You are on page 1of 22

1.

Cultura

Cultura vine de la cuvântul latinesc colere, care se traduce prin verbul “a cultiva” şi care
face referire la activitatea umană, în general. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie,
Ştiinţa şi Cultura (UNESCO) considera cultura ca "o serie de caracteristici distincte a unei
societăți sau grupă socială în termeni spirituali, materiali, intelectuali sau emoționali".
Cultura reprezintă o moștenire ce se transmite prin comunicaţie (prin cuvinte, scris, mass
media, telefon, şi altele). În același fel se transmit gesturile, ritualurile, cunoștințele teoretice,
normele abstracte, religia.
De asemenea, cultura reprezintă un mod în care o persoană îşi trăieşte viaţa şi cuprinde
diverse aspecte de comunicare, atitudine, eticheta, convingeri, valori, obiceiuri, norme, produse
alimentare, arta, bijuterii, stiluri de îmbrăcăminte, etc. Fiecare societate are o cultură diferită,
ceea ce îi acordă o identitate şi o unicitate.
Dimitrie C. Brătianu a considerat că dezvoltarea unei culturi izvorăşte din faptul că,
atunci când un grup de oameni trăiesc împreună o perioadă mai lungă, tind să împărtăşească
aceleaşi valori şi opinii cu privire la ceea ce este bine sau rău, adevărat sau fals, adecvat sau
impropriu.

2. Dimenisiuni culturale

Cel mai cunoscut instrument de analiză a unor dimensiuni culturale a fost realizat de către
profesorul olandez, Geert Hofstede, care a studiat, pe baza unui sondaj, comportamentul
organizaţional din câteva zeci de ţări şi a reuşit să identifice un set de şase variabile (dimensiuni)
fundamentale care diferenţiază o cultură de alta.
Cele şase dimensiuni ale modelului Hofstede se referă la distanţă faţă de putere,
individualism, masculinitate, evitarea incertitudinii, pragmatism şi indulgenţă.

2.1. Distanta fata de putere

Distanţa faţă de putere (ecartul puterii) exprimă gradul de egalitate sau inegalitate dintre
membrii unei societăţi. O valoare mare a acestei dimensiuni arata că există inegalităţi în ceea ce
priveşte puterea şi averea. În societăţile ce sunt caracterizate de ecartul puterii, nu se permite
urcarea cetăţenilor pe scara socială. O valoare mică a acestei dimensiuni arată că diferenţele de
putere şi avere dintre cetăţeni sunt reduse sau chiar înlăturate; în aceste societăţi se urmăresc
egalitatea şi oportunităţile pentru toată lumea.
Ecartul puterii poate fi definit şi de raporturile dintre subaltern şi şef. O valoare mare
semnifică faptul că exista supunere faţă de un statut superior. Aceasta supunere este vizibilă şi în
relaţiile din cadrul familiei (copil – părinte, soţie – soţ, frate mai mic – frate mai mare) dar şi în
relaţiile organizaţionale (subaltern – manager), sau sociale (om sărac – om bogat, cetăţean
simplu - celebritate). Stilul de management al unei companii este unul dictatorial, iar subalternii
nu au iniţiativa şi se lasă conduşi, aşteptând să li se spună ce să facă. Nu este permisă
contrazicerea şefului, iar pentru a avansa în funcţie subalternii nu concurează cu superiorii
ierarhici, ci încearcă să intre în graţiile acestora, printr-un comportament linguşitor şi slugarnic
(nu îi contrazic, încearcă să le îndeplinească orice ordin sau este posibil chiar şi să îşi „sape”
colegii).

2.2 Individualismul

Individualismul reprezintă gradul în care o societate încurajează sau nu relaţiile


interpersonale şi realizarea individuală. Un grad înalt de individualism arată că accentul e pus pe
individualitate iar între membrii societăţii exista relaţii interpersonale foarte slabe. Se presupune
că oamenii ar trebui să aibă grijă directă doar de ei şi de familia lor. Un grad scăzut de
individualism arata că există legături foarte strânse între membrii unei colectivităţi. Se poate
spune că aceştia sunt colectivişti, iar în acest caz, în cadrul unei colectivităţi, conform Geert
Hofstede, fiecare membru este responsabil pentru ceilalţi. Se presupune că oamenii au grijă unii
de alţii. Relaţiile dintre angajat şi angajator sunt percepute ca o legătură de familie iar deciziile
de angajare ţin seama de grupul angajatului iar managementul este unul de gestionare a
grupurilor.

2.3 Masculinitate / Feminitate

Un scor ridicat (masculin) al acestei dimensiuni semnifică faptul că în respectiva


societate comportamentul indivizilor este unul de dominare şi încercări de a excela.
Un scor scăzut (feminin) înseamnă că valorile dominante din societate sunt grijă pentru
alţii şi pentru calitatea vieţii. Comportamentul este unul modest şi cumpătat.
Masculinitatea arata măsura în care într-o societate se păstrează sau nu rolul tradiţional al
bărbatului de a munci, de a se realiza, de a deţine control şi putere. Un grad înalt arata dacă
există o diferenţiere pe baza sexului, adică bărbatul are o poziţie dominantă în structurile sociale
şi de putere, femeia fiind controlată, dominată. Un grad redus de masculinitate denotă că femeile
şi bărbaţii sunt trataţi în acelaşi mod, în toate aspectele sociale.
Altfel spus, masculinitatea arata dacă într-o societate valorile dominante sunt afirmarea şi
sporirea averii iar feminitatea arata dacă valorile dominante ale societăţii sunt legate de relaţiile
interpersonale sau de grijă faţă de alţii.
Problema fundamentală aici este ceea ce îi motivează pe oameni: să fie cei mai buni
(masculin) sau să le placă ceea ce fac (feminin).

2.4 Evitarea incertitudinii

Această dimensiune se referă la măsura în care oamenii se simt ameninţaţi de către


situaţiile necunoscute şi imprevizibile şi gradul în care aceştia încearcă să înlăture aceste situaţii.
Astfel, unele societăţi şi-au creat credinţe şi instituţii care încearcă să evite situaţiile
imprevizibile. Într-o astfel de societate oamenii îşi cauta locuri de muncă mai sigure, stabilesc
mai multe reguli, elimina ideile diferite, stabilind nişte adevăruri absolute. Cu cât o cultură are o
tendinţă mai accentuată de evitare a incertitudinii, cu atât vor exista în organizaţii mai multe
reguli formale de comportament.
Evitarea incertitudinii vizează măsura în care societatea tolerează incertitudinea şi
ambiguitatea. Un indice mare al acestei variabile arată că ţara nu tolerează uşor aceste situaţii, de
aceea este orientată înspre reguli (instituie legi, reguli şi măsuri de control pentru a reduce gradul
de incertitudine). Un indice scăzut arată că ţara nu este prea înfricoşată de ambiguitate şi
incertitudine, şi are un grad înalt de toleranţă a varietăţii de opinii – nu este atât de orientată
înspre reguli, acceptă mult mai uşor schimbarea, acceptă riscul mai uşor şi mai frecvent.

2.5 Orientarea pe termen scurt/ lung

În societăţile cu orientare normativă oamenii au o puternică dorinţa de a şti absolut totul


referitor la lucrurile care îi înconjoară. Prezintă un mare respect pentru tradiţii, o tendinţă mică
de a economisi şi pun accent pe obţinerea de rezultate într-un mod rapid.
În socientatile caracterizate de pragmatism oamenii nu vor să afle informaţii noi despre
mediul care îi incorjoara deoarece considera că este imposibil a înţelege complexitatea vieţii.
Mare provocare nu o reprezintă „a şti” ci a trăi o viaţă plină de virtute. Oamenii cred că adevărul
depinde foarte mult de situaţie, context şi timp. Ei au capacitatea de a se adapta cu uşurinţă la
tradiţiile noi şi au o înclinaţie puternică de a economise şi de a înveşti.

2.6 Indulgenta

Indulgenta este reprezentativă pentru o societate care permite satisfacerea relativ liberă a
unor dorinţe şi sentimente, în special cele ce ţin de petrecerea timpului liber, relaţiile şi contactul
cu prietenii, cumpărăturile, consum etc. Pe de altă parte, constrângerea e reprezentativă pentru o
societate care controlează satisfacerea, în care oamenii sunt mai puţin capabili să se bucure de
propriile vieţi.
3 Caracteristicile culturale ale grupului financiar HSBC

A fost fondată în 1865 pentru finanţarea comerţului între Asia şi Vestul, astăzi fiind una
dintre cele mai mari bănci care oferă servicii de finanţare pt aproximativ 52 mil de oameni.
Scopul acesteia este să devină lider la nivel internaţional.
Sediul central se afla în Londra şi are peste 6200 de subsidiare în 74 de ţări.

a) Începutul lui HSBC în Asia-Pacific:

HSBC este numit după membrii fondatori şi anume Hong Kong şi Shanghai. Scopul
principal stabilit de această bancă este să determine creşterea comerţului dintre China şi Europa.
Primul sediu a fost înfiinţat în Hong Kong, apoi în Shanghai şi în final s-a transformat într-un
model pentru restul băncilor moderne şi până în prezent îşi menţine poziţia ca fiind una dintre
cele mai puternice instituţii financiare în piaţa dinamică a Asiei-Pacific.

b) Înfiinţarea HSBC în Europa:

HSBC şi-a menţinut prezenta pe piaţa interbancară din Europa odată cu deschiderea
sediului din Londra în iulie 1865. În anul 1992 au achiziţionat banca Midland care a sporit
reputaţia băncii în Europa ajungând să devină unul din leaderii instituţiilor financiare din lume.

c) Înfiinţarea HSBC în Orientul Mijlociu:

Banca Britanică a Orientului Mijlociu a fost infintata în Londra în septembrie 1889 de


către Julius de Reuter fiind iniţial cunoscută sub numele de Bancă Imperială din Persia. A operat
pentru prima dată în 1889 în Tehran, iar în 1920 deţinea 26 de sucursale. Aceasta a fost
achiziţionata de HSBC în anul 1959. În urma acestei achiziţii, HSBC a reuşit să activeze pe una
dintre diversificata piaţa din lume. În present este una dintre cele mai importante instituţii
financiare din regiune.

d) HSBC în America

HSBC îşi desfăşoară activitatea atât pe piaţa mătura din America de Nord cât şi pe pieţele
emergente din America Centrală şi de Sud. În 1865 şi-a deschis prima sucursală în San
Francisco, urmată de sucursala din New York în 1880. În 1997 a preluat în totalitate banca
Marine Midland, care active din 1850.
În 1990 grupul şi-a extins operaţiunile printr-o serie de achiziţii în America Centrală şi de
Sud, în present având subsidiare în Brazilia şi Mexic
După cum putem observa şi în imaginea de mai sus HSBC Holding plc îşi desfăşoară
activitatea pe 4 domenii.

3.1 HSBC- United Kingdom


Site-ul are o înfăţişare prietenoasă la prima vedere, având amplasată în partea din stânga
sus sigla băncii HSBC. Motto-ul acesteia este:” the world’s local bank”. Mai departe vom
prezenta cele 2 domenii de activitate pe care HSBC le desfăşoară în Regatul Unit şi serviciile
oferite de bancă în cadrul fiecărui domeniu în parte.

Indexul indicatorilor lui Hofstede in Regatul Unit:

Sursa: Siteul profesorului Geert Hofstede


a) Distanta fata de putere
Valoare redusa a acestui indicator (35) ne arata faptul ca diferenţele de putere şi avere
dintre cetăţeni sunt reduse sau chiar înlăturate;

b) Individualismul

Această dimensiune are o valoare de 89, ceea ce ne arată ca între membrii societăţii exista
relaţii interpersonale foarte slabe, cu alte cuvinte se presupune că oamenii ar trebui să aibă grijă
directă doar de ei şi de familia lor, fapt ce îl putem observa şi în imaginile de pe site.
c) Masculinitate

Această dimensiune are o valoare de 66; valoarea index-ului arată faptul că valorile
dominante sunt afirmarea şi sporirea averii, rolul tradiţional al bărbatului rămâne acela de a
munci, de a se realiza, de a deţine control şi putere.

d) Evitarea incertitudinii

Valoarea mică a indicatorului ne arată ca ţara nu este prea înfricoşată de ambiguitate şi


incertitudine, şi are un grad înalt de toleranţă a varietăţii de opinii, nu este atât de orientată înspre
reguli, acceptă mult mai uşor schimbarea, acceptă riscul mai uşor şi mai frecvent.

e) Orientarea pe termen scurt

Societăţile normative, care au obţinut o valoare mică a acestei dimensiuni, prefera să-şi
menţină vechile tradiţii şi norme, privind cu suspiciune schimbările. Pe de altă parte, cele care au
obţinut o valoare mare au o abordare pragmatică (văd educaţia modernă ca un mod de a se
pregăti pentru viitor).
Din cauza valorii intermediare de 51 a acestei dimensiuni nu se poate determina care este
preferinţa dominantă în cazul culturii britanice.

f) Indulgentă

Având o valoarea mare a acestui indicator (69), este caracterizată ca şi o societate care
permite satisfacerea relativ liberă a unor dorinţe şi sentimente. Ei au o atitudine pozitivă şi au o
tendinţă spre optimism. În plus, ei acorda importanţă timpului liber făcând ceea ce le place şi
cheltuind banii cum doresc.
Aceşti indicatori se regăsesc şi în modul în care site-ul HSBC este structurat şi în aspectul
acestuia:
Personal Banking

Produse şi servicii oferite:


1.Conturi şi servicii: Conturi curente, Conturi de economii, Carduri de credite, Servicii
Internaţionale, Asistenţă pentru client
2.Împrumuturi: Credite, Ipotecă, Carduri de credit, Overdraft, Asistenta client
3.Investiţii
4.Asigurări: asigurare auto, asigurare de călătorie, asigurări de locuinţă, asigurare pentru student
5.Servicii pentru viitor
Bussines Banking

Bussines banking: -impartite în funcţie cifra de afaceri


Produse şi servicii oferite:
1. Bussines bank pentru o cifră de afaceri de maxim 2 mil lire
- Conturi pt companii, finanţare şi creditare, carduri de debit şi de credit, servicii de plăţi,
asigurări şi protective, economii şi investiţii, pensii, internaţional bussines
2. Cifră de afaceri cuprinsă între 2 şi 30 mil lire sterline
3. Pentru campanile cu cifra de afaceri >30 mil lire sterline
4. Internaţional Bussines
5. Servicii online

3.2 HSBC SUA

HSBC Bank USA, Naţional Association, o subsidiară a băncii HSBC Holdings plc, are
sediul central operaţional în oraşul New York şi sediul central nominal în McLean, Virginia.
HSBC Bank USA, N.A. este o bancă naţională care a fost autorizată prin legea bancară naţională
în acest fel fiind reglementata de către OCC (oficiul de control al valutei).
HSBC a achiziţionat 51% din acţiunile băncii Marine Midland din SUA în anul 1980,
urmând ca în anul 1987 să achiziţioneze toate acţiunile. Banca a continuat să opereze sub numele
de Marine Midland până în anul 1998.
Ca şi în cazul băncii din UK, subsidiara din SUA îşi desfăşoară activitatea pe 2 domenii
de activitate.
Pentru studierea comportamentului organizaţional din Statele Unite, am apelat la studiile
efectuate de profesorul olandez Geert Hofstede, în care este analizat comportamentul
organizaţional în funcţie de cele şase dimensiuni care diferenţiază culturile Între ele.

Figura 3.5: Caracteristicile culturale ale Statelor Unite

Sursa: Siteul profesorului Geert Hofstede

a)Distanţa faţă de putere

Faptul că fiecare este unic, implica automat că suntem inegali, însă în cazul Statelor Unite
se pune mai mult accent pe egalitate faţă de alte ţări, aici fiind prezentă o valoare de 40, conform
Geert Hofstede. Acest aspect este evidenţiat şi în site, prin încercarea de a satisface clienţii prin
oferirea de servicii adaptate nevoilor individuale, fiind conştienţi de diferenţele între oameni. Un
motiv important pentru care distanţa faţă de putere este scăzută, este pentru că în cazul limbii
engleze nu există pronume personal de politeţe, adresarea făcându-se de la egal la egal între orice
vârstă/statut.
b)Individualismul

Această dimensiune are o valoare de 91, aproape de maxim ceea ce sugerează că accentul
este pus pe individualitate, iar intre membrii societatii există relatii interpersonale foarte slabe,
oamenii, in general avand grijă directă doar de ei si de familia lor. Acest aspect este clar
evidentiat prin putinele poze cu oameni care există pe site, majoritatea fiind imagini cu obiecte
si clădiri.

c)Masculinitatea

După cum se poate observa in grafic, scorul pentru masculinitate asociat Statelor Unite
este de 62, altfel spus in această societate, comportamentul indivizilor este orientat spre
dominare si incercarea de a excela, astfel valorile dominante fiind afirmarea si sporirea averii.
In Statele Unite este promovată o mentalitate cum că totul este posibil si că fiecare are
dreptul să incerce si mai ales, sunt singurii care au garantat dreptul la fericire prin Constitutie.
Tipic american, acestia sunt educati astfel
incat să devina independeti de tineri, fiind
indemnati sa lucreze pentru a fi rasplatiti din punct
de vedere material si sa urce pe scara sociala,
urcand cat mai sus posibil.

d)Evitarea incertitudinii
Evitarea incertitudinii vizează măsura în care societatea tolerează incertitudinea şi
ambiguitatea, în cazul Statelor Unite această valoare este una medie, de 46, ceea ce semnifică că
nivelul de toleranţă al indivizilor este unul moderat, fiind o societate echilibrată privind legile,
regulile şi măsurile de control. De asemenea această dimensiune arata că există un echilibru şi în
privinţa acceptării ideilor noi, produselor inovative, dar şi dorinţa de a încerca întotdeauna ceva
nou sau diferit.

e)Orientarea pe termen scurt

Statele Unite este o societate cu orientare normativă, oamenii având o puternică dorinţa
de a şti absolut totul referitor la lucrurile care îi înconjoară. Prezintă un mare respect pentru
tradiţii, o tendinţă mică de a economisi şi pun accent pe obţinerea de rezultate într-un mod rapid.
Este foarte evident că site-ul oferă informaţii cuprinzătoare pentru fiecare produs oferit în
parte, exact pentru a satisface nevoia clienţilor de cunoaştere înainte de a face următorul pas.

f)Indulgentă

Statele Unite are un scor de 68 privind indulgenţă, fiind caracterizată ca şi o societate


care permite satisfacerea relativ liberă a unor dorinţe şi sentimente, în special cele ce ţin de
petrecerea timpului liber, relaţiile şi contactul cu prietenii, cumpărăturile, consum etc.
Personal Banking

Produse si servicii oferite: Conturi curente, Carduri de credit, Ipoteci, Imprumuturi, Depozite,
Investitii, Asigurari, Calatorii si International, Banking cu HSBC.

Business banking
Produsele şi Serviciile oferite: Afaceri cu cifra de afaceri pornind de la 3 milioane până
la 50 milioane de dolari, Afaceri cu cifra de afaceri de peste 50 milioane de dolari, Afaceri
internaţionale şi Afaceri la nivel global. În SUA, HSBC se axează pe afaceri de mari
dimensiuni. După cum putem observa pe site sunt prezentate imagini cu clădiri ceea ce
reprezintă prosperitate şi dezvoltarea afacerii.

3.3 HSBC Spania

HSBC Bank plc şi-a început activitatea în Spania începând cu anul 1981. Aceasta a
dezvoltat parteneriate puternice cu mai multe companii multinaţionale şi naţionale, dar şi cu
instituţii financiare şi instituţii din sectorul public din Spania şi Portugalia.
HSBC Bank oferă produse şi servicii sectorului corporate atât clienţilor locali cât şi celor
străini care operează în Spania şi Portugalia.
După cum se poate observa pe siteul HSBC Spania, aceasta nu oferă servicii sectorului retail.

Imaginea celor 2 cladiri exprima acelasi lucru ca si mesajul de pe site si anume ca printr-
un parteneriat stabil banca si compania se vor dezvolta impreuna.
Produse si servicii oferite sunt impartite in 5 categorii:
Capital de lucru, Dezvoltarea afacerii, Plati, Investitii si Managementul riscului.
Sursa: Siteul profesorului Geert Hofstede

a)Distanta fata de putere

Scorul Spaniei pe această dimensiune ( 57 ) este un scor mare , ceea ce înseamnă că


Spania are o societate ierarhică.
Acest lucru înseamnă că oamenii acceptă o ordine ierarhică în care fiecare are un loc și
îndeplinesc ordinal fără a simţii nevoia de a primii vreo justificare anume.
Într-o ierarhie şeful ideal este un autocrat binevoitar,iar subordonaţii aşteaptă să li se
spună ce au de îndeplinit
.

b)Individualism
Spania , în comparație cu restul țărilor europene (cu excepția Portugalia ) este o societate
de tip colectivista ( din cauza scorul în această dimensiune : 51 )
Cu toate acestea , în comparație cu alte zone ale lumii,Spania este văzuta ca fiind o ţară
individualista . Acest lucru a făcut pentru spanioli să fie destul de ușor să releationeze cu anumite
culturi –non-Europene.
Pe de altă parte , munca în echipă este considerat ca fiind ceva cu totul firesc , angajații
au tendința de a lucra în acest fel cu nu este nevoie de motivație puternică din administrație.

c)Masculinitatea

Spania nu este o ţară cu un grad foarte ridicat al masculinităţii.Copii spanioli sunt educaţi
să fie neutrii şi să aibe o gândire echilibrată fără să favorizeze pe cineva anume.
În ceea ce privește managementul , managerii doresc să se consulte cu subordonații lor
pentru a le cunoaşte opiniile și de a ţine cont de ele în luarea deciziilor.
În politică ,se urmăreşte să existe o participare a tuturor minorităților , încercând să se
evite prezența dominantă a doar un singur partid câștigător.

d)Evitarea incertitudinii

Dacă există o dimensiune care defineşte


Spania foarte clar , aceasta este evitarea incertitudinii
, așa cum se reflectă într-un scor mare de 86.
Spania este considerată a doua țară din lume
cu privire la situaţii conflictuale . Oamenilor le place
să aibă reguli pentru tot ,iar anumite modificări pot
provoca stres , dar , în același timp , ei sunt obligaţi să evite reguli și legi care , de fapt , fac viaţa
mai complexă.
Există o mare preocupare pentru schimbare . Astfel , de exemplu , într- un studiu foarte
recent s-a obţinut ca 75% din tinerii spanioli doresc să lucreze în serviciul public ( de exemplu,
un loc de muncă pe viață , unde nu au nicio grijă cu privire la viitor ), în timp ce în SUA doar 17
% din tineri ar dori acest lucru .

e)Orientare pe termen scurt

În ciuda unui scor intermediar de 48 , Spania este o țară normativa.


Populaţia spaniolă este una căreia îi place să trăiască în prezent , fără să aibă o
preocupare mare cu privire la viitor.Ei urmăresc obţinerea unor rezultate rapide,fără întârzieri şi
simt nevoia de nişte legi şi norme foarte clare pentru a facilita acest lucru.

f)Indulgentă
Cu un scor scăzut de 44, Spania nu este considerate ca fiind o societate indulgent.
Societățile cu un scor redus în această dimensiune au tendinţa de a fi dominate de cinism și
pesimism,lucru similar şi în cazul Chinei.
Persoanele cu această orientare au percepţia că acţiunile lor sunt dominate de opţiunile
celorlalţi,iar realizarea altor lucruri în afara acestor reguli le aduce un sentiment de vinovăţie.

3.4 HSBC China

HSBC Bank în China şi-a început activitatea în 2 aprilie 2007 ca o bancă străină deţinută
în întregime de HSBC,cu sediul central în Shanghai
HSBC are o prezenta continuu în China de peste 150 de ani.Este unul dintre cei mai mari
investitori dintre băncile străină din China,având investiţii de 19% din capital în Bank of
Communications.
De asemenea în China se număra o reţea de 170 de sucursale în 56 de oraşe. Este una
dintre cele mai mari reţele de bănci străine care operează în China

.
Site-ul grupului HSBC din China prezintă o varietate de imagini care au rolul de a întări
unele mesaje şi de a scoate în evidenţă oportunităţile pe care le poate oferi clienţilor.
Unele imagini au rolul de a face clientul să privească către viitor,reacţionând din timp
pentru a-şi crea unul cât mai bun.
Se arata imagini cu diferite oraşe mari cu rolul de a scoate în evidenţă faptul că se
uşurează comerţul internaţional.
De asemenea toate imaginile sunt însoţite de un mesaj care să întărească credibilitatea
clienţilor de a alege această bancă în detrimentul altora.

Sursa: Siteul profesorului Geert Hofstede


În urma analizei culturii Chinei cu ajutorul celor 6 dimensiuni ale modelului lui
Hofstede,rezulta anumite diferenţe între cultura acestora şi a celor din alte ţări.

a)Distanţa faţă de putere

Această primă dimensiune scoate în evidenţă gradul de egalitate şi de inegalitate între


membrii.Exprima cum reacţionează cultură cu privire la inegalităţile din societatea lor.
Distanţa faţă de putere poate fi definită ca fiind nivelul la care mebrii unei instituţii şi
organizaţii mai puţin puternici dintr-o ţară accepta ca puterea nu este distribuită în mod egal.
Relația subordonat superior tinde să fie dezbinata și nu există nici o apărare împotriva
abuzului de putere de către superiori.
Indivizii sunt influenţaţi de autorităţile oficiale și de anumite sancțiuni și sunt în general
optimişti despre capacitatea celor din putere de a conduce și de a avea inițiativă . Oamenii nu ar
trebui să aibă aspirații dincolo de rangul lor.

b)Individualism

Problema fundamentală abordată de această dimensiune este gradul de interdependență


menţine între membrii societăţii.Mai exact se referă la gradul de individualism manifestat între
membrii( dacă se gândesc doar la propia persoană sau şi la alţii).
În societăţile individualiste,oamenii ar trebui să aibe grijă doar de ei şi de familiile lor.
În alte societăţi care nu sunt individualiste, oamenii fac parte din”grupuri” şi au grijă unul
de celălalt în schimbul loialităţii.
China este considerate ca având o cultură ridicată din punct de vedere al colectivităţii
unde oamenii acţionează în interesul grupului şi nu doar pentru ei înşişi.
Scorul de 20 exprimă faptul că gradul
de dedicare al angajatilor pentru organizatie nu
este asa de ridicat,dar in schimb alocă o mai
mare importanta fată de membrii grupului in
parte.Relatia intre membrii grupului este una
foarte bun,dar in schimb relatia fata de
membrii altor grupuri este destul de ostila si
competitiva.

c)Masculinitatea

Un rezultat ridicat al masculinitatii arata faptul ca societatea va fi condusa de


competitii,realizari si success.Succesul este definit de catre castigator,adica de cel mai bun intr-
un anumit domeniu.Acest lucru se invata inca de la scoala si continua pe tot parcursul vietii.
O societate feminina este una în care calitatea vieții este semnul de success,iar succesul
este ceea ce isi doreste grupul in sine.Succesul obtinut in afara grupului nu este admirat .
Problema fundamentală aici este ceea ce îi motivează pe oameni , dorința de a fi cel mai
bun ( masculin ) sau sa iti placă ceea ce faci ( feminin ).
In consecinta,societatea din China este una de tip masculine avand un scor de 66.

d)Evitarea incertitudinii

Aceasta dimensiune are ca rol de a arata faptul ca viitorul nu poate fi cunoscut de


dinainte.
Aceasta ambiguitate aduce dupa sine anexietate si de-a lungul vremii culturile au invatat
sa se ocupe de aceasta dimensiune in moduri diferite.
Cu un scor de 30,China are un nivel scazut al acestei dimensiuni.
Respectarea legilor si a normelor poate avea un caracter flexibil in functie de o anumita
situatie actual.In consecinta legea este una elastica,interpretabila in mai multe moduri pe care
oamenii din afara tarii nu pot sa o inteleaga cu mare usurinta.

e)Orientarea pe termen lung

Această dimensiune descrie modul în care fiecare societate trebuie să mențină unele
legaturi cu trecutul,in timp ce se confrunta cu probleme prezent si in viitor.
Societatile care inregistreaza un scor scazut cu privire la aceasta dimensiune respecta
normele si traditiile si au o atitudine suspicioasa cu privire la schimbarile care se petrec in
societate.
De cealalta parte,societatile cu un scor ridicat au o atitudine pragmatic,investesc si
incurajeaza in modele de educatii modern,privind acest lucru ca o modalitate pentru a fi pregatite
pentru viitor.
Nivelul de 87 este unul extrem de ridicat,ceea ce simbolizeaza faptul ca societatea
chineza este una foarte pragmatic.Intr-o asemenea societate,oamenii sunt de parere ca adevarul
depinde foarte mult de situatie,context si timp.Acestia au updatat traditia odata cu modificarile
din societate.Poporul chinez este caracterizat ca fiind unul in care perseverenta este foarte bine
dezvoltata.

f)Indulgenta

O provocare cu care se confruntă omenirea , acum și în trecut , este gradul în care copiii
mici sunt integrati in societate.
Această dimensiune este definită ca măsura în care oamenii încearcă să controleze
dorințele și impulsurile lor,in functie de cum au fost educati de-a lungul vietii.
Asadar,culturile pot fi indulgente sau retinute.
China este o societate reținuta dupa cum se poate vedea în scorul mic de 24 în această
dimensiune . Societățile cu un scor redus în această dimensiune sunt dominate de sentimente de
pesimism si cinism.
Persoanele cu aceasta orientare au perceptia ca actiunile lor sunt dominate de parerile
societatii si daca fac ceva in afara acestor reguli se simt vinovati.

Produsele si servicii oferite pe teritoriul Chinei

Dintre produsele si serviciile oferite de HSBC pe teritoriul Chinei se numara cele


personale pentru persoane fizice,servicii de tip business pentru persoane juridice si servicii de tip
private banking.

Personal Banking

Pentru persoanele fizice intalnim un serviciu de tip Premier care ofera o serie de avantaje
pentru client atat in prezent cat si in viitor.

Oamenii au acces de asemenea credite ipotecare,depozite la termen si la cerere atat in


valuta cat in moneda nationala si se poate realize schimbul de valuta si in sistem online.
Se ofera servicii de asigurari atat pentru viitorul copiilor cat si pentru protectia intregii
familii si de pensii
Se ofera informatii despre anumite piete de investii prin consilierea clientilor.
Exista mai multe categorii de carduri de debit pentru diferite activitati.
De asemenea nu puteau lipsii serviciile de tip e-banking care au rolul de a reduce din
distanta dintre client si banca oferindu-i un confort mai mare acestuia.

Bussines Banking

Pentru companii exista serviciile de tip bussines.Companiile pot primii din partea
bancilor cecuri.Conturile pot fi deschise atat in moneda nationala cat si in moneda straina
Bancile ofera finantarea comertului exterior(import+export).De asemenea bancilor ajuta
companiile in platile locale si international oferindu-le suportul necesar pentru achitarea acestor
plati.
Ca si in cazul persoanelor fizice,si in cazul companiilor intalnim servicii de tip e-
banking,asigurari si credite pentru investitii.

Private Banking
HSBC ofera servicii de tip Private Banking prin care clientii au acces prin intermediul
averii lor la toata reteaua internationala a HSBC precum si la toate oportunitatile oferite de
aceasta.
In dreptul serviciului de tip Private Banking este o imagine care subliniaza faptul ca pot fi
oferite servicii de lux pentru client.