Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta

Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03

SADRŽAJ
SADRŽAJ..........................................................................................................................1 UVOD................................................................................................................................2 PRISUSTVO FIRME NA INTERNETU..........................................................................4 FAZA PRIPREME PRISUSTVA FIRME NA INTERNETU..........................................5 FORMIRANJE INTERNET TIMA..............................................................................5 IDEJA O INTERNET PRISUSTVU.................................................................7 CILJEVI INTERNET PRISUSTVA................................................................7 SM@RT MODEL .......................................................................................................8 Definisanje Internet biznis plana...............................................................................9 Situaciona analiza......................................................................................................9 Izrada i implementacija marketing plana ................................................................11 Kontrolna faza ........................................................................................................11 KONCEPT INTERNET PRISUSTVA............................................................................13 NASTUP FIRME NA WWW SERVISU INTERNETA.....................................16 KREIRANJE WEB SAJTA.........................................................................................18 Faza građenja Internet prisustva..................................................................................24 Internet promocija poslovnog sistema........................................................................24 Prijavljivanje na svetske i domaće pretraživače i kataloge.....................................25 Baner............................................................................................................27 Markica....................................................................................................................29 Pop-up prozor..........................................................................................................29 Pop under prozor......................................................................................................29 Pop up animacije (u rich-media formatu)................................................................29 Rich media ads.........................................................................................................29 Net reklame zasnovane na tekstu.............................................................................30 Nagradne igre Sponzorisane rubrike / linkovi........................................................31 Razmena linkova ....................................................................................................31 Direktni e-mail marketing............................................................................32 Spam....................................................................................................................33 PERMISSION MARKETING.............................................................................33 Mailing liste.......................................................................................................34 NETIKECIJA......................................................................................................36 Ostale internet marketing tehnike ...........................................................................38 PRIMERI USPEŠNIH INTERNET PROMOCIJA.....................................................38 Tell a Friend.............................................................................................................38 E-book efekat...........................................................................................................39 Zaključak.........................................................................................................................40 LITERATURA................................................................................................................41

1

Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta

Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03

UVOD
U početku je Internet predstavljao zajednicu korisnika zatvorenog tipa, a globalna mreža se koristila iz profesionalnih i obrazovnih razloga i kao društveni forum - Usenet. Usenet je predstavljao mesto na kome se sticalo na hiljade oglasnih tabli i gde se raspravljalo o raznim temama. Kao početak marketinga na Internetu uzima se april 1994. godine kad je na skoro sve Usenet grupe bila postavljena prva reklama. I pored velike uzbune i negodovanja koje je izazvao u sajber zajednici ovaj prvi reklamni oglas je doneo i komercijalne efekte na taj način skrećući pažnju poslovnog sveta na mogućnosti koje nudi ovaj medij. Može se reći da se u današnje vreme sve kompanije trude da izgrade svoje prisustvo na Internetu, bilo da se radi o firmama koje posluju samo na Internetu (tzv. dot.com kompanije), ili o onima koje ga koriste samo za deo svog poslovanja. Internet pruža sjajne šanse za rast svim kompanijama jer razvoj proizvoda i njihovo lansiranje postaju jeftiniji. Olakšan je pristup potencijalnim klijentima i investitorima, a takodje je moguće jednostavnije obaviti proces segmentacije i testiranja potencijalnog tržišta. Kako broj Internet korisnika raste iz dana u dan sve firme u okviru planova svog elektronskog poslovanja posebnu pažnju moraju da obrate na reevaluaciju svoje marketing strategije i da konstantno istražuju nove mogućnosti i izvore konkurentske prednosti koje rast Interneta pruža. Internet marketing je u svetu već postao značajan segment u javnom prisustvu svih velikih, pa i malih pravnih i fizičkih lica. U Srbiji se Internet kao medijum jos uvek često bez razloga potcenjuje, ali je sve veći broj ljudi koji razumeju neophodnost i elektronskog prisustva. Priključak ka Internetu više nije stvar prestiža i želje pojedinca, to je postala neophodna stavka u radu svake firme. Ukoliko vas nema na internetu, kao da ne postojite. Internet donosi sa sobom brojne prednostim pa nije iznenadjujuće kada se pogleda broj domaćinstava i pravnih lica koje su se priključile na internet u poslednjih 30-ak godina.Najveći broj korisnika Interneta je iz Azije i po istraživanjima prelazi preko 705 miliona korisnika (slika br.1), dok se po podacima od 30. juna 2009. godine u Srbiji nalazi 2,602,478 korisnika internet usluga (slika br.2). Agencija za statistiku Evropske Unije, EuroStat objavila je rezultate istraživanja, a u vezi korišćenja Interneta, firmi sa 10 i vise zapošljenih iz država članica Evropske Unije u 2008. godini. 93% firmi ima pristup internetu. U tom pogledu idealan je Island gde svih 100% firmi sa 10 i vise zapošljenih ima pritup internetu. Odmah iza njega su Norveška i Finska sa 99% i Danska sa 98%. Na začelju je Rumunija sa 67 procenata. Kada je reč o brzom internetu, i tu je Island prvi sa 99%, pa Španija, Francuska i Finska sa 92%. Manje od 60% firmi koje imaju brz internet su jedino u Rumuniji (44%), Litvaniji (56%) i Poljskoj (59%).

2

Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta

Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03

Slika br.1 Broj korisnika Interneta po kontinentima izražen u milionima

Srbia

7,379,339

2,602,478

35.3 % Procenat korisnika interneta

550.6 % Rast korisnika interneta od 2000-2009

0.6 % Procenat korisnika interneta u Srbiji u odnosu na Evropu

Država

Broj Broj korisnika stanovnika interneta

Slika br.2 Analiza Internet korinika u Srbiji

Prednosti Interneta su mnogobrojne:     Smanjuju se troškovi kroz unapredjenje poslovanja firme. Firma zauzima stratešku poziciju na tržištu čime stvara i pridobija nove klijente, a time održava konkurentnost. Stalno prisustvo na Internetu kroz razne aktivnosti gradi imidž moderne, pouzdane i jake firme. Preko Interneta možete lako ispitati želje i potrebe vaših kupaca.

3

Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta

Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03

PRISUSTVO FIRME NA INTERNETU
Prisustvo firme na Internetu nikako ne bi trebalo da bude bukvalno prenesena brošura ili propagandni letak. Internet prisustvo ne bi smelo da podrazumeva samo predstavljanje proizvodnog programa firme, eventualno sa cenovnikom i kontaktima na web prezentaciji. Prisustvo firme na Internetu ima smisla i doneće uspeh ako je adekvatno osmišljena strategija marketinga i poslovanje firme na Internetu. Posedovanje e-mail adrese ili postavljanje web prezentacije nikako ne znači da je posao oko Interneta završen i da će se samo time ostvariti neka finansijska korist. Cilj kvalitetnog prisustva firme na Internetu treba koncipirati kao stalnu komunikaciju sa potencijalnim, ostvarenim i stalnim klijentima, ili poslovnim partnerima, radi poboljšanja prodaje proizvoda i usluga. Tri važna koraka ka postizanju uspešnog prisustva firme na Internetu: 1. Stvaranje mogućnosti da zainteresovani korisnik na jednostavan način pronađe firmu (“vidljivost” firme na Internetu) 2. Stvaranje online kredibiliteta 3. Ostvarivanje veza sa zainteresovanim korisnicima Ono s čime svaka on-line marketing služba treba da računa, to je princip jednakih šansi za uspeh ili neuspeh. Postoji više razloga za ovu pojavu:  Postavljanje nove web prezentacije, ili jednostavno zakupljivanje e-mail adrese nikom ništa ne znači sve dok se takvi događaji adekvatno ne objave (propagiraju). Nezamisliva je količina podataka i milionski broj firmi on-line ravnopravno dostupnih svima u svako vreme.  Ukoliko krećete u Internet avanturu, pretpostavite da to što vi želite da ostvarite on-line, neko već radi. Niko ne čeka baš vas da odradite posao koji ste zamislili.  Zamislite da je vaše prisustvo na Internetu pravi početak po principu ulaženja u novi posao. Sva prethodna iskustva u poslovanju samo će vam pomoći da uz kvalitetnu Internet marketing strategiju ostvarite vaš cilj online prisustva.

4

nego obrnuto. isto tako omogućava korisniku da bude Neko.. U zavisnosti od vrste firme i njenih raspoloživih finansijskih i ljudskih resursa.drugi koji održava kreirani poslovni sistem na Internetu. Ovaj problem se premošćava adekvatnom promocijom prisustva firme na Internetu. Ostvarivanje veza sa zainteresovanim korisnicima Firma koja koristi mogućnosti direktne online komunikacije izgradiće poverenje Internet korisnika.. Mnogo se češće dogodi da firma svojim prisustvom pokvari teško stečeni kredibilitet.jedan tim koji kreira strategiju nastupa firme na Internetu. a ne anonimni kupac. trebalo bi da oforme najmanje dva tima stručnjaka: .Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta ″Vidljivost″ firme na Internetu Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Postizanje mogućnosti da se Internet prisustvom dostigne do većeg broja eventualno zainteresovanih korisnika predstavlja veliki problem upravo zbog velikog broja firmi koje se već nalaze on-line. Stvaranje online kredibiliteta podrazumeva davanje kvalitetnih besplatnih informacija iz oblasti delovanja firme. Veoma je malo naših firmi koje su svoje Internet prisustvo u startu bazirale na korišćenju njegovih mogućnosti u komunikaciji sa zainteresovanim korisnicima. Direktnom komunikacijom sa potencijalnim i ostvarenim klijentima firma dobija uvid u stvarno stanje i raspoloženje koje se odnosi na njene proizvode i usluge. posao kreiranja i sprovođenja strategije nastupa na Internetu može se poveriti specijalizovanim Internet firmama i u sklopu firme. Stvaranje online kredibiliteta Uspeh firme u realnom svetu ne znači automatski i uspeh na Internetu. FAZA PRIPREME PRISUSTVA FIRME NA INTERNETU FORMIRANJE INTERNET TIMA Kada ozbiljni poslovni sistemi žele da krenu u osmišljavanje i sprovođenje adekvatne strategije razvoja online poslovanja. a koje će zainteresovati korisnike toliko da će zapamtiti i u svom bookmarku/e-maila dresaru sačuvati informaciju o vama: proizvod/usluga-vaša firma. i . 5 . neophodno je adekvatno poznavanje i korišćenje mogućnosti koje Internet pruža putem svojih servisa. Da biste postigli ovakvo interesovanje.

U slučaju da sajt nema programskih modula (statički HTMLsajt). 1 HTML (HyperText Markup Language. prilagođene intranet/ekstranet/web okruženju. ekstranet i Internet. Programer – osobe koje kreiraju i održavaju programske module i baze podataka prilagođene intranet/ekstranet/Internet okruženju. Internet PR menadžer . Za marketing. Urednik/tim menadžer – osoba odgovorna za funkcionisanje kompletnog Internet tima. ili ima ljudske resurse za samostalno definisanje Internet strategije. programer se zadužuje za kreiranje HTML 1 koda. upravlja celim projektom.osobe koje prate efekte prisustva firme na Internetu. Internet marketing menadžer –. u samoj firmi mora postojati osoba (osobe. šta su proizvodi i usluge firme.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Bez obzira da li firma prepušta kompletan posao oko kreiranja poslovnog nastupa na Internetu nekoj drugoj firmi ili pojedincu. PR (odnosi s javnošću) i menadžment poslovne funkcije u timu su neophodni: • • • • Kreator sadržaja (novinar. U slučaju da firma u poslovanju koristi intranet. Da bi se ostvario plan kreiranja i sprovođenja strategije prisustva firme na Internetu mora se oformiti tim koji je zadužen za sprovođenje. 6 . u tim zadužen za prisustvo firme na Internetu treba angažovati za tehničke poslovne funkcije: • • • Administrator sistema . kreiraju i sprovode marketinške strategije prilagođene intranet/ekstranet/web okruženju.osoba (jedna ili više njih) koje tehnički održavaju kompletno intranet/ekstranet/Internet okruženje. itd. na koji način ona funkcioniše u realnom svetu. Web dizajner/dizajner – osobe koje se staraju o vizuelnom identitetu prilagođenom intranet/ekstranet/web okruženju.osobe zadužene za osmišljavanje i sprovođenje poslovne komunikacije sa zaposlenima u firmi i van firme. Često se dešava da firme za tehničke poslovne funkcije pri kreiranju prisustva na Internetu angažuju spoljne resurse. PR menadžer) – osobe zadužene za prikupljanje i kreiranje sadržaja prilagođenih intranet/ekstranet/web okruženju. jezik za označavanje hiperteksta) je opisni jezik specijalno namenjen opisu veb stranica. kontroliše efekte i kreira izveštaje menadžment timu. održavanje i unapređenje celokupnog poslovnog online nastupa. tim) koja će definisati i pružiti informacije o tome koji su poslovni ciljevi firme.

idejno novi nastup je veoma teško ostvariti. Firme ili pojedinci izrađuju ″vidljive″ Web prezentacije samo ako poznaju mogućnosti Interneta i načine da se ta njihova znanja kvalitetno pretoče u online prisustvo firme za koju rade. isključivo zavisi od znanja i sposobnosti zaposlenih u preduzeću ili od pojedinca ili grupe koji su angažovani za taj posao. U poslednje vreme skoro svi idejno inovativni pristupi predstavljaju upravo modifikaciju nekog postojećeg pristupa. Poznati marketinški principi iz realnog sveta uglavnom veoma dobro funkcionišu i na Internetu i čitav arsenal korišćenih ideja iz realnog sveta već funkcioniše online. rukovodstvo preduzeća zaključi da i njihovo preduzeće treba da se pojavi online. Od pronalaženja nove ideje. ili formiraju vlastite timove za Internet. preduzeća sve češće angažuju stručnjake. Obično. Kvalitet prisustva preduzeća na Internetu. proizvoda ili usluga? Na koji način se obavlja poslovanje? Koje prednosti postoje u sklopu ukupnog poslovanja firme u odnosu na konkurenciju?  Koji se sistem promocije koristi u realnom svetu?       CILJEVI INTERNET PRISUSTVA Najvažniji ciljevi Internet prisustva firme su: • poboljšanje komunikacije ili odnosa s klijentima. Iz tog razloga i kod nas. Ideja vodilja za Internet prisustvo firme u idealnom slučaju je prilagođavanje poslovanja firme poslovanju putem Interneta. 7 .[1] Najveće rezerve u otkrivanju novih ideja postoje u sjedinjavanju mogućnosti Internet servisa sa potrebama njihovih korisnika. mnogo realnije je ići na modifikaciju nekog od postojećih idejnih rešenja Internet prisustva. Postavlja se pitanje kako doći do ideje o Internet prisustvu firme.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 IDEJA O INTERNET PRISUSTVU Iako se stručnjaci koji prate razvoj Interneta slažu sa time da je Internet još u fazi embrionalnog razvoja. Ovo je jedan od važnih razloga zašto je potrebno veoma dobro poznavati funkcionisanje Interneta kao medija. Treba sagledati poslovanje firme u realnom svetu u svetlu sledećih pitanja: Ko predstavlja ciljno tržište? Koji je posao u pitanju? Da li ciljno tržište firme postoji na Internetu? Da li na Internetu postoji interes za tu vrstu posla. • smanjenje troškova poslovanja i • povećanje profita. u poslednje vreme. međutim. ali nedovoljno brižljivo biraju tim izvršilaca. Najveći broj preduzeća pojavljuje se na Internetu na neki od oprobanih načina. • dolaženje do novih klijenata.

obzirom da je najsigurniji. Model Sm@rt je namenjen definisanju marketing nastupa na “našem” Internet prostoru.  Business to Business prodaja (poslovanje s firmama). Reedz-ov model i Zimmerman-ov model. 8 . ovaj segment korišćenja Interneta u našim uslovima tek očekuje puni razvoj. Ovaj model se bazira na pretpostavci da je e-marketing proširenje.  Edukacija. tako da je mogućnost njihove implementacije u domaćim uslovima veoma diskutabilna. Pravo kupovanje online u našoj zemlji tek se očekuje u budućnosti. To su npr. što dovodi u pitanje praktičnu primenu istih. Ovaj sistem prodaje putem Interneta može biti i najisplativiji. može da se uoči da postoji nekoliko modela marketing nastupa na Internetu koji se favorizuju. SM@RT MODEL U literaturi koja se bavi internet marketingom (posebno stranoj). u zavisnosti od usvojene ideje o Internet prisustvu.  Podrška klijentima (customer support). Osnovni razlozi oglašavanja na Internetu u zavisnosti od jasno definisanih ciljeva Internet prisustva su:  Generisanje novih klijenata. Bez obzira da li je u pitanju edukacija stalnih ili potencijalnih klijenata. Većina velikih firmi prvo se odlučuje na ovaj korak. Pre svega ovi modeli su veoma uopšteni. pogotovo sa već ostvarenim klijentima. Međutim. tada se modeli prisustva i oglašavanja značajno razlikuju u odnosu na slučaj u kome je cilj prodaja proizvoda ili usluga online.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Ciljevi se mogu ostvariti direktno ili indirektno. Ako je cilj samo online prodaja – treba biti oprezan. ili edukacija uopšte. kao što su SAD i Evropa. Drugi veliki nedostatak jeste orijentisanost ovih modela na razvijene ekonomije. i ako se nigde ne pogreši u proceni. a ne zamena klasičnog (offline) marketinga. Sistemi online promocije u poslovanju između firmi. Internet prisustvo firme predstavlja i jedan od načina oglašavanja. Ako se planira ovaj način prodaje. promociji i realizaciji – može se očekivati visok profit. Ukoliko je cilj Internet prisustva generisanje/pridobijanje potencijalnih klijenata.  Direktna prodaja (Business to Consumer). što takođe može biti definisano kao cilj. značajno se razlikuju od ostalih sistema oglašavanja. Internet Bullsey MarketingMode lSM . u pokušaju implementacije ovih modela u našim uslovima uočavaju se brojni nedostaci.: Ellswort-ov model.

psihografska segmentacija. profitabilnost proizvoda. • Izrada i implementacija marketing plana.3 Faze Sm@rt modela Sm@rt model se sastoji od četiri faze: • Definisanje internet biznis plana. odnosno korisnika usluga. konkurenciju. geodemografska segmentacija. kupaca i tržišta. 9  . kadrovske sposobnosti. Poslovni ciljevi preduzeća se definišu na nivou kompanije tako da zadovolje očekivanja vlasnika i deoničara. segmentacija tržišta (omogućava da se pravilno utvrdi ciljno tržište. a postoje geografska segmentacija.kupaca. Misija preduzeća je svrha ili razlog postojanja preduzeća/organizacije. segmentacija industrijskih tržišta). segmentacija prema korisnosti. pre svega. opis proizvoda/usluga. demografske i ostale karakteristike tržišta. zadovoljenje potreba i zahteva kupaca. Poslovna filozofija se bazira na marketing koncepciji koja potvrđuje da su ciljevi preduzeća. Pri definisanju ciljeva važno je izvršiti analizu: tržišne pozicije kompanije i proizvoda. demografska segmentacija. konkurencija). Zbog toga se preuzimaju sledeće akcije:  istraživanje marketinga koje obuhvata: stanje na tržištu (faktori okruženja. Ključ za postizanje ciljeva sastoji se uodređivanju potreba i želja ciljnih grupa i ispunjenju tih želja na uspešniji način od konkurencije. trendovi. konkurentnosti. • Situaciona analiza. kontrolna faza DEFINISANJE INTERNET BIZNIS PLANA Prva faza marketing nastupa preduzeća /organizacije na Internetu predstavlja definisanje Internet biznis plana čime se obuhvata poslovna filozofija.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Slika br. SITUACIONA ANALIZA Osnovni zadatak ove faze je detaljna analiza faktora koji se odnose na okruženje. misija i poslovni ciljevi preduzeća/organizacije. tehnološku i finansijsku sposobnost. segmentacija prema statusu korisnika . identitet proizvoda i preduzeća. tržište. • Evaluacija i reevaluacija plana. produktivnosti. kupce i samo preduzeće/udruženje.

Pre izlaska sajta www. akronim od engleskih reči: Strengths. Slika br.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta    Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 analiza konkurencije.radar. izvršena je analiza stanja sajtova o automobilima u Srbiji i došlo se do zaključka da potencijalni broj dnevnih poseta može ići od 15 do 20 u realnim okolnostima. Neophodno je prikupiti informacije o konkurentima i proceniti broj potencijalnih posetilaca na koje možete računati nakon postavljanja vaše prezentacije na internet. Situaciona analiza sajta www. prilike.polovniautomobili. pretnje) je tehnika strategijskog menadžmenta putem koje se uočavaju strategijski izbori dovođenjem u vezu snaga i slabosti preduzeća sa šansama i pretnjama u eksternom okruženju..co. 10 . Dat je primer na sajtu www. Weaknesses. 4 Poredjenje internet stranica po broju dnevnih poseta prema podacima sa sajta www. procena sopstvene pozicije preduzeća (SWOT2 analiza i sagledavanja konkurentske pozicije preduzeća/organizacije) i po potrebi redefinisanje postavljenih marketinških ciljeva.polovniautomobili. slabosti. Na slici je prikazan jedan od sajtova koji poredi na osnovu broja poseta sajtove sličnih kategorija i rangira ih.com na Internet.snage.radar.co. Threats . Opportunities.com Vrlo je važno odrediti mogućnosti plasiranja informacija u Internet okruženju u kojoj želite prezentovati svoj sajt.yu 2 SWOT analiza (engl.yu. SWOT analysis.

           11 . vizuelni dizajn Web sajta. koji obuhvata cilj marketinga ili cilj promocije na Internetu (između ostalog ovaj deo marketing plana podrazumeva i opredeljenost da li firma/organizacija želi da sarađuje sa novim ili sa već postojećim klijentima. razmatra se kao zasebna faza u razvoju Sm@rt modela. opisi pojedinih koraka u izvođenju marketinškihkompanija. najjednostavnije rečeno. načini komunikacije sa korisnicima usluga putem Interneta) Definisanje vremenskih rokova Dizajniranje promotivnih kompanija Kreiranje dodatnih marketinških materijala (članci. slogan. Često se kreira u sklopu biznis plana. odnosi s javnošću. Sastavni delovi Internet marketing plana su:  Sažetak ili apstrakt. logo. takođe ovaj deo daje sliku o tome da li želimo da uvodimo korisničke servise. a do ovakvih podataka se dolazi istraživanjem. koja se mogu preuzeti iz biznis plana. Formulisanje strategija marketing komunikacije. biznis plan marketinških aktivnosti na Internetu. Njegova svrha jeste organizacija marketinških aktivnosti na Internetu. koji uključuje i tehnologiju izvođenja ovih aktivnosti. marketinške aktivnosti koje imaju za cilj ostvarivanjedirektnog odgovora na promociju (prodaja. istraživanja i razvoj proizvoda. Kontrolna faza se bazira na statističkoj analizi Web saobraćaja koja predstavlja osnovu procesa evaluacije prethodnih aktivnosti u razvoju modela. koje mogu biti: promocija koja ima za cilj povećanje vidljivosti firme ili stvaranje lojalnosti. edukacija tržišta. objedinjavanje potrebne dokumentacije Sprovođenje sopstvenih istraživanja tržišta Planiranje različitih manifestacija i sajmova Merenje efekata marketinških aktivnosti KONTROLNA FAZA Kontrolna faza predstavlja poslednji korak u izradi marketing plana. distribucija i demonstracija proizvoda.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 IZRADA I IMPLEMENTACIJA MARKETING PLANA Kod Sm@rt modela. usluge i podrška Planiranje Internet marketing budžeta Formiranje marketinškog tima Kreiranje korporativnog identiteta firme (misija.). ali može da se pravi i kao samostalan dokument. da li želimo ostvarujemo kontakt sa korisnicima ili jednostavno želimo da se oglašavamo) Analiza statistika Internet tržišta. izrada i implementacija marketing plana se bazira na Internet marketing planu Kim Bayne-a: Internet marketing plan je. vizija. marketing taktike. koje se kreiraju u zavisnosti od vrste potrebnih promotivnih aktivnosti. ali usled značaja koji ima u procesu implementacije. koji obuhvata definisanje delova Cyber prostora gde se može ostvariti cilj marketinga. tj. uručenjena grada.

Ti podaci sadrže adresu sa koje je posetilac dosao. sugeriše se vraćanje na prethodnu fazu (izrada i implementacija marketing plana). Testiran je sajt www. Posete se beleže u “log” fajlove koji u sebi sadrže detaljne podatke o posetiocu sajta. vreme u koje je poseta registrovana… U slučaju da dobijeni rezultati nisu zadovoljavajući.com na pretraživačima www. Konkretni rezultati poseta se mogu proveriti raznim internet alatima koji su u mogućnosti da obezbede široku lepezu podataka o posetiocima.com 12 .trafficestimate. Jedan od njih je pronalaženje prezentacije na rang listama pretraživača.com i www.polovniautomobili.com Slika br. 4 Prikaz broja posetilaca za mesec dana prema podacima sa sajta www.alexa.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Koraci kontrolne faze su: • Definisanje ciljeva kontrolnog mehanizma • Provera ranga kompanijskog sajta na pretraživačima • Prikupljanje podataka i • Analiza rezultata. vrstu i verziju pretraživača koji koristi.trafficestimate. Postoje razni načini da se proveri položaj Internet sajta.

Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 juče 7 dana avg 1 mesec avg 3 meseca avg 3 meseca promena 23 18. Ukratko.com KONCEPT INTERNET PRISUSTVA Koncept Internet prisustva mora sadržati strogo definisan scenario za sve njegove faze razvoja.9 19. nastup firme na Internetu se planira do najsitnijih detalja.5 Procenat internet korisnika koji su posetili sajt www. da jedni druge podržavaju. To se može postići na sledeći način:     Napraviti spisak svih trenutnih i planiranih poslova kojima se firma bavi.4 18. 13 . od primene ideje o Internet prisustvu do načina poboljšanja njegovih efekata. Prikupiti podatke za razradu koncepta prisustva firme na Internetu na osnovu odabranih ideja. Svi poslovi unutar firme treba da budu u međusobnoj pozitivnoj interakciji. Proveriti koliko ovi poslovi međusobno doprinose položaju firme.polovniautomobili.2 1% Slika br. Odabrati ideje o prisustvu firme online koje se uklapaju u poslovnu politiku.

navikama. prema geografskoj rasprostranjenosti. finansijskim sposobnostima. neće se puno postići. Kvalitetan odabir i integracija ovih strategija trebalo bi da daje veći rezultat nego njihov prosti zbir (sinergija) Većina firmi nastupa u online areni sa upola gotovim konceptom.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Konkretnoj kampanji online prethodi određivanje koncepta tog nastupa. interesovanjima. kojim elementima održavati prednost nad konkurencijom. Da bi Internet prisustvo donelo i finansijske efekte. treba odrediti strategiju održavanja odabrane prednosti. Treba iskoristiti raspoloživa iskustva i na osnovu njih isplanirati kako nastupiti u sajber prostoru:  Odrediti kombinaciju različitih marketinških strategija čiji su rezultati najmanje desetostruko veći u odnosu na njihovu cenu. ovu informaciju čuva određeno vrijeme. Mnoge firme na Internetu ne razmišljaju o vrednosti onoga što nude klijentima i posledično pozitivni finansijski efekti izostaju. pa je i u vezi s tim potrebno imati ideju: na koje sve načine. Nakon što se odluči koju prednost firme iskoristiti online. Bez prednosti u odnosu na konkurenciju mali su izgledi da će online posao doneti očekivane rezultate. treba odrediti na koji će način upotreba ovih prednosti definisati online nastup i izabrati one prednosti koje najpreciznije dovode do zamišljenog cilja Internet prisustva. Na Internetu se dobre ideje lako kopiraju. uzrastu. Što preciznije treba utvrditi ko su ciljni korisnici. polu.    Jasno definisanje prednosti firme u odnosu na konkurenciju i prilagođavanje tih prednosti online okruženju je jedan od osnovnih preduslova za formiranje kvalitetnog koncepta Internet prisustva. 3 Na engleskom jeziku postoji više naziva za ove programe associate. Iz ovih razloga preporuka je ustanoviti online prednosti firme u odnosu na konkurenciju. ali bez volje. affiliate ili refferal programi. firma Amazon je prva uvela dilerski program3. Detaljna razrada koncepta prisustva firme na Internetu sa validnim podacima i predviđanjima donosi realne pozitivne rezultate Izabrati i fokusirati se na odabrane ideje. treba odrediti ciljnu grupu ili ciljne grupe potencijalnih klijenata. Program evidentira odakle je posjetilac stigao. Ta vrednost za klijente je u uskoj vezi sa konkurentnim prednostima firme. vlasnik web stranice sa kojeg je posjetilac došao dobiva proviziju 14 . Takođe. Kada se prouče podaci o tome ko i s kakvim interesom pristupa Internetu. primena raznorodnih ideja i njihova konceptualna obrada razvodniće kampanju Osmišljavanje koncepta prisustva firme na Internetu bazira se na prepoznavanju potreba korisnika. Ako se posao radi dobro. sledeći taj odličan poklon posetiocu/klijentu danas postoji na desetine hiljada različitih dilerskih programa – ali Amazon održava svoje prednosti nad njima. Npr. Potrebno je napraviti listu osnovnih prednosti u odnosu na konkurenciju. Tajna uspeha online leži u kombinaciji konkurentnih prednosti sa entuzijazmom. potrebno je ponuditi nešto što ima vrednost za buduće online klijente. obrazovanju itd. i ako taj posjetilac kupi proizvod.

oni će se. izvinjavajući se za pretrpljenu štetu ma kolika ona bila. 15 . troškova za oglašavanje u tradicionalnim medijima. proizvod koji se teško može prodati putem Interneta. Ne postoji jednostavan odgovor na pitanje šta treba uraditi da bi potencijalni klijent postao kupac. Pružiti sve vrste informacija koje su potrebne da bi se potencijalni klijenti odlučili za kupovinu. odnosno sve veći broj online kupaca kupovaće na manjem broju velikih sajtova. s jedne strane. Internet nije raj za trgovinu svim proizvodima i uslugama. ili sistem distribucije. tokom vremena. Uštede se postižu i u smanjenju obima štampanog materijala (od internih dokumenata koji se mogu prosleđivati intranet mrežom. Kvalitetno periodično obnavljanje informacija. Ova taktika Amazonu povećava za 66% ponovnu prodaju. ako se potencijalni klijenti samo uopšteno interesuju za poslovanje firme. Smanjenje različitih troškova online komunikacijom. Amazon.. lakše opredeliti za kupovinu. Poznavanje klijenata i njihovih potreba. i slično).. ako za to postoji spremnost. ″vezaće″ potencijalne klijente. Budući da je na Internetu moguće pružati mnoštvo informacija. kada dođe do nekog problema. Zato je potrebno osmisliti koncept Internet prisustva koji se bazira na pružanju opštih i posebnih informacija koji se odnose na proizvode ili usluge firme. itd. do propagandnih brošura. najvažnije je:    Pružiti najnužnije informacije koje su u vezi sa proizvodom ili uslugom. brzina. Pružiti i dodatne informacije. Korišćenjem postojećih baza znanja na Internetu i proučavanjem online konkurencije može se doći do podataka o tome koliko je opravdano postaviti online ili povući iz ponude određeni proizvod. u smanjenju putnih i drugih troškova (slanje dokumenata između poslovnica. uslugu. službena putovanja. a s druge strane procentualno veoma mali broj sajtova opstaje na osnovu prodaje proizvoda i usluga.com svaki put. telefaksom i poštom. Prema pomenutom istraživanju kompanije Forrester Research 61% online prodavaca više voli da zadobije nove klijente umesto da prikuplja podatke o stalnim klijentima i stvara lojalne kupce. cena i interaktivnost sa korisnicima predstavljaju najočigledniju prednost Interneta u odnosu na klasične medije. i samim tim. ako se potencijalni klijenti spremaju za eventualnu kupovinu. smanjenju troškova distribucije. Najnoviji trendovi idu ka objedinjavanju uspešnih ″online prodavnica″. U svetskim razmerama značajan broj pojedinaca i firmi kupuje putem Interneta sve i svašta. i usklađivanje prisustva na Internetu sa njihovim potrebama dovodi ih do ponovne kupovine. Neko može imati dobar proizvod koji se teško distribuira ili pak. šalje e-mail poruke kupcu. Nasuprot nebrizi većine online prodavnica. Na osnovu dobijenih podataka o pomenutim uštedama može se formirati budžet formiranja prisustva firme na Internetu. i slično).Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Postavlja se pitanje koje su informacije potrebne potencijalnim klijentima. Moguće je napraviti kalkulaciju ušteda u komunikaciji telefonom.

Web servis omogućuje arhiviranje podataka. Svaka firma to može da iskoristi na načine koji odgovaraju njenim potrebama. narudžbine je primao putem Interneta. godine. uplašile su se da će im konkurentske firme preuzeti tržište svojim kvalitetnim prisustvom na Internetu. najveća kompanija za prodaju knjiga Barnes &Noble je zanemarila dešavanja oko poznatog sajta Amazon. najčešće treba prilagoditi formu ponude za Internet. U zavisnosti od svih prethodno iznetih elemenata koji će na kraju činiti prisustvo firme na Internetu. Dok se kompanija Barnes &Noble osvestila početkom 1998. News (Usenet) servis omogućuje komunikaciju sa velikim brojem potencijalnih korisnika odjednom. proizvodi nisu dovoljno dobro predstavljeni. IRC (Chat) servis omogućuje trenutnu komunikaciju sa korisnicima. Takođe. Međutim. potrebno je istražiti Internet.. njihovu dostupnost 24 sata na dan. Yahoo…) i 16 . potrebno je posećivati najbolje svetske pretraživače (Google. U klasičnom tržišnom svetu žestoke konkurencije pojava jednog moćnog činioca zabrinjava sve ostale koji su zainteresovani za isto ciljno tržište. potrebno je odrediti koji će se Internet servisi koristiti. Amazon je već bio najbolja investicija na Internetu i podstrek velikom broju vlasnika malih sajtova da krenu u online trgovinu. ili aktivnosti na Web servisu. To može izazvati mnoštvo nesporazuma.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 U zavisnosti od koncepta prisustva firme na Internetu. ukupno poslovanje se veoma često kreira tek kada firma počne da se bavi svojom mogućom Internet ponudom. sledeći korak je definisanje nastupa firme na servisu World Wide Web. uz pomoć različitih servisa koji postoje na Internetu. Odnosno. na koji način i u koje vreme. dobija se kvalitetnije i efikasnije prisustvo firme na Internetu. NASTUP FIRME NA WWW SERVISU INTERNETA Nakon što je definisana ideja i određen okvirni koncept prisustva firme na Internetu. i sl. obezbijede prije donošenja odluke o kreiranju prisustva firme na Internetu. uslugama. Uspeh Amazona uticao je na to da kupci steknu poverenje u trgovinu putem Interneta. mada to nije dovoljno.. zato bi bilo poželjno da se svi relevantni podaci o poslovanju. U pitanju je bio pojedinac koji je sam pakovao knjige i koristio poštanske distribucione kanale da bi ih poslao na ciljnu adresu. Korisno je imati i dodatne elemente ponude samo za Internet. Kombinacijom aktivnosti. Često se pod Internet prisustvom podrazumeva samo izrada Web prezentacije. Email servis omogućuje jednosmernu ili dvosmernu komunikaciju sa ciljanom populacijom korisnika. kompanije koje nisu imale sajt. Web je Internet servis koji omogućava neprestanu prisutnost (24 časa dnevno. Praksa pokazuje da veliki broj firmi nema definisanu predstavu o svojoj ukupnoj ponudi. Da bi se realno sagledali dometi konkurencije. interaktivnost. Zato se pod pojavljivanjem firme na Internetu najpre podrazumeva postojanje web prezentacije. čime se propuštaju potencijali ostalih servisa. 7 dana u nedelji).com. proizvodima.

budući da je sve što postoji na sajtu usmereno upravo na cilj firme.com) da se napravi spisak adresa konkurentskih firmi. prvo treba kreirati preciznu jedinstvenu ponudu. I u svetu. izrade sajta. tj. Jedinstvena ponuda na sajtu može se posmatrati i kao misija. zatim se zakupi e-mail adresa. Optimalna cena kvalitetnog prisustva naše firme. a nakon toga se razmišlja o kreiranju sajta. Dakle. Cena prisustva firme na Internetu izračunava se za svaki od sledećih elemenata:        Izrada koncepta sajta Izrada scenarija sajta Registracija domena Iznajmljivanje prostora Izgradnja sajta i generisanje sadržaja Promocija na Internetu Evaluacija i korigovanje rezultata Iskustvo govori da se kod nas poslovno prisustvo firme na Internetu gradi tako što se obezbedi tehnički pristup Internetu. a njegov kvalitet zavisi od veštine i znanja 17 . oni koji po firmama odlučuju o ozbiljnom uključivanju u Internet ekonomiju slabo poznaju Internet. Tako se dolazi do odgovarajućih informacija koje će pomoći da se definiše jedinstveni nastup firme na Internetu. Ipak. ponašati se u skladu sa ponudom i to će doneti uspeh preduzeću. Slična situacija je na celokupnom tržištu informacionih tehnologija. koja sadrži stavke izrade koncepta. angažovanja tima koji će održavati prezentaciju i promovisati je iznosi trenutno od 500 .Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 domaće (Krstarica. Fokusiranjem se dobija jedinstvena ponuda po kojoj sajt postaje prepoznatljiv. cilj. malo je naših preduzeća koja ulažu ovolika sredstva za svoje online prisustvo. Ukoliko firma želi uspeh online. Kvalitetno prisustvo firme na Internetu nije nimalo jeftina stvar. potom stvoriti koncept sajta u odnosu na ponudu. i analizirati pozitivne i negativne karakteristike njihovog prisustva na Internetu. Poznavanje funkcionisanja Interneta ostvaruje se njegovim aktivnim korišćenjem. svoje prisustvo na Internetu treba da budžetira isto onako kako se to čini pri osnivanju nove poslovne jedinice u firmi. Zatim je potrebno pažljivo pregledati te sajtove. Kod nas se novčana sredstva određuju uglavnom samo za izradu sajta. a pogotovu kod nas. Jedinstveni nastup predstavlja sredstvo za jedinstvenu prodajnu ponudu potencijalnim ili ostvarenim klijentima koji dolaze na web kao posetioci. Sajt se napravi. Firme uglavnom još nisu počele da formiraju posebna odjeljenja čiji bi direktori imali odgovarajuću moć odlučivanja u vođenju online marketinga ili posla.5 000 eura. najčešće nedinamičkog (po ugledu na organizaciju sadržaja u štampanim materijalima).

pomoću kojih se promoviše firma i njeni programi  Prodajna web prezentacija: prodaju se proizvodi i (ili) usluge firme  Prezentacije sa plaćenim pristupom: posedovanje informacija za koje će posetioci sajta platiti da bi ih koristili. Postoji nekoliko različitih vrsta web prezentacija u odnosu na sticanje finansijske koristi:  Standardne prezentacije firmi: daju se kvalitetne informacije o firmi i njenim proizvodima i (ili) uslugama (korporativne prezentacije)  Promocija firme preko određenog besplatnog servisa: na sajtu firme daju se kvalitetne besplatne informacije i (ili) usluge. KREIRANJE WEB SAJTA Kreiranje web sajta je poslednja faza u pripremnom periodu. a zarada se može ostvariti na sledeće načine:         Oglašavanjem firme i njenih proizvoda i usluga Prodajom standardnih proizvoda i usluga firme Prodajom specijalnih usluga preko Interneta (npr. i mora biti dostupna. Prisutna je tendencija poslednjih godina. Ove četri vrste prezentacija mogu se kombinovati sadržajima. besplatan e-mail servis. neophodan je projekat. npr. slike. da se veliki broj sajtova redizajnira. sa svojom tehnološkom infrastrukturom. Kada krene online promocija. Tako se može dogoditi da više posetilaca dođe na web prezentaciju na kojoj se popularno i 18 . onda oglašavanje. omogućio je vlasniku male firme da konkurentski stoji rame uz rame s poslovnim gigantima u realnom svetu. I u našoj zemlji i u svetu postoje timovi ili firme sposobne da naprave web sajt na osnovu projekta koji proizilazi iz prethodnih koraka u ostvarivanju prisustva firme na Internetu (pre svega na osnovu koncepta). Da bi web sajt počeo da se izrađuje. To je pravi redosled: prvo sajt. ono što se reklamira mora se odmah pokazati.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 firme (pojedinca) koja ga je izradila. čime se povećava posećenost web prezentacije) Prodajom oglasnog prostora na web prezentaciji Prodajom oglasnog prostora u email novinama Internet. audio i video materijal) i dizajn stranica web prezentacije. sadržaj (tekst. web prezentacija već mora biti na webu. Zbog prirode navika korisnika online servisa. prodaja nekog proizvoda za određeni procenat od profita) Poslovanje sa komitentima putem Interneta Internet servisom (postavljanjem nekog Internet servisa kao što je npr. informacije koje firma posjeduje u bazi podataka ili bazi znanja na Internetu) Prodajom proizvoda drugih firmi (to su različite vrste dilerskih programa. a pre objavljivanja prisustva firme na Internetu.

Isto tako. webmaster i eventualno administrator servera. Webmasteri su stručnjaci koji obično obavljaju sve radnje koje se odnose na web prezentaciju. webmaster komunicira sa posetiocima prezentacije u tehničkom smislu reči: kada postoje posebni linkovi za kontakt vezan za delatnost firme i kontakt vezan za webmastera posetioci se obraćaju pitanjima ili predlozima vezanim za prezentaciju. Tada će skočiti cena rada webmastera. ažuriranje linkova i sitne prepravke postojeće prezentacije.. U slučaju da ekipu zaduženu za održavanje prezentacije čine dizajner. nego što će posetiti online sajt na kojem se ovakva vozila kupuju.. Radi se o sledećim poslovima:       Izrada prezentacije Ažuriranje Dizajn Urednički poslovi Marketinške aktivnosti Odnosi s javnošću (korespondencija s posetiocima web sajta) To je skup poslova za brojčano ograničeni tim ljudi. kao i komunikaciju sa njenim posetiocima.) Predlozi koji se odnose na navigaciju (horizontalna. ažuriranje i praćenje novosti na tom području Pronalaženje strateških linkova za razmenu i predlaganje osobi zaduženoj za marketing Predlaganje prezentacija na kojima bi se trebalo oglašavati Praćenje rada konkurencije Prosleđivanje predloga posetilaca koji mogu uticati na poboljšanje kvaliteta prezentacije ili povećanje zarade Odgovaranje na pitanja posetilaca što se ne mora prenositi nadležnom licu Učešće u diskusijama u kojima webmaster može adekvatno prezentovati sajt. Pitanje je dana kada će se i kod nas moći zarađivati na osnovu kvalitetnog sadržaja web prezentacije.) Predlozi koji se odnose na položaj i vrstu banera Prijavljivanje prezentacije na poznate pretraživače. Webmaster radi i druge poslove:           Optimizacija stranica (ubrzavanje učitavanja stranica.. programer. 19 .  Kada je automatizovana (generisanje HTML-a iz baze podataka) webmaster kontroliše rad baze i programa za generisanje HTML-a.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 kvalitetno predstavljaju automobili marke Ford. funkcionalnost i efektnost web prezentacije sa tehničkog aspekta. Može se desiti da prvi pomenuti sajt ima veću posećenost i od zvanične prezentacije firme Ford. kontroliše i unos podataka u bazu i održavanje te baze. tabela. tada poslovi webmastera zavise od vrste prezentacije:  Kada je prezentacija napravljena u HTML-u posao webmastera svodi se na ručnu izmenu pripremljenog sadržaja koju daje urednik prezentacije. Najčešće je to posao za jednog čoveka (OneManShow).. Webmaster je osoba (ili više njih) koja je zadužena za izgled. slika. vertikalna.

Taj materijal priređuje nadležna osoba u firmi koja je zadužena za odnose sa izvođačem posla izrade web prezentacije. Najvažniji deo ovog materijala predstavlja inicijalni sadržaj koji će biti postavljen na sajt. U skladu s tim generisaće se sadržaji i (ili) servisi koji vode definisanom cilju. Stacionarne web prezentacije 2. a kasnije ih vraćaju na njega. u većini slučajeva. ako se i odluči da izradi svoju prezentaciju. Prezentacije kod kojih se menja sadržaj su uvek skuplje. Često se dešava da neko od nadležnih samo dostavi odgovarajuću brošuru o firmi . još manje se brine oko inoviranja podataka u sadržaju. bez obzira što je firma potpisala ugovor. odobrila cenu. kao i reklamu od-usta-do-usta koju jedni drugima prenose zainteresovani posetioci sajtova (kod nas se visok procenat poseta sajtu zasniva na preporukama prijatelja i poznanika). Postoje mnoge podele prezentacija na webu. odredila rokove za početak i kraj posla. ali i najlošiji. praksa pokazuje da korisnici najviše cene. Razvijen i kvalitetan korisnički servis od slučajnih korisnika stvara lojalne klijente. doći će jednom. Efektno i efektivno prisustvo neke firme na Internetu imaju i imaće one firme koje shvataju ulogu Interneta kao komunikacionog medija koji može uvećati efekte svih delatnosti i proširiti krug klijenata. 20 . kao i u odnosu na jedinstvenu ponudu koju sajt treba da pruži. zanimljivi sadržaji i servisi odabrani u skladu sa delatnošću koja se promoviše dovode korisnike na sajt. dva puta – i neće se više vraćati. itd. bukvalno mora da ″čupa″ taj sadržaj. U odnosu na promenu sadržaja sajtovi se dele na: 1. zanimljivim i autorski koncipiranim sadržajem. Kod ovih prezentacija sadržaj se menja manuelno ili automatski. kasnije ne vodi računa o njenom sadržaju. posećuju i vraćaju se na sajtove sa jedinstvenim. Bez obzira na to koja je vrsta sadržaja odabrana za web prezentaciju. Internet je u našem poslovnom svetu.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Firma koja izrađuje web prezentaciju poverava budućem webmasteru materijal koji je potreban da bi sajt nastao. Poznavanje namera. navika i ponašanja korisnika odrediće strategije za privlačenje i obezbeđivanje povratka korisnika na sajt. Ovo je najjeftiniji način predstavljanja firmi. Ako zainteresovani primete da se sadržaj ne menja. uglavnom. I kod nas se sve više shvata da brošura preneta na Internet nije kvalitetan web sajt.i misli da je završio svoj deo posla. Odabir sadržaja za jednu web prezentaciju u direknoj je vezi s formiranim konceptom prisustva firme na Internetu. ali one u osnovi obezbeđuju provratak potencijalnih klijenata. Dinamičke web prezentacije Stacionarne prezentacije se postave jednom i sadržaj im se ne menja. Dakle. Ali. Zbog toga je potrebno uložiti odgovarajući napor da se dođe do nekog sadržaja koji bi mogao zainteresovati budućeg posetioca prezentacije Veliki broj naših firmi. budući webmaster. Svaka firma se bavi delatnošću koja privlači tačno određene interesente. i dalje stvar prestiža. želja.

vesti.prema posetiocu prezentacije i prema vlasniku sajta. Načelno. Vlasnik Web prezentacije online automatizacijom dobija mogućnost upravljanja sadržajem tog sajta. Web servisi koji nisu u vezi sa sadržajem sajta samo umanjuju njegovu vrednost. U slučajevima čestih izmena veći su i angažovani resursi. Drugim rečima. dnevno. postavljaju na sajt. Primer za različite vrste web servisa: slanje besplatnih čestitki. Da bi se jedan složeni projekat ovog tipa mogao automatizovati. sajt bi trebalo ažurirati periodično.com: pretraživač slika.. administracija specijalnih web servisa. video sadržaja. Korisnik web prezentacije je u prilici da se veoma jednostavno snalazi na sajtu koji može imati velike količine različitog sadržaja. Kada se odredi šablon web stranice koji će pratiti definisane celine. Da bi se to postiglo kreira se administrativni deo sajta u kojem se nalaze opcije za kontrolisanje i ažuriranje sadržaja. veći je i broj posetilaca. sajt (web stranica) se ne generiše na zahtev posetioca prezentacije kada klikne na neki link. itd. Takođe omogućavaju posetiocima jednostavno pregledanje sadržaja sajta bez obzira na njihovu složenost. briše ili premešta.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 U zavisnosti od koncepcije prezentacije i postavljenog cilja. pregled statistika servisa. nedeljno ili mesečno. Primer različitih vrsta pretraživanja na sajtu google. 21 . jednim dugmetom. postavljaju se sadržaji koje može unositi osoba koja zna da radi u programu MS Word for Windows. Što su izmene češće. Ovaj servis je veoma pogodan za održavanje i ažuriranje poslovnih ili privatnih prezentacija (web sajtova). Korisnik online automatizovanog sajta ima na raspolaganju različite vrste pretraživanja sajta i može da koristi različite web servise koji su implementirani na sajt. Kada se kompletno završi ažuriranje sajta. oglasi. mapa. bar ne često. nego su sve ažurirane stranice nalogom FTP4 servisu prethodno postavljene na sajt i posetilac prezentacije pregleda stacionarne HTML stranice. Svaka celina koja ima drugačiji izgled definiše se kao posebna kategorija.. Online automatizacija omogućava posetiocu generisanje web stranica prema interesovanju na koje on dolazi tragajući za podacima iz specifičnih oblasti. Kod ovakvih sajtova najbitnije je definisati sadržaj stranica i pravljenje grafičkih šablona web stranica koji će pratiti svaku posebnu kategoriju na isti način. ima kontrolu nad servisima i samostalno prati efekte prisustva na Internetu kroz različite statistike koje se postavljaju u administrativnom delu sajta. 4 FTP (File Transfer Protocol) FTP predstavlja servis za razmenu veće količine podataka između dve udaljene tačke za relativno kratko vreme. Automatski sajtovi omogućavaju logičku organizaciju web prezentacije prema profesijama ljudi koji su zaduženi za izradu i održavanje njenih različitih aspekata.da ga dodaje. analiza posećenosti sajta itd. program automatski formira HTML dokumente (web stranice) koji se jednostavno. potrebno je napraviti takvu strukturu (organizaciju) sajta u kojoj svaka kategorija ima prethodno definisana pravila (sadržaj i njegov raspored) koja se naknadno neće menjati. Vlasnik sajta može sam da vodi računa o svom sadržaju . Automatizovani sajtovi će se i u našoj zemlji zbog svojih prednosti sve češće pojavljivati. online automatizacija jednog web sajta izvodi se paralelno u dva pravca.

Ukoliko je broj kategorija veliki i ako je potrebno isticati i podkategorije na Home Page-u. čini to na osnovu ređanja elemenata koje sajt treba da sadrži. Može se reći da organizacija web sajta predstavlja raspoređivanje njegovih elemenata prema njihovoj važnosti. Stručni tim će webmasteru potom dostaviti materijal/sadržaj za sajt. Od organizacije sajta u velikoj meri zavisi njegov konačan uspeh. sledeći korak u formiranju kvalitetne prezentacije predstavlja odabir navigacije koja će se protezati kroz sajt. a nalazi se unutar sajta. Ovaj princip važi za bilo koju navigaciju na sajtu. trebalo bi da poznaju tehnološke principe na kojima će se bazirati određena rešenja na sajtu. organizacija sajta se može dobiti pri kreiranju scenarija celokupne web prezentacije. stručni tim (iz firme ili van nje) trebalo bi da kreira scenario sajta. Ovaj model rada. što je navigacija kvalitetnija posetilac će lakše nalaziti tražene sadržaje i češće dolaziti na sajt. morate imati jasnu koncepciju. poštujući odobreni koncept. Važnije teme uvek idu u vrh strane i ređaju se prema dnu ekrana od važnije ka nevažnijim temama. Navigacija na sajtu služi posetiocu kao vodič do sadržaja koji ga zanima. vertikalna navigacija je idealno rešenje. Ako želite da postignete definisani cilj svojom web prezentacijom. a samim tim ne poštuju se rokovi i prezentacija kasni. nakon što je sadržaj na sajtu definisan. Vertikalna navigacija ne bi smela da bude na desnoj strani stranice zato što ljudi koji pišu s leva na desno. sadržaj i organizaciju. Takođe. Organizacija web sajta obično se dobija na osnovu blok-dijagrama sajta. Pre otpočinjanja rada na web prezentaciji. nije preporučljiv zato što bi dizajn trebalo da bude logična posledica organizacije sajta.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Koncept sajta i potrebni sadržaj preduslovi su za kreiranje organizacije web prezentacije.organizacija sajta i njegov dizajn. međutim. 22 . Osobe koje rade scenario sajta. Bez strogo definisanog scenarija sajta. tako i gledaju. i samo tako se posetioci prezentacije mogu eventualno pretvoriti u kupce proizvoda i usluga. Kada se pravi skica web stranice istovremeno se spajaju dva koraka u kreiranju sajta . tokom realizacije projekta stalno se traže neke izmene. U praksi se često dešava da tim koji određuje koncepciju web sajta. ili na osnovu skice izgleda prve stranice sajta (home page) i ostalih stranica. u slučaju manjih sajtova. ili na ostalim stranicama. Pošto je konkretan sadržaj to što najviše privlači ili odbija posetioce.

Kontinuitet web dizajna na stranicama sajta najpre govori posetiocu da se on i dalje nalazi na istom sajtu. Ako podatke ne organizujete po pravilima medija. a naročito šta radi konkurencija Sajt sam po sebi ne znači njegovu promociju. morate ih podjednako održavati. Sajt mora biti vidljiv u svim verzijama browsera. Ako vi znate zašto pravite sajt. Utisak o sajtu može pogoršati svaštarenje. Obrađivati teme koje veoma dobro poznajete. to mora biti očigledno na svakoj stranici Organizaciono sajt mora biti razumljiv svakom posetiocu. Prijavljivanje na pretraživače nije i jedini sistem promocije. Posetioci prezentacije uglavnom gledaju sadržaj. posetioci neće ostati dugo na sajtu jer neće uspjeti da pronađu ono što bi ih ponovo privuklo Sadržaj sajta mora biti u korespondenciji s njegovim ciljem. Ako imate različite sadržaje na sajtu. Kad prvi put poseti vaš sajt. a posebne opcijenedostupne svima. ako hoćete da ti sadržaji donose veću posjećenost. Tako na primer. moraju biti odvojene na posebnim stranicama.      Pri izradi sajta treba voditi računa o sledećem:  Ne praviti takvu organizaciju prezentacije koja će vam oduzimati više od sat vremena ažuriranja dnevno. Ovakve opcije se nikako ne postavljaju na Home Page-u Ukoliko hoćete da vam sajt izgleda profesionalno. Planirani utrošak vremena kod izrade sajta u odnosu: 70% za sadržaj naspram 30% za dizajn. Jedna stranica teksta sa sličicama uglavnom nije dovoljna za sajt. a ne dizajn. postavljanje foruma na sajt podrazumijeva da se tu mora angažovati neko ko će animirati posjetioce da se javljaju i ćaskaju na neku temu Dizajn sajta mora biti prepoznatljiv na svakoj njegovoj stranici.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Da bi se kreirao kvalitetan web sajt treba se pridržavati nekih na izgled jednostavnih pravila:   Sajt mora da odgovori na pitanje koja je njegova svrha. posetilac bi trebalo da se zadrži makar 1 minut na prezentaciji znači ima šta da vidi. nemojte ga postavljati na besplatne hosting servise Pratite šta se novo dešava na Internetu u vašoj struci. Prezentacija ne mora odmah imati sve planirane delove dovoljno je postaviti najbitnije.    23 . Dovoljno je imati po 3-5 tekstova iz svake oblasti koju pokriva prezentacija.

Različite online marketing metode omogućavaju unapređenje poslovanja korišćenjem marketinških resursa Interneta. korišćenjem klasičnih i interaktivnih oblika marketinga. Kada vlasnici prezentacije smatraju da je celi posao Internet promocije završen samom izradom prezentacije i eventualnim prijavljivanjem na pretraživače.. To je naravno pogrešno. Pravi efekti Internet promocije postižu se istraživanjima navika ciljne grupe korisnika. Najočigledniji primeri oglašavanja na webu su baneri i e-mail propagandne poruke.. do poboljšanja online prodaje proizvoda ili usluga. to predstavlja najčešću predrasudu koja se javlja kod online oglašavanja. Ovo je nezamenljiva alatka za svakog ozbiljnog oglašivača. INTERNET PROMOCIJA POSLOVNOG SISTEMA Online oglašavanje nije jednostavno definisati. Imajući u vidu brzinu ekspanzije Interneta i njegovih sadržaja. GVU. Internet advertajzing 5 je termin koji označava promociju proizvoda ili usluga putem Interneta.) pokazuju da je Internet servisima potrebno znatno manje vremena za animiranje ciljane populacije nego kad su u pitanju ostali mediji. i kod nas je otvorena realna mogućnost pozitivnih efekata Internet promocije. 24 . jer predstavlja deo kompleksne strategije koja kompaniji obezbeđuje izlazak kako na nacionalno tako i na međunarodno tržište. Samim tim menja se koncept tržišta jer na mreži više ne postoje 5 Advertajzing (advertising) je oblik komunikacije sa tržištem odnosno potrošačima putem reklamnih poruka sa ciljem da se utiče na svest potrošača da se odluče baš za vaš proizvod ili uslugu 6 Brend (en: Brand) predstavlja holističku sumu (sinergiju) svih podataka o proizvodima ili grupama proizvoda radi poboljšanja verodostojnosti i ugleda organizacije ili pojedinca. Razlozi za promociju mogu biti različiti – od čiste promocije firme i njenog imena (Brand6 Recognition. Različita istraživanja (Forrester.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 FAZA GRAĐENJA INTERNET PRISUSTVA Najveći broj vlasnika sajtova završetak izrade web prezentacije smatra krajem napora da se dođe do kvalitetne vidljivosti firme na Internetu. Pravilno oglašavanje na webu postiže se korišćenjem Internet tehnologija i plasiranjem propagandne poruke na način prilagođen ovom mediju. Internet kao propagandni medij pružio je ono što nijedan drugi medij nije – mogućnost tačnog merenja rezultata promocije. Brand Awareness). pomoću programa za merenje statistika posećenosti. Internet promocija je zbir inteligentnih načina pronalaženja pravog puta do stvaranja vidljivosti firme koja se oglašava putem Interneta. preko uspostavljanja kontakta sa krajnjim korisnicima. animacija ili tekst na nekom od Internet servisa. kao i pobuđivanjem njihovog interesa kroz strateški plasirane promotivne poruke koje najčešće mogu biti slika. Zbog ovih razloga prezentacija firme putem sopstvene web stranice predstavlja identifikaciju same kompanije u svetu.

U stadijumu pripreme prisustva firme na Internetu trebalo bi doći do osnovnih informacija o tome ko su potencijalni korisnici. Najbolja mesta za takav marketing su sajtovi pretraživača. koja su njihova interesovanja.u proseku 25-60 sekundi) posle čega se ponovo vraćaju na pretraživač tragajući za novom informacijom. Za razliku od klasičnih medija na Internetu se može realizovati posebna vrsta marketinga zvana “Targeted marketing”. na koji način to nudi. pretraživači su ključni interfejs preko kojeg korisnici pristupaju čitavom Internetu . . U tom smislu Internet marketing predstavlja savremeni oblik direktnog marketinga. i kako se konkurencija oglašava putem Interneta. pored prethodno navedenih informacija jeste definisanje mesta na Internetu gde bi trebalo voditi reklamnu kampanju i na koji način to raditi.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 klasični tržišni segmenti.. prosečan čovek današnjice 25 . već i male firme dobijaju svoju šansu putem Interneta što predstavlja veliku kako kvalitativnu tako i ključnu promenu u odnosu na klasično tržište i marketing. Za sigurno je da oglašavanje na nepoznatim sajtovima firmi ne donosi ništa dobro. i biti viđen na nekom od njih može marketinški mnogo da znači. a potom delovati po proverenoj proceduri. On line marketing predstavlja marketing delovanje interaktivnog tipa koje je usmereno na potrošače u smislu potrošača kao pojedinca. telemarketinga itd.kako stari tako i novodošli. ili u određenim rubrikama portala Portal – sajt sa kojeg počinje bilo koja aktivnost korisnika na Internetu  Reklama na pretraživačima – prijava od strane web mastera. što je veoma bitno. Surferi sve manje vremena provode na stranicama koje otvore . šta nudi konkurencija. potrebno je da zna URL za određeni sajt ili da pronađe sajt putem nekog od pretraživača tako što će u polje za pretraživanje uneti ključne reči koje su vezane za sajt ili pojam koji se traži. godine čak 90% surfera na određeni sajt dolazi preko pretraživača. 2009. PRIJAVLJIVANJE NA SVETSKE I DOMAĆE PRETRAŽIVAČE I KATALOGE Nakon izrade web sajta. direktne prezentacije. prvo što treba uraditi je prijavljivanje na svetske i domaće pretraživače i kataloge. koji se kroz istoriju javlja u obliku direktne pošte. Najbitniji segment u pripremi reklamne kampanje. ali oglašavanje na posećenim sajtovima je itekako važno:  Reklama na portalima. Pretraživači (search engines) spadaju među najposećenije web sajtove na Internetu.. S obzirom da su svi ljudi na Internetu orijentisani ka ovim sajtovima i da ljudi u procesu pretraživanja interaguju sa pretrazivačem tražeći stvari iz domena svojih interesovanja oni predstavljaju sjajno mesto za implementaciju “targerted marketing-a”. Da bi neko mogao putem Interneta da nađe i pristupi nekom sajtu. što zapravo podrazumeva da vaša reklama dolazi samo do grupa ljudi koje su definisane kao vaše ciljne grupe. Prema tvrdnjama brojnih naučnika i istraživača ove oblasti. Na osnovu proste analize upita za pretraživanje može se zaključiti da li neko pripada određenoj ciljnoj grupi. U prevodu.

Najpoznatiji sajt ove vrste je svakako Google. Po istraživanjima Hitwise-a učešće pretraživača u 2009. ali to je praktično neizvodljivo pa se treba skoncentrisati samo na one pretraživače koje koristi većina potencijalnih korisnika sajta. pretraživači pretražuju Internet iz vlastite ili iz tuđe baze podataka. godini 26 . ili kako ih još zovu katalozi su oni pretraživači koji podrazumevaju da određena lica (zaposleni) unose linkove u svoju bazu podataka. Postoje dve osnovne vrste pretraživača u odnosu na mehanizme prijavljivanja sajta koji će se kasnije naći u bazi podataka pretraživača. dok za druge vidove potrage za informacijama nema vremena ili volje. na samim sajtovima prikupljaju relevantne podatke o sajtu i zatim ih indeksiraju/upisuju u svoju bazu podataka. 6 Učešće pretraživača u 2009. Ovi pretraživači često koriste baze podataka drugih pretraživača ukoliko nemaju podataka u svojoj bazi podataka (zato ih nazivaju i metapretraživačima). Tako imamo pretraživača koji do linkova raznih sajtova dolaze uz pomoć programa koji se zovu Robot ili Crawler. Najpoznatiji pretraživač ove vrste je Yahoo! Na Internetu postoje brojni pretraživači i katalozi. Druga vrsta pretraživača.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 gotovo je u potpunosti zavisan od pretraživača i sadržaja koji mu on prezentuje. godini je sledeće: Slika br. Idealna marketinška kampanja bi bila da se sajt prijavi na sve pretraživače. tj.

27 . Baner treba da natera surfera da prekine svoj surf i klikom na baner dođe na vaš sajt. Ovo je posebno bitno. 7 URL (engl. Tek kada se primeti da je prvi dizajn banera dostigao maksimalni efekat. Ova slika je interaktivna. koji se nalazi na nekoj web stranici. odnosno da se može lako povezati i drugi sa vašim sajtom. Baner je jedan od najvažnijih instrumenata u kompleksu Internet marketinga. pogotovu ako se lako pamti.6% 19. Dizajn banera je veoma bitna stvar. trebalo bi napraviti nov.4% -9% Slika br. jer je Internet vizuelni medij (70%) i izgled prvo privuče pažnju korisniku.9% 17. Zbog toga je veoma bitan efikasan i efektivan dizajn vašeg banera. ali isto tako i njegova sadržina.polovniautomobili. ali i on bi trebalo da bude nalik na prvi baner. nije čudno da se pravila revolucionarno i korenito menjaju.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Juče 7 dana avg 1 mesec avg 3 meseca avg 3 meseca promena 15. ako se zna da 92% surfera dolazi na određenu stranicu da bi dobilo tačno određenu informaciju.7 Procenat posetilaca koji su na sajt www. a obzirom da je to relativno nova oblast ljudskog interesovanja. Uniform Resource Locator) je složen iskaz nizova karaktera koje se koristi za lociranje nekog resursa na internetu. URL7 vašeg sajta je podatak koji je veoma koristan na baneru. pa ga ne treba suviše često menjati. već će posjetiti vaš sajt po završetku svog posla. odnosno klikom na baner odlazite najčešće na stranu oglasivača ili na web stranicu preko koje će više saznati o reklamiranom proizvodu ili usluzi. Strategiju promocije putem banera moramo shvatiti kao kontinuiran proces koji se stalno razvija i donosi novine.6% 16. jer tako korisnik neće biti primoran da bira između vašeg banera i posla koji je započeo.com došli preko pretraživača BANER Banner je engleska reč za oglasni prostor (slika) na Internetu.

Ideja i kreacija su veoma bitni. Rotirajući baneri se menjaju pri svakom novom učitavanju iste stranice. o Kreativnost banera. tehničari su u online verziji časopisa Wired napravili su reklamu veličine 468x60 pixel-a i to se smatra standardnim dimenzijama banera. bez istraživanja. za korporativne i druge web prezentacije kod kojih se na prvom mestu vodi briga o kredibilitetu. Korišćenje nelinkovanih banera se smata skupom greškom u promociji. itako dobijamo podelu banera na animirane (animirani gif. flash animacija) i neanimirane banere. Pod banerom se najčešće podrazumeva slika u formatu dokumenta GIF ili JPEG. U pogledu linkovanja. Međutim.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Godine 1994. do određenog broja npr. naplata po broju prikazivanja. određenom periodu dana itd.000 dnevno. postiže jači efekat. Baner pruža mogućnost da slika bude animirana. U opštem slučaju. U pogledu postavljanja banera na stranici imamo statične i rotirajuće banere. u određenoj rubrici. upotrebljavaju se baneri koji se linkuju sa adresom sajta oglašivača. kao i slike u formatu PNG). Ako je tematika sajta takva da dopušta oglašavanje različitih sajtova. uveden je opštiji termin za interaktivni sistem oglašavanja putem nekog od servisa Interneta. direktno putem klika. Pored ovih formata koriste se još neki (FLASH formati. servis za razmjenu banera je veoma dobro rešenje za povećanje posećenosti. statistika poseta. U pogledu efikasnosti banera. Postoje i servisi za razmenu banera. dok statični baneri stoje uvijek na istom mestu nepromenjeno (nalik na pokretne i statične reklame na stadionima). kao i baneri koji se ne linkuju. Postoje slučajevi gde korisnik ne zapamti poruku zbog animacije. 10. a u odnosu na njegove tehničke i dizajnerske karakteristike odlučujuću ulogu imaju: o Veličina banera u kB. servis za razmenu banera ne predstavlja dobar promotivni potez. Ne preporučuje se baner veći od 15 do 30 kB (za veličinu 468x60). pod nazivom –interaktivna marketinška jedinica – IMU (Interactive Marketing Unit). i ako je sajt dobro posećen. Što baner ima manje kB brže se učitava i ima veće efekte nego isti baner sa većim brojem kB. baner postavljen više prema vrhu (u zaglavlju strane) i bliže levoj ivici web strane. Kako je vremenom došlo do napretka u poimanju oglasa na web stranici. Animacija skreće pažnju posetioca web stranice na kojoj se baner nalazi i animirani baneri postižu bolje efekte od neanimiranih. baneri koji se linkuju u sklopu sajta na kojem se daje usluga oglašavanja. o Animiranost banera. Većim učešćem skupljih rešenja banera povećava se i njihova kreativnost. po broju posetioca. Reklama do vašeg sajta se tako nalazi na velikom broju drugih web prezentacija. Interesantno je da neka istraživanja pokazuju da se prepoznavanje brenda (robne marke) postiže podjednako i sa neanimiranim banerom.) 28 . Tarifiranje oglašavanja (rotacioni baner. bez obzira što se do nje došlo slučajno.

Krajem 2001. koje se pojavljuju preko celog ekrana u kojem korisnik interneta pregleda sadržaj. sa veoma velikim marketing učinkom. Pravi se u dve varijante i veličine: initial . nakon čega više ne smeta korisniku da nastavi surfanje. POP UNDER PROZOR Prozor sa reklamnom porukom oglašivača koji se pojavljuje iza glavnog sadražaja web strane koju korisnik otvara. manjih dimenzija od banera (130x60 pixela) i najčešće je statična. može biti ograničenog trajanja. POP-UP PROZOR Prozor sa reklamnom porukom oglašivača koji se pojavljuju pri učitavanju web strane na koju je došao korisnik (ispred glavnog prozora). zato jer u sebi može sadržati zvuk.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta MARKICA Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Posebna vrsta oglasnog prostora.učitava se pošto se stranica pojavi na ekranu (70 KB). audio. koji se tek odnedavno počeo snažnije koristiti u svetu. Kada se ovi prozori koriste trebalo bi dobro razmisliti da li je ovakav vid oglašavanja dobro osmišljen da se ne bi dogodilo da korisnik isključi prozor pre nego što se predviđena stranica učita. Ovo je izuzetno atraktivan način oglašavanja. Ovaj oblik oglašavanja može biti atraktivan i prihvatljiv za posetioca. Java. 29 .i polite . POP UP ANIMACIJE (U RICH-MEDIA FORMATU) Pop-up animacija korišćenjem rich media tehnologije podrazumeva sve tehnike promocije koje uključuju neke od multimedijalnih elemenata: video. dynamic HTML i ostale tehnologije koje omogućavaju poboljšanje interaktivnosti sa posjetiocem.godine počeli su se pojavljivati i na veoma posećenim sajtovima kao što je Yahoo.koji se nakon prelaska miša preko njegove površine proširuje u veći format. Reklama je vidljiva tek nakon zatvaranja glavne strane. animacija.učitava se zajedno sa stranicom (30 KB) . Veliki broj iskusnih korisnika Interneta odmah isključuje pop-up prozor koji se pojavljuje kada dođu na neku stranicu. Reč je o vektorskoj animaciji. a zatim se obično smanjuje i povlači na veličinu standardnog Internet banera. čak ni ne pogledavši o čemu se radi. 3D. Smatra se da je ovo mnogo finiji i mnogo manje agresivan metod oglašavanja. dok je kod nas još malo poznat. RICH MEDIA ADS Sledi pregled nekih od najznačajnijih formata reklama: Expandable baner . Ovo je veoma agresivan i snažan način oglašavanja koji može direktno skrenuti pažnju korisnika. Ovim tehnikama ostvaruje se viši nivo komunikacije sa korisnikom.

je reklama koja u transparentnom sloju pliva po ekranu. koji se mogu menjati u realnom vremenu kako bi se postiglo ciljanje na određene grupe posetilaca po raznim kriterijumima.firma koja se reklamira. in banner surveys . Jedna od verzija floating ada je i floating flash koji se razlikuje po tome što nakon izvršene animacije na stranici nestaje s ekrana. Naime.najsličniji su današnjim TV reklamama. pa je ovakvo reklamiranje prihvatljivije mnogim webmasterima. predstavlja spisak nečešćih pitanja o nekoj temi. Kada se reklama ugasi. Wallpaper ad . obavezni su tasteri STOP i PAUZA. Content moduli su delovi web stranice. Video ads . radi se o virtuelnim likovima .je skoro je u potpunosti sličan floating ad baneru. Ovde se zapravo. pričaju o proizvodima i sl. Commercial break . Veličina je do standardnih 550 x 480 piksela i 100 KB. Pri prikazivanju ovih reklama. za sobom ostavlja mali baner na ekranu pretraživača koji prati kretanje posetilaca po stranici (scrool-up/down). koji obitavaju na korisnikovom sajtu i žele posetiocima dobrodošlicu. Full page overlay .korisnik sajta . to jest 100 KB. plaćeni od strane oglašivača.baneri namenjeni anketama. upravo ta njegova karakteristika predstavlja i najveću prednost nad ovim formatima. s bitnom razlikom što se najčešće primenjuju u instant mesindžerima AIM i ICQ kao i u online video-igrama.reklama koja zamenjuje pozadinu stranice u kombinaciji sa floating window banerom.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Floating ad .pojavljuje se pre učitavanja cele stranice opcijom skip/close ad. 30 . za razliku od televizijskih. Polite baner predstavlja idealan način za postizanje bolje interaktivnosti na relaciji sajt . Dimenzije nisu ograničene. Maksimalno trajanje animacije je 10 sekundi. Pored commercial breaka. Njeno pokretanje se inicira kada posetilac klikne na link između dve stranice. bez akcije korisnika. odgovaraju na FAQ8-ove. s tim što pokriva kompletan vidljivi proctor na ekranu. na web stranama veoma često susrećemo i reklame koje su zasnovane na običnom tekstu i linkovima (ponekad začinjeni sa minimalno grafike). bez napuštanja sajta na kojem su postavljeni. koriste se i nazivi intromercial ili webmercial.napravljenim u Flashu.u pitanju je samo prepakovani pop-up prozor. Nakon provobitne animacije koja prekriva deo ekrana smanjuje se na klasičnu veličinu i smešta negde na stranici. a maksimalna veličina je 2 MB. Iako je ovakav vid reklama vizuelno siromašniji od banera i ostalih rich media ads formata. ovaj vid reklamiranja je neuporedivo manje "napadan" za posetioce i lakše se vizuelno uklapa u samu straukturu web stranice. naglu 8 FAQ „Frequently Asked Question(s)“. Pored njih.inicijalna reklama (oko 30 KB) koja se učitava i postaje vidljiva kada i stranica.glavama ljudi i životinja ili objektima . Polite baner . i sažetih odgovora na ta pitanja. a nakon toga se nastavlja s učitavanjem veće reklame (oko 70 KB) na istom mestu. tematski vezani za njen sadržaj. Window ad . a minimalno pet.pojavljuje se u prozoru pretraživača pre nego što se učita stranica. s tim što se u najvećem broju slučajeva njegovo zadržavanje na ekranu. Pravi se u maksimalnoj veličini 500 x 500 piksela. Preload takeover . ograničava na 10-15 sekundi. NET REKLAME ZASNOVANE NA TEKSTU Pored bogatstva formata rich media ads. Zanimljiv je i in-page talking-heads. Net reklame zasnovane na tekstu bi mogli podeliti na klasične tekst linkove i content module.

uzimajući u obzir oblast kojom se bavi. affilate. Sponzorstvo na sajtovima daje pogodnost koju drugi mediji nemaju: duži period oglašavanja koji donosi bolji rejting na pretraživačima. a taj sadržaj se može uvesti u RSS aplikaciju na vašoj strani. Osim što je korisno da postoji što više linkova sa drugih sajtova na našu internet prezentaciju bitno je i o kakvim se sajtovima radi. od engl.polovniautomobili. RAZMENA LINKOVA Veoma koristan vid marketinga je i razmena linkova sa drugim sajtovima. je sistem sponzorstva na sajtovima u vezi s ciljnom populacijom oglašivača. a uslovi su isti za oba sajta). tj. NAGRADNE IGRE SPONZORISANE RUBRIKE / LINKOVI Informacija kao resurs. 11 Google ADWords predstavlja sistem tekstualnih reklama koji je prilagođen tematici sajta na kom se nalaze 31 . 9 RSS (Really Simple Syndication) je porodica veb formata koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često menjaju. kao što je već rečeno. RSS vam omogućava da budete u toku sa izmenama i novostima sa nekog veb sajta potpuno automatski. poruka može da se menja na istom oglašivačkom mestu itd. Pre svega bitno je kakav je rejting tih sajtova. I na kraju. blog) čini niz hronološki organizovanih unosa teksta. kao i novi servisi kao što je Google ADWords11 (sistem tekstualnih reklama koji je prilagođen tematici sajta na kom se nalaze).com . da li se radi o referentnim sajtovima.. ili čitav tekst. insistirajući na recipročnosti (dogovorom se određuje gde će link stajati. vrši razmenu linkova sa sajtovima koji su slični po oblasti delovanja (pod ovim podrazumevamo sve sajtove koji se stručno bave prodajom automobila) ili koji imaju dodirnih tačaka sa ovom oblašću. Razmena linkova se najčešće vrši sporazumno sa drugom institucijom (vlasnikom sajta). mesto po odabiru u određenim člancima. refferal) za razmenu linkova. Što je veći broj linkaova koji upućuju na naš sajt to je rejting sajta veći i značajniji. posećenim sajtovima i sl. koja koristi banere. Razmena linkova se može izvršiti i učestvujući u nekim od dilerskih programa (associate. Broj linkova ka našem sajtu na drugim internet prezentacijama. Loša strana ovih programa jeste što često ne možemo uticati koji će se linkovi pojaviti na našoj prezentaciji i što često pretraživači ovakve programe karakterišu kao neetički marketing pa postoji mogućnost isključivanja našeg sajta iz baze linkova pretraživača. 10 Blog ili veblog (skraćeno blog. web log. RSS dokument sadrži ili sažetak sadržaja sa pridružene veb strane. značajno utiče na pozicioniranje samog sajta na svetskim i domaćim pretraživačima. bitno je i koju oblast ti sajtovi obrađuju. istaknuto mesto. Kod posetilaca se stvara navika da sa sponzorskog banera odu na sajt oglašivača. Dobra tehnika promocije. ostvaruje se bolje prepoznavanje brenda. Sajt www. koji se prikazuju na veb-stranicama (uglavnom su unosi sortirani od najnovijih ka starijim). kao što su novinski naslovi. na koliko stranica i sl. dužina trajanja.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 ekspanziju doživljavaju RSS Feeds 9 i Blog10 reklame. rubrikama najčešće na portalima. odnosno šta je predmet sadržaja na tim sajtovima.

Proaktivne marketinške strategije su idealan način izgradnje odnosa partnerstva sa potrošačima. hondaclub. verovatno samo polovina korisnika ima pristup webu. DIREKTNI E-MAIL MARKETING Web prezentacija je pasivna marketinška strategija. Internet je komunikacioni medij. kvalitetan sajt koji prati ovu vrstu aktivnosti.com primenjuje strategiju ekstenzivnih veza postavljanje velikog broja hiperlinkova ka drugim sajtovima. E-mail marketing predstavlja ubedljivo najefikasniju tehniku marketinga online. Mnoge proaktivne strategije na Internetu su jednostavne. kao i na neposrednim i preciznim objašnjenjima o karakteristikama ponuđenog proizvoda. umesto da se nadate da će se jednog dana vratiti na vašu web lokaciju. a za to nije dobijena saglasnost 32 . Korisnici i osoblje firme mogu brzo i direktno razmenjivati poruke.co. njen uspeh zavisi od toga kako potrošači pronalaze i prihvataju njen sadržaj. pored direktne komunikacije sa korisnicima. ali i zbog predusetljivosti pema posetiocima (pružanje informacija o sadržajima na Internetu o automobilima). Proaktivna marketinška strategija odnosi se na svaki pristup na Internetu koji je proaktivan i vodi vas do potrošača. Takođe ne sme se zanemariti važnost koncepta “added value” koji je osnova za privlačenje potencijalnih kupaca. koji uveliko nadmašuje tradicionalne sisteme komunikacije. Razmenu linkova sajt polovniautomobili. koji je osnova većine proaktivnih strategija na Internetu. Sve ovo ide u prilog činjenici da se tendencija ulaganja novca u advertising putem mass-medija sve više pomera u pravcu ulaganja u marketing aktivnosti namenjene određenim kupcima. Ove veze se ostvaruju zbog partnerskih odnosa sa drugim organizacijama. kao i adekvatne mailing liste koje su u ovom slučaju u svakom trenutku dostupne. Pravljenje zbirke email adresa zainteresovanih korisnika servisa ili posetilaca prezentacije je verovatno najisplativija promotivna aktivnost. Međutim. Jedna od osnovnih prednosti proaktivnih strategija koje se sprovode preko e-maila je ta što gotovi svi korisnici Interneta koriste e-mail.com. sa čestim ažuriranjem i jednostavnom navigacijom.com realizuje sa sajtovim:opelteamserbia. Korišćenje e-mail servisa u poslovne svrhe.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Sajt www. nasuprot pasivnim pristupima gde se čeka da potrošač dodje do vas. Međutim ukoliko se poruke promotivne prirode šalju putem e-maila. kao i posetioca same web strane. Suština uspešne proaktivne strategije je u tome što mora da bude potpuno zasnovana na želji potrošača da prima vaše informacije. pa nije čudno što je direktna komunikacija e-mailom i chat servisom najpopularniji oblik komunikacije među Internet korisnicima. sa promotivnog aspekta predstavlja jeftinu mogućnost kvalitetnog direktnog marketinga. Direktni marketing koji se javlja u formi elektonske pošte svoje prednosti bazira na adresiranom obraćanju ciljno definisanim kupcima.rs i mnogim drugim. Kada se prezentacija pokrene. Pri tome od presudnog značaja predstavlja fleksibilan.polovniautomobili. zasnivaju se na tekstualnoj osnovi ili na bazi elektronske pošte. time se podižu usluge na veoma visoki nivo.

ISP u svoje ugovore i statute unose pravila i zakonske odrednice o ponašanju korisnika. tek kada stvar dospije do suda. Jedna od osnovnih prednosti korišćenja mailing lista u marketinške svrhe. korisnik daje dozvolu da na njegovu e-mail adresu stižu poruke (korisnik se dobrovoljno prijavljuje da prima određene sadržaje). Flame u Internet žargonu predstavlja poštu koja je napadna i uvredljiva. Firme koje koriste spam poruke uz druge tehnike marketinga. a kada na nju u istom tonu pošalju odgovor jedan ili više korisnika dobija Flame War. Spam na e-mail servisu je mnogo složeniji i češći od ostalih vidova neželjene komunikacije. onda takav vid marketinga ima dalekosežne negativne posledice u poslovanju. Pravilan marketing na osnovu dozvole obavlja se isključivo korišćenjem i Double Optin i Opt-out servisa. Kao posledica spama veoma često se razvije poseban tip komunikacije između osobe koja je primila spam i onoga ko ga je poslao. Hrvatska). Opt-in servis korisnik dobija poslovne e-mail poruke isključivo ako se dobrovoljno prijavio da ih prima. jeste informacija o tome da su svi prijavljeni na mailing listu osobe koje su zainteresovane za primanje ponuđenih podataka. PERMISSION MARKETING Kvalitetna poslovna komunikacija e-mail servisom podrazumijeva prethodno dobijenu dozvolu. naziva se spam. što je naravno slučaj sa zemljema u kojima postoji zakon protiv spama (Amerika. Neki autori ovaj vid servisa nazivaju Double Opt-in. Naime. dodatno mora da potvrdi svoju odluku. U slučaju Interneta sistem neželjenih poruka i loših marketinških aktivnosti. Ovaj sistem poslovne komunikacije naziva se marketing na osnovu date dozvole (Permission Marketing). pored direktnog marketinga.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 korisnika. To je svaka email poruka koju korisnik dobija. potrebno je organizovati radno vrijeme osobi koja odgovara na e-mail 33 . Permission Marketing obavlja se isključivo preko mailing lista. Korisnici su se samostalno prijavili da te poruke primaju (email cirkularna pošta). jer je isključena mogućnost da treća osoba prijavi e-mail adresu koja nije u njenom vlasništvu. Zaustavljaju se. umesto ponude mobilnih telefona koju očekujete. da bi se korisnik obavezao na potvrdu prijavljivanja za primanje e-mail poruka. pod nazivom Opt-in i Opt-out servisi. Švedska. Mailing liste su oblik komunikacije koji pošiljaocu omogućuje da istu poruku šalje na neograničeni broj korisničkih e-mail adresa. ali ih to ne sprečava da nastave sa nedozvoljenim aktivnostima. dobijate reklame za neke sajtove). uglavnom. Ovakav vid slanja e-mail poruka doveo je do posebne kategorizacije prijavljivanja i odjavljivanja korisnika. dospevaju na različite crne liste. a koja nema direktne ili indirektne veze sa njim. Double Opt-in servis jedini je ispravan način prijavljivanja korisnika. Ta razmena poruka se naziva Flame War. Opt-out servis omogućava automatsko napuštanje primanja Opt-in poruka. Kad se prijavi da želi ovakve poruke da prima. SPAM Spam na servisu www je oglašavanje sadržaja koji ne postoji na toj adresi (npr. Budući da je komunikacija sa posetiocima sajta jedan od najvažnijih segmenata online promocije.

Osnova onoga što pruža Internet je sadržaj. Bez obzira da li je u pitanju zabavni. svojom voljom prilaže svoju e-mail adresu. Najbolje je objavljivati vesti i objašnjenja koja se odnose na proizvode ili usluge. i to radite u različitim vremenskim periodima. ili neki drugi sadržaj. Ono što je najvažnije kod prijavljivanja na mailing listu jeste čin dobrovoljnog pristanka za primanje informacija. novosti i slično verovatno će broj prijavljenih početi da opada. komunicirajući s korisnicima vašeg online servisa. Kako je tu u našim uslovima uglavnom nerealno.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 poruke. Mailing liste nisu ništa drugo nego elektronski oblik cirkularne pošte. Informativnu (komercijalna i nekomercijalna) 3. Broj osoba koje se prijavljuju na mailing liste ovog tipa direktno zavisi od vrste informacija 34 . MAILING LISTE Poslednjih godina i na našim prostorima došlo je do sve većeg razvoja mailing lista. auditivni. možete pribjeći popularnoj metodi za odgovaranje na ovakva pitanja: na vaš web sajt postavite odjeljak ″Česta pitanja i odgovori na njih″. raste vam kredibilitet u oblasti kojom se bavite. teoriju. s obzirom da Net populacija uglavnom traži novosti iz oblasti koje je zanimaju. Kvalitetnim informacijama koje pružate. ovaj posao može raditi sinhronizovano nekoliko ljudi. Marketinški značaj mailing lista ogleda se u tome što pokretači mailing liste dobijaju mogućnost da na različite načine kontaktiraju potencijalne klijente. E-mail cirkularna pošta (mailing liste) se deli na: 1. U zavisnosti od obima posla i organizacije. Da biste izbjegli zamorna ponavljanja. ne proširujući priču na primenu. vi naprosto napišete web adresu na kojoj se odgovori nalaze. vizuelni. informativni. na postavljeno često pitanje. ono što je najvažnije to je da korisnik do njega dolazi samostalno (bez prinude). dobrovoljno prijavljene na listu jer ih zanima sadržaj koji je u direktnoj vezi sa ponuđenim proizvodom ili uslugom. Promotivnu (komercijalna) 2. dakle. Diskusionu (komercijalna i nekomercijalna) Kod promotivnog tipa se pružaju besplatne informacije koje se bave tematikom koja se odnosi na vaš proizvod ili uslugu. Biti na mailing listi znači biti u grupi onih osoba koje sa jedne određene adrese dobijaju e-mail poruke u određenim vremenskim intervalima. problem se može rešiti ovako: dolazeće poruke mogu se selektovati u različite foldere prema prioritetu i na njih se potom može odgovarati po istom redosledu prioriteta. Korisnik dakle. Informativne mailing liste su najpopularniji tip mailing lista na Internetu. Ako promovišete proizvod ili uslugu preko vaše mailing liste tako što samo nudite cenovnik. primetićete da vam posetioci postavljaju ista pitanja. time lista postaje informativna. i da pronađe ono što taj sadržaj treba da pruži. ili iskopirate sadržaj koji ste prethodno sačuvali u posebnom fajlu i specijalno pripremili kao odgovor na ovakva pitanja. Odgovarajući. Naši korisnici dobijaju sve više besplatnih sadržaja putem e-maila. Posle izvesnog vremena. Vlasnici web sajtova počeli su da shvataju značaj uvida u tačan broj ljudi koji se za njihov sajt zanimaju dovoljno da bi prihvatili da primaju informacije o tom sadržaju.

tako i za firmu . da brzim i jednostavnim razmenjivanjem poruka dobiju informacije o nečemu što ih interesuje.. E-mail poruke donose dodatni saobraćaj postojećem web sajtu . Autoresponderi se mogu koristiti za širok spektar usluga: slanje napisanih članaka. Na posjećenim diskusionim grupama možete uspešno promovisati sebe. Suviše kvalitetnih sadržaja putem e-mail servisa. Veoma često se koriste i programi autoresponderi. Sve veći broj e-mail poruka. Najvažnije prednosti e-mail marketinga su: . Osigurava prepoznatljivost firme (Branding) Nedostaci koji će se uskori pojaviti ili su već prisutni: . sličnih interesovanja. Na ovaj način vlasnici sajta štede vreme. kako za korisnike. pravljenje online kurseva. prethodno generisane poruke koje se šalju korisniku na osnovu njegovog zahteva i nezavisno od vašeg delovanja. ili da šalje odgovore na one poruke koje dobija preko ove mailing liste. korisne web adrese. svoju firmu. Osoba koja je prijavljena na takvu listu dobija poruke. Diskusione mailing liste omogućavaju raznim osobama. Dobar primer informativne mailing liste su Vesti Mikro knjige – www. Ovakve liste karakteriše dvosmerni tok informacija. To su automatske. slanje čestih pitanja i odgovora.. odnosno stupe u kontakt sa nekim ko deli slična interesovanja. proizvod ili uslugu. dnevne vesti iz oblasti računara i Interneta. Mogućnost evaluacije efekata . Kreira prodaju i generalno umanjuje troškove .vaša poruka se gubi u mnoštvu beznačajnih mejlova .co.mikroknjiga.e-mailom se dobija opcija prisustva firme u bilo kojem vremenskom periodu koji odgovara korisniku . ponuda. a korisnik gotovo trenutno dobija odgovor na postavljeno pitanje.yu.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 koje se šalju u ovim e-mail porukama (npr.žestoka konkurencija . samo slanje podataka o proizvodima firme i popustima ima manju vrednost za većinu korisnika u odnosu na slanje dodatnih podataka koji ne moraju biti u direktnoj vezi s proizvodima). Problemi u upravljanju velikim brojem e-mail poruka. uputstava za upotrebu proizvoda ili usluga. Poboljšava servis prema korisnicima i poboljšava odnose s korisnicima . Brz povratak investicije . slanje aktuelnog broja e-mail časopisa. može da šalje svoje poruke. Politika privatnosti e-mail poruka biće sve strožija 35 . Sveprisutnost. Sadržaj se pruža korisniku u obliku koji je firma zamislila .

Pisanje e-mail poruka može se rasčlaniti na četiri etape:     Predstavite se Napišite ukratno svrhu obraćanja-naslov poruke Napišite sadržaj poruke Potpišite se Kada započinjete pisanje. vaš prilog neće biti pogledan zbog straha od virusa. uviđajni. lokaciju. Ako imate više od jednog primaoca vaše poruke. ali je mnogo manje formalan od poslovnog pisma što dozvoljava određenu dozu opuštenosti u komunikaciji.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 NETIKECIJA Neka pravila pri pisanju e-mail poruka Kod pisanja e-mail poruka nepoznatoj osobi (što je veoma čest slučaj u poslovnoj komunikaciji). jer ćete time postići ljubazan kontakt. u skladu sa strategijom predstavljanja u sklopu firme. Poštovani i trudite se da oslovljavate osobu kojoj se obraćate. Ovo ime se konfiguriše pri otvaranju novog e-mail naloga u vašem programu za e-mail. Marketing M3). raspoloženje. godine. ljubazni. Ukoliko ne poznajete onoga kome šaljete email. jer ćete time u slučaju hitnosti biti prioritetni onome koji prima vašu poruku. Adresiranjem u polju Bcc. sažeta. slanjem attachmenta rizikujete da. koristite ime vaše firme. koristite vaše ime i prezime. sektor ili funkciju (npr. njihovo korišćenje treba ograničiti. jer će primaocu preuzimanje velikih fajlova sa Interneta oduzeti više vremena. Vaša. Ako se obraćate poznatima. Poruka treba da bude jasna. Za ime koje se pojavljuje u poruci koju šaljete postoji nekoliko preporuka:  Ako se obraćate nepoznatim osobama. Radi se o imenu koje se pojavljuje kada vaša poruka stigne do njenog primaoca. U naslovu poruke uvek napišite značenje vaše pošte. obraćajte se sa Vi.. uvek naglasite kome pišete e-mail i trudite se da tekst počne pozdravom. pol. Budite prijateljski nastrojeni. Isto tako. baš kao što je i naslov teksta koji pišete. držite se pravila pravopisa. neste u mogućnosti da pretpostavite vreme. uzmite u obzir da li ćete sve adresirati u polju Cc (carbon copy) ili u Bcc (blind carbon copy). Treba imati u vidu da nemaju svi primaoci isti softver na svojim računarima i da mnogi neće biti u mogućnosti da otvore različite tipove fajlova. između ostalog znači da bi trebalo da budete veoma oprezni u sastavljanju sadržaja e-mail poruka. Subject služi da opiše prirodu vaše poruke i obavezan je dieo same poruke. E-mail je formalniji od telefonskog razgovora.. izbegavate mogućnost da primaoci poruka ide e-mail adrese ostalih primaoca i samim tim ne ugrožavate njihovu privatnost. treba da ostavi najbolji utisak o vama. 36  . kratka. Ovo. Pisanje dobrog e-maila zahteva vašu usredsređenost na poruku koju šaljete i stavljanje u ulogu onoga koji će vašu poruku primiti. Prvi korak u pisanju e-mail poruke predstavlja određivanje From polja. Objasnite razlog vašeg kontaktiranja e-mailom. ukoliko ne naznačite šta je u tom fajlu. što je još važnije. Što se tiče priloga (attachment) poruke.

firmu. koristite za ime ono što želite da afirmišete-ime. gdje i zašto pišete. u suprotnom. Naslov poruke ne bi trebalo da sadrži kompletnu informaciju. Ovo polje utiče na način kako će se primalac poruke postaviti prema vašem pismu. ostatak imena neće videti. Saveti za uspešno pisanje naslova poruke su: . trebalo bi da koristite delove iz prethodnog pisma putem komandi Replay i Forward iz vašeg programa za e-mail. nije loše da se posle izvesnog vremena promeni naslov poruke. Ovim se postiže prepoznatljivost. za to postoji sadržaj poruke. ili ako želite da vaši korespondenti zapamte tu e-mail adresu. zato što se. sem u slučaju ako u njoj ne postoji informacija o kome (i čemu) se radi. Polje Subject je najbitniji deo komercijalne e-mail poruke. . kao i odgovaranje.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta   Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Ako se afirmativno obraćate. . U komunikaciji sa primaocem. jer ćete odugovlačenjem iznervirati onog koji čeka. Ako šaljete periodičnu poštu na iste e-mail adrese (mailing lista).. Prvo i osnovno pravilo u komercijalnoj komunikaciji preko e-maila (i uopšte Interneta) jeste da bi poruke trebalo da budu čitljive i sažete. onda pravite razmak između pasusa zbog preglednosti. Držite se dva do tri kratka pasusa u kojima ćete opisati ko. Dužina teksta u polju koje se koristi za predstavljanje u e-mail porukama ne bi trebalo da prelazi 20 karaktera. Ovim se potvrđuje verodostojnost vaših odgovora i sagovornik se podseća na svoje iskaze. izbegavajte tekstove sa podebljanim i iskrivljenim slovima i nikako ne pišite sve velikim ili sve malim slovima. Naslov poruke može poslužiti kao dobar način uvođenja primaoca u pravo raspoloženje pri čitanju sadržaja poruke. Pisanje teksta samo velikim slovima može se protumačiti kao vikanje. šta. Ako želite da vaš e-mail bude vredan čitanja. Ono što nikako ne bi trebalo da uradite jeste da u polje predviđeno za ime ne napišete ništa. 37 . . . Redovno proveravanje ″Inbox″ je odlika profesionalaca. Od naslova poruke (pored imena pošiljaoca) najviše zavisi da li će je primalac poruke uopšte pročitati. Ukoliko je odugovlačenje neizbežno. Ne bi trebalo da koristite vašu e-mail adresu. Polje za naslov poruke (polje Subject) nikako ne bi trebalo ostaviti prazno. . . Ako postavljate više pitanja u e-mailu. Zato treba biti što jednostavniji. neki poslovni ljudi primaju i do sto poruka dnevno i ne treba im opširan e-mail prepun nevažnih detalja. onda u vašem pismu objasnite zašto je tako i izvinite se zbog dužeg čekanja. Ako se desi da se komunikacija sa korisnikom produži. proizvod. Nije loše napraviti intrigantan naslov poruke. kada. U naslov poruke ne bi trebalo stavljati više od 30 karaktera. može se desiti da će vaš primalac heti odmah da odgovori na neku primamljivu ponudu ili na neki posao koji mu je u interesu i time zapostaviti druga pitanja. Naslov poruke ne bi trebalo da predstavlja suštinu poruke u par reči.. ne bi trebalo da menjate naslov ili ime u poruci. a i odgovorom ćete dati do znanja da ste primili poruku. Takođe.

različite diskusione grupe. Organizovana je nagradna igra u kojoj je glavna nagrada bila Sony Play Station 2. ne zaboravite da se potpišete punim imenom i prezimenom. PRIMERI USPEŠNIH INTERNET PROMOCIJA TELL A FRIEND Primer veoma efektivnog korišćenja Tell-A-Friend (reklama od usta do usta) promotivne alatke jeste sajt www.) koji će automatski (kada se klikne na njega) pokrenuti slanje email poruke sa tekstom kao što je "Poseti ovu zanimljivu internet prezentaciju. Jedan od vidova virtualnog marketinga jeste dodavanje linka na sajtu ili u e-mail poruci (sa tekstom "Preporučite prijatelju" ili sl. Ako želite da budete sigurni da niko drugi sem vašeg sagovornika ne vidi poruku – šifrujte je.. podsetnici. Cilj je bio stimulisati postojeće posetioce da pošalju preporuku putem ove alatke svojim prijateljima.se definiše kao bilo koja strategija koja stimuliše pojedinca da šire marketinšku poruku drugima. jer niste jedina osoba koja šalje poštu. Pritiskom na jedno dugme u moći smo da pošaljemo i primimo veliki broj poruka. Dužina poruke ne treba da prelazi visinu dva ekrana bez opravdanog razloga. online oglasi. jer predugačke poruke neće zadržati pažnju mnogih primaoca. Lakoća i brzina slanja e-mail poruka čini e-mail veoma efikasnim načinom komunikacije.. E-mail komunikacija može predstavljati dokazni materijal u slučaju zloupotreba. Ovaj postupak ne traje dugo i time ćete poštedjeti sebe neprijatnosti zbog eventualnih grešaka. izvršite spellchecking (u Outlook-u pritiskom na F7 na tastaturi) prije nego što pošaljete nekome e-mail. može doprineti ostvarivanju zadatog marketinškog cilja. Dobro formulisana e-mail poruka.wz. zanimanjem i kontakt adresom i telefonom. Kreiranje popularnih servisa .com.” News grupe i web forumi – korisnici Interneta vode diskusijama na drugim sajtovima i na taj način indirektno sprovode aktivnu marketinšku kampanju sajta Plasiranje članaka (sadržaja) na druge sajtove . Vodite računa šta pišete u porukama. Zato je problem primanja i slanja neželjene pošte naglašeniji od problema komunikacije standardnim pismima. Da bi povećao svoju posećenost dovođenjem novih posetilaca na sajt kroz korišćenje Tell-A-Friend alatke.iako se retko koristi. sa svim svojim elementima. besplatni e-mail servisi. Na kraju. kalendari i drugi (besplatni) servisi značajno mogu da povećaju broj posetilaca sajta.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 Ukoliko pišete na engleskom jeziku. ovo je veoma efikasna promocija. Svaki posetilac je bez ikakvih uslovljavanja mogao da 38 . OSTALE INTERNET MARKETING TEHNIKE Pored dosad navedenih tehnika internet marketinga često se koriste i neke od sledećih tehnika:     Viralni marketing . ovaj sajt je odlučio da sprovede nagradnu igru. i efekti su negativni. U suprotnom.

ovo je još jedan primer izuzetne primene teorije Internet marketinga u praksi. Mogućnost besplatnog preuzimanja veoma je plodonosna. kao npr. Broj ljudi koji je "skinuo" e-book sa download sajtova i ukupan broj ljudi koji je imao knjigu na svom kompjuteru govori o tome da je elektronska knjiga pretvorena u "tell a friend" alatku. Efekat knjige na posećenost sajta nije izostala. S obzirom na minimalna ulaganja (uglavnom nefinansijska) u kreiranje knjige. imaju zadatak da te nove posetioce pretvore u stalne. ali je ova knjiga mogla da se preuzme potpuno besplatno. Knjigu je sa mnogih download sajtova preuzelo više od 100. Mali nedostatak ovakvog marketinškog poteza bio je nagli pad posećenosti po završetku nagradne igre. Posećenost je. Pogodnosti koje nudi ovaj način promocije navele su mnoge webmaster-e na kreiranje elektronskih knjiga. Zaključak je da se ovaj gotovo potpuno besplatni instrument za povećanje posećenosti mora koristiti u kombinaciji sa drugim instrumentima. tako drastično povećana. Poruku nisu kreirali sami posetioci. Ovde ćemo navesti primer dobrog korišćenja e-book-a u promotivne svrhe . U kreiranje elektronskih knjiga veoma često su uključeni vlasnici više sajtova. Rezultati ovog marketinškog poteza bili su zapanjujuće dobri. Korišćenje Tell-A-Friend box-a na sajtu povećano je više nego stostruko. knjigu je u roku od mesec dana na svom računaru imalo više od 400. taj pad je ublažen na taj način što su mnogi posetioci svoje e-mail adrese prijavljivali za primanje besplatnog časopisa ovog sajta. Tako je sajt stekao i puno novih stalnih posetilaca. nagradnoj igri i većoj mogućnosti za dobijanje nagrade korišćenjem Tell-A-Friend alatke. Ipak. 39 . po procenama kreatora. E-BOOK EFEKAT E-book je poslednjih godina veoma široko upotrebljavan instrument promocije na Internetu. broj stalnih posetilaca sajta i pretplatnika na e-mail časopis povećao se za više od 20%. jer on stvara nove posetioce. Na ovaj način ne samo da je sajt bio zaštićen od loše reklame već je svako ko je primio poruku imao veliki motiv da je šalje dalje svojim prijateljima. "Unleashing The Ideavirus" je elektronska knjiga koja na kompletan način obrađuje problematiku virtuelnog marketinga. Akcija je pokrenula slanje mnoštva preporuka prijateljima i posećenost sajta je naglo rasla. Poruka o sajtu i nagradnoj igri stizala je na gotovo 1000 mail-ova dnevno. oni će to smatrati veoma vrednim i masovno će koristiti tu mogućnost. ona je već bila kreirana i obaveštavala je o postojanju sajta. što je i bilo očekivano.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 učestvuje u nagradnoj igri. ali oni posetioci koji bi poslali obaveštenje prijateljima o nagradnoj igri na ovom sajtu imali su veće šanse da dobiju glavnu nagradu.000 ljudi. a s obzirom na to da je njena distribucija bila potpuno slobodna i neograničena.000 ljudi. jer kada surferima bez naknade dajete stvar koja se obično naplaćuje. budući da ljudi koji su zadovoljni nečim na Internetu (u ovom slučaju besplatnim dobijanjem knjige) vrlo brzo o tome obaveste svoje prijatelje i rodbinu i predlože im da i oni poruče isto. a drugi instrumenti. U narednih nekoliko meseci. časopis. ali i broj korisnika besplatnog e-mail časopisa ovog sajta. Ova knjiga korišćena je za promociju jednog sajta i pokazala se kao veoma efikasna u tom smislu. jer je zajednička promocija na ovaj način i moguća i veoma efikasna. Posetiocima je ostajalo samo da unesu mail prijatelja i svoj mail. Uobičajeno je da se ovakve knjige prodaju online.

nešto što se može naći samo na internetu. a ne cilj. Ovo im omogućava da originalnim imidžom i kvalitetnom propagandom uspešno konkurišu velikim kompanijama nudeći svoje proizvode na svetskom tržištu. a to pokazuju primeri brojnih velikih kompanija. naručivanje.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 ZAKLJUČAK Internet je novi medij i traži formulisanje novih strategija da bi se uspešno koristio u marketingu.). mogućnost jednostavnog pronalaženja najboljeg dobavljača i sl. Iz ovoga možemo da zaključimo da kompanije internet ne koriste samo za plasman svojih proizvoda nego i za nabavku (lako prikupljanje ponuda. Kao vid komunikacije. Ne koristite internet ukoliko to nema smisla za vaš biznis. Firme ne smeju da koriste internet za reklamiranje samo zato što to konkurencija radi jer ovakvo razmišljanje može doneti više štete nego koristi. Kompanije bez obzira na njihovu veličinu treba da koriste iskustva drugih firmi koje ostvaruju dobre marketinške rezultate na internetu. Jeftin pristup Internetu omogućava i malim kompanijama da kreiraju sopstvenu prezentaciju na mreži. a to dovodi i do sve veće potrebe za valjanim marketinškim nastupom na internetu. internet je sredstvo. 40 . koje su uprkos dobro izgrađenom imidžu na internetu doživele pravi poraz. Da bi Internet marketing obezbedio ostvarenje željenih rezultata neophodno je da se dobro definišu ciljevi koji se žele postići reklamiranjem na internetu. Brz razvoj tehnologije sigurno će dovesti do novih načina marketinškog nastupa na internetu. Procene stručnjaka pokazuju da će se buduća trgovina preko interneta uglavnom odvijati bussines to bussines i bussines to customer. kao i način njihovog dostizanja. A to pokazuje da se strategije koje su uspele i dale dobre rezultate ne smeju prenositi na internet. Da bi marketing na internetu bio uspešan potrebno je nešto novo. Marketing na internetu ne treba poistovećivati sa klasičnim marketingom.

http://www.alexa.me/E_komerc 3.com/ 5.yu/ 7.php 2.psee. http://www.yu/marketing/index. http://sr.modembelgrade.etrgovina.ac.rs/inm%20marketing%20nastup.org/wiki/Интернет_маркетинг 9.co.edu.cg.pdf#page=74 10.Završni rad Tema: Promocija poslovnog sistema putem interneta Student: Danijel Jovanović Broj indeksa: 15/06-03 LITERATURA 1.php 4.pedagog.com/papirologija/Marketinginternet. http://www. http://www.wikipedia.com/ 6.co.trafficestimate. http://www.org/ 8.yu/Volume%20XIII.sau.pdf 41 . http://www. http://www.pretraga. http://www.radar. http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful