You are on page 1of 15

1

PRESENTACIÓ

El proper 25 de gener de 2018 es celebra les eleccions per determinar el consell

de Govern que ens representarà durant els propers 4 anys. Aquest es un moment important

i molt estratègic per al col·legi professional de Criminòlegs/ues de Catalunya, i es el

nostre dret com a criminòlegs i criminòlogues escollir els nostres futurs representants, raó

per la qual et convido a exercir el teu dret a vot.

Mitjançant aquest escrit et volem presentar la nostra candidatura, la qual està

conformada per companys i companyes amb experiència en el sector de la criminologia.

Els que conformem aquesta candidatura pensem, creiem i volem fer créixer la

criminologia, pensem en la nostra professió d'ara i del futur, pensem en tots i cadascú dels

companys criminòlegs i criminòlogues per crear i conformar aquest col·legi professional

per tal de què es formi amb unes bases fonamentals pel benestar del futur col·legi, que

tots i totes hem estat esperant i, hem lluitat durant molts anys per què arribés el moment

de la seva creació.

El nostre compromís es crear les bases fonamentals del Col·legi Professional de

Criminòlegs, fer partícip a tothom ver els interès general pel bé de la nostre professió.

Assumim amb la nostra candidatura tota responsabilitat dels nostres actes, presents i

futurs. No farem judicis de valor o comparacions que puguin causar dany al col·legi

professional i als seus col·legiats. Ens abstindrem de intervindrà en aquells actes o fer ús

de mitjans quan posi en perill el bon nom del col·legi professional de Criminòlegs de

Catalunya. Farem tot i més, per complir amb els objectius principals per aquests propers

4 anys de mandat, dels quals exposem seguidament:
2

FULL DE RUTA

La nostra candidatura aposta per dividir el Full de Ruta de la posada en marxa i

continuïtat del Col·legi Professional de Criminòlegs, dividint en 4 grans blocs de treball.

Dels quals trobem la Comunicació, part molt important, donat que aquesta ens donarà

visibilitat a l'exterior i, reconeixement. Per altre banda, un altre gran bloc serà el de

Gestió, posada en funcionament del col·legi i, futurs projectes engrescadors per a tots els

col·legiats i col·legiades. En tercer lloc, trobem el bloc d’Investigació, on trobem tota la

part més tècnica per construir ponts i impulsar nous reptes. I, per últim, el bloc de la

Formació, del qual tots els col·legiats i totes les col·legiades, podran accedir a un ventall

de diferents tipus d’avantatges i, formacions específiques per seguir creixent com a

professionals.

A continuació, detallem, per a cada bloc les diferents propostes que creiem seran

del tot benvingudes i necessàries per al nostre col·lectiu.
3

COMUNICACIÓ

1. Presència social: participació i foment de la presència de la criminologia en els

mitjans de comunicació, xarxes socials, i alhora, a les taules de debat públic.

2. Iniciació d'una línia de divulgació i difusió del paper del Criminòleg en diferents

àmbits d'actuació (violència de gènere, terrorisme, seguretat, mediació, atenció a la

víctima, immigració, menors, entre altres).

3. Creació de dominis d’informació restringit per als col·legiats, on es trobarà

documentació relativa al funcionament del col·legi professional, avantatges del

col·legiat i col·legiada, com alhora també una biblioteca virtual amb llibres i

documents d'interès professional.

4. Creació d'un Directori Professional de Criminòlegs.

5. Recerca de partners.

6. Creació imatge corporativa:

Logo col·legi.

Lletra oficial.

Tipologia de paper, entre d'altres, que es farà servir per a comunicacions tant

internes com oficials (externes).

7. Creació de la targeta Identificativa Personal (TIP).
4

GESTIÓ

1. Oferir als col·legiats i col·legiades avantatges i descomptes en Assegurances:

Responsabilitat Civil per a professionals.

Salut.

Vida.

Cotxe i moto.

2. Es treballarà per aconseguir dintre de les diferents Administracions, el

reconeixement dels llicenciats i graduats en criminologia, per desenvolupar la

seva activitat professional.

3. Es demandarà major presència de la Criminologia en el terreny de la Seguretat

Pública i Privada, en l'àmbit social, entre altres.

4. Signatura d'un conveni de col·laboració amb el Centre de Mediació de Dret Privat

de Catalunya, per desenvolupar les següents accions:

Creació d'un registre de mediadors i mediadores propis del Col·legi

professional de Criminòlegs.

Formació específica i continua, amb protocols d'actuació.

Estudi de la viabilitat d’obertura d'un punt d'informació de mediació, que

ajudarà a crear solucions als diferents conflictes, com poden ser, veïnals,

familiars, separacions i divorcis, laborals, escolar, entre d'altres.
5

5. Demanar l’aplicació de la llei penitenciaria, sobre la figura del criminòleg i la seva

funció reinsertora.

6. Creació d'un servei d'assessoria jurídica, adequant-la a les necessitats dels

col·legiats en criminologia. Servei gratuït, al qual els col·legiats i col·legiades

podran obtenir assessorament sobre qualsevol qüestió de caire jurídic relacionat

amb l'exercici de la criminologia. Es podrà consultar vers normativa laboral,

normativa de la funció pública, actuació professional, consultes de qüestions

deontològiques, titulacions, protecció de dades, responsabilitat civil, jubilació,

entre altres.

7. Creació d'un servei d'orientació laboral:

7.1 Borsa de treball: Servei gratuït pels col·legiats i col·legiades. Hi haurà

avantatges com:

Ofertes laborals de diferents àmbits.

Ofertes de pràctiques.

Alertes d'ofertes per correu electrònic, per telèfon, entre altres.

Comunicació més directa amb les empreses. El col·legi professional,

actuarà com intermediari de les ofertes de treball.

7.2 Atenció a les empreses:

Accés als perfils demandats.

Comunicació més directa amb possibles candidats/es.

Possibilitat de publicar ofertes dins l'àmbit de la criminologia.

Possibilitat de publicar ofertes amb convenis de pràctiques.
6

7.3 Servei d'orientació i assessorament professional:

Oferir orientació individual i, sessions grupals de canals per el projecte de

futur personal.

8. Creació d'un servei d'emprenedoria:

Viver de projectes: Assessorament i acompanyament per fer créixer

iniciatives del col·legiats i col·legiades, ajudant a l’emprenedor en la

recerca de partners, fent contactes amb persones, entitats o empreses

d’àrees d’interès similars i, fent estudi de viabilitat, i vies de finançament.

Creació d'un espai cokorwing de criminòlegs.

Facilitació a empreses i autònoms per anunciar-se professionalment a la

web del Col·legi Professional de Criminòlegs.

9. Legalització de les bases de dades que resten en possessió del Col·legi

Professional de Criminòlegs.

10. Recerca de finançament (subvencions, apadrinatges, partners, etc), per tal de

poder obtenir una seu social oficial del Col.legi Professional de Criminòlegs i

Criminòlegues, així com també, per poder oferir diferents serveis als col.legiats i

col.legiades. A més, emprendrem estratègies econòmiques. Quotes noves per a un

millor i eficaç servei al col.legiat i col.legiada.

11. Creació de la Figura del Defensor del Col.legiat/da: Les seves funcions serà rebre

les queixes que hi puguin haver del col.legiat/da, hi poden ser pel funcionament

anormal dels serveis destinats a ells, o per l’actuació dels diferents òrgans del
7

CPCC (Col·legi Professional de Criminòlegs de Catalunya). També donarà suport

a les qüestions plantejades per l’òrgan de govern i així, dur a terme actuacions de

les Administracions Públiques, empreses, entitats i/o particulars relatives a la

professió de la criminologia.
8

INVESTIGACIÓ

1. Reconeixement i anàlisis de la realitat professional.

2. Millora de les condicions de l’exercici professional, competitivitat i diversificació

dels criminòlegs: Definició d’un sistema que permeti acreditar el currículum, la

formació permanent i l’adquisició de coneixement expert dels criminòlegs.

3. Impulsar l’organització de Congressos sectorials d'àmbit nacional.
9

FORMACIÓ

1. Es desenvoluparà un Pla de formació amb diferents modalitats, presencials i/o on-

line, així com assistència a congressos virtuals, conferències, entre altres.

2. Es desenvoluparan programes de formació continuada, acreditat per diferents

organismes, entre els quals es troba el CMDPC.

3. Oposicions:

Ajuda per a la recerca de material per a l’accés als exàmens d'oposicions.

Publicació de totes les oposicions relacionades amb la criminologia.

4. Creació de comissions de Treball i de Recerca, entre els quals hi trobem:

Grup de treball sobre el terrorisme.

Grup de treball sobre la mediació.

Altres grups de treball a petició dels col·legiats i col·legiades.

5. Beques d'estudi amb universitats d'àmbit Nacional i Internacional.

10

CANDIDATURA

Us presentem els membres que conformaren la candidatura "L'Impuls que necessita

la Criminologia".

Presidència


Montse Sánchez


Criminòloga i Mediadora. Especialista en la resolució i gestió de

conflictes mitjançant tècniques de diàleg creuat. Formadora en

mediació, a la petita i mitjana en empresa.

Vicepresidència


David Garriga


Criminòleg. Expert en terrorisme Gihadista. Màster en Anàlisis y


Prevenció del Delicte. Màster Món Àrab Islàmic. President de

CISEG i Director de la revista de prevenció Al-Ghurabá.

11

SecretariRaül Escalona


Criminòleg i Detectiu Privat. Fundador de l'Agència Quorum.

Investigador en processos de lideratge i sectes.
Tresoreria

Juan Pujadas


Criminòleg i Detectiu Privat. Especialista en direcció de

seguretat. Máster en criminalista i ciències forenses.

Col·laborador conferenciant en estudis d’investigació privada.Vocalia 1. Seguretat Pública i Privada

Fancisco Cano


Criminòleg i Policia Local. Diplomat en Educació social i Llicenciat en

Comunicació Audiovisual.

Ha estat representant al Consell d’Estudiants de la UOC.12

Vocalia
2. Formació i investigació criminal


Ariadna
Trespaderne


Criminòloga
i Integradora Social. Vocal d’Investigació i Coordinadora

de l’àrea de psicologia criminal de CISEG. Co-Directora de

l’Observatori
per a la prevenció de la Radicalització Violenta.

Vocalia 3. Criminologia Jurídico-Penal


Anna Almécija


Criminòloga i Advocada. Directora i formadora de Seguretat Privada.

Professora associada a la Universitat Politècnica de Catalunya. Vocal

jurídica de CISEG.
Vocalia 4. Mediació i Victimología


Marta Ferrer


Criminòloga i Mediadora. Especialista en anàlisi, gestió i


solució de conflictes familiars, educatius, polítics i armats.13

Suplent 1

Xavier Álvarez


Criminòleg i professor convidat del Màster de Perfilació i Anàlisi

de la Conducta Criminal a la Universitat de Barcelona.

Suplent 2

Carmen Guirao


Criminòloga i Integradora Social. Màster en Drets Humans.

Cursant actualment el Màster d'Anàlisi i Prevenció del Risc a Crímina,

l'últim curs del grau de Psicologia, i el curs d'anàlisi del Terrorisme

Gihadista a la Universitat Pablo de Olavide (Sevilla)
Suplent 3Marga
Salom


Criminòloga.
Administrativa de la Universitat de Barcelona.

Locutora
de radio

14

Suplent 4


David Villalba


Criminòleg. Especialitzat en Investigació i Perfilació

Criminal. Professor i Investigador dins del Màster de

Perfilació i Investigació Criminal de la Universitat de

Barcelona.
Col·laboradoraPaz VelascoCriminòloga i Advocada. Màster en Grafística y falsedat

documental.
Especialista en avaluació criminològica (CESC).

Professora
col·laboradora Universitat Catòlica d’Àvila. Autora del

llibre,
“Criminal-mente: La criminologia como ciència” (2018).

Col·laborador

David López

Estudiant de Dret i Criminologia.