You are on page 1of 9

системи сигнализације.изучавање основних појмова о функционалним јединицама телефонског апарата. . Време (мес. . сигнализације према начину преношења. изучавање сигнализације у приступном и транспортном делу телефонске мреже. техничкој структури. I 4 1 30 I. управљања у реалном времену. типови дигиталне комутације. плану нумерације. телекомуникационом саобраћају. сигналима на корисничкој линији. II 4 1 1 10 II 3 1 17 45 12 5 105 Теорија ∑т Вежбе ∑в 35 35 Блок ∑б 24 24 . плану усмеравања. начини реализације комутације. напајању преко корисничке линије. .) IX 7 1 Свега ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ Систематизација НАСТАВНЕ ТЕМЕ Вежбе Потребан број часова Понављање 1 Комутациона техника Обрада градива Бр.изучавање појмова: комутација.ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2 РАЗ. типови комутационих поља. комутациони систем. етапама послуживања позива. XI 11 3 2 8 2 XII 4 1 30 XII. комутационо поље.изучавање принципских шема дигиталних комутационих система. плану организације.изучавање елементарних појмова о телекомуникационим мрежама: начинима формирања мреже. техника сигнализације. И ОД.наставне теме НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: 10 3 X. III 3 Функционалне јединице телефонских апарата Увод у комутацију 3 Функције комутационог система 4 Дигитална комутација 5 Дигитални комутациони системи у експлоатацији 6 Увод у телекомуникационе мреже .изучавање програмског управљања савременим дигиталним комутационим системима. терминалних органа. .

Комуникациони модел. Систематизација градива.09. Подела рачунарских мрежа. Сателитски пренос. Вежбе Понављање Обрада ТЕМЕ И НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 20 11 Наставни предмет: Рачунарске мреже и комуникације Електротехничар рачунара IV 1 Час Недеља Месец Квартал ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 11 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 01. Врсте преноса. Оптички кабл. Бежични комуникациони медији. Подела линија. Пренос података. AD-DA конверзија.2008 1 Наставни облици рада и учења Наставне методе и методе учења Наставна средства и дидактички материјал КР КР КР КР КР КР-ИР КР КР УИ-ДК УИ-ДК УИ-ДК УИ-ДК УИ-ДК РЗ УИ-ДК УИ-ДК УЏ-КП УЏ-КП УЏ-КП УЏ-КП УЏ-КП УЏ УЏ-КП УЏ-КП КР КР КР КР-ИР ИР КР КР КР КР КР-ИР КР КР КР КР-ИР КР КР КР-ИР КР-ИР УИ-ДК УИ-ДК УИ-ДК РЗ ПР УИ-ДК УИ-ДК УИ-ДК УИ-ДК РЗ УИ-ДК УИ-ДК УИ-ДК УИ-ДК УИ-ДК УИ-ДК РЗ РЗ УЏ-КП УЏ-КП УЏ-КП УЏ РЛ УЏ-КП УЏ-КП УЏ-КП УЏ-КП УЏ УЏ-КП УЏ-КП УЏ-КП УЏ-КП УЏ-КП УЏ-КП УЏ УЏ-КП КР КР УИ-ДК УИ-ДК УЏ-КП УЏ-КП Напомена 3 . Аналогни пренос. Подмрежа са каналом између две тачке (веза тачка-тачка). Целуларни мобилни и радиотелефони. Утврђивање градива. CSMA/CD. Структура рачунарске мреже. Систематизација градива. RS-232C стандард. Дигитални пренос. 2. Коаксијални каблови.интегрисани сервиси дигиталне мреже. Паралелни и серијски пренос података. Утврђивање градива. Стандардизација рачунарских мрежа. Физички пренос. Модеми.I I I I I I I I IX IX IX IX IX IX IX IX 1 I I I I I I I I II II II II II II II II II II X X X X X X X X XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI 5 II II XII XII 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 Лука Љубоја 1. Радиоталаси. RS-485 стандард. 3. Зрачење расутог спектра. Основни појмови Дефиниција рачунарске мреже. Контролни задатак Комуникациони медијуми (UTP. Подмрежа са каналом за расипање порука (веза више тачака). OSI референтни модел. Мрежне архитектуре. Асинхрони серијски пренос. Комуникациона подмрежа. Слој повезивања Случајно управљање преносом. Ethernet 7 1 1 1 1 1 1 Свега Систематиз. Инфрацрвени и ласерски пренос. Утврђивање градива. Мултиплекс са синхроном поделом времена. ISDN . STP). К-ке комуникационих медијума. Телефонија. Фреквенцијски мултиплекс.

Вежбе Понављање ТЕМЕ И НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ Обрада XII XII XII Наставни предмет: Рачунарске мреже и комуникације Електротехничар рачунара IV 1 Час Месец II II II Недеља Квартал ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА 1 1 1 5 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 Наставни облици рада и учења Наставне методе и методе учења Наставна средства и дидактички материјал КР КР ИР УИ-ДК УИ-ДК ПР УЏ-КП УЏ-КП РЛ КР КР КР-ИР КР КР УИ-ДК УИ-ДК РЗ УИ-ДК УИ-ДК УЏ-КП УЏ-КП УЏ УЏ-КП УЏ-КП КР КР КР КР КР КР-ИР КР-ИР УИ-ДК УИ-ДК УИ-ДК УИ-ДК УИ-ДК РЗ РЗ УЏ-КП УЏ-КП УЏ-КП УЏ-КП УЏ-КП УЏ УЏ КР КР КР ИР УИ-ДК УИ-ДК УИ-ДК ПР УЏ-КП УЏ-КП УЏ-КП РЛ КР КР КР КР-ИР КР КР КР КР-ИР УИ-ДК УИ-ДК УИ-РЗ РЗ УИ-ДК УИ-ДК УИ-ДК РЗ УЏ-КП УЏ-КП УЏ УЏ УЏ-КП УЏ-КП УЏ-КП УЏ Напомена 4 . 6. 29 Контролни задатак 4. Једносмеран "стани и чекај" протокол. 50 Заштита података на мрежи.09. Token bus. 46 Протоколи локалних мрежа.14 15 II II II III III XII XII XII I I III III III III III III III I I II II II II II 18 III III III III II II II II 21 III III III III III III III III III III III III III III III III 16 17 19 20 22 23 24 25 26 27 Дељено управљање преносом. Горњи слојеви 41 Слој сесије. утврђивање и провера градива 33 Једносмеран сложени протокол. 36 Детерминистичко управљање саобраћајем. 39 Понављање. Локалне мреже 45 Стандарди локалних мрежа. Лука Љубоја 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 01. web сервери. електронска пошта. 37 Централно адаптивно управљање. 43 Слој апликације. 31 Протоколи. Адаптивни алгор. 34 Двосмерни протокол. ISS сервер. IEEE802. 38 Изолирано управљање саобраћајем. Дељено адаптивно управљање. 28 Token ring. 49 Серверски програми. Мрежни слој 30 Оквири и стварање оквира.3 и Ethernet. Транспортни слој 35 Управљање саобраћајем. Одређивање најкраћег пута. CSMA/CS. 32 Понављање. Proxy сервери. 51 Утврђивање градива. 44 Контролни задатак 7.2008 1 Свега Систематиз. 48 Утврђивање градива. Руковање грешкама. утврђивање и провера градива 40 Систематизација градива. 5. 42 Слој презентације. mail сервери. 47 Мрежни оперативни системи.

Типови мрежних медија.09. OSI референтни модел. 55 Адресни систем. XML. Уградња мрежног адаптера . Gopher. WWW.NIC. TCP/IP протоколи и Интернет 53 TCP/IP протокол. 56 Контролни задатак 57 Прикључивање на Интернет. рутер. 8. Вежбе IV IV IV IV IV IV IV V V V V 52 Систематизација градива. 58 URL спецификације. 54 Мрежни слој Интернета . Транспортни слој Интернета . Интернет сервиси. Монтажа и постављање комутационих уређаја (свич. Постављање рачунарске инсталације (каблови. PHP. 61 Понављање и утврђивање градива 62 Закључни час Понављање IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV ТЕМЕ И НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ Обрада III Наставни предмет: Рачунарске мреже и комуникације Електротехничар рачунара IV 1 Час Месец III Недеља Квартал ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА 1 10 1 1 1 1 1 Напомена 5 ..IP.2008 Наставни облици рада и учења Наставне методе и методе учења Наставна средства и дидактички материјал КР-ИР РЗ УЏ 1 1 1 1 1 КР КР КР ИР КР КР-ИР КР КР КР КР-ИР КР-ИР УИ-ДК УИ-ДК УИ-ДК ПР УИ-ДК УИ-ДК УИ-ДК УИ-ДК УИ-ДК РЗ РЗ УЏ-КП УЏ-КП УЏ-КП РЛ УЏ-КП УЏ-КП УЏ-КП УЏ-КП УЏ-КП УЏ УЏ 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 КР-ИР ЛН-КР ЛН-КР ЛН-КР ЛН-ИР ЛН-ИР ЛН-КР КР-ИР КР-ИР ЛН-ИР ЛН-ИР ЛН-ИР ЛН-ИР ЛВ ЛВ-ДК ЛВ-ДК ЛВ-ДК ЛВ ЛВ ЛВ-ДК ЛВ ЛВ ЛВ ЛВ ЛВ ЛВ-ДК ЛП ЛП-КП ЛП-КП ЛП-КП ЛП-АР ЛП-АР ЛП-КП ЛП-АР ЛП-АР ЛП-АР ЛП-АР ЛП-АР ЛП-КП Свега Систематиз. Јава скриптови.) Постављање и монтажа рек ормана и печ панела.. DHCP. 59 HTTP протокол. Кримповање преносних медијума и провера исправности. Мрежне топологије. Инсталација ОС са мрежном подршком и 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01. E-mail. Физичко повезивање рачунара у мрежу.TCP.I I I I I I I I II II II II II IX IX IX IX X X X X XI XI XI XI XII 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Лука Љубоја 7 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Лабораторијске вежбе Упознавање ученика са лабораторијом и опремом у њој. Мрежни уређаји. Подела рачунарских мрежа. LAN уређаји у различитим топологијама. Telnet. Провера линкова и тестирање мреже. DNS. FTP. 60 CGI. HTML. утичнице).

URL. Израда комплетног пројекта рачунарске мреже. Израда комплетног пројекта рачунарске мреже (пројектни захтев.09. DNS сервер. IP класе.сервер апликације. ADSL). Клијент . Вежбе XII XII I I II II II II III III III III III III III III IV IV IV IV V ТЕМЕ И НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ Понављање II II III III III III III III III III III III III III III III IV IV IV IV IV Обрада XII XII Наставни предмет: Рачунарске мреже и комуникације Електротехничар рачунара IV 1 Час Месец II II Недеља Квартал ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 Наставни облици рада и учења Наставне методе и методе учења Наставна средства и дидактички материјал ЛН-ИР ЛН-ИР ЛН-ИР ЛН-ИР ЛН-ИР ЛН-ИР ЛН-ИР ЛН-ИР ЛН-ИР ЛН-ИР ЛН-ИР ЛН-ИР ЛН-ИР ЛН-ИР ЛН-ИР ЛН-ИР ЛН-ИР ЛН-ИР ЛН-ИР ЛН-ИР ЛН-ИР ЛН-ИР ЛН-ИР КР-ИР ЛВ-ДК ЛВ-ДК ЛВ-ДК ЛВ-ДК ЛВ-ДК ЛВ-ДК ЛВ-ДК ЛВ-ДК ЛВ-ДК ЛВ-ДК ЛВ-ДК ЛВ-ДК ЛВ-ДК ЛВ-ДК ЛВ-ДК ЛВ-ДК ЛВ-ДК ЛВ-ДК ЛВ-ДК ЛВ-ДК ЛВ-ДК ЛВ-ДК ЛВ-ДК ЛВ ЛП-КП ЛП-КП ЛП-КП ЛП-КП ЛП-АР ЛП-КП-АР ЛП-КП ЛП-КП ЛП-КП ЛП-КП ЛП-КП ЛП-КП ЛП-КП ЛП-КП ЛП-КП ЛП-КП ЛП-КП ЛП-КП ЛП-КП ЛП-КП ЛП-КП ЛП-КП ЛП-КП ЛП Напомена 6 . анализа пројектног захтева. Hyperlink. Израда комплетног пројекта рачунарске мреже (пројектни захтев. Израда комплетног пројекта рачунарске мреже. предлог реализације). инсталација софтвера и пуштање рачунара у рад. Резервисани TCP и UDP портови. Web сервис.2008 Свега Систематиз. Subnet masks. Упознавање ученика са софтверским алатом за израду техничке документације. DNS домени. Израда комплетног пројекта рачунарске мреже. Подешавање ОС захтевима клијента.14 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 13 25 26 14 15 16 27 28 29 30 31 Лука Љубоја конфигурисање рачунара за рад у мрежи. Е-mail. Закључни час. Подешавање рачунара за пренос говора (VOIP). Повезивање рачунара на Интернет (модем. Инсталација мрежног штампача. Telnet. Протоколи. предлог реализације). анализа пројектног захтева. повезивање периферних уређаја. IP адресне шеме. FTP. ISDN. Упознавање ученика са софтверским алатом за израду техничке документације. 01. MAC адресе. Израда комплетног пројекта рачунарске мреже.

Дигитални пренос. Систематизација градива. Оптички кабл. Подмрежа са каналом између две тачке (веза тачка-тачка). Мрежни слој Оквири и стварање оквира. Инфрацрвени и ласерски пренос. Коаксијални каблови. Једносмеран "стани и чекај" протокол. Мрежне архитектуре. Пренос података. К-ке комуникационих медијума. Двосмерни протокол. Token bus. 3. CSMA/CS. Стандардизација рачунарских мрежа. Структура рачунарске мреже. Подела рачунарских мрежа. Подмрежа са каналом за расипање порука (веза више тачака). Слој повезивања Случајно управљање преносом. Ethernet Дељено управљање преносом. Основни појмови Дефиниција рачунарске мреже. Вежбе Понављање Обрада Теме и наставне јединице Час Недеља Месец Квартал Електротехничар рачунара – IV 1 разред 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 7 . Аналогни пренос. Целуларни мобилни и радиотелефони. Врсте преноса. Модеми.интегрисани сервиси дигиталне мреже. Комуникациони модел. Мултиплекс са синхроном поделом времена. Физички пренос. Утврђивање градива.I I I I I I I I IX IX IX IX IX IX IX IX 1 I I I I I I I I II II II II II II II II II II X X X X X X X X XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI 5 II II II II II XII XII XII XII XII II II II III III XII XII XII I I 2 3 4 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1. Понављање. Бежични комуникациони медији. Руковање грешкама. RS-232C стандард. STP). Фреквенцијски мултиплекс. Зрачење расутог спектра. Сателитски пренос. ISDN . Телефонија. Паралелни и серијски пренос података. 2. Контролни задатак 4. Асинхрони серијски пренос. Контролни задатак Комуникациони медијуми (UTP. утврђивање и провера градива Једносмеран сложени протокол. Утврђивање градива. Утврђивање градива. OSI референтни модел. RS-485 стандард. Подела линија. Техничка школа Кикинда 7 1 1 1 1 1 1 Свега Систематиз. Комуникациона подмрежа. Token ring. AD-DA конверзија. CSMA/CD. Протоколи. Систематизација градива. Радиоталаси.

TCP. Мрежни оперативни системи. URL спецификације. IEEE802. Заштита података на мрежи. Дељено адаптивно управљање. утврђивање и провера градива Систематизација градива. Систематизација градива. Јава скриптови. електронска пошта. Утврђивање градива. Вежбе Понављање Обрада Теме и наставне јединице Час Недеља Месец Квартал Електротехничар рачунара – IV 1 разред 6 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . FTP. Детерминистичко управљање саобраћајем. Контролни задатак 7. 6. Интернет сервиси. TCP/IP протоколи и Интернет TCP/IP протокол. Локалне мреже Стандарди локалних мрежа. Контролни задатак Прикључивање на Интернет. Изолирано управљање саобраћајем. Понављање и утврђивање градива Закључни час Техничка школа Кикинда 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 7 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Свега Систематиз. Серверски програми. Gopher. E-mail. XML. Адресни систем. Слој апликације. Telnet. Мрежни слој Интернета .3 и Ethernet. Протоколи локалних мрежа. Понављање. CGI. HTTP протокол. Одређивање најкраћег пута.III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV I I II II II II II II II II II III III III III III III III III III IV IV IV IV IV IV IV V V V V 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 5. PHP. WWW. DNS. web сервери.IP. Транспортни слој Управљање саобраћајем. Слој презентације. Адаптивни алгор. ISS сервер. Централно адаптивно управљање. Proxy сервери. 8. Горњи слојеви Слој сесије. DHCP. mail сервери. Утврђивање градива. HTML. Транспортни слој Интернета .

) Постављање и монтажа рек ормана и печ панела. Повезивање рачунара на Интернет (модем. Упознавање ученика са софтверским алатом за израду техничке документације. Уградња мрежног адаптера . Подешавање ОС захтевима клијента. Подешавање рачунара за пренос говора (VOIP). Web сервис. LAN уређаји у различитим топологијама..NIC. Протоколи. Hyperlink. Резервисани TCP и UDP портови. ISDN. Telnet. Физичко повезивање рачунара у мрежу. повезивање периферних уређаја. Провера линкова и тестирање мреже.I I I I I I I I II II II II II II II IX IX IX IX X X X X XI XI XI XI XII XII XII 1 II II III III III III III III III III III III III III III III IV IV IV IV IV XII XII I I II II II II III III III III III III III III IV IV IV IV V 8 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 13 25 26 14 15 16 27 28 29 30 31 Лабораторијске вежбе Упознавање ученика са лабораторијом и опремом у њој. Клијент . Монтажа и постављање комутационих уређаја (свич. утичнице). IP класе. Subnet masks. OSI референтни модел. DNS домени. Подела рачунарских мрежа. Израда комплетног пројекта рачунарске мреже. рутер. Израда комплетног пројекта рачунарске мреже. URL.. анализа пројектног захтева. предлог реализације). Израда комплетног пројекта рачунарске мреже. Израда комплетног пројекта рачунарске мреже. Кримповање преносних медијума и провера исправности. Израда комплетног пројекта рачунарске мреже (пројектни захтев. Инсталација ОС са мрежном подршком и конфигурисање рачунара за рад у мрежи. инсталација софтвера и пуштање рачунара у рад. MAC адресе. предлог реализације). Упознавање ученика са софтверским алатом за израду техничке документације. Мрежни уређаји. анализа пројектног захтева.сервер апликације. Вежбе Понављање Обрада Теме и наставне јединице Час Недеља Месец Квартал Електротехничар рачунара – IV 1 разред 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 9 . Типови мрежних медија. FTP. ADSL). Израда комплетног пројекта рачунарске мреже (пројектни захтев. Постављање рачунарске инсталације (каблови. Е-mail. IP адресне шеме. Инсталација мрежног штампача. Мрежне топологије. DNS сервер. Закључни час. Техничка школа Кикинда Свега Систематиз.