You are on page 1of 5

Masurarea tendintei centrale a variabilitatii

Atunci cand analizam say caracterizam un sir de date, o populatie de valori trebuie sa o caracterizam
printr-o singura valoare exprimata printr-un numar care reprezinta tot sirul.

Acest numar este denumit MEDIE , MEDIANA sau MODUL

Acesti termeni reprezinta modalitati de exprimare a tendintei centrale

MEDIA este un indicator ce caracterizeaza o colectivitate din punct de vedere a unei caracteristici cu
nivele individuale diferite

MEDIE =

Gradul de diferenta este denumit VARIABILITATEA DATEI RESPECTIVE

Doi termeni care descriu variabilitatea datelor sunt : ABATEREA STANDARD ( deviatie standard 'DS')
si DISPERSIA

Tendinta centrala -> medie (M) sau

Formula pentru TENDINTA CENTRALA

M - Σ x/N

M= medie

Σ= suma

x= fiecare numar adunat

N= numarul datelor respective

2,5,3,4,1,2,3,3

N= 8 ( valorile )

M = suma

EX

5 , 6 , 3 , 6 , 2 , 3 , 28 , 5 , 3
|_ DISTRUGE MEDIA , nu se incadreaza in tipar

M = 6,7

MEDIANA ' m ' pentru a exprima numere mai mari

Mediana este numarul din mijlocul sirului de date

5 , 6 ,3 , 6 , 2 , 3 , 28 , 5 , 3

 Le asezam in ordine crescatoare pentru a afla mijlocul sirului de date

2 , 3 , 3 , (5 , 5 ), 6 , 6 ,28

* reprezinta mediana

PROBLEMA

11 , 10 , 9 , 16 , 12 , 14 , 15 , 8 , 13

M = 12

8 , 9 , 10 , 11 ,(12) , 13 , 14 , 15 , 16

Calcularea MEDIEI , MEDIANEI si MODULULUI nu are semnificatie relevanta fara calcularea dispersiei
, astfel ca , intr-o cercetare de tip experimental analizand 2 grupuri mediile acestora sa nu se
deosebeasca foarte mult, si atunci putem fi tentati sa le consideram asemanatoare.

Daca vaorile dispersiei este mare inseamna ca VARIABILITATEA datelor este MARE

Atunci cand dispersia este misca VALORILE MAXIME si MINIME din sir tind sa se grupeze in jurul
medie.

111 , 10 , 91 , 16 , 12 , 14 , 15 , 131 - > DISPERSIE MARE

*valori adunate 8 , 9, 10 , 11, 12 , 13 , 14, 15, 16 =valoari adunate ( MICA )


*111 , 10 , 91 , 16 , 12 , 14 , 15 , 131 = valori imprastiate ( MARE )

Amplitudinea imprastierii

 Imprastierea in jurul mediei aritmetica a datelor ce caracterizeaza


un colectiv poate fi mare sau mica
 Amplitudinea imprastierii (w) este reprezentata de diferenta intre valorile extreme ale
distributiei

W = Xmax – Xmin

* val din sirul de date

DISPERSIA SAU VIARIATIA

Dispersia este media patratelor abaterilor individuale de la


media aritmetica , iar abaterea standard S este radicalul extras din

O alta caracteristica a sirului de date este variabilitatea acestora

O estimare a variabilitatii ( imprastierii datelor ) poate fi calculata prin abaterea standard sau
deviatia standard ( DS )
DS – deviatia standard

Σ- suma

N – numarul de subiecti , date

*intrebam mereu cate cifre sunt dupa virgula