You are on page 1of 1

Kyrie eleison

o. Marian Jaić: Napivi bogoljubnih pisama, Budim, 1850.


Tekst: Hrvatski crkveni kantual, Zagreb, 1934.

° b4 œ™ j
Harm. Nikica Kalogjera

& 4 œ™ œœ œœ
J
œœ ˙˙ ˙˙ œ̇ #œ œ̇ œ œ n˙˙ ˙˙
Ky - ri - e e - lei - son, e - - lei - son,

Ϫ
Kri - ste e - lei - son, e - - lei - son,

œj œ ˙
Ky - ri - e e - lei - son, e - - lei - son,

?b4 Ϫ
œ ˙ ˙ ˙ ˙
œ œ œ̇
¢ 4
œ
J œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙

° b ™™ ˙
5

& œ̇ œ œ œœ œœ # œ̇ œ œ̇ œ n ˙˙ œ̇ ™ œJ ˙œ n œ ˙˙ ˙ # œœ œœ
I - sus se ro - di u šta - li - ci. Poj - te, pa -
on za nas tr - pi, čim se ro - di. Poj - te, pa -
u ja - sle mo - ra da se skri - va. Po - đi - te,

?b œ œ œ œ œ̇ #œ ˙ œ nœ̇ œ ˙˙ ™™ ˙˙ œ œœ
¢ œ œ œ œ œ̇ nœ œ̇ b œ œ œ

° b ™™
10

˙˙ œœ œœ œœ œ œ œ Œ
˙™
& œ̇ #œ ˙˙ œ bœ œ œ̇ œ n˙˙ ˙™
sti - ri, ta - mo se nje - mu po - klo - ni - te.
sti - ri, ta - mo se nje - mu po - klo - ni - te.

˙˙ ™™
kra - lji, ta - mo se nje - mu po - klo - ni - te.

™™
? b n˙ ˙ ˙˙ œœ b œœ œ œ #œ œ ˙ œ œ
¢ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ Œ
˙