You are on page 1of 7

istemul e d

Sistemul de iluminare este format din: farurile principale, lampile de frana, lampile pentru mers Inapoi, lampile de semnalizare, farurile de ceata ~i lampile de pozitie, lampile de recunoa~tere ~i lampile din interior. Sistemul de iluminare este prezentat in capitolul "Instrumentele de bord". Lampile norma Ie (nu lampile cu halogen) sunt supuse procesului de uzura. La fiecare 2 ani ere trebuie schimbate, chiar daca sunt Inca intacte. 0 lampa cu putere de iluminare diminuata se recunoa~te ~i dupa depunerile de culoare neagra pe sticla. Inainte de schimbarea unui bee se deconecteaza intrerupatorul consumatorului respectiv. Atentie: nu prindeti becurile cu mainile goale. Degetele ar putea transpira pe sticla becului ~i din cauza caldurii acesta s-ar putea arde. In principiu se monteaza acela~i tip de lampa. Petele care se produc din gre~eala se vcr indeparta cu 0 laveta curata, cu alcool sau spirt. .

iluminare

Doar la GOLF cu faruri separate: demontati capacul de la partea din spate a farurilor, pentru aceasta trageti in jos cele 2 carlige de prindere. Schimbati becul, a~a cum se descrie la "Farurile de ceata".

Tabelul CU lam pi
Pentru a putea schimba un bee, ar trebuie sa se tina intotdeauna in vehicul 0 cutie cu becuri de rezerva. Serviciul pentru clienti al firmei VW executa asemenea cutii cu becuri de rezerva. Tabelul contine 0 scurta prezentare a Geier mai importante tipuri de becuri folosite la Vw.

.

La toate celelalte modele: rasuciti spre stanga capacul din material plastic al farurilor ~i scoateti-I.

Lampa cu 12 voljJi pentru Faza lungli/faza scurta Lampa din tapa de pozipie °i de parcare Lampile din tapa °i din spate de semnalizare, lampile de ceapa Lampile pentru mers inapoi Uimpile de frana Uimpile de recunoaOtere (de la numarul de inmatriculare)

Marcajul DIN H4 HL P 25-1 60/55 W 4W 21 W

Suportul din sticla

21/5 W 5W

Schimbarea becurilor de la lam pile exterioare
. Deconectati comutatorullampii respective. . Demontati ~tecar-ul -1-. . Trageti in jos manerul din sarma al arcului -2- de la suportul becului prin carligele de prindere -3-. 5- becul cu doua cabluri.

Farul
. Deschideti capota motorului.

Demontati becul defect. Montati becul nou astfel incat carligele sa se potriveasca in orificiile corespunzatoare ale carcasei. Trageti clema arcului in sus 1?ifixati-o in carligele de sustinere. Fixati 1?tecar-ulla fasung. A~ezati inveli1?ul din material plastic la far, rotiti-I spre dreapta 1?iixati-I. Inscriptia "TOP" de pe capac trebuie sa f fie orientata in sus. In cazulin care farurile pentru faza lunga sunt separate se introduce capaculin puntea de jos ~i se apasa in sus, ambele clape trebuie sa se fixeze. . Verificati pozitia farurilor la un atelier service.

Lampile de pozitie din fata
. Demontati capacul de la far. . Demontati fasungul -4- de la fi9a de contact, vezi imaginea. . Introduceti u90r becul in fasung, rotiti-I la 90° ('/.. de rotatie), spre stanga 9i demontati becul.

I
. Apasati - sageata clapa
lizare 9i scoateti-Ie in tala.

94 -650

I

- pentru lampile de semna-

. Montatiun bee nou, introduceti-Iu!';>or rasuciti-Ispre !';>i
dreapta. . Introduceti fasungul cu becul pentru lampa de pozitie deja mental in reflector. . Montatiinveli9ul din material plastic pe partea din spate a farurilor 9i fixati-I, vezi schimbarea becului de la faruri.

Lampile de semnalizare din fata
Pentru demontarea lampilor de semnalizare sau a unei lampi de ceata, trebuie sa se demonteze mai intai capacuI. Daca vehiculul nu poseda lampi de ceata, atunci capacul este mai rat.

.~

I

94-660

I

.
.
. . .

Rotiti fasungul becului spre stanga 1?i scoateti-I din lampa de semnalizare. Introduceti becul u1?orin fasung, rotiti-I la 90° ('/.. de rotatie) spre stanga 9i demontati becul. Montati un bee nou, introduceti-I u1?or1?irasuciti-I spre dreapta. Introduceti fasungul in lampa de semnalizare (rasuciti spre dreapta pana la capat). Montati lampa de semnalizare din exterior cu ambele

carlige de sustinere in orificiile din caroserie
pana cand se fixeaza clapa.

!';>i

apasati

194-6671

. Introduceticapaculin balamale
fixeaza.

!';>i

apasati pana cand se

Lampile de ceata
. Ridicati 1?idemontati cu atentie capacul cu 0 9urubelnita din suportullampilor de semnalizare.

Pentru demontarea lampilor de ceata, trebuie sa se demonteze intai capacul. . Ridicati 1?'demontati cu atentie capacul cu 0 9urubelnita din suportul lampii de semnalizare; vezi schimbarealampilorde semnalizare.

/

.

Oemontati manerul din sarma al arcului -2- din suportul becului, demontati becul defect.
veasca In orificiile corespunzatoare ale carcasei.

. Montati becul nou astfel Incat carligele sa se potri-~~

. . . . . . 194~6611 . Oemontati cele 2 !?uruburi -1-, demontati farurile prin fata !?idemontati !?tecar-ul. (-2- = !?urubulde reglare a distantei de iluminare).

Fixati clemele arcului !?i Incadrati-Ie In carligele de sustinere. Montati cablul becului In capac. Montati capaculla lampa de ceata (rasuciti spre dreapta pana la capat). Montati mufa, montati farurile !?ifixati-Ie cu 2 !?uruburi. Introduceti capacul In balamale, !?iapasati pana cand se fixeaza. Verificati regiarea farurilor de ceata.

Uimpile laterale de semnalizare

~

194-6631
Ridicati cu atentie lampa de semnalizare cu 0 !?urubelnita lata sau cu un !?paclu (a!?ezati un prosop Intre ele) din aripa vehiculului, In mijlocul cantului inferior al lampii de semnalizare. . Rotiti fasungul spre stanga !?iscoateti~1 lampa. din . Trageti becul din fasung !?ischimbati-I. . Montati fasungulln lampa !?irasuciti-I spre dreapta. . Montati lampa pe aripa vehiculului.

.

194-6641
. Rasuciti capacul spre stanga !?iscoateti-I.

Uimpile din spate la modelul GOLF (VENTO: lam pile exterioare din partea laterala) . Oeschideti apotaportbagajului. c

194-6651

.

Oemontati !?tecar-ul- 1- de la capac.

. Apasati lemele- sageata c

- situate

in partea

din

fata

a

. Apasati becul defect,rotiti-I la 45° ('I. de rotatie) spre
stanga ~i demontati becul. . Montati un bee nou in fasung ~i rasuciti-I spre dreapta. . Montati suportullampii In carcasa, clapa arcului trebuie sa se Incadreze. . Impingeti ambele carlige ale capacului lampii In spatele tablei caroseriei ~i apasati capacul, clapa trebuie sa se fixeze.

portbagajului in interior ~i deblocati suportul din interior allampii. . Apasati becul defect, rotiti-I la 90° ('I. de rota tie) spre stanga ~i demontati becul. Pozitia lampii la GOLF: Secul de sus este destinat luminilor de semnalizare, becurile de iDS, din interior spre exterior: lampile pentru mers inapoi, lampile de pozitie ~i cele de frana. Pozitia becurilor la VENTO: lampile de frana/pozitie, lampile de semnalizare.

. Montati suportul becului in carcasa, ambele cleme trebuiesa se fixe. VENTO: Uimpile bagajului din spate din capota port-

Uimpile de recunoa~tere de inmatriculare)

(Iampile numarului

In capota portbagajului modelului VENTO se afla lampilepentru mers Inapoi ~i lampile de ceata.

. Deschideticapota portbagajului, apasati clapa arcului in sensul sagetii ~i demontati capacullampii.

Demontati geamul becurilor cu 0 ~urubelnita cu cap In cruce. . Demontati lampa din suportul de sticla din fasung, nu 0 rasuciti. . Montati 0 lampa noua. . Montati geamul ~i fixati-I in ~uruburi u~or. Tineti cant de pozitia corecta a cauciucului de etan~are; daca este cazul reparati-I.

.

Schimbarea lampilor din interior
. Deconectati comutatorullampii respective.

Lampile de interiorllampa pentru citit
"

", "'

'- '.. . .,.f:. . Apasati clapa cu arc a suportului pentru lampa in sensul sagetii ~i demontati suportullampii.

"',.,,:,;;---;' ..,~

-..'

.-

. Demontatisuportul lampilor complet; pentru aceasta
este nevoie sa a~ezati 0 ~urubelnita intre ramele becurilor ~i tapiseria plafonului. Schimbarea lampilor de interior: demontati geamul becurilor din suport. Schimbati lampa defecta. Daca lampa este slabita, indoiti u~or clemele contactului.

.

l.~
1\

. Impingeti ~urubelnita lateral sub geamul becului ~i demontati becul, apoi introduceti ~urubelnita cat rnai departe posibil in sus. . Demontati becul oblic in sus. . Schimbati becul defect. Daca becul este slabit, indoiti u~or clemele contactului. . Montati becurile cu partea de jos mai intai ~i fixati-Ie. . Efectuarea verificarii de functionare: inchideti u~or capacul sertarului pentru manu~i, becul trebuie sa se stinga cand capacul este aproape inchis. Altfel de~urubati inca 0 data becurile ~i montati-Ie corect.

inlocuirea comutatorului de la con.

sLi
196-12301

tactul portierei Icomutatorul iluminarea portbagajului

pentru

. Schimbarea lampilor

de citit: in acest scar rasuciti fa-

Comutatoarele de la contactul portierelor conecteaza automat iluminarea interioara, daca 0 portiera este deschisa. Daca este deschisa capota portbagajului, un contact conecteaza iluminarea portbagajului. Se verifica cornutatoarele, vezi rag. 226.

sungul alb spre stanga ~i scoateti-I. Demontati lampa din suportul de sticla din fasung ~i inlocuiti-o. Montati fasungul ~i fixati-I prin rasucire spre dreapta. . Montati mai intai suportul lampilor pe partea stanga ~i apoi apasati ca acesta sa intre in sectiunea din tapiseria plafonului. Uimpile portbagajului

Inlocuirea portierei
.

comutatorului de la contactul

Demontati man~eta din cauciuc.

. Deschideti capota portbagajului. . Prindeti becul cu degetul in partea din spate a acestuia ~i apasati-I in jos. . Schimbati becul defect. Daca becul este slabit, indoiti u~or clemele contactului. . Montati becurile ~i fixati-Ie.

Uimpile de la sertarul pentru manw;;i . Deschideti ertarulpentrumanu~i. s
i ,;.,: .~~.~:~..c,c...'J".r.. ~f":-:~'j.,,,-.

.:".:

,:,,~,...,:;~'" 7--.......

.

\

Demontati cu atentie comutatorul de la contactul portierei. . Demontati ~tecar-ul. . Impingeti ~tecar-ul pe comutatorul nou, montati comutatorul contactului ~i a$ezati capacul din cauciuc.

\

I
196-1229!

Inlocuirea comutatorului portbagajului
. .

pentru

iluminarea

Demontati capacul capotei. Demontati ~tecar-ul de la contactul capotei.

Montarea
. La montare se efectueaza acelea$i proceduri ca la demontare, in ordine inversa. . Montati grila radiatorului, vezi rag. 178. . Reglati farurile la un atelier service.

Reglarea farurilor
Este foarte importanta regia rea corecta a farurilor pentru siguranta circulatiei. Reglarea exacta a farurilor este posibila dear cu un aparat special de reglare. De aceea dear se arata unde se pot regia farurile $i ce conditii trebuie indeplinile pentru 0 reglare corecta. . Presiunea aerului in pneuri trebuie sa fie cea indicata. . Vehiculul trebuie sa fie incarcat cu 75 kg (0 persoana) pe locul conducatorului, jar rezervorul de combustibil trebuie sa fie plin. Apoi se parcurg eel rutin cativa metri, ca sa se detensioneze arcurile corespunzator. . A~ezati vehiculul pe 0 suprafata plana. . Fixati butonul de reglare a distantei de iluminare la ,,0".

196-12391 . Demontaticlemele laterale de fixare cu 0 $urubelnita $i in acela$i limp demontati comutatorul din dispozitivul de blocare. . Montati noul comutator in dispozitivul de blocare, acesta trebuie sa se fixeze. . Conectati $tecar-ul.

. Farul peate fi reglat dear pe faza scurta. Echivalenta
inclinarii este de 12 cm pe 10m departare pentru farurile normale, pentru farurile de ceata este de 20 cm pe 10m departare.

Demontarea ~i montarea farurilor
Farul nu se dezasambleaza. trebuie inlocuit tot farul. Daca geamul este defect,

1

2

Demontarea . Deconectaticomutatorul farului. . DeschideticarDIa motorului. . Demontaticapacul din partea din spate a farului prin rasucirespre stanga $i demontati $tecar-ul de la becul farului. . Demontatigrila radiatorului, vezi rag. 178.

. $uruburile de reglare sunt: 1

- reglarea

pe laterala,

2 - regiarea pe verticala. Imaginea prezinta farul din dreapta: in stanga sunt ordonate invers $uruburile.

~

. Demontati$uruburile de fixare - sageata - $i impingeti farulin tala. . Demontati ~tecar-ulde la regulatoruldistantei de iluminare.

.

Reglarea pe laterala ~i pe verticala se peate face cu 0 ~urubelni(a.

Montarea
. Demontati becul din far. . Apasati axa de reglare, pana cand aceasta se fixeaza complet. Imobilizati reflectorul in orificiul pentru bee. Atentie: Nu prindeti reflectorul de partea interioara eu mana goala, deoarece acesta devine opac. . Mi~cati motorul de reglare ~i astfel blocati-I. . Montati becul. . Montati farul ~i reglati-I.

Reglarea lampilor de ceata

,~,~:

Demontarea din spate
1

~i montarea

lampilor

Uimpile din spate pentru modelul GOLF
I 94-654 I 2 3

2

I 94-661 I

. La lampile de ceata este posibila dear reglarea pe verticala. In acest sans rotiti ~urubul -2-. 1- ~uruburile de fixare.

Demontarea si montarea moto, rului de la regulatorul distantei de iluminare
Motorul de la regulatorul distantei de iluminare se afla la far. In butonul de reglare de pe tabloul de bard se afla un potentiometru, care transmite motorului de reglare pozitia dorita. Demontarea . Demontati farul. 1 - Carcasa 2 - Garnitura 3 - Becul pentru lampa de mers inapoi

4

6 7

- Becul pentru lampa de semnalizare 5 - Suportul becului

- Becul pentru

8-

lampa de pozltie de la spate Becul pentru lampa de frana Piulita cu !,>asemuchii M5

Demontarea
.

. Demontarea lampii din partea .
. .

Demontati becul de la lampa respectiva, vezi pag. 244. laterala: Demontati Gale3 piulite - sageata - de la capota portbagajului. Demontarea lampii la modelul VENTO: Demonta(i
capacul ~i demontati Gale 4 piulite din interior. Demontati lampile. Demonta(i garniturile din cauciuc dintre lampi ~i caroserie.

Montarea
. Fixati motorulde reglare prin rasucire spre dreapta la farul din stanga :;>i rasuGire spre stanga la farul din dreapta. prin . Trageti cu putere Tnspate capatul de pe axa de reglare din orificiul de la reflector. . Demontati prin spate motorul de reglare. . Inlocui(i urgent garniturile poroase sau avariate ~i geamurile crapate ale lampilor; aliter peate patrunde apa in interior. Montati lampile cu garnituri, fixati ~uruburile din interior. . Montati lampile.

.