You are on page 1of 11

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI

Luka Kučić (36193/O) Smrtna kazna – argumenti za i protiv (seminarski rad)

Rijeka, 2009

............................8 II .......................................................................................3 European Union signs declaration against death penalty........................................................................3 Initial News Coverage of Radelet & Lacock Deterrence Study......... Smrtna kazna u Europi................................3 5..........2 2.............7 VI...........................3 4......................................................................... Povijest...........................................................................................................................................................................................................5 IV.....6 V............................................................................................................................................................................... Smrtna kazna u Sjedinjenim Američkim Državama................................. Sadržaj 1....................... Popis kratica.. Zaključak............................................................................................. Načini primjene smrtne kazne...................2 3... Smrtna kazna u ostatku svijeta................ LITERATURA.........................................I........

u kojim se zemljama koristi te u kojim je zabranjena i načine primjene. tj. Na objektivan način iznesti podatke pronađene u stručnim časopisima. načini na koje se izvršava smrtna kazna. Te dati moj zaključak i moje mišljenje o pitanju smrtne kazne i opravdanosti njene primjene. njeno područje primjene.II. te mišljenja i istraživanja drugih autora. III . Uvod U sljedećem ću djelu pokušati objasniti smrtnu kaznu. Razjasniti pitanje humanosti i opravdanosti primjene smrtne kazne.

i to na način da je pčele izbodu do smrti. Povijest prava i države. Željka Bartulovića. Navedimo primjer. Sc. str. iz vremena Egipta i Babilona. 541-542 Predavanje Dr. za današnje vrijeme apsurdan i u potpunosti neopravdan no u tadašnje vrijeme veoma vjerojatno opravdam razlog. Pravni fakultet. 1981. Svake godine se 10.“2 Te kroz čitavu povijest te sve do današnjih dana. u Opća enciklopedija.III.8 obilježava dan protiv korištenja smrtna kazne. Smrtna kazna „Smrtna kazna je najteža vrsta kazne koja se izvršava lišavanjem života osuđenika. jer primjenom takve kazne nema prostora izmjeni ili promjeni kazne. Sveučilište u Rijeci . Zagreb. To je najsuroviji oblik kažnjavanja osuđene osobe. „gdje se primjenjuje smrtna kazna za krađu.“ 1 Takva vrsta kazne primjenjuje se iz davnina. 1 2 „Smrtna kazna“. krađe pčela gdje bi se osobu koja je ukrala pčele osudilo na smrt.

Filipinima. stoga se razvilo načelo taliona. još poznato izrazom „oko za oko. „Jedan od poznatijih osoba koje je crkva osudila na smrtnu kaznu je Giordano Bruno. gdje nije postojao pravni sustav.amnesty. odštetu oštećenoj osobi. niti do današnjih dana. Iranu. No smrtna kazna nije prestala. posječeno 14.1. gdje se primjenjivala samo pomoć. kamenovanje. Tajlandu. St. Takve primjere možemo pronaći u ranim plemenima. Somaliji. U većini zakona se uz mogućnost smrtne kazne javlja i mogućnost doživotnog zatvora kao alternativa smrtnoj kazni. no godišnji broj smrtnih kazni se tokom povijesti mijenjao.5 Iz čega možemo zaključiti da se ustavom SFRJ pokušalo smanjiti broj kaznenih djela koji bi bili podložni primjeni smrtne kazne. 5 Loc. u najvećoj mjeri zbog utjecaja prava nastalim u talijanskim gradovima.“4 koji je pogubljen na lomači. 3 4 Loc. dolazi do masovnije primjene smrtne kazne u Europi. i može se primijeniti samo za najteže oblike takvih djela. Ukoliko jedna osoba. obitelj ubijene osobe ima pravo ubiti njegovo dijete. 6 http://www. iako ih je bilo otprilike pedesetak. Ona je ukinuta i zabranjena. zub za zub“. Cit.org/en/death-penalty . Kini. iako nije precizno zabilježen. Gvatemali. bilo nenamjerno ili s nakanom počini ubojstvo. probadanjem ili javnim vješanjem. koja je svojim inkvizicijama. te sve do vremena babilona kada se načelo taliona počinje polagano smanjivati. Nepostojanjem pravnog sistema nije moglo pružiti zadovoljštinu. Načini primjene smrtne kazne Neki od načina primjene smrtne kazne su: „Odrubljivanje glave – (u Saudijskoj Arabiji i Iraku). „U XV. Ali vidljivo je da se smrtne kazne primjenjuju na veoma nehuman način. prosinca 2009 2 . Cit. Pakistanu. Vijetnamu i drugim zemljama) Kamenovanje – (u Afganistanu i Iranu) Probadanje – (u Somaliji)“6 Smatra se da je primjena smrtonosne injekcije najhumaniji i najbezbolniji način izvršenja smrtne kazne. Singapuru i drugim zemljama) Smrtonosna injekcija – (u Kini. Danas u Republici Hrvatskoj ne postoji smrtna kazna. Povijest Smrtna kazna se primjenjuje od davnina. Te se umjesto nje primjenjuje kazna zatvora. To načelo se može objasniti jednostavno na hipotetskom primjeru iz sadašnjosti. Loc. „ Po ustavu SFRJ smrtna se kazna može primijeniti samo za najteže oblike krivičnih djela. SAD-u) Strijeljanje – (u Bjelorusiji.“3 Do takvog jačanja broja primjene smrtne kazne dolazi zbog veoma velikog broja kaznenih djela koji spadaju u kategoriju rješavanja putem smrtne kazne. U Jugoslaviji je smrtna kazna bila dozvoljena. Uzbekistanu. Cit. još u plemenskim zajednicama. Japanu. Električna stolica – (u SAD-u) Vješanje – (u Egiptu. Jordanu. te progonima heretika izvršila veliki broj smrtnih kazni. Tajvanu. U tom kontekstu važno je i spomenuti Crkvu. 2.

Smrtna kazna u ostatku svijeta Smrtne kazne se i dalje primjenjuju u „Iranu.org/en/death-penalty/death-sentences-and-executions-in-2008. prosinca 2009 3 . prosinca 2009 8 9 Loc. Oklahoma 95. EU po pitanju ukidanja smrtne kazne. posječeno 14. Smrtna kazna u Sjedinjenim Američkim Državama Za razliku od europske unije koje ulaže velike napore k suzbijanju primjene smrtne kazne. Iraku. Gana. i to u većini saveznih država. Ciljevi Europske unije su globalno ukidanje smrtne kazne. Što pokazuje značajan zaostatak pri suzbijanju smrtne kazne u SAD-u. Koreja.amnesty.do? reference=IP/08/1481&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en . Jordanu. Bangladešu.eu/rapid/pressReleasesAction. 5.cit 10 Amnesti Internation http://www. u SAD se i dalje primjenjuje smrtna kazna. te se postavlja pitanje. u svim državama svijeta. Simmons zabranio primjenu smrtne kazne za maloljetnike. Pakistanu. smrtna kazna se i dalje primjenjuje u 35 država. Egiptu. U Africi : Uganda. 47% javnosti podržava primjenu smrtne kazne. Libiji. pojavom novih dokaza može ispraviti kriva osuda. dok su 15 saveznih država odbacile primjenu smrtne kazne. Mongolija.cit Loc. Pitanje ima li pravo država oduzeti život.3.“9 Narod SAD-a ima podijeljeno mišljenje oko primjene smrtne kazne. 4. Mauricius. postaje vodećom organizacijom u naporima za globalnim suzbijanjem primjene smrtne kazne. Sj. Sudan. i mogu biti pomilovani. Bahreinu. Afganistanu. „Vrhovni sud SAD-a je 2005. Kuvajtu. Etiopija. U Aziji u : Kini. Smrtna kazna u Europi Europska unija se smatra jedinom regijom u potpunosti oslobođenom od primjene smrtne kazne. Virginia 105. dok 48 % javnosti podržava doživotan zatvor bez mogućnosti pomilovanja. posječeno 14. Nigerija. Vijetnamu. dok se kod osoba koji su osuđeni na zatvorsku kaznu. Za većinu smaknutih osoba su obustavljeni napori u dokazivanju njihove nevinosti. Pitanje da svaki pojedinac ima pravo na život. Kongo. Država s najvišim ukupnim brojem smaknuća je Teksas ukupno 446. Mali. Zajamčeno temeljnim ljudskim pravima. Od 50 saveznih država. godine u slučaju Roper v. Kenia te druge. Laos te druge. no od 1975 godine 22 maloljetnika su bila pogubljena. koliko je osoba smaknuto a da su zaista bili nevini. Zanimljiv je podatak da je ukupno 1398 osoba oslobođeno optužbi dok su čekali smrtnu kaznu. Tu se postavlja jedno od temeljnih pitanje smrtne kazne.“10 Važno je spomenuti da se u velikoj većini navedenih država osuđenici nisu imali 7 European Union signs declaration against death penalty http://europa. Šri Lanka. Chad. Stav je EU „da je primjena smrtne kazne temeljno kršenje ljudski prava“7. Saudijskoj Arabiji.

cit. jer je njegovim potpisivanjem u potpunosti ukinuta smrtna kazna.priliku na pošteno suđenje. stoga smatram da je potrebno i opravdano postojanje i ostalih protokola kao jednog postepenog načina pri potpunom ukidanju smrtne kazne. 11 Amnesti Internation http://www. ali države koje to žele imaju mogućnost zadržati smrtnu kaznu iznimno u vrijeme rata. Međunarodni sporazumi za ukidanje smrtne kazne U današnjim danima sve se više radi na ukidanju smrtne kazne i zato su važni neki međunarodni kojima se pokušava suzbiti korištenje smrtne kazne kao načina kažnjavanja osuđene osobe. No.org/en/death-penalty/death-sentences-and-executions-in-2008. i međunarodnu jednakost po pitanju smrtne kazne država potpisnica. Još osam država potpisalo je Protokol.“12 Veoma je važno da se protokol br.“11 Važnost je ovih međunarodnih sporazuma što se na sve jači način pokušava suzbiti primjenu smrtne kazne. koji je do sada ratificiralo 60 država. 13 postavi kao najvažniji protokol. 13 uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima predviđa potpuno ukidanje smrtne kazne u svim okolnostima. Protokol uz Američku konvenciju o ljudskim pravima namijenjen ukidanju smrtne kazne koji je ratificiralo osam država. 13 uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija o ljudskim pravima).amnesty. posječeno 14. a potpisalo još 7. koji je ratificiralo 37 europskih država. „Protokol br. i da je broj usmrćenih osoba vjerojatno mnogo veći od ovih podataka. Ostala dva protokola predviđaju potpuno ukidanje smrtne kazne. 6 uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija o ljudskim pravima). koji je ratificiralo 45 europskih država. Protokol br. Neki od najvažnijih su: „Drugi dodatni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima. promjene se događaju sporo. Protokol br. Protokol br. 4 . prosinca 2009 12 loc. a potpisala još jedna. 6 uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima jest sporazum za ukidanje smrtne kazne u doba mira. pokazujući tako namjeru da kasnije postanu njegove ugovornice. a potpisala još jedna na području američkog kontinenta.

i nakon pobijanja slučaja optužbe. 13 Initial News Coverage of Radelet & Lacock Deterrence Study http://standdown.6. nije moguće vratiti slobodu. no tamo je stopa ubojstava najviša. 14 Smrtna kazna ne pruža mogućnost rehabilitacije. i da je takva osuda upravo dokaz nepotpunog funkcioniranja pravnog sustava. može mu se pružiti prilika za ponovnim povratkom na slobodu. posječeno 14. dok se na sjeveru izvršilo ukupno 1 % pogubljenja. Jedan od slučaja koji potvrđuju tu tezu je slučaj Greg-a Wilhoit-a15. smatram da bi bilo potrebno proći psihijatrijsko vještačenje. i da se na taj način može spriječiti broj zločina. Smrtna kazna je finalan čin. http://www. No po istraživanju „Radelet and Lacock“13 88 % stručnjaka je odbacilo činjenicu da se primjenom smrtne kazne umanjuje broj ubojstava.pdf. no istina je da se za sustav za primjenu smrtne kazne izdvaja 115 milijuna dolara godišnje više nego uobičajeni zatvorski sustav. a sjever ima najnižu stopu ubojstava. Neki u ovom primjeru vide da kazneni sustav funkcionira. ukoliko se pojave novi dokazi.deathpenaltyinfo. no tu postoji mogućnost doživotnog zatvora. ne djeluju bez greške i moguće su pogreške. posječeno 14. već se nastavlja niz. Načelno se smatra da je mnogo skuplje za državu doživotna kazna od pogubljenja. zbog toga što do pogubljenja nedužne osobe nije došlo. pojedinac može biti pomilovan. Greg je pomilovan i pušten iz pritvora. što potvrđuje istraživanje „Radelet and Lacock navedeno i objašnjeno ranije. Pravni sistem. ona je nepromjenjiva i neopoziva. u svrhu potpunog ili barem djelomičnog izbjegavanja recidivizma. posječeno 14.org/documents/FactSheet. Ta stavka je možda nestabilno područje. ponovnog ponavljanja zločina puštene osobe. mogućnost smještanja u strogi zatvor. Na jugu SAD je izvršilo 80 % smrtnih kazni.typepad. no smatram da do takve osobe prvenstveno nije smjelo doći. Smrtna kazna je u svom temeljnom smislu način zastrašivanja i upozorenja ostalima. oslobođen. Pogubljenoj osobi. a dokle postoji mogućnost pogreške postoji i mogućnost pogubljenja nedužne osobe. Koje je osuđen na smrtnu kaznu putem smrtonosne injekcije. policija nemaju 100 % djelotvorno. Smrtna kazna – argumenti za i protiv Najvažniji argument za primjenu smrtne kazne jest činjenica da se na taj način može zastrašiti narod. prosinca 2008 14 15 http://www. prosinca 2009 5 . te se dođe do novih dokaza. Nakon 5 godina provedenih u zatvoru. ukoliko se ispostavi da je nevin. No i prilikom pomilovanja ili isteka kazne. Ukoliko bi se osoba nalazila u izdržavanju zatvorske kazne. prosinca 2009 Innocent and Condemned to Die: The Story of Greg Wilhoit. te da bi specijalizirane i obučene osobe trebale dati suglasnost o puštanju iz zatvora osuđene osobe.com/weblog/2009/06/initial-news-coverage-of-radelet-lacock-deterrence-study. zbog mogućnosti recidivizma. Pogubljenjem osobe koja je počinila ubojstvo ne odaje se karakter mirne zajednice protivne ubojstvu. tj. To stručno istraživanja direktno baca sumnju da temeljne razloga pristalica primjene smrtne kazne.deathpenalty.php?id=50 . ne pruža mogućnost resocijalizacije i povratka osuđene osobe nakon završetka kazne u društvo.org/article.html. ostali pojedinci.

To načelo je ljudsko društvo odavno odbacilo. suzbijanju zločina te prevenciji zločina. smrtna kazna se primjenjuje već dugo vremensko razdoblje. Smrtnu kaznu smatram izmijenjenim načelom taliona. a ne na nova ubojstva. 6 . Zaključak U tekstu sam pokušao obuhvatiti sve aspekte smrtne kazne. Čak je stopa ubojstva veća tamo di je smrtna kazna zakonom dozvoljena i gdje se ona provodi. smrtne kazne u različitim dijelovima svijeta. Moje je mišljenje da se smrtna kazna ne bi trebala provoditi. te da će se zaista sredstva usmjeriti na prevenciju i resocijalizaciju. to su temeljna ljudska prava i zbog toga držim da smrtna kazna neutemeljena i pripadam na stranu onih koji smatraju da se smrtna kazna treba ukinuti i zabraniti.IV. počevši od povijesti. poput poboljšanja načina rehabilitacije. Smatram da bi se napori i troškovi uz primjenu smrtne kazne trebali usmjeriti na neko drugo područje. osvete oko za oko zub za zub. Nitko nema pravo oduzeti život. Pokušao sam na objektivan i nepristran način iznijeti argumente za i protiv te da čitatelj donese vlastiti sud o opravdanosti smrtne kazne. zbog mogućnosti pogreške i ubojstva nedužne osobe. Moje je mišljenje da će se daljnjim društvenim razvitkom u potpunosti odustati od smrtne kazne. načinima primjene smrtne kazne te argumentima za i protiv. Ubojstvom se ne može iskorijeniti ubojstvo. niti pojedinac niti država. te ne pokazuje napredak države koje primjenjuje smrtnu kaznu od države u kojoj je smrtna kazna zabranjena.

V.Europska unija SFRJ – Sjedinjena Federativna Republika Jugoslavija 7 . Popis kratica EU.

posječeno 14. Huntsville. prosinca • • • • 2009 Initial News Coverage of Radelet & Lacock Deterrence Study http://standdown.org/en/death-penalty .com/weblog/2009/06/initial-news-coverage-of-radelet-lacock-deterrence-study.typepad. A Life and Death Decision .deathpenaltyinfo. New York. prosinca 2009 Scoot E.VI. Opća enciklopedija jugoslavenskog leksikografskog zavoda.Y.eu/rapid/pressReleasesAction. 1981 Grupa autora.org/article. prosinca 2009 European Union signs declaration against death penalty http://europa. Palgrave Macmillan. N. posječeno 14. posječeno 14.php?id=50 . Sundby. 2005 8 . posječeno 14.deathpenalty. http://www. Zagreb.A Juri Weights The Death Penalty. Texas Review Press..org/documents/FactSheet. Upon This Chessboard of Nights and Days. SAD http://www.pdf. prosinca 2009 Innocent and Condemned to Die: The Story of Greg Wilhoit.amnesty.. Voices from Texas Death Row. posječeno 14. LITERATURA • • • • Krleža M.do? reference=IP/08/1481&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en .html. prosinca 2008 http://www.