CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

(Kemahiran Hidup)
Bil 1 Tajuk Kemahiran Hidup Tahun 6 Baikpulih dan Penyenggaraan Kemahiran Hidup Tahun 4 Tanaman Hiasan Kemahiran Hidup Tahun 4 Tanaman Hiasan Penjagaan Tanaman Hiasan Kemahiran Hidup Tahun 6 Mempromosi Jualan Mempromosi Katalog Kemahiran Hidup Tahun 4 Perniagaan dan Keusahawanan Mempromosi Jualan Muka surat 2

2

7

3

11

4

15

5

20

1

Subjek Tarikh Masa Kelas Bilangan Murid Topik Sub Topik

: Kemahiran Hidup : 5 April 2010 (Isnin) : 9.00 pagi ± 10.00 pagi (1 jam) : 6 Harmoni : 35/35 orang : (1.5) Baikpulih dan Penyenggaraan : (b) Penyenggaraan dan Membaiki Kerosakan Pada Mesin Mudah : Aras 1 Menyenggara dan baik pulih pam basikal dan bahagian basikal seperti loceng dan brek basikal serta mengetahui alatan tangan yang diperlukan dalam proses penyenggaraan.

Kemahiran

Pengetahuan Sedia Ada

:Murid-murid pernah menunggang basikal dan mengetahui setiap komponen basikal.

Hasil Pembelajaran Umum :Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat mengenalpasti setiap bahagian yang perlu dibaikpulih dan memilih alatan tangan yang sesuai untuk kerja baik pulih.

Hasil Pembelajaran Khusus : Diakhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1) menyenaraikan 5 daripada 9 komponen penting yang terdapat pada basikal dengan betul. 2) menyatakan 2 daripada 4 bahagian basikal yang perlu dibaik pulih dengan betul. 3) menyenaraikan 4 daripada 6 alatan tangan yang digunakan untuk kerja baik pulih basikal dengan betul setelah mendengar penjelasan daripada guru. 4) menyatakan 2 daripada 4 langkah-langkah baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak dengan betul selepas mendengar penerangan daripada guru. Kemahiran Berfikir : Menyelesaikan masalah, membuat inferens, dan membuat rumusan. : 1) Kemahiran Belajar Cara Belajar 2) Pembelajaran secara kontekstual
2

Kemahiran Pelbagai

soal jawab. BBM: Klip video. Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Langkah / Masa Set Induksi (5 minit) Isi Pembelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1. Guru bersoal jawab dengan Membuat murid-murid tentang video inferens. alatan tangan separa maujud Penerapan Nilai-Nilai Murni : Berhati-hati. Penyerapan Ilmu Strategi dan Kaedah : Teknologi Sains dalam membaik pulih mesin : Mediatif. Baik pulih n penyenggaraan. Guru mengaitkan aktiviti tersebut dengan tajuk pembelajaran pada hari ini ³Penyenggaraan dan Membaiki Kerosakan Pada Mesin Mudah´ Nilai-nilai murni: Perhatian. apakah yang kamu akan lakukan ?. Jawapan : Hampir semua murid mengaku mempunyai basikal. Guru menunjukkan klip video animasi kanak-kanak sedang bermain basikal. kerjasama. KBKK: 2. Jawapan : Membaiki basikal tersebut. power point. cermat. Guru bersoal jawab dengan murid: . Deduktif. model basikal. Kontekstual. taat.Jika basikal kamu rosak. Konstruktif. dan Tunjuk cara. 3.pptx 2. Catatan 1. perhatian.Siapakah diantara kamu yang mempunyai basikal ?.3) Pembelajaran Masteri Bahan Bantu Mengajar : video. dan tekun. Guru menayangkan animasi kanak-kanak sedang bermain basikal. yang ditayangkan. Induktif. Strategi: Konstruktivisme. Komunikatif. kerjasama. LCD kad gambar. . Soal jawab. 3 . menjana idea.

tekun. BBM: Paparan slaid. 4. Kad jawapan. Guru menyediakan beberapa keping kad jawapan yang menunjukkan KBKK: nama komponen beserta Membuat fungsi. 2.Jari-jari . deduktif. 3.Pengumpil tayar. menyelesaikan beberapa soalan yang terdapat dalam Strategi: slaid. Langkah 2 ( 15 minit) 1.Sepana .Playar gabung . inferens.Hendal . Bahagian basikal yang dibaik pulih: .Rim . .Rantai . 3. Perhatian. membeza.Rantai .Tukul . Murid-murid diminta Perhatian.Brek .Tempat duduk . Guru memilih murid secara mengenalpasti. taat.Pedal . rawak untuk memadankan kad tersebut pada gambar Nilai-nilai murni: yang dilekatkan. Penilaian: Murid-murid dapat menyenaraikan 2 daripada 3 elemen pelajaran yang terdapat dalam slaid dengan betul setelah mendengar penerangan guru. 4 BBM: Gambar basikal. Guru memberikan penerangan pada setiap paparan slaid. induktif.Sepana . Memadankan komponen basikal.Engkol 2. 2. Komponekomponen basikal: .Tiub 1.Langkah / Masa Isi Pembelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan Langkah 1 (10 minit) Paparan slaid: 1. Guru menunjukkan paparan slaid kepada murid.Brek . . LCD.Rantai 2. kerjasama. murid.Hendal . Penerangan.Playar gabung . Fungsi setiap alatan tangan: .Pengumpil tayar 1.Tukul . Guru menunjukkan bahan separa maujud iaitu alatan Strategi: tangan kepada muridSoal jawab. Alatan tangan (bahan separa maujud).Tempat duduk . Nilai-nilai murni: 3. Alatan tangan: . KBKK: Mengenal pasti dan membeza. Guru menunjukkan gambar basikal dan melekatkannya pada papan putih.

Penilaian: Murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 4 langkah-langkah baik pulih dan menggantikan 5 Nilai-nilai murni: Kerjasama.Langkah / Masa Isi Pembelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 5. 6. konstruktif. paparan slaid 2. Penilaian: Murid-murid dapat menyenaraikan sekurangkurangnya 5 komponen basikal dan 3 fungsi alatan tangan setelah menjalankan aktiviti tersebut. . BBM: Model basikal. perhatian. Catatan Langkah 3 ( 15 minit) Baik pulih bahagian basikal secara amali.Membaiki rantai 1. Murid-murid diminta membaik pulih setiap bahagian yang rosak pada basikal tersebut. 5. tekun. Guru memaparkan paparan slaid yang menunjukkan langkah-langkah membaik pulih sebagai panduan murid-murid. 4. Guru memilih murid secara rambang untuk bangun dan menyatakan fungsi alatan yang ditunjukkan. Guru membimbing muridmurid untuk membaik pulih. . Guru memberikan gulagula kepada murid yang dapat menjawab sebagai ganjaran. Guru memberikan satu model basikal kepada setiap KBKK: Menjana idea kumpulan. Strategi: Tunjuk cara. 3. Guru membahagikan murid kepada 3 atau 4 kumpulan.

Kemudian. Strategi: Menjana idea. Catatan Pengukuhan (10 minit) Guru menguji kefahaman muridmurid berkaitan mata pelajaran yang diajar pada hari ini.Langkah / Masa Isi Pembelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran komponen yang rosak. Alatan tangan yang digunakan untuk baikpulih. Murid-murid di minta menjawab dan mengisi tempat kosong pada kertas soalan yang diberikan. 3. Strategi: Perbincangan. 2. Guru mengedarkan kertas soalan kepada murid-murid tentang komponen basikal. guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini kepada muridmurid. kerjasama. Penutup (5 minit) Rumusan: 1. Murid membuat refleksi tentang pelajaran pada hari ini. 2. Guru memberi peluang kepada pelajar untuk mengemukakan soalan atau menyuarakan pendapat. (sila rujuk lampiran) 1. 3. mengingat kembali. 6 . perhatian. Nilai-nilai murni: Perhatian. Langkah-langkah membaik pulih 1. KBKK: Membuat kesimpulan. 2. Sumbang saran. Aktiviti susulan: Murid-murid diminta menjawab kertas soalan yang diberikan oleh guru sebagai latihan di rumah BBM: Kertas soalan KBKK: Membuat rumusan. Bahagian-bahagian basikal dan kegunaanya. BBM: Kertas soalan. Nilai-nilai murni: Tekun.

Bunga Raya. 3. membuat gambaran mental. Hasil Pembelajaran : di akhir pengajaran murid akan dapat: 1. dan membuat rumusan. Bunga Mawar Kemahiran berfikir Nilai Kajian Masa Depan : membuat inferens.45 ± 11.45 (1 Jam) : __ / 20 orang : Kemahiran Hidup : Tanaman Hiasan : 1. : Komersialkan tanaman hiasan sebagai punca pendapatan sampingan. 2. Murid Mata Pelajaran Tajuk Sub Tajuk : 4 Intan : 10 januari 2010 : 10. menjana idea. Bahan bantu mengajar : peralatan ICT. Murid dapat menjawab 3 daripada 5 soalan penggayaan yang disediakan. 7 . Menyenaraikan 5 jenis tanaman hiasan di sekolah. : bersyukur dengan ciptaan Tuhan. Menyenaraikan 3 daripada 5 tujuan penjagaa tanaman hiasan.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Kelas Tarikh Masa Bil.7 Penjagaan Tanaman Hiasan Pengetahuan sedia ada: Murid-murid pernah melihat tanaman di persekitaran tempat tinggalnya dan sekolah. menghargai kurniaan Tuhan.

Menyemai perasaan sayangkan tanaman peliharaan 5. Orkid. Langkah 1 (10 minit) Tujuan menjaga tanaman hiasan 1. Mawar 3. 3. Menghayati keindahan alam sekitar. pokok ini di rumah. Nilai: estetika.Murid memberi beberapa jawapan yang berbeza. Bunga Raya. 4. Di mana biasanya pokok ini didapati. Menambahkan pengetahuan berkaitan alam semulajadi. BBM: Power Point .Murid dan guru bersama membanding jawapan yang disediakan oleh guru di skrin Power Point 8 . . Mawar.Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Guru bertanya apakah nama dua jenis tanaman hiasan tersebut. 2. Bunga raya 2. Orkid BBM: power point. Mengindahkan ruang tempat kediaman¶.Guru meminta murid menyatakan KBKK: membuat beberapa tujuan gambaran mental penjagaan tanaman hiasan. Memberikan ketenangan perasaan. Catatan Set Induksi Bersoal jawab tentang dua jenis tanaman hiasan (5 Minit) yang dibawa oleh guru dan di tayangkan oleh guru ( slaid powerpoint) Contoh Tumbuhan Hiasan 1. menjana idea Siapa yang menanam Nilai: menyayangi alam sekitar. bertanggunjawab.Guru mencatat jawapan di papan tulis. Jadikan ia sebagai hobi. member perhatian . KBKK: membuat inferens. .

Cangkul Sudip tangan Serampang Sketeur Penapis Penyiram .Murid menjawab soalan yang diberikan oleh guru dalam bentuk 9 BBM: Powerpoint. 6. KBKK: mengingat kembali Nilai: bekerjasama.Membaja . 4.Menggembur . . .merumput .Murid dipilih secara rawak untuk menjawab soalan pada skrin powerpoint. 3.Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Catatan Langkah 2 (15 minit) Aktiviti penjagaan tanaman hiasan: . .memberi perhatian .Murid membandingkan jawapan yang diberikan dengan jawapan yang disediakan oleh guru. . 5.Guru menayangkan beberapa jenis peralatan berkebun yang biasa digunakan. membanding beza Nilai: berfikiran terbuka Langkah 3 (10 Minit) Menamakan 5 jenis peralatan berkebun 1. . alatan berkebun.Murid dikehendaki menyenaraikan beberapa jenis peralatan berkebun yang biasa dilihat. BBM: Powerpoint KBKK: membuat gambaran mental.Menyiram .Guru menayangkan gambar penjagaan tanaman hiasan pada skrin power point.Murid membetulkan semula jawapan yang salah. 2.

3. Nilai: Bekerjasama. . 2. Alatan yang digunakan .Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran power point Catatan Penutup (5 minit) Rumusan: 1. Aktiviti yang biasa dilakukan untuk menjaga pokok hiasan. - BBM: Powerpoint KBKK: membuat rumusan. tanggungjawab Murid diberi tugasan dan diminta menghantarnya pada minggu depan. 10 . mengingat kembali.Murid bersoal jawab dengan guru mengenai hasil kerja yang telah mereka hasilkan.Murid dibimbing untuk membuat rumusan. Tujuan menjaga pokok hiasan.

menghargai kurniaan Tuhan. Bunga Mawar Kemahiran berfikir : membuat inferens. Murid Mata Pelajaran Tajuk Sub Tajuk : 4 Intan : 10 januari 2010 : 10. Menyenaraikan 3 daripada 5 tujuan penjagaa tanaman hiasan.45 ± 11. Bunga Raya. Bahan bantu mengajar : peralatan ICT. membuat gambaran mental. : Komersialkan tanaman hiasan sebagai punca pendapatan sampingan. Nilai Kajian Masa Depan 11 . menjana idea. Murid dapat menjawab 3 daripada 5 soalan penggayaan yang disediakan.7 Penjagaan Tanaman Hiasan Pengetahuan sedia ada: Murid-murid pernah melihat tanaman di persekitaran tempat tinggalnya dan sekolah. 5.45 (1 Jam) : __ / 20 orang : Kemahiran Hidup : Tanaman Hiasan : 1. : bersyukur dengan ciptaan Tuhan.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Kelas Tarikh Masa Bil. 6. Hasil Pembelajaran : di akhir pengajaran murid akan dapat: 4. dan membuat rumusan. Menyenaraikan 5 jenis tanaman hiasan di sekolah.

Menambahkan pengetahuan berkaitan alam semulajadi. Langkah 1 (10 minit) Tujuan menjaga tanaman hiasan 6. Orkid BBM: power point.Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Guru bertanya apakah nama dua jenis tanaman hiasan tersebut. Di mana biasanya pokok ini didapati. Jadikan ia sebagai bertanggunjawab. alam sekitar. Memberikan ketenangan perasaan. Orkid. 9. Menyemai perasaan sayangkan tanaman peliharaan 10. Mawar 6. 8. Catatan Set Induksi Bersoal jawab tentang dua jenis tanaman hiasan (5 Minit) yang dibawa oleh guru dan di tayangkan oleh guru ( slaid powerpoint) Contoh Tumbuhan Hiasan 4. BBM: Power Point . hobi. Mawar. Nilai: estetika. KBKK: membuat inferens. menjana idea Siapa yang menanam Nilai: menyayangi pokok ini di rumah.Guru meminta murid menyatakan KBKK: membuat beberapa tujuan gambaran mental penjagaan tanaman hiasan. . member perhatian . Bunga Raya.Guru mencatat jawapan di papan tulis. . Bunga raya 5. Mengindahkan ruang tempat kediaman¶.Murid memberi beberapa jawapan yang berbeza. 7.Murid dan guru bersama membanding jawapan yang disediakan oleh guru di skrin Power Point 12 . Menghayati keindahan alam sekitar.

Murid menjawab soalan yang 13 BBM: Powerpoint. . Penapis 12. KBKK: mengingat kembali Nilai: bekerjasama.Menyiram . .Guru menayangkan beberapa jenis peralatan berkebun yang biasa digunakan. Serampang 10. .Menggembur .Membaja . BBM: Powerpoint KBKK: membuat gambaran mental. membanding beza Nilai: berfikiran terbuka Langkah 3 (10 Minit) Menamakan 5 jenis peralatan berkebun 7. .Murid dikehendaki menyenaraikan beberapa jenis peralatan berkebun yang biasa dilihat.Murid dipilih secara rawak untuk menjawab soalan pada skrin powerpoint.Murid membetulkan semula jawapan yang salah. Sudip tangan 9. .memberi perhatian .Murid membandingkan jawapan yang diberikan dengan jawapan yang disediakan oleh guru.merumput . Cangkul 8. Penyiram .Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Catatan Langkah 2 (15 minit) Aktiviti penjagaan tanaman hiasan: . Sketeur 11.Guru menayangkan gambar penjagaan tanaman hiasan pada skrin power point. alatan berkebun.

14 . 5. tanggungjawab Murid diberi tugasan dan diminta menghantarnya pada minggu depan. mengingat kembali.Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Catatan & Pembelajaran diberikan oleh guru dalam bentuk power point Penutup (5 minit) Rumusan: 4.Murid dibimbing untuk membuat rumusan.Murid bersoal jawab dengan guru mengenai hasil kerja yang telah mereka hasilkan. 6. Alatan yang digunakan . Tujuan menjaga pokok hiasan. Aktiviti yang biasa dilakukan untuk menjaga pokok hiasan. - BBM: Powerpoint KBKK: membuat rumusan. Nilai: Bekerjasama. .

Guru menunjukkan beberapa jenis katalog. Mempromosi Katalog Kemahiran : Murid dapat mereka bentuk dan menghasilkan katalog mudah dengan betul dan baik. kebersihan. kerjasama. Penyerapan ilmu : pendidikan seni visual Strategi dan kaedah: soal jawab.3 Mempromosi Jualan Subtopik : A. induktif.00 -11. 1. pensil warna. membuat rumusan Perlaksanaan p&P : Langkah/masa Isi pelajaran Set induksi (5minit) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Gambar katalog : 1. 1.00 Pagi Bilangan Pelajar : 36/36 Tajuk : 2. gam. Hasil pembelajaran umum: murid dapat mempelajari tentang kandungan katalog di samping menghasilkan katalog yang menarik. Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui cara promosi jualan cara promosi jualan melalui poster. menilai . Katalog yang 2. 2. Penerapan nilai murni : memberi perhatian. nota ringkas. membanding beza.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup Kelas: 6 Anggun Tarikh : 19 Ogos 2009 (Jumaat) Masa : 10. menilai. 2. gunting. deduktif. Guru mengaitkan jawapan katalog ini murid dengan tajuk hasil menarik? pemeblajaran hari ini iaitu 15 Catatan BBM: katalog gambar Kemahiran berfikir: Membanding beza. murid dapat . menyelesai masalah Bahan bantu mengajar :power point. menyenarai. Hasil pembelajaran khusus : di akhir pengajaran dan pembelajaran. 3. katalog. Kemahiran berfikir : Mereka cipta menciri. Mengapakah 3. ketelitian. tekun. Mereka dan menghasilkan katalog mudah bagi barang yang hendak dijual dengan kemas setelah dibimbing oleh guru. lembaran soalan. kertas warna. Guru bersoal jawab dengan manakah lebih menarik? murid. Menyenaraikan sekurang-kurangnya lima kandungan yang perlu dalam katalog dengan betul setelah mendengar penerangan guru. Menyatakan sekurang-kurangnya lima ciri katalog yang baik selepas mendengar penerangan dari guru. kad manila.

induktif BBM : Power point. Guru menayangkan power digunakan point mengenai ciri-ciri mudah katalog yang baik. deduktif 1. Guru menyoal murid secara rambang tentang ciri-ciri baik : katalog yang baik. Katalog A 2. Gambar barang Penilaian: jualan terang Murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya lima ciri-ciri dan jelas. Mempunyai mendengan penerangan oleh guru. 1. Langkah 2 Penilaian: Murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya lima kandungan yang perlu ada dalam katalog dengan betul setelah mendengar penerangan guru. Jenama 2. Saiz huruf yang digunakan dapat dilihat dengan jelas dan mudah dibaca. dan Catatan Nilai murni : Tekun.Langkah/masa Isi pelajaran Contoh jawapan : 1. Jenis barang 3. Maklumat pengeluar Aktiviti pengajaran pembelajaran ³mempromosi melalui katalog´. katalog Kemahiran berfikir: Menciri Nilai murni : Tekun Strategi : Soal jawab. kombinasi warna yang menarik. Gambar barang 5. 3. 2. Perkataan yang 2. 5. ketelitian Strategi : Soal jawab. difaham oleh orang ramai. Guru menayangkan contoh catalog yang mengikut kandungan katalog yang betul. Kerana ia mempunyai gambar warnawarni. 2. 4. Langkah 1 Kandungan yang perlu ada dalam katalog : 1. Spesifikasi barang iaitu ukuran dan warna 4. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai kandungan dalam katalog. Guru menayangkan power point mengenai kandungan yang perlu ada dalam katalog. Ciri-ciri katalog yang 1. Maklumat yang tepat dan 16 BBM : Power point Kemahiran berfikir : Menciri Nilai murni : Tekun Strategi : Soal jawab. deduktif . katalog yang baik selepas 3.

Muri menjawab Lembaran Kerja 1 yang berkaitan dengan maksud catalog. AMALI : Mereka cipta dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yang hendak dijual. ketelitian Strategi: Soal jawab BBM: Kemahiran berfikir: Nilai: Member perhatian Strategi : Membuat rumusan Pengukuhan Pengukuhan / penilaian (rujuk Lembaran Kerja 1) 1. kertas warna. pensil warna. kandungan dalam catalog dan ciri-ciri katalog yang baik. kertas warna. 17 . Guru mengedarkan kad manila. gunting dan gam Kemahiran berfikir : Mereka cipta. pensil warna. Ciri-ciri katalog yang baik 1. Guru meminta murid merumus isi pelajaran. gunting dan gam kepada setiap kumpulan. 2. Aktiviti pengajaran pembelajaran dan Catatan Langkah 3 1. Kandungan dalam katalog 2. Guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini kepada murid. Guru meminta murid mereka cipta dan menghasilkan katalog mudah. kerjasama. Penutup Rumusan isi pelajaran 1. Penilaian : Murid dapat mereka bentuk dan menghasilkan katalog mudah dengan kemas selepas dibimbing oleh guru. 2. 2. menyelesai masalah Nilai murni : Tekun. BBM : Kad manila. Guru mengedarkan Lembaran Kerja 1 kepada murid. kebersihan Strategi : Konstruktif BBM: Lembaran soalan Kemahiran berfikir : Menyelesai masalah Nilai: Member perhatian. Guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan.Langkah/masa Isi pelajaran jelas. 3.

.. Berikan maksud katalog. ««««««««««««««««««««««««««««««« «. ««««««««««««««««««««««««««««««« «.Lembaran Kerja 1 1. 18 . v. ««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««« 2.. ««««««««««««««««««««««««««««««« «. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul Kandungan dalam katalog 3.. Nyatakan ciri-ciri katalog yang baik. i. ii.. ««««««««««««««««««««««««««««««« «. ««««««««««««««««««««««««««««««« «. iii. iv.

Perkataan yang digunakan mudah difahami oleh orang ramai ii. 2. i. Maklumat yang tepat dan jelas. Berikan maksud katalog. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul Jenis barang Spesifikasi barang iaitu ukuran dan warna Kandungan dalam katalog Jenama Maklumat pengeluar Gambar barang 3. Saiz dan huruf yang digunakan dapat dilihat dengan jelas dan mudah dibaca v. Nyatakan ciri-ciri catalog yang baik.Jawapan bagi Lembaran Kerja 1 1. Gambar jualan terang dan jelas iii. Katalog merupakan dokumen atau buku yang mengandungi gambar foto berwarna tentang sesuatu barang yang hendak diiklankan. 19 . Mempunyai kombinasi yang menarik iv.

deduktif. Video.Mata pelajaran Hari Tarikh Masa Kelas Bil. Murid dapat membungkus barang jualan untuk tujuan promosi selepas mendengar penerangan dari guru. Nilai-nilai murni Strategi/Kaedah komunikatif. Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran : Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan/Nilai Set induksi ( 5 minit) y Guru mengimbas kembali pelajaran yang lepas 20 Guru bersoal jawab dengan murid mengenai pelajaran yang lepas. Menyatakan maksud dan tujuan promosi dengan tepat selepas melihat slide show yang ditunjukkan oleh guru. mencirikan. konstektual dan (1 Jam) Kemahiran Berfikir Bahan Bantu Mengajar makanan. menilai : Slide Power Point. 2. Murid Tajuk Sub-Tajuk Pengetahuan Sedia Ada Objektif Eksplisit : Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Rendah : Selasa : 04 Ogos 2010 : 9. kit bungkusan. Guru memberi beberapa contoh ABM : Plastik bungkusan . Murid menyatakan 2 daripada 5 Ciri pembungkusan yang menarik untuk tujuan promosi dengan tepat selepas melihat tayangan video dan penerangan guru. : Strategi mediatif. yakin diri. induktif. : Membandingbeza.kerjasama. PBL.00 ± 10. plastik bungkusan : Tekun. KMD. berdikari. 3. 4. : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat: 1. teliti.00 Pagi : 4 Amanah : 40 orang : Perniagaan Dan Keusahawanan : Mempromosi Jualan : Murid-murid sudah mengetahui maksud perniagaan dan kumpulan sasaran yang dipelajari dalam topik sebelumnya. Murid dapat membanding beza bungkusan mana yang lebih menarik untuk dipromosikan dengan betul.

y - . Aktiviti P&P bungkusan makanan kepada murid dan bersoal jawab dengan murid. buku teks KBKK : Mencirikan dan berfikir Nilai Murni : Tekun Strategi : Deduktif dan Soal Jawab. Guru menerangkan kaedah pembungkusan adalah satu cara yang digunakan untuk menarik pelanggan. y - - - Guru menunjukkan slideshow PowerPoint berkaitan dengan maksud dan tujuan promosi sesuatu jualan. Langkah 1 (10 minit) Mengenal maksud dan tujuan promosi.Langkah/ Masa Isi Pelajaran Guru mengaitkan jawapan murid dengan pelajaran pada hari ini. Penilaian : ABM : Komputer riba & LCD. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai tajuk yang dibincangkan. Catatan/Nilai makanan. Murid diarahkan merujuk ke halaman 109 di dalam buku teks. Promosi ialah satu kaedah atau cara untuk memberitahu dan mempengaruhi pengguna untuk membeli sesuatu barang. Guru mengaitkan jawapan murid dengan pelajaran hari ini iaitu promosi jualan. Murid dapat menyatakan maksud dan tujuan promosi dengan tepat selepas melihat slideshow yang ditunjukkan oleh guru. Tujuan promosi ialah: Menyebarkan maklumat barang y Menimbulkan minat terhadap barang y Mengingatkan pelanggan tentang barang y Meluaskan pasaran barangan. - Guru menayangkan video mengenai ciriciri pembungkusan 21 . Pembungkusan yang cantik akan menarik perhatian pelanggan. Perniaga boleh mempromosikan sesuatu barang jualan melalui kaedah pembungkusan.

KBKK : Penilaian : 22 Mengkategori . Guru menyemak dan membantu hasil kerja setiap kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki menjalankan aktiviti membungkus barang jualan untuk tujuan promosi. kit bungkusan gula-gula. y y y y Bentuk dan rupa yang menarik Sesuai dengan jenis barang Warna Tahan lama Mudah dibawa. LCD. tin. - Langkah 3 (20 minit) - Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan perlu juga membungkus barang jualan yang berlainan jenis. Catatan/Nilai Langkah 2 (10 minit) - ABM : Buku Teks.Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti P&P yang menarik untuk tujuan promosi. Teliti Strategi : Kontekstual dan komunikatif. ABM: Buku Teks. video. komputer riba. Pembungkusan dapat dilakukan dengan menggunakan botol. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai ciri-ciri pembungkusan yang menarik.. KBKK : Banding beza dan mengkategori Ciri-ciri pembungkusan yang baik. kotak dan plastic. Ciri pembungkusan yang menarik untuk tujuan promosi adalah seperti: y Nilai murni : Penilaian : Murid menyatakan 2 daripada 5 Ciri pembungkusan yang menarik untuk tujuan promosi dengan tepat selepas melihat tayangan video dan penerangan guru.

KMD y y Supaya barang yang dijual kelihatan lebih menarik Pembungkusan bertindak sebagai cara pengiklanan Menarik perhatian pelanggan untuk membeli. Murid menjawab soalan guru dengan menunjukkan hasil bungkusan yang kemas dan lebih menarik. Konstruktif. Penilaian: Murid dapat membanding beza bungkusan mana yang lebih menarik untuk dipromosikan dengan Membandingkan beza 23 . Guru bersoal jawab dengan murid mengenai bungkusan mana yang lebih menarik untuk dipromosikan. kreativiti. Kuiz 1 Kuiz 2 ii.Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti P&P Murid dapat membungkus barang jualan untuk tujuan promosi selepas mendegar penerangan dari guru Catatan/Nilai dan menyelesaikan masalah. Soal jawab. Murid diminta menjawab soalan kuiz di paparan slaid i. - - ABM : Microsoft Office Word Lembaran kerja Langkah 4 (10minit) Strategi : Murid diberi borang banding beza pembungkusan. Kuiz 3 iii. PBL. Promosi melalui pembungkusan Tujuan promosi melalui pembungkusan barang adalah seperti : y Nilai Murni : Kerjasama Strategi : Hasil dari setiap kumpulan tadi dikumpulkan. kemahiran.

Refleksi Pelatih : a) Sebelum pengajaran _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______________________________________ ____________________________ 24 . Catatan/Nilai Aktiviti Pengukuhan (Rujuk lampiran) Penutup ( 5 minit) Rumusan isi pelajaran : - - - - - Membincangka n kembali mengenai maksud dan tujuan promosi Membincangka n mengenai apakah cirri Aktiviti Susulan : bungkusan yang menarik untuk Meminta murid mencari tujuan promosi.. Aktiviti P&P betul. Guru meminta murid membuat refleksi berkaitan proses pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut.Langkah/ Masa Isi Pelajaran bungkusan yang menarik dengan bungkusan yang kurang menarik. bungkusan-bungkusan yang Membincangka menarik dirumah mereka. n tujuan promosi melalui pembungkusan. Menyanyi lagu rasa sayang.

b) Selepas pengajaran _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Komen Pensyarah : _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ________________________________ _____________________________________ _____________________________________________________________ 25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful