You are on page 1of 4

TAHUN 4 CEKAL

BILANGAN MURID 39 ORANG

MASA 60 MINIT

TEMA MENYIASAT ALAM BAHAN

BIDANG PEMBELAJARAN SIFAT BAHAN

OBJEKTIF UMUM MEMAHAMI BAHAN SEMULAJADI DAN BAHAN BUATAN MANUSIA

HASIL PEMBELAJARAN DI AKHIR PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN, PELAJAR DAPAT:


MENGENALPASTI BAHAN SEMULA JADI DAN BAHAN BUATAN
YANG ADA DI SEKELILING MEREKA.
DAPAT MENYATAKAN SEKURANG-KURANGNYA EMPAT BAHAN
SEMULA JADI DAN TIGA BAHAN BUATAN.

KEMAHIRAN PROSES SAINS (KPS) MEMERHATI, BERKOMUNIKASI, MEMBANDING BEZA

STRATEGI AKTIVITI HANDS-ON DAN MINDS-ON


FASA PENGAJARAN ISI KANDUNGAN AKTIVITI P&P CATATAN

SET INDUKSI (5 MINIT) Bahan semula jadi dan 1. Guru menunjukkan dua jenis BBM:
bahan buatan kerusi (kerusi kayu dan plastik). Kerusi kayu & kerusi
2. Guru mengemukakan soalan plastik.
secara lisan.
Apakah bahan asas KPS:
untuk membuat kerusi Memerhati, komunikasi,
tersebut? membanding beza.
Adakah bahan bagi
membuat kedua-dua Nilai murni:
objek ini adalah sama? Sifat ingin tahu.

Lampiran 1
PERKEMBANGAN Mengenal pasti bahan 1. Meminta murid memberikan
(10MINIT) semula jadi dan bahan contoh bahan semula jadi dan
buatan. bahan buatan yang terdapat
dalam bilik darjah serta
Bahan semula jadi: meminta pelajar untuk menulis
Bahan yang diperoleh jawapan di papan putih.
daripada tumbuhan, haiwan 2. Guru memberi penerangan
serta batuan. mengenai bahan semula jadi
dan bahan buatan.
Bahan buatan:
Bahan buatan manusia
yang dihasilkan melalui
proses kimia.

PENCETUSAN IDEA Mengelas objek mengikut 1. Guru menunjukkan beberapa KPS:


(15MINIT) bahan. contoh objek yang diperbuat Mengelas, memerhati,
daripada bahan semula jadi dan komunikasi
Bahan semula jadi sintetik di hadapan pelajar.
Contoh: 2. Dalam kumpulan, murid NILAI MURNI:
Kayu dikehendaki mengelaskan semua Bekerjasama, berani
Kulit objek mengikut jadual yang mencuba
Logam disediakan.
ABM:
Bahan yang disediakan
Bahan sintetik
oleh guru.
Plastik
Tali pinggang, tembikar,
Kain sintetik
paying, pemadam, botol
plastik, cincin logam,
Nota: gabungan bahan
pensel, berus.
semula jadi dan bahan
sintetik
Contoh:
Payung