II. Audit statutar al situatiilor financiare (14 intrebari) 1.

Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiul intangibilitatii bilantului de deschidere? Raspuns: Potrivit principiului intangibilitatii bilantului de deschidere, bilantul de deschidere al unui exercitiu financiar trebuie sa corespunda bilantului de inchidere al exercitiului precedent. Concret, la inchiderea unui exercitiu financiar, toate conturile se soldeaza prin debitul si creditul contului extrabilantier 892 “Bilant de inchidere” (conturile de activ, cu sold debitor, prin debitul acestui cont, iar conturile de pasiv, cu sold creditor, prin creditul acestui cont). Apoi, la inceputul exercitiului financiar, toate valorile din contul 892 “Bilant de inchidere” se transfera in creditul si debitul contului 891 “Bilant de deschidere” (in debitul contului, creditarea conturilor de pasiv, pentru crearea unui sold initial creditor, iar in creditul contului, debitarea conturilor de activ, pentru a crea un sold initial debitor). Astfel bilantul de deschidere este acelasi cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent. Acest bilant de deschidere este intangibil, in sensul in care orice modificari de politici, proceduri sau metode contabile efectuate in cursul unui exercitiu financiar nu pot fi aplicate retroactiv astfel incat sa modifice valorile inregistrate in bilantul de deschidere. Orice modificari ale politicilor sau procedurilor pot intra in vigoare abia la inceputului unui exercitiu financiar. De asemenea, orice erori descoperite, aferente perioadei precedente, vor fi corectate pe seama rezultatului reportat si nu prin modificarea bilantului de deschidere. 2. Nominalizati si exemplificati cinci tehnici de audit pentru obtinerea probelor de audit. Raspuns: Conform Standardului International de Audit (ISA) 500 „Probe de audit”, auditorul utilizeaza unul sau mai multe tipuri de proceduri de audit dintre urmatoarele: - inspectia inregistrarilor si a documentelor - inspectia imobilizarilor corporale - observarea - investigarea - confirmarea - recalcularea - reefectuarea - proceduri analitice 3. Probele de audit sunt mai credibile atunci cand: a)sunt obtinute dintr-o sursa independenta,din exteriorul intreprinderii b)este furnizata de un alt auditor c)este obtinuta pe suport de hartie sub forma unei fotocopii Raspuns: a, b, c 4. Pornind de la caracterul suficient si adecvat al probelor care este raportul intre calitatea si cantitatea probelor de audit ? Raspuns: Gradul de adecvare reprezinta masura calitatii probelor de audit; cu alte cuvinte, relevanta si credibilitatea acestora in furnizarea de suport pentru categoriile de tranzactii, solduri ale conturilor,

Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet. . • Respectarea clauzelor contractuale. .examenul de independenta si de absenta a incompatibilitatilor. o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate interesului propriu . • Conturi sau elemente de bilant sau rubrici din situatiile financiare.contactul cu fostul auditor sau cenzor. domeniile si sistemele semnificative. . .examenul competentei.prezentarile de informatii si asertiunile aferente. Redactarea Planului de misiune (planului de audit) 4. 800 stabileste procedurile si principiile fundamentale precum si modalitatile lor de aplicare cu privire la misiunile de audit speciale. • Situatii financiare condensate (rezumate).fisa de acceptare a mandatului. Cantitatea probelor de audit necesare este afectata de riscul de denaturare. 8.decizia de acceptare a mandatului. . Raspuns: In aceasta etapa profesionistul contabil obtine informatii cu privire la particularitatile intreprinderii. Misiunile de audit cu scop special se pot referi la : • Situatii financiare stabilite dupa un referential contabil diferit de standardele internationale de raportare financiara si de normele nationale. informatii care sa-i permita orientarea si planificarea controalelor astfel incat sa fie prevenite lucrari inutile sau care nu vor servi realizarii obiectivelor misiunii de audit. 6. zonele sale de risc. Identificarea domeniilor si sistemelor semnificative 3. sau in detectarea denaturarilor de la nivelul acestora. Prezentati patru tipuri de misiuni speciale de audit Raspuns: Standardul International de Audit (ISA) nr. Elaborarea programului de munca 7.cunoasterea globala a intreprinderii . 5. Prezentati principalele lucrari ce trebuiesc efectuate intr-o misiune de audit statutar in etapa de orientare si planificare a auditului statutar . si acestea se refera la: . Raspuns: . Care sunt informatiile pe care auditorul trebuie sa le colecteze in etapa de acceptare a mandatului? Raspuns: Actiunile intreprinse in aceasta etapa permit auditorului sa colecteze informatiile necesare fundamentarii deciziei de acceptare a misiunii. Culegerea de informatii generale asupra intreprinderii 2. Principalele lucrari din aceasta etapa sunt: 1.

Ion. Simulati o misiune de examen limitat asupra evenimentelor ulterioare. grupa speciala si Popescu salariul realizat 5. Raspuns: 11.9. o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate manifestarilor de familiarism. Simulati o misiune de examen limitat asupra creantelor. Vasile salariul realizat 3. salariul realizat 8.000 lei. Considerand ca in urma misiunii de audit statutar desfasurata la societatea ABC SA care a intocmit situatiile financiare pentru anul 2009 in conformitate cu prevederile OMFP1752/2005 ati identificat aspecte care nu afecteaza opinia auditorului. Raspuns: 10. grupa deosebita. Care este inregistrarea pentru luna respectiva aferenta contributiei CAS care este suportata de asigurati? Raspuns: 421 421 421 = = = 4312 4312 4312 760 (8000 * 9.500 lei.5%) 561 (5900 * 9.5%) 333 (3500 * 9. In calitate de auditor verificati modul in care o societate inregistreaza salarile pentru un nr de 3 salariati. redactati un raport de audit modificat respectand continutul acestuia conform ISA701 (Modificari ale raportului de audit ). Raspuns: 13. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet. Raspuns: 12. grupa normala. o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate renuntarii la propriile convingeri. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet. Raspuns: 14.900 lei.5%) .

000.000 si imprumuturi bancare 5.000 ×12 %) = −2. capacitatea beneficiara exprimata prin profitul previzional net 1.000.000 = 49.000. iar costul capitalului acestei intreprinderi este de 15%? Raspuns : V = C B 1 .000. rata de actualizare este de 12%.000 ×5 − 49 . obligatii nefinanciare 25. diferente din reevaluare 25.6 7 6 6 i 1 % 5 2. Se dau urmatoarele informatii: imobilizari corporale 29. (1 + a ) n −1 3. Evaluarea intreprinderii (3 intrebari) 1. Care este valoarea unei intreprinderi daca are o capacitate beneficiara exprimata prin profitul net de 10. Se cere sa evaluati intreprinderea calculand o renta a goodwillului redusa la 5 ani. disponibilitati 5. fond de comert 1.000.000. stocuri 20.0 0 0 0 = =6 .1. creante 50.000 . Care este inversul ratei de capitalizare aplicabile unor beneficii constante sau care cresc cu o rata constanta pe o perioada nedeterminata (infinita) de timp? Raspuns : Inversul ratei de capitalizare aplicabile unor beneficii constante sau care cresc cu o rata constanta pe o perioada nedeterminata (infinita) in timp este: a = factorul fondului de reducere.000. Administrarea si lichidarea intreprinderii (4 intrebari) .000.000/an. Raspuns: t = 15% i = 12% n = 5 ani an = anuitati ANC = Capitaluri proprii ± Diferente din evaluare = 50.000.V.000 1 (1 + t ) n V = an × (CB − ANC ×i ) = × (CB − ANC ×i ) = t = 3.35 × (1. rata de remunerare a valorii substantiale brute este de 15%. capitaluri proprii 50.950 1− VI.

000 lei Cheltuieli in avans 1.000 lei Amortizarea echipamentelor tehnologice 15. f) Achitarea datoriei fata de furnizori.000 lei. Societatea intra in faliment avand la baza cererea introdusa la tribunal de catre unul dintre creditori. c) Incasarea chiriei platite in avans in suma de 1.000 lei Marfuri 900 lei Ajustari pentru deprecierea marfurilor 100 lei Conturi la banci in lei 2. Societatea „X” nu mai face fata datoriilor sale exigibile.250 lei.incasarea contravalorii echipamentului: 5121 = 461 8330 .inchiderea contului 7583: . e) Stabilirea sumelor de acoperit de catre cei doi asociati pentru plata datoriei fata de furnizori. Raspuns : a) Inregistrarile contabile aferente operatiilor de lichidare.200 lei.250 lei Capital subscris varsat 2. . Se cere: a) Inregistrarile contabile aferente operatiilor de lichidare.000 lei.750 lei (70% din capitalul social) .vanzarea echipamentului: 7000 x 19% = 1330 TVA 7000 + 1330 = 8330 461 = % 8330 7583 7000 4427 1330 . TVA 19%. b) Vanzarea marfurilor la pretul de 1. b) Intocmirea bilantului inainte de partaj.000 lei Furnizori 12.500 lei Rezerve legale 200 lei Alte rezerve 4.asociatul B: 750 lei (30% din capitalul social) Operatiile de lichidare efectuate de lichidator au fost: a) Vanzarea echipamentelor tehnologice la pretul de 7.scoaterea din evidenta a echipamentului: % = 213 30000 2813 15000 6583 15000 . Situatia patrimoniului conform bilantului contabil de incepere a lichidarii se prezinta astfel: Echipamente tehnologice 30.asociatul A :1.000 lei Venituri in avans 1. TVA 19%.150 lei Aportul asociatilor la capitalul social in baza statutului si contractului de societate se prezinta dupa cum urmeaza: . d) Restituirea chiriei incasate anticipat in suma de 1.1.000 lei Rezultatul reportat 1. c) Inregistrarile contabile aferente operatiilor de partaj la asociati.

7583 = 121 7000 15000 1428 1200 228 .inchiderea contului 6583: 121 = 6583 .inchiderea contului 607: 121 = 607 . Asociatul A (70%) Asociatul B (30%) b) Intocmirea bilantului inainte de partaj : .incasarea contravalorii marfurilor: 5121 = 411 1428 .inchiderea contului 707: 707 = 121 .incasarea chiriei platite in avans: 5121 = 471 1000 .situatia conturilor 121 si 5121 inainte de efectuarea partajului: D 15000 800 121 ____ C D_______5121__________C 2000 8330 1250 1428 1558 1000____________________ 12758 2808 Sold D – 9950 12000 9950 2050 1435 615 7000 1200 ________________________ 15800 8200 Sold D – 7600 Datorii furnizori Disponibilitati Diferenta de acoperit de asociati Din care.restituirea chiriei incasate anticipat: 472 = 5121 1250 .inregistrarea TVA si achitarea acestuia: 4427 = 4423 1558 ( 1330 lei-228 lei) 4423 = 5121 1558 .vanzarea marfurilor: 411 = % 707 4427 .scaderea din gestiune a marfurilor vandute: 607 = 371 800 378 = 371 100 1200 800 .

Situatia partajului capitalului propriu ( activul net) si a datoriilor pe asociati: Capitalul propriu (activul net) repartizat .rezerve (ct. 1061 + 1068) .Determinarea capitalului propriu ( activul net) CP (AN) = 9950 – 12000 = .2050 . Active circulante Casa si conturi la banci Active circulante total D.Elemente B.din exercitiul curent . Active circulante nete F. Total active minus datorii J. In continuare se trece la calcularea si varsarea impozitului pe profit si a impozitului pe dividende: . Capital .Capital subscris varsat . Datorii ce trebuie platite pana la un an E.Decontarea rezervelor legale: 1061 = 456 200 Impozitul pe profit aferent rezervelor legale 200 lei x 16% = 32 lei 456 = 441 32 441 = 5121 456 32 4000 Decontarea altor rezerve: 1068 = Impozitul pe dividende: (4000 + 200 – 32 = 4168) x 10% = 417 456 = 446 417 446 = 5121 417 .2050 2500 4200 1150 7600 .2050 .2050 Rezulta ca pentru achitarea furnizorilor in suma de 12000 lei capitalul propriu ( activul net) este insuficient. astfel judecatorul sindic pentru plata datoriilor va recurge la procedura de executare silita impotriva asociatilor. 121 Sold D.din lichidare Total capitaluri proprii Total capitaluri Sold 9950 9950 12000 . din care .rezultatul exercitiului ct.2050 . Pierderi si furnizori .

depunerea de catre asociati a sumelor necesare achitarii furnizorilor. Rolul administratorului special si atributiile sale. Care este termenul in care lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor de la sedinta comitetului creditorilor? Raspuns: Conform art.0 Capital social Rezerve legale Alte rezerve Total rd (1+2+3) Pierderi din exercitiul curent Pierderi din lichidare Furnizori Total rd (5+6+7) Diferente rd (8-4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Asociatul A (70%) 1750 140 2800 4690 805 5320 8400 14525 9835 Asociatul B (30%) 750 60 1200 2010 345 2280 3600 6225 4215 Total 2500 200 4000 6700 1150 7600 12000 20750 14050 c) Inregistrarile contabile aferente operatiilor de partaj la asociati: Inregistrari privind partajul capitalului propriu ( activul net) si a sumelor depuse de asociati pentru plata furnizorilor: . .pierderea curenta si pierderea din lichidare: 456 = 121 8750 .85 / 2006 privind procedura insolventei: “Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor in termen de maximum 20 de zile de la data sedintei comitetului creditorilor.” 3.117 alin. instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului si a procesului-verbal al sedintei comitetului creditorilor privind raportul.3 din Legea nr. 456 (D-C): 9199 – 6700 = 2499 5121 = 456 Asociatul A (70%) Asociatul B (30%) .achitarea furnizorilor: 401 = 5121 2499 1749 750 12000 .situatia conturilor 456 si 5121 dupa lichidare: D 456 ____ C 32 200 417 4000 8750 2500 ____________________2499 9199 9199 Sold Ø D_______5121__________C 9950 32 2499 417 12000 ________________________ 12449 12449 Sold Ø 2. ct.capitalul social de restituit asociatilor: 1012 = 456 2500 .

a contestat ca ar fi in stare de insolventa. va desemna. care sa reprezinte interesele societatii si ale acestora si sa participe la procedura. e) administreaza activitatea debitorului. obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in conditiile stipulate prin planul confirmat sau desfasurarea activitatii debitorului in decursul reorganizarii sale aduce pierderi averii sale. coroborat cu art. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune. la judecarea actiunilor prevazute la art. pe seama debitorului. 79 si 80. C. debitorul si-a declarat intentia de reorganizare. pe cheltuiala acestora. un reprezentant. sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat si confirmat. (2). prin incheiere. 85/ 2006 privind procedura insolventei: “ (1) Judecatorul-sindic va decide. Care sunt cazurile cand judecatorul sindic va decide prin sentinta intrarea in faliment? Raspuns: Conform art. Studii de fezabilitate (8 intrebari) . (5) sau art. prin sentinta sau. c) formuleaza contestatii in cadrul procedurii reglementate de prezenta lege. participa la inventar. b) debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare sau. Dupa ridicarea dreptului de administrare. potrivit art. iar contestatia a fost respinsa de judecatorul-sindic. intrarea debitorului in faliment. f) dupa intrarea in faliment. (2) Administratorul special are urmatoarele atributii: a) exprima intentia debitorului de a propune un plan. B. c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept indreptatite nu a propus un plan de reorganizare. 33 alin.107 din Legea nr. dupa caz. in conditiile prevazute la art. d) propune un plan de reorganizare. persoana fizica sau juridica. intrarea in faliment in urmatoarele cazuri: A. semnand actul. 85/ 2006 privind procedura insolventei: “ (1) Dupa deschiderea procedurii. “ VII. administrator special. D. adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului. h). potrivit art. “ 4.18 din Legea nr. 28 alin. g) primeste notificarea inchiderii procedurii. sub supravegherea administratorului judiciar. debitorul este reprezentat de administratorul judiciar/lichidator care ii conduce si activitatea comerciala. (1) lit.Raspuns: Conform art. in calitate de reprezentant al debitorului. 94. 54 alin. iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele actionarilor/asociatilor. b) participa. dupa confirmarea planului. dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat. dupa caz. 60 alin. in conditiile art. (3). persoana juridica. la cererea creditorului de deschidere a procedurii. primeste raportul final si bilantul de inchidere si participa la sedinta convocata pentru solutionarea obiectiunilor si aprobarea raportului. a) debitorul si-a declarat intentia de a intra in procedura simplificata. 32.

4. ce presupune o investitie de inlocuire? Raspuns: 3. Din punct de vedere strategic. piese scrise? Raspuns: Partile scrise sunt reprezentate de: • date generale despre investitie • date tehnice despre investitie • durata de realizare a investitiei si etape principale • costul estimativ al investitiei • analiza economico-financiara • finantarea investitiei • estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei • avize si acorduri emise de organele in drept. Termenul de recuperare a cheluielilor . Potrivit legislatiei autohtone. Metode traditionale . necesare realizarii constructiei in cauza.1. Prin prisma strategica. 1.2. Care sunt metodele prin care se pot evalua. In al doile a rand se urmareste formularea unei aprecieri asupra valorii intrinseci a proiectului. prin prisma fezabilitatii economico-financiare. Ce reprezinta durata de viata a unui proiect investitional? Raspuns : 5. fie prin metode care pun accentul pe rentabilitatea medie a proiectelor. proiectele investitionale? Dezvoltati pe scurt. Raspuns: Evaluarea financiara a proiectelor investitionale de investitii urmareste in general doua obiective. ce presupune o investitie de modernizare? Raspuns: 2. Rata medie de rentabilitate in exploatare 1. In primul rand se urmareste asigurarea unei comparatii intre proiectele concurente.1.fondate pe rentabilitatea medie 1. intre care trebuie sa se stabileasca ordinea de prioritate. potrivit legislatiei in vigoare. care sunt principalele parti ale unui studiu de fezabilitate. Evaluarea financiara a proiectelor de investitii se realizeaza. fie prin metode fondate pe actualizare.

445 lei 6. Valoarea actuala neta (VAN) 2.87 Termenul de recuperare al investitiei neactualizate este de 3.020 lei 2 6.420 lei 9.455 lei CF mediu anual = (CF0 + CF1 + CF2 + CF3 + CF4 + CF5) / 6 = (-9345 + 11445 + 3020 + 3020 + 3200 + 3200 + 3200 )/6 = 17740/ 6 = 2957 Tr = 11445 / 2957 = 3.420 lei 6.020 lei 3 6. Utilizarea notiunii de actualizare 2.520 lei -9.700 lei 3. n=durata de viata a proiectului exprimata in ani.440 lei 3.200 lei 4 6.700 lei 3.205 lei 56.500 lei 9.1.865 lei 8.440 lei 3. Raspuns: VAN = -I+ ∑ CFt / (1+r)t + Vrez / (1+r)n I = costul investitiei.420 lei 9. prezinta urmatoarea structura a fluxurilor de numerar: An Cost Costuri de Total cost Total incasari Cash-flow anual net investitie exploatare 0 11. cu o valoare totala a investitiei de 11.020 lei 3 6. r=rata de actualizare(13.700 lei 3.020 lei 2 6.295 lei Calculati valoarea actualizata neta si apreciati fezabilitatea investitionala prin intermediul acestui indicator.5%).200 lei Total 11.700 lei 3.200 lei Total 11.520 lei -9.345 lei 1 6.200 lei 5 6.445 lei .295 lei Calculati termenul de recuperare a investitiei neactualizate. Vrez = valoarea reziduala.500 lei 6.2.420 lei 6.440 lei 3.700 lei 3.200 lei 4 6. Metode bazate pe actualizarea cash-flow-urilor 2.8.500 lei 6.205 lei 56.440 lei 3.500 lei 6.865 lei 8.500 lei 6.200 lei 5 6.420 lei 6. Un proiect investitional.420 lei 9. 7.445 lei.760 lei 50.445 lei 38.500 lei 6. Rata interna de rentabilitate(RIR) Un proiect investitional. CFt = cash-flow-ul aferent anului t.760 lei 50.500 lei 6.500 lei 9.445 lei 38.3.500 lei 9.420 lei 17.420 lei 17.2.500 lei 6. VAN determina urmatoarele optiuni de decizie: An Cost investitie 11. 6. Raspuns: Termenul de recuperare al investitiei neactualizat se calculeaza ca si raport intre investitia totala si cash –flow-ul mediu anual.500 lei 9. Tr = It / CF mediu anual It = 11.345 lei 1 6.420 lei 6. cu o valoare totala a investitiei de 11.500 lei 9.420 lei 9.500 lei 9.500 lei 6.700 lei 3.445 lei si cu o rata de actualizare de 20% prezinta urmatoarea structura a fluxurilor de numerar: Costuri de Total cost Total incasari Cash-flow anual net exploatare 0 6.

182 lei Total incasari actualizate 8.286 lei -50 lei 8.500 10.640 3 7. – daca VAN < 0.612 lei 37.556 lei 5.867 lei 6.500 22. investitia se accepta.420 6. Analiza-diagnostic a intreprinderii (6 intrebari) .445 35.000 1 6.000 15. investitia este respinsa din motive de prudenta.898 lei 37.350 lei 4.540 50.135 lei 2.540 64. cu o valoare totala a investitiei de 15.520 lei 7.000 lei si cu o rata de actualizare de 20% prezinta urmatoarea structura a fluxurilor de numerar: An Cost Costuri de Total cost Total investitie exploatare incasari 0 15.500 7. Pentru a determina valorile actualizate vom folosi urmatoarea formula: unde: a = rata de actualizare.700 6 11.762 lei 3.620 6.613 lei 4.440 2 6.620 9. investitia este respinsa.500 8.700 4 6.132 lei 1 .865 lei 5.– daca VAN > 0.517 lei 2. Un proiect investitional.420 9.458 lei 3. n = anul An 0 1 2 3 4 5 Total Total costuri actualizate 17.700 5 8. Raspuns: VIII.500 6.180 Calculati valoarea actualizata neta si apreciati fezabilitatea investitionala prin intermediul acestui indicator.543 lei 1.097 lei 1. (1 + a) n Cash-flow net actualizat -9345 lei 2. – daca VAN = 0.500 11.678 lei 3.852 lei 1.

539.469.00 408.863.162.Total 4.00 7.428.452.523.00 216.Total 20.00 Nr.690.00 Cheltuieli financiare 378.303.326.399.521.118.919. mediu angajati (numai angajati permanenti) 777 2006 (RON) 211.703.00 6.397.667.00 Total active minus datorii curente 339.392.934.00 16.174.449.644.00 Venituri din exploatare .642.267.116.00 Creante .128.Total 51.00 0.00 0.00 766.246.00 3.528.00 Furnizori restanti .00 2.00 5.469.003.00 1.59 .363.744.00 0.807.560.00 187.00 Rezultat curent 20.00 432.00 40.00 0.Total 69.192.987.858.511.192.00 650.043.00 0. 2007 (RON) Active imobilizate .671.083.861.00 217.047.266.00 Capital subscris varsat 19.00 924.00 3.00 36.Total 301.00 2.691.231.00 Cheltuieli extraordinare 0.00 36.Total 2.00 Venituri extraordinare 0.00 Venituri in avans 154.044.00 2.00 19.00 86.252.106.869.00 5.00 840 Raspuns: 1 Indicatori de lichiditate : Indicatorul lichiditatii curente : 2005 18.744. respectiv datorii curente nete 38.633.00 0.206.188.421.251.624.829.277.968.Total 2.652.987.311.090.00 Rezultat net 16.00 7.311.886.00 225.186. restaurante Marea Neagra S.00 Cheltuieli din exploatare .00 Total capitaluri proprii 335.171.00 Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an .00 - 2005 (RON) 202.405.00 Active circulante .875.Total 0.770.Total 0.00 222.734.115.00 37.721.00 Active circulante.804.370.123.190.009.317.00 Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale 0.857.326.00 36.467.074.783.00 13.00 44.00 918.832.624.00 Rezultat brut 20.00 Rezultat din exploatare 18.00 Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an .293.00 19.00 518.00 0.872.A.724.564.00 39.00 39.00 0.313.044.933.514.329.980. Analizati pozitia financiara pentru cei trei ani pentru care sunt mentionate informatii financiare in tabelul de mai jos pentru societatea comerciala Turism.00 15.00 Cifra de afaceri neta 42.029.00 Rezultat financiar 1.00 0.567.758. hoteluri.00 1.00 Venituri financiare 1.852.Total 40.687.115.00 Rezultat extraordinar 0.1.00 7.866.00 4.818.186.22 2006 6.00 Rezultat / actiune Plati restante .018.680.083.510.657.00 37.966.22 2007 14.898.575.126.00 Datorii .00 43.345.351.00 16.00 Venituri totale 71.311.090.00 Cheltuieli totale 51.816.00 Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat 0.265.00 0.938.00 4.067.724.029.

17297592 2 172.7220486 2 23.6335159 4 Indicatori de profitabilitate: Marja bruta din vanzari Profitul brut din vanzari/CA X100 10.m.Active curente/ Datorii curente 2 Indicatori de risc: Indicatorul gradului de 0.0605015 6 2.18662868 1 0. de a asigura sursele banesti capabile sa sustina continuitatea exploatarii pe termen lung.0713051 0. sa permita un flux normal al fondurilor.765510 5 172.261362 4 47. antrenand pierderi exceptionale.15438177 0. Solvabilitatea mai inseamna asigurarea unor fonduri banesti.08665516 indatorare : 3 Capital imprumutat/Capital propriu 3 Indicatori de activitate: Viteza de rotatie a debitelor -clienti Sold mediu clienti / CA * 365 ( am presupus ca total creante = total sold clienti) Viteza de rotatie a activelor imobilizate CA / Active imobilizate Viteza de rotatie a activelor totale CA / Active totale 23.7220486 2 0. Raspuns: Solvabilitatea exprima capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile pe termen mediu si lung.765510 5 0.12472662 7 1.17028176 6 59. Cheltuieli de exploatare platibile 2800 Amortizare 300 Cheltuieli cu dobanzi 100 Impozit pe profit 200 Sa se calculeze si sa se interpreteze ratele de solvabilitate si cele de rentabilitate pentru intreprindere. a unor disponibilitati capabile sa sustina continuitatea exploatarii.8561582 9 134.0713051 59. Din contul de profit si pierderi al societatii din exercitiul precedent se cunosc urmatoarele informatii: Indicator u.14168487 0.18438668 2 0. Solvabilitatea exprima . In perioada de criza valoarea de lichidare este frecvent inferioara valorii contabile a activelor.

amanate. Limita minima este apreciata ca fiind 30%.rata rentabilitatii financiare inainte de impozit rfi = rezultat curent inainte de impozit capital propiru are avantajul ca elimina incidenta activitatii exceptionale .16 = 1250 Rata rentabilitatii economice masoara performantele patrimoniului total al intreprinderii. Venituri din vanzarea marfurilor 3000 Subventii de exploatare 1000 . Solvabilitatea patrimoniala (SP) este egala cu: SP = capital propriu Credite pe termen mediu si lung + capitalul social x 100 Capitalul social este cel varsat nu cel subscris. rata rentabilitatii economice = rezultatul exploatarii activ total x 100 Rata rentabilitatii financiare exprima capacitatea intreprinderii de a degaja profit net din capitalul propriu angajat in activitatea sa. Sa se calculeze rezultatele intermediare in maniera anglo‐saxona pentru intreprinderea care e caracterizata prin urmatoarele venituri si cheltuieli: Indicator u. Creditele (datoriile) pe termen mediu si lung cuprind atat pe cele in termen cat si pe cele nerambursabile la scadenta. rata rentabilitatii financiare = profit net x 100 capital propriu Rentabilitatea financiara mai poate fi masurata si cu urmatoarele rate: . respectiv oportunitatea mentinerii acesteia in afacere. Ratele de rentabilitate impozit pe profit = 200 profit inaintea impozitarii = 200 / 0. Indicatorul solvabilitatii patrimoniale se apreciaza ca fiind pozitiv pentru valori intre 40-60%. Rentabilitatea financiara este un indicator prin prisma caruia posesorii de capital apreciaza eficienta investitiei lor.gradul in care capitalul social asigura acoperirea creditelor pe termen mediu si lung (autonomie financiara).m. Rata solvabilitatii generale permite aprecierea gradului de acoperire a obligatiilor pe termen scurt de catre activul circulant. reflecatnd performanta economica a acestuia independent de modul de finantare si de sistemul fiscal.randamentul capitalului propriu rf = dividende capital propriu 3. solvabilitatea generala = active totale > 2 datorii totale rata solvabilitatii generale = activ circulant obligatii pe termen scurt Ratele de solvabilitate realizeaza o raportare a activelor realizate la obligatiile exigibile in vederea evaluarii riscului de faliment.

m.m. si cheltuieli cu dobanzi de 50000 u.400 -3.000 300 300 2.700 100 1. 3. intreprinderea inregistreaza cheltuieli cu materii prime si materiale in valoare de 250000 u.500 14. cheltuieli cu amortizarea de 50000 u.000 27. cheltuieli cu utilitati si chirii in cuantum de 40000 u.m..000 1. cheltuieli de personal de 200000 u.000 -1.000 15.500 -4.200 800 25.m.m.000 2.700 -1. din care 75% reprezinta salariile personalului direct productiv.500 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.300 14.m.000 800 27.Productia vanduta Productia stocata Cheltuieli cu materii prime Costul marfurilor vandute Cheltuieli salariale Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu chirii Venituri din dobanzi Cheltuieli cu dobanzi Impozit pe profit Raspuns: Indicator Venituri din vanzarea marfurilor Costul marfurilor vandute MARJA COMERCIALA (1-2) Productia vanduta Productia stocata PRODUCTIA EXERCITIULUI (4+5) Marja comerciala (3) Productia exercitiului (6) Cheltuielile exercitiului de la terti VALOAREA ADAUGATA (3+6-7) Valoarea adaugata (8) Subventii de exploatare Cheltuieli salariale EXCEDENT BRUT DIN EXPLOATARE (8-9) Excedent brut din exploatare (10) Cheltuieli cu amortizarea REZULTATUL EXPLOATARII (1011) Rezultatul exploatarii (12) Venituri financiare Cheltuieli finanicare REZULTATUL CURENT INAINTE DE IMPOZITARE (12+13-14) Impozit pe profit PROFIT DUPA IMPOZIT (15-16) 25000 2000 13000 2200 15000 2000 500 100 1400 1500 1 2 3 4 5 6 u.m.300 1. .000 13.. O intreprindere produce anual un numar de 150000 de produse la un pret unitar de 5 u.000 2.

.m. Raspuns: 6. Solvabilitatea mai inseamna asigurarea unor fonduri banesti.m. Creditele (datoriile) pe termen mediu si lung cuprind atat pe cele in termen cat si pe cele nerambursabile la scadenta. cheltuieli cu dobanzi 800 u. cheltuieli materiale 20000 u. Indicatorul solvabilitatii patrimoniale se apreciaza ca fiind pozitiv pentru valori intre 40-60%.. amanate. Solvabilitatea patrimoniala (SP) este egala cu: SP = capital propriu Credite pe termen mediu si lung + capitalul social x 100 Capitalul social este cel varsat nu cel subscris..m.m. Din contul de profit si pierderi al societatii din exercitiul precedent se cunosc urmatoarele informatii: Indicator u.. impozit pe profit 1000 u. imobilizarila inceputul anului 2000 u.m. imobilizari la sfarsitul anului 2100 u. Raspuns: 5. Limita minima este apreciata ca fiind 30%. solvabilitatea generala = active totale > 2 datorii totale .. Cheltuieli de exploatare platibile 2700 Amortizare 300 Cheltuieli cu dobanzi 150 Impozit pe profit 200 Sa se calculeze si sa se interpreteze ratele de solvabilitate si cele de rentabilitate pentru intreprindere. cheltuieli cu amortizarea 1500 u. sa permita un flux normal al fondurilor. cheltuieli salariale 10000.m.m. In perioada de criza valoarea de lichidare este frecvent inferioara valorii contabile a activelor. antrenand pierderi exceptionale. de a asigura sursele banesti capabile sa sustina continuitatea exploatarii pe termen lung. Sa se calculeze fluxul de numerar de gestiune si cel disponibil in cazul unei intreprinderi pentru care se cunosc urmatoarele elemente: cifra de afaceri 40000 u.. Solvabilitatea exprima gradul in care capitalul social asigura acoperirea creditelor pe termen mediu si lung (autonomie financiara).. Raspuns: Solvabilitatea exprima capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile pe termen mediu si lung. cresterea activului circulant net 100 u.m.Sa se calculeze si sa se interpreteze pragul de rentabilitate financiar si operational exprimat in unitati fizice si valorice.m. a unor disponibilitati capabile sa sustina continuitatea exploatarii.

rata rentabilitatii financiare = profit net x 100 capital propriu Rentabilitatea financiara mai poate fi masurata si cu urmatoarele rate: . respectiv oportunitatea mentinerii acesteia in afacere.rata solvabilitatii generale = activ circulant obligatii pe termen scurt Ratele de solvabilitate realizeaza o raportare a activelor realizate la obligatiile exigibile in vederea evaluarii riscului de faliment.randamentul capitalului propriu rf = dividende capital propriu . Ratele de rentabilitate impozit pe profit = 200 profit inaintea impozitarii = 200 / 0.rata rentabilitatii financiare inainte de impozit rfi = rezultat curent inainte de impozit capital propiru are avantajul ca elimina incidenta activitatii exceptionale . Rata solvabilitatii generale permite aprecierea gradului de acoperire a obligatiilor pe termen scurt de catre activul circulant. rata rentabilitatii economice = rezultatul exploatarii activ total x 100 Rata rentabilitatii financiare exprima capacitatea intreprinderii de a degaja profit net din capitalul propriu angajat in activitatea sa. reflecatnd performanta economica a acestuia independent de modul de finantare si de sistemul fiscal.16 = 1250 Rata rentabilitatii economice masoara performantele patrimoniului total al intreprinderii. Rentabilitatea financiara este un indicator prin prisma caruia posesorii de capital apreciaza eficienta investitiei lor.