You are on page 1of 4

Proiectele de tineret FJTG

încurajează / asigura oportunități de afirmare & exprimare


cultural-artistica in domeniul artelor vizuale precum si stimularea
creativității & performanței tinerilor

Tipuri de proiecte inițiate, dezvoltate si implementate de FJTG:


educaționale, de voluntariat, sociale, culturale, cultural-artistice,
cultural-literare, editoriale, de/pentru tineret
PROGRAM FJT Gorj: proiecte, activități, inițiative si acțiuni
de tineret din cadrul Fundației Județene pentru Tineret Gorj

Proiectul de tineret Promovarea ARTELOR VIZUALE prin activități


cultural-artistice pentru TINEri

Ziua Basarabiei Târgul Mărţişoarelor

Ziua biciclistului / Bicicliada

ZIUA NAȚIONALĂ A TINERETULUI Târgul 0NG Tineret T.O.T.

Gala tinerilor din GORJ

1
Fundația Județeana pentru Tineret Gorj FJT GORJ membra a Fundației Naționale pentru Tineret F.N.T.
 Scopul principal al Fundației Județene pentru Tineret Gorj FJT
GORJ membra a Fundației Naționale pentru Tineret F.N.T. este
de a elabora, organiza, finanța programe, proiecte si activități
pentru instruirea, educarea si formarea tinerilor precum si a
structurilor asociative de si/sau pentru tineret, prescurtat S.A.T.,
interesate la nivelul județului Gorj, precum si de a organiza
cursuri de formare profesionala
Obiectivele Fundației Județene pentru Tineret F.J.T.G sunt următoarele:
 sprijină și stimulează, în limita resurselor disponibile, tinerii cu aptitudini și
merite deosebite sau aflați în situații de risc, prin mijloace specifice;
 încurajează asociativitatea în rândul tinerilor, sprijinind constituirea
grupurilor de inițiativă și a asociațiilor, precum și participarea efectivă a
tinerilor la viața socială;
 apără și promovează interesele mișcării de/pentru tineret și contribuie la
perfecționarea legislației specifice în domeniu;
 inițiază și dezvoltă împreună cu organizațiile membre, cu alte organizații
neguvernamentale și organe ale administrației publice centrale sau locale,
programe, proiecte și activități specifice pentru tineret, vizând următoarele
domenii de interes: ecologie și protecția mediului, sport-turism, cultural-
artistic, social, educație și învățământ;
 inițiază și implementează proiecte de protecție a mediului și de promovare a
ecologiei, inclusiv de reconstrucție ecologică a unor spatii geografice degradate;
 stabilește contacte și încheie parteneriate cu organizații din tara și străinătate,
 încurajând schimburile de tineri și de bune practici în domeniile de interes mai
sus-menționate;
 acționează pentru perfecționarea și creșterea nivelului de pregătire
educațională și profesională a tinerilor și integrarea lor pe piața muncii;
 promovează noile educații și îndeosebi educația non formală și experiența
pentru tineret prin organizarea de cursuri, ateliere, training-uri și stagii
susținute de către persoane calificate/ autorizate în acest sens, inclusiv în
parteneriat cu asociații de profil din tara și din străinătate;
 promovează informația pentru tineri și dezvoltă sistemele care o transmit;

CONTACT FJTG: E-mail FJTG: - fjtgorj@gmail.com / Telefoane FJTG:


 Președinte FJTG Dumitrescu Marcel Alexandru: 0766575946 / sanddu2004@yahoo.com
 Vicepreședinte FJTG Tomoniu Antonio: 078 4321 121 / antonio.tomoniu@yahoo.ro
 Pagina web Facebook oficiala FJTG https://www.facebook.com/FJTGORJ/
 GRUP Facebook oficial FJTG https://www.facebook.com/groups/979304755556994/
 BLOGUL oficial FJTG https://fjptgorj.blogspot.ro

2
Fundația Județeana pentru Tineret Gorj FJT GORJ membra a Fundației Naționale pentru Tineret F.N.T.
Se tot spune despre tineri că
sunt „VIITORUL DE
MAINE” și la un moment Tipuri de proiecte inițiate, dezvoltate
dat vor deveni cetățeni adulți si implementate de FJTG:
educaționale, de voluntariat, sociale,
Dar tineri sunt ACUM culturale, cultural-artistice, cultural-
„PREZENTUL DE AZI”.
literare, editoriale, de/pentru tineret
Și tot ACUM tinerii cultural-artistice, cultural-literare,
reprezintă SCHIMBAREA editoriale, de/pentru tineret
demonstrându-și capacitatea
de a fi membri a activi în
comunitățile din care provin.

Investiția in capitalul uman


prin dezvoltarea resurselor
umane (in special a tinerei
generații) este un proces
care poate sa dureze chiar
zeci de ani, in acest sens in
cadrul programului FJT
Gorj investim ACUM prin
implicarea activa a tinerilor
in aceste procese
educaționale /cultural-
artistice si de tineret
(Încurajând toate inițiativele
de participare activa a
tinerilor la viața comunității
ținta) astfel încât sa avem
rezultatele scontate in primul
rând ACUM in
„PREZENTUL DE AZI”
precum si in viitorul
apropriat … „VIITORUL
DE MAINE”, consideram in
acest sens ca: Viitorul începe
ACUM cu TINE(rii). CONTACT FJTG
 E-mail FJTG: - fjtgorj@gmail.com / Telefoane FJTG:
Președinte FJTG Dumitrescu Marcel Alexandru: 0766575946 / sanddu2004@yahoo.com
Vicepreședinte FJTG Tomoniu Antonio: 078 4321 121 / antonio.tomoniu@yahoo.ro
 Pagina web Facebook oficiala FJTG https://www.facebook.com/FJTGORJ/

 GRUP Facebook oficial FJTG https://www.facebook.com/groups/979304755556994/


 BLOGUL oficial FJTG https://fjptgorj.blogspot.ro
3
Fundația Județeana pentru Tineret Gorj FJT GORJ membra a Fundației Naționale pentru Tineret F.N.T.

You might also like