You are on page 1of 3

Psychologia poznawcza – I

Czesław Nosal

Prekursorzy  osoby wiodące w psychologii niemieckiej.

Interesowali się „narządami zmysłów”  analizatorami i prawami, które nimi rządzą.

Pierwsze badanie nad percepcją (wzrok, słuch)

 Badania nad ostrością widzenia

widzenie jednooczne widzenie przestrzenne (konwergencyjne)

kompensacja obrazu

akomodacja.
krótki dystans / nie dłużej
niż metr.

Mechanizmy związane ze zmianą
krzywizny soczewki

NASZE MÓZGI DOOKREŚLAJĄ (okulary „tnące świat”) 

 myślenie atomistyczne
 spostrzeganie barw to złożony proces
światło
elementarne procesy kodowania

barwa 1
mech.
mieszania spostrzeganie
barwa 2 się barw
barw
barwa 3

kształt (także faktura)

 Von Helmholz  baza procesów percepcyjnych  stanowi nieświadome wnioskowanie

 klasyczne mechanizmy percepcji 

Winner  „Cybernetyka – czyli ogólna nauka o sterowaniu…” i tu… pojawia się paradygmat  Zachowania złożone przez pryzmat zachowań regulowanych. reguły kodowania JĘZYK JĘZYK 1 rzędu 2 rzędu (patrz także – algebra Bulla)  regulacja  kodowanie  odkrycie DNA (język głęboko ukryty w strukturach)  sprzężenie  zwrotne (regulacyjne)  dodatnie i ujemne  szeregowe (pobudzające i hamujące)  przekazujące 1961  nowa interpretacja zachowań celowych człowieka Miller / Gallante / Program „plany u struktura zachowania” SYSTEM SAMOREGULUJĄCY SIĘ . ton bardzo wysoki. analizator (struktura analizatora)  ośrodki  w R droga ośrodkowa mózgu   Problem kodowania. F .NC / B ♫ (np. stara miednica upadła…) F – fizyczne (drganie)  własności pierwotne są kodowane na IMPULSY NERWOWE NC – narząd Cortiego B – błona podstawowa Von Bekesy  kodowanie bodźców akustycznych  różne salwy impulsów (rozkłady) N.

co rozważamy jako plan i jako obrazy są STANDARDY REGULACJI. . Rozbieżność istnieje T O T E test – sprawdzian stanu początkowego operacja test stanu wyjście  osiągnięty cel i bieżącego – zakończenie czynności wykrycie rozbieżności Co jest celem nośnika dla prostych czynności? OBRAZ Co jest celem nośnika dla czynności złożonych? PLAN Centralnym aspektem tego.