You are on page 1of 67

1

U cilju transparentnosti rada i poslovanja, Udruga za podršku
žrtvama i svjedocima sastavlja Izvještaj o radu za 2017. godinu,
javno i zasebno ga objavljuje na web stranici Udruge i društvenim
mrežama, šalje ga putem newslettera na mail adrese svojih
članova, volontera, suradnika, korisnika, donatora, javnosti.

Udruga je od svoga osnivanja (2006. godine) usmjerena na
ostvarivanje prava i poboljšanje društvenog položaja i statusa
žrtava i svjedoka kroz pružanje podrške usmjerene na smanjenje
traume i nelagode kod svjedočenja, prijave kaznenog djela ili
prekršaja, nedostatka praktičnih informacija te kroz zagovaranje za
razvoj i unaprjeđenje zakonodavnog i institucionalnog okvira za
zaštitu prava žrtava i svjedoka te za bolju primjenu postojećih
zakona u RH. Osnovani sa željom da promijenimo stanje u kojem su
žrtve i svjedoci prepušteni sami sebi bez informacija o tome što ih
čeka i kome se mogu obratiti za potrebnu pomoć. Već jedanaest
godina radimo na tome da pružimo sveobuhvatnu podršku
žrtvama i svjedocima, besplatnu pravnu pomoć, informativnu
(praktične informacije), emocionalnu i pravnu podršku,
promoviramo prava žrtava i svjedoka te ukazujemo na njihove
potrebe i probleme.

1
Udruga je u 2017. godini djelovala u svom sjedištu, VUKOVARU, te u
uredu u OSIJEKU i u ZAGREBU, kroz rad pojedinih programa Udruge.
Svojim dosadašnjim djelovanjem kroz programe i različite aktivnosti,
Udruga je uspjela ostvariti utjecaj te postati prepoznatljiva u
zajednici kao važan akter razvoja sustava podrške žrtvama i
svjedocima u Hrvatskoj. Na taj način je, kroz svoje djelovanje,
zasigurno doprinijela razvoju civilnog društva i lokalnih zajednica te
razvoju socijalnog kapitala kao preduvjeta daljnjeg razvoja
demokracije i društva u cjelini. Tijekom višegodišnjeg rada u
području ostvarivanja prava i poboljšanja položaja žrtava i
svjedoka Udruga se afirmirala kao uspješna i odgovorna
organizacija, prije svega zbog ustrajnosti zaposlenika, članova i
volontera udruge. Kako ne možemo znatno utjecati na počinjenje
pojedinog kaznenog djela ili prekršaja, radili smo na smanjenju
traume ili prava na informaciju. Činjenica da kao organizacija
uspijevamo odoljeti mnogim administrativnim i upravnim
preprekama koje država nameće neprofitnim organizacija također
nas čini ponosnim. Biti empatični, suprotni birokratskom pristupu,
čini nas različitim. Također možemo se pohvaliti kako smo veoma
mladi po strukturi, naši zaposlenici, članovi i volonteri su mlade
osobe, ili pak one koji su, kao mladi počeli stvarati ovu organizaciju.

Ponosni smo na doprinos u stvaranju iskustva, prakse, na suradnji u
izradi javnih dokumenata RH kojima utječemo na sustav podrške ali
i tijela u kojima predstavljamo organizacije, žrtve i svjedoke, poput
Nacionalne strategije za razvoj sustava podrške žrtvama i
svjedocima 2016.-2020.

Krajem 2017. godine Savjet za razvoj civilnog društva, nakon
provedenog javnog poziva, te kandidature, izabrao je Udrugu za
članstvo u Povjerenstvu za praćenje sustava podrške žrtvama i
svjedocima. 2017. godine sudjelovali smo na tri sjednice, u svojstvu
zamjenskog člana, Odbora za novčane naknade žrtvama
kaznenih djela.

2
2017. godina je obljetnice 4. godine rada programa udruge
Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja,
koju smo proslavili u srpnju, te 11. godina rada Udruge, 19. rujna.

U 2017. godini korisnici smo druge godine Institucionalne podrške
razvoju organizacija civilnog društva Nacionalne zaklade za razvoj
civilnog društva na razdoblje od tri godine. Zahvaljujemo se
Nacionalnoj zakladi na ukazanoj podršci. Sredstva Zaklade koristili
smo za jačanje kapaciteta Udruge kao i administrativne potrebe.

U 2017. godini Izvršni direktor Udruge ušao je u drugu godinu
mandata, Nacionalni pozivni centar kao i Referentni centar Osijek
osnažili su svoje kapacitete zapošljavanjem koordinatorica. Do
kraja 2017. godine, Udruga imala je pet zaposlenika na puno radno
vrijeme, te šest zaposlenika nepuno radno vrijeme. 2017. godine
smo, zahvaljujući sredstvima iz Ekonomsko-socijalnog fonda,
zaposlili četiri profesora na skromno učešće u projektu „(Ne)budi mi
(ne)prijatelj!“, te je ostvarena suradnja sa Srednjom školom Ludbreg.
Struktura zaposlenika Udruge je i u ovoj godina ostala u većoj mjeri
u korist diplomiranih pravnika. U 2017. godini Udruga ima zaposlenu
osobu na računovodstveno-knjigovodstvenim zaduženjima.

Odlukom Skupštine, u prosincu 2016. godine, Udruga je tijekom
2017. godine smanjila broj članova Upravnog odbora, na 3 člana.
Također, Odlukom Upravnog odbora 2017. godine povećan je
iznos članarine, te je dana suglasnost na primanje u članstvo tri
nova člana/ice, s područja Osijeka, Splita i Vukovara. Udruga je u
2017. godini imala 15 članova. Članstvo u Udruzi proces je primanja
onih osoba koje su svojim djelovanje doprinijele ili doprinose razvoju
sustava podrške žrtvama i svjedocima

U srpnju 2017. Udruga završava s implementacijom projekta „4P –
pravo i prevencija – prevencija i podrška za starije i
nemoćne“ kojeg je financiralo Ministarstvo za demografiju obitelj,
socijalnu politiku i mlade RH.

3
U 2017. godini nastavili smo s članstvom u Victim Support Europe,
platformi europskih organizacija civilnog društva, ustanova i
institucija, koje rade na području podrške i zaštite žrtava i svjedoka
u Europi, a u prosincu smo sudjelovali u radu redovne godišnje
skupštine u Bruxellesu. Izvršni direktor Udruge sudjelovao je, zajedno
s predstavnicom Bijelog Kruga – Split, 7. i .8. prosinca na konferenciji
o kibernetičkom kriminalitetu i novim oblicima kriminaliteta u Europi,
te smo razgovarali s gđom.Millquet, savjetnicom za obeštećenje
žrtava, Predsjednika EK, Junckera. Razgovaralo se o standardima
obeštećenja te pružanja podrške žrtvama i svjedocima u pojedinim
europskim državama. 9. i 20. listopada 2017. održan je redoviti
sastanak pružatelja podrške i pomoći žrtvama kaznenih djela,
organizacija civilnog društva u zemljama članicama Europske unije
koje su implementirale 116 006 LINIJU. Sastanak je održan u
Lisabonu, na inicijativu portugalske organizacije za podršku i
pomoć žrtvama APAV i krovne europske organizacije za pružatelje
podrške žrtvama kaznenih djela: Victim Support Europe (VSE). 29. i
30. listopada Koordinatorica NPC-a sudjelovala je na studijskom
putovanju u Pariz, u organizaciji France Victim i Victim Support
Service.

U lipnju smo finalizirali Ugovor o nastavku suradnje s tvrtkom
Metronet d.d. u svezi osiguranja besplatne linije za žrtve 116 006 -
Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja na
razdoblje od dvije godine 2017.-2019.

21. veljače uoči Europskog dana žrtava kaznenih djela izdali smo
priopćenje za medije. Priopćenje možete pogledati na našoj web
stranici u rubrici vijesti.

Povodom 8. ožujka, Međunarodnog dana žena, Udruga za podršku
žrtvama i svjedocima odlučila je sudjelovati u kampanji Ženske
sobe iz Zagreba "Pričajmo jezikom ravnopravnosti" te s tim u svezi
promijenila svoj naziv na jedan dan.

4
Udruga za podršku žrtvama i svjedocima i Documenta-Centar za
suočavanje s prošlošću sudjelovali su kao predstavnici Hrvatske u
Skopju od 24. do 26. travnja na godišnjem sastanku promatrača
suđenja, zajedno s ostalim pravnicima iz sedam misija OESS-a i
predstavnicima 27 organizacija civilnog društva organiziranom od
ODIHR-a (Ureda za demokratizaciju institucija i ljudska prava) te
misije OESS-a (Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi).

24. svibnja uputili smo pismo sućuti britanskom narodu i
stanovnicima Manchestera te najoštrije osudili sumanuti teroristički
napad u Manchesteru, izrazili iskrenu sućut i solidarnost obiteljima i
prijateljima stradalih.

U kolovozu smo promijenili adresu ureda u Osijeku te otvorili nove
prostore za naše korisnike, članove, volontere, suradnike! Nalazimo
se na adresi Hrvatske Republike 43/I kat.

19. rujna 2017. godine proslavili smo 11 godina rada Udruge za
podršku žrtvama i svjedocima! Ovom prigodom svim osnivačima
Daniela, Helena, Dario, Danijela, Tamara, Branka, Ognjen, Antonija,
Vlatka, Srđan, Martina, članovima i volonterima želimo sretan
rođendan i veliko hvala na energiji, nesebičnosti, trudu i ljubavi koju
su pružali prema Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima!

Sudjelovali smo na Zagreb Youth Summit koji je trajao od 6. do 9.
studenog 2017. godine.

Krajem studenog, zahvaljujući sredstvima Nacionalne zaklade za
razvoj civilnog društva, kao i trenericama Sanji i Ireni iz PRONI
Centra za socijalno podučavanje iz Osijeka, održali smo strateško
planiranje udruge za podršku žrtvama i svjedocima za razdoblje od
2018.-2021. Bila je to prilika da se prisjetimo doprinosa kao i izazova
rada Udruge od 2006. godine kada smo se osnovali u Vukovaru
kao i postignuća Udruge.

5
Kako je krajem srpnja implementacijskom Direktive 2012/29/EU
izmijenjen i dopunjen Zakon o kaznenom postupku, Udruga je 19.
listopada organizirala sastanak s pomoćnicom ministra pravosuđa,
Vedranom Šimundža-Nikolić. Tema sastanka bila je interpretacija
pojedinih odredbi Zakona o kaznenom postupku.

2017. godine nastavila se suradnja s Informativnim Pravnim
Centrom, iz Slavonskog Broda, te Centrom za razvoj civilnog
društva Delfin, iz Pakraca, u svezi projekta Ministarstva pravosuđa
RH, Organiziranje podrške žrtvama i svjedocima u županijama gdje
nema Odjela za podršku žrtvama i svjedocima. Partnerstvom smo
se obvezali na međusobnu suradnju, mentorstvo i upućivanje
korisnika nositeljima projekta, a mentorstvu je prethodila edukacija
za članove i volontere tih organizacija u smislu savjetovanja i
pružanja podrške žrtvama i svjedocima koju su u ožujku 2017.
godine održali Izvršni direktor Miren Špek i Koordinatorica NPC-a
Ana Šeničnjak u Pakracu i Slavonskom Brodu. Na edukaciji je
sudjelovalo ukupno 40-ak sudionika.

Tijekom 2017. tiskali smo letak „4P – Pravo i Prevencija – Prevencija i
Podrška za starije i nemoćne“ te letak za promociju Referentnog
centra Osijek/Osječko-baranjska županija i Referentnog centra
Vukovar/Vukovarsko-srijemska županija. Sve promotivne materijale
možete preuzeti s naše web stranice. Lokalni promotivni materijali
financirani su, kao i rad programa, sredstvima Grada Vukovara,
Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije.

Udruga je 1. kolovoza 2017. započela s provedbom projekta
„(NE)BUDI MI (NE)PRIJATELJ!“ u partnerstvu sa Srednjom školom
Ludbreg, koji sufinancira Europska unija u okviru operativnog
programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog
fonda. Cilj projekta je osnaživanje doprinosa volonterstva kroz
povećanje održivih i kvalitetnih programa školskog volontiranja te
istodobno pridonošenje stjecanja kompetencija i znanja za budući
profesionalni i osobni razvoj volontera uključenih u projekt.

6
5. srpnja smo sudjelovali na radionici "Financijsko i administrativno
poslovanje neprofitnih organizacija“ u okviru Programa ŠALTER, u
Vukovaru u prostorijama PRONI Centar za socijalno podučavanje.
Svrha radionice bila je povećati naša znanja vezana za kvalitetno i
učinkovito financijsko i administrativno poslovanje neprofitnih
organizacija.

Krajem 2017. godine, u rujnu, sudjelovali smo na zajedničkom
sastanku s 12 organizacija civilnog društva s područja RH koji rada
na području podrške određenim skupinama u zajednici, s
naglaskom na informiranje, pravnu podršku i pojedine oblike
psihosocijalne podrške. Sastanak se održao u smislu zajedničke
prijave na Javni poziv Ministarstva pravosuđa usmjerenog na
osiguravanje pružanja podrške žrtvama i svjedocima u županijama
u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima.
Dogovoreno je za nositeljicu bude izabrana Ženska soba iz Zagreba.

Izdali smo tri priručnika za rad volontera i zaposlenika Udruge te
članova Udruge (Priručnik za volontera Nacionalnog pozivnog
centra, svibanj, Priručnik za zaposlenike i volontere Referentnog
centra, listopad te Priručnik za praćenje sudskih rasprava, listopad).
Izvršni direktor, sukladno ovlastima iz Statuta Udruge, u prosincu
2017. godine donio je Pravilnik o materijalnom i financijskom
poslovanju Udruge, te je usklađen Pravilnik o radu Udruge. Udruga
je donijela i Strateški plan za razdoblje od 2018.-2021.

21. prosinca Skupština Udruge usvojila je ovaj Godišnji izvještaj za
2017. godinu, Financijski izvještaj za 2017. godinu, Financijski plan za
2018. godinu, te Plan i Program rada Udruge za 2018. godinu. Iste
dokumente moguće je pregledati ili preuzeti na našoj web stranici.

7
U različitim aktivnostima udruge za podršku
žrtvama i svjedocima, sudjelovala su 68 volontera i
ostvarili ukupno 4.982 volonterska sata.

Udrugu je do 21. prosinca 2017. godine
kontaktiralo UKUPNO 1.924 KORISNIKA.

Educirali smo 412 sudionika u 2017. Godini, kroz
projekte, programe i druge aktivnosti. proveli
smo 12 edukacija za volontere naših i drugih
organizacija. Održali smo prezentaciju o
volonterskom programu udruge i programa na
četiri fakulteta (Osijek, PFO, Zagreb, PFZG, FFZG
i ERFZG) dva veleučilišta (Vukovar, Zagreb), te
na policijskoj akademiji u Zagrebu.

Organizirali dvije tribine (Zagreb i Osijek),
dva okrugla stola (vukovar), jednu
konferenciju (Zagreb), te suorganizirali tri
konferencije (Vukovar, Pakrac, Slavonski
Brod) i tri okrugla stola (Vukovar, Slavonski
brod, Zagreb). Proveli smo dvije kampanje
(nasilje nad ženama i nasilja nad starijima),
sudjelovali u 14 radijskih i 6 tv emisija, imali 11
TV objava naših javnih događaja, objavili
smo 12 newslettera, 28 objava preko
društvene mreže facebook, 12 mreže
instagram, te je objavljeno pet blogova
volontera.

8
9
Program "Podrška žrtvama i
svjedocima na sudu"
Program "Podrška žrtvama i svjedocima na sudu" provodi se od osnivanja

Primarna svrha ovoga programa je odgovoriti na situaciju u kojoj je
žrtva ili svjedok prepuštena sama sebi prilikom davanja iskaza ili
svjedočenja na sudu odnosno osigurati im potrebne informacije o
tijeku sudskog postupka i pružiti im emotivnu podršku kako bi se
spriječila retraumatizacija zbog ponovnog suočavanja s
počiniteljem i ponovnog proživljavanja nasilnog događaja. Podrška
žrtvama i svjedocima na sudu u Hrvatskoj se razvila kao
profesionalno-volonterski model kojeg provode članovi, volonteri i
zaposlenici Udruge uz jasno definirane uloge svakog dionika ovoga
procesa. Kako je danas taj sustav uspostavljen kroz Županijske
sudove (Vukovar, Osijek, Sisak, Zagreb, Rijeka, Zadar i Split) u
nadležnosti Ministarstva pravosuđa RH, Udruga ovaj program
provodi i sukladno odredbi „osobe od povjerenja“na način da
korisnik ima pravo zatražiti da ga upravo zaposlenik ili volonter
Udruge prati na sud i neposredno mu pruža informativnu i
emocionalnu podršku. U smislu ovog programa Udruga provodi
smislene projekte, edukacije, javna zagovaranja i širenje ideje
među organizacijama i institucijama o podršci na sudu i institutu
„osobe od povjerenja“.

10
+ PROJEKT : „PRAVA, PODRŠKA, ZAŠTITA I KOMPENZACIJA ŽRTAVA
KAZNENIH DJELA“

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Documenta -
Zagreb, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek i Bijeli krug
Hrvatske od 1. siječnja 2017. provode projekt pod nazivom Prava,
podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih djela u svrhu
doprinosa implementaciji Direktive 2012/29/EU o minimalnim
standardima prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela i
Direktive 2004/80/EC o kompenzaciji žrtava kaznenih djela.

17. siječnja 2017. održan je prvi timski sastanak na projektu na
kojem su se dogovorili smjerovi projekta, aktivnosti, zaduženja i
nadolazeći okrugli stol povodom 22. veljače. Timski sastanak
održan je u Zagrebu.

Documenta–Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za mir,
nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, Bijeli krug Hrvatska iz Splita i
Udruga za podršku žrtvama i svjedocima organizirali su 22. veljače
konferenciju za obilježavanje Europskog dana žrtava kaznenih
djela. Osnovni cilj Konferencije bio je podsjetiti javnost na
ostvarivanje cijelog niza temeljnih prava žrtava kaznenih djela kao i
razvijanje povjerenja u pravosudni sustav.

11
Udruga je 31. ožujka u Splitu sudjelovala u organizaciji i provedbi
treninga za organizacije civilnog društva pod nazivom „Edukacijom
OCD-a do kvalitetnijeg položaja žrtava kaznenih djela“. Osim
Udruge, organizatori su bili Bijeli krug Hrvatske, Centar za mir,
nenasilje i ljudska prava te Documenta- Centar za suočavanje s
prošlošću. Predavači su govorili o temama: Zakon o kaznenom
postupku i Sustav besplatne pravne pomoći u RH, Direktiva
2012/29/EU, Metodologija istraživanja, Rad sa žrtvama kaznenih
djela i prekršaja s primjerima iz prakse (Odjel za podršku žrtvama i
svjedocima, Split) te Predrasude i očekivanja u radu sa žrtvama i
Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (Udruga).

Udruga je 11. travnja, u Osijeku, sudjelovala u organizaciji treninga
za organizacije civilnog društva s područja Osječko-baranjske,
Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije. Osim Udruge,
organizatori su bili Bijeli krug Hrvatske, Centar za mir, nenasilje i
ljudska prava Osijek, te Documenta-Centar za suočavanje s
prošlošću iz Zagreba. Bila je to srodna edukacija onoj iz Splita, ali je
o radu Odjela i pružanju podrške žrtvama i svjedocima kroz rad
institucije govorila je Kornelija Kondor iz Odjela za podršku žrtvama i
svjedocima Županijskog suda Osijek.

12
U sklopu projekta 30. i 31. lipnja u Splitu je održan trening za
profesionalce u suradnji s pravosudnom akademijom i Uredom
pučke pravobraniteljice. Jedna od predavačica je bila i
koordinatorica NPC-a (Udruga za podršku žrtvama i svjedocima)
Ana Šeničnjak.

U sklopu projekta provedene su radionica u Zagrebu i Vukovaru. U
Vukovaru smo prostor osigurali zahvaljujući ustupku Muzeja
Eltz/Vukovar na čemu im srdačno zahvaljujemo!Radionica se
održala 3. i 4. srpnja u Zagrebu te 10. I 11. srpnja u Vukovaru, u
suradnji s Pravosudnom akademijom te Uredom Pučke
pravobraniteljice RH.

U studenom 2017. smo predstavili Izvještaj kojim želimo potaknuti
daljnji razvoj podrške i realizacije prava žrtava kaznenih djela kroz
buduće zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora te punu
implementaciju postojećih zakona u skladu sa normama Direktive.
Sadržaj Izvještaja možete preuzeti s naše web stranice.

13
+ DODATNE EDUKACIJE U PRUŽANJU PODRŠKE ŽRTVAMA I
SVJEDOCIMA

U organizaciji Ženske sobe–Centar za seksualna prava, održana je
„Specijalizirana edukacija za organizacije civilnog društva koje se
bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela“ od 26.
do 28. siječnja 2017. godine u Donjoj Stubici. Edukacija je planirana
temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje
projekta udruge usmjerenog na osnaživanje drugih organizacija
civilnog društva provođenjem edukacije, prijenosom znanja i
vještina primjenjivih u radu sa žrtvama kaznenih djela. Sudionici
edukacije su obuhvaćali pet izabranih OCD-a, kao i druge
organizacije čiji djelokrug rada uključuje pružanje pomoći i podrške
žrtvama.

+ PARTNERSTVA U PRUŽANJU PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA -
PROJEKT MINISTARSTVA PRAVOSUĐA 2016./2017.

7. i 8. ožujka 2017. godine u Pakracu održali smo 2-dnevnu
edukaciju: "Pravni , praktični i psihološki aspekti pružanja podrške
žrtvama i svjedocima" za volonterke i volontere Udruge HERA za
zaštitu i promicanje ljudskih prava, Križevci i Centra za podršku i
razvoj civilnog društva „DELFIN“, Pakrac.

14
9. i 10. ožujka u Slavonskom Brodu održali smo 2-dnevnu edukaciju:
"Pravni , praktični i psihološki aspekti pružanja podrške žrtvama i
svjedocima" za volonterke Informativno pravnog centra iz
Slavonskog Broda. Edukacije su održane u sklopu partnerstva
Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i "Delfin" Pakraca tj.
Udruge i IPC-a iz Slavonskog Broda, na projektima financiranim od
strane Ministarstva pravosuđa- projekti udruga usmjerenih na
osiguravanje pružanja podrške žrtvama i svjedocima u županijama
u kojima nisu osnovana odjeli za podršku žrtvama i svjedocima - u
Bjelovarsko-bilogorskoj i Požeško-slavonskoj te Brodsko-posavskoj
županiji.

20. rujna održali smo u Slavonskom Brodu 2.partnerski sastanak s IPC
Slavonski Brod. Na partnerskom sastanku evaluirali smo dosadašnji
rad IPC-a u smislu pružanja podrške žrtvama i svjedocima, o
izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, o
izazovima u radu s MUP/Sudovi/DORH u Brodsko-posavskoj županiji,
obvezama partnera, planovima u listopadu i studenome.

15
12. prosinca držali smo u Pakracu partnerski sastanak s Delfin. Na
partnerskom sastanku evaluirali smo dosadašnji rad IPC-a u smislu
pružanja podrške žrtvama i svjedocima, o izmjenama i dopunama
Zakona o kaznenom postupku, o izazovima u radu s
MUP/Sudovi/DORH u Brodsko-posavskoj županiji, obvezama
partnera, planovima u listopadu i studenome.

13. prosinca 2017. sudjelovali smo na posljednjem partnerskom
sastanku s Informativnim pravnim centrom u Slavonskom Brodu, te
na zajedničkom okruglom stolu na temu „Razvoj sustava podrške
žrtvama i svjedocima na području brodsko-posavske županije“.
Okrugli stol organiziran je u sklopu provedbe projekta „Centar za
podršku žrtvama i svjedocima u Brodsko-posavskoj županiji“ uz
financijsku potporu Ministarstva pravosuđa.

+ PODRŠKA ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA – OKRUGLI STOL U KOPRIVNICI

7. studenog nazočili smo okruglom stolu udruge HERA Križevci – za
zaštitu i promicanje ljudskih prava, održanom u Koprivnici. Okrugli
stol "Važnost razvoja sustava podrške za žrtve i svjedoke kaznenih
djela i prekršaja" ukazao je na potrebu razvijanja i jačanja sustava
podrške žrtvama i svjedocima, prikazao dosadašnja postignuća i
poduzete mjere na područjima promicanja prava žrtava i svjedoka
kaznenih djela i prekršaja, kao i umrežavanje organizacija i
institucija koje se u svom radu zalažu za promicanje prava žrtava i
svjedoka kaznenih djela i prekršaja na području Koprivničko –
križevačke županije.

16
+ PRAĆENJE SUDSKIH RASPRAVA –ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU,
OSIJEKU I ZAGREBU

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima od 1. studenog 2017.
godine započela je s dodatnom aktivnošću za volonterke i
volontere programa Udruge, koja uključuje praćenje sudskih
rasprava pred Županijskim sudom u Vukovaru, Osijeku i Zagrebu na
način da isti prate praktičnu primjenu procesnih odredbi koje se
odnose na prava žrtve i oštećenika te položaj žrtve i svjedoka u
kaznenom postupku. Volonteri su osobe koje imaju pravna znanja tj.
dodatno su educirani za praćenje rasprave. Volonteri ne zastupaju
niti jednu stranu u postupku, ne daju savjete niti kontaktiraju s
drugim sudionicima postupka niti predstavnicima javnosti kao niti
drugim nazočnima na raspravi, izuzev opravdanja njihove
nazočnosti i svrhe praćenja. Do 21. prosinca u ovoj aktivnosti
sudjelovalo je ukupno sedam volontera, praćeno je 13 rasprava,
provedeno je 78 volonterskih sati i praćena su prava 11 žrtvi, 41
svjedoka i 8 oštećenika. U aktivnosti su sudjelovala i tri volontera
Inicijative mladih za ljudska prava Hrvatska.

17
Program „Nacionalni pozivni
centar za žrtve kaznenih djela i
prekršaja 116 006
Program Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i
prekršaja realiziran je 2013. godine uz potporu Programa
Ujedinjenih naroda za razvoj i Ministarstva pravosuđa Republike
Hrvatske. NPC telefonskim putem pruža pravne informacije,
emocionalnu podršku, praktične informacije i po potrebi upućuje
na institucije i druge organizacije civilnog društva za daljnje
ostvarivanje prava u postupku. Primarna svrha NPC-a je putem
besplatnog telefona 116006 (jedinstvenog za cijelu EU) pružiti
emocionalnu podršku, pravne i praktične informacije te po potrebi
uputiti na institucije i organizacije civilnog društva za daljnje
ostvarivanje prava. NPC također, prikuplja statističke podatke o
broju žrtava, svjedoka, o vrsti kaznenog djela ili prekršaja, području
počinjenja kaznenog djela te prikupljamo podatke prema spolu,
dobnoj skupini i ulozi pozivatelja. Osim toga, NPC pomaže
pozivateljima prilikom ispunjavanja obrasca za novčanu naknadu
za žrtve kaznenih djela. NPC intenzivno prati promjene zakona
vezane uz problematiku žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja
te zagovaraju za promjene koje će poboljšati status žrtva i svjedoka
u zakonodavstvu Republike Hrvatske.

18
+ OSIGURANJE RADA NACIONALNOG POZIVNOG CENTRA ZA ŽRTVE
KAZNENIH DJELA I PREKRŠAJA 2017.-2019.

Nastavno na uspješnu četverogodišnju suradnju Ministarstva
pravosuđa i Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, dogovoren
je nastavak suradnje o daljnjem radu Nacionalnog pozivnog
centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja, potpisivanjem Sporazuma
kojim Ministarstvo pravosuđa osigurava uvjete rada i potrebnu
stručnu pomoć, a udruga ostvaruje provedbu aktivnosti NPC-a.
Sporazum su potpisali državni tajnik dr.sc. Kristian Turkalj i Izvršni
direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Miren Špek, 14.
lipnja 2017. godine. Uvjete za produljenje sporazuma i dodjelu
besplatnog 116006 broja propisuje Hrvatska regulatorna agencija
za mrežne djelatnosti (HAKOM). U lipnju smo finalizirali Ugovor o
nastavku suradnje s tvrtkom Metronet d.d. koja pruža usluge na
osiguranju dolaznih poziva u svrhu nenaplatnosti za pozivatelja na
razdoblje od dvije godine 2017.-2019.

NPC u svoj rad uključuje volontere koji svakoga radnog dana
dežuraju na telefonskoj liniji od 8 do 20 sati te pružaju sveobuhvatnu
podršku i pomoć pozivateljima. Volonteri Udruge posebno su
educirani za rad na liniji te za rad s posebno osjetljivim skupinama
osoba. Volonterski program slijedi standarde kvalitete koje je
definirala Hrvatska mreža volonterskih centara.

19
Do 20. prosinca 2017. godine NPC je primio ukupno 1606 poziva. U
NPC-u je volontiralo ukupno 53 volontera te je odrađeno ukupno
4596 volonterskih sati.

Od svog osnutka 16. srpnja 2013. godine do 20. prosinca 2017.
godine NPC je zaprimio ukupno 6001 poziv.

Osim redovnog pružanja podrške žrtvama i svjedocima na liniji
116006 zaposlenici i članovi Udruge intenzivno rade s volonterima i
na drugim različitim aktivnostima poput praćenje promjena zakona
vezanih uz problematiku žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja
i zagovaramo promjene koje će poboljšati status žrtava i svjedoka
u zakonodavstvu Republike Hrvatske;menadžment volonterskog
programa koji obuhvaća: planiranje volonterskog programa,
regrutiranje i odabir volontera, edukacija, nagrađivanje volontera.

20
+ AKTIVNOSTI NACIONALNOG POZIVNOG CENTRA ZA ŽRTVE
KAZNENIH DJELA I PREKRŠAJA

Izvršni direktor Udruge Miren Špek i koordinatorica NPC-a Maja
Štahan predstavili su 10. siječnja 2017. godine rad Udruge i NPC-a
studentima specijalističkog studija Visoke policijske škole u sklopu
predmeta „Primijenjena viktimologija“ profesorice Irme Kovčo-
Vukadin. Izlaganju je prisustvovalo 70-ak studenata.

Zaposlenici Udruge, Miren Špek, i koordinatorice NPC-a Ana
Šeničnjak i Maja Štahan, susreli su se 24. siječnja 2017. s
predstavnicima Udruge žrtava oružanih prepada Jasenkom Nikolić
i Hrvojem Palmetom. Na sastanku su predstavljeni programi obje
udruge, izazovi s kojima se susreću u radu i postavljeni su temelji za
buduću suradnju, u prvom redu kroz planirano održavanje
specijalizirane edukacije za volontere NPC-a o posebnostima
vezanim uz pružanje podrške žrtvama razbojništva.

Predstavnici Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima
Ministarstva pravosuđa RH, Udruge za podršku žrtvama i
svjedocima te Informativno pravnog centra, sastali su se s
predstavnicima sudova, policije i državnog odvjetništva Brodsko-
posavske županije 25. Siječnja u Slavonskom Brodu u prostoru
Županijskog suda u Slavonskom Brodu.

Koordinatorica NPC-a Maja Štahan sudjelovala je 7. ožujka na
sjednici Odbora za ravnopravnost spolova, održanoj povodom
Međunarodnog dana žena u organizaciji Ženske mreže Hrvatske,
Centra za žene žrtve rata - Rosa, Autonomne ženske kuće i
Odbora za ravnopravnost spolova. Tema sjednice je, još jednom,
bila „Važnost ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i
borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji“.

Dana 7. travnja je održan sastanak programskog direktora Kuće
ljudskih prava, Ivana Novosela i predstavnika Udruge u Kući ljudskih
prava povodom sudjelovanja u sastavljanju Godišnjeg izvještaja o
stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Budući da se Udruga u
svom radu susreće s osobito ranjivim skupinama- žrtvama i
svjedocima kaznenih djela i prekršaja, izložila je uočene probleme i
poteškoće iz područja pružanja podrške žrtvama i svjedocima,
posebno se osvrćući na još uvijek prisutnu neusklađenost
nacionalnog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom.

21
U travnju (5., 12. te 19. travnja 2017.) su održana tri modula u sklopu
projekta “Prve - izgradnja kapaciteta za prve točke kontakta za
žrtve nasilja u obitelji i druge oblike rodno utemeljenog nasilja”, koji
provodi Centar za žene žrtve rata ROSA. Na 1. modulu prisutni su
upoznati s osnovnim terminima vezanim uz rodno utemeljeno
nasilje, na 2. modulu su predstavljene psihološke posljedice
traumatskih iskustava i način pružanja podrške žrtvama (voditeljica
edukacije: Marijana Senjak, psihologinja), a na zadnjem modulu su
predstavljena osnovna prava žrtava prema Zakonu o kaznenom
postupku i Protokoli o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
(voditeljica edukacije: Tea Dabić, odvjetnica).Za vrijeme trajanja
projekta, sudionicima je omogućen pristup na e-učionicu, koja uz
materijale osigurava i uspostavljanje veza te razmjenu znanja i
iskustva na zajedničkom forumu.

Koordinatorice NPC-a su 6. lipnja prisustvovale tribini u organizaciji
Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo i Predstavništva
Europske komisije u Republici Hrvatskoj. Sudionici tribine Josip
Kregar, Dražen Bošnjaković i Orsat Miljenić komentirali su Semafor
pravosuđa u EU za 2017. godinu, izvješće Europske unije o
pravosudnom sustavu u državama članicama, s naglaskom na
pokazatelje za Republiku Hrvatsku te su govorili o trenutačnom
stanju u hrvatskom pravosuđu i onome što je potrebno učiniti kako
bi se ostvario daljnji napredak.

13. lipnja su koordinatorice NPC-a i izvršni direktor sudjelovali na
završnoj konferenciji Hrvatskog pravnog centra „Ciljana i rana
procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela“ na kojoj su
prezentirani rezultati istoimenog projekta o načinu provođenja
(formalne) pojedinačne procjene potrebe žrtava za zaštitom i
podrškom u okviru implementacije Direktive 2012/29/EU. Na
konferenciji su sudjelovali predstavnici institucija, akademske
zajednice i organizacija civilnog društva koje djeluju u sustavu
zaštite i/ili podrške žrtvama kaznenih djela.

27. lipnja je održan sastanak koordinatorice NPC-a i izvršnog
direktora s predstavnicima organizacije Victim Support Europe. Cilj
sastanka bio je upoznavanje s problematikom sustava podrške
žrtvama kaznenih djela i prekršaja u Republici Hrvatskoj, kao i
dogovaranje intenzivnije međusobne suradnje, a s ciljem razvoja
kapaciteta Udruge i ostvarivanja ciljeva strategije VSE-a.

22
5. rujna koordinatorica NPC-a, Maja Štahan, je sudjelovala na
sastanku predstavnika organizacija civilnog društva koji žele
sudjelovati u projektu „Centar za mlade grada zagreba“. Sastanak
je održan u prostorijama udruge Zamisli, a sudjelovalo je 30
predstavnika OCD-a. Svrha projekta je osnivanje i djelovanje
Centra za mlade u Gradu Zagrebu, mjesta za provedbu široke
lepeze aktivnosti mladih i za mlade u lokalnoj zajednici.
Dogovorene su aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta.

21. rujna, u sklopu twinning projekta “Strengthening the victims’
rights in criminal justice system“ Ministarstvo pravosuđa je posjetila
turska delegacija. Tom prilikom su koordinatorice Ana Šeničnjak i
Maja Štahan predstavile rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve
kaznenih djela i prekršaja. Informirale su o djelokrugu NPC-a,
pozivima s kojima se susreću u radu te predstavile su izazove u radu
na liniji.

25. rujna, koordinatorica NPC-a Maja Štahan je sudjelovala na
predstavljanju izvještaja:''Poboljšanjem pravnog okvira do
djelotvornijeg procesuiranja seksualnog nasilja kao vida izvršenja
ratnih zločina'', u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava -
Hrvatska.

23
+ SASTANAK PRUŽATELJA PODRŠKE I POMOĆI ŽRTVAMA KAZNENIH
DJELA PUTEM 116 006 LINIJE U LISABONU

19. i 20. listopada 2017. održan je redoviti sastanak pružatelja
podrške i pomoći žrtvama kaznenih djela, organizacija civilnog
društva u zemljama članicama Europske unije koje su
implementirale 116 006 liniju. Sastanak je održan u Lisabonu, na
inicijativu portugalske organizacije za podršku i pomoć žrtvama
APAV i krovne europske organizacije za pružatelje podrške žrtvama
kaznenih djela: Victim Support Europe. Prva radionica je bila
fokusirana na tehničke specifičnosti 116 006 linija, koju je vodila
predstavnica APAV-a Sonia Reis, a druga na organizaciju 116 006
linija koju je usmjeravala predstavnica Bily Kruh Bezpeci: Marketa
Vitoušova. Obe radionice su bile interaktivne te su prisutni imali
priliku učiti iz različitosti i sličnosti nošenja s tehničkim i
organizacijskim izazovima koordiniranja 116 006 linijom. 20.
listopada, Sonia Reis predstavila je važnost integriranog pristupa
pružanju podrške, koju njeguje APAV, osobito pružanjem podrške
na daljinu kroz 116 006 liniju. Ana Šeničnjak iz Udruge za podršku
žrtvama i svjedocima je vodila radionicu na temu linija za pomoć
žrtvama i ostalim integriranim; multidiscipliniranim servisima za
pomoć i podršku žrtvama, kroz naglasak na sustav u Republici
Hrvatskoj. Uz to, predstavljeni su i izazovi linija za pomoć, kao i
planovi za budućnost, kroz prizmu proširenja djelokruga i djelovanja
116 006 linija. Druge dvije radionice su bile usmjerene na mjerenje
kvalitete menadžmenta linija, koju je predvodila predstavnica
Weisser Ringa iz Njemačke Janina Rosemeier, a posljednja je bila
fokusirana na zakonski okvir djelovanja 116 006 linija te utjecaja
linije na javnu politiku i zakonodavstva. Zadnju radionicu je vodila
predstavnica OID-a Else Marie Buck.

24
+ FRANCE VICTIM STUDY VISIT

Koordinatorica NPC-a Maja Štahan sudjelovala je na studijskom
putovanju u Francusku, u organizaciji France Victim i Victim support
service. Na sastanku je nazočilo 8 sudionika iz organizacija:
ReteDafne(1), Victim Support Europe(1), Victim Support Malta(1),
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk(1) i ACTEDO(1) te predstavnica
Ministarstva pravosuđa iz Mađarske i predstavnica Ministarstva
pravosuđa, voditeljica Samostalne službe za podršku žrtvama i
svjedocima iz Hrvatske.30. listopada predstavnici France Victim su
predstavili svoju organizaciju, povijest nastanka, načine financiranja
i sustav podrške u Francuskoj. Uslijedila je rasprava i razmjena
iskustava o sustavima podrške u drugim državama koje su
prisustvovale. Prvi dan je završio posjetom francuskom Ministarstva
pravosuđa i njihovoj interministarskoj delegaciji koja je zadužena za
podršku žrtvama i svjedocima.31. listopada posjetili smo sud i njihov
odjel za podršku žrtvama i svjedocima na sudu te su nas upoznali
sa svojim aktivnostima i statistikom. Studijski posjet je završen
evaluacijom i izdvajanjem planova za budućnost podrške žrtvama i
svjedocima.

+ KONFERENCIJA „OBITELJ JE (NE)SIGURNO MJESTO“

15. studenog 2017. godine Maja Štahan, koordinatorica NPC-a, je
zajedno s volonterkom Matejom Meštrović prisustvovala na
konferenciji „Obitelj je (ne)sigurno mjesto“, koja je organizirana
povodom obilježavanja desete godišnjice rada Doma Duga
Zagreb. Na konferenciji je uz Željku Barić, ravnateljicu ustanove
prisustvovala i Nikolina Grubišić, voditeljica Odjela maloljetničke
delinkvencije kao predstavnica Policijske uprave Zagrebačke i
Tanja Brozić Perić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb.
Konferenciju je moderirala Maja Vučić, UNICEF-ova posebna
izaslanica za roditelje i bebe.

25
+ PREDSTAVLJANJE NPC-A I PROJEKTA „(NE)BUDI MI
(NE)PRIJATELJ!“ UČENICAMA UPRAVNE ŠKOLE ZAGREB

U ponedjeljak, 21. studenog su prostorije NPC-a posjetile učenice
trećih razreda Upravne škole Zagreb s profesorom Antom
Babačićem u sklopu predmeta Civilno društvo. U uvodnom dijelu su
koordinatorice NPC-a, Ana Šeničnjak i Maja Štahan upoznale
prisutne učenice (14) s pojmovima volontiranja, organizacija
civilnog društva, građanskog aktivizma i emocionalne podrške. U
drugom dijelu je predstavljena Udruga za podršku žrtvama i
svjedocima, njezini ciljevi, djelokrug kao i tri programa preko kojih
djeluje s naglaskom na NPC. Predstavljen je projekt „(Ne)budi mi
(ne)prijatelj!“ koji Udruga trenutno provodi, a kojem je cilj
uspostaviti volonterski klub u partnerskoj Srednjoj školi Ludbreg s
naglaskom na promicanje nenasilne komunikacije i podizanje
razine znanja i svijesti o problematici vršnjačkog nasilja i nasilja u
mladenačkim vezama. Na kraju posjete, učenice su imale
mogućnost odlaska u sam prostor Nacionalnog pozivnog centra za
žrtve kaznenih djela i prekršaja gdje su imale prilike upoznati
prisutne volontere i pogledati bazu podataka koja se koristi pri
zaprimanju poziva.

+ PROSVJEDNA AKCIJA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA
BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Povodom MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD
ŽENAMA koji se održava 25. studenog, koordinatorice NPC-a, Ana
Šeničnjak i Maja Štahan sudjelovale su na prosvjednoj akciji za
hitnu ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe za sprječavanje i borbu
protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji koju su organizirale Žene
Hrvatske. Prosvjedna akcija je organizirana ispred Hrvatskog sabora,
gdje su se prikupljali potpisi saborskih zastupnika i zastupnica kojima
su preuzeli odgovornost za ratifikaciju Istanbulske konvencije, a
samim time i sustavnu zaštitu svih žena Hrvatske od rodno
uvjetovanog nasilja.

26
+ PREDSTAVLJANJE NPC-A

Koordinatorica Maja Štahan je 7. prosinca predstavila djelokrug i
volonterki program NPC-a, studentima završnih godina psihologije
na Hrvatskim studijima. Posebno se osvrnula na ulogu psihologa u
pružanje podrške žrtvama i svjedocima u kaznenom i prekršajnom
postupku.

Koordinatorica NPC-a Maja Štahan je održala sastanak, 8. prosinca
s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, Višnjom Ljubičić.
Predstavljen je rad NPC-a, volonterski program te su izrečeni izazovi
s kojima se susrećemo u radu. Dogovorena je suradnja u obliku
edukacija za volontere Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u
Vukovaru, Osijeku i Zagrebu.

+ JAČANJE KAPACITETA ZAPOSLENIKA UDRUGE

a) RADIONICA „CROWDFUNDING I KOMUNIKACIJSKI ALATI ZA
LJUDSKA PRAVA“

Koordinatorica NPC-a Maja Štahan je sudjelovala 1. ožujka na
radionici u organizaciji Zaklade Solidarna kojoj je cilj bio upoznati
prisutne predstavnika organizacija civilnog društva sa pojmovima
crowdfundinga, elementima uspješnih kampanja i ostalim
komunikacijskim alatima. Radionicu su vodili Kristina Laoš iz
društvenog poduzeća Brodoto, Ivana Zanze iz Udruge Roda i Ivan
Blažević iz Zaklade Solidarna.

b) JAVNA TRIBINA U OKVIRU JAVNOG SAVJETOVANJA O NOVIM
INSTRUMENTIMA U PODRUČJU TRGOVANJA LJUDIMA

Koordinatorica Maja Štahan je 6. travnja prisustvovala Tribini o
novim instrumentima u području trgovanja ljudima u organizaciji
Hrvatskog pravnog centra. Predstavljeni su novi instrumenti u
području trgovanja ljudima predviđeni izmjenama Protokola za
identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima te Protokola
o postupanju pri dobrovoljnom i sigurnom povratku žrtava
trgovanja ljudima.

27
c) „SPECIJALIZIRANA EDUKACIJA STRUČNIH OSOBA KOJE RADE
SA ŽRTVAMA SEKSUALNOG NASILJA“

U travnju je održan nastavak „Specijalizirane edukacije stručnih
osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja“, koji organizira
Ženska soba u sklopu projekta „Relevantne institucije i organizacije
civilnog društva- glas za žrtve seksualnog nasilja“. Trening se
održavao dva dana: 26. i 27. travnja pod nazivom: modul 3: rizične
žrtve seksualnog nasilja te modul 4: zaštita žrtava i međusektorska
suradnja. Treneri su bili Ella Selak Bagarić iz Poliklinike za zaštitu
djece Grada Zagreba, Maja Mamula i Maja Vukmanić Rajter iz
Ženske sobe, Goran Arbanas iz Klinike za psihijatriju Vrapče, Ida
Šamanović iz Klinike za psihološku medicinu, KBC Zagreb te Nikica
Hamer Vidmar ispred Samostalne službe za podršku žrtvama i
svjedocima, Ministarstvo pravosuđa. Prisutni predstavnici OCD-a,
centara za socijalnu skrb, obrazovno-odgojnih, zdravstvenih te
pravosudnih tijela su imali priliku iznijeti primjere iz prakse te aktivno
sudjelovati u predavanjima i razmjeni znanja i iskustava.

d) EDUKACIJA „VJEŠTINA UČINKOVITE KOMUNIKACIJE“

26. rujna, koordinatorice NPC-a, Ana Šeničnjak, Maja Štahan i
Kristina Happ sudjelovale su na edukaciji „Vještina učinkovite
komunikacije“ koja je odrađena u sklopu projekta „(Ne)budi mi
(ne)prijatelj!“. Voditeljica edukacije bila je Tihana Cuzek, mag.
psihologije, konzultantica u Ramiru. Cilj edukacije o vještinama
učinkovite komunikacije je unaprijediti znanja o međuljudskim
odnosima i vještina potrebnih za uspješno komuniciranje.

e) SUPERVIZIJA PREDSTAVNIKA ORGANIZACIJA CIVILNOG
DRUŠTVA

Tijekom 2017. godine održano je 7 supervizijskih sastanaka koje je
vodila supervizorica Anita Grgos. Superviziji prisustvuju predstavnice
Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, Hrvatske udruge za
mirenje i Isusovačke službe za izbjeglice.

28
+ EDUKACIJE VOLONTERA

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA I
ODJEL ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA PRI ŽUPANIJSKOM
SUDU U ZAGREBU

Gđa. Maida Pamuković iz Samostalne službe za podršku žrtvama i
svjedocima je održala edukaciju za volontere NPC-a (7) o
djelokrugu Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima,
izazovima s kojima se susreću u radu, načinima ophođenja sa
žrtvama te predrasudama s kojima se pomagači susreću u radu sa
žrtvama i svjedocima. Gđa. Ana Ergović-Kuzmanović je održala
edukaciju za volontere NPC-a (7) na kojoj je upoznala volontere sa
radom Odjela za podršku žrtvama i svjedocima.

ŽENSKA SOBA „EMOCIONALNA PODRŠKA ŽRTVAMA SEKSUALNOG
NASILJA“

Gđa. Maja Vukmanić Rajter je održala edukaciju za volontere NPC-
a (15) na kojoj ih je upoznala s radom Ženske sobe, izazovima
kojima se susreću, načinima kako pružati emocionalnu podršku
žrtvama seksualnog nasilja, relevantnim pravnim i praktičnim
informacijama te je spomenula brojne primjere iz praske s
posebnim osvrtom na razliku između kaznenih djela silovanja i
spolnog odnošaja bez pristanka.

29
DODATNE EDUKACIJE ZA VOLONTERE NPC-A

21. travnja održan je pravni dio dodatne edukacije za volontere
NPC-a (20) na temu „Pravo žrtve na informaciju i dostojanstveno
postupanje“ koje je održala koordinatorica Maja Štahan. Na prvom
dijelu edukacije je dodatno pojašnjena pouka o pravima,
pojašnjeno je koja sve prava postoje i gdje se i u kojem roku mogu
ostvariti, a u drugom dijelu obrađena je tema dvostrukog
normiranja obiteljskog nasilja u kaznenom i prekršajnom
zakonodavstvu s posebnim naglaskom na posebnosti svakog
postupka.

22. travnja održan je komunikacijski dio dodatne edukacije koji je
bio podijeljen na dva dijela, a prisustvovalo je 12 volontera. Prvi dio
edukacije održala je Suzana Fugaj, volonterka NPC-a i tajnica
Centra za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje o umijećima
komuniciranja, postavljanja pitanja, asertivnog nenasilnog
komuniciranja (ja-ti poruke) te definiranju pozicija, interesa i
potreba (pozivatelja). Drugi dio komunikacijskog djela edukacije
održala je koordinatorica NPC-a Ana Šeničnjak o predrasudama i
traumi u radu sa žrtvama. Objasnila je volonterima kako trauma
utječe na žrtve i koje su njene posljedice te kako istražiti resurse koje
osoba ima u nošenju s traumom.

30
30. rujna održana je obvezna dodatna edukacija za volontere
NPC-a (21). Edukaciju su održale koordinatorice NPC-a Ana
Šeničnjak i Maja Štahan, a tema je bio novi Zakon o kaznenom
postupku s posebnim naglaskom na prava žrtava i svjedoka u
postupku te sam tijek kaznenog postupka.

9. i 10. lipnja organiziran je dvodnevni NLP tečaj pod nazivom
"Conflict resolution with NLP and non violent communication". Tečaj
su održali Sytse i Marlies Tjallingii, licencirani predavači iz Nizozemske.

12. lipnja je Miren Špek, izvršni direktor Udruge za podršku žrtvama
održao specijalizirani edukaciju za volontere NPC-a (12). Tema
edukacije je bila povezana s planiranom aktivnošću volontera
NPC-a: monitoring sudskog procesa- kazneni postupci.

31
12. lipnja je Alma Pezerović, bivša volonterka NPC-a i zaposlenica
Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, održala volonterima NPC-a
(14) edukaciju na kojoj ih je upoznala sa svojim iskustvima i
problematikom s kojom se susreće u direktnom radu s djecom
migrantima bez pratnje roditelja/skrbnika.

28. i 29. rujna držan je dvodnevni trening o seksualnom nasilju i
volontiranju u organizacijama civilnog društva, namijenjen
studenticama i studentima u organizaciji Ženske sobe–Centra za
seksualna prava. Trening je bio kombinacija radionica i predavanja,
a volonterke su educirane o nasilju nad ženama s naglaskom na
seksualno nasilje i volontiranje u organizacijama civilnog društva.

OSNOVNA OBUKA VOLONTERA NPC-A

U 2017. godini proveli smo dvije regrutacije volontera. Prva je bila u
travnju i svibnju, a druga u listopadu i studenom. Nakon završetka
selekcijskog procesa, izabrani volonteri su bili obvezni pristupiti
Osnovnoj edukaciji.

32
Pravni dio obuke obuhvaća upoznavanje s osnovnom pravnom
terminologijom, Kaznenim zakonom, Zakonom o kaznenom
postupku, Zakonom o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela.
Osim zakonodavnog okvira, sastavni dio edukacijskog procesa je i
osvrt na sudsku praksu te veliku pažnju posvećujemo praktičnom
dijelu. Komunikacijski dio obuhvaća upoznavanje s tehnikama
aktivnog slušanja, karakteristikama telefonskog savjetovanja,
specifičnostima u razgovoru s posebno ranjivim skupinama žrtava
(djeca, tugujući pozivatelji, žrtve seksualnog nasilja). Interaktivni dio
sastoji se od slušanja ranije zaprimljenih poziva, isticanja važnosti
emocionalne podrške, prepoznavanja osjećaja i procjene potreba.
Nakon odrađenih edukacija i praktičnog dijela, budući volonteri
odrađuju simulaciji poziva nakon čega se potpisuje volonterski
ugovor.

33
+ DODATNE VOLONTERSKE AKTIVNOSTI

 VOLONTERSKI OSKAR

Volonterski Oskar je godišnja nagrada za volontera/ku godine koja
se dodjeljuje za individualni volonterski doprinos na području Grada
Zagreba. Dodjeljivanjem Volonterskog Oskara se želi istaknuti
poseban i nezamjenjiv doprinos kojeg volonterke i volonteri daju
razvoju zajednice i poboljšanju kvalitete života u Gradu Zagrebu.
NPC je nominirao svoju volonterku Mateju Meštrović, koja se prema
odluci koordinatorica najviše istaknula.

 SEMINARSKI RAD

Doris Ostreš, volonterka NPC-a je napisala seminarski rad o
programu i radu NPC-a u sklopu kolegija Europska socijalna politika
na Studijskom centru socijalnog rada.

 MJESEČNI SASTANAK

6. i 7. veljače su održani mjesečni sastanci volontera NPC-a na
kojima su bila prisutna 33 volontera. Glavni cilj sastanka bio je
upoznati volontere s projektima u kojima sudjeluje Udruga, s
posebnim naglaskom na one financirane kroz sredstva iz dijela
prihoda od igara na sreću, a na temelju provedenog Javnog
poziva Ministarstva pravosuđa. Volonteri su upoznati s Protokolom o
uspostavi izlaznih poziva u ime pozivatelja te Protokolom za
slučajeve kriznih situacija. Istaknuta je važnost informiranog i
dobrovoljnog pristanka te naglašena potreba standardizacije,
osobito pri pozivima osoba koje su za NPC saznale preko sudskih
poziva.

 ONE BILLION RISING

Koordinatorica i volonteri NPC-a podržali su javnu akciju Milijarda
ustaje (One billion rising), održanu 14. veljače na Europskom trgu u
Zagrebu. Milijarda ustaje je ove godine kao središnju temu
odabrala problematiku eksploatacije žena, pozvala na izgradnju
globalne solidarnosti, kao i osvještavanje o višestrukom nasilje nad
ženama s invaliditetom.

34
 NOĆNI MARŠ– 8.MART

Koordinatorica Maja Štahan i volonteri NPC-a sudjelovali su na
prosvjedu Noćni marš– 8. mart. koji se održao 8. ožujka na Trgu
žrtava fašizma na kojem se i ove godine marširalo u znak borbe
žena za njihova prava.

 EDUKACIJA „INTERSPOLNOST 101 – UKLJUČI INTER TEME U
SVOJ AKTIVIZAM!“

Zamjenska koordinatorica NPC-a Mateja Meštrović je sudjelovala
na edukaciji 25. travnja u organizaciji Trans Aid-a u. Edukaciju je
vodila Kitty Anderson, stručnjakinja za pitanja interspolnosti iz
krovne europske organizacije za ljudska prava interspolnih osoba –
Organization Intersex International Europe (OII Europe), na
engleskom jeziku.

 „KAKO UNAPRIJEDITI JAVNU POLITIKU U PODRUČJU ZLOČINA
IZ MRŽNJE, OSOBITE U ODNOSU NA PRAVA ŽRTVE“

Zamjenska koordinatorica Kristina Happ je 25. travnja 2017.
prisustvovala radu okruglog stola „Kako unaprijediti javnu politiku u
području zločina iz mržnje, osobito u odnosu na prava žrtve„ koji je
organizirao Hrvatski pravni centar.

 SAJAM KORPORATIVNOG VOLONTIRANJA

Koordinatorica NPC-a Maja Štahan i Mateja Meštrović sudjelovale
su na Sajmu korporativnog volontiranja u organizaciji Volonterskog
centra Zagreb i drugih regionalnih volonterskih centara 27. travnja
u prostoru Kongresne dvorane Forum Zagreb.

 VOLONTERSKI DORUČAK

Zamjenska koordinatorica Mateja Meštrović, prisustvovala je
Volonterskom doručku 25. svibnja na Zrinjevcu, koji se održao kao
centralno okupljanje organizatora manifestacije Hrvatska volontira,
partnera i volontera. Prisustvovale su mnoge organizacije civilnog
društva.

35
 POSJET AMERIČKE STUDENTICE NPC-U

Amy Foye, američka studentica koja je na praksi u Hrvatskoj udruzi
za mirenje, 3. svibnja posjetila je NPC-a. Kroz razgovor s
koordinatoricom i volonterima, predstavljen joj je rad i djelokrug
NPC-a, upoznata je s izazovima s kojima se susrećemo u radu.
Upoznala nas je s praksom podrške žrtvama i svjedocima u
Sjedinjenim Američkim Državama.

 DONIRANJE ODJEĆE DOMU ZA DJECU I ODRASLE ŽRTVE
NASILJA U OBITELJI „DUGA –ZAGREB“

Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji
se obilježava 22. rujna, volonterke NPC-a su odlučile prikupiti zimsku
odjeću i obuću koju su 27. rujna donirale Domu za djecu i odrasle
žrtve nasilja u obitelji “Duga – Zagreb”.

 BOOK CLUB

U 2017. godini je održano 10 sastanaka književnog kluba. Ovakvi
sastanci pomažu u umrežavanju ljudi i organizacija civilnog društva
koje na njima sudjeluju.

36
+ DONACIJE PREMA NACIONALNOM POZIVNOM CENTRU

 U siječnju je KHL „Medveščak“ nagradio volontere NPC-a s
besplatnim ulaznicama za hokejašku utakmicu.

 Dramsko kazalište Gavella je nagradilo volontere s
ulaznicama za čak dvije predstave „Priče iz bečke šume“ i
„Kolovoz u okrugu Osage“.

 U ožujku Zagrebačko kazalište mladih nagradilo je volontere
besplatnim ulaznicama (40) za predstavu Noćni život.

 U travnju Hrvatsko društvo likovnih umjetnika nagradilo je
volontere besplatnim ulaznicama (20) za izložbu Malkovich,
Malkovich, Malkovich.

 Secretwalks Zagreb doniralo je besplatne ulaznice (20)
volonterima za razgled Zagreba uz pripadajuću igru.

 U studenom je Gradsko dramsko kazalište Gavella poklonilo
15 ulaznica volonterima NPC-a za predstavu „Ponovno
ujedinjenje dviju Koreja“.

37
+ MEDIJSKA PROMOCIJA NACIONALNOG POZIVNOG CENTRA 116
006

Medijska promocija rada NPC znatno se povećala u 2017. godini
uslijed poticaja u sklopu programa Google Ad Grants. Program
Google Ad Grants podupire registrirane neprofitne organizacije
koje, kao i tvrtka Google, dobrotvornim radom nastoje pružiti
pomoć u područjima humanitarnog rada, ljudskih prava i slično.
Zahvaljujući besplatnoj usluzi, Udruzi se povećao broj posjetitelja
web stranice, dok je brojka dosegnula i 5.000 posjetitelja tijekom
listopada i studenog.

U veljači je izrađen promotivni video NPC-a, koji je usmjeren
promoviranju volonterskog programa NPC-a te u videu glume
aktivni volonteri i volonterke. Video je premijerno prikazan u travnju.
Video je rezultat projekta „Predstavljanje programa i volontiranje u
Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja
kao način stjecanja kompetencija za buduće profesionalno
zanimanje i interdisciplinarni pristup pružanja podrške osjetljivim
skupinama“ nagrađenog na natječaju „Komunikacijska podrška
društveno korisnim programima udruga“, u organizaciji Ureda za
udruge Vlade Republike Hrvatske te u suradnji s Hrvatskom
udrugom za odnose s javnošću, Edward Bernays Visokom školom za
komunikacijski menadžment i agencijom Media Val.

 THUNDERCLAP KAMPANJA „PODIGNI GLAS ZA PRAVA
ŽRTAVA“

Povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela
Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja
pokrenuo je Thunderclap kampanju kojom je želio osvijestiti javnost
o postojanju 116 006 linije. Kroz 10 dana, prikupili smo podršku 124
osobe, od toga 122 osobe su podržale putem svojih Facebook
profila, a 2 osobe putem Twitter računa.

38
Završetkom kampanje i objavom poruke : “Lani ih je u RH bilo više
od 80 000,a zakoni još uvijek ne osiguravaju dovoljna prava
žrtvama. #EUvictimsday #116006 „ dosegnuli smo 71 181 osoba
preko društvenih mreža Facebook i Twitter. Ista kampanja je bila
povod medijskim istupima u veljači: 16. veljače novinarski tim
emisije Hrvatske uživo, snimio je prilog o radu NPC-a, koji je emitiran
21. veljače na Prvom programu HRT-a. 22. veljače, koordinatorica
NPC-a, Ana Šeničnjak, gostovala je u emisiji Dobro jutro, Hrvatska.
Predstavila je rad NPC-a te informirala o kampanji „Podigni glas za
prava žrtava“.

23. veljače, koordinatorica NPC-a, Maja Štahan, gostovala je u
Emisiji studio4 gdje je gledatelje pozvala na obraćanje NPC-u te
govorila o aktivnostima provedenim povodom Europskog dana
žrtava kaznenih djela. Medijski istupi tijekom veljače su doprinijeli
značajnom porastu poziva. Osim istupa koordinatorica, NPC je
medijsku pozornost dobio i zahvaljujući gostovanju Dalibora Vlahe
iz OCD-a Centar za edukaciju i prevenciju nasilja, koji je 3. Veljače
u HRT-ovoj emisiji Normalan život pozvao žrtve nasilja na internetu
na obraćanje 116 006 liniji.

13. srpnja je koordinatorica NPC-a Ana Šeničnjak zajedno s
volonterkom Mijom Rakarić gostovala u emisiji Dobro jutro Hrvatska.
U kratkom prilogu, koordinatorica je upoznala gledatelje s
djelokrugom NPC-a, pozvala ih je obraćanju liniji te je predstavila
aktivnosti povodom četvrte godina rada. Volonterka je ukratko
predstavila svoje volontersko iskustvo. Zahvaljujući prilogu
zaprimljen je velik broj poziva građana.

26. srpnja je emitiran prilog o NPC-u u emisiji „Hrvatska uživo“.
Koordinatorice su predstavile djelokrug NPC-a, volonterski program,
iskustva u radu sa ranjivim skupinama te izazove s kojima se NPC
susreće. Volonterka Doris Ostreš i volonter Bruno Bandić govorili su o
svojoj motivaciji za rad na 116 006 liniji.

39
Koordinatorica Maja Štahan je 26. srpnja gostovala u emisiji „Zašto
smo zajedno“. Upoznala je slušatelje s djelokrugom Udruge te
njezinih programa s naglaskom na NPC. Posebna pozornost
posvećena je prezentaciji značaja uključivanja volontera u rad s
ranjivim skupinama.

19. srpnja je u Globusu izašao opsežan intervju s koordinatoricama
NPC-a, Anom Šeničnjak i Majom Štahan. Koordinatorice su
predstavile djelokrug NPC-a i problematiku položaja žrtve u
kaznenom postupku kroz nekoliko simuliranih slučajeva. Iskoristile su
predstavljanje za isticanje prava žrtava i svjedoka u postupku.

17. studenog su koordinatorice NPC-a, Ana Šeničnjak i Maja
Štahan gostovale u emisiji Radija Ludbreg. Predstavile su NPC,
njegov djelokrug, volonterski program, izazove s kojima se na liniji
susreću, a iskoristile su i priliku da predstave projekte koje Udruga
trenutno provodi.

22. studenog je u prostorijama NPC-a sniman prilog o volonterki Miji
Rakarić koja je bila finalistica Volonterskog Oskara. Koordinatorica
NPC-a, Ana Šeničnjak je predstavila NPC i njegov volonterski
program. U 2017. godini tiskali smo i nove promotivne letke.

40
+SVEČANO OBILJEŽENA 4. GODINA RADA NACIONALNOG
POZIVNOG CENTRA ZA ŽRTVE KAZNENIH DJELA I PREKRŠAJA

14. srpnja 2017. godine u Kući Europe održana je konferencija
„Važnost 116 006 linije u implementaciji Direktive 2012/29/EU“,
povodom 4. godine rada NPC-a. Na konferenciji su sudjelovali
predstavnici Ministarstva pravosuđa, Samostalne službe za podršku
žrtvama i svjedocima, Odbora za novčanu naknadu, Ministarstva
unutarnjih poslova, Odjela za podršku žrtvama i svjedocima sa
Županijskog suda u Zagrebu, Državnog odvjetništva, Županijskog
suda u Zagrebu te predstavnici organizacija civilnog društva koji su
uključeni u rad sa žrtvama kaznenih djela i prekršaja: Ženska soba-
Centar za seksualna prava, Udruga HERA Križevci, Zagreb Pride,
Hrvatski pravni centar i Ženska pomoć sada.

41
Kako su na konferenciji sudjelovali skoro svi dionici kaznenog
postupka, konferencija je poslužila kao prilika za sveobuhvatan
osvrt na aktualnu praksu u odnosu na propisanu Direktivu te je
konferencija poslužila kao dobra prilika za povezivanje
predstavnika institucija i organizacija civilnog društva. Kroz otvoreni
dijalog sudionika definirani su izazovi s kojima se susreću u
nastojanju pružanja zaštite i podrške pogođenima traumom
kaznenih djela. Konferencija je okupila velik broj sudionika (34) koji
su se na završnoj diskusiji osvrnuli na daljnje poboljšanje
implementacije Direktive, a sama Konferencija je zaključena
iznošenjem prepreka Udruge za daljnji rad na praktičnoj
implementaciji Direktive, uz isticanje uloge NPC-a.

 TRIBINA „KAKO DO ISKUSTVA PRIJE ZAPOSLENJA?“

S ciljem približavanja volonterskog programa NPC-a te same 116
006 linije širem građanstvu, 13. srpnja organizirana je tribina na
temu „Kako do iskustva prije zaposlenja?“ u prostorijama Udruge
MaMa na kojoj su bivši i sadašnji volonteri predstavili svoja iskustva
volontiranja u NPC-u te podijelili s prisutnima kako su im znanja i
vještine stečene volontiranjem pomogle u traženju zaposlenja. Kao
govornice sudjelovale su volonterke koje su se za vrijeme ili nakon
svog volonterskog angažmana u NPC-u zaposlile u institucijama i
drugim organizacijama civilnog društva, kao što su centar za
socijalnu skrb, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, Volonterski
centar Zagreb, Udruga Svitanje, Hrvatska udruga za mirenje te
Isusovačka služba za izbjeglice. Tribini je prisustvovalo 20 sudionika
koji su postavljajući pitanja imali prilike saznati više o volonterskom
programu NPC-a, budućoj regrutaciji te se upoznati s djelokrugom
rada NPC-a.

42
+ „(NE)BUDI MI (NE)PRIJATELJ!“

26. srpnja potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za
projekt „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“ u sklopu poziva „Podrška
organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta
volontera i provedbu volonterskih programa“ koji sufinancira
Europska unija u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski
potencijali iz Europskog socijalnog fonda. Potpisivanju ugovora
sudjelovali su izvršni direktor Udruge, Miren Špek i koordinatorica
NPC-a Ana Šeničnjak te Vesna Lendić Kasalo iz Ureda za udruge
Vlade Republike i Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne
zaklade za razvoj civilnoga društva. Previđeno trajanje projekta je
13 mjeseci te s provedbom započinje 1. kolovoza 2017. godine. U
provođenje projektnih aktivnosti bit će uključeni i volonteri NPC-a.
Partner na projektu je Srednja škola Ludbreg!

U sklopu projekta „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“ koji je Udruga počela
provoditi u kolovozu ove godine, 19. i 20. rujna je održana
dvodnevna edukacija o menadžmentu i koordinaciji volontera. Na
edukaciji su sudjelovali nastavnici Srednje škole Ludbreg koji su se
pripremili za svoju novu ulogu: koordinatora volontera.

43
Predavačica prvog dana edukacije bila je izvršna direktorica
Volonterskog centra Zagreb: Jela Prgić Znika, a drugi dan
predstavnice Udruge za podršku žrtvama i svjedocima: Ana
Šeničnjak i Maja Štahan. Treningom su nastavnici educirani za
pripremu i provedbu volonterskog programa, usmjerenog na
prevenciju nasilja kroz promicanje nenasilne komunikacije.
Predstavljen je zakonski okvir školskog volontiranja i prednosti ranog
uključivanja mladih u volonterske programe.

U sklopu projekta „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“, 9. listopada, u
Srednjoj školi Ludbreg, predstavljen je novi volonterski program
učenicima srednje škole, kojeg su prezentirale koordinatorice NPC-
a. Prezentaciji je nazočilo preko 70 učenika i učenica,
zainteresiranih za uključenje u volonterski program. 20. listopada,
održana je cjelodnevna edukacija o uređivanju video klipova za
koordinatore volontera i uključene volontere. Na edukaciji su osim
10 odabranih volonterki i koordinatora volontera Srednje škole
Ludbreg sudjelovale koordinatorice i dvije volonterke NPC-a.
Edukaciju su održale redateljica Morana Komljenović i Željka
Kovačević, novinarka i redateljica iz udruge FadeIn.

44
17. studenog 2017. održan je 1. modul: VolonTiraj! za volontere
Srednje škole Ludbreg. VolonTIraj! je prvi u nizu modula koji su mladi
u Ludbregu imali priliku pohađati u sklopu projekta „(Ne)budi mi
(ne)prijatelj!“ Cilj modula VolonTIraj! je educiranje učenika o
važnosti volontiranja i građanskom aktivizmu.

Tijekom studenog i prosinca objavili smo poziv na radionicu „Mala
škola solidarnosti“ koja se održava u Zagrebu od 8. do 10. siječnja
2018. godine. Na Maloj školi solidarnosti učiti će se o toleranciji,
solidarnosti, građanskom aktivizmu, volontiranju, građanskoj
hrabrosti, prepoznavanju diskriminacije i drugim temama koje će
predstavljati predstavnici organizacija civilnog društva te aktivni
volonteri Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.

45
PRIKAZ BROJA VOLONTERA, VOLONTERSKIH SATI I BROJA POZIVA
GRAĐANA OD 1.1.2017. GODINE DO 20.12.2017. GODINE

MJESEC BROJ BROJ BROJ POZIVA
VOLONTERA VOLONTERSKIH
SATI

SIJEČANJ 43 581,5 128

VELJAČA 39 471 200

OŽUJAK 35 538,5 170

TRAVANJ 31 348 100

SVIBANJ 30 371,5 156

LIPANJ 38 380 123

SRPANJ 29 281 187

KOLOVOZ 24 226 111

RUJAN 34 360 118

LISTOPAD 29 381,5 102

STUDENI 39 372,5 126

PROSINAC 31 284,5 85

(do 20.12.)

UKUPNO 53 4596 1606

46
Program Udruge
Referentni centri Vukovar
i Osijek
Tijekom 2013. godine uspostavljen je program Udruge "Referentni
centri" koji se provodi u Vukovaru (već postojeći ured i sjedište
Udruge za podršku žrtvama i svjedocima) i Osijeku. Svrha programa
je osigurati kontinuiranu, sveobuhvatnu i lako dostupnu podršku
svim osobama u potrebi, ne samo onima koji su već u kaznenom
postupku te se zbog toga suočavaju s različitim poteškoćama,
nego podržati i one osobe koji nisu prijavili kazneno djelo zbog
straha, nelagode, nesigurnosti ili nepovjerenja u pravosuđe.
Program primarno osigurava socijalne usluge: emocionalna i
psihosocijalna podrška, informiranje žrtava o njihovim pravima te
pružanje različitih praktičnih savjeta informacija koje mogu pomoći
u rješavanju problema i/ili ostvarivanju prava. Od 2015. godine
Udruga je postala ovlašteni pružatelj primarne pravne pomoći pa
se i struktura korisnika promijenila.

Pored žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja obraćaju se i
druge osobe u potrebi, kojima je potreban pravni savjet, opća
informacija, pomoć kod sastavljanja podnesaka prema
javnopravnim tijelima… Dolaskom korisnika u Referentni centar
zaposlenici centra obavljaju razgovor sa žrtvom te se detektira
problem ili problemi. Ovisno o problemu i potrebama žrtve,
djelatnici Udruge odgovaraju na upit ili usmjeravaju prema
institucijama i organizacijama koji im mogu više pomoći u
ostvarivanju njihovih prava. Uglavnom, osobe koje se obrate za
pomoć pored pravne pomoći trebaju i emocionalnu podršku.

47
U 2017. godini Referentni centar u Vukovaru pružio je neposrednu
pravnu pomoć na adresi sjedišta Udruge za 150 osoba koje su se
obratile za pomoć, dok je putem transfera kroz NPC u Zagrebu ili
putem elektroničke pošte ili telefona ona pružena za 466 građana
sa područja Vukovarsko-srijemske županije.

U 2017. godini Referentni centar u Osijeku pružio je neposrednu
pravnu pomoć na adresi sjedišta Udruge za 56 osoba koje su se
obratile za pomoć, dok je putem transfera kroz NPC u Zagrebu ili
putem elektroničke pošte ili telefona ona pružena za 66 građana sa
Osječko-baranjske županije. Ured Osijek tijekom 2017. godine
promijenio je adresu, što je i utjecalo na broj korisnika.

U 2017. godini Referentni centar Vukovar zaprimio je korisnike s
problemom iz područja doživotno/dosmrtno uzdržavanje i ostali
ugovori iz Zakona o obveznim odnosima 30%, iz područja prekršaja
(sigurnost na cestama, obiteljsko nasilje i dr.) 15%, iz područja
zdravstvene i socijalne skrbi i mirovinskog 10% , iz područja
kaznenog prava 10% (kaznena djela razbojništva, krađe, prijevare,
silovanje, neisplata plaće) iz područja radnog prava 5% , problem s
ovrhama 8%, pomoć u svezi komunalnih problema (upravno pravo)
7%, upućivanje na druge institucije i organizacije 5% i pomoć kod
sastavljanja podnesaka prema javnopravnim tijelima 10%.

U 2017. godini kroz Referentni centar u Osijeku 32% korisnika tražilo
je praktične informacije ili savjet iz područja kaznenog prava i/ili
prijave kaznenog djela (kaznena djela – protiv imovine, krađa,
prijevara, spolna sloboda), 28% iz radnih odnosa te upiti i dopisi
prema inspektoratu, 12% iz područja prekršaja, te 13% iz područja
alimentacija i/ili rastave braka te 5% iz novčanih naknada te 10% iz
područja upravnog prava.

Tijekom 2017. godine u Referentnom centru Vukovar volontiralo je
pet te u Referentnom centru Osijek 10 volontera. Volonteri su
ukupno ostvarili 386 sati.

48
+ AKTIVNOSTI REFERENTNI CENTRI VUKOVAR I OSIJEK

U Referentnom centru u Vukovaru i Osijeku od siječnja 2017.
nastavljeno je pružanje besplatne pravne pomoći. Besplatna
pravna pomoć i ostali oblici podrške mogu se dobiti u našim
uredima u :Vukovaru na adresi Ljudevita Gaja 12 (Europski dom
Vukovar) svakim radnim danom od 8 do 16 sati osobno u ured ili
nazvati broj 032/639-333, poslati upit putem e-maila na e-mail
podrške rfc.osijek@gmail.com ili rfc.vukovar@gmail.com, te se javiti
s problemom putem naše Facebook stranice. U Osijeku na adresi
Hrvatske Republike 43/1 od 9 do 15 sati osobno.

24.1.2017. godine Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
potpisala je izjavu o partnerstvu s Udrugom žena iz Vukovara, na
projektu „Seniori Vukovara“. Aktivnosti na projektu su u sklopu
Poziva za prijavu projekata usmjerenih unapređenju kvalitete života
starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj
zajednici.

Referentni centar Vukovar i Osijek su tijekom 2017. godine podnijeli
dopis sa statistikom i preporukama Udruge Pučkoj pravobraniteljici
RH povodom izrade njezinog izvještaja za 2016. godinu.

9. veljače zaposlenica i volonteri Referentnog centra Vukovar
nazočili su raspravi na temu „Novo pristigli migranti i nacionalne
manjine“ u organizaciji Europskog doma Vukovar i Zaklade
Friedrich Ebert iz Zagreba. Panelisti su raspravljali o migrantima, o
kojima se promišlja u kontekstu tranzita, o spremnosti naše države
za prihvatiti većeg broja migranata i njihovoj integraciji, te na koji
način integraciju možemo promišljati iz iskustva integracije brojnih
nacionalnih manjina tradicionalno prisutnih u Hrvatskoj.

49
Povodom obilježavanja Europskog dana zaštite žrtava kaznenih
djela, 22. veljače u prostorijama Europskog doma Vukovar
Referentni centar Vukovar održao je neformalno druženje
predstavnika/ica organizacija civilnog društva koje rade na
području pružanja podrške žrtvama kaznenih djela u gradu
Vukovaru. Razmijenili smo iskustva, probleme i izazove s kojima se
žrtve danas susreću.

27. veljače u sklopu projekta “Zlatna dob”održan je okrugli stol na
temu “Prava osoba treće dobi”Udruge žena Vukovar s kojima smo
suradnici na projektu. Cilj je bio prikupiti naputke za izradu brošure
koju će Udruga žena Vukovar raditi a čija će tema biti ugovori o
doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Udruga za podršku žrtvama i
svjedocima kroz svoje dosadašnje iskustvo kao i putem provedbe
projekta "4P- Pravo i prevencija - prevencija i podrška za starije i
nemoćne" dala je svoje preporuke i izazove s kojima se susreću
njezini korisnici.

50
Početkom travnja 2017. godine tiskali smo letak za promociju rada
Referentnog centra Vukovar i pružanje podrške građanima Grada
Vukovara. Letak je tiskan u sklopu programa Referentni centar za
žrtve i svjedoke – Vukovar, financiran sredstvima Grada Vukovara.

3. svibnja pridružili smo se obilježavanju Dana Grada Vukovara i
informirali naše sugrađane o uslugama koje mogu dobiti u
Referentnom centru Vukovar. Zahvaljujemo se svima koji su
sudjelovali u promociji, posebno volonterkama Referentnog centra
Vukovar.

Vukovarsko-srijemska županija prepoznala je program Referentni
centar za žrtve i svjedoke – Vukovar - Vukovarsko-srijemska županija
kao program od koristi za Županiju te je financijski podržala ovaj
program. Svečano potpisivanje ugovora s organizacijama civilnog
društva s područja županije održano 4. svibnja u Županijskoj
vijećnici u Vukovaru.

51
9. svibnja sastali smo se s Udrugom žena Vukovar povodom
početka njihovog projekta: „Seniori Vukovara“ na kojem
sudjelujemo kao partneri. Sastanak je održan u prostoru Udruge za
podršku žrtvama i svjedocima na kojem je voditeljica projekta
Dejana Crvenković prezentirala projekt i raspored aktivnosti.
Voditeljica Referentnog centra, Melita Bošnjak će u sklopu projekta
održati tri edukacije vezane za Ugovor o doživotnom i dosmrtnom
uzdržavanju, oporuku i ugovor o darovanju.

16. svibnja smo u Vukovaru sudjelovali na preventivnoj aktivnosti
"Zajedno protiv govora mržnje" organiziranoj od PU Vukovarsko-
srijemske, Gradskog muzeja Vukovar i MUP-a čiji je cilj bio
promicanje kulture dijaloga, tolerancije i nediskriminacije te
sprječavanje govora mržnje.

 18. svibnja održali smo predavanje na Pravnom fakultetu u
Osijeku. Studentima smo govorili o : položaju žrtve i
oštećenika u kaznenom postupku, odnosu besplatne pravne
pomoći i žrtve, Direktivi 2012/29/EU o minimalnim
standardima prava žrtvi, imovinsko-pravnom zahtjevu žrtve i
Zakonu o novčanim naknadama žrtvi.

25. svibnja sudjelovali smo na okruglom stolu u okviru kampanje
"Gledaj (u)druge" u organizaciji Volonterskog centra Osijek.
Raspravljalo se o ključnim pitanjima s kojima se danas suočava
civilno društvo, a vezana su za prepoznavanje važnosti i utjecaja
organizacija civilnog društva na razvoj zajednice i društva u cjelini.

31. srpnja sudjelovali smo na radionici „Poboljšanje kvalitete života,
psihofizičkog zdravlja te prevladavanje stresa„ u prostorijama
Udruge žena Vukovar i u suradnji sa Policijskom upravom
Vukovarsko-srijemskom. Policijska službenica za prevenciju Marina
Bukal predavala je na temu „Izazovi sigurnosti i samozaštita“.

52
11. rujna održali smo zajednički sastanak izvršnog direktora i
voditeljica Referentnih centara za žrtve i svjedoke - ured Vukovar i
ured Osijek. Od 1. rujna u uredu Osijeku započela je sa svojim
radom nova voditeljica Referentnog centra Osijek Marijana Skoko,
diplomirana pravnica, nekadašnja volonterka Udruge. Na
zajedničkom sastanku razgovarali smo o većoj promociji usluga
Udruge u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji, strukturi korisnika te
novim aktivnostima u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj
županiji.

13. rujna Udruga za podršku žrtvama i svjedocima sudjelovala je na
zajedničkoj tematskoj raspravi koja je organizirana u sklopu projekta
„Operativka“od PRONI Centra za socijalno podučavanje. Na
tematskoj raspravi sudjelovali su i mladi i donositelji odluka;
djelatnici škola, obrazovne ustanove, predstavnici medija,
predstavnici Udruga, predstavnici policije i drugi.

26. rujna objavili smo poziv na volontiranje za 10 volontera koje
želimo obučiti za pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama i
svjedocima kaznenih dijela i prekršaja s područja Vukovarsko-
srijemske i Osječko-baranjske županije ili koji žele raditi na
organizaciji i promociji Udruge u Referentnim centrima Vukovar i/ili
Osijek.

11. listopada održali smo predstavljanje rada Udruge studentima 2.
godine Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru, smjer upravni
pravnici. Predstavili smo program volontiranja kroz Referentni
centar Vukovar i Osijek, nove volonterske pozicije, iskustvo i prilike
za osobni razvoj te stjecanje prakse. S studentima smo prošli
probleme s kojima se susreću naši korisnici a odnose se na upravno
postupanje. S studentima smo prošli i manje vježbe te predstavili
aktivnost sudski monitoring.

53
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek u suradnji s
Europskim domom Vukovar, organizirao 24. listopada je tribinu na
teme reguliranja boravka u Hrvatskoj i diskriminacije, kako je
prepoznati i zatražiti zaštitu. O temama su govorili Silvija Miličević i
Ljubinka Zulić iz policijske postaje Vukovar te Mladen Stojanović iz
Područnog ureda pučke pravobraniteljice Osijek.

26. listopada održana je 13. Sjednica Vijeća za prevenciju u Gradu
Vukovaru. O stanju sigurnosti i aktualnim događanjima izvijestio je
Miro Bradić, načelnik Policijske postaje Vukovar, a Karolina
ŠošŽivanović, voditeljica Info – centra za mlade je predstavila
Operativni plan provedbe Programa za mlade grada Vukovara.
Sjednici vijeća je nazočila naša voditeljica Referentnog centra
Vukovar Melita Bošnjak.

27.-28. listopada, u Osijeku smo održali dvodnevnu edukaciju novih
volontera Udruge za podršku žrtvama i svjedocima/Referentni
centar Vukovar i Osijek (program Udruge). Volontere smo prvi dan
(u prostoru Info-centra za mlade Osijek) upoznali s pravnim i
praktičnim aspektom pružanja podrške (od pojmova do kaznene
prijave i kaznenog postupka, uloge pojedinih institucija i ustanova,
Protokola o postupanju, učestalim kaznenim i prekršajnim djelima s
kojima se susrećemo, s ugovorima o dosmrtnom i doživotnom
uzdržavanju, te sudskim monitoringom). Drugi dan, 28. listopada (u
prostoru Volonterskog centra Osijek) volontere smo upoznali s
volonterstvom (Zakonom o volontiranju, pravima i obvezama,
potvrdi o stečenim kompetencijama i kodeksom ponašanja
volontera) te s komunikacijskim vještinama - (psihološkim i
emocionalnom podrškom žrtvama i svjedocima).

54
21. studenog, naša volonterka iz Osijeka, Nina Vasiljević,
sudjelovala je na stručnoj konferenciji Centra za nestalu i
zlostavljanu djecu u Osijeku pod nazivom „Izazovi zaštite djece na
internetu“.

24. studenog sudjelovali smo na okruglom stolu u organizaciji
Udruge žena Vukovara, povodom obilježavanja Međunarodnog
dana borbe protiv nasilja nad ženama. Dionici okruglog stola su bili
predstavnici institucija i organizacija koje rade sa ženama žrtvama
nasilja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Volonterka Neda Vučković
nazočila je okruglom stolu ispred Udruge za podršku žrtvama i
svjedocima.

29. studenog sudjelovali smo bili na jednodnevnoj edukaciji o
oglašavanju na društvenim mrežama u Županji. Edukacija je
namijenjena organizatorima volontiranja za što uspješnije
privlačenje potencijalnih volontera i njihovo uključivanje u
volonterske akcije putem društvenih mreža.

30. studenog Udruga za podršku žrtvama i svjedocima zajedno s
devet drugih ovlaštenih pružateljica primarne pravne pomoći
potpisala otvoreno pismo Ministarstvu pravosuđa povodom krize
sustava besplatne pravne pomoći. Upravo je Ministarstvo
pravosuđa zakonom zaduženo skrbiti o sustavu besplatne pravne
pomoći kako bi sve/i građanke i građani imali jednake pravne
mogućnosti i time se poštivalo pravo svih na jednakost pred
zakonom i pristup pravosuđu.

.

55
1. prosinca u Muzeju Grada Vukovara (Dvorac Eltz) održali smo
zadnji javni događaj u Vukovaru ove godine, tj. okrugli stol na temu
„Razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima u Hrvatskoj." te smo
predstavili rezultate projekta „4P- Pravo i prevencija – prevencija i
podrška za starije i nemoćne“ financiranog sredstvima Ministarstva
za demografiju te ujedno predstavili i nastavak ideje kroz novi
projekt „3-PIP- Podrška, informiranje, pravna pomoć usmjerena
zaštiti starijih osoba“. Na okruglom stolu predstavili smo novine
Zakona o kaznenom postupku u odnosu na žrtvu te izazove i
poteškoće s kojima se žrtve danas susreću. Iva Barić-Milojković sa
Županijskog suda u Osijeku predstavila je koncept Odjela za
podršku žrtvama i svjedocima na sudovima kao i izvan te novine u
smislu novog Zakona. Ivana Buday, socijalna radnica iz Vukovara i
Jelica Balog, odvjetnica iz Vukovara osvrnule su se na radionice s
starijima koje smo održali ovo ljeto i jesen u Vukovaru, Vinkovcima,
Županji, Otoku, Vrbanji i Starim Jankovcima. Okrugli stol bila je
prilika da se sjetimo što je Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
ostvarila ove godine, te smo se sjetili zasluga drugih u razvoju
Udruge s područja Vukovara. S tim u svezi udijelili smo Zahvalnicu
za doprinos razvoju Udruge Muzeju Vukovar i profesorici Danijeli
Romić s Veleučilišta Lavoslav Ružička iz Vukovara.

56
4. prosinca je održan prvi sastanak u Europskom domu Vukovar u
vezi projekta "Kažem DA pristojnom ponašanju na Internetu!". Na
sastanku su sudjelovali predstavnici partnerskih ustanova i
organizacija. Na sastanku je ukratko predstavljen projekt i strategija
realizacije pojedinih aktivnosti.

5. prosinca sudjelovali smo na svečanoj dodjeli Volonterskih
nagrada za 2017. godinu u Gradskoj knjižnici Vukovar povodom
obilježavanja Međunarodnog dana volontera.

20. prosinca održali smo završni javni događaj u 2017. godini na
području Osijeka i Osječko-baranjske županije. Tribina pod
naslovom "Sustav podrške žrtvama i svjedocima danas u
Hrvatskoj" imala je za cilj davanja vlastitoga doprinosa raspravi o
potrebama žrtava i svjedoka u RH, o načinima na koji bi se
postojeći sustav mogao unaprijediti te predstavljanje javnosti
dosadašnjih postignuća i poduzetih mjera na području promicanja
prava žrtava i svjedoka kao posebno osjetljivih skupina osoba čija
prava traže dodatnu zaštitu.

57
Na tribini su, uz Udrugu za podršku žrtvama i svjedocima, izlagali
predstavnica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog
suda u Osijeku, savjetnik u Uredu Pučke pravobraniteljice u Osijeku,
predstavnica PU Osječko-baranjske te predstavnica Centra za mir,
nenasilje i ljudska prava Osijek. Aktivna u raspravi bila je i savjetnica
u Ured Pravobraniteljice za djecu iz Osijeka. Bila je ovo prilika da
Udruga za podršku udjeli Zahvalnice za doprinos razvoju Udruge,
motiviranju volontera i razvoju sustava podrške u Osječko-
baranjskoj županiji, gdinu. Robertu Adriću i gđi.Ivi Barić-Milojković.

+ PROJEKT "4P- Pravo i prevencija - prevencija i podrška za starije i
nemoćne"

4. ožujka u Referentnom centru Vukovar održali smo edukaciju za
volontere iz Vukovara, Vinkovaca, Županje, Osijeka o pravima žrtve
kroz Zakon o kaznenom postupku, o radu i ulozi institucija u odnosu
na žrtve, o nasilju u obitelji te nad starijima kao i ugovorima o
dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, oblici zlouporabe.
Edukacija je jačanje kapaciteta volontera Referentnog centra
Vukovar i Osijek za pružanje podrške korisnicima starije životne dobi
ali i kod popunjavanja obrazaca za novčane naknade žrtvama
kaznenih djela. Početkom travnja tiskali smo letak o sprječavanju
zlouporabe o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju. Letak možete
preuzeti na našim stranicama ili upitom na rfc.vukovar@gmail.com
ili 032/639-333 ćemo vam iste i dostaviti.

58
 KARAVANA "4P – Pravo i Prevencija – Prevencija i Podrška za
starije i nemoćne“

24.-31. svibnja krenuli smo s provedbom četiri od šest etapa
Vukovarsko-srijemske Karavane "4P – Pravo i Prevencija – Prevencija
i Podrška za starije i nemoćne“. 24. smo krenuli od Štitara, prema
Babinoj Gredi, Vrbanji, Bošnjacima i Cerni.29. i 30. svibnja nastavili
smo s Županjom, Bošnjacima i Cernom, a 30. svibnja Vinkovcima.31.
svibnja posjetili smo Otok, Bogdanovce, Vinkovce, Ivankovo i
Stare/Nove Mikanovce.5. i 6. lipnja nastavili smo s provedbom pete
i šeste etape. Posjetili smo Tovarnik, Stare Jankovce, Petrovce,
Tompojevce, Trpinju, Bobotu i Borovo Selo. Usmjerili smo se na
informiranje i educiranje predstavnika općina/gradskih upravnih
odjela za socijalnu skrb i zdravstvo, policije, zdravstva, socijalne
skrbi, Općinskog/Prekršajnog suda, starijih i nemoćnih osoba o
pravnim posljedicama nasilja u obitelji/nasilja nad starijim osobama
i sklapanja ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju, poznali
smo ih s pravima koje imaju žrtve, poput novčane naknade, pravo
na besplatnu pravnu pomoć, s individualnom procjenom žrtvi,
(ne)implementacijom Direktive 2012/29/EU o minimalnim
standardima prava žrtve.

59
RADIONICE "4P – Pravo i Prevencija – Prevencija i Podrška za starije i
nemoćne“

24. srpnja u Vukovaru, u Udruzi žena Vukovar održali smo radionicu
„4P – PRAVO I PREVENCIJA – PREVENCIJA I PODRŠKA ZA STARIJE I
NEMOĆNE„ financiranu sredstvima Ministarstva za demografiju,
obitelj, socijalnu politiku i mlade. Radionice su primarno
namijenjene osobama starije životne dobi. Prva je to od šest
radionica koju će Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
provoditi na području Vukovarsko-srijemske županije. O ugovoru o
dosmrtnom i ugovoru o doživotnom uzdržavanju, ugovoru o
darovanju te nasilju nad starijim osobama govorila je naša
pravnica Melita Bošnjak. O oporuci, o raskidu ugovora, te položaju
u sudskom postupku govorila je naša suradnica Jelica Balog,
odvjetnica iz Vukovara. O pravima iz sustava socijalne skrbi,
izvaninstitucionalnim uslugama govorila je naša suradnica Ivana
Buday, diplomirana socijalna radnica iz Vukovara. Sudionice su
imale mogućnosti postavljati pitanja u svezi teme a u odnosu na
vlastita iskustva.

60
U sklopu projekta "4P-Pravo i prevencija - Prevencija i podrška za
starije i nemoćne" organizirali smo u Županji, 26. srpnja 2017. godine
u Maloj gradskoj vijećnici drugu radionicu.

Na radionici su gđa. Jelica Balog i Melita Bošnjak govorile o
ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, a Ivana Buday
o izvaninstitucionalnoj skrbi. Neposredno prije održavanje radionice
u Županji, stručna suradnica Melita Bošnjak, dala je kratki intervju za
Radio Županja koji se može poslušati na stranici Radija Županja.
Melita Bošnjak govorila je o razlici ugovora, nasilju nad starijima te
programima Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.

19. rujna organizirali smo radionicu u gradskoj udruzi umirovljenika
Vinkovci. Odvjetnica Jelica Balog iz Vukovara i Melita Bošnjak
govorile o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, a
Ivana Buday o izvaninstitucionalnoj skrbi za starije.

61
27. rujna organizirali smo edukaciju za građane starije životne dobi
u Otoku i Starim Jankovcima na temu zlouporabe ugovora o
doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, nasilju nad starijima, nasilju u
obitelji. Melita Bošnjak govorila je o ugovorima o doživotnom i
dosmrtnom uzdržavanju, oporuci i ugovorima o darovanju, Miren
Špek o nasilju nad starijima, nasilju u obitelji, te položaju i djelokrugu
Udruge za podršku žrtvama i svjedocima a Marijana Skoko
izvaninstitucionalna skrbi za starije.

9. listopada organizirali smo edukaciju za građane starije životne
dobi u Vrbanji (pored Županje) na temu zlouporabe ugovora o
doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, nasilju nad starijima, nasilju u
obitelji. Edukacija u Županji posljednja je edukacija u sklopu
navedenog projekta. Ovom prilikom zahvaljujemo se Općini
Vrbanja na prostoru vijećnice i gospođi Purić iz Udruge
umirovljenika Vrbanja/Županja.

62
+ 3-PIP-PODRŠKA, INFORMIRANJE, PRAVNA POMOĆ USMJERENA
ZAŠTITI STARIJIH OSOBA

U studenom smo započeli s projektom „3-PIP-PODRŠKA,
INFORMIRANJE, PRAVNA POMOĆ USMJERENA ZAŠTITI STARIJIH
OSOBA“, financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku RH, koji za cilj ima pružanje podrške
starijima u smislu edukacije i sprječavanja zlouporabe ugovora o
dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju. Udruga projekt provodi u
partnerstvu s Udrugom žena Vukovar.
Projekt će se 2017. i 2018. godine provoditi na području
Vukovarsko-srijemske županije (Grad Vinkovci, Vukovar i Županja te
Općine Tovarnik, Tompojevci, Borovo, Ilok i Nuštar) te Osječko-
baranjske županije (Grad Osijek i Đakovo, te Općine Bizovac i
Erdut/Dalj).

63
Donatori Udruge
u 2017. godini

64
Medijska pokrivenost
u 2017. godini
TV: RADIO NOVINSKI TISAK: INTERNET
GOSTOVANJA: PORTALI

N1 Televizija Narodni radio Večernji list Osijek 031

HRT – STUDIO 4 Radio Dubrovnik HINA Baranja.net

NOVA TV Radio Đakovo Glas Slavonije VoxFeminae

Z1 Televizija Radio Aktivitet na Vukovarske Portal Večernji
YammatFM-u novine list

Osječka HRT Radio Osijek Pakrački list Vukovarska
Televizija pozitiva

Vinkovačka TV HRT Radio Dubrovačke Google Ad
Vukovar novine Grants.

TV Dubrovnik Hrvatski radio Slobodna SBportal
Vukovar Dalmacija

HRT Rijeka 1. Program Teletekst – HRT 2 Pakrac Portal
hrvatskog radija – broj 878

Jabuka TV 2. Program
Hrvatskog radija

RTL Televizija HRT Radio Pula

Slavonska TV Radio Novska

Brodska TV Radio Krk

HRT Radio
Varaždin

HRT Radio Knin

Radio Dunav

Radio Borovo

Radio Petrinja

65
66