You are on page 1of 18

Aspek Pengamatan

No Nama
Berdo’a Syukur Salam
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1 Ahmad Aji Mas Said
2 Ahmad Ikhsan
3 Ahmad Septian Aditama
4 Anang Puput Mart Dian
5 Annisa Asmarani Istiqomah
6 Caesar Rusadi Surya Laksmana
7 Denny Devanata Putra
8 Diah Ayu Pangestuti
9 Dinar Setyawan
10 Dwi Alfina Kurniasari
11 Imel Putri Bulan Agustina
12 Inggrid Sera Zulistina
13 Joko Fajar Susilo
14 Khoirul Anam
15 Linda Wahyu Indriyani
16 M. Inu Vemmby Subekti
17 Maafi Arya Yosifa
18 Marga Anugrah Putra
19 Mochamad Vilga Aldiyanto
20 Muchammad Chusain
21 Muhammad Andriyan Setiyawan
22 Muhammad Ibnu Nabil
23 Muhana Taufiqur Rohman
24 Nur Windasari
25 Rahma Diansyah
26 Rani Murti Cahyani
27 Sharif Hidayatulloh
28 Shifa Fatharani Faza Itahurin
29 Sigit Adi Pratama
30 Syifa Mariyatul Kibtiyah
31 Wahyu Krisna Ariyanto
32 Yulia Dwi Setyaningrum
33 Yuliana Bambang Prasasti
34 Zella Nurul Fazrin
35
36
37
38
Skor
peroleha
n
Salam
3 4
PENILAIAN TEMAN

Kelas : XI
Materi Pokok : Memahami konsep teknologi komputer terapan jaringan.

Aspek Pengamatan

No Nama Selalu Memberi salam serta Bersikap hormat dan sopan Tidak pernah mencontek/ plagiat
Berkata jujur dan apa adanya Berpakaian dengan ra
bersalaman dengan guru santun kepada guru dan teman ketika ulangan ataupun
kepada teman dan guru. sopan, dan tertib.
setiap bertemu . dalam segala hal. mengerjakan tugas jaringan dasar
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1 Achmad Rifani
2 Andre Irawan
3 Aqmal Putra Rahmatullah Rohim
4 Aslamatul Rizky Aulia
5 Badriyatunnisa
6 Bagus Budi Pratama
7 Budi Prasetyo
8 Catur Herdiawan Pamungkas
9 Danang Patrio
10 Farida Anjani
11 Irma Febria Uswatun Hidayah
12 Ivan Setyawan
13 Mahmudi
14 Mila Rofiatus Saadah
15 Olivia Meiyati Kusumasari
16 Rahma Retnosari
17 Reshal Andriyanto
18 Satrio Arif Wicaksono
19 Tri Ulin Nuha
20 Yayan Amar Rifa'i
21 Yoga Pratama
22 Yudo Arif Shandy

Keterangan :
1 Tidak Pernah

2 Kadang-kadang

3 Sering

4 Selalu
Skor
peroleha
n

kaian dengan rapi,


an, dan tertib.

3 4
PENILAIAN DIRI

Kelas : XI
Materi Pokok : Memahami konsep teknologi komputer terapan jaringan.

Skor
Aspek Pengamatan peroleha
n
No Nama Tidak pernah mencontek/ plagiat ketika
Memberi salam serta bersalaman dengan guru Bersikap hormat dan sopan santun kepada guru Berkata jujur dan apa adanya kepada teman
ulangan ataupun mengerjakan tugas jaringan Berpakaian dengan rapi, sopan, dan tertib.
setiap bertemu . dan teman dalam segala hal. dan guru.
dasar
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Achmad Rifani
2 Andre Irawan
3 Aqmal Putra Rahmatullah Rohim
4 Aslamatul Rizky Aulia
5 Badriyatunnisa
6 Bagus Budi Pratama
7 Budi Prasetyo
8 Catur Herdiawan Pamungkas
9 Danang Patrio
10 Farida Anjani
11 Irma Febria Uswatun Hidayah
12 Ivan Setyawan
13 Mahmudi
14 Mila Rofiatus Saadah
15 Olivia Meiyati Kusumasari
16 Rahma Retnosari
17 Reshal Andriyanto
18 Satrio Arif Wicaksono
19 Tri Ulin Nuha
20 Yayan Amar Rifa'i
21 Yoga Pratama
22 Yudo Arif Shandy

Keterangan :
1 Tidak Pernah

2 Kadang-kadang

3 Sering

4 Selalu
Kelas : XI
:X
Materi Pokok : Pers dan Fungsi Kuadrat

Aspek Pengamatan
No Nama
Berdo’a Syukur Salam
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
1 Achmad Rifani
2 Andre Irawan
3 Aqmal Putra Rahmatullah Rohim
4 Aslamatul Rizky Aulia
5 Badriyatunnisa
6 Bagus Budi Pratama
7 Budi Prasetyo
8 Catur Herdiawan Pamungkas
9 Danang Patrio
10 Farida Anjani
11 Irma Febria Uswatun Hidayah
12 Ivan Setyawan
13 Mahmudi
14 Mila Rofiatus Saadah
15 Olivia Meiyati Kusumasari
16 Rahma Retnosari
17 Reshal Andriyanto
18 Satrio Arif Wicaksono
19 Tri Ulin Nuha
20 Yayan Amar Rifa'i
21 Yoga Pratama
22 Yudo Arif Shandy
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Skor
peroleha
n

4
Instrumen Sikap Sosial

Kelas : XI
Materi Pokok : Memahami konsep teknologi komputer terapan jaringan.

Lembar Penilaian
Aspek Pengamatan (Jujur) Skor
No Nama
Perolehan
1 2 3 4 5
1 Achmad Rifani
2 Andre Irawan
3 Aqmal Putra Rahmatullah Rohim
4 Aslamatul Rizky Aulia
5 Badriyatunnisa
6 Bagus Budi Pratama
7 Budi Prasetyo
8 Catur Herdiawan Pamungkas
9 Danang Patrio
10 Farida Anjani
11 Irma Febria Uswatun Hidayah
12 Ivan Setyawan
13 Mahmudi
14 Mila Rofiatus Saadah
15 Olivia Meiyati Kusumasari
16 Rahma Retnosari
17 Reshal Andriyanto
18 Satrio Arif Wicaksono
19 Tri Ulin Nuha
20 Yayan Amar Rifa'i
21 Yoga Pratama
22 Yudo Arif Shandy
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Instrumen Sikap Sosial

Kelas : XI
Materi Pokok : Eksponen dan Logaritma

Lembar Penilaian
Aspek Pengamatan (Jujur) Skor
No Nama Peroleha
1 2 3 4 5 n
1 Achmad Rifani
2 Andre Irawan
3 Aqmal Putra Rahmatullah Rohim
4 Aslamatul Rizky Aulia
5 Badriyatunnisa
6 Bagus Budi Pratama
7 Budi Prasetyo
8 Catur Herdiawan Pamungkas
9 Danang Patrio
10 Farida Anjani
11 Irma Febria Uswatun Hidayah
12 Ivan Setyawan
13 Mahmudi
14 Mila Rofiatus Saadah
15 Olivia Meiyati Kusumasari
16 Rahma Retnosari
17 Reshal Andriyanto
18 Satrio Arif Wicaksono
19 Tri Ulin Nuha
20 Yayan Amar Rifa'i
21 Yoga Pratama
22 Yudo Arif Shandy
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Instrumen Sikap Sosial

Kelas : XI
Materi Pokok : Pers dan Fungsi Kuadrat

Lembar Penilaian
Aspek Pengamatan (Jujur) Skor
No Nama Peroleha
1 2 3 4 5 n
1 Achmad Rifani
2 Andre Irawan
3 Aqmal Putra Rahmatullah Rohim
4 Aslamatul Rizky Aulia
5 Badriyatunnisa
6 Bagus Budi Pratama
7 Budi Prasetyo
8 Catur Herdiawan Pamungkas
9 Danang Patrio
10 Farida Anjani
11 Irma Febria Uswatun Hidayah
12 Ivan Setyawan
13 Mahmudi
14 Mila Rofiatus Saadah
15 Olivia Meiyati Kusumasari
16 Rahma Retnosari
17 Reshal Andriyanto
18 Satrio Arif Wicaksono
19 Tri Ulin Nuha
20 Yayan Amar Rifa'i
21 Yoga Pratama
22 Yudo Arif Shandy
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38