You are on page 1of 1

Veriflcarea eometriei rotilor

0 functionareoptima $i 0 uzura minimaa anvelopelorsunt posibilenumai dadi geometria rotilor este corect.::!. zarea U neuniformaa pneurilor cat ~i 0 stabilitate defectuoasa a directiein linie dreapta ~i un raspuns imprecis al sistemului i dedirectiein viraje - inseamna ca vehiculul trebuie verificat launatelierservice pentru testarea cu aparatura optica. Veriticarea geometriei ro1ilor de direc1ie nu peate fi facuta tara dispozitive de masurat corespunzatoare. De aceea in descrierea urmatoare vcr fi abordate principiile de baza pentru 0 veriticare corecta.

Unghiulde convergenta I unghiul de cadere al rotii I unghiul de inclinare transversala a pivotului I unghiul de inclinare longitudinala a pivotului (unghiul de fuga)
Ecartamentul reprezinta
distanta dintre planele mediane

ale rotilor care apartin aceleia~i punti. De regula retire din talaau tendinta de a rula divergent la deplasarea rectilinie - determinata unghiul de cadere ~i rezistenta la rulare astfelincat sa existe joc in rulmenti rotilor. Din acest motiv rotile de la puntea din rata au unghiul de convergenta pozitiv.Unghiul de convergenta peate fi exprimat ~i ca diferenta dintre distanta masurata pe janta intre extremitatilerotilor aceleia~i punti a automobilului (aceasta distantase aseamana cu ecartamentul), in planul orizontal al axeipuntii, in rata ~i in spatele acestei axe. Faptul ca retire sunt convergente inseamna ca distanta dintre extremitatile rotilor masurata in partea anterioara a jantelor este mai mica decal cea masurata in partea posterioaraa jantelor (raportata la axa puntii din fata). La modeleIe VW GOLFNENTO convergenta este reglata pe "neutru". Unghiurile de cadere al rotii (de carosaj) ~i de inclinare transversalaa pivotului diminueaza ~ocurile propagate in sistemulde directie la trecerea peste denivelarile caii de rulare,jar in viraj mentin frecarea la un nivel minim.

Unghiul de cadere al ro1ii este unghiul sub care planul rotii se abate de la verticala. Deci retire din rata stau oblic; in cazul unui unghi negativ, de exemplu, sunt mai indepartate in punctul de sprijin decal sus. Modelul VW GOLFNENTO are unghi de cadere negativ. Convergenta ~i unghiul de cadere se modificala modelulVW GOLFNENTO in functie de starea de incarcare. Unghiul de inclinare transversala a pivotului este unghiul a dintre axa de rotatie a pivotului~i verticala prin punctul de contact al rotii cu solul, vazut in planul longitudinal al automobilului. Unghiulde cadere al rotii ~i unghiul de inclinare transversala a pivotuluiinfluenteaza impreuna, a~a numituluideport. Cu cat deportuleste mai mic,cu atat mai u~orse actioneaza sistemul de directie, jar ~ocurile de pe strada se transmitcu 0 influentamai mica asupra bieletelorde directie. Unghiul de inclinare longitudinala a pivotului (unghiul de fuga) este unghiul dintre axa de rotatie a pivotului~i verticala prin punctul de contact al rotii cu solul, vazut in pianul transversal al automobilului. Unghiulde inclinare longitudinalaa pivotuluiinfluenteaza in mod considerabil pastrarea a stabilitatiirotiloranterioare la deplasarea in linie dreapta. Un unghi de inclinare prea redus favorizeaza devierea de la directia de deplasare in cazul unui carosabiluldeteriorat sau in caz de vant lateral~i, in plus, dura abordarea virajelor,da tendinta de revenirea rotilorde directie la pozitia de mers rectiliniu. Conditiile de verificare: . Presiunea aerului din pneuri conforma recomandarilor. . Suprafata de masurare sa fie plana, orizontala. . Vehicululsa fie gal: neincarcat, cu roata de rezerva, cu cric ~i rezervorul pHn. . Suspensia vehiculului a fast balansata puternic in partea din rata. . Sistemul de directie caract reglat. . Niciun joc permis la bieletele de directie. Niciun joc permis la pivoti.

.

Unghiul de cadere al ro!ii (carosaj)

Unghiul de inclinare transversala a pivotului

~
.

IiI
II

~ i
~
. Iii\ I'

I

f

Unghiul de inclinare longitudinala a pivotului ! (unghiul de fuga) I I i

i

;

\ I \ I \1 \i b

1 ill HI IiI Iii IIJ

I

Y-4201