You are on page 1of 2

IMPREGNANT PENTRU LEMN 3 STAR

Revizia 2_2008
Pag. 1 din 2

FIŞĂ TEHNICĂ Nr 01/3S/TDS


Impregnant pentru lemn (grădini şi clădiri) 3 Star

Impregnantul multifunctional pentru lemn 3 Star este conceput pentru protejarea elementelor
din lemn ale grădinilor şi elementelor / panourilor construcŃiilor din lemn supuse condiŃiilor atmosferice cum
ar fi umezeala datorată ploii, insectelor dăunătoare lemnului şi a ciupercilor.
Aplicare:
 ProtecŃia elementelor din lemn ale grădinei: palisade, balustrade,
pazii, garduri, pergole, grinzilor de acoperiş, panouri din material lemnos
 Protejarea mobilierului de grădină
 Protejarea şarpantelor, foişoarelor şi panourilor din lemn
 Protejează împotriva: ciuperci şi insecte ale lemnului
 Pentru lemn din clasele 1, 2, 3 si 4
Avantaje:
 Gama larga de aplicaŃii - pentru protejarea elementelor de construcŃii
ale grădinilor şi cladirilor din lemn
 Excelent pentru protejarea împotriva ciupercilor
 EficienŃă ridicată în combaterea insectelor - dăunatori ai lemnului
 Pentru clasele de lemn: 1, 2, 3 si 4
 EficienŃă sporită
 Pentru aplicaŃii profesionale şi industriale
 Utilizare la interior şi la exterior
Date Tehnice:
Compozitie: amestec de propiconazol, etanoloamina.
Culoare: albastru
Miros: azotos
Formă: lichid vâscos
PH: 9,2 - 9,8 (solutie 20%)
3
Densitate (25C) 1,25 g/cm
Nr. straturi: 1 - 2 (daca este utilizată pensula)

ProtecŃie împotriva ciupercilor, insectelor


Clasa Descrierea Clasei Consum EficienŃă in m /
2
EficienŃă in m /
2
DiluŃie 2 Aplicare
g/m 1 l concentrat* 5 l concentrat*
unul sau doua
1 Lemn utilizat în mediu uscat 1:19 min. 35 până la 30 până la 150
straturi / pulverizare

Lemn neexpus la contactul unul sau doua


2 1:9 min. 40 până la 25 până la 125
cu solul, ploaia şi umezeala straturi / pulverizare
Lemn expus constant
condiŃiilor atmosferice doua sau trei
3 exterioare dar nu şi 1:9 min. 75 până la 13 până la 65 straturi / 3-5 ore
contactului direct cu solul, imersare baie
ploaia şi umezeala.
Lemn expus constant 10 ore imersare
4 1:9 min. 100 până la 10 până la 50
contactului cu apa baie

NORME SI CALITATE:
Reglementari: Impregnantul deŃine certificat emis de Institutul Polonez pentru Igienă, atestat PZH.
Valabilitate – 5 ani
SELENA Co. S.A. 53 611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4, POLAND
Phone: +48 71 780 51 90 Fax: +48 71 780 51 91 e-mail:export@selena.pl www.selena.pl
SELENA România SRL Şos. LibertăŃii 156 • Glina, jud. Ilfov ROMANIA
Tel.: 0040 21 467 03 30 • Fax: 0040 21 467 03 40, e-mail: office.selena@tytan.ro • www.tytan.ro
IMPREGNANT PENTRU LEMN 3 STAR
Revizia 2_2008
Pag. 2 din 2

INSTRUCłIUNI DE APLICARE:
Pregătirea soluŃiei:
DiluaŃi concentratul cu apă în proporŃie de 1:9 (ex: pentru 1 / 5 l concentrat adăugaŃi 9 / 45 l apă). AgitaŃi
bine produsul înainte de utilizare.

Metoda de suprafaŃă:
• Aplicati produsul in 1-2 straturi cu ajutorul unei pensule, prin pulverizare sau prin imersare în baie
(min. 30 minute). În cazul lemnului în contact cu solul (pergole, palisade, garduri etc.) este
recomandată o imersre de 24 de ore în baia cu soluŃie. Până la impregnarea totală a fibrei lemnului
(min. 48 h), suprafaŃa impregnată trebuie protejată de ploaie, pentru a împiedica ‘spălarea’
impregnantului. Dupa acest interval, lemnul poate fi utilizat la exterior.

AtenŃie!
Nu utilizaŃi pe lemn necorespunzător pentru impregnare. Nu permiteti contactul produsului cu alimente.
În cazul aplicării pe lemn deja impregnat sau vopsit, recomandăm efectuarea de teste iniŃiale. Nu utilizaŃi
detergenŃi înaintea aplicării produsului, întrucat pot apărea reacŃii chimice. SpălaŃi cu apă uneltele
utilizate la impregnarea lemnului.

AMBALARE ŞI DEPOZITARE:
Produsul trebuie să fie depozitat în ambalajul original închis, în încăperi uscate, la temperaturi între +5°C şi
+30°C. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Durata garantată de depozitare este de 5 ani de la data producŃiei,
pentru produsul păstrat în ambalajul original închis, în încăperi uscate.

INFORMAłII DESPRE TRANSPORT:


Produsul a fost clasificat ca fiind periculos, în conformitate cu reglementările privind transportul materialelor
periculoase ADR/RID. Etanoloamina (UN2491, grup de ambalare III) este un produs periculos, (clasa 8 în
conformitate cu Act. 28.10.2002 Dz.U. nr 199/2002 poz.1671; Dz.U. nr 97/2004 poz.962; Dz.U. nr 96/2004
poz.959) şi se află sub restricŃiile logistice ADR.

MĂSURI DE PRECAUłIE:
AplicaŃi măsurile obişnuite pentru igienă. Pentru informaŃii detaliate consultaŃi Fişa de SiguranŃă şi
Securitate (MSDS), disponibilă la Selena România SRL.

ALTE INFORMAłII:
2
Respectati cardul de securitate: proportia dintre suprafata impregnata (m ) si aerul din incaperea in care se
3
face impregnarea (in m ) nu trebuie sa depaseasca 0.2.

Odată cu publicarea acestei Fişe tehnice, ediŃiile anterioare nu rămân valabile.


InformaŃiile din această fişă sunt furnizate pe baza cercetărilor Selena şi sunt considerate corecte. Totuşi, datorită
faptului că metodele şi condiŃiile de utilizare a produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informaŃii nu vor fi
utilizate ca substitut pentru probele efectuate de clienŃi pentru a se asigura că produsele Selena sunt adecvate pentru
aplicaŃii specifice. Singura garanŃie oferită de Selena este aceea că produsele îndeplinesc specificaŃiile curente de
vânzare. ModalităŃile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanŃii sunt: rambursarea contravalorii preŃului
de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întruneşte aceste garanŃii. Selena România declină orice alte garanŃii
exprese sau implicite oferite în scopuri particulare sau comerciale. Selena România îşi declină orice răspundere pentru
daunele accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor
conferite de un anumit brevet.

SELENA Co. S.A. 53 611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4, POLAND


Phone: +48 71 780 51 90 Fax: +48 71 780 51 91 e-mail:export@selena.pl www.selena.pl
SELENA România SRL Şos. LibertăŃii 156 • Glina, jud. Ilfov ROMANIA
Tel.: 0040 21 467 03 30 • Fax: 0040 21 467 03 40, e-mail: office.selena@tytan.ro • www.tytan.ro