You are on page 1of 17

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Universitatea Tehnică a Moldovei Catedra Automatică şi Tehnologii Informaţionale

RAPORT

LUCRARE DE LABORATOR NR. 4 la disciplina: Baze de date şi cunoştiinţe

Tema: Editorul de interogări Transact-SQL. Funcționalitățile componentei Transact-SQL Query Editor. Elemente ale limbajului Transact-SQL. Operatori. Instrucțiunea SELECT.

Elaborat:

st.gr. TI-151 Toma Ana

Verificat :

lector universitar Saranciuc Dorian

Chişinău 2017

1. Să se găsească medicii, nivelul de calificare și studiile medicilor care au salariu mai puțin de 5000 lei. Schema rezultatului afișat va fi cod_categorie, salariu și studii_necesare.

1. Să se găsească medicii, nivelul de calificare și studiile medicilor care au salariu mai puțin
1. Să se găsească medicii, nivelul de calificare și studiile medicilor care au salariu mai puțin

2. Să se găsească adresa pacientilor din mediu urban . Afișați: adresa.

1. Să se găsească medicii, nivelul de calificare și studiile medicilor care au salariu mai puțin
1. Să se găsească medicii, nivelul de calificare și studiile medicilor care au salariu mai puțin
 • 3. Să se găsească numele, prenumele ,inaltimea,greutatea fiecărui pacient cu virsata mai mare de 35 ani.

3. Să se găsească numele, prenumele ,inaltimea,greutatea fiecăru i pacient cu virsata mai mare de 35
3. Să se găsească numele, prenumele ,inaltimea,greutatea fiecăru i pacient cu virsata mai mare de 35
 • 4. Să se găsească toate liniile tabelului pacienti pentru pacientii de sexul masculin.

3. Să se găsească numele, prenumele ,inaltimea,greutatea fiecăru i pacient cu virsata mai mare de 35
3. Să se găsească numele, prenumele ,inaltimea,greutatea fiecăru i pacient cu virsata mai mare de 35

Să se găsească numele și prenumele, și codul diagnozei ale pacientilor cu greutatea mai mare de 70 kg si care au sexul masculin sau feminin

Să se găsească numele și prenumele, și codul diagnozei ale pacientilor cu greutatea mai mare de
Să se găsească numele și prenumele, și codul diagnozei ale pacientilor cu greutatea mai mare de

Să se afișeze codul pacientiilor și numele ,prenumele mediciilor care ii trateaza si posedă cea mai mica categorie.

Să se găsească numele și prenumele, și codul diagnozei ale pacientilor cu greutatea mai mare de
8. Să se gasească codul si adresa pacientiilor care sunt Chisinau sau Ialoveni, dar nu sunt
 • 8. Să se gasească codul si adresa pacientiilor care sunt Chisinau sau Ialoveni, dar nu sunt din Anenii Noi.

8. Să se gasească codul si adresa pacientiilor care sunt Chisinau sau Ialoveni, dar nu sunt
 • 9. Să se găsească pacientii care au virsta mai mare de 40 de ani.Sa se afiseze

codul pacientului si codul diagnozei

8. Să se gasească codul si adresa pacientiilor care sunt Chisinau sau Ialoveni, dar nu sunt

10.

Să se găsească medicii cu cel mai mare salariu. Să se afișeze cod_categorie, studii_necesare.

10. Să se găsească medicii cu cel mai mare salariu. Să se afișeze cod_categorie , studii_necesare
 • 11. Să se găsească virsta medie a pacientilor.

10. Să se găsească medicii cu cel mai mare salariu. Să se afișeze cod_categorie , studii_necesare
 • 12. Să se găsească salariu mediu al medicilor, al căror preț depășește 3000 lei.

10. Să se găsească medicii cu cel mai mare salariu. Să se afișeze cod_categorie , studii_necesare
 • 13. Să se găsească virsta medie a pacientilor sunt tratati de medicii ce au codul egal

cu 300.

14. Să se găsească numele și prenumele ,codul diagnozei,codul medicului pacientilor care au virsta mai mica
 • 14. Să se găsească numele și prenumele,codul diagnozei,codul medicului pacientilor

care au virsta mai mica decit virsta maxima.

14. Să se găsească numele și prenumele ,codul diagnozei,codul medicului pacientilor care au virsta mai mica

15. Să se găsească medicii ce au salariul mai mare decât salariul mediu . Să se afișeze – numele ,prenumele,studiile superioare ale medicilor.

16. Să se găsească numele si prenumele ,codul diagnozei si numele medicului pacentilor cu greutatea mai

16.Să se găsească numele si prenumele ,codul diagnozei si numele medicului

pacentilor cu

greutatea mai mare decât greutatea dubla a pacientului cu cea mai mica greutate.

16. Să se găsească numele si prenumele ,codul diagnozei si numele medicului pacentilor cu greutatea mai

17. Pentru fiecare valoare a greutatii pacientilor să se găsească greutatea medie. Să se afișeze inaltime și greutate.

Interogări multi - relație : 1. Să se găsească pacientii, care sunt din mediu rural si

Interogări multi-relație:

 • 1. Să se găsească pacientii, care sunt din mediu rural si sa-i ordoneze dupa nume. Să se afișeze Numele, Prenumele si Virsta pacientilor.

Interogări multi - relație : 1. Să se găsească pacientii, care sunt din mediu rural si
 • 2. Să se găsească perechile de coduri de pacienti, care au aceeași medici si aceeași diagnoza. Ca rezultat, fiecare pereche se afișează o singură data, adică (i,j), dar nu (j,i). Ordinea de afișare: codul pacientului mai mare, codul pacientului mai mic, codul medicului și codul diagnozei.

3. Să se găsească pacientul care s-a internat in spital cel mai devreme . Să se

3.Să se găsească pacientul care s-a internat in spital cel mai devreme . Să se afișeze: Nume, Prenume, Virsta, data.

3. Să se găsească pacientul care s-a internat in spital cel mai devreme . Să se

4. Să se numere pacientii care au virsta mai mare de 30 de ani. Să se afișeze: Numarul pacientilor, Virsta.

3. Să se găsească pacientul care s-a internat in spital cel mai devreme . Să se

5.

Sa se afiseze inaltimea medie dupa sex.

5. Sa se afiseze inaltimea medie dupa sex. 6. Sa se gaseasca codul medicului care a
 • 6. Sa se gaseasca codul medicului care a fost consultat de cel putin 2

pacienti.

5. Sa se afiseze inaltimea medie dupa sex. 6. Sa se gaseasca codul medicului care a
 • 7. Sa se afiseze numele, prenumele, localitatea, adresa si virsta

pacientului cu virsta maxima.

8. Sa se afiseze greutatea medie a pacientilor din mediul care se incepe cu litera u.
 • 8. Sa se afiseze greutatea medie a pacientilor din mediul care se incepe

cu litera u.

8. Sa se afiseze greutatea medie a pacientilor din mediul care se incepe cu litera u.
 • 9. Sa se gaseasca pacientii al caror medici primesc cel mai mic salariu.

Sa se afiseze numele si prenumele pacientului, codul medicului si salariul sau.

8. Sa se afiseze greutatea medie a pacientilor din mediul care se incepe cu litera u.
 • 10. Sa se gaseasca suma salariilor maxime ale medicilor.

11.Sa se gaseasca medicii care au cite un singur pacient. 12.Să se afișeze codul pacientiilor și

11.Sa se gaseasca medicii care au cite un singur pacient.

11.Sa se gaseasca medicii care au cite un singur pacient. 12.Să se afișeze codul pacientiilor și

12.Să se afișeze codul pacientiilor și numele ,prenumele mediciilor care ii trateaza si posedă

cea mai mica categorie

11.Sa se gaseasca medicii care au cite un singur pacient. 12.Să se afișeze codul pacientiilor și
11.Sa se gaseasca medicii care au cite un singur pacient. 12.Să se afișeze codul pacientiilor și

13.Să se găsească pacientii care au virsta mai mare de 40 de ani.Sa se afiseze

codul pacientului si codul diagnozei

13. Să se găsească pacientii care au virsta mai mare de 40 de ani.Sa se afiseze

14.Să se găsească numele si prenumele pacientilor care sunt din Chisinau si au

Virsta mai mare decit virsta medie

13. Să se găsească pacientii care au virsta mai mare de 40 de ani.Sa se afiseze

15.Sa se gaseasca virsta medie a pacientilor care au inaltimea mai mare de 1.70 si nu sint din Chisinau.

13. Să se găsească pacientii care au virsta mai mare de 40 de ani.Sa se afiseze

16. Să se analizeze codurile pacientilor și în funcție de valoare să fie grupate în 3 clase. Dacă este mai mică de nota 103 – Calificativul “A fost internat dimineata”, dacă nota e între 103și 107Calificativul “A fost internat la amiaza”, iar dacă nota e cel puțin 108, atunci Calificativul “A fost internat seara”. Să se afișeze Cod_pacient, Cod_medic, Calificativ.

17.În tabelul pacienti_medici să se găsească codurile medicilor la care prima cifră din cod este o cifra impară, iar ultima – pară și prima cifră este mai mică decît ultima. Să se afișeze codul medicului, codul pacientului, produsul primei și ultimei cifre din numărul codului.

16. Să se analizeze codurile pacientilor și în funcție de valoare să fie grupate în 3

18.Sa se gaseasca numele,prenumele pacientilor ,codul diagnozei si codul medicului care vor trata pacientul.

19 Sa se afiseze numele,prenumele,salariu si codul medicilor care au salariu cuprins intre 2000 si 5000

19 Sa se afiseze numele,prenumele,salariu si codul medicilor care au salariu cuprins intre 2000 si 5000 de lei.

19 Sa se afiseze numele,prenumele,salariu si codul medicilor care au salariu cuprins intre 2000 si 5000

20.Sa se gaseasca numele ,prenumele,codul,numarul categoriei medicilor al caror nume nu

Incepe cu litera’I’.