You are on page 1of 1

Ela Peroci: MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON

1. Naloga: Povedi, ki so napisane spodaj oštevilči po vrsti od 1 do 7,


kot so si sledili dogodki v zgodbi.
___ Pristala je na gredah, kjer so rasli čudoviti klobuki, to je bila dežela
Klobučarija.
___ Starši so se začudili, ko je Jelka z dežnikom poletela visoko nad
oblake.
___ Žoga je padla v potok.
___ Jelka je imela rdečo žogo, s katero se je igrala.

___ Spustila se je proti zemlji in pristala na cvetlični gredici.

___ Videla je ljubljanske hišice in ljudi, ki so na terasi pili kavo.

___ Skrila se je pod dežnik in si zašepetala: »Moj dežnik je lahko balon!«

2. Naloga: Opiši deklico Jelko. Kakšna je? Kaj misliš, da je naredila


narobe in kaj prav?

3. Nariši Klobučarijo, kot si jo predstavljaš. Kakšni klobuki bi rasli v


tvoji pravljični deželi?