You are on page 1of 15

ENTRANCE - RECESSIONAL Gm7 Gm/F C C7 D4-D7

Bayan umawit ng papuri


Gm7 Gm/F C C7 F F7
ANG GINOO NABANHAW NA (Fernandez) 2/4
Bayan umawit ng papuri
Intro: E7 Am D7 G D7
Verse 1
BbM7 F/A Gm C7 F
G Am
Mula sa ilang ay tinawag ng diyos
1. Ang Ginoo nabanhaw na ngadto sa kinabuhi,
BbM7 F/A G/B C
D7
Bayang lagalag inangkin ng lubos
nabuntog Niya ang kasal-anan ug
C G/B Am D7 G
G D7 G
Pagkat kailan may di pababayaan
kamatayon. Ang Ginoo nagmadaugon.
Am D7 G D7
G7 C
Minamahal nyang kawan
Gibalik kita ngadto sa kinabuhi, Ginoong
Verse 2
G Em Am D7 G
Panginoon aming manliligtas
Jesus, o Hari gayud, allelu, allelu—ia.
Sa kagipitan syang tanging lakas
Koro:
Pagka’t sumpa nyay laging
G Am D7 G
Iingatan, minamahal
Daygon ta ang Ginoo, daygon si Jesukristo.
Nyang bayan
E7 Am D7 G (D7)
Salamat, Ginoo, sa gugma Mo.
DAYGON TA ANG GINOO (Fernandez) 4/4
(same chords)
Intro: C D7 G Em Am D7 G D7
G D7
2. Alleluia, nabanhaw na ang atong Manunubos.
Daygon ta ang Ginoo
Ug sa ngatanan manlalaban sa katarungan, ang
Em B7
Ginoo sa kagahuman, ang bugtong kaluwasan sa
uban sa mga bag-ong awit
kanasuran, Ginoong Jesus o Hari gayod! Allelu,
C G Em
alleluia. (Koro)
Ang kalipay ta isinggit
A7 D7
AWIT SA HIMAYA (Fernandez) 2/4
Ang Ginoo labing hingpit
Intro: D - D7 – G - D - A7 – D - A7
G D7
D G D A7
Daygon ta ang Ginoo
Awiton nato karon, ang mga awit sa himaya
Em B7
D
uban sa mga instrumento
Mamakpak kita ug maninggit kita, sa
C G Em
E E7 A A7
Ang kalipay ta isangyaw
kalipay’ng hilabihan.
C D7 G
D D7 G
O bulahang adlaw
Kay ang Ginoo nagtultol kanato, sa hustong
Koro:
D A7 D A7
Am D7 G
dalan adlaw’ng tanan.
Tugtuga na ang gitara
Koro:
Am D7 G
D A7
Ipalanog na ang trumpeta
Himaya, awit sa himaya, himaya sa
B7 Em A7 D7
D A7 D A7
Ang Ginoo sa gugma pasalamatan ta
Amahan. Himaya, awit sa himaya, himaya sa
Am D7 G
D
Tugtuga na ang gitara
Amahan.
Am D7 G
Ipalanog na ang trumpeta
(same chords)
C D7 G Em Am D7 G
Lig-onon nato karon ang paghigugma ug
Salamat Ginoo sa imong kaayo.
pagsalig: kaya ng matinud-anon tang Amahan,
ang nagpangga natong tanan. Ug magpuyo ta sa
DIOSNONG MAGTUTUDLO (Villanueva) 4/4
buhing pagtuo, atong awitan ang Ginoo.
Intro: C G C
C G/B F/A C
BAYAN UMAWIT NG PAPURI (Himig Heswita) 3/4
Intro: Am7 D7 Bm7 Edim E7 Am7 D7 G C/G G C/D D7 Diosnong magtutudlo ani-a kami karon
Koro: E7 Am
G C/G D/F# G Binuksan ang kasing-kasing
Bayan umawit ng papuri F7 E7 G7 C
Em Am7 D7 sa imong pulong. Dinhi ni-ining tigum
Sapagkat ngayon ikay pinili G G7 C C7
Gm7 C7 Cm F7 BbM7 Bbm6 imo kaming gitawag.
Iisang bayan, iisang lipi, iisang diyos F G C Am Dm G7 C C7
Am D7 Aron lamang mabuhi sa imong mga hatag
Iisang hari F G C Am Dm G7 C
Aron lamang mabuhi sa imong mga hatag
GIVE THANKS (Henry Smith) 4/4 PURIHIN ANG PANGINOON (Isidro-Ramirez) 3/4
Intro: E A (2X) Intro: G A7 D Bm Em A7 F# B7 Em A7 D
E B
Give thanks with a grateful heart. Refrain:
C#m G#m D A7 Bm D7 G B7 Em
Give thanks to the Holy One. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan
A E G A7 D Bm Em A7 F# B7
Give thanks because He’s given At tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira
F#m B Em A7 D
Jesus Christ, His Son (2x) Hipan ninyo ang trumpeta.
Chorus: Verse 1
G#m C#m F#m Am D7 G Em Am D7 G
And now, let the weak say I am strong. Sa ating pagkabagabag sa Diyos tayo’y tumawag
B E Bb C7 F Dm Gm A A7
Let the poor say I am rich Sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas.
C#m D B7
because of what the Lord has done for us. MAGLIPAY KITA, MAGKANTA KITA 2/4
G#m C#m F#m Intro: G C G D7 G
And now, let the weak say I am strong. Koro:
B E G C
Let the poor say I am rich Maglipay kita ug magkanta kita,
C#m D B7 G D7
because of what the Lord has done for us kay nabanhaw na Siya
Coda: E A G C
Give thanks (3x) (last chord: E) Sa kahayag Niya nalamdagan kita,
G D7 G
I WILL SING FOREVER (Francisco) 4/4 sa tanan tang pagalaktan
Intro: F-C/F-Bb/F-C/F- F-C/F-Bb/F-C7 D7 G
Verse 1: 1. Ang tanan nga kadalanan paingon sa
F C/F Bb/F D7 G C
I will sing forever of your love oh lord kahitas-an, huyohoy sa kahanginan,
Csus C7 F G D7 G
I will celebrate the wonder of your name magtudlo sa kalangitan. (Koro)
Dm C/D BbM7 C (same chords)
for the word that you speak is a song of 2. Kay daghan sa katawhan naghulat nga
F BbM7 Am7 pahiyuman, dali mo mga kahigalaan,
Forgiveness and a song adtoon ta silang tanan. (Koro)
BbM7 Csus F C/F Bb/F C7
of gentle mercy and of peace. SING TO THE MOUNTAINS (Dufford) 3/4
Verse 2: Intro: C…F G F G C F-C
F C/E Bb/F Refrain:
Let us wake in the morning and be filled with your C F G
Csus C7 F Sing to the mountains, sing to the sea.
Love and sing songs of praise all our days C Am Dm7 G
Dm C/D BbM7 C F Raise your voices, lift your hearts.
for your love is a high as the heavens above us G7/F C/E Em A
BbM7 Am7 BbM7 Csus C7 F This is the day the Lord has made.
and your faithfulness as certain as the dawn D G C F-C
Verse 3: Let all the earth rejoice.
D7 G D/G C/G Verse 1
I will sing forever of your love oh Lord F C
Dsus D G I will give thanks to you, my Lord.
for you are my refuge and my strength G G7 C E E7
Em D/E CM7 D4 G You have answered my plea. You have saved my
you fill the world with your life-giving spirit Am Am7/G Dm G G7
CM7 Bm7 CM7 D4 soul from death. You are my strength and song.
that speaks your word, your word of mercy Verse 2
D7 CM7 Bm7 2. This is the day that the Lord has made. Let us
and of peace be glad and rejoice. Death has last and all is life.
Am D4 D7 Sing of the glory of God.
and I will sing forever of your love
CM7 Bm7 Am
oh lord
Ending
D4 D7 G
yes, i will sing forever of your love, oh lord.
2
Kyrie – gospel acclamation E A E A
1. Father, I have sinned; help me find my way.
E F#m B7
Remember not my sins, just let me hear you say:
ISUGID KO (Villanueva) Refrain:
Intro: G - C/G - G – C/G E A E
I forgive you, I love you. You are mine,
G C/G G GM7 A/B B7
Isugid ko ang akong kasal-anan; Sa take my hand.
C D7 G G7 C#m C#m7/B A B7 E
wala’y paglimod, isugilon ko. Go in peace, sin no more, beloved one.
C D/C G/B Bb A (pause)
Sayud ka man nga kining alaut misalig
Gm D D7 E A Dsus D7 2. Father, I have turned my back and walk away;
lamang sa kaayo, kaayo mo. depended on my strength and lived life my own
G C/G G way. (ref.)
Kaloy-an mo na, O Ginoo wagtanga
GM7 C D/C Bm Em 3. Father, I’ve returned, I’m home with You to stay;
Ang akong kasal-anan; ug ang kaluwasan standing by Your door, knowing that You’ll say:
Am D7 G C/G G (ref.)
nga akong gipaabot, Ipakanaog mo.
HIMAYA SA DIYOS (Fernandez) 4/4
PANGINOON, MAAWA KA (Hontiveros) 2/4 Intro: D F#m G A D
Intro: Em – Am – B7 – Em D F#m GA D
Koro: Himaya sa Diyos didto sa langit.
Em Am B7 Em
Panginoon, maawa ka, Verse 1:
Am Em B7 Em Em
Panginoon, maawa ka. Ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta.
Am Em B7 Em A7
Panginoon, maawa ka. Ginoong Dios, langitnong Hari, Dios
B7 Em B7 Em D A7
Kristo Maawa ka. Kristo Maawa ka. Amahan makagagahum sa tanan.
E7 Am B7 D
Kristo, Kristo, Maawa ka. Nagasimba kami Kanimo,
Em Am B7 Em B7 Em
Panginoon, maawa ka, nagapasalamat kami Kanimo.
Am Em B7 Em A7
Panginoon, maawa ka. Nagadayeg kami Kanimo
Am Em B7 Em D A A7
Panginoon, maawa ka. tungod sa imong himaya (Koro)
Am Em B7 Em Verse 2:
Panginoon, maawa ka. D
Ginoong Jesu-Kristo,
PRAYER FOR MERCY 4/4 Em
Intro: C F G7 C bugtong Anak sa Amahan.
C F G7 C A7 D A7
As we prepare for the coming of the Lord, Ginoong Dios, Kordero sa Dios.
Em Am F G G7 D
We recall our faults and beg His mercy. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan,
C Am F G7 C Am F G7 B7 Em A7
Lord, have mercy. Lord, have mercy, kaloy-I kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa
C Am F-G7 C C7 Amahan, dawata ang among
Lord, have mer—cy. D A A7
F G7 C Am F G7 C Am pangamuyo. (Koro)
Christ, have mercy. Christ, have mercy. Verse 3:
F G7 C Am D7 G G7 D
Christ, have mer – cy. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang
C Am F G7 C Am F G7 Em A7
Lord, have mercy. Lord, have mercy, ang Ginoo, ikaw lamang ang labing
C Am F-G7 C D A7
Lord, have mer—cy. halangdon, O Jesu-Kristo,
D B7
PRODIGAL SON Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa
Intro: C#m C#m7/B A B7 E A (pause) Em A7 D A A7
Dios nga Amahan. Amen. Amen. (Koro)
3
ALLELUIA, PURIHIN ANG DIYOS (Francisco) 4/4 SING ALLELUIA, SING (Gary Ault) 4/4
Intro:
Refrain:
F C/E BbM7 C C7 F F7 F#m A E F#m
Alelu, Alelu, Aleluya. Alelu, Alelu, Aleluya. Sing Alleluia, Sing Alleluia, Sing Alleluia to the
BbM7 C Am7 Dm7 Gm7 C7 F Lord!
Pu – ri - hin ang D’yos, Alelu - - - - ya. (2x) F#m A E F#m
Sing Alleluia, Sing Alleluia, Sing Alleluia to the
ALLELUIA, WIKAIN MO (Francisco) 4/4 Lord!
Intro: E G#m A B7 F#m-F#m-C#7 C#7-C#7-F#m A E F#m
Sing His praise, sing His praise. Sing alleluia to
E G#m A B7 C#m F# B B7 the Lord!
Alleluia, alleluia, wikain mo Poon nakikinig verse
G#m C#m F#m B F#m C#7 C#7 F#m
Ako sa iyong mga salita Let my soul rejoice in the King as to Him our
G#m C#m F#m B E praises we bring,
Allelu--ia, allelu – alleluia. A E F#m A E
singing of His mighty deeds above all. He is
ALLELUYA, LAMDAG KA (Fernandez) Lord, He is Lord
Intro: Am – G - Am - F - E D F#m D C#7
and by all creation adored. He chose us as the
Am F E7 Am G Am F E people of His own. (ref.)
Koro: Aleluya, aleluya, aleluya, ale-aleluya. Coda:
Am G Am F E7 A E F#m A E F#m
Lamdag ka, O Ginoo, sa gilaktan ko. Sing alleluia to the Lord. Sing alleluia to the Lord.
Am G Am F E7
Ang pulong Mo, ang iwag sa dalan ko. LENTEN GOSPEL ACCLAMATION 4/4
(Koro) Intro: Em D C D Em
Am G Am
Lamdag ka (pause) Em D C D Em
Ref. Glory and praise to You, O Lord Jesus Christ.
ALLELUYA 4/4 Em D
Intro: E B C#m G#m A E F#m B7 We have stilled our hearts and
C D Em
E B C#m G#m A E F#m B7 now we listen to Your Word. Ref.
Alleluya, alle--luya, Alleluya, alleluya,
E B C#m G#m A E F#m B7 E ANG TINIG NG POON 4/4
Alleluya, alleluya, Alleluya, alle--luya, Intro: C Dm7 C G C G7
(Change Key…)
C7…F C Dm Am Bb F Gm C C Dm7 C G
Alleluya, alle--luya, Alleluya, alleluya, Kapag ngayo’y napakinggan ang tinig
F C Dm Am Bb F Gm C C F C G7
Alleluya, alle--luya, Alleluya, alleluya, ng ating Poong Mahal,
Am Am7 F G
SEEK YE FIRST 4/4 h’wag na sanang hadlangan
Intro: Dm – C – G – C C Cm Dm7 F C A – A7
ang katuparan ng mithi N’ya’t kalooban.
C Em F C/E
Seek Ye first the kingdom of God D Em7 D A
F C Gsus G7 Kapag ngayo’y napakinggan ang tinig
And His righteousness, D G D A7
C Em F C/E ng ating Poong Mahal,
and all these things shall be added unto you. Bm Bm7 G A
F C G C h’wag na sanang hadlangan
Allelu, alleluia. D Dm Em7 G D
C Em F C/E ang katuparan ng mithi N’ya’t kalooban.
Ask and it shall be given unto you
F C Gsus G7
Seek and you shall find
C Em F C/E
Knock and it shall be opened unto you
F C G C
Allelu, alleluia.

4
Songs for the presentation of the gifts I OFFER MY LIFE (Don Moen)
Intro: A - B - E/G# - C#m7 - G#m - F#m - A - B - E

ANG TANGING ALAY KO E F#m


Intro: D - Em7 – A – D – Dsus – D (Pause) All that I am, all that I have,
B A E
Em7 A D Dsus D I lay them down before You, O Lord.
Salamat sa iyo, aking panginoong jesus C#m7 A
Em7 A D D7 All my regrets, all my acclaim,
ako’y inibig mo at inangking lubos F#m7 E/G# A F#m7 B7
G A The joy and the pain, I'm making them Yours.
koro: Ang tanging alay ko sa ‘yo aking ama Refrain:
F#m Bm E C#m7
ay buong buhay ko puso at kaluluwa Lord, I offer my life to You.
Em7 A F#m7 E/G#
Di ko makayanang makapgkaloob Everything I've been through,
D D7 A B
mamahaling hiyas ni gintong nilukob use it for Your Glory.
G E C#m7
Ang aking dalangin Lord, I offer my days to You,
A F#m7 E/G#
O Diyos ay tanggapin Lifting my praise to You,
F#m Bm A B E/G# C#m7 G#m7
ang tanging alay ko nawa ay gamitin as a pleasing sa—cri--fice
Em7 A F#m A B E
ito lamang ama wala nang iba pa Lord, I offer You my life.
D (same chords)
aking hinihiling Things in the past, things yet unseen, Wishes and
Same chords dreams that are yet to come true, All of my hopes,
Di ko akalaing ako ay bigyang pansin all of my plans, My heart and my hands are lifted
ang taong tulad ko’y di dapat mahalin to You.
aking hinihintay ang iyong pagbabalik jesus
ang makapiling ka’y kagalakang lubos. Koro TAKE AND RECEIVE (Ramirez) 4/4
Intro: C Am7 Dm7 G7 D#M7 Cm Fm7 Bb C C/E
BLESSED BE GOD 4/4 Gsus G7
Intro: Bb – A7 – Dm
Verse 1
Dm Gm C Am7 Dm7 G7
1. Blessed are You Lord God of all creation, Take and receive, O Lord, my liberty;
C F CM7 Am7 Dm G7
Thanks to Your goodness this bread we offer take all my will, my mind, my memory.
Dm Bb D#M7 Cm Fm7 Bb C C/E Gsus G7
Fruit of the earth, work of our hands All that i have you have given all to me.
Bb Gm A D7 Verse 2
It will become the bread of life… C/B Am7 D7 G
Gm C F Now i return it to be governed by your will;
Refrain: Blessed be God, Blessed be God Gm7 C7 F
Bb Gm A7 Dm D7 just say your word to me, at once i will obey.
Blessed be God forever Amen. Bm7 E7 AM7
Gm C F Your love is wealth enough for me;
Blessed be God, Blessed be God Am7 D7 Gsus G7
Bb Gm A7 Dm all else will i forego. (Verse 1)
Blessed be God forever Amen.
(same chords) UNANG ALAY (Magnaye) 3/4
2. Blessed are You Lord God of all creation, Intro: C G F C Bb G7
Thanks to Your goodness this wine we offer
Fruit of the vine, work of our hands, it will Koro 1:
become the cup of joy. (Ref.) C G F C
Kunin at tanggapin ang alay na ito
F C Dm G7
mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo.
F Em E7 Am
Tanda ng bawat pusong pagkat inibig Mo,
C G7 C
ngayo’y nananalig, nagmamahal sa ‘Yo.
Am Em F C
5
1. Tinapay na nagmula sa butil na trigo,
Am Bb G G7
pagkaing nagbibigay ng buhay mo; SANTO (Francisco) 2/4
Am Em F C Intro: Am – D/F# - G – C/E – F – D/F# - G
at alak na nagmula sa isang tangkay na ubas,
Am Bb G G7 C G/B F/A C
inuming nagbibigay lakas. (koro 1) Santo, Santo, San-to, D’yos
G/B Am D/F# G
(same chords) Makapangyarihan
2. Lahat ng mga lungkot, ligaya’t pagsubok, F C/E Dm C
lahat ng lakas at kahinaan ko. Puspos ng l’walhati ang langit at lupa
Inaalay kong lahat buong pagkatao, ito ay Am D/F# G C/E F D/F# G
isusunod sa ‘Yo. (koro 1) Osana, Osana sa kai-ta----asan!
3. Ang bayang inibig Mo ngayo’y umaawit, sa Iyo C G/B F/A C
ay sumasamba’t nananalig. Pinagpala ang narito sa ngalan ng
Umaasang diringin ang bawat dalangin C G/B
Am Bb G A7 Panginoon
sa alay na ito nakalakip. (koro 2) Am D/F# G C/E F D/F# G E
Koro 2: Osana, osana sa kaita----asan!
D A G D Am D/F# G C/E F G G7 C
Kunin at tanggapin ang alay na ito Osana, osana sa kai--ta--asan!
G D Em A7
mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo. HOLY (Bob Dufford)
G F#m F#7 Bm Intro: D G Em A G A D
Tanda ng bawat pusong pagkat inibig Mo,
D A7 D G Em A G A D E E7
ngayo’y nananalig, nagmamahal Holy, Holy, Holy Lord God of pow’r and
Bm F#m G Gmhold A A7 D F#m Bm Bm4/A
sa ‘Yo. might. Heaven and earth are filled with Your
G Em A G Em Bm Bm7 E A
Koda: glo – ry. Hosanna, hosanna on high.
D A D D F# Bm Bm4/A G Em
Ngayo’y nanalig, umaasa, dumudulog, Blessed is He who comes in the name of
A D A A D G Em A D G
sumasamba, umaawit, nagmamahal the Lord. Hosanna in the highest, Hosanna
G D Em A7-D Em A F# Bm Bm4/A G A
sa iyo. in the high – est, Hosanna, hosanna on
D D9 D
WE OFFER OUR LOVE (Benitez) 3/4 high.
Intro: G G A D
SANTOS (Villanueva) 3/4
D G A7 D Intro: G Bm C D
We offer our lives to the Lord up above
G A7 D G Bm C D
we offer our hearts for it's Jesus we love Santos, santos, santos nga Ginoo
G A7 Em A7 D D7
and now as we pray Dios sa kagahuman
D B7 Em A7 D Bm
may the lord come and say Puno ang langit ug yuta
Em A7 D Em A7 D D7/C
that we'll share in his glory one day. Sa imong himaya
Bm Em Am D G
(same chords) Husana sa kahitas-an
We offer our hopes for each day that we live Em A7 D Bm
we know without christ we have nothing to give Daygon ang nagaanhi
(coda:) Em A7 D D7
//: So now as we pray may the lord come and say Sa ngalang sa Ginoo
that we'll share in his glory one day:// Bm Em Am D7 G
Husana sa kahitas-an

SANCTUS – AGNUS DEI SI KRISTO AY GUNITAIN (Ramirez) 3/4


Intro: G – A – Dsus – D
6
D G/D D G D E A D D7
Si Kristo ay gunitain sarili ay inihain Amen, Amen. Dungga ang among pangamuyo
Em A F#m Bm7 G D A7 D G D A7 D Dsus D
Bilang pagkai’t inumin Amen. Amen. Amen. Amen.
Em Asus A
pinagsasaluhan natin DAKILANG AMEN (Francisco) 3/4
G A F#m Bm Intro: D G/D D
Hanggang sa Siya’y dumating D G/D D Bb C D
Em A7 D Amen, Amen, Amen, Amen, Aleluya.
Hanggang sa Siya’y dumating. Bb F C Dm
Purihin ang D’yos, purihin ang D’yos.
HE HAS COME 4/4 Gm C7 Asus A7
Intro: D G D Dsus D Amen, Alelu – ya.
D F#m D G/D D Bb C D
He has come that we may live Amen, Amen, Amen. Amen, Alelu – ya.
D C A
and live our lives to the full AMAHAN NAMO (Fernandez) 4/4
Bm F#m Intro: C G C G7
so the sons of God should have no fear of living
G A D G Dsus D C Am Bb
when the Son of God has shown the way. Amahan namo, nga anaa sa mga langit.
D F#m Dm
He has died and He has risen Pagdaygon ang Imong ngalan,
D C A G7 E
And for certain He will come again umabot kanamo ang Imong gingharian.
Bm F#m C C7 F Fm
So the sons of God should have no fear of living Matuman ang Imong pagbuot
G A D G D A7-D C G7 C
When the Son of God has shown the way. Dinhi sa yuta maingon sa langit
C C7
LORD BY YOUR CROSS 4/4 Ang kalan-on namo sa matag adlaw
Intro: D F#m G A7 F C G7
D F#m G A7 ihatag kanamo karong adlawa,
Lord, by Your cross and resurrection, C C7
G A Bm F#m Ug pasayloa kami sa among mga sala
You have set us free. F C G7
G A D Ingon nga nagapasaylo kami sa mga
You are the Savior of the World. C
nakasala kanamo.
AMEN 1 (Dufford) 4/4 C F G C
Intro: Em A D D9 D Ug dili Mo kami itugyan sa panulay,
C C7 F C A7 C
D F# Bm Bm7/A G Em A Hinonoa luwasa kami, luwasa kami sa dautan.
A – men, allelu - ia,
DG Em A G G7
A for-e-ver and e - ver. C F C
D G Em A F# Kay imo man ang gingharian ang gahum
For – e – ver, allelu - ia, G F G G7 C
Bm Bm7/A G A D ug ang himaya, hangtud sa kahangtu----ran.
forever and ever, Amen.
AMAHAN NAMO (Villanueva) 4/4
AMEN 2 4/4 Intro: C D/C Fdim/C C
Intro: F G C Csus C
D/C Fdim/C C
C G/B Am Am7/G F Gsus G7 C Amahan namo, nga ana - a sa mga langit.
A----men! A—men! Amen! A--------men! D Bm7 Em D7
Pagdaygon ang Imong ngalan, moabut kanamo
AMEN 3 (Arboleda-Francisco) 3/4 G Em F
Intro: Esus E7 ang imong gingharian, Matuman ang Imong
Am D GM7 CM7 Am B7 Esus-E7 Esus E7 Am D7 Gsus G7
Amen! A—men! A--------men! pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
Am D GM7 CM7 Am B7 Esus-Em C D/C
Amen! A—men! A--------men! Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag
Fdim/C C
AMEN, DUNGGA 4/4
Intro: G D A D Dsus D
7
kanamo karong adlawa, our trespasses as we
Am D G A7 D F#m G Asus A7
Ug pasayloa kami sa among mga sala, forgive those who trespass against us;
Bm C Cm D A7 G F#m Bm
Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala and lead us not, lead us not into temptation,
Bm G G F#m Bm G F#m Em Asus A D
kanamo but deliver us from evil. Oohh…
C Am G/B F/A E/G#
Ug dili Mo kami itugyan sa mga panulay, Interlude: A Bm F#m Bm F#m G C Asus A7
Am D7 Bm Em Am D G D
Hinonoa luwasa kami sa da ----u-tan. For thine is the kingdom,
A G F#m Bm
C D/C Fdim/C and the power, and the glory forever.
Kay Imo man ang gingharian, ang gahum G# F#m Bm G F#m Em A D
C D G Em Forever and ever. Amen.
ug ang himaya, Hangtud sa kahangturan.
F Esus E7 Dm G7 C KORDERO NG DIYOS (Francisco-Arboleda) 3/4
A - men. A ---- men. Intro: AM7 – Bm7 (2X) Esus E7

OUR FATHER 4/4 AM7 Bm7 AM7 Bm7 AM7


Intro: C Em F G Kordero ng Diyos na nag-aalis ng
A7 DM7 E C#m F#m
C Em F G Mga kasalanan ng sanlibutan
Our Father who art in heaven Bm Bm7/A Esus E7
C Em F G maawa ka (2x)
Hallowed be Thy name
C Em DM7 E C#m7 F#m7 DM7
Thy kingdom come Kordero ng Diyos na nag-aalis
F G C Em F G E C#m7 F#m7
Thy will be done on earth as it is in heaven ng mga kasalanan
C Em F G Bm C#m DM7
Give us this day our daily bread Ipagkaloob mo sa amin
C Em F G Bm7 C#m DM7 E AM7 Bm7 AM7
And forgive our trespasses ang ka----pa----ya----paan.
C Em F G C Em
As we forgive those who trespass against us KORDERO NG DIYOS (Francisco) 4/4
Dm G Intro:E EM7/G# AM7-G#m7-F#m-F#m7-Bsus B7
O-oohh… E EM7/G# AM7 F#m7
C Em F G Kordero ng D’yos na nag-aalis ng mga
And lead us not into temptation B E EM7/G#
C Em F G C Em kasalanan ng mundo,
But deliver us, deliver us from evil G#m C#7/F F#m D#dim G#7 C#m
Dm G C Em Dm G C maawa Ka sa amin. Korde - ro ng D’yos,
O-oohh… O-oohh… O-oohh… F#/Bb Bsus (C7)
maawa Ka. (ulitin)
C Em F F FM7/A BbM7 Gm7 C
For the kingdom the power Kordero ng D’yos na nag-aalis ng mga kasalanan
G C Em F G C Cm7 F7 Bb Bbm
and the glory are yours now and for—e—ver ng mundo, ipagkaloob Mo sa
Em F G C Dm-Dm7/C-G/B Gm C7 F
forever, and ever. amin ang kapayapaan.

LAMB OF GOD (Marianmino) 4/4


OUR FATHER (Buzon) 4/4 Intro: G D C D (2X)
Intro: D9 – D – D9
G D C D G D C
D Cdim Em A Em Lamb of God, you take away the sins of the world
Our Father, Who art in Heaven, hallowed be D GDCD
A7 D Bm F#m Bm have mercy on us. (2X)
Thy Name. Thy Kingdom come. Bm C B7 Em
F#m G C Asus A7 Lamb of God, you take away the sins of the world
Thy Will be done, on earth, as it is in Heaven. C D (pause) G D C D
D A G F#m Grant to us your peace.
Give us this day our daily bread and forgive us C D (pause) G D C D G
Bm Bm7/A G Grant to us your peace.

8
AS THE DEER 4/4
Intro: D F#m Bm7 Bm G A D
COMMUNION SONGS
C Em Am Am7/G
ANG PANGINOON ANG AKING PASTOL 4/4 As the deer panteth for the water
Intro: C G/B Am Am7/G F Dm Dm7/C G7 F G C
Koro: So my soul longeth after Thee
C G/B Am Am7/G C Em Am Am7/G
Ang Panginoon ang aking Pastol You alone are my heart’s desire
F Dm Dm7/C G/B G7 F Gsus G C
Pinagiginhawa akong lubos. And I long to worship Thee.
G/B C
(last chorus: lubos) Am Am7/G F C/E
Verse 1 You alone are my strength my shield
C Em F G7 F Dm E
Handog Niyang himlaya’y sariwang pastulan To you alone may my spirit yield
C Em Dm G C Em Am Am7/G
Ang pahingahan ko’y payapang batisan You alone are my heart’s desire
F G Em Am F Dm G G7 C
Hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan And I long to worship Thee.
Dm Dm7/C G G7
Sa tumpak na landas Siya ang patnubay. (koro) DEEP IN YOUR HEART(Lapid) 4/4
Verse 2 (same chords) Intro: F G FM7 GM7
Madilim na lambak man ang tatahakin ko
Wala akong sindak Siya’y kasama ko G D/F# Em
Ang hawak Niyang tungkod ang siyang gabay ko 1. I walked away from you coz I wanted
Tangan Niyang pamalo sigla’t tanggulan ko. (koro) D C Bm
something new. I wandered far to taste
ANIMA CHRISTI (Arboleda) 4/4 C D7 G D/F#
Intro: D DM7 GM7 (2x) what’s life about. But my illusions
Em D
D DM7 GM7 D turned up and disappeared
Soul of Christ, sanctify me. Body of C C#dim
D7/C G/B A7sus A7 and my dreams began to crumble
Christ, save me. Water from the Dsus D7
Am7 D7 G and fall into emptiness.
side of Christ, wash me. Refrain:
F#m-Bm Em A7sus-A7 D DM7 C D
Passion of Christ, give me strength. But I was deep in Your heart and Your love was
Am7 D D7 GM7 F#m Bm Em
Hear me Jesus, hide me in Thy just too strong for me.
Bm CM7 C D Bm
wounds that I may never leave Thy You called me back and showed what’s life about.
A7sus A7 D DM7 C/D D CM7 D
side. From all the evil that surrounds me, For it’s deep in Your heart where humanity finds
G/D A7 D Bm Em C
defend me. And when the call of death dignity. With You, my dreams won’t
DM7 G/D C#dim D
arrives, bid me come to Thee that I may crumble and fall into emptiness.
GM7 F#m Em A7 D DM7 C
praise Thee with Thy saints forever. For I was deep in Your heart and
Am7 D7 GM7 F#m D Bm Em
Hear me Jesus, Jesus, hide me in Thy I know my heart won’t find it’s peace
Bm CM7 C D F G FM7 GM7
wounds that I may never leave Thy until it finally rests in You.
A7sus Bb7 F
side. From all the evil that (same chords as 1.)
FM7 BbM7 2. I walked away from you ‘coz I thought I would
surrounds me, defend me. And when be free. I gave up my own dignity away but all
F FM7 BbM7 went empty when friends left me alone and my
the call of death arrives, bid me come dreams began to crumble and fall into emptiness.
Gm7 Am7
to Thee that I may praise Thee with
Gm7 C7 F FM7 BbM7 F FM7 BbM7 F
Thy saints forever.
9
HERE I AM TO WORSHIP (Hillsong) 4/4 for all eternity. I have loved you, yes, I love you.
Intro: E - B - F#m7 - E - B - A2 C Am/D C Interlude: G – Am – D7
I always will love you.
E B F#m7 (same chords as 1)
I. Light of the world You stepped down into 2. I love you ‘cause that just what I am. I could
darkness never show you greater love than lay my life for
E B A2 you. Yes, I love you, what more proof do you ask?
Opened my eyes let me see Show me any love that’s greater than the love I’ve
E B F#m7 shown to you. (chorus)
Beauty that made this heart adore You
E B A2 I NEED YOU LORD (Lapid) 4/4
Hope of a life spent with You Intro: Bb A7 Dm…Bb C7 F
Chorus:
E B/D# Bb C/Bb
Here I am to worship Here I am to bow down 1. All the pains and sorrows make me
E E/G# A Am Dm
Here I am to say that You're my God wonder what’s life for.
E B/D# Bb C/Bb Am
You're altogether lovely Altogether worthy And I begin to question is this what I’m looking
E/G# A2 Dm7 Bb C/Bb Am
Altogether wonderful to me for. I just can find the reason for all harsh
Dm7 Gm7 Cm7/Eb
E B F#m7 realities. I need someone else to tell me
II. King of all days Oh so highly exalted Gm7/C C7
E B A2 why all this.
Glorious in heaven above Chorus:
E B F#m7 Bb C/Bb Am Dm
Humbly You came to the earth You created I need You, Lord, just stay here by my side.
E B A2 Bb C/Bb Am
All for love's sake became poor. (Chorus) I need your love; I know I have no chance against
Dm Bb A
I LOVE YOU (Lapid) 4/4 all odds. I need you, Lord, for all the pain and
Intro: G C (2X) Dm Bb C7
sorrow now… There’s no other love I think I’m
G D/F# F
1. I love you ‘cause that’s just what I am. sure about.
Em G 2. Man is like a flower that is here and gone
I could never turn away from you today. Yesterday he had power but today it is
C Am nowhere. Can he ever measure the realities of
and leave you all alone. life. He needs someone else to tell him why all
G D/F# these. (chorus)
Yes, I love you though you have gone your way.
Em G C JESUS MY FRIEND (Nielo Canlilado) 4/4
I could never leave you all alone and leave you Intro: A C#m F#m F#m/E Bm C#m D Esus E7
D7
way behind. A C#m F#m F#m7/E
Chorus: 1. He is my friend, a man yet a God, He is my
C D/C D E E7
Though you weigh no more than dust, friend, a servant yet a King.
Bm7 Em7 A C#m F#m F#m7/E
placed on the scale you rise. Who stays with me every moment of my days
C D/C Bm C#m
Though your worth is much as sand whose love’s a lamp to my feet,
Bm7 Em7 D Esus E7
I love you just the same. a light to my path.
Am Am/G F D7 Chorus:
I am love, I am love. A C#m F#m F#m7/E
G Jesus, my friend, you are a friend to me;
Though your sins be dark as scarlet, D E
B7 Em in sadness, joy, you stay close to me.
I will turn them white as snow. Though your sins A C#m F#m F#m/E
G C You poured your love and now I know you more
be red as crimson, they mean nothing more to D E F#m F#m7/E Bm E7
D7 G Jesus, my Lord, my God, my friend.
me. For I made you and you’re meant for me
B7 Em Em7/D (same chords)
10
2. You touched my heart and taught me what is Let me stay by Your guiding light. All through my
right of all my friends, you’re really different. You Gm7 Am
shaped my heart to love as You have loved. Love life, all through my days,
bears all things, believes all things, hopes all D Gm Gm7 C7 F C/E Bb C7 F
things, endures all things. (chorus) lead me, O Lord, all my life.
Coda:
A C#m D E A ONE MORE GIFT (Francisco) 4/4
Jesus, my friend. Jesus, my friend. Intro: E – AM7 (2X)
Refrain:
LEAD ME, LORD (Arnel A. de Pano) 4/4 E B/Eb
Intro: E - EM7 – A9 (2X) If there is one more gift
C#m B
E EM7/Eb C#m7 I’d ask of you lord
1. Lead me, Lord, Lead me by the hand and AM7 B7 E B
B A E/G# It would be peace here on earth.
make me face the rising sun. AM7 G#m C#m
F#m B7 B/A As gentle as your children's laughter
Comfort me through all the pains that life may DM7 Bsus B7
G#m G# G#7 C#m All around, all around.
bring. There’s no other hope that I can lean upon.
A A/B B-B7 AM7 E
Lead me, Lord, lead me all my life. 1. Your people have grown weary
AM7 E
(same chords) From living in confusions
2. Walk by me, walk by me across the lonely AM7 DM7
roads of every day. Take my arms and let Your When will we realize
hand show me the way. Show the way to lead S
inside Your heart. Lead me, Lord, all my life. C#m F#/Bb F#7
That neither heaven is at peace
Chorus 1: Bsus B7
F#m B7sus B7 E B7/D# A Am When we live not in peace. (refrain)
You are my light; You’re the lamp upon my
E A B/A G#m 2. Grant me serenity,within
feet all the time, my Lord, I need You there. For the confusions around
F#m B7sus B7 E B7/D# A Am E Are mere reflections of
You are my life; I cannot live alone. What's within,what's within me. (refrain)
A B/A G#m7
Let me stay by Your guiding light. POWER OF YOUR LOVE (Hillsong) 4/4
C#7 F#m F#m7/E B7 E Intro: C D G D7
All through my life, lead me, Lord.
G D/F# Em
Intro to 3rd stanza: G – G – F#m – B7 Lord I come to You
(same chords) Bm Em
3. Lead me, Lord, even though at times I rather go Let my heart be changed, renewed
along my way. Help me take the right direction, C
take Your road. Lead me, Lord, and never leave Flowing from the grace
my side. All my days, all my life. D7 Em D
Chorus 2: That I've found in You
F#m B7sus B7 E B7/D# A Am G D/F# Em
You are my light; You’re the lamp upon my Lord I've come to know
E A B/A G#m Bm Em
feet all the time, my Lord, I need You there. The weaknesses I see in me
F#m B7sus B7 E B7/D# A Am E D C D7
You are my life; I cannot live alone. Will be stripped away
A B/A G#m7 G G7
Let me stay by Your guiding light. By the power of Your love
C#7 F#m7… C7 – C7sus Chorus:
All through my life, C D C/G G
Coda: Hold me close let your love surround me
Gm C7sus C7 F C/E Bb Bbm C D G Am Bm7 G7
You are my light; You’re the lamp upon my Bring me near draw me to your side
F Bb C/Bb Am C D C/G G
feet all the time, my Lord I need You there. And as I wait I'll rise up like an eagle
Gm C7sus C7 F C/E Bb Bbm F Em
You are my life; I cannot live alone. And I will soar with You
Bb C/Bb Am D D C
11
Your Spirit leads me on You’re just beyond compare. Leaving all the
D G C/E Dm Em F G
In the power of Your love things I have is something I could dare.
Chorus:
Verse2: (Same chords on verse 1) F G/F
Lord unveil my eyes. Let me see You face to face, You’re all I have in this land of time
The knowledge of Your love as You live in me. Em Am
Lord renew my mind as Your will unfolds in my life There’s nothing I want more
In living every day by the power of Your love... F G/F
You’re all I have in this land of time
WHO AM I (Casting Crowns) 4/4 Em Am
Then why should I ask more
Verse 1: F G/F
F C Dm You’re all I have in this land of time
Who am I, that the Lord of all the earth Em E/G# Am…
C Bb I’ll soar up high and sing:
Would care to know my name Dm Em F G C
Bb You’re all I have in this passing world.
Would care to feel my hurt (same chords)
Verse 2: There’s nothing else that really matters than your
F C Dm guiding hand. You know my thoughts, my words,
Who am I, that the bright and morning stars my actions. You’re just a part of me. And in the
C Bb times when I get troubled you’re always there to
Would choose to light the way stay. There’s no illusion, no confusion, I know you
Bb are the way. (Chorus)
For my ever wandering heart
Bb C HOW LOVELY IS YOUR DWELLING PLACE 4/4
Not because of who I am Intro: G - D/F# - Em - C2 - G2
Dm C Refrain:
But because of what You've done G D/F# Em
Dm C How lovely is Your dwelling place O Lord
Not because of what I've done C2 G2
Bb C Mighty God, Lord of All.
But because of who You are D/F# C/E Em
1. Even the lowly sparrow finds a home
D/F# C/E
Chorus: for her brood And the swallow, a nest for herself
F C/E Dm Em Bm C2
I am a flower quickly fading where she may lay her young;
C Bb Am FM7 C/E Dsus -D7
Here today and gone tomorrow in Your Altars my King and my God. (Refrain)
C Bb D/F# C/E Em
A wave tossed in the ocean 2. Blessed are they whose dwelling is Your own,
C F D/F# D/F# C/E
A vapor in the wind Lord of Peace. Blest are they refreshed by springs
C/E Dm Em Bm C2
Still You hear me when I'm calling and by rain when dryness daunts and scathes.
C Bb Am FM7 C/E Dsus - D7
Lord, You catch me when I'm falling Behold my shield, my King and my God. (Refrain)
C Bb D/F# C/E Em
And you've told me who I am 3. I would forsake a thousand other days
F D/F# C/E
I am Yours Anywhere If I could spend one day in Your courts,
Em Bm C2
YOU’RE ALL I’VE HAVE (Lapid) 4/4 belong to You alone.
Intro: C G/B Am Am7/G F C/E Dm-Em-F G G7 Em Bm7 C2
My strength are You alone.
C G/B Am F C/E Dsus - D7
You’re all I’ve got, and all I’ve wanted My glory, my King and my God. (Refrain)
Am Am7/G F C/E Finale:
In this land of time. I’ve left the things I treasure CM7 G/B Am
Dm Em F G-G7 How lovely Your dwelling place O Lord mighty
Most ‘cause all I want is you. D D7 G2
C G/B God Lord of all.
You’re worth than gold or any silver
Am Am7/G F
12
MARIAN SONGS MEMORARE 4/4
Intro: G Bsus B7/Eb Em D C Bm7 C D7
HAIL MARY 4/4
Intro: G D G G Bsus B7/Eb Em D
G D G Remember, O most gracious Virgin Mary,
Hail Mary, full of grace. Am Bm7 C Bm
Em Am D that never was it known that anyone who fled
The Lord is with you . Am Bm7 C Bm7
Am D G Em to your protection, implored your help,
Blessed are you among women, BbM7 Am7
C Am D or sought your intercession
and blessed is the fruit of thy womb, Dm
G was left unaided.
Jesus. D7/F# G Bsus B7/Eb
D D7 G Inspired by this confidence,
Holy Mary, Mother of God, Em D C Bm7
D D7 G Em G I fly unto you, O Virgin of virgins,
pray for us sinners, now and at the Am Bm7 C Bm7
C D D7 G my mother; to you do I come,
hour of our death. Amen. Am Am7/G D D7/F#
before you I stand, sinful and sorrowful.
IMMACULATE MOTHER 3/4 G Bsus B7/Eb Em D
Intro: G…D…G O Mother of the Word Incarnate,
G D G C Bm7 Am Bm7
despise not my petitions, but in your mercy
1. Immaculate Mother, we come at thy call
C D G FG
G D G hear and answer me.
An low at thy altar before thee we fall.
ref
C G D G O HELP OF CHRISTIANS 4/4
Ave, ave, ave, Maria! Intro: C G C D G D7
C G D G
Ave, ave, ave, Maria! G Em Am G
(same chords) O Help of Christians, Virgin the fairest,
1. In grief and temptation, in joy and in pain Em Am D7 G
hope of our exile, Jesus Thou bearest;
we’ll see thee, our Mother, nor see thee in
G Em Am G
vain. clear star of evening, shine on our pathway,
2. We pray for our Mother, the church upon Em D A7 D D7
earth And bless, sweetest Lady, the land guide our footsteps, lest we go astray.
of our birth. G C Am G
//: Sinful and erring, thy children on Thee call:
MARY MAKES THE DIFFERENCE (Lapid) 4/4 Em C D7 B7/Eb
Intro: C D Bm Em Bb A F Asus A (pause) Virgin, most powerful pray for us all.
Am G/B C D G
C D Virgin, most powerful, pray for us all.://
She’s the light that scatters the darkness;
C D O MARIA, RAYNA SA PILIPINAS (Fernandez) 4/4
The glorious Mother of God. Intro: A E7 A E7
Bm Em
She’s the woman humble and pure. A E7
BM7 O Maria, Rayna sa Pilipinas, panalipdi kami
She’s the cause of our joy A A7
C D sa mga katalagman. Agaka kami ngadto sa
She’s the guide that leads to that heaven D E7 A
C D Manluluwas, si Kristo nga Anak mo ug ang
When men forget about heaven E7 A (A7)
Bm Em among kagawasan.
She’s the shining mirror of truth. D
BM7 A7 3. Ug paminawa kining among mga pag-
She’s our life and our hope. A E7
Refrain: ampo, nga gikan gayod sa kasing-kasing
C D Bm Em A A7 D
Mary makes the difference in your life; namo; mga pagtuaw panlimbasug ug
BM7 A7 A F# Bm E7
She is the guide of your life pagpangaliyupo, luwasa kami sa dayong
C D Bm Em A E7
Mary makes the difference in your life; kasubo. (Koro)
BM7 A7
She is all that your need from the start
F A
In your life, in your life.

13
TOTUS TUUS MARIA 4/4 D DM7 GM7
Intro: C G7 C G7 Kahit alon man ng pangamba
D DM7 GM7
Koro: Di alintana sapagkat naro'n ka
C G7 C F G7 C C7 Em A7
Totus Tuus Maria. Ako’y iyong-iyo aking ina. Ni unos ng pighati
F G7 C Am F#m Bm Em E7 CM7 A7
Lahat ng hawak ko’t lahat ng buhay ko. At kadiliman ng gabi
F Fm G
Lahat nyari’y iyong-iyo. KORO:
Am Em G7 Dm G7 D F# Bm Am7-D7
Ang bawat hakbang nasa buhay ko sa ‘yo Maria, Maria sa puso ninuman
C CM7 G Gdim D Am7-D7
inihahabilin ko. Ika'y tala ng kalangitan
Am Em A7 Dm G Gdim F#m Bm7
Munting pangarap ng buhay ko ang tanging alay Ningning mo ay walang pagmamaliw
Fm Em A D
sa sa’yo, Inang sinta, Inang ginigiliw
Em A7 Dm Fm (same chords)
ngayon ay tanggapin mo, sa ‘yo matatagpuan
G7 Em C Tanglawan kami aming ina
ang kaligayahan. (koro) Sa kalangitan naming pita
C Fm C Nawa'y maging hantungang
Koda: Iyong-iyo, totus tuus! Pinakamimithing kaharian (KORO)

TO MARY 4/4 WOMAN OF LIGHT (Lapid) 4/4


Intro: D F#m G A7 Intro: D A/C# Bm Bm7/A G D/F# Em F#m Asus A7

D F#m G A7 D A/C#
O how I long to sing you a song of love 1. You’re the glorious woman of light
D F#m Bm Bm7/A
To describe the warmth of your smile You’re the star that lights my way.
Em A7 D G D/F#
The pureness of your heart. O Mary You’re the lovely daughter of God.
D7 G Gm Em F#m Asus A7
our Queen of love, our way to the loving Son Full of charm and grace.
D Asus A7 D D A/C#
Our beautiful way to the loving Son. 2. You’re the one without blame
Bm Bm7/A
D D7 G Free from sin and mankind’s stain
When I’m happy you are there to share it with me G D/F# Em F#m A A7
Em E7/G# A7 Incorruptible, loveable, a brilliant shining star
When I’m grieving I can call and you’d console me F FM7
Ref. You are the one
D F#m G A7 Bb C F
O how I long to sing you a song of love The promise of the liberating mourn
D F#m Em F FM7
To express the happiness that’s deep You hold the sun
A7 D Bb C Asus A7
within my heart. O Mary And bring Him for a mankind to behold.
D7 G (Same chords)
our Queen of love, our way 3. You’re the glorious woman of light
Gm You’re a candle in the dark;
to the loving Son You are captivating in His eyes;
D Em A7 D You’re chosen from of old.
Oh teach us to follow you. Ending:
D A/C#
STELLA MARIS (Francisco) 3/4 4. You’re our guide in this valley of tears;
Intro: D DM7 G (2X) Bm Bm7/A
You’re our hope, our life, our love;
D DM7 GM7 G D/F#
Kung itong aming paglalayag O most holy one, O clement one,
D DM7 GM7 Em F#m Asus A7 D
Inabot ng pagkabagabag Listen to our cries today.
Em A
Nawa'y mabanaagan ka
F#m CM7 A7
Hinirang na tala ng umaga

14
HAIL HOLY QUEEN (Vilbar) 4/4 MAGNIFICAT (Haas) 4/4
Intro: F C/E Dm Dm7/C Gm Bb/C C7 Intro: G D/G C/G (2X)
Refrain:
F Eb/F G D/G C/G Bm
Hail, holy Queen, All that I am sings of the God who brings new life
Dm Dm7/C Bb Emsus Em Am G/B
Mother of Mercy! to birth in me. My spirit soars
F/A Gm C7 C Dsus D G (D/G C/G)
Hail, our life, our sweetness, and our hope! on the wings of my Lord.
F F/A Bb
To thee do we cry, poor banished Verse 1
Bbm F/C C G G/B C
children of Eve, to thee do we send My soul gives glory to the Lord,
F/A Csus C7 Dsus D G
up our sighs, mourning and weeping rejoicing in my saving God,
F C/E Bb/D C G/B C
O where can we turn to, how to find the way who looks upon me in my state,
F C/E Dm Dm7/C G/B Csus C7 Dsus D Em
As we travel into this valley of tears and all the world will call me blest;
F C/E Bb A/C# Em7/D C
O where can we find you show us now the way For God works marvels in my sight,
Dm Dm7/C G/B G Dsus D G
O gracious advocate. and holy, holy is God's name.
Bb F/A Am Verse 2
Turn your eyes of mercy to us and after God’s mercy is from age to age,
Dm Bb C on those who follow in fear;
this our exile, show unto us the fruit of Whose arm is power and strength,
A/C# Dm Dm7/C and scatters all the proud of heart;
Your womb, Jesus Who casts the mighty from their thrones,
Bb Gm7 and raises up the lowly ones!
O clement, O loving, Verse 3
Bb/C C7 F God fills the starving with good things,
O sweet virgin Mary. the rich are left with empty hands;
Protecting all the faithful ones,
BEAUTY COMING BY (Gustilo) 4/4 remembering Israel with mercy,
Intro: E EM7 A9 (2X) the promise known to those before,
and to their children for ever!
E EM7 A9
Genuine beauty lies up above the skies so bright.
E EM7
Lady dressed in white and blue,
A9
My queen, my love, my guide.

F#m G#m
As I raised my head up high
A G#m F#m G#m
I see a vision of beauty coming by.
A Bsus B7
Guiding my hand.

Refrain:
E A9 E A9
Maria……Maria…

15