You are on page 1of 3

FISA GHID ECTS

Domeniul de studiu: Medicină


Program de studiu: Medicină
Cursul: ANESTEZIE – TERAPIE INTENSIVA
Titularul cursului: prof. dr Natalia Hagau
Departamentul: Chirurgie
Disciplina: Anestezie Terapie Intensiva 2
Codul cursului: MED 6107 RO

Activitǎţi Activitǎţi Studiu

Evaluare
TOTAL
Cursuri Cursuri

Credite
Tipul practice practice individual
Sem.
cursului ore / săpt. ore / sem.
C LP St C LP St
examen
teoretic
obligatoriu 3 3 21 21 42 3
1 si
practic
C=cursuri; LP=lucrări practice; St=stagii

Condiţii preliminare:

Notiuni elementare de Prim ajutor, fiziologie, farmacologie.

Obiective generale:
- anestezia ca modalitate de prevenire a efectelor somatice şi psihologice induse de
intervenţia chirurgicală
- rolul anestezistului în anestezie, terapie intensivă perioperatorie şi managementul
durerii
- terapia intensivă la interferenţa dintre specialităţi: de la fiziopatologie la diagnostic şi
terapia actuală a marilor insuficienţe de organ
- dezvoltarea unor aptitudini practice prin învăţarea unor tehnici, proceduri de terapie
intensivă
- trezirea interesului pentru specialitatea de anestezie-terapie intensivă

Obiective specifice:
-anestezia: evaluare preoperatorie, stabilirea riscului, alegerea tehnicii de anestezie în
concordanţă cu riscul anestezic şi tehnica chirurgicală
- tehnici de anestezie generale: inhalatorie, intravenoasă, combinată
- tehnici de anestezie regională: rahianestezie, anestezie epidurală, blocuri de nerv
periferic, învăţare prin vizualizarea tehnicii înregistrată pe CD, simulare virtuală şi în sala
de operaţie
- practica anesteziei generale
- terapia durerii acute si cronice
- insuficienţa respiratorie acută hipercapnică şi hipoxică: cauze, semne clinice,
monitorizare şi diagnostic, managementul insuficienţei respiratorii acute, mijloace
terapeutice (ventilaţie noninvazivă şi invazivă). Aspecte practice: dezobstrucţia căii
aeriene superioare, intubaţia orotraheală, masca laringiană, oxigenoterapia, fizioterapia
respiratorie, pulsoximetria, capnografia, monitorizarea gazelor sanguine.
- şocul: fiziopatologie, mecanismele diferitelor forme de şoc (şoc hipodinamic, şoc
hiperdinamic)monitorizarea hemodinamică şi de perfuzie tisulară în şoc. Aspecte clinice
şi tratamentul şocului hipovolemic, septic, cardiogenic, anafilactic. Aspecte practice de
monitorizare hemodinamică non invazivă şi invazivă.
-întreţinerea pacientului aflat in moarte cerebrala în vederea donării de organe (indicaţii,
contraindicaţii)
- terapia pacientului rescuscitat
- transfuzia: definiţie, determinare de grupe sanguine, principii de recoltare şi conservare
a sângelui şi preparatelor de sânge, terapia cu sânge şi derivaţi, alternative transfuzionale,
transfuzia masivă, complicaţiile transfuziei.

Conţinutul cursului:

1. Anestezia generala
2. Anestezia regionala [ rahianestezia, anestezia epidurala]
3. Insuficienta respiratorie acuta
4. Terapia durerii acute si cronice
5. Şocul.
6. Reechilibrarea hidro-electrolitica si acidobazica. Transfuzia.
7. Moartea cerebrala. Terapia intensiva a donatorului aflat in moarte cerebrala.
Terapia intensiva a pacientului resuscitat.
Bibliografie:

1. Hagău N. Curs de Anestezie Terapie Intensiva şi Caiet de demonstraţii practice


pentru studenţii anului IV MG, Editura Medicala Universitara „Iuliu Hatieganu”
Cluj-Napoca, 2008, 72+59 pag.
2. Hagău N. Bolnavul cardiac în chirurgia noncardiacă. Probleme de Anestezie şi
Terapie Intensivă. Editura Medicală Universitară “ Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca,
2003, 110 pag.
3. Hagau N. Manopere de anestezie si terapie intensiva, Catedra ATI II, UMF “Iuliu
Hatieganu” (publicat pe CD).
4. Acalovschi I. Manual de Anestezie Terapie Intensiva, (ed 2-a), Clusium, 2002.
5. Acalovschi I. Anestezie clinică. Editura Clusium, 2005.
6. Michael Avidan, Andrea MR Harvey, Jose Ponte, Julia Wendon, Robert
Ginsburg. Perioperative Care, anaesthesia, pain management and intensive care.
Ed. Churchill Livingstone 2003 (manual pentru studenţi)
7. Morgan, Mikhail & Murray. Clinical Anesthesiology . 2005
8. www.emedicine.com

Evaluare:
- examenul teoretic 50 %
- examenul practic 50%

Şef de disciplină,
prof. dr. Natalia Hagau