamzah
6 Kitar Semula En. Johan Azlie Wong [Pagi] dan Pn. Nurmawati Binti Nurman
[Petang]
7 Kantin Cik Elfera Abdul Sani [Pagi] dan Violet S.Modiyun [Petang] C-Team
8 Unit Bebas Denggi Pn.Fiona Filda Bungkilan [Pagi] dan Milon bin Goyi [Petang] D-Team

1. Menubuhkan jawatankuasa unit di bawah tanggungjawab penyelaras.


Melantik AJK murid [sekiranya dirasakan perlu] untuk membantu pengurusan setiap unit di bawah
tanggungjawab anda.

2. Memberi taklimat perincian tugas kepada AJK murid/guru [rakan setugas/ guru bertugas mingguan]
tentang tugasan yang perlu dilakukan.
[Contoh: menyediakan jadual pemantauan berkala mengikut lokasi yang perlu dipantau/ melengkapkan
borang penilaian/ laporan secara offline/online dan sebagainya]- rujuk lampiran 1[T-Team] dan 2
[Classroom]

3. Membuat perancangan aktiviti mingguan/bulanan yang bersesuaian.

4. Menyediakan jadual bertugas dan borang pemantauan unit [secara mingguan/bulanan/penggal] sepanjang
tahun.

5. Memberi taklimat kepada semua staf sekolah sekiranya tugasan melibatkan kerjasama mereka [seperti guru
bertugas/ pihak pentadbir].

6. Melengkapkan laporan bulanan/ penggal/tahunan mengikut format di bawah:

6.1.5 Norma Kerja Unit Pengurusan Kebersihan


Jumlah Unit Boleh
Bil. Tugas Kerja Masa Diambil
Dijalankan
1. Menubuhkan Jawatankuasa Unit Kebersihan 1 jam
Sekolah
2 jam
2. Mengadakan mesyuarat
1 jam
Jumlah Unit Boleh
Bil. Tugas Kerja Masa Diambil
Dijalankan
3. Menyediakan senarai aktiviti dan projek
1 jam
4. Menyediakan senarai kelengkapan
1 jam
5. Menyediakan senarai tugas pekerja
1 jam
6. Menyediakan buku rekod bertugas 30 minit
7. Menyediakan jadual gotong-royong
1 jam
8. Menyediakan jadual tugas kelab atau persatuan
30 minit
9. Menyediakan jadual penyeliaan
1 jam
10. Memberi penerangan kepada warga sekolah
2 jam
11. Membuat laporan penyeliaan tugas dan projek
1 jam
12. Membuat penilaian
1 jam
13. Memberi penghargaan

6.1.6 Borang Yang Berkaitan Kebersihan

1. Buku Laporan Harian


2. Laporan Mingguan & Bulanan Program Bebas Denggi di Sekolah
3. Borang Laporan Pemantauan Kantin
4. Format Borang Penilaian dan Pemantauan Kantin Sekolah & Asrama
5. Borang Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan Kelas