Mac si Cocofifi Calatori in Timp

MAC 51 COCOFIFI, CAUTIHD CU DISPERARE UH MIJLOC DE A TRAI uSOR., FAR.A SA iNVETE , FARA SA MUt::!CEASCA-, ~_..Au RUGAT PE PR.

_OFESORUL %BORINTIMP SA II CATAPULTE%E IN VREMEA DE DEMULT, CIND PE PAMiNT NU SE INVEHTASERA INCA !?COLILE.

_- U,?UREL, U!f>UREL, SINT FOARTE FRAGILA •

TREBU'E SA ST'M El<AC"T UI'40E R\OICAM Pl"TRA. SOCOTITI VOl, cA VEI'-1'T' 0'1'-1 SECOLUL 2.0!·

- NU S.iNT FARAON!

-TREBUIE SA RECUHOA'!>TEM I AU PROGRESAT, TORTURILE SE POT MT\.;CA MAl RAPID

CA V-ATI CON"IN~ 51 VOl FARA MUHCA 'St 'itNA~A1URA HU SE POl'1E TRAt HICAIERI !?I' HICIOOA1A !

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful