You are on page 1of 2

1) Citește:

mâ – nă cu – vânt câm ­ pi ­ e


râs pâr ­ ti ­ e
lâ ­ nă pă ­ mânt mân ­ ca ­ re
râu mân ­ dru
râ ­ mă în ­ tâi mă ­ nân ­ că
mâi – ne mân ­ dri ­ e
pâ ­ nă ro ­ mân ro ­ mân ­ că
pâi – ne în ­ cân ­ tă
stâ ­ nă mân ­ dru Ro ­ mâ ­ ni ­ a
câi ­ ne mân ­ când
cân ­ tă tâ ­ năr ro ­ mâ ­ nesc
rând ple ­ când
cân ­ tec râ ­ de ro ­ mâ ­ neș ­
când cân ­ tând
te

2) Citește  textul.  Transcrie cuvintele  din  familia  cuvântului  „român”.

                                            România 

           Sunt născut în România. Tatăl  meu  e  român  iar  mama  e  româncă.

Respect pământul românesc și   datina   românească.   Vin   străinii   să   ne

vadă.  Unii  știu  românește.  Le  plac  costumele  populare  românești.

          Ce patrie

minunată

avem!  Sunt  un

românaș     tare

mândru  de  ea!
3) Completează  propozițiile:
Patria  noastră  se  numește  ___________________________.                       românești
Drapelul  României  este   _____________________________.      România    
Pământul  nostru  __________________________  este  încântător.          tricolor
Dansurile  populare ________________________  sunt  cunoscute.                  românesc

4) Să ne cunoaștem valorile.  Unește corespunzător.
  M.  Eminescu,        Enescu,        C.  Brâncuși,       A.  Vlaicu,      T.  Vuia,        I.  Năstase

sculptură poeme concerte tenis avioane