You are on page 1of 2

Inseraţi un

tabel rapid de
tip Listă
tabulară şi
introduceţi
datele

corespunzătoare exemplului de mai


jos:

PLANIFICARE BUGET 2018


Salarii
Sistem public
Sistem de securitate
Consumabile
Taxe
Asigurare
Administrare
Contabilitate
Costuri de construcţie
Cumpărarea terenului
Locuri parcare
BUGET TOTAL
a. Îmbinaţi cele două celule din primul rând al tabelului şi centraţi titlul

b. Calculaţi bugetul total folosind funcţia sumă pentru valorile din tabel, aplicând formatul monetar
(lei)

c. Sortaţi în ordine alfabetică categoriile de cheluieli, cu excepţia ultimului rând

d. Creaţi o diagramă tip Coloană stratificată, având următoarele elemente de format:

 Umplere model tip Pietriş având culoare de Prim plan - verde şi de Fundal – alb
 Culoare text – albastru

 Umplere solidă serie de date – verde

 Titlul diagramei – CHELTUIELI BUGETARE 2014

 Numele seriei de date – Suma (lei)