You are on page 1of 3

MINIT MESYUARAT PANITIA

PENDIDIKAN KESIHATAN
SJK(C) YAK TEE, DALAT BIL 3/2015

Tarikh : 13 Oktober 2015

Masa : 1.10 – 1.30petang

Tempat : Kelas Tahun 1

Kehadiran :

1. Shilia Ling Siau Lui (Ketua Panitia )

2. Luck Teck Yung

3. Goh Hui Yin

4. Tan Ching Ching

5. Loi Kuang Siang


Agenda-agenda:
1.0 Kata Alu-aluan Ketua Panitia
2.0 Pengesahan Minit Mesyuarat 2/2015
3.0 Pertandingan Menggosok Gigi
4.0 Hal-hal lain

1.0 Kata Alu-aluan Ketua Panitia


Cikgu Shilia Ling selaku ketua panitia mengalu-alukan kehadiran
guru ke mesyuarat Panitia Pendidikan Kesihatan Kali Ketiga bagi sesi
2015.

2.0 Pengesahan Minit Mesyuarat


Cikgu Tan Ching Ching mencadangkan supaya minit mesyuarat
pertama sesi 2015 disahkan dan telah disokong oleh Cikgu Loi.

3.0 Pertandingan Menggosok Gigi


 Cikgu-cikgu diminta memaklumkan kepada murid bahawa
Pertandingan Menggosok Gigi akan diadakan pada 23Oktober
2015.
 Murid-murid harus diingati supaya membawa alat memberus gigi.
 Cikgu-cikgu juga disarankan supaya mengajar murid tentang cara
memberus gigi yang betul.
 Semua cikgu PK akan dijadikan hakim bagi pertandingan tersebut.

Tindakan : Makluman Semua guru


5.0 Hal-hal lain
 Cikgu-cikgu diingat supaya mengisi PBS bagi mata pelajaran
Pendidikan Kesihatan mengikut pencapaian murid.

Tindakan: Makluman semua guru

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

…………….....…...… …………………....……. ……………………...


(LUCK TECK YUNG) (SHILIA LING SIAU LUI) (WONG LEE CHIN)
Setiausaha Ketua Panitia Guru Besar