You are on page 1of 6

Pozitiile fundamentale din gimnastica de baza

1
Stând

Poziţie ortostatică bipedă şi plantigradă, cu călcâiele apropiate, vârfurile uşor


depărtate, trunchiul drept, genunchii întinşi, braţele întinse pe lângă corp, cu
degetele apropiate şi întinse, palmele orientate spre coapse, capul drept, privirea
înainte (anterior).

Caracteristici:

– Are cea mai mică bază de susţinere; – centrul de greutate se află în poziţia ce
mai înaltă şi se proiectează în mijlocul bazei de susţinere, uşor anterior de
articulaţia talocrurală; – este cea mai instabilă poziţie fundamentală solicitând
musculatura posturală; – favorizează mişcările ample ale membrelor
superioare şi contracţia izometrică a musculaturii capului, gâtului, trunchiului
şi a membrelor inferioare; – este indicată în reeducarea deficienţelor fizice
globale şi segmentare, a mersului şi echilibrului ( Cordun, M., 1999).

Poziţii derivate:

 Pe ambele picioare :
– depărtat
– frontal
– anteroposterior cu piciorul stâng înainte
– anteroposterior cu piciorul drept înainte
– încrucişat
– cu piciorul drept peste
– cu piciorul stâng peste
– cu genunchii semiîndoiţi
– cu genunchii îndoiţi (ghemuit)
– pe vârfuri (fig. C. 1):
– depărtat
– fronta
– l – anteroposterior cu piciorul stâng înainte
– anteroposterior cu piciorul drept înainte
– încrucişat: cu piciorul stâng peste, cu piciorul drept peste
– cu genunchii semiîndoiţi
– cu genunchii îndoiţi (ghemuit)

2
 Pe un picior

– cu celălalt picior întins şi ridicat: lateral, înainte, înapoi.


– cu celălalt picior îndoit şi ridicat: lateral , înainte , înapoi
– cu celălalt picior întins sprijinit: lateral , înainte , înapoi
Fig. C – cumpănă: facială, dorsală, laterală, asimetrică.

 Pe un picior îndoit:

– cu celălalt picior întins ridicat : lateral, înainte, înapoi;


– cu celălalt picior întins sprijinit: lateral, înainte, înapoi.

Pe genunchi Baza de susţinere este pe faţa anterioară a gambelor, cu vârfurile


întinse menţinute în extensie, călcâiele apropiate, trunchiul drept, bărbia orizontală,
privirea anterior, braţele întinse pe lângă corp.

Caracteristici:

– bază mai mare de susţinere;


– centrul de greutate situat jos aproape de sol;
– menţinerea poziţiei este incomodă.
Poziţii derivate:

 pe genunchi :

– cu genunchii apropiaţi: cu călcâiele depărtate ;


– cu genunchii depărtaţi: cu călcâiele apropiate , cu călcâiele depărtate ;
– pe călcâie aşezat: cu călcâiele depărtate, cu genunchii depărtaţi.

 pe un genunchi :

– celălalt picior întins sprijinit: înainte, lateral, înapoi ;


– celălalt picior îndoit sprijinit: lateral, înainte ;
– celălalt picior întins ridicat: înainte, lateral, înapoi (cumpăna pe genunchi) ;
– celălalt picior îndoit ridicat: lateral, înainte, înapoi.

Aşezat

Trunchiul se sprijină pe tuberozităţile izchiatice (regiunea fesieră) şi pe faţa


posterioară a coapselor şi gambelor, picioarele întinse pe sol şi apropiate, braţele pe
lângă corp.

3
Caracteristici:
– bază mare de susţinere; – centrul de greutate este situat pe sol asigurând o
stabilitate mare; – este o poziţie comodă, odihnitoare.

 Fără sprijin :

– apropiat: cu picioarele îndoite ;


– depărtat: cu picioarele întinse , cu picioarele îndoite ;
– echer: cu picioarele apropiate , picioarele depărtate ;
– încrucişat: cu picioarele îndoite, genunchii depărtaţi, cu gambele încrucişate ,
cu piciorul drept peste stângul, cu piciorul stâng peste dreptul;
– pe o coapsă: stânga-dreapta, celălalt picior îndoit lateral.

Culcat (decubit dorsal)

Corpul se găseşte în totalitate cu partea dorsală în contact cu suprafaţa de


reazem, axa lui longitudinală fiind paralelă cu această suprafaţă, membrele
inferioare apropiate extinse din şold şi genunchi, membrele superioare pe lângă corp
cu palmele în pronaţie sau pronosupinaţie. Punctele de sprijin sunt reprezentate de
regiunea occipiatală, partea dorso-superioară a trunchiului, regiunea fesieră şi
călcâie.

Caracteristici:

– bază de susţinere mare – centrul de greutate foarte aproape de suprafaţa de


sprijin ;
– este poziţia cea mai odihnitoare, relaxantă în care corpul are o mare
stabilitate.

 Culcat dorsal (decubit dorsal)

– picioarele întinse sau depărtate pe sol sau ridicate


– îndoite sau depărtate pe sol sau ridicate .

 Culcat facial ( decubit ventral) – depărtat ;


 Culcat costal (decubit lateral) – dreapta , stânga.

Atârnat

Corpul este întins şi se menţine suspendat de un aparat, apucat cu mâinile în


pronaţie sau supinaţie, membrele superioare întinse, coatele extinse, membrele
inferioare întinse şi apropiate, axa umerilor fiind sub punctele de sprijin.

4
Caracteristici:

– centrul de greutate este situat sub punctele de sprijin;


– menţinerea impune un efort mare ;
– este contraindicată bolnavilor pulmonari şi cardiovasculari deoarece
blochează respiraţia în inspir şi stânjeneşte circulaţia.

• simplu (de mâini) (fig. H) : a) pe verticală – cu braţele întinse – cu braţele îndoite–


echer – dorsal – cu genunchii îndoiţi

b) pe orizontală

– planşa
– înainte (facială)
– înapoi (dorsală)
c) răsturnat

– cu picioarele întinse
– îndoit
– călare

• agăţat de o altă parte a corpului:

– de genunchi
– de un genunchi
– de vârfuri

• mixt

– la un genunchi
– la genunchi
– de vârfuri
– cuib
• combinat – atârnările combinate sunt specifice paralelelor inegale, corpul venind în
contact cu ambele bare.

Sprijin

Corpul este întins pe verticală şi se sprijină pe mâini, iar axa umerilor se află
deasupra punctelor de reazem.

• simplu (fig. I) a) cu corpul pe vertical

– cu braţele întinse
– pe antebraţe (paralele)
– pe braţe (paralele)
– echer (închis, depărtat)
– lateral (cruce)

5
– spre stg., spre dr.
– dorsal
– călare

b) cu corpul pe orizontală
– cumpănă, pe un cot, pe coate, liberă

c) cu corpul răsturnat
– stând pe braţe (paralele)
– stând pe cap
– stând pe omoplaţi
– stând pe mâini
– stând pe o mână
– stând pe antrebraţe
– sprijin lateral răsturnat (inele)

• mixt

a) sprijin stând
– apropiat
– depărtat

b) sprijin ghemuit

c) sprijin pe genunchi

d) sprijin aşezat
– apropiat
– depărtat
– pe o coapsă

e) sprijin culcat
– facial
– dorsal
– costal