You are on page 1of 5

Jocul de Baschet

Un joc de baschet se desfăşoară între două (2) echipe, de câte cinci (5) jucători fiecare.
Scopul fiecărei echipe este să introducă mingea în coşul adversarilor şi să împiedice cealaltă
echipă să înscrie.

Jocul este condus de către arbitri, oficiali şi un comisar.

Coşul : adversarilor/propriu

Coşul care este atacat de către o echipă este coşul advers, iar coşul care este apărat de
către o echipă este coşul propriu al echipei.

Învingătoarea unui joc

Echipa care înscrie cel mai mare număr de puncte la sfârşitul timpului de joc va fi
învingătoarea jocului respectiv.

Terenul de baschet
Terenul de joc trebuie să fie o suprafaţă plană, dură, liberă de orice fel de obstacol, cu
dimensiuni de 28m în lungime şi 15m pe lăţime măsurate de la marginea interioară a liniilor
care delimitează terenul.

Linia de aruncări libere este în lungime de 3,60 m aflându-se la o distanţă de 5,80 m de


linia de fund a terenului. Atât cercul central cât şi cele două semicercuri aflate în zona
de aruncări libere au o rază de 1,80 m.

Zona coşului de trei puncte a unei echipe este întreaga suprafaţă a terenului de joc, cu
excepţia zonei din apropierea coşului adversarilor şi a liniilor care o delimitează,
incluzând :

 Două (2) linii paralele, ridicate perpendicular pe linia de fund, având maginea
lor exterioară la 0,90 m faţă de marginea interioară a liniilor laterale.

 Un arc de cerc, cu o rază de 6,75 m măsurată din punctul aflat pe sol, situat
exact sub centrul coşului adversarilor, până la marginea exterioară a arcului.

Linia de trei puncte nu face parte din zona coşului de trei puncte.
PANOUL

Reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 1,80 m şi lăţimea de 1,05 m. Pe panou este


desenat un alt dreptunghi cu lungimea de 59 cm şi lăţimea de 45 cm.

Suporţii panoului trebuie să se găsească la o distanţă de 2,00 m de linia de fund a terenului şi


să fie capitonat pe o înălţime de 2,15 m.

Coşul, de culoare portocaliu, are un diametru de 45 cm şi este situat la o înălţime de


3,05 m de sol, înălţime măsurată de la margine superioară a inelului. Distanţa dintre panou şi
marginea cea mai apropiată a inelului este de 15 cm.

Plasa coşului trebuie are o lungime cuprinsă între 40-45 cm.

MINGEA DE JOC

Mingea trebuie să fie sferică cu suprafaţa exterioară din piele, cauciuc sau din
material sintetic. Ea trebuie umflată cu aer cu o asemenea presiune încât dacă este lăsată să
cadă de la o înălţime de 1,80 m, măsurată de la partea sa inferioară, să sară la o înălţime
cuprinsă între 1,20 şi 1,40 m măsurată la partea sa superioară.

Pentru competiţile masculine circumferinţa mingii trebuie să fie cuprinsă între 74,90 – 78,00
cm (dimensiunea 7), având o greutate între 567 şi 650 grame.

Pentru competiţile feminine circumferinţa mingii trebuie să fie cuprinsă între 72,40 –
73,70 cm (dimensiunea 6), având o greutate între 510 şi 567 grame.

Organizatorii trebuie să pună la dispoziţie pentru antrenament şi încălzire cel puţin 12


mingii regulamentare.

ARBITRII ŞI ASISTENŢII LOR

Arbitrii sunt: un arbitru principal şi doi arbitrii secunzi. Ei sunt asistaţi de 5 oficiali şi
anume: de un cronometror, un scorer, un ajutor de scorer şi de un operator de 24 de secunde.

Arbitrul principal – puteri (atribuţiuni):

• trebuie să verifice tot echipamentul care va fi folosit în timpul jocului;

• nu trebuie să permită jucătorilor să poarte asupra lor obiecte care pot fi periculoase
pentru ceilalţi jucători;

• trebuie să efectueze angajarea între doi în cercul central, la începutul jocului;


• întotdeauna el este cel care, după consultări dacă este cazul, va lua decizia finală;

• semnează ultimul foia de joc la terminarea jocului însă după verificarea ei amănunţit
(semnătura lui înseamnă sfârşitul jocului).

Cronometrorul – atribuţiuni:

• va cronometra derularea timpului de joc şi durata opririlor (a pauzelor şi a minutelor


de întrerupere);

• trebuie să indice prin intermediul unui semnal sonor puternic expirarea timpului de
joc al fiecărei reprize sau prelungiri;

• să anunţe pe arbitrii tot prin semnal sonor atunci când se solicită schimbare sau minut
de întrerupere.

Scorerul – atribuţiuni:

• înregistrarea numelor şi numerelor jucătorilor, a arbitrilor şi oficialilor care iau parte


la joc;

• ţinerea evidentei cronologice a punctelor marcate din acţiune şi din aruncări libere;

• înregistrarea tuturor greşelilor personale şi tehnice comise de fiecare jucător, precum


şi indicarea numărului greşelilor comise de către fiecare jucător în parte dar şi cele de
echipă.

Ajutorul de scorer îl ajută pe scorer în atribiţiunile acestuia.

Operatorul de 24 de secunde – trebuie să cronometreze atacurile fiecărei echipe, iar


atunci când acesta a depasit 24 de secunde, să declanseze un semnal sonor.

ECHIPELE: JUCĂTORI, ÎNLOCUITORI, ANTRENORI

Echipa este compusă din maximum 12 sportivi cu drept de joc (dintre care unul este
căpitan), dintr-un antrenor şi eventual un antrenor second.

Cinci jucători, din fiecare echipă, trebuie să fie pe teren în timpul jocului care vor putea fi
înlocuiţi conform regulamentului.

Dacă o echipă nu prezintă la începutul jocului 5 jucători apţi de joc, acea echipă
pierde jocul respectiv cu 20 – 0.

Echipamentul este compus din şort şi tricouri sau maieuri. Ele trebuie să fie
numerotate de la 0 la 99 atât pe faţă cât şi pe spate. Numărul de pe faţa maieului trebuie
să aibă o mărime de minimum 10 cm iar cel de pe spate o mărime de minimum 20 cm.
Jucătorii nu trebuie să poarte echipament care este periculos pentru adversar.

Echipa gazdă trebuie să poarte echipament de culoare deschisă, iar cea oaspete de
culoare închisă.

ECHIPELE: JUCĂTORI, ÎNLOCUITORI, ANTRENORI

Căpitanul – obligaţiuni şi drepturi:

• este reprezentantul echipei în teren, fiind singurul care se poate adresa unui arbitru cu
condiţia de a o face într-o manieră civilizată şi numai atunci când cronometrul de joc
este oprit;

• poate conduce echipa ca antrenor când acesta din diferite motive nu poate să stea pe
banca echipei.

Antrenorul – obligaţiuni şi drepturi:

• cu cel puţin 20 de minute înaintea jocului, trebuie să înmâneze scorerului lista cu


numele şi numerele sportivilor;

• cu cel putin 10 minute înaintea jocului trebuie să indice primii 5 jucători care încep
partida şi să semneze foaia de joc;

• numai antrenorul sau antrenorul secund poate cere minut de întrerupere;

• numai antrenor principal, al cărui nume este înscris pe foaia de arbitraj, poate să stea
în picioare pe tot parcursul jocului;

TIMPUL DE JOC

Jocul constă în 2 reprize împărţite în câte 2 perioade de câte 10 minute fiecare. Pauza
între reprize (între perioadele 2 – 3) este de 15 minute, iar între perioadele 1 – 2 şi 3 – 4
este de 2 minute.

Dacă scorul este egal la terminarea reprizei a II-a, jocul va continua cu o prelungire de
5 minute, sau cu atâtea prelungiri câte sunt necesare pentru a decide un învingător.

Echipele vor continua să joace şi să arunce de-a lungul tuturor prelungirilor la aceleaşi
coşuri la care au jucat în repriza a II-a. Intervalul dintre prelungiri va fi de 2 minute.
Funcţionarea cronometrului de joc
Cronometrul de joc trebuie pornit:

• în cazul angajării între doi de la începutul meciului, atunci când unul din jucători
atinge mingea;

• după o aruncare liberă nereuşită când mingea atinge un jucător;

• după o repunere în joc din exteriorul terenului când mingea atinge un jucător din
teren.

Cronometrul de joc trebuie oprit:

• la terminarea fiecărei perioade de joc;

• ori de câte ori a fluirat un arbitru;

• atunci când a fost reuşit un coş din acţiune în ultimile 2 minute ale jocului şi în
ultimile 2 minute ale oricărei prelungiri.