You are on page 1of 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN PUTRI

Jalan Sri Putri 1/16, Taman Putri, Tel: 07-6626472
81000 KULAI, Faxs: 07-6634473
JOHOR. E-mel: smktmnputri@gmail.com

______________________________________________________________________
Email: smktmnputri@gmail.com
Ruj. Kami : JEA8011/700-1/2/3
Tarikh : Feb 2018

Kepada;
Ketua Jawatankuasa
Sesi Pagi dan Petang

NOTIS MESYUARAT ACARA AKHIR, KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG KE . 2/ 2018

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat tersebut akan diadakan seperti ketetapan
berikut:

Tarikh : 2 Februari 2018 (Ahad)
Masa : Sesi Pagi : 1.45 petang
Sesi petang : 11:30 pagi
Tempat : Bilik mesyuarat,SMKTP
Pengerusi : En Ng Hwa Teik

3. Agenda :
3.1 Ucapan alu-aluan
3.2 Laporan tugasan jawatankuasa Kejohanan dan balapan
3.4 Hal-hal lain

Kehadiran tuan/puan adalah diwajibkan.
Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

……………………………………
PN HJH LILY BU BT ABDULLAH
Pengetua
SMK Taman Putri
81000 Kulai, Johor.

Hak Cipta Terpelihara©Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor
| 1 Mac 2011 – Keluaran 02 | Pindaan 00