Bigband Be Bop Super Sax Dizzygillespie

Arranged by: MED R.

ORY

Music by: JOHN "DIZZY" GlUESPIE

BE-BOP

PrAlIO

BE-BOP

Suggested bass line optional, if desired

Music by: JOHN "DIZZY" GILLESPIE An. by: MEO FLORY

[2J (J"XS.I

II

10

II

, ..

T

-'"

\. j~ L1 t
• -.
~+ 1fT 11~: 1""" .. ~ PM 1 ., ~ '" 0,,)
FM' !)bc FM' Sb7A""
i i':t'
I I .. ~ -
_lI_
--.- ~ '"
I L , r J"\ -------=:---. - - -- -1'1 I,
_1If__ liiI
&Pm4j1 £bflf1 ~-~ 'Db "'N 1
i Ab 1JU6 7
- '--:~ P.Q.
~~ -=fJ.. L. .e- \
..I._ ~ -....-- ..10._ ~ -. ~
.. ~~ V1. ~'1-1'" ~ ... 4f""" H"
C~ (~) FM' "8~c F ft'fl ~~ FM'
i I
J'O_ --, 7£
; , - USB110 <l:Copyrighl 1944,1945.1976 by MeA MUSIC. A Division of MeA Inc., Melville. N.Y. 11746

International Copyright Secured !\tilde in U.S.A. All Rights Reserved

2.

PtJo.

( L
• ./I. .
'"

fI ~"".I_I! '.~ff:::I~ rIj. , ...... ~.... $fi· ~WJ1' ~ -1.,'- .....
< -it· ~.,.I' q) F""b gb' FM~ G~
&7 (;1 .. FftIJ/;
I .... -
. -
/ 11'1'
"
~ I I tt ~
· I ... ~ ~
· i""L~ ......, -
·
~-51. ~.J.' -4100 l~ j~ of· ~ .. ::: ~~ ....._____- ~~-
PM F"1 F~ FM ?
.... _ . ... )i • 1\ >..- t::.......... .-
• .
r 1\

r
......... ...-!
--
JY,~ ..,.:s"__./ ..,~ I'l-ti :....----' 11~ k1-!i~__./
~F~) )' »
» rM ,. FfrI/ »
~-.....;\ " .... ---1\ ~--.. t\
~- ..... -
~" 6.0' 101 .., '"
"". 1 I f ~
..L
101 '"'"
'1~.- ~-C:" - -
F!o1 ,. - F~ FNt , FM7
1-- - ..... » ~
1'1 , -
• --
. ~
1J~, '1 ' ~~I-er, - .... ~~: ~ ....... ~~-t.~;
~b~Gt Eb~ 7
&b
, A~ 7 (b')
_. - - I.
L.J. •
c.J
'" I...."
... ,
-e- ,.

I , \
• .

.:e. , , ,. ,.
1)b G,~7 C 7 p"" " FNf f\
t t
-
-
• . I w;r
- '''!:
'-" C;;;' 0 o· PAJD.

3.

I't l t I I r\ I "-
1 J •
,
• • --
? "> 7 ~!~.:- -
fM Fill l--
~J <; i,...--
" It
- I I

-
'J.. C' v_ -" . '-'- - ,--------

• :--.
T
rI 7'
~~~ ~~~ ::-;~ ~~: ~- - .i: 111 t- ~~ . --
., ..... .... ......
FM > - ;> ;~ ::>
f(- A.
I
• -
v o· -0 o· Q > --------~

-
, I' -.
, .
1~4t 11~ t: ..,J t.... ~ ~t~~~ ~ ~ t.
...
_, ::> Fttf > »
1\ 1\
I I

._
(;;j. 0 -r;,. 0 •• .' t ,_ .~::.. ".. ~
• .:
. •
v fP 17 I;"
ffo17 gJ,1 b~M7
:~ :e ~4 l; ~ .~: .~
" .. ~ . .1 , .. ~
• '-I Ia
T USB110

4.

PNO,

,.

1\ \ , I.! 1- ,.
It.
<;il
oJ G~7 C7
Ab1 -vb F",
,
"
'-' '"~ 7

,

,

L. !.o I I. ::> L .. :> I. I.! I
71 "7 J
FM FIt1
! • ~ . •
""'....____c;.. u. c;;. 0 __ _ c· §]~

I r r r J Ir; r e r I Cijr r r I r r r r IF r r ( II

~ ~ s~7 J fiZV§J

r""7~ e ;. Ef;?I

II f r J r I r J J fi Fir r r r I Err L I r r -t" ~ I

t rfl1 Ab1 1'~ q J1'~, C7 ~~

I b r t t Ibtrr r t It r Eqr Ilf rt r I L F r r I F FE r I

F",

PAJD.

5.

C7 FM
I I I I "I I "I i I I
, t I I I I , , C1 PM C1 FM C7 FM~
I I I I II 1 7 I I I "7 .l I I I 1 1 I ~ I
"i """# I I t , I t t
I I I' J I I I , I t ,. , t I r , l t
I' , , t , , , ,. C '7 (b~) FM (+'7) C7 F~ 01 Ffo'f~
I I ~ ~ I "t "7 -# I , , I 'I I 'I 'I "i ~ II
J J J I , I , , I , , ,
, :t I , , , I , ,
I I' , , , ,
§]~ 8~1 £bMA" Ebh €bM7
C7
I I I "7 "'"t I I I 'I ~ I 7 I I ~
"""1 1 "t 1 I I _f -, ...., 7 I I r: r r: r r r:
I: I , I , t t , , t t I I ~ I 1 I : r r r r

I 1 _f _f

~§J

-vlMA 7~' C1 F Nt

I II I I I III I I I

r ' ,

I I~ t t ,

I I t

r : I

I 7'1 r r t

C7(b') FM C1 F~ 1
I I I 7 7 I I ~ 'I -, I -7 -_f -I I
I I' I , I I I J I I I , I I I t t l , ,
I. t , , , , , , I I 'O({UMS

8

PAlO·

A I' , )

J;'; .• , ~., :i... ~-j~ (~J
t] 11~~ ~~ ~~. ~'1...J1oo (If-
(,.,,6 Sho PM"
~ fM6 G~ ra1~' ~ ~~7
, ...
\ -.
" ' - , 'l.D
N •
~. ~~ .. ~...,,- ~T q~t 1'1 ooI~ -1"- F,.,.,7
-
FM' £0 FM' /'f)bO PMb :tr
I - -
rl. ~ • 1 .... --;; --

\ \ I kI' I --- " loll J _______ ..... .... ------ - J
u l1~b1
F~~ 7 (b~) EbMPr7 £b,.",1
-.~ BbA~ ~..Q. -f2_ 2Q. r-Q_. JJ~
..... .. I
, I. '" a
,
Ii> -..
1)PMA7 "J _1: V ~M~ ~~, ~~,. *~~ q' ,
='C" (Pq Fft1 ebD FM
-e- .; J
r. II
V • 10. •
~~~ ,p"J" rq' ~~ .. ~04" ~i~ I~'f==~ I ~ 01'" ...; ... ..,
;; .. - ~ ~ 7 (+') PM' ~o FM~ GD F!A.1
G1 'J I..C ., t -. -
.. ~
• -.
.. T \ If'" BE-BOP

Music by: JOHN "DIZZY" GILLESPIE Arr. by: MED FLORY

BASS Suggested bass line optional, if desired

~

I r l -

I I

~ FM1 'B~1 £b

II E r t r I r J J -r I F b r qr Ibe ~r ~r b I

[R]£~M 1 AP7 1'l1 Q1 c7

I r r ~r r I r r ~r tit r r 1= I T ~ r ijr II

~F~ t 47 c1
II r i r j I r L r ~ IUt - I F' #-

!JFM ~f IV bt
I t $ $ , l I it ~ - t r · V- II USB110"'Copyright 1944, 1945, 1976 by MCA MUSIC, A Division of MeA Inc., Melville, N.Y. 11746

International Copyright Secured Made in U.S.A. All Rights Reserved

SASS

~ F~ ~

I~r r r t I I r r r I r r fir F I

[ill[Zf]

(f J r r I r r nr r I r ar r J

~[EJ

F~ gb7

II r ~ r r Fir J j ir

rm~EPM1

I t E r q r I r t tqt 1ft 0 r I

(I!!]~

Ftt/'7

I r r r J I. r F ( r I r ~ F r r I r j r r IrE r r II

§J~ l

E~M1

I t r r F I [ [~r E I

Ab1 1Jb G~7 c1 ~,~

IC Cff (tr F t It r tar IlrrfrlCrr r Ir rtc I

~ ~~ ~

Igt f t fir r t r I r r F Fir r f r Iff! f" J

c7

4.

~ ~2LLms 8

119:p%b I I

SASS

~ FI1 t

;t E t r i I [ i (I I ET -

~

II F [ r F

~

I r ~ -

I F J ] F I; r F 2 F IE SF PC F

;1~ 7 'P b c; ~ 1 C 7

I F [4( £ It f F tit r r ijr I

~7 c1

1[£

Iff £ Tit £ E i I F £ -

3

t I

%i6. arco ~

I r , l . r I - hE II

BE-BOP

Music by: JOHN "DIZZY" GILLESPIE Arr. by: MED FLORY

DEUM5

d = 152 .. lbe

SOCK C~M&AL SOLO

uti @# EJ'I y.

4- k
x Ii .7 Yo K II
Ii .3

,.

,J ill)J

II

t 0 + 0 + 0 ,.,.

BIJWR,OJ_d

4-[1D

Va I z

S

Yo "

USB"O ,'~ CopJtight 1944, 194:'i, 1976 hJ MCA MUSIC. A Division of MCA Inc., Melville, N.Y. 11746

International Copyri~ht Secured Made in t:.S.A. All Right.~ Reserved

~t&~nj n I J B) n I Hl_d

"Pits. s

lp?q3# II

If ptf! F

4- B
I I * J!
~ I H H
~
,. 'I
12 i< X
I >< * ~
X
4- I
I M I n ." sI.
p; H I
I~ J
'2. I I I ~ I P.'
Z )( Sf
y;
4- 1 I y, I t
I I H I >-S if
iI 12

I~ fJ ~ PlY. I Yo ! ;i

H If I g ;: n ~~fpr.S4W -+

II~ PF r I X I SiB

[l711205 1'»0. SDLO ,

f? f; f! ¥

I Yt

'Z

,(,

4- I
if I Sf! I * y. y. DR.u'M.s 5.
~ P- ~ r tz.. 10
II I H I y Z IS Y." YO ~ "
..
UiiJ~ 4- B
I ~ P ~ P I g p, I $IS ~ I M I }1{ *
12 Z

~ 1f.U,MS SOLO ~DLI8, 4- ~
II ~ I ~ ~ I X S1 R H )IS X II
I t t I /' ,.

... 0 + 0 + 0;>:>

BIJDjBIOtd

~

C .... 0 +

4 ~

X I Ji! I p. I * t g II

3

I !

BE-BOP

1ff'E~AL4":o ~A""PHO.'~ Music by: JOHN "DIZZY" GILLESPIE

It ~ NJ N~ Arr. by: MED FLORY

~ P "::«:1 71 1- .. @~t"1¢t ,t I~frlt ~ per I

[ill

I f£& ~[ P ICI! i '1)i I r r r r ita! I frr; drf,

I _feat IUUPE' i pi r It ·,pa rft i ~r II ~

z,

IrQ F t r I r Er r eft lEt "' - I rpaa - l

I~l! ~ tffbt I trB/rTrtr I E r r!r~i( C! I - I

I~~! tbEir rtrt(Vta: I r ! * tVl tl'tt apll

3

i~r p~pr PI p r ~ ~t Iv It! 1 - I!(rret[ill

I r U r E[ I r Er r & (fIr l - I E'r,ftE r 'ffft II

HJ ; /J."" »

~ B-1 - '1 it! lB I crtr tr·p-,.

USBll0 CCopyright 1944, 1945, 1976 by MeA MUSIC A Division o( MeA Inc., Melville, N.Y. 11746

Intemarlonal Copyrighl Secured Made in U.S.A. All Righls Reserved

2. j$r ALfo SAx.

§]

~p- rFieflrrttCC[lllJ,JJJaJJI - II

1m ,_ ,J.':f:_'_ rt I - - j ; t

II)JJj jJJJI2ifFt'rMrfICftEvr': -~--.

~

I crier FreE! jr grit t I - ElSie r?fr ~ II

l~gqrjfUr l#erft9crrrl~rrrr tEa I w"qtt.1 ~

(ill

I '1 bG); Jl,? 4150

'>

!ill~~J$tFE I VO

II I ±: -E:E E t: E :

-

...-----.....

1- t f II

-

1ST ALfO SAX.

.3.

~

I@]"TFH E F I - 11 3d 32.34 IE.OJ J I

I~J J J JLf I r det tTFt I (atilt ~ II

II - I! qrfttift IAtf(p1tru I rtf r

I: i fr I ((if Em t; I fir r§(qLYI We r liE cJ ~ i! 1(£( Er - nYUFF#cF I rirt ref r I#CUrt 31

~ in:, C

I J;) J r = d I HiD j J J J I qrrJtt t r I a Jgi J J J J ~ II

[!£lJ tet. SOLO

II ES{-

1(,

II

II

16

~~

WANO soU) ib

~

jAl 18 I II

i-. 1.sr AL.fO SAX.

~ -f:

~ ~ _p r V V r p lOr ~ e t # V I t4 - I aU, r - I

I~ Ct fer I r U r t#r Itf ~ - I «(fa - )

3

I~r & fffl dEn r-ribft I ErulE!c r r I -

11m i ~t;tfr I bf ["[/(1 ~r I e $ • ill I too· I I

~ 5

~ t:

!IDe p pm v I pt ,pi ITVlff ot - Ittffrr-

~

I e (J m tr I r t; m be I U J -

.,.

I [tfr [II

3

g h " ~

tr '? -0 ? Itt t ~v II

BE-BOP

Music by: JOHN "DIZZY" GILLESPIE Arr. by: MED FLORY

1- ~ ght 7" 'vffirlt ~ "ttl

~

[ill

Itccr~f Die 1 1 '1) l-rrWrdtp1ICCc,arrl

e __ I EF~EYr' Ip I r It ,vf I#rgrtr IlF :] []

>...-... "

I [rrrW - I

[ill

I ~ r C! ~F EI I r Et r tr I tr 1 -

-

1-

USB110 t- COPJril:hl 1944, 194:;, 1976 by MeA MllSIC, A Division of MeA lnc., Melville, N.Y. 11746

International Cop)ri~hl Secured Made in Ll.S.A. All Rights Reserved

2.. 2~o ALrO SAX.

~

~i - tk&r r I r r rr e rtr, I pM) J JJJ~ll

-

EfFtr I

~

I ~r cpc!? ~F rt-r I cit 'ftpr t I - #r(~rfir (ITr' ~ II

I;p@fte; I rrR Err~1 JJiJJ erG I ar6¥bl1

,

I~ ~ Nt IP@Frr b.SffJp I JflJ J~? :rPf I JJ JOftp~ry II

-

-

-r:':

1- * r II

-

~

i*rj~rMcy vr' i - I~ tLqJ J J I J JJ J;~41J I

I~ JJ J jJ~JJ 1tirijr!trrf F r I f (rtf fif H [ill

~ -. I ~ rj#rPE r 1. I r etr E r r!( I J J.J J d

~ 1-

3.

[i] I!(cry-

U£.?J fPr. SOLO

~ J/ eli;;

~ II

II

16

1~

§Q~

{ PIAIiO SOLO

~

'lI ~ 8

:;II I I II

16

~. '2~D AL.TO .sA".

~ ~,..

$& ,vC r,r pi pC ~pr Plett - I FI·Fr@j- I

~ 3

I ~r uir ['j lEE 1 F tr I G ~ - I m n - )

1:- 1 #fter I ErCft) r r tr I tttJ §r~jCJ I -

? ~ ~

• @ I r "0'1 fijll

BE-BOP

1ST gb r£NO~ SAxOPf-fONE

Music by: JOHN "DIZZY" GILLESPIE Arr. by: MED FLORY

J

- ~ ~ ~

I oF] J ] e ) I J) £ i ~ P I jqrbr r c:dffl r [bEt I

1 tnu eJ#c!J 1 ern r' vim tr.,$ P I tit f F II

[]

d :-1~2·1h6 @]

+;, 411RUMSI 7 I ~ !::E.J ~ III I

~~ ij , , 1- 5 mil F Ten 1 PI'jrr ~ ~~I

1-

USB110 ~Copyright 1944,1945,1976 by MCA MVSIC, A Division of MeA lnc., Meh'illc, N.Y. 11746

International Copyright Secured Made in U.S.A. All Rights Reserved

2,.

§]

~ tV - b[F eEl Muft debt; I 53,E] n 3d J I - II

'~4]J"Jd J ] ] 'djl#~rr t C ,=rttrqg [' ,- ¥ I

~

,rrrWirTTt ,'[:romc t' - bere at ~ "

'~€DtEt&tt 1¥£rrYrger '5gB] rut i ftsr( ,

s

,: 5"# f ,it £1 au jI,JaJJE¥'j JT ,Efbw !jj

is'!' rENO~ SA"

-

ED

:> >-

15 JgreE #, Be

-

,- l~

="

~ ~

?<jr rfE·pt [Bt, II

-

1sr 1ENO( SAX:,

.3.

~

lijsI- ctu P F

-

II

-

I: i ftl=f±CFttJ" IEJJ2awrJEITFU [ I:

njEl=rbCutITi(drd r (tE2& 3:

Ii a j = FC ~

to

@ II

II

I!£1J tn. SOLO

16

[!1U~

WAllO 501.0

1b

io.

12451 1sr f!1l01C. SAX..

~ph _[i~F ~~.r p Itt ~OV f V I ct. - Irttrt' - I

~

I r 9 U ~r ~ (r I ~ r Or r IT r I CJ 1 - I at n - )

~ 3

lib l tl frr I ~t L r lft Or I ~ JiJqJJ oEE! I - I

~

I~br ~ fUr ~t1 b- -

I gut lr I r ~ • gr I t err" Bpll

* e I ririE r ~ @ II

~ 3

II r '1 D * r '1 0 I ~Et ~ F i Ty'l fJ 3 J F' ) I J] i ~ ~ ~ I

~

I r ~r It F ( r *r r I t¥ ~r ! I,C r pi I iT ~El eJ #r r I

I [tir [j P' v I? tr '1 t a I t~t r ~

~ ~

II uqr ~ho#r vl~pt~put E lIT! - IttU#r~r- I

~ I r ~EIT *CFlir OrE triP 1-

F II

BE-BOP

'2 ~o Sb TEijOR. SA:(O PH 0 N~

Music by: JOHN "DIZZY" GILLESPIE Arr. by: MED FLORY

)

~

I J) lJ F' ) I J)! 1 '7) I F r F Fer eft I-,;lt E! c:rtFi

J I i J) 'jl v 1 117m d F b r II

2.3

I r ~ 0' r lr I r ~U r F r I ¥r 5 -

,;

ImD 1

[ill Ib £ f"rrbr ICEed eric ! ~ ;1 a cw· )11 [ill

I~p F ~ v F v I v*r p v r v Iqd i - l~rrrTb - I [ill

I r ~C! r (f I r tr F Cr I~Ci 1 - I i~l J J d@ II

~ 3

II r - I - '1 )~mltW#0ap#J,

USB110 .~ Cop~'right 1944,1945, 1<176 b~' MeA MlJSIC A Division of MCA Inc., Mehille, 1\.1'. 11746

International Cop)right Secured Made in C.S.A. All Rights Reserved

-

II

l~nJJJJJJ J IJ~JJ"JtrcrITdrqrTvr 1- qEe; I ~

IrrrF r-rTCI~drqaJ 11 - (lE'r(F'r ~ II

11~)@ttu l~jfFr (CUi unw jJ); IfErEf ~ I

5

I: 1ft 1 be r C) ~g-J] I J~J JbP¥J ; J I n JEJ ~ II

I "1 -1_1) E...._} I ~~ [7iJ

------ :>!

~, I t rt j r rtr I ¢ -

I~ de cjrqu I lJ tt)AJpJ I ~li;J JJ {I) j J~j3iJ· 0 II

-

> _,.---

1- £ ~ ~ II

~

lE$i cCEGEJ - Ii hJbJhJ j I#JgJd )1

~ ~ ~~

I d J£O J ]J J3 I ( Et ("tfrct? I r#rEft [ I E II

2,tJO TEl/OR. SAX.

.3.

II

-

I! Eft fit E I #r rEr rE r ' I j JEl J

. J

[ill

1- ! fT I tt nr EAr) ] I dd Jft$a=CfEl err; II

I{Fur - Iqrurrer It*rCrYdgJJZI*$rc 11

~ . ~-

I jJ J J ill J= I h 1}pJj) ] I 43P EfF~u In 3} j j J ~ Ii

~ II

1(:,

II

U£1] tn. SOLO

16

4-.

Iz4!] 2#(J fE-'lOR SAX

~# _pr p or DIOfF E 0 r 0 I~cft - IgrreTb - I ~

I r -U F EJ I rita E ITt It! ~ - I ~ ~ ~

~ _ _ __ - i F - j

~ ~~uf

II r; AI _bE C!t I .y3g Ear rJ I -

- -J

~

Itt 1 trrtlCE&f cYlr ~ •• Iff E!rr )11

~

II~vrpoF vlp*m wpm PI~r:f! - II!rrrt~u- I

~

I f ~ U F tr I f kg r GEl ~& 3 -

~

Ii r Of v ~r ' v I ~ E1 ~ F ~ T!r I !J] J r-

"

j I J (j Of 0 i I be ,. ~r ;;

II

BE-BOP

E'b SARlfOtJE 5AXOF'HO~E

J ~15Z·lhS

~ i ~tlRUMl 7

I P I I

Music by: JOHN "DIZZY" GILLESPIE Arr. by: MED FLORY

1- J (f~r"7d 'tlqErlt ~ Pt#r I

@] lit-

Irm~L" P IE! 1 1 '1)lrrcr_IECS dtil

I tra lard I Er Eli # piE & ·&a IrE f iE II [J

z,;

I F (; r a fir (r r tft I Ct <\ - I 'ftu - 1

,Fu s Ibrtt I trQ/tT'otr I C r ry.er CF I -

I~r; * fbtrlt tn.r:tlF'c& I r ct ~ $1 t1fr'11

3

~ t-

II V r ~ p r Pip f p ~ t # V I k ! - I acre t -

[ill

lEU F Of IF fr c ttr lEt j - I F'r!ifr r ·dIC II

~ If

-

1-

USB,10 (C;Copyrighl 11I44, 11I4S, 1970 h)' MeA MCSIC, A Division of MeA Inc .• Mel\'iIIl;', N.Y. 11746

lnternational Cop)'righl Secured Made in lLS.A. All Rights Reserved

2.. SARI 'faME. 5AX.

~

~~- FriEf I crtrcC[:tltfJflJJ flJ JI - II

[E]

II J j J J j 3 J J ! fiU f r@c f ! (itt P [' 1 - IT ~ I

~

I EF#rF rtrtn (r r1frir 1 1 - errt· elf' ~ II

.3

I~vbij fUr II!rrft9C t r; I ~r Err cr rJ 1 C!t ~:ttr. 1 ~

[ill

l·ntJ); * 1'419<>

-

:> ...-----...

1- * r II

[ill ,

1$~qerr;pF' I - Il OJ Ja.JJIJJijJJJ4jJ]

I~J J J E£11 I r rarE ctnc I (rtf} qi,f' ~ I

"lW _ I ~ v.rtf:! ,#rrftVLcul ~E ft r

~

81UtI l"OfJ t SAX.

3.

Il£1J tn. SOLO

~ j Sf=-

~ ~ it ~ ~ r-.--- ...._.

I J J J J c: r d I iJiB j J J J I 2i£11f' e r I ~jiJ] ~ J J ~ I

~

II

14-

~ 16 ~ if,
II II

[!!J~ ~~ ~ 8
_ANO SOL.O 16 '1b j -nuMS I ~
I I I
t. &AR.I(O~E SA"'-,

i" ~pr VEE PlOt IT of #vlrt - IHrret-

I' Ct E C r I r It r tie lEt ~ - I rYdU - )

I~tr ~ nf¥ ,tf rqr¥-bft I EEE~lL!c fJ' -

,.

11ft i ~t''[fi I ~t fbrirb'c De I [ A £ 811 too, ~ ;11

~

I~ F p P r ~ I P t v ~t #~ nd! - I !tUr r-

1\ ~ " f\ (.'1

, E FE· bF, i v I r U"1 r "J r 'f' J

II

BE-BOP

Music by: JOHN "DIZZY" GILLESPIE Arr. by: MED FLORY

s~rRUMPff

01 : 152 -/68

'ph i 2 i 7 !

[lli

~ '1) I J J J J ~Et£f I E r 11 a£r !

rm

I J lJ JEri FUr Ff I Ei ~-

)

IF f t * #trbr I Ettlr~y I J) JqJ iJJ J I -

[ill

I r1'l' j!rtr 1"EJtt&_1 r * ! WI r et~J· ~)II ~

II } r h iF ) I V r p p F ~ P I rJ ~ - I EEf! fJ -

USBll0 \C Copyrjght 1944, 1945, 1976 by MeA MVSIC, A Division of MCA Inc .. Melville, N. Y. 11746

International CopJright Secured Made in U.S.A. All Rights Reserved

2.

~

~ph J A J

Sb te« M PEr

ulr or E!f1G!

j -

II

16

16

)

,

r r r t

AD LIS. [ill] [ll2J
GM7
J ,I ,I .I .I .I ,I ,I .I I I .I I I I I ~ ~ I .I .I
7t • t , t t t , k # t t I I , i t I t t
§ c7 F
G""'7
, , .. .I J I I I ~ I I' .I , , , I • » I » .I .I .,
t » , , t t I ,. • , k • » t , » t , ..
,. G",,7

I .I ., .I

r y r I

r • r ..

D1D

GrM

II; I I I

r t , ,

¥ t 1'4

II I I I

r r ' t

I 111

~
G"1 GM I II
I 7 ., "7 .I I "7 .I .t -, I "t 1 ~ .I "":l ~ , ~.I .I .I .t "I :I .f "7 ,
t , • , .. , , ,. , , , ,. ,. z , , t » , , r I: , ,
~~ [M]~
(i~ <3M7
"7 ""t. 7 "7 .f • -I: .f .I .I 7 , ~ .I I I .I .f 7 , .I :I ~,
I , • I: ,. " I , , I I t , , • I t , t k Z •
~ C7 F
~~7 .r' GM7
1 7 .f "7 , I "7 """'# 7 :I .f , .I I 7 "7 , 7 ""'I -:t 7 -, I .I ..., ~ ...,
, , i .. i i k ;t ,. ,. • t i » , t I t t , • , •
~ 8~ Eh Ad;",7 ~7 ~;j
FM7
I 7 ", .I .I ~ .I .I .I -::t .I .( "1! I .I .f -, .f I , """l • --l •
#. r , I i f. I. I. , t t , t ,. it , t , t I ,. I
G~ ~GM
f7 .I .I ~~ "-:t .f .I .I I -, .f , ""'I ..., ..., ..., f: -l -l 7 .f .I ""t. ..., ""'1 11
t t t t , , t , ,. , t t • I t I I t i , t , , SP l'RUMPE(

[!ill~

3.

· I t

II

~ OprrO~AL)

l } r ) ) r )\ I pEP -~ F M P I d @ - I rrrr J] -

~

s

jJ 8J glr err &10. - IWAVe JJ

~

II f t ~ rtrmrr I E ct/Fr1y I fJ Up Jin J I -

~

I fCt!, clt EV 1_~1& I r 1 * 991 r er'iJ· #) II §]

II l' r 1 IF )1 v l P P t -0 I d i-I rEFr n -

~

I J J] J EJ IrE! r C!i IE! £ -

~

~ r '1 0 ~r , v I ~cr ~r ~ ~k I JOg F'

~

I J J J J #Et£d I E r cr L r rtf I lta ~EtJ:11

t\ f\

aJ I OJ Cj 'tv OJ

BE-BOP

Music by: JOHN "DIZZY" GILLESPIE Arr. by: MED FLORY

:Hut

[m

Pitt 1 ! 93: Eft r=tUi:Uh !

USB1'O iOCopyright 1944,1945,1976 by MCA MUSIC, A Division of MCA Inc., Melville, N.Y. 11746

International Copyright Secured Made in U.S.A. All Rights Reserved

2.

~

"}1 ~iiP r

~ -

II

16

J

16

)

I

!!ill ~.5DLO An Ll8.(C!Pr.} I( / .... I I 1//

» t r •

.I .. I •

r r i

r i t I

I' f .I •

y,7 E'

"'I"l

r r r r I

rryr rrk

rrrrrk

~

E.PM1

R l I I

, , ,

Gdj", 7 C7 IilllF..,

I ~ I I~ II I I I~

A~7

crrr ryr'

r r r ,

r" I

rrr tYi ,

1IIIllIli

III I II

. r r r •

,~ I •

i i Y ,

rt

I" I

r. »rc'

r r r ,

I ,I ,I t

'I , I 'I

gP

III I~

i ,. Y •

r y , , t

~

E~M7

1'1 I • I

£ .. r ,

t K r t

llP Gdim7 c7

I ' I I', ' S ·

~FM

I II' l I I I I I I I

FM7

I' I • I

~

FNJ

llllllill

r r r I

II~ I I l I l II

r ' r t

[!1U~

IIf ".~o SILO 16

"ib' ~ t I

rROMSO~E

[!ill~

I

1('

3.

II

~ OPTIoAlAL)

fpC u;r P 10f ~vt ,p,d @ - Ittuer-

~

I E DE r tr I r U r ty 1& i-I ffiha- ,.

3

II~f f I fire I ~fEt~t1fbr I (r u WE U I - I

l~rIY1r'r~tf4tlbtPE!~r~~r 1 kC j , 811*.1' ~pll

§] !

Ilpr p9pr PI mE 'vt ~Pltf i - Irtrrcr-

~

I r r f r C r I E tr ( FE 1 tt- * - 1 Err iju * tml

~ 3

~

" t *lvqf ,i l~ftRt ~ ~t& I IrE! [ Pie 1 ~ 7)1

I~r g r r qcE jl IE E (5 Ert!1 tnr;§(F rt I

AOLIB. ~

'{ ,>

~ h ;. rn, ;.

Itt t a PII

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful