You are on page 1of 6

BULIGA ALEXANDRU LUCIAN

INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PROCEDURA OPERATIONALA:

Comunicare

Întocmit Verificat Aprobat

Nume Munteanu Vasile Buliga Alexandru Buliga Alexandru
Funcţie RMM/CESA Director General Director General
Data 06.04.2015 06.04.2015 06.04.2015
Semnătura

Cod: BA PO 01 Ediţia: 1/04.2015 Revizia: 0/04.2015

2015 0 06. Scop . Cod: BA PO 01 BULIGA ALEXANDRU LUCIAN Comunicare Ediţia 1 / Revizia 0 INTREPRINDERE INDIVIDUALA Pagina 2 din 6 LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR Data Ediţia Data ediţiei Revizia Comentarii reviziei 1 06.elaborare iniţială 1.2015 .04.04.

 ISO/TS 22002-1:2009 – Programe preliminare privind siguranta alimentului pentru productia de alimente  Manualul de mediu MM-01.1. Cod: BA PO 01 BULIGA ALEXANDRU LUCIAN Comunicare Ediţia 1 / Revizia 0 INTREPRINDERE INDIVIDUALA Pagina 3 din 6 Această procedură descrie modul de desfăşurare a activităţilor în cadrul procesului de comunicare internă. Definiţii Definiţiile şi abrevierile sunt conform celor menţionate în Manualul de Mediu si Manualul Siguranţei Produsului Alimentar. 5. 6. ediţiile şi reviziile în vigoare. Referinţe  Manualul Siguranţei Produsului Alimentar MSA .4. Responsabilităţi Conducerea firmei este principala interfaţă în comunicarea atât internă cât şi externă. 6.  SR EN ISO 14001 :2005. clauza 5.1. înregistra şi transmite informaţiile către destinatari. cu clientul sau orice părţi interesate.1. şi are responsabilitatea de a recepta. furnizori. clienţi. ediţia şi revizia în vigoare. Părţile interesate sunt reprezentate de către autorităţi. salariaţi. 3. privind problemele referitoare la sistemul de management. Generalităţi 6. societate civilă etc.2. Domeniu de aplicare Această procedură se aplică atât în relaţiile din cadrul firmei BULIGA ALEXANDRU LUCIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA cat si cu toate părţile interesate. clauza 4. proprietari/acţionari. Prin comunicare intrenă şi exetrnă se urmăresc următoarele:  demonstrarea angajamentului conducerii în problemele referitoare la sistemul de management. Descriere 6. .6. 2.1. vecinătate.3 4.01  SR EN ISO 22000:2005.

nu noi le facem o favoare dacă discutăm cu ele  Părţile interesate sunt parte a afacerii noastre şi nu o persoană în afara ei. selecţionarea.1.3. fax.2. Gestionarea solicitărilor externe presupune parcurgerea următoarelor etape principale: primirea.1. prin fax sau poştă şi sunt transmise persoanelor interesate. Selecţionarea solicitărilor are în vedere stabilirea şi reţinerea celor pertinente.4. iar în cazul comunicării proactive stimulul de comunicare pleacă de la organizaţie. Comunicarea reactivă se efectuează la solicitarea părţilor interesate.2.  informarea părţilor interesate interne sau externe cu privire la sistemul de management şi la performanţele firmei. formularea şi transmiterea răspunsurilor la aceste solicitări. 6. respectiv cele cu referire la cerinţele aplicabile sistemului de management. Cod: BA PO 01 BULIGA ALEXANDRU LUCIAN Comunicare Ediţia 1 / Revizia 0 INTREPRINDERE INDIVIDUALA Pagina 4 din 6  tratarea preocupărilor şi problemelor referitoare la sistemul de management şi activităţile şi procesele firmei. obiectivelor şi programelor de management ale firmei. Sunt recepţionate toate informaţiile primite verbal.  conştientizarea importanţei politicii.  Părţile interesate sunt persoane care vin la noi cu cerinţe. la telefon. indiferent dacă comunicarea are loc faţă în faţă. reactivă şi proactivă.2. documentarea solicitărilor externe. Comunicare externă 6.5. Nimeni nu are de câştigat dintr-o contradicţie cu un client.2.2.3.6.  Părţile interesate nu sunt ceva cu care să discuţi în contradictoriu. poştă. Răspunsurile la solicitările externe sunt formulate în scris şi transmise părţilor interesate în cel mai scurt timp posibil. etc. Furnizarea unor informaţii adecvate angajaţilor şi altor părţi interesate vizează motivarea şi încurajarea publicului în înţelegerea şi acceptarea eforturilor firmei pentru îmbunătăţirea performanţelor sale. Este privilegiul nostru să îi primim şi să-i ajutăm să aleagă dintre produsele şi serviciile noastre . atunci când este cazul. Principiile utilizate în comunicarea cu părţile interesate sunt următoarele:  Când comunicăm trebuie să reţinem faptul că părţile interesate sunt pentru afacerea noastră cele mai importante. 6. 6. 6. Comunicarea externă este de 2 tipuri.2. prin e-mail. 6.  părţile interesate nu sunt dependente de noi în afaceri ci noi depindem de ei  Părţile interesate reprezintă o întrerupere a muncii  Părţile interesate ne fac o favoare dacă ne caută.2. 6. 6.2.

 Conformitatea proceselor.  Date referitoare la performanţe de management şi oportunităţi de îmbunătăţire. 6. Comunicare internă 6.  Performanţe în domeniul sistemului de management.3.  Analizele efectuate de management. obiective şi ţinte specifice. următoarele:  Angajamentul managementului.  Reclamaţii sau sesizări.3. Comunicarea internă este de 2 tipuri. .  Neconformităţile identificate.7.  Responsabilităţi.  Acţiuni de îmbunătăţire. după caz.  Decizii şi note interne.  Adrese.  Programe de management. acţiuni corective şi preventive. Cod: BA PO 01 BULIGA ALEXANDRU LUCIAN Comunicare Ediţia 1 / Revizia 0 INTREPRINDERE INDIVIDUALA Pagina 5 din 6  Părţile interesate sunt persoane care merită întreaga atenţie pe care o putem oferi. 6.3. înştiinţări.  Planuri de prevenire şi intervenţie în caz de urgenţă. pe verticală între funcţii de la niveluri diferite şi pe orizontală între funcţii de la acelaşi nivel.  Protocoale sau cerinţe specifice.  Date referitoare la conformitatea cu cerinţele legale şi de reglementare. Comunicarea internă are în vedere informaţii referitoare la eficacitatea sistemului de management.2. note informative.  Rapoarte specifice.  Politica şi obiectivele.  Rezultatele auditurilor interne şi externe.  Performanţe generale ale societăţii.3. decizii sau prezentări care ţin cont de reglementări. Aceasta cuprinde.3. ei sunt cei care ne plătesc nouă salariile  Fără părţile interesate nu am avea un obiect al muncii şi fiecare angajat trebuie să conştientizeze şi să nu uite acest lucru când comunică cu părţile interesate 6.  Programe de management.1.  Reclamaţiile părţilor interesate şi satisfacţia acestora.  Moduri de operare.  Aspecte şi impacturi ale activităţilor. 6.2. Comunicarea cu părţile interesate privind problemele sistemului de management are în vedere următoarele informaţii:  Politica.  Cerinţe legale şi de reglementare.

prin:  Prezentări/informări de grup sau individuale. etc.3. Informaţiile sunt transmise. Periodic sunt ţinute şedinţe după cum urmează:  Anual. Cod: BA PO 01 BULIGA ALEXANDRU LUCIAN Comunicare Ediţia 1 / Revizia 0 INTREPRINDERE INDIVIDUALA Pagina 6 din 6 6.6. uzuale sau curente ale activităţii societăţii. după caz. după necesitate.3.  Rapoarte. la care participă personalul din diferitele schimburi. . 6.4.  Periodic.5. departamente. decizii. Totodată. pot fi convocate şi şedinţe departamentale ad-hoc. la care participă personalul din conducere şi coordonatorii diferitelor departamente ale societăţii.3. şedinţe ordinare ce tratează aspecte generale. note informative. funcţii. şedinţe de analiză a managementului ce se desfăşoară în conformitate cu prevederile procedurii Analiza efectuată de management. 6.