You are on page 1of 6

Jenis Sekolah : SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

Kod Sekolah : NEA5054


Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT ROKAN

Jenis
Ting Buku
Bil Kod Buku Judul
ANTOLOGI KOMPONEN SASTERA (KOMSAS) DALAM MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA
6 F051101 TINGKATAN 1 T1 BCS
7 F051145 DESTINASI IMPIAN T1 BCS
PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) DALAM MATA PELAJARAN BAHASA
8 F391004 MALAYSIA TINGKATAN 1 T1 BCS
9 F591077 THE SWISS FAMILY ROBINSON T1 BCS
10 F591102 FAIR'S FAIR T1 BCS
11 F597008 POETRY FOR PLEASURE T1 BCS

16 FT011001 BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 T1 BCS

17 FT021001 ENGLISH FORM 1 T1 BCS

19 FT041001 BAHASA TAMIL TINGKATAN 1 T1 BCS

20 FT071001 SAINS TINGKATAN 1 T1 BCS


21 FT081001 MATEMATIK TINGKATAN 1 T1 BCS

22 FT091095 SEJARAH TINGKATAN 1 T1 BCS

23 FT101092 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 T1 BCS

24 FT111051 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 T1 BCS

25 FT121043 PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 T1 BCS

27 FT181001 PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 T1 BCS

32 FT271001 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1 T1 BCS

33 FT281001 GEOGRAFI TINGKATAN 1 T1 BCS


ANTOLOGI TEKS KOMPONEN SASTERA (KOMSAS) DALAM MATA PELAJARAN BAHASA
37 F052092 MALAYSIA TINGKATAN 2 T2 BCS
38 F052096 MENITI IMPIAN TINGKATAN 2 T2 BCS
PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) DALAM MATA PELAJARAN BAHASA
39 F392002 MALAYSIA TINGKATAN 2 T2 BCS
40 F592001 ONE THOUSAND DOLLARS AND OTHER PLAYS FORM 2 T2 BCS
41 F592002 SHORT STORY ARENA FORM 2 T2 BCS
42 F597008 POETRY FOR PLEASURE T2 BCS

44 FT012001 BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 T2 BTB

45 FT022001 ENGLISH FORM 2 T2 BTB


47 FT042001 BAHASA TAMIL TINGKATAN 2 T2 BTB

48 FT072001 SAINS TINGKATAN 2 T2 BTB

49 FT082001 MATEMATIK TINGKATAN 2 T2 BTB

50 FT092097 SEJARAH TINGKATAN 2 T2 BTB

51 FT102001 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 T2 BTB

52 FT112001 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 T2 BTB

53 FT122001 PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 2 T2 BTB

55 FT182001 PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 T2 BTB


60 FT272001 REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 2 T2 BTB

61 FT282001 GEOGRAFI TINGKATAN 2 T2 BTB


63 F013098 BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 T3 BCS
64 F023161 ENGLISH FORM 3 T3 BCS
65 F063145 GEOGRAFI TINGKATAN 3 T3 BCS
66 F073183 SEJARAH TINGKATAN 3 T3 BCS
67 F083063 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 T3 BCS
68 F093603 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 T3 BCS
69 F143130 SAINS TINGKATAN 3 T3 BCS
70 F273198 MATEMATIK TINGKATAN 3 T3 BCS
71 F293023 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 T3 BCS
72 F323097 PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 3 T3 BCS
73 F343051 PENDIDIKAN HIDUP
KEMAHIRAN KESELAMATAN
BERSEPADU
JALAN
TINGKATAN
RAYA DALAM
3 MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA T3 BCS
74 F393002 TINGKATAN 3 T3 BCS
76 F597008 POETRY FOR PLEASURE T3 BCS
ANTOLOGI KOMPONEN SASTERA (KOMSAS) DALAM MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU
78 FT053001 TINGKATAN 3 T3 BCS

79 FT053005 TAWANAN KOMANDER CAUCASUS TINGKATAN 3 T3 BCS

81 FT593001 THE ELEPHANT MAN FORM 3 T3 BCS


83 G043041 BAHASA TAMIL TINGKATAN 3 T3 BCS
84 F014159 BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 T4 BCS
85 F024186 ENGLISH FORM 4 T4 BCS
ANTOLOGI KOMPONEN SASTERA (KOMSAS) DALAM MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA
86 F054100 TINGKATAN 4 T4 BCS
87 F054144 LEFTENAN ADNAN WIRA BANGSA T4 BCS
91 F064115 GEOGRAFI TINGKATAN 4 T4 BCS
92 F074028 SEJARAH TINGKATAN 4 T4 BCS
93 F084077 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 4 T4 BCS
94 F094593 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 T4 BCS
95 F144190 SAINS TINGKATAN 4 T4 BCS
96 F144225 BUKU AMALI SAINS TINGKATAN 4 T4 BCS
103 F274200 MATEMATIK TINGKATAN 4 T4 BCS
105 F294026 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4 T4 BCS
106 F324089 PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 T4 BCS
114 F594032 FIVE SHORT PLAYS T4 BCS
115 F594043 LEAVING NO FOOTPRINT T4 BCS
116 F594054 CHANGING THEIR SKIES T4 BCS
117 F598001 A POISON TREE T4 BCS

130 FT344001 SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 T4 BCS


137 G044044 BAHASA TAMIL TINGKATAN 4 T4 BCS
138 F015152 BAHASA MALAYSIA TINGKATAN 5 T5 BCS
139 F025178 BAHASA INGGERIS TINGKATAN 5 T5 BCS
ANTOLOGI TEKS KOMPONEN SASTERA (KOMSAS) DALAM MATA PELAJARAN BAHASA
140 F055100 MALAYSIA TINGKATAN 5 T5 BCS
141 F055104 TIRANI TINGKATAN 5 T5 BCS
146 F075021 SEJARAH TINGKATAN 5 T5 BCS
147 F085069 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5 T5 BCS
148 F095596 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 5 T5 BCS
149 F145138 SAINS TINGKATAN 5 T5 BCS
153 F275203 MATEMATIK TINGKATAN 5 T5 BCS
155 F295029 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5 T5 BCS
156 F325060 PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5 T5 BCS
164 F595059 DEAR MR. KILMER FORM 5 T5 BCS
165 F598001 A POISON TREE T5 BCS

178 FT345001 SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 5 T5 BTB


185 G045047 BAHASA TAMIL TINGKATAN 5 T5 BCS