You are on page 1of 2

A kurzus kódjai: BBN-FIL-362.02 BMA-FILD-362.02 TANM-FIL-362.

02
A kurzus megnevezése: Vallásfilozófia szeminárium
A kurzus megnevezése angolul: Philosophy of Religion Seminar
A kurzus előadója: Borbély Gábor

Oktatás célja:

A legfontosabb vallásfilozófiai problémák és megoldási javaslatok megismerése

Tantárgy tartalma:
(Alapozó szeminárium)
A kurzus tematikája:

1. Ateizmus, teizmus, agnoszticizmus (Sw: 9-28.o.; M1: 1-12.o.; B; L2)


2. Az ontológiai istenérvek és cáfolataik (Anzelm, Descartes, Kant, Frege)
(C; S; D: 4. fej.; M1: 3. fej.; M2: 3, 79-95.o.)
3. A kozmológiai istenérvek és cáfolataik (S; D: 5. fej.; M1: 5, 81-101.o.; L1: 1)
4. A tervezési érvek és cáfolataik (D: 6. fej.; M1: 8, 133-149.o.; H1; L1: 4)
5. A csodák (D: 10. fej.; Sw: 7. fej; H2; M1: 1, 13-29.o.)
6. A vallási tapasztalat (P; Sw: 7. fej; D: 7. fej.; M1: 10, 177-198.o.)
7. Vallás és moralitás (D: 9. fej.; M1: 6, 102-118.o., L1: 6)
8. A rossz problémája (Sw: 6. fej.; D: 3. fej.; M1: 9, 150-176.o.; L1: 7)
9. Hit értelem nélkül (D: 1. fej.; M1: 11, 199-216.o.)
10. Halálfélelem: az meg micsoda? (D: 11. fej; E; L1: 10. fej.)

Számonkérési és értékelési rendszere:

Kiselőadás tartása vagy félév végi beszámoló

A kurzushoz tartozó irodalom:

(B) Baggini, Julian, Atheism, A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press,
2003.
(C) Canterbury Szent Anzelm, "Proslogion", in Canterbury Szent Anzelm, Filozófiai és
teológiai művek, I, Budapest: Osiris, 2001, ford. Dér K; valamint Canterbury Szent Anzelm,
"Részletek a Proslogionból és vita Gaunilóval, ford. Horváth Judit", Világosság, 1983,
december, Melléklet.
(D) Davies, B.: Bevezetés a vallásfilozófiába, ford. Rakovszky Zs. és Vassányi M. A szöveget
szakmailag gondozta Mezei Balázs, Budapest: Kossuth, 1999. (az angol eredeti: Davies,
Brian, An Introduction to the Philosophy of Religion, OPUS, Oxford-New York: Oxford
University Press, 1993.)
(E) Epikurosz levele Menoikeuszhoz (PDF)
(H1) Hume, David: Beszélgetések a természetes vallásról, Budapest: Atlantisz, 2006.
(H2) Hume, David: Tanulmány az emberi értelemr?l, 10. fej., Budapest: Magyar Helikon,
1973.
(L1) Le Poidevin, Robin: Arguing for Atheism: An Introduction to the Philosophy of Religion,
London and New York: Routledge, 1996.
(L2) Le Poidevin, R., Agnosticism: A Very Short Introduction, Oxford: OUP, 2010.
(M1) Mackie, J. L.: The Miracle of Theism, Oxford: Clarendon Press, 1982.
(M2) Martin, M.: Atheism: A Philosophical Justification, Philadelphia: Temple University
Press, 1990.
(S) "A Summa Theologiae 2. kérdése (Vajon létezik-e Isten?)", in: Aquinói Szent Tamás, A
létez?r?l és a lényegr?l, Fordította és kommentálta Klima Gyula, Budapest, Helikon, 1990,
111-117.o.
(P) Alston, William P.: "Religious Experience Justifies Religious Belief" in: Peterson, Michael
L. and VanArragon, Raymond J. (eds), Contemporary Debates in Philosophy of Religion
Oxford: Blackwell, 2004., 135-145.o.
(Sw) Swinburne, R., Van Isten? Budapest: Kossuth, 1998.