You are on page 1of 264

Aprobat

prin Hotărîrea Parlamentului


nr.1531-XII din 22 iunie 1993

REGISTRUL

monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat


Nr. de Localizare Cate-
Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă* gorie
1 2 3 4 5 6
ZONA DE CENTRU

RAIONUL ANENII NOI


1. Anenii Noi Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
2. Anenii Noi Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
3. Anenii Noi I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
4. Anenii Noi I Aşezare Sec.XIV Arheol. N
5. Anenii Noi II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
6. Anenii Noi II Aşezare Sec.IV Arheol. N
7. Anenii Noi III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
8. Anenii Noi IV Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
9. Anenii Noi V Aşezare Eneolitic Arheol. N
10. Anenii Noi Aşezare Sec.XV–XVI Arheol. N
(parc)
11. Anenii Noi Monument 1992 Artă N
„M.Eminescu”
12. Anenii Noi Monument eroilor Ist. L
căzuţi în război
(1941–1945)
13. Anenii Noi Mozaic. Faţada Casei Artă N
de Cultură
* Denumirile unităţilor administrativ-teritoriale au fost aduse în conformitate cu Legea nr.764-XV
din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
Nr. de Localizare Cate-
Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
14. Anenii Noi Necropolă Epoca bronzului Arheol. N
15. Anenii Noi Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
16. Albiniţa I Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
17. Albiniţa I Aşezare Sec.XIV–XVI Arheol. N
18. Beriozchi I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
19. Beriozchi II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
20. Beriozchi Tumul Epoca antică Arheol. N
21. Botnăreşti Biserica „Sf.Dumitru” Anii 30 Arhit. N
sec.XX
22. Botnăreşti Monument consătenilor 1984 Ist. L
2

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
căzuţi în război
(1941–1945)
23. Botnăreşti Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
24. Botnăreştii Noi Monument la cimitir. 1950 Ist. L
Mormînt comun al
24 ostaşi căzuţi în 1944
25. Botnăreştii Noi Tumul Epoca antică Arheol. N
26. Bulboaca Biserica 1868 Arhit. N
„Sf.Arhangheli Mihail
şi Gavriil”
27. Bulboaca Conacul familiei Mimi Sf.sec.XIX Arhit. N
28. Bulboaca Fabrica de vin a Sf.sec.XIX Arhit. L
familiei Mimi
29. Bulboaca Monument consătenilor Ist. L
căzuţi în război
(1941–1945)
30. Bulboaca Tumuli 9 Epoca antică Arheol. N
31. Calfa Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
32. Calfa Aşezare Sec.II–I î.e.n. Arheol. N
33. Calfa Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
34. Calfa III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
35. Calfa IV Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
36. Calfa VIII Aşezare Sec.VIII–IV î.e.n. Arheol. N
37. Calfa IX Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
38. Calfa XIII Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
39. Calfa XIII Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
40. Calfa (Gura Aşezare Sec.X–XI Arheol. N
Bîcului) III
41. Calfa (Gura Aşezare Sec.X–XI Arheol. N
Bîcului) VIII
42. Calfa X Aşezare Sec.XIV Arheol. N
43. Calfa Biserica „Naşterea Sec.XIX Arhit. N
Maicii Domnului”
44. Calfa I Cetăţuie Epoca bronzului. Arheol. N
Sec.IV–III î.e.n.
Sec.VIII–IX
45. Calfa Monument 1984 Ist. L
consătenilor (45)
căzuţi în 1941–1945
46. Calfa Necropolă Epoca bronzului Arheol. N
47. Calfa Necropolă Sec.VIII–IX Arheol. N
48. Calfa Tumuli 6 Epoca antică Arheol. N
49. Chetrosu Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
3

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
50. Chetrosu Biserică Arhit. N
51. Chetrosu Tumuli 4 Epoca antică Arheol. N
52. Chirca Monument 1969 Ist. L
consătenilor (13)
căzuţi în 1941–1945
53. Chirca Tumuli 9 Epoca antică Arheol. N
54. Ciobanovca Monument consătenilor Ist. L
căzuţi în 1941–1945
55. Ciobanovca Tumuli 1 Epoca antică Arheol. N
56. Cobusca Nouă Biserica „Naşterea 1849 Arhit. N
Maicii Domnului”
57. Cobusca Nouă Casa lui V.Digori Încep.sec.XI Arhit. N
popul.
58. Cobusca Nouă Casa Mariei Drăgoi Jum.II Arhit. N
sec.XIX popul.
59. Cobusca Nouă Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
60. Cobusca Veche Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
61. Cobusca Veche Aşezare Sec.VI–VII Arheol. N
62. Cobusca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Veche I
63. Cobusca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Veche II
64. Cobusca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Veche III
65. Cobusca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Veche IV
66. Cobusca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Veche V
67. Cobusca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Veche VI
68. Cobusca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Veche VII
69. Cobusca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Veche VIII
70. Cobusca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Veche IX
71. Cobusca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Veche X
72. Cobusca Veche Biserica „Acoperemîntul 1898 Arhit. N
Maicii Domnului”
73. Cobusca Veche Monument consătenilor 1973 Ist. L
căzuţi în război
(1941–1945)
4

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
74. Cobusca Veche Staţiune Paleolitic Arheol. N
75. Cobusca Veche Staţiune Mezolitic Arheol. N
76. Creţoaia Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
77. Delacău Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.II–IV
78. Delacău Biserica „Acoperemîntul Sec.XIX Arhit. N
Maicii Domnului” Artă
79. Delacău Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (121) în
1944 şi consătenilor
căzuţi în 1941–1945
80. Delacău Tumuli 8 Epoca antică Arheol. N
81. Geamăna Biserica „Sf.Gheorghe” 1804 Arhit. N
82. Geamăna Monument 1967 Ist. L
consătenilor căzuţi
(112) în 1941–1945
83. Geamăna Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
84. Gura Bîcului Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
85. Gura Bîcului Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
86. Gura Bîcului I Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
87. Gura Bîcului II Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
88. Gura Bîcului IV Aşezare Sec.X–XI Arheol. N
89. Gura Bîcului V Aşezare Sec.VI–XI Arheol. N
90. Gura Bîcului – Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
Calfa VI
91. Gura Bîcului VI Aşezare Sec.X–XI Arheol. N
92. Gura Aşezare Sec.X Arheol. N
Bîcului VII
93. Gura Bîcului X Aşezare Sec.VI Arheol. N
94. Gura Bîcului Biserica „Sf.Nicolae” 1890 Arhit. N
Picturi murale Anii 30 Artă
sec.XX
95. Gura Bîcului Clădirea fostei şcoli Sf.sec.XIX Arhit. N
primare
96. Gura Bîcului Moara de aburi Încep. sec.XX Ist. N
97. Gura Bîcului Monument la 1976 Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (504)
în 1944
98. Gura Bîcului Odaia "Drăgălina" a Încep.sec.XX Arhit. N
familiei Ianovski
99. Gura Bîcului Tumuli 13 Epoca antică N
5

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
100. Hîrbovăţ Biserica „Sf.Nicolae” 1866 Arhit. N
101. Hîrbovăţ Clădirea fostei şcoli Încep.sec.XX Ist. L
parohiale
102. Hîrbovăţ Monument consătenilor Ist. L
căzuţi în 1941–1945
103. Hîrbovăţul Nou Monument consătenilor Ist. L
căzuţi în 1941–1945
104. Hîrbovăţul Nou Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
105. Maximovca Casă de locuit Încep.sec.XX Arhit. N
106. Maximovca Monument consătenilor Ist. L
căzuţi în 1941–1945
107. Maximovca Tumuli 4 Epoca antică Arheol. N
108. Mereni I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
109. Mereni II Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.XIV–XII
î.e.n.
Sec.II–IV
110. Mereni III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
111. Mereni IV Aşezare Mil.I î.e.n.– Arheol. N
mil.I e.n.
112. Mereni Tumuli 9 Epoca antică Arheol. N
113. Mereni Biserica 1818 Arhit. N
„Sf.Arhangheli Mihail
şi Gavriil”
114. Mereni Clădirea fostei bănci 1908–1909 Arhit. N
agricole
115. Mereni Clădirea fostei cîrmuiri Sf.sec.XIX Ist. N
de voloste Arhit.
116. Mereni Clădirea fostei mori cu 1910 Ist. N
aburi a lui F.E.Regepa Arhit.
117. Mereni Clădirea fostei şcoli Anii 40 Arhit. N
parohiale bisericeşti sec.XIX
118. Mereni Clădirea fostei şcoli Anii 70 Ist. L
primare sec.XIX
119. Mereni Monument la Ist. L
mormîntul comun al Arhit.
ostaşilor căzuţi (12)
în 1941–1945
120. Mereni Tumuli 11 Epoca antică Arheol.
121. Puhăceni I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
122. Puhăceni II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
123. Puhăceni III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
124. Puhăceni IV Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
6

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
125. Puhăceni Biserica „Sf.Arhanghel Sec.XIX Arhit. N
Mihail”
126. Puhăceni Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (1600)
în 1944. La cimitir
127. Puhăceni Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (980) în
1944
128. Puhăceni Val de pămînt Sec.II–IV Arheol. N
129. Puhăceni Monument victimelor Ist. L
fascismului (1941)
130. Roşcani Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
131. Roşcani Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
132. Roşcani Biserica „Sf.Ioan Sec.XIX Ist. N
Teologu” Arhit.
133. Roşcani Tumuli 4 Epoca antică Arheol. N
134. Roşcani Monument la 1948 Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (24)
în 1944
135. Roşcani Monument la 1975 Ist. L
mormîntul consătenilor
căzuţi în 1941–1945
136. Roşcani Mormîntul aviatorului 1948 Ist. L
căzut în 1944
137. Ruseni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
138. Ruseni Tumuli 2 Arheol. N
139. Socoleni Tumuli 2 Arheol. N
140. Speia Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
141. Speia Biserica „Sf.Dumitru” 1911 Arhit. N
142. Speia Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (780) în
1944
143. Speia Monument la Ist. L
mormîntul victimelor
fascismului (1941).
La cimitir
144. Speia Pivniţă de piatră pe Anii 60–70 Ist. N
moşia lui Leonard sec.XIX Arhit.
145. Speia Tumuli 10 Arheol. N
7

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
146. Şerpeni Biserica „Sf.Gheorghe” Sec.XIX Arhit. N
147. Şerpeni Monument la Ist. L
mormîntul comun al Arhit.
ostaşilor căzuţi (2700)
în 1944
148. Teliţa Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
149. Teliţa Biserica „Sf.Arhanghel Sf.sec.XIX Ist. N
Mihail”
150. Teliţa Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (2)
în 1944 şi a 18 căzuţi
în 1941–1945
151. Teliţa Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
152. Teliţa Tumuli 4 Arheol. N
153. Todireşti I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
154. Todireşti II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
155. Todireşti Clădirea fostului spital Anii 70 Arhit. N
al Zemstvei sec.XIX
156. Todireşti Monument în memoria 1985 Ist. N
a 29 consăteni căzuţi
în 1941–1945
157. Todireşti Tumuli 7 Epoca antică Arheol. N
158. Troiţa Nouă Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
159. Troiţa Nouă Biserica „Sf.Arhanghel Arhit. N
Mihail”
150. Troiţa Nouă Moara de vînt Sec.XX Ist. N
151. Troiţa Nouă Monument la 1956 Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (13) în
1944 şi a 33 consăteni
căzuţi în 1941–1945
152. Ţînţăreni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
153. Ţînţăreni Tumuli 11 Arheol. N
154. Ţînţăreni Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi în
1941–1945
155. Ţînţăreni Monument la mormîntul 1956 Ist. L
comun victimelor
fascismului (5)
156. Varniţa Nouă Tumuli 2 Arheol. N
8

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
157. Varniţa Nouă Clădirea fostei şcoli Încep. sec.XX Ist. N
a Zemstvei Arhit.
RAIONUL CĂLĂRAŞI
158. Călăraşi I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
159. Călăraşi II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
160. Călăraşi Biserica „Sf.Alexandru 1885 Arhit. N
Nevski”
161. Călăraşi, Clădirea fostei sinagogi Sf.sec.XIX–încep. Ist. N
str.Alexandru cel sec.XX Arhit.
Bun nr.161
162. Călăraşi Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
163. Călăraşi Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (10) în
1944
164. Bahmut I Aşezare Sec.XVII–XVIII Arheol. N
165. Bahmut Biserica „Sf.Nicolae” 1878 Arhit. N
166. Bahmut Conacul familiei Prima treime a Ist. N
Ciolac-Malski sec.XIX Arhit.
167. Bahmut Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (8)
în 1941–1945
168. Bravicea Biserica „Sf.Gheorghe” Sec.XIX Arhit. N
169. Bravicea Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (287)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
170. Buda Biserica „Sf.Treime” 1887 Arhit. N
171. Buda Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
172. Căbăieşti Biserica „Acoperemîntul Sf.sec.XIX Arhit. N
Maicii Domnului”
173. Căbăieşti Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi în
1941–1945
174. Dereneu Biserica „Adormirea 1827 Arhit. N
Maicii Domnului”
9

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
175. Dereneu Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (48)
în 1941–1945
176. Frumoasa Mănăstirea „Adormirea 1804–încep. Arhit. N
Maicii Domnului” sec.XX
177. Frumoasa Sculptură populară. La Sec.XIX–încep. Artă L
cimitir sec.XX
178. Hirova Biserica „Sf.Nicolae” 1890 Arhit. N
179. Hirova Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (144)
în război (1941–1945)
180. Hîrbovăţ Clădirea fostei şcoli Anii 20–30 Arhit. N
primare sec.XX
181. Hîrbovăţ Mănăstirea „Adormirea Sec.XIII– Arhit. N
Maicii Domnului” încep.sec.XX
182. Hîrjauca Mănăstirea „Înălţarea 1770–încep. Arhit. N
Domnului” sec.XX
182. Hîrjauca Monument Ist. L
comemorativ de război
(1941–1945)
183. Hogineşti Biserica de lemn 1888 Arhit. N
„Sf.Cuvioasă Paraschiva”
184. Horodişte Biserica de lemn Sf.sec.XVII Arhit. N
„Sf.Arhangheli Mihail
şi Gavriil”
185. Horodişte Cetăţuie Sec. IV–III î.e.n. Arheol. N
186. Horodişte Monument la Ist. L
mormîntul comun al Artă
ostaşilor căzuţi (98)
în 1941–1944
187. Horodişte Sculptură populară. Artă L
La cimitir
188. Meleşeni Biserica „Înălţarea 1891 Arhit. N
Domnului”
189. Meleşeni Cetăţuie Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
190. Mîndra Biserica de lemn 1927 Arhit. N
„Sf.Dumitru” Artă
191. Nişcani Biserica „Sf. Cuvioasă 1905 Arhit. N
Paraschiva”
192. Nişcani Casa Anastasiei Elisei 1933 Arhit. N
popul.
10

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
193. Novaci Biserica „Sf.Gheorghe” 1846 Arhit. N
194. Onişcani Biserica „Sf.Arhanghel 1911 Arhit. N
Mihail”
195. Onişcani Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în război
196. Onişcani Monument lui Ion 1990 Artă L
Creangă
197. Palanca Biserica de lemn 1847 Arhit. N
„Acoperemîntul Maicii
Domnului”
198. Păuleşti Biserica de lemn 1887 Artă N
„Sf.Nicolae” şi Arhit.
monumentele funerare
ale proprietarilor
Goilov
199. Păuleşti Clădirea fostului spital Încep.sec.XX Ist. L
200. Păuleşti Conac cu parc al lui Dinu Încep.sec.XIX– Ist. N
Ruso încep.sec.XX Arhit.
201. Peticeni Biserica „Sf.Dumitru” Sec.XIX Arhit. N
202. Peticeni Clădirea fostei şcoli Încep.sec.XX Ist. N
primare a Zemstvei Arhit.
203. Peticeni Clădirea fostulu spital Sf.sec.XX Ist. N
al Zemstvei Arhit.
204. Pituşca Biserica „Sf.Arhanghel 1842 Arhit. N
Mihail”
205. Pituşca Casă de locuit cu Sf.sec.XIX Ist. N
prăvălie Arhit.
206. Pituşca Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (94)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
207. Pituşca Sculptură populară. Artă L
La cimitir
208. Pîrjolteni Aşezare Sec.II–I î.e.n. Arheol. N
209. Pîrjolteni Biserica „Sf.Nicolae” 1897 Arhit. N
210. Pîrjolteni Clădirea fostei şcoli 1874 Ist. N
primare Arhit.
211. Pîrjolteni Clădirea fostului spital 1888–1890 Ist. N
al Zemstvei Arhit.
212. Pîrjolteni Monument în memoria Ist. L
11

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
consătenilor căzuţi în Artă
război (1914–1918).
La cimitir
213. Răciula Cetăţuie Sec.IX–X Arheol. N
214. Răciula Mănăstirea „Naşterea 1797–jum.II Arhit. N
Maicii Domnului” sec.XIX
215. Rădeni Biserica „Adormirea 1874 Arhit. N
Maicii Domnului”
216. Rădeni Casa lui Gh.Norocea Mijl.sec.XIX Arhit. N
217. Rădeni Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (29)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
218. Sadova Biserica „Sf.Nicolae” 1899 Arhit. N
219. Sadova Casă de locuit 1930 Arhit. N
popul.
220. Sadova Clădirea fostei şcoli 1905 Arhit. N
primare
221. Sadova Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
222. Sadova Monument la mormîntul Ist. L
comun al ostaşilor căzuţi
(103) în 1944
223. Săseni Biserica „Acoperemîntul 1865 Arhit. N
Maicii Domnului”
224. Săseni Monument la Ist. N
mormîntul partizanilor
căzuţi în 1944
225. Săseni Mormîntul comun al Ist. L
ostaşilor căzuţi (102)
în 1944
226. Seliştea Nouă Biserica „Acoperemîntul 1820 Arhit. N
Maicii Domnului”
227. Sipoteni Aşezare Sec.XV–XVI Arheol. N
228. Sipoteni Biserica „Sf. Cuvioasă 1862 Arhit. N
Paraschiva”
229. Sipoteni Cetăţuie Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
230. Sipoteni Moara cu aburi 1990 Ist. N
231. Sipoteni Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi în
12

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
război (1941–1945)
232. Sipoteni Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (68)
în 1944
233. Sipoteni Necropolă Sec.II–I î.e.n. Ist. N
234. Sipoteni Biserica „Sf.Nicolae” 1911 Arhit. N
235. Ţibirica Biserica „Sf.Nicolae” 1811 Arhit. N
236. Vălcineţ Cetăţuie Arheol. N
237. Vălcineţ Biserica „Sf.Nicolae” 1819 Arhit. N
238. Vălcineţ Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
239. Vălcineţ Sculptură populară. Artă L
La cimitir
RAIONUL CRIULENI
240. Criuleni Monument lui Mihai 1992 Artă L
Eminescu
241. Criuleni Monument la Artă
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi
244. Bălăbăneşti Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
245. Bălăbăneşti Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
246. Bălăbăneşti Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
247. Bălăbăneşti Aşezare Sec.XV–XVI Arheol. N
248. Bălăbăneşti Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
249. Bălăbăneşti Parc dendrologic Încep.sec.XX Arhit. N
(fragment)
250. Bălăbăneşti Tumuli 2 Arheol. N
251. Bălţata I Aşezare Sec.XV–XVI Arheol. N
252. Bălţata II Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
253. Bălţata IV Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
254. Bălţata V Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
255. Bălţata VI Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
256. Bălţata VII Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
257. Bălţata IX Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
258. Bălţata I Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
259. Bălţata II Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
260. Bălţata III Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
261. Bălţata Monument la mormîntul Ist. L
ostaşului căzut în 1944
13

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
262. Boşcana Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
263. Boşcana Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
264. Boşcana Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
265. Boşcana Monument în memoria Ist. N
ostaşilor căzuţi
în 1941–1945
266. Budeşti Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
267. Budeşti Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
268. Budeşti Aşezare Sec.XVII–XVIII Arheol. N
269. Budeşti Biserica „Sf.Arhanghel 1913 Arhit. N
Mihail”
270. Budeşti Casa geografului Ist. N
E.Proca (1937–1982)
271. Budeşti Necropolă Sec.II Arheol.
Sec.IV
272. Chetroasa Tumul Epoca antică Arheol. N
273. Cimişeni Aşezare Sec.II Arheol. N
Sec.IV
274. Cimişeni Biserica „Sf.Împăraţi 1874 Arhit. N
Constantin şi Elena”
275. Cimişeni Monument în memoria Ist.
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
276. Cimişeni Sculptură populară. Artă L
La cimitir
277. Cimişeni Tumuli 3 Arheol. N
278. Ciopleni Casă de locuit Arhit. L
popul.
279. Ciopleni Clădirea fostei şcoli Încep.sec.XX Ist. N
primare Arhit.
280. Ciopleni Staţiune Paleolitic Arheol. N
281. Ciopleni Tumuli 9 Epoca antică Arheol. N
282. Coloniţa Biserica „Naşterea 1914 Arhit. N
Maicii Domnului”
283. Coloniţa Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
284. Coloniţa Tumuli 6 Arheol. N
285. Corjova Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
286. Corjova Biserica „Sf.Arhanghel 1884 Arhit.
Mihail”
287. Corjova Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi în
14

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
1941–1945
288. Corjova Staţiune Paleolitic Ist. N
289. Corjova Tumuli 3 Arheol. N
290. Coşerniţa Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi în
1941–1945
291. Coşerniţa Tumuli 3 Arheol. N
292. Cruglic Monument în memoria Arheol. L
consătenilor căzuţi în
1941–1945
293. Cruglic Tumuli 2 Arheol. N
294. Drăsliceni Biserica „Acoperemîntul 1922 Arhit. N
Maicii Domnului”
295. Drăsliceni Monument Ist. L
comemorativ de război
(1941–1945)
296. Drăsliceni Tumuli 2 Arheol. N
297. Dubăsarii Vechi Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
298. Dubăsarii Vechi Biserica „Sf.Arhanghel 1861 Ist. N
Mihail” şi necropola 1883 Arhit.
familiilor Donici şi Artă
Macri
299. Dubăsarii Vechi Conacul familiei Sec.XIX Ist. N
Donici Arhit.
300. Dubăsarii Vechi Tumuli Epoca antică Arheol. N
301. Goianul Nou Biserica „Adormirea 1817 Arhit. N
Maicii Domnului”
302. Grătieşti Biserica „Sf.Treime” 1908 Arhit. N
303. Grătieşti Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi Artă
în 1941–1945
304. Grătieşti Sculptură populară. Artă L
La cimitir
305. Grătieşti Tumul Arheol. N
306. Hîrtopul Mare Biserica „Sf.Arhanghel 1814 Arhit. N
Mihail”
307. Hîrtopul Mare Cetăţuie Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
308. Hîrtopul Mic Biserica „Sf.Dumitru” 1846 Arhit. N
309. Hîrtopul Mic Cetăţuie Sec.IV–III î.e.n Arheol. N
310. Hruşova Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
311. Hruşova Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
312. Hruşova Biserica „Adormirea 1802 Arhit. N
Maicii Domnului”
15

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
313. Hruşova Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi Artă
în 1941–1945
314. Işnovăţ Biserica „Sf.Nicolae” Sec.XIX Arhit. N
şi monumente funerare Artă
315. Işnovăţ Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
316. Işnovăţ Tumul Epoca antică Arheol. N
317. Izbişte Biserica „Sf.Dumitru” 1810 Arhit. N
şi monumente funerare Sec.XIX Artă
318. Izbişte Conac Jum.II Arhit. L
sec.XIX
319. Izbişte Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (2)
în 1942 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
320. Izbişte Tumul Epoca antică Arheol. N
321. Jevreni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
322. Jevreni Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (325)
în 1944
323. Jevreni Tumul Epoca antică Arheol. N
324. Logăneşti Biserica „Sf.Arhanghel 1845 Arhit. N
Mihail”
325. Logăneşti Tumul Epoca antică Arheol. N
326. Maşcăuţi Aşezare Eneolitic Arheol. N
327. Maşcăuţi I Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.IV–III î.e.n.
Sec.II–IV
Sec.XII–XIII
328. Maşcăuţi II Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.II–IV
329. Maşcăuţi Aşezare Sec.II–I î.e.n. Arheol. N
330. Maşcăuţi Biserica „Acoperemîntul Mijl.sec.XIX Arhit. N
Maicii Domnului”
331. Maşcăuţi Casa scriitorului Ion Ist. L
Sîrbu (1830–1868)
332. Maşcăuţi Cetăţuie Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
333. Maşcăuţi Monument în memoria Ist. L
16

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
consătenilor căzuţi în
1941–1945
334. Maşcăuţi Mormintele funerare Ist. N
ale familiei scriitorului Arhit.
Ion Sîrbu. La cimitir
335. Maşcăuţi Semn comemorativ cu Ist. L
prilejul aniversării a
550-a a satului
336. Maşcăuţi I Staţiune Paleolitic Arheol. N
337. Maşcăuţi II Staţiune Arheol. N
338. Măgdăceşti Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
339. Micleşti Biserica „Sf.Spiridon” 1802 Artă N
şi monumente funerare Sec.XIX Arhit.
340. Micleşti Conacul familiei Şalari Mijl.sec.XIX Arhit. N
341. Ohrincea Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
342. Ohrincea Aşezare Sec.XV–XVI Arheol. N
343. Ohrincea Biserica „Sf.Treime” şi 1824 Artă N
monumente funerare Arhit.
344. Ohrincea Cimitirul Sec.XVII–XVIII Arheol. N
345. Ohrincea Tumul Epoca antică Arheol. N
346. Oniţcani Biserica „Sf.Treime” 1892 Arhit. N
347. Oniţcani Monument în memoria Ist. L
ostaşilor căzuţi
în 1941–1943
348. Oniţcani Tumuli 3 Arheol. N
349. Paşcani Biserica „Sf.Dumitru” 1812 Arhit. N
cu clopotniţa
350. Paşcani Tumuli 4 Epoca antică Arheol. N
351. Ratuş Monument la Ist. L
mormîntul comun al
victimelor fascismului
352. Răculeşti Tumul Epoca antică Arheol. N
353. Rîşcova Biserica „Înălţarea Anii 30 Ist. N
Domnului” cu sec.XX
monumentele funerare
354. Rîşcova Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
355. Sagaidac Tumuli 3 Arheol. N
356. Slobozia-Duşca Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
357. Slobozia-Duşca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
358. Slobozia-Duşca Aşezare Sec.IX–XII Arheol. N
359. Slobozia-Duşca Monument în memoria Ist. N
17

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
360. Slobozia-Duşca Tumuli 3 Arheol. N
361. Steţcani Biserica „Sf.Arhanghel 1808 Arhit. N
Mihail”
362. Steţcani Monument Ist. L
comemorativ de război
(1941–1945)
363. Zăicana Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
364. Zăicana I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
365. Zăicana II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
366. Zăicana III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
367. Zăicana Biserica „Naşterea Ist. N
Maicii Domnului” cu
troiţe şi masa pomenirii
368. Zăicana Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
RAIONUL DUBĂSARI
369. Dubăsari, Casa în care a locuit Ist. N
str.Şcolii scriitorul Nichita A.
Marcov
370. Dubăsari Hidrocentrala 1950–1955 Ist.
371. Dubăsari Monument la mormîntul Ist. N
comun al victimelor (cca
6000) ale holocaustului
(1941). La cimitirul
evreiesc
372. Dubăsari Memorialul gloriei Ist. N
militare
373. Dubăsari Mormîntul comun al Ist. N
ostaşilor căzuţi (78)
în 1944
374. Dubăsari Tumuli 3 Arheol. N
375. Cocieri Casa scriitorului şi Ist. N
cineastului Vlad Ioviţă
376. Cocieri Monument la Ist. L
mormîntul comun al Artă
ostaşilor căzuţi (73)
în 1944, victimelor
fascismului din 1941
şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
18

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
377. Coicova Monument în memoria 1974 Ist. L
a 104 consăteni căzuţi
în 1941–1945
378. Coicova Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi în 1944
379. Coicova Tumuli 13 Arheol. N
380. Comisarovca Monument la Ist. L
Nouă mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (130)
în 1944
381. Comisarovca Mormîntul ostaşului Ist. L
Nouă căzut în 1941
382. Comisarovca Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
Nouă
383. Coşniţa I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
384. Coşniţa II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
385. Coşniţa Biserica „Sf.Dumitru” Sec.XIX Arhit. N
386. Coşniţa Memorialul gloriei Ist. L
militare la mormîntul
comun al ostaşilor
căzuţi (601) în 1944
387. Coşniţa Monumentul militar Ist. L
„Movila gloriei” şi
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (5)
în 1944
388. Coşniţa Mormîntul ostaşului Ist. L
căzut în 1941
389. Coşniţa Staţiune Paleolitic Arheol. N
390. Coşniţa Nouă Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
391. Crasnîi Monument la mormîntul Ist. L
Vinogradari comun al ostaşilor căzuţi
(16) în 1944
392. Doibani Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
(124) în 1941–1945
393. Doibani Mormîntul comun al Ist. L
ostaşilor căzuţi (176)
în 1944
394. Doibani Mormîntul comun (16) Ist. L
al victimelor fascismului
395. Doibani Tumuli 8 Arheol. N
19

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
396. Doibani II Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (684) în
1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
(168) în 1941–1945
397. Doibani II Tumuli 6 Arheol. N
398. Doroţcaia Memorialul militar la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (655) în
1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
(186) în 1941–1945
399. Doroţcaia Tumuli 4 Arheol. N
400. Dubău Biserica „Naşterea Încep.sec.XIX Arhit. N
Maicii Domnului”
cu clopotniţa
401. Dubău Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (12)
şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
402. Dubău Tumuli 6 Arheol. N
403. Dzerjinscoe Tumuli 3 Arheol. N
404. Goian Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
405. Goian Casa scriitorului Ion Ist. L
Canna
406. Goian Monument în memoria 1979 Ist. L
consătenilor căzuţi
(109) în 1941–1945
407. Goian Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (6)
în 1944. La cimitir
408. Goian I Staţiune Paleolitic Arheol. N
409. Goian II Staţiune Paleolitic Arheol. N
410. Goian Tumuli 9 Epoca antică Arheol. N
411. Goianul Nou Tumuli 9 Epoca antică Arheol. N
412. Harmaţca I Aşezare Eneolitic Arheol. N
413. Harmaţca II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
414. Harmaţca Monument la 1983 Ist. L
20

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (11) în
1944 şi în memoria a
53 victime ale
fascismului şi a
consătenilor căzuţi
(151) în 1941–1945
415. Harmaţca II Necropolă Eneolitic Arheol. N
416. Harmaţca Tumuli 15 Epoca antică Arheol. N
417. Holercani I Aşezare Neolitic Arheol. N
Eneolitic
Sec.II–IV
418. Holercani II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
419. Holercani Aşezare Sec.VII–IX Arheol. N
420. Holercani Biserica „Sf.Nicolae” 1895 Arhit. N
421. Holercani Monument la 1953 Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (93)
în 1944
422. Holercani I Necropolă Eneolitic Arheol. N
423. Holercani II Necropolă Eneolitic Arheol. N
424. Holercani Tumuli 4 Epoca antică Arheol. N
425. Lunga Monument la Ist. L
mormîntul comun al Artă
ostaşilor căzuţi (157)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
426. Lunga Tumuli 4 Epoca antică Arheol. N
427. Lunga Nouă Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
428. Marcăuţi I Aşezare Eneolitic Arheol. N
429. Marcăuţi Aşezare Sec.VII–IX Arheol. N
430. Marcăuţi Biserica „Sf.Arhanghel 1816 Arhit. N
Mihail”
431. Marcăuţi Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi (42)
în 1941–1945
432. Marcăuţi Monument la Ist. L
mormîntul ostaşilor
necunoscuţi căzuţi în
1944. La cimitir
433. Marcăuţi Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
434. Molovata Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
21

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
435. Molovata Biserica „Naşterea Maicii 1912 Arhit. N
Domnului”
436. Molovata Monument în memoria 1992 Ist. L
consătenilor căzuţi
(111) în 1941–1945.
La cimitir
437. Molovata Tumul Epoca antică Arheol. N
438. Molovata Nouă Mormîntul comun al Ist. L
ostaşilor căzuţi (12)
în 1944
439. Oxentea Biserica „Sf.Nicolae” 1908 Arhit. N
cu monumente funerare Sec.XIX–XX
440. Oxentea Aşezare Epoca antică Arheol. N
441. Oxentea Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi în 1944
şi consătenilor căzuţi
în 1941–1945
442. Oxentea Staţiune Paleolitic Arheol. N
443. Oxentea Tumul Epoca antică Arheol. N
444. Pîrîta Monument la Ist. L
mormîntul comun
al ostaşilor căzuţi
în 1941–1945
445. Pîrîta Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
446. Pohrebea Schitul rupestru Datare Arheol. N
neidentificată
447. Pohrebea Monument la Ist. L
mormîntul ostaşilor
căzuţi (81) în 1944.
La cimitir
448. Ţîbuleuca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
449. Ţîbuleuca Monument la Ist. L
mormîntul ostaşilor
căzuţi (193) în 1944
450. Ţîbuleuca Monument la Ist. L
mormîntul comun
al ostaşilor căzuţi
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
451. Ţîbuleuca Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
452. Ustia Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
22

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
453. Ustia Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
454. Ustia I Aşezare Sec.X–XI Arheol. N
455. Ustia II Aşezare Sec.X–XI Arheol. N
456. Ustia III Aşezare Sec.X–XI Arheol. N
457. Ustia IV Aşezare Sec.X–XI Arheol. N
458. Ustia Aşezare Sec.VIII–XI Arheol. N
459. Ustia Aşezare Sec.XV–XVII Arheol. N
460. Ustia Biserica „Sf.Gheorghe” 1862 Arhit. N
461. Ustia Monument la Ist. L
mormîntul ostaşilor
căzuţi în 1944 şi în
memoria consătenilor
căzuţi în 1941–1945
462. Ustia Tumul Epoca antică Arheol. N
463. Vasilievca Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
RAIONUL GRIGORIOPOL
464. Grigoriopol, Biserica „Înălţarea Jum.I Arhit. N
str.Şevcenco Domnului” sec.XIX
nr.17
465. Grigoriopol, Casă de locuit Sf.sec.XIX – Arhit. N
str.K.Marx încep.sec.XX
nr.122
466. Grigoriopol, Casa de locuit cu Jum.II Arhit. N
str.Lenin nr.2 prăvălie a lui Jioltkov sec.XX
467. Grigoriopol, Casa de locuit a lui Sf.sec.XVIII– Arhit. N
str.Lenin nr.54 Ohanov încep.sec.XIX
468. Grigoriopol, Clădirea fostei 1911 Arhit. N
str.K.Marx administraţii locale
nr.185
469. Grigoriopol, Clădirea fostei staţii 1936 Arhit. N
str.K.Marx electrice
nr.181
470. Grigoriopol, Clădirea fostei şcoli 1907 Arhit. N
str.Dzerjinski fondate de Dîncovici
nr.56A
471. Grigoriopol, Clădirea şcolii 1890 Ist. N
str.K.Marx parohial-bisericeşti
nr.183 armeneşti
472. Grigoriopol, Clădirea fostei şcoli Anii 60 Ist. N
str.K.Marx orăşeneşti de meserii sec.XIX
nr.185
473. Grigoriopol, Clădirea fostului 1903 Ist. N
str.K.Marx gimnaziu de fete Arhit.
23

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
nr.187
474. Grigoriopol Fîntîna armenească 1792 Ist. L
Arhit.
475. Grigoriopol Monumente funerare Sf.sec.XVIII– Ist. N
(cca 20). Cimitirul încep.sec.XX Artă
armenesc
476. Grigoriopol, Monumente la 1968 Ist. L
str.K.Marx mormîntul comun (cca
500) al ostaşilor căzuţi
în 1944
477. Grigoriopol, Monument la 1968 Ist. N
str.Dzerjinski mormîntul comun al
nr.27 ostaşilor căzuţi (67)
în 1944
478. Grigoriopol Monumentul Ist. N
scriitorului Mitrofan
Oprea (1912–1944).
La cimitir
479. Grigoriopol Tumuli 14 Epoca antică Arheol. N
480. Bîcioc Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (155)
în 1944
481. Bîcioc Tumuli 14 Epoca antică Arheol. N
482. Bruslachi Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N

483. Butor Aşezare Sec.II–IV Arheol. N


484. Butor Monument la 1970 Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (913)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
485. Butor Tumuli 14 Epoca antică Arheol. N
486. Carmanova Clădirea fostei biserici 1840 Arhit. N
evangheliste (I)
487. Carmanova Clădirea fostei biserici Mijl.sec.XIX Arhit. N
evangheliste (II)
488. Carmanova Monument la Ist. N
mormîntul ostaşilor
căzuţi în 1944
489. Cerniţa Tumul Epoca antică Arheol. N
490. Colosova Clădirea fostei biserici 1840 Arhit. N
24

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
evangheliste
491. Colosova Monument la 1965 Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (58)
în 1944
492. Colosova Semn comemorativ Ist. N
victimelor fascismului
493. Colosova Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
494. Cotovca Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
495. Crasnogorca Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
496. Crasnoe Tumuli 6 Epoca antică Arheol. N
497. Crasnogorca Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (101)
în 1944
498. Crasnogorca I Eneolitic Arheol. N
499. Crasnogorca Tumuli 8 Epoca antică Arheol. N
500. Delacău Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (47)
în 1944
501. Hîrtop Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (205)
în 1944
502. Hîrtop Monument ostaşului Ist. L
căzut în 1944
503. Hîrtop Tumul Epoca antică Arheol. N
504. Hlinaia Clădirea fostei biserici 1846 Arhit. N
evangheliste
505. Hlinaia Clădirea fostei şcoli Sf.sec.XIX– Arhit. N
primare încep.sec.XX
506. Hlinaia Monument la 1950 Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (236)
în 1944
507. Hlinaia Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
508. Marian Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
509. Mălăieşti Clădirea şcolii medii 1932 Arhit. N
510. Mălăieşti Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
25

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
în 1945–1946
511. Mălăieşti Monument la 1972 Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (744)
în 1944
512. Mălăieşti Tumuli 6 Ist. L
513. Mocearovca Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (24)
în 1944
514. Mocearovca Tumul Epoca antică Arheol. N
515. Novovladimirovca Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
516. Novovladimirovca Tumul Epoca antică Arheol. L
517. Pobeda Tumul Epoca antică Arheol. N
518. Speia Monument la 1967 Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (104)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
519. Speia Tumuli 5 Epoca antică Arheol. N
520. Şipca Clădirea şcolii medii 1933–1939 Arhit. N
521. Şipca Clădirea fostei şcoli Încep.sec.XX Ist. N
primare Arhit.
522. Şipca Monument la 1947 Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (72)
în 1944
523. Şipca Monument ostaşului Ist. L
căzut în 1944
524. Şipca Tumul Epoca antică Arheol. N
525. Taşlîc Biserica „Sf.Gheorghe” Jum.II Arhit. N
sec.XIX
526. Taşlîc Casa cineastului Ist. N
E.Peciul
527. Taşlîc Casa scriitorului Ist. L
Mitrofan Oprea
528. Taşlîc Monument la 1968 Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (734)
în 1944
26

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
529. Taşlîc Tumuli 4 Arheol. N
530. Teiu Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
531. Teiu Monument la 1957 Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (112)
în 1944
532. Teiu Tumul Epoca antică Arheol. N
533. Tocmagiu Biserica Jum.II Arhit. N
„Sf.Arhangheli Mihail sec.XIX
şi Gavriil”
534. Tocmagiu Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (166)
în 1944
535. Vinogradnoe Clădirea fostului cămin 1933 Arhit. N
muncitoresc
536. Vinogradnoe Monument la Arhit. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (138)
în 1944
537. Vinogradnoe Tumul Epoca antică Arheol. N
RAIONUL HÎNCEŞTI
538. Hînceşti I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
539. Hînceşti II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
540. Hînceşti Complexul de clădiri Sec.XIX Ist. N
ale conacului familiei Arhit.
Mirzoian (Manuc-bei)
541. Hînceşti Monument la 1978 Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (81)
în 1944
542. Hînceşti Sculptură populară. La Artă L
cimitirul ortodox
543. Hînceşti Sculptură populară. La Artă L
cimitirul evreiesc
544. Anini Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
545. Anini Aşezarea Rusca Epoca bronzului Arheol. N
546. Anini Aşezarea Rusca Sec.XIV Arheol. N
Sec.XVI–XVIII
547. Anini Monument la Ist. L
mormîntul comun al
27

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
ostaşilor căzuţi (20)
în 1944
548. Bobeica Monument la 1958 Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (20) în
1941 şi în memoria
consătenilor căzuţi în
1914–1918 şi 1941–1945
549. Boghiceni Aşezare Sec.XV–XVII Arheol. N
550. Boghiceni Biserica „Sf.Apostoli 1884 Arhit. N
Petru şi Pavel”
551. Boghiceni Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
552. Boghiceni Tumul Arheol. N
553. Bozieni Monument la 1950 Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (59)
în 1944
554. Bujor Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
Sec.II–IV

555. Bujor I Aşezare Sec.XVI–XVIII Arheol. N


556. Bujor II Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
557. Bujor Biserica 1780 Arhit. N
„Sf.Arhangheli Mihail
şi Gavriil”
558. Bujor Monument la 1952 Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (12)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
559. Buţeni Biserica „Naşterea 1847 Arhit. N
Maicii Domnului”
560. Buţeni Biserica „Sf.Nicolae” 1880 Arhit. N
561. Buţeni Monument în memoria 1952 Ist. L
consătenilor căzuţi în
război
562. Caracui Biserica „Sf.Nicolae” 1921 Arhit. N
563. Caracui Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
28

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
564. Caracui Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (173)
în 1944
565. Călmaţui Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
566. Călmaţui Biserica „Sf.Vladimir” Sec.XIX Arhit. N
568. Cărpineni Biserica „Înălţarea 1854 Arhit. N
Domnului”
569. Cărpineni Biserica „Sf.Ioan 1912 Arhit. N
Botezătorul”
570. Cărpineni Monument la 1954 Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (260)
în 1944
571. Cărpineni Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
572. Chetroşeni Monument în memoria 1980 Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
573. Cioara Monument în memoria 1954 Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
574. Cioara Tumuli 5 Epoca antică Arheol. N
575. Cococeni Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (58)
în 1944 şi în memoria
consătenilor
căzuţi în 1941–1945
576. Cococeni Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
577. Corneşti Monument gloriei 1975 Ist. L
militare
578. Costeşti Tumul Epoca antică Arheol. N
579. Cotul Morii Biserica de lemn 1812 Arhit. N
„Sf.Trifan”
580. Cotul Morii Tumul Epoca antică Arheol. N
581. Crasnoarmeiscoe Monument la 1975 Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (27)
în 1944
582. Crasnoarmeiscoe Tumuli 5 Arheol. N
583. Dahnovici Biserica din lemn 1825 Ist. N
„Sf.Arhanghel Mihail”
584. Dahnovici Monument în memoria 1965 Ist. N
29

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
585. Dancu Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
586. Dancu Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
587. Dancu Monument în memoria 1975 Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
588. Dancu I Necropolă Eneolitic Arheol. N
589. Dancu Necropolă Epoca bronzului Arheol. N
590. Drăguşeni Biserica „Sf.Arhanghel 1912 Arhit. N
Mihail”
591. Fîrlădeni Monument la 1978 Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (8) în
1944
592. Fundul Aşezare Eneolitic Arheol. N
Galbenei I
593. Fundul Aşezare Eneolitic Arheol. N
Galbenei II
594. Fundul Galbenei Biserica „Sf.Ioan 1903 Arhit. N
Teologul”
595. Fundul Galbenei Monument în memoria 1968 Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
596. Horjeşti Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
597. Ivanovca Monument în memoria 1970 Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
598. Ivanovca Tumuli 6 Epoca antică Arheol. N
599. Lăpuşna I Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.II–IV
600. Lăpuşna I Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.II–IV
Sec.VIII–IX
Sec.IX–XII
601. Lăpuşna II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
602. Lăpuşna III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Sec.XVII–XVIII
603. Lăpuşna Biserica 1818 Arhit. N
„Sf.Arhangheli Mihail
şi Gavriil”
604. Lăpuşna „Oraşul medieval” Sec.XVI–XVII Arheol. N
30

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
605. Lăpuşna Monument la 1954 Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (42)
în 1941 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
606. Lăpuşna IV Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
607. Lăpuşna V Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
608. Lăpuşna Tumuli 5 Epoca antică Arheol. N
609. Leuşeni Biserica 1838 Arhit. N
„Sf.Arhangheli Mihail
şi Gavriil”
610. Leuşeni Memorial militar 1965 Ist. L
comemorativ de război
(1941–1945)
611. Leuşeni Monument în memoria 1982 Ist. L
consătenilor căzuţi în
1941–1945
612. Leuşeni Semn comemorativ 1980 Ist. L
„Olimpiada–XX”
613. Leuşeni Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
614. Logăneşti Biserica 1917–1923 Arhit. N
„Sf.Arhangheli Mihail Artă
şi Gavriil”
615. Logăneşti Monument partizanilor Ist. L
căzuţi (2) în 1941–
1945
616. Marchet Tumul Epoca antică Arheol. N
617. Mereşeni Biserica de lemn 1853 Arhit. N
„Sf.Dumitru”
618. Mereşeni Clădirea fostei mori cu Sf.sec.XIX Arhit. N
aburi
619. Mereşeni Monument în memoria 1982 Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
620. Mereşeni Tumul Epoca antică Arheol. N
621. Mingir Biserica „Sf.Nicolae” 1882 Arhit. N
623. Mingir Monument la 1966 Ist. L
mormîntul ostaşilor
căzuţi (128) în 1944
624. Mingir Tumuli 4 Epoca antică Arheol. N
625. Mireşti Monument în memoria 1980 Ist. L
consătenilor căzuţi
31

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
în 1941–1945
626. Negrea Biserica 1880 Arhit. N
„Sf.Arhangheli Mihail
şi Gavriil”
627. Negrea Monument în memoria Ist. L
ostaşilor căzuţi
în 1941–1945
628. Negrea Tumul Epoca antică Arheol. N
629. Nemţeni Monument la 1970 Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (24)
în 1944
630. Nemţeni Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
631. Obileni Biserica „Acoperemîntul Sec.XIX Arhit. N
Maicii Domnului”
632. Obileni Tumuli 4 Epoca antică Arheol. N
633. Oneşti Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
634. Oneşti Monument la 1968 Ist. L
mormîntul aviatorului
căzut în 1941
635. Oneşti Monument la 1980 Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (85)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
636. Paşcani Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
637. Paşcani Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
638. Paşcani Biserica „Sf.Proroc 1914 Arhit. N
Ilie”
639. Paşcani Monument la 1958 Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (5)
în 1941–1945
640. Pereni Biserica „Schimbarea 1854 Arhit. N
la faţă”
641. Pereni Monument în memoria 1973 Ist.
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
642. Pobeda Biserica „Sf.Arhanghel Sec.XIX Arhit. N
Mihail”
643. Pobeda Monument la Ist. L
mormîntul ostaşilor
32

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
căzuţi (53) în 1944 şi în
memoria consătenilor
căzuţi în 1941–1945
644. Pobeda Tumul Epoca antică Arheol. N
645. Pogăneşti Biserica „Naşterea Jum.II Arhit. N
Maicii Domnului” sec.XIX
646. Pogăneşti Monument în memoria 1958 Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
647. Pogăneşti Tumul Epoca antică Arheol. N
648. Rusca Monument la 1969 Ist. L
mormîntul ostaşului
necunoscut căzut în
1944
649. Sărata-Galbenă Biserica „Sf.Cuvioasă 1896 Ist. N
Paraschiva”
650. Sărata-Galbenă Monument la mormîntul 1971 Ist. N
ostaşilor căzuţi (152)
în 1941–1945
651. Sărata-Galbenă Tumul Epoca antică Arheol. N
652. Sărăteni Tumuli 5 Epoca antică Arheol. N
653. Secăreni Monument la Ist. L
mormîntul comun
al ostaşilor căzuţi
în 1941–1945
654. Semionovca Monument la Ist. L
mormîntul ostaşului
căzut în 1944 şi al
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
655. Semionovca Tumul Epoca antică Arheol. N
656. Sofia Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi în
1945
657. Stolniceni Biserica „Acoperemîntul 1911 Arhit. N
Maicii Domnului”
658. Stolniceni Cetăţuie Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
659. Stolniceni Monument în memoria 1970 Ist. L
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
660. Stolniceni Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (5)
33

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
661. Stolniceni Monument 1948 Ist. L
comemorativ
partizanilor
662. Sipoteni Monument la 1970 Ist. N
mormîntul comun
al ostaşilor căzuţi
în 1941–1945
RAIONUL IALOVENI
663. Ialoveni I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Sec.XVI–XVIII
664. Ialoveni II Aşezare Sec.XV–VII î.e.n. Arheol. N
Sec.II–IV
665. Ialoveni III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Sec.XVII–XVIII
666. Ialoveni Biserica „Sf.Cuvioasă 1897 Arhit. N
Paraschiva”
667. Ialoveni Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
668. Bardar I Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.XIV
669. Bardar II Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.XV
Sec.XVII
670. Bardar V Aşezare Sec.XIV Arheol. N
671. Bardar VI Aşezare Sec.XIV Arheol. N
672. Bardar Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
673. Bardar Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
674. Bardar Biserica „Sf.Nicolae” 1879 Arhit. N
675. Bardar Clădirea şcolii primare Anii 30 Ist. N
sec.XX Arhit.
676. Bardar Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi în
război (1914–1918)
677. Bardar Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (18)
în 1944
678. Băcioi Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
679. Băcioi II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
34

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
680. Băcioi III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
681. Băcioi IV Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
682. Băcioi V Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
683. Băcioi Biserica „Sf.Nicolae” 1866 Arhit. N
684. Băcioi Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
685. Băcioi Monument în memoria 1992 Ist. L
victimelor teroarei Artă
staliniste şi ale foametei
din 1946–1948
686. Băcioi Mormîntul comun al Ist. L
ostaşilor căzuţi în 1944
687. Băcioi Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
688. Brăila I Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
Sec.XV–XVII
689. Brăila Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
690. Costeşti I Aşezare orăşenească Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
Sec.III–IV
Sec.XI–XIV
Sec.XV–XVII
691. Costeşti II Aşezare Hallstatt Arheol. L
timpuriu
Sec.XIV–XII
î.e.n.
Sec.XIII–XI î.e.n.
Sec.II–IV
692. Costeşti III Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
Sec.IV–III î.e.n.
Sec.II–IV
Sec.VIII–IX
Sec.XIII–XIV
Sec.XVII
693. Costeşti V Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
Sec.IV–III î.e.n.
Sec.IX–X
Sec.XVI–XVII
694. Costeşti Biserica „Sf.Nicolae” 1909 Arheol. N
695. Costeşti Cetăţuie Sec.XV Arhit. N
696. Costeşti Clădirea fostei şcoli 1933 Ist. N
muzicale
35

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
697. Costeşti Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (5)
în 1944
698. Dănceni I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Sec.XVII
699. Dănceni II Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.XV–XVII
700. Dănceni III Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
701. Dănceni IV Aşezare Sec.XVII Arheol. N
702. Dănceni V Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Sec.XV–XVII
703. Dănceni VI Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
704. Dănceni Biserica „Intrarea în 1878 Arheol. N
Templu a Maicii
Domnului”
705. Hansca I Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.IV–II î.e.n.
Sec.VI–VII
706. Hansca III Aşezare Sec.VI–XV Arheol. N
707. Hansca-Toloacă Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
708. Hansca-Deal Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
709. Hansca Biserica „Sf.Împăraţi 1911 Arhit. N
Constantin şi Elena”
710. Hansca Cetăţuie Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
711. Hansca-Lutăria Necropolă Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
712. Hansca I Necropolă Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
713. Hansca-Limbari Necropolă Sec.XII–XIV Arheol. N
714. Hansca-Căprăria Necropolă Sec.IX–XII Arheol. N
715. Hansca Sculptură populară. Arhit. L
La cimitir
716. Horeşti I Aşezare Sec.XIII–XV Arheol. N
717. Horeşti II Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
718. Horeşti III Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
Sec.IV–III î.e.n.
Sec.XIV
Sec.XVI–XVII
719. Horeşti IV Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Hallstatt
timpuriu
Sec.IV–III î.e.n.
Sec.XIV
36

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
Sec.XVII
720. Horeşti V Aşezare Sec.XVII Arheol. N
721. Horeşti VI Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.IV–III î.e.n.
Sec.XIV
722. Horeşti VII Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
723. Horeşti VIII Aşezare Sec.VIII–XI Arheol. N
724. Horeşti IX Aşezare Sec.XVI–XVIII Arheol. N
725. Horeşti X Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Sec.XIV
Sec.XVI–XVIII
726. Horeşti XI Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Sec.XVI
727. Horeşti Biserica „Sf.Nicolae” 1865 Arhit. N
728. Horodca II Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
(în lit.–Gorodca)
729. Horodca III Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
730. Horodca V Aşezare Sec.XIV–XV Arheol. N
731. Horodca VI Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
732. Horodca VII Aşezare Sec.XIV Arheol. N
(în lit.–Gorodca)
733. Horodca IX Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
(în lit.–Gorodca)
734. Horodca Monument consătenilor Ist. L
căzuţi în 1941–1945
735. Malcoci Biserica 1913 Arhit. N
„Sf.Arhangheli” Pictură Artă
murală
736. Malcoci Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
737. Mileştii Mici Biserica „Sf.Nicolae” 1870 Arhit. N
738. Mileştii Mici Complex subteran Ist. N
pentru păstrarea vinului Arhit.
739. Mileştii Mici Moară de vînt Încep.sec.XX Ist. N
Arhit.
popul.
740. Mileştii Mici Mormînt victimei 1941 Ist. L
fascismului
741. Mileştii Mici Sculptură populară. Artă
La cimitir
742. Moleşti I Aşezare Sec.II–IV Arheol.
743. Moleşti II Aşezare Sec.II–IV Arheol.
37

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
744. Moleşti III Aşezare Sec.XIV Arheol. N
745. Moleşti IV Aşezare Sec.XIV Arheol. N
Sec.XVI–XVII
746. Moleşti V Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
747. Moleşti Clădirea fostei mori cu Încep.sec.XX Ist. L
aburi
748. Moleşti Beci turcesc Sec.XIX Ist. L
749. Moleşti Biserica „Sf.Nicolae” 1894 Arhit. N
750. Moleşti Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (6)
în 1944
751. Nimoreni I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Sec.XV–XVI
752. Nimoreni II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Sec.XIV–XVII
753. Nimoreni Biserica 1916 Arhit. N
„Sf.Arhangheli Mihail
şi Gavriil”
754. Nimoreni Monumente-troiţe în Ist. Artă L
memoria consătenilor
căzuţi în 1914–1918
755. Pojăreni Biserica „Sf.Nicolae” 1879 Arhit. N
756. Pojăreni Cetăţuie Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
757. Puhoi Biserica „Sf.Nicolae” 1833 Arhit. N
758. Puhoi Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (5)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
759. Ruseştii Noi- Aşezare Sec.VII–IX Arheol. N
Cuftea
760. Ruseştii Noi Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
761. Ruseştii Noi Aşezare Sec.XV–XVII Arheol. N
762. Ruseştii Noi Aşezare Neolitic Arheol. N
Eneolitic
Sec.II–IV
Sec.VIII–IX
763. Ruseştii Noi II Aşezare Neolitic Arheol. N
Epoca bronzului
Sec.XVI
764. Ruseştii Noi Biserica 1890 Arhit. N
38

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
„Sf.Arhangheli Mihail Artă
şi Gavriil”
765. Ruseştii Noi III Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
766. Sociteni Biserica 1870 Arhit. N
„Sf.Arhangheli Mihail
şi Gavriil”
767. Suruceni Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.VI–VIII
Sec.XVII
768. Suruceni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
769. Suruceni I Aşezare Eneolitic Arheol. N
Epoca bronzului
Sec.IV–III î.e.n.
Sec.XVII
770. Suruceni II Aşezare Sec.VI–VII Arheol. N
Sec.XVII
771. Suruceni III Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.VI–VIII
772. Suruceni IV Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
Sec.XVI–XVII
773. Suruceni V Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
Sec.XVII
774. Suruceni Complex edilitar al 1785–încep. Ist. N
mănăstirii sec.XX Arhit.
„Sf.Gheorghe”
775. Suruceni Monument la Ist. N
mormîntul ostaşului
căzut în 1944 şi în
memoria consătenilor
căzuţi în 1941–1945
776. Suruceni Monument funerar Ist. N
arheologului Artă
I.C.Suruceanu (1851–
1897). La mănăstire
777. Ţipala Biserica 1922 Arhit. N
„Sf.Arhangheli Mihail
şi Gavriil”
778. Ţipala Monument în memoria Ist. Artă N
consătenilor căzuţi
în 1914–1918
779. Ţipala Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi Artă
în 1941–1945
39

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
780. Ulmu Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
781. Ulmu I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
782. Ulmu II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
783. Ulmu III Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.IV–III î.e.n.
Sec.II–IV Sec.XVI
784. Ulmu IV Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
785. Ulmu V Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
Sec.IV–III î.e.n.
Sec.XVI–XVII
786. Ulmu VI Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
787. Ulmu VIII Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
788. Ulmu Biserica „Intrarea în 1881 Arhit. N
Templu a Maicii
Domnului”
789. Ulmu Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
790. Ulmu Mormîntul ostaşului Ist. L
căzut în 1944
791. Ulmu Troiţă Ist. L
Artă
792. Văsieni Aşezare Sec.II–I î.e.n. Arheol. N
793. Văsieni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
794. Văsieni II Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.II–IV
795. Văsieni III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
796. Văsieni Biserica 1913 Arhit. N
„Sf.Arhangheli Mihail Artă
şi Gavriil”
797. Văsieni Casă şi groapă de vin Încep.sec.XX Arhit. L
popul.
798. Văsieni Mormîntul lui Ist. L
N.N.Plămădeală,
participant la răscoala
de pe crucişătorul
"Potiomkin"
799. Zîmbreni I Aşezare Sec.XIV Arheol. N
Sec.XV–XVII
800. Zîmbreni I Aşezare Sec.XIV–XVII Arheol. N
801. Zîmbreni Biserica „Înălţarea 1829 Arhit. N
Domnului”
RAIONUL NISPORENI
40

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
802. Nisporeni Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
803. Nisporeni I Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
804. Nisporeni Biserica 1817 Arhit. N
„Sf.Arhangheli Mihail
şi Gavriil”
805. Nisporeni Biserica 1864 Arhit. N
„Sf.Arhangheli Mihail
şi Gavriil”
806. Nisporeni Monument la 1983 Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (28) în
1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
807. Nisporeni Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
808. Bălăneşti I Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.II–IV
Sec.X–XIII
809. Bălăneşti II Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Hallstatt
Sec.X–IX î.e.n.
Sec.II–IV
Sec.X–XII
810. Bălăneşti III Aşezare Hallstatt Arheol. N
Sec.X–IX î.e.n.
Sec.II–IV
811. Bălăneşti V Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
812. Bălăneşti VI Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
Sec.II–IV
Sec.X–XIII
813. Bălăneşti IV Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
814. Bălăneşti Biserica 1890 Arhit. N
„Sf.Arhangheli Mihail
şi Gavriil”
815. Bălăneşti Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
816. Bălăneşti Casa scriitorului Ist. N
Grigore Adam
817. Bălăneşti Monument ostaşului Ist. L
căzut în 1941
818. Bălăneşti Monument scriitorului Ist. N
Grigore Adam (1914–
41

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
1946). Cimitirul sătesc
819. Bălăureşti Biserica din lemn 1809 Arhit. N
„Sf.Nicolae”
820. Bălăureşti Mormîntul cîntăreţei de Ist. N
muzică populară Maria
Drăgan. La cimitir
821. Bălăureşti Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
822. Bălăureşti Tumuli 1 Epoca antică Arheol. N
823. Bărboieni Biserica 1809 Arhit. N
„Sf.Arhangheli Mihail
şi Gavriil”
824. Bărboieni Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
825. Bărboieni Tumul Arheol. N
826. Boldureşti Biserica „Sf.Nicolae” 1888 Arhit. N
827. Boldureşti Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi (82)
în 1941–1945
828. Boldureşti Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
829. Boldureşti Troiţă în amintirea Ist. Artă N
consătenilor căzuţi
în 1914–1918
830. Boldureşti Tumuli 2 Arheol. N
831. Bolţun Biserica „Acoperemîntul 1903 Arhit. N
Maicii Domnului”
832. Brătuleni I Aşezare Sec.X–IX î.e.n. Arheol. N
Sec.II–IV
833. Brătuleni II Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.IV–III î.e.n.
Sec.XVII–XVIII
834. Brătuleni III Aşezare Sec.X–VI î.e.n. Arheol. N
Sec.XVI–XVIII
835. Brătuleni IV Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
836. Brătuleni V Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
837. Brătuleni Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
838. Brătuleni Tumuli 4 Epoca antică Arheol. N
839. Bursuc Mănăstirea 1678–mijl. Arhit. N
„Sf.Cuvioasă sec.XX
42

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
Paraschiva”
840. Călimăneşti Clădirea morii Sec.XIX Ist. N
Artă
841. Călimăneşti Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi (18)
în 1941–1945
842. Căţeleni Biserica „Înălţarea 1857 Arhit. N
Domnului”
843. Căţeleni Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi (24)
în 1941–1945
844. Căţeleni Tumul Epoca antică Arheol. N
845. Cioreşti Biserica „Sf.Arhanghel 1868 Arhit. N
Mihail”
846. Cioreşti Crucifix în memoria 1970 Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
847. Ciuciuleni Aşezare Eneolitic Arheol. N
848. Ciuciuleni Aşezare Eneolitic Arheol. N
849. Ciuciuleni Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
850. Ciuciuleni Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
851. Ciuciuleni Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
852. Ciuciuleni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
853. Ciuciuleni Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
854. Ciuciuleni Biserica „Sf.Gheorghe” 1913 Arhit. N
855. Ciuciuleni Biserica „Sf.Nicolae” 1820 Arhit. N
856. Ciuciuleni Monument în memoria 1962 Ist. L
consătenilor căzuţi (47)
în 1941–1945
857. Ciuciuleni Mormîntul aviatorului Ist. L
căzut în 1941.
La cimitir
858. Ciuciuleni Tumul Epoca antică Arheol. N
859. Ciuciuleni Vilă rurală Anii 30 Arhit. N
sec.XX
860. Ciuteşti Biserică de lemn. Încep.sec.XIX Arhit. N
La cimitir
861. Ciuteşti Biserica „Înălţarea 1936 Arhit. N
Domnului”
862. Ciuteşti Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
863. Cîrneşti I Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.II–IV
43

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
864. Cîrneşti II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
865. Cîrneşti Monument în memoria 1973 Ist. L
consătenilor căzuţi (12)
în 1941–1945
866. Cîrneşti Monument la mormîntul Ist. L
partizanilor căzuţi în
1944
867. Cîrneşti Tumul Epoca antică Arheol. N
868. Cristeşti Monument la Ist. L
mormîntul ostaşului
căzut în 1944 şi în
memoria consătenilor
căzuţi (50) în 1941–
1945
869. Cristeşti Tumul Epoca antică Arheol. N
870. Dolna Biserica „Naşterea 1852 Arhit. N
Maicii Domnului”
871. Dolna Conacul familiei Ralli Sec.XIX Ist. N
Arhit.
872. Dolna Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
873. Dolna Monument la Ist. L
mormîntul ostaşilor
căzuţi (5) în 1944
874. Dolna Monument lui 1972 Ist. N
A.S.Puşkin Artă
875. Drăguşenii Noi Biserica „Sf.Nicolae” 1895 Arhit. N
878. Găureni Aşezare Neolitic Arheol. N
Eneolitic
879. Găureni Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi (26)
în 1941–1945
880. Găureni Monument ostaşului Ist. L
căzut în 1944
881. Grozeşti Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
882. Grozeşti Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
883. Grozeşti Necropolă Hallstatt Arheol. N
timpuriu
884. Grozeşti Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
885. Grozeşti Biserica „Sf.Arhangheli 1835 Arheol. N
Mihail şi Gavriil”
44

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
886. Grozeşti Monument în memoria 1983 Ist. L
consătenilor căzuţi (95)
în 1941–1945
887. Grozeşti Troiţă în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi (12) Artă
în 1914–1918
888. Horodca I Aşezare Eneolitic Arheol. N
889. Horodca X Aşezare Eneolitic Arheol. N
890. Horodca III Cetăţuie Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
891. Horodca VI Cetăţuie Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
892. Horodca VII Aşezare Sec.XIV Arheol. N
893. Horodca II Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
894. Horodca IV Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
895. Horodca V Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
896. Horodca VIII Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
897. Horodca IX Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
898. Isăicani Biserica „Sf. Arhanghel 1914 Arhit. N
Mihail”
899. Iurceni Aşezare Sec.VIII–XIII Arheol. N
Sec.XIV
Sec.XVI–XVII
900. Iurceni Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
901. Iurceni Aşezare Sec.IX–XII Arheol. N
902. Iurceni Biserica „Sf.Arhangheli 1901 Arhit. N
Mihail şi Gavriil”
903. Iurceni Conacul familiei Ralli Jum.II Ist. N
sec.XIX Arhit.
904. Iurceni Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi (60)
în 1941–1945
905. Iurceni Troiţă. La biserică Artă N
906. Marinici Biserica „Sf.Arhangheli 1885 Arhit. N
Mihail şi Gavriil”
907. Marinici Monument în memoria 1977 Ist. L
consătenilor căzuţi (53)
în 1941–1945
908. Marinici Tumul Epoca antică Arheol. N
909. Micleuşeni Biserica „Sf.Treime” 1892 Arhit. N
910. Micleuşeni Monument la Ist. L
mormîntul comun
al ostaşilor căzuţi (4)
în 1941
911. Mileşti Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
45

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
912. Mileşti Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Necropolă
913. Mileşti Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
914. Mileşti Biserica „Sf.Gheorghe” 1864 Arhit. N
915. Mileşti Conacul cu parcul Jum.I Ist. N
dendrologic al lui sec.XIX Arhit.
F.Cazimir Natur.
916. Mileşti Monument în memoria Anii 30 Ist. N
consătenilor căzuţi în sec.XIX Artă
războiul din anii 1914–
1918
917. Mileşti Monument la 1968 Ist. N
mormîntul a 4 ostaşi
căzuţi în 1944
918. Mileşti Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
919. Selişte Biserică de lemn Sf.sec. XVIII Arhit. N
920. Selişte Monument la Ist. L
mormîntul ostaşilor
căzuţi în 1944 şi în
memoria consătenilor
căzuţi în 1941–1945
921. Selişte Tumul Epoca antică Arheol. N
922. Şişcani Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
923. Şişcani Biserica „Înălţarea Sec.XIX Arheol. N
Domnului”
924. Şişcani Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
925. Şişcani Monument funerar al 1824 Ist. N
lui I.Kireev
926. Soltăneşti Biserică Arhit. N
927. Soltăneşti Monument în memoria 1978 Ist. L
consătenilor căzuţi (24)
în 1941–1945
928. Valea-Trestieni Biserica „Adormirea 1866 Arhit. N
Maicii Domnului”
929. Valea-Trestieni Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi (40)
în 1941–1945
930. Valea-Trestieni Tumul Epoca antică Arheol. N
931. Vărzăreşti Biserica „Sf.Arhangheli 1794 Arhit. N
Mihail şi Gavriil”
932. Vărzăreşti Complexul edilitar al Încep. sec.XV – Arhit. N
46

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
mănăstirii „Sf.Dumitru” mijl.sec.XX

933. Vărzăreşti Biserica „Sf.Arhangheli 1794 Arhit. N


Mihail şi Gavriil”
934. Vînători I Aşezare Sec.II.–IV Arheol. N
935. Vînători II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
936. Vînători Biserica „Sf.Nicolae” 1774 Arhit. N
937. Vînători Monument în memoria 1972 Arhit. N
consătenilor căzuţi (52)
în 1941–1945
938. Vulcăneşti Tumul Epoca antică Arheol. N
939. Zberoaia I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
940. Zberoaia II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
941. Zberoaia III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
942. Zberoaia Biserica „Sf.Nicolae” Jum.II Arhit. N
sec.XIX
943. Zberoaia Conacul familiei Sf.sec.XIX Ist. N
Gonata Arhit.
944. Zberoaia Biserica de lemn Sec.XVIII Arhit. N
„Sf.Nicolae”. Fragment
945. Zberoaia Monument în memoria 1982 Ist. L
consătenilor căzuţi (35)
în 1941–1945
946. Zberoaia Monument medicului 1905 Ist. N
C.N.Crăciunescu Artă
947. Zberoaia Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
RAIONUL ORHEI
948. Orhei I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
949. Orhei II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
950. Orhei, Biserica armeano- 1902–1903 Arhit. N
str.Vasile Lupu gregoriană
nr.26 „Sf.Născătoare de
Dumnezeu”
951. Orhei Biserica de rit vechi Mijl. sec.XIX Arhit. N
ortodox rus „Icoana
Maicii Domnului din
Kazan”
952. Orhei Biserica „Sf.Nicolae” Mijl. sec.XIX Arhit. N
953. Orhei, Biserica romano-catolică 1914 Arhit. N
str.Vasile Mahu „Sf.Maria” cu îngrădire
nr.117 ornamentală
954. Orhei, Casă de locuit Anii 30 Arhit. N
str.Chişinăului sec.XX
47

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
nr.3
955. Orhei, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Vasile Lupu
nr.51 şi nr.53
956. Orhei, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Vasile Lupu
nr.105
957. Orhei, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Vasile Lupu
nr.117
958. Orhei, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Vasile Lupu
nr.119
959. Orhei, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Vasile Lupu
nr.121
960. Orhei, Casă de locuit cu Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Vasile Lupu îngrădire ornamentală
nr.123
961. Orhei, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Vasile Mahu
nr.101
962. Orhei, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Vasile Mahu
nr.105
963. Orhei, Casă de locuit 1896 Arhit. N
str.Vasile Mahu
nr.106
964. Orhei, Casă de locuit Încep. sec.XX Arhit. N
str.Vasile Mahu
nr.107
965. Orhei, Casă de locuit Anii 30 Arhit. N
str.Vasile Mahu sec.XX
nr.109
966. Orhei, Casă de locuit cu Încep. sec.XX Arhit. N
str.Vasile Mahu prăvălie
nr.111
967. Orhei, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Vasile Mahu
nr.113
968. Orhei, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Vasile Mahu
nr.115
48

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
969. Orhei, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Vasile Mahu
nr.119
970. Orhei, Casă de locuit Încep. sec.XX Arhit. N
str.Vasile Mahu
nr.121
971. Orhei, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Vasile Mahu
nr.126
972. Orhei, Casă de locuit Încep. sec.XX Arhit. N
str.Vasile Mahu
nr.131
973. Orhei, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Vasile Mahu
nr.139
974. Orhei, Casă de locuit Încep. seс. XX Arhit. N
str.Vasile Mahu
nr.143
975. Orhei, Casă de locuit Încep. seс. XX Arhit. N
str.Vasile Mahu
nr.147
976. Orhei, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Vasile Mahu
nr.149
977. Orhei, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Vasile Mahu
nr.160
978. Orhei, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Vasile Mahu
nr.164
979. Orhei, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Vasile Mahu
nr.168
980. Orhei, Casă de locuit Anii 30 Arhit. N
str.Costache sec.XX
Negruzzi nr.25
981. Orhei, Casă de locuit Anii 30 Arhit. N
str.Costache sec.XX
Negruzzi nr.27
982. Orhei, Casă de locuit cu Încep. sec.XX Arhit. N
str.Renaşterea îngrădire ornamentală
Naţională nr.19
983. Orhei, Casă de locuit Anii 30 Arhit. N
49

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
str.Renaşterea sec.XX
Naţională nr.20
984. Orhei, Casă de locuit cu poartă 1929 Arhit. N
str.Renaşterea ornamentală
Naţională nr.23
985. Orhei, Casă de locuit cu Încep. sec.XX Arhit. N
str.Renaşterea prăvălie
Naţională nr.24
986. Orhei, Casă de locuit Încep. sec.XX Arhit. N
str.Renaşterea
Naţională nr.25
987. Orhei, Casă de locuit Anii 30 Arhit. N
str.Renaşterea sec.XX
Naţională nr.31
988. Orhei, Casă de locuit Încep. sec.XX Arhit. N
str.Renaşterea
Naţională nr.33
989. Orhei, Catedrala „Sf.Dumitru” 1632–1635 Arhit. N
str.Chişinăului
nr.6
990. Orhei Pietre funerare (9). La Sec.XIX – Artă N
cimitirul ortodox încep.sec.XX
urban
991. Orhei Monument funerar al Anii 30 Artă N
familiei Comarovski- sec.XX
Tulcinski. La cimitirul
ortodox urban
992. Orhei Monument funerar Ist. N
poetului Iurie Barjanski
(1922–1986).
La cimitirul ortodox
urban
993. Orhei Monument funerar Ist. N
profesorului Artă
D.E.Şimaşeevski
(1892–1939). La
cimitirul ortodox urban
994. Orhei Monument funerar în Artă N
memoria participanţilor
la prima conflagraţie
mondială (1914–1918).
La cimitirul ortodox
urban
50

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
995. Orhei, Clădirea băncii urbane Încep. sec.XX Arhit. N
str.Vasile Mahu cu locuinţa directorului
nr.127
996. Orhei, Clădirea fostei bănci de Jum.II Arhit. N
str.Renaşterea depuneri şi sec.XIX
Naţională nr.12 consignaţiuni
997. Orhei, Clădirea restaurantului 1914 Arhit. N
str.Vasile Mahu
nr.152
998. Orhei, Clădirea fostei Societăţi Anii 30 Arhit. N
str.I.Creangă Naţionale a Crucii sec. XX
nr.3 Roşii. Filiala Orhei
(clădirea fostei băi
urbane)
999. Orhei, Complexul fostei Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Vasile Mahu conduceri a Zemstvei
nr.154 şi judeţene cu parcul
nr.156 aferent
1000. Orhei, Complexul de clădiri Jum.II Arhit. N
str.Miron ale hanului urban sec.XIX
Costin nr.2 şi (clădirea fostului hotel
nr.4 şi a unei case de locuit)
1001. Orhei, Complexul de clădiri Anii 30 Arhit. N
str.Vasile Mahu ale fostului gimnaziu de sec.XIX
nr.162 fete (în perioada
interbelică – liceu)
1002. Orhei, Complexul de clădiri ale Anii 30 Arhit. L
str.Costache spitalului raional (clădiri- sec. XX
Negruzzi nr.85 le secţiilor: boli
infecţioase, gastrologie,
oftalmologie,
otorinolaringologie,
cardiologie)
1003. Orhei, Complexul de clădiri Încep. sec. XX Arhit. L
str.Vasile Lupu ale spitalului urban
nr.114, 116

1004. Orhei, Edificii cu funcţii Jum.II sec.XIX Ist. N


str.Vasile Mahu social-culturale Arhit.
nr.137
1005. Orhei, Edificii cu funcţii Încep. sec.XX Ist. L
str.Renaşterea social-culturale Arhit.
Naţională nr.14
1006. Orhei, Monument 1936 Ist. N
51

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
str.Chişinăului domnitorului Vasile Artă
nr.6 Lupu
1007. Orhei Monument la Ist. L
mormîntul ostaşilor
căzuţi (2) în 1944
1008. Orhei, Monument poetului 1985 Artă L
str.Vasile Mahu A.S. Puşkin
nr.154
1009. Orhei I Aşezare Sec. II–IV Arheol. N
1010. Orhei II Aşezare Sec. II–IV Arheol. N
1011. Orhei Tumuli 9 Arheol. N
1012. Slobozia Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Doamnei (în Sec.IV–III î.e.n.
lit. – Slobodca) Sec.II–IV
Sec.VIII–IX
Sec.X–IX
Sec.XV–XVII
1013. Slobozia Aşezare Sec. XV–XVII Arheol. N
Doamnei (în
lit. – Slobodca)
1014. Slobodca – Aşezare Sec. XIII–IX î.e.n. Arheol. N
Izvorul Cucului Sec. II–IV
Sec. XV–XVII
1015. Slobodca Tumuli 6 Epoca antică Arheol. N
1016. Slobozia Monument la Ist. N
Doamnei mormîntul comun
ostaşilor căzuţi (520)
în 1944
1017. Berezlogi Biserica „Sf. Arhangheli 1896 Arhit. N
Mihail şi Gavriil”
1018. Berezlogi Casa părintească a Ist. L
interpretei de muzică
populară Tamara Ceban
1019. Berezlogi Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (30)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1020. Berezlogi Tumuli 4 Epoca antică Arheol. N
1021. Bieşti Biserica „Sf.Nicolae” 1845 Arhit. N
1022. Bieşti Monument la Ist. L
mormîntul comun al
52

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
ostaşilor căzuţi (73) în
1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi în
1941–1945
1023. Bieşti Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
1024. Bolohan Biserica „Acoperemîntul Sec.XIX Arhit. N
Maicii Domnului”
1025. Bolohan Monument la Ist. L
mormîntul comun al os-
taşilor căzuţi (286)
în 1944
1026. Bolohan Tumuli 2 Arheol. N
1027. Brăneşti Aşezare getică Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
1028. Brăneşti Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.II–IV
Sec.VIII–IX
1029. Brăneşti Aşezare Neolitic Arheol. N
Sec.VI–X
1030. Brăneşti I Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1031. Brăneşti II Aşezare Seс. II–I î.e.n. Arheol. N
Seс. II–IV
Seс. XIV–XVI
1032. Brăneşti II Aşezare Seс. II– IV Arheol. N
1033. Brăneşti III Aşezare Seс. XIII–XIV Arheol. N
Seс. XV–XVI
1034. Brăneşti IV Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
1035. Brăneşti V Aşezare Seс. XV–XVII Arheol. N
1036. Brăneşti VII Aşezare Seс. XV–XVII Arheol. N
1037. Brăneşti IX Aşezare Sec.XIV Arheol. N
1038. Brăneşti X Aşezare Seс. VII–XIII Arheol. N
1039. Brăneşti XI Aşezare Seс. VIII–IX Arheol. N
Seс. XV–XVII
1040. Brăneşti XII Aşezare Seс. VII–IX Arheol. N
1041. Brăneşti XIII Aşezare Eneolitic Arheol. N
Seс.VIII–IX
Seс.X–XII
Seс.XV–XVII
1042. Brăneşti XIV Aşezare Seс. VIII–IX Arheol. N
1043. Brăneşti XV Aşezare Sec.XV–XVII Arheol. N
1044. Brăneşti XVI Aşezare Eneolitic Arheol. N
1045. Brăneşti XVII Aşezare Sec.XV–XVII Arheol. N
1046. Brăneşti Biserica „Naşterea Încep. sec.XX Arhit. N
Maicii Domnului”
53

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
1047. Brăneşti Cişmea Mijl. seс. XX Artă N
1048. Brăneşti Complex de arhitectură Arhit. N
populară popul.
1049. Brăneşti Necropolă Seс. V–VIII Arheol. N
1050. Brăviceni I Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1051. Brăviceni II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1052. Brăviceni Biserica „Sf.Onufrie” 1859 Arhit. N
cu poarta de la intrare
1053. Brăviceni Monument la Ist. N
mormîntul comun al os-
taşilor căzuţi (35)
în 1944
1054. Brăviceni Mausoleu tătăresc Sec.XIV Arheol. N
1055. Brăviceni Tumuli 27 Epoca antică Arheol. N
1056. Breanova Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941 – 1945
1057. Breanova Biserica „Sf.Dumitru” 1910 Arhit. N
1058. Breanova Tumul Epoca antică Arheol. N
1059. Budăi Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1060. Budăi Biserica Arhit. N
1061. Budăi Tumul Epoca antică Arheol. N
1062. Bulăieşti Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1063. Bulăieşti Biserica „Sf.Gheorghe” Jum.II Arhit. N
cu troiţa sec.XIX
1064. Bulăieşti Tumuli 4 Epoca antică Arheol. N
1065. Butuceni Biserica „Naşterea 1890 Arhit. N
Domnului”
1066. Butuceni Cetăţuie getică Seс. IV–III î.e.n. Arheol. N
1067. Butuceni Complex de arhitectură Încep. sec.XX Arhit. N
populară popul.
1068. Butuceni Complex de grote cu Seс. VII–XII Ist. N
semne runice Arhit.
1069. Butuceni Mănăstirea rupestră a 1675 Ist. N
pîrcălabului Bosie Arhit.
1070. Butuceni Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)

1071. Butuceni Monument la Ist. L


mormîntul ostaşilor
căzuţi în 1944
1072. Butuceni Rezervaţia arheologică Eneolitic Arheol. N
54

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
„Oraşul medieval Paleolitic
Orhei” Hallstatt
Sec.IV î.e.n.
Sec. XVII
1073. Butuceni Schitul rupestru Sec.XVIII–XIX Ist. N
Peştera Arhit.
Clopotniţa şi crucea de Artă
piatră
1074. Butuceni Stelă funerară Sec.XVIII Ist. N
Artă
1075. Camenca Biserica „Sf.Gheorghe” 1830 Arhit. N
1076. Camenca Tumul Epoca antică Arheol. N
1077. Chiperceni I – Aşezare Eneolitic Arheol. N
Odaia
1078. Chiperceni II Aşezare Eneolitic Arheol. N
1079. Chiperceni Biserica „Sf.Arhangheli 1866 Arhit. N
Mihail şi Gavriil” cu
poarta-zvoniţă
1080. Chiperceni Biserica „Sf.Arhangheli” 1863 Arhit. N
cu clopotniţă
1081. Chiperceni Casă de locuit Sf.sec. XIX Arhit. N
popul.
1082. Chiperceni Monument la mormîntul Ist. N
comun al ostaşilor căzuţi
(60) în 1944
1083. Cihoreni Biserica „Sf.Arhangheli” 1858 Arhit. N
1084. Cihoreni Tumul Epoca antică Arheol. N
1085. Ciocîlteni Biserica „Sf.Nicolae” Sf.sec. XIX Arhit. N
1086. Ciocîlteni Monument la Ist. L
mormîntul comun al Artă
ostaşilor căzuţi (74)
şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1087. Ciocîlteni Monument la Ist. L
mormîntul lui
S.Kazîmbaev, căzut
în 1944
1088. Ciocîlteni Tumuli 11 Epoca antică Arheol. N
1089. Cişmea Monument în memoria Ist. N
ostaşilor căzuţi
în 1941–1945
1090. Cişmea Necropolă Sec.I–II Arheol. N
55

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
1091. Cişmea Tumuli 5 Epoca antică Arheol. N
1092. Clişova Biserica „Acoperemîntul 1915 Arhit. N
Maicii Domnului”
1093. Clişova Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
1094. Cucuruzeni Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1095. Cucuruzeni Biserica „Buna Vestire” 1863 Arhit. N
1096. Cucuruzeni Clădirea fostei şcoli 1893 Arhit. N
agricole
1097. Cucuruzeni Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (297)
în 1941–1945
1098. Cucuruzeni Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
1099. Curchi Mănăstirea „Naşterea 1725 – anii 30 Arhit. N
Maicii Domnului” sec.XIX
1100. Dişcova Biserica „Sf.Arhanghel 1915 Arhit. N
Mihail”
1101. Dişcova Monument Ist. N
comemorativ de război
(1941–1945)
1102. Donici Aşezare getică Seс. IV–III î.e.n. Arheol. N
1103. Donici Aşezare hallstattiană Seс. X–IX î.e.n. Arheol. N
1104. Donici Casa memorială a Ist. N
fabulistului Alexandru
Donici
1105. Donici Masa pomenirii. La Artă N
cimitir
1106. Donici Monument lui 1976 Ist. N
Alexandru Donici Artă
1107. Donici Biserica „Adormirea 1870 Arhit. N
Maicii Domnului”
1108. Fedoreuca Tumuli 10 Epoca antică Arheol. N
1109. Furceni I Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
1110. Furceni II Aşezare Seс. IV–III î.e.n. Arheol. N
1111. Furceni-Cot Aşezare Seс. IV–III î.e.n. Arheol. N
1112. Furceni Aşezare moldovenească Seс. XV–XVI Arheol. N
1113. Furceni Aşezare Paleolitic Arheol. N
1114. Furceni-Silitra Cetăţuie Seс. IV–III î.e.n. Arheol. N
1115. Furceni Complex de arhitectură Sf.sec.XIX – Arhit. N
populară încep.sec. XX Artă
1116. Furceni Biserica „Sf.Arhanghel 1854 Arhit. N
Mihail”
1117. Ghetlova Biserica „Sf.Cuvioasă 1908 Arhit. N
56

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
Paraschiva”
1118. Ghetlova Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1914–1918
1119. Ghetlova Monument la Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (33)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1120. Hîjdieni Tumul Epoca antică Arheol. N
1121. Horodişte Cetăţuie getică Seс. IV–III î.e.n. Arheol. N
1122. Hulboaca Biserica „Sf.Nicolae” 1907 Arhit. N
1123. Isacova Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1124. Isacova I Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
Seс. IV–III î.e.n.
1125. Isacova II Aşezare Eneolitic Arheol. N
1126. Isacova Biserica „Sf.Nicolae” 1887 Arheol. N
1127. Isacova Cetăţuie getică Seс. IV–III î.e.n. Arheol. N
1128. Isacova Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (79)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1129. Ivancea Aşezare Seс. XV–XVII Arheol. N
1130. Ivancea I Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
Seс. XV–XVII
1131. Ivancea II Aşezare Eneolitic Arheol. N
Seс. IV–III î.e.n.
Sec.II–IV
Seс. VII–IX
Seс. XV–XVII
1132. Ivancea III Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.II–IV
1133. Ivancea IV Aşezare Seс. IV–III î.e.n. Arheol. N
Seс. XVII–XVIII
1134. Ivancea V Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
1135. Ivancea VII Aşezare Seс. IV–III î.e.n. Arheol. N
1136. Ivancea VIII Aşezare Seс. IV–III î.e.n. Arheol. N
Sec.XIV
Seс. XV–XVII
57

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
1137. Ivancea IX Aşezare Eneolitic Arheol. N
1138. Ivancea Biserica „Sf.Treime” 1924 Arhit. N
1139. Ivancea Conacul familiei Balioz 1847 – Arhit. N
cu parc încep.sec.XX
1140. Ivancea Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi în
1914–1918
1141. Ivancea Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi în
1944
1142. Ivancea Monumente funerare. Artă N
La cimitir
1143. Izvoare I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1144. Izvoare Biserica „Sf.Arhanghel 1824 Arhit. N
Mihail”
1145. Jeloboc Biserica „Sf.Nicolae” Mijl. sec.XIX Arhit. N
1146. Jeloboc Case de locuit Arhit. N
popul.
1147. Jeloboc Moara de apă Sf.sec.XX Arhit. N
1148. Jeloboc Sculptură populară. Artă N
La cimitir
1149. Jeloboc Tumul Epoca antică Arheol. N
1150. Jora de Jos Biserica „Sf.Arhanghel 1912 Arhit. N
Mihail”
1151. Jora de Jos Cetăţuie Sec.XVIII Arheol. N
1152. Jora de Jos Monument la
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (81)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1153. Jora de Mijloc Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1154. Jora de Mijloc Biserica „Sf.Arhangheli 1857 Arhit. N
Mihail şi Gavriil”
1155. Jora de Mijloc Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1156. Jora de Sus Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1157. Lazo Biserica „Sf.Arhanghel 1885 Arhit. N
Mihail” cu masa
pomenirii
1158. Lazo Conacul familiei Încep. sec.XX Arhit. N
Bogdasarov.
58

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
La Sabinica
1159. Lazo Conacul familiei Lazo Jum.II Arhit. N
sec.XIX
1160. Lazo Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (77)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1161. Lazo Monumentul lui Serghei Ist. L
Lazo.
La conac
1162. Lazo Tumul Epoca antică Arheol. N
1163. Lopatna I Aşezare Paleolitic Arheol. N
Seс. II–IV
1164. Lopatna II Aşezare Paleolitic Arheol. N
Eneolitic
Seс. II–IV
1165. Lopatna III Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1166. Lopatna Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
Seс. VII–XII
1167. Lopatna Biserica „Sf.Dumitru” Sec.XIX Arheol. N
1168. Lucăşeuca I Aşezare Seс. II–I î.e.n. Arheol. N
Seс. II–IV
Seс. X–XII
Seс. XV–XVII
1169. Lucăşeuca II Aşezare Seс. II–I î.e.n. Arheol. N
Seс. II–IV
Sec. X–XII
1170. Lucăşeuca III Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
Seс. II–IV
Sec.VIII–IX
1171. Lucăşeuca V Aşezare Sec.X–XII Arheol. N
Sec.XV
1172. Lucăşeuca Aşezare Seс.XIV Arheol. N
1173. Lucăşeuca Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1174. Mana Aşezare Seс.II–I î.e.n. Arheol. N
1175. Mana I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Seс.XIV
1176. Mana II Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
59

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
1177. Mana Aşezare Seс. X–XII Arheol. N
1178. Mana Biserica „Înălţarea 1845 Arhit. N
Domnului”
1179. Mălăieşti Biserica „Sf.Ioan” Seс. XIX Arhit. N
1180. Mălăieşti Monument la Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (21)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1181. Mălăieşti Tumuli 8 Epoca antică Arheol. N
1182. Mitoc Biserica „Acoperemîntul 1903 Arhit. N
Maicii Domnului”
1183. Mitoc Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
1184. Mitoc Tumuli 9 Epoca antică Arheol. N
1185. Mîrzeşti Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1186. Mîrzeşti Aşezare Seс. X–XII Arheol. N
1187. Mîrzeşti Biserica „Sf.Cuvioasă 1916 Arhit. N
Paraschiva”
1188. Mîrzeşti Tumul Epoca antică Arheol. N
1189. Mîrzeşti Turn de intrare – Sec.XVIII– Arhit. N
clopotniţa încep.sec. XIX Artă
1190. Morovaia Case de locuit Încep. sec.XIX Arhit. N
popul.
1191. Morovaia Complex cu arhitectură Arhit. N
populară popul.
1192. Morovaia Monument la Ist. L
mormîntul ostaşului
căzut în 1944
1193. Morozeni Biserica „Sf.Arhanghel 1885 Arhit. N
Mihail”
1194. Morozeni Cetăţuie Seс. IV–III î.e.n. Arheol. N
1195. Morozeni Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (100) în
1944 şi în memoria
ostaşilor căzuţi
în 1941–1945
1196. Morozeni Semn la intrare în sat 1980 Artă L
1197. Neculăieuca Complex edilitar al Sf.sec.XVIII – Arhit. N
mănăstirii „Sf.Nicolae” încep. sec.XIX
60

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
(Hirova)
1198. Ocniţa-Răzeşi Tumuli 7 Epoca antică Arheol. N
1199. Pelivan Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi în 1944
şi în memoria
consătenilor căzuţi
în război (1941–1945)
1200. Pelivan Tumuli 11 Arheol. N
1201. Peresecina Aşezare Sec.X–XIII Arheol. N
1202. Peresecina Biserica „Sf.Arhanghel 1846 Arhit. N
Mihail”
1203. Peresecina Biserica „Sf.Ioan 1910 Arhit. N
Teologul”
1204. Peresecina Monument la Ist. L
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (73) în
1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi în
1941–1945
1205. Peresecina Mormîntul victimelor Ist. N
fascismului (1941)
1206. Pohorniceni Aşezarea Petruha Sec.XIII–XIV Arheol. N
1207. Pohorniceni Aşezare Seс. XV–XVII Arheol. N
1208. Pohorniceni Biserica „Sf.Arhanghel 1852 Arhit. N
Mihail”
1209. Pohorniceni Tumul Epoca antică Arheol. N
1210. Pohrebeni Biserica „Toţi Sfinţii” 1848 Arhit. N
1211. Pohrebeni Monument la Ist. N
mormîntul ostaşilor
căzuţi (57) în 1944 şi în
memoria ostaşilor
căzuţi în 1941–1945
1212. Puţintei Biserica „Sf.Nicolae” 1911 Arhit. N
1213. Puţintei Monument la Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (77)
şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1214. Selişte I Aşezare Neolitic Arheol. N
Seс. VII–IX
1215. Selişte II Aşezare Hallstatt Arheol. N
61

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
timpuriu
Seс.VII–IX
1216. Selişte III Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Seс. VII–IX
1217. Selişte VII Aşezare Eneolitic Arheol. N
1218. Selişte Selişte–Poima Seс. II–IV Arheol. N
1219. Selişte Biserica „Sf.Arhangheli 1872 Arhit. N
Mihail şi Gavriil”
1220. Selişte Monument la Ist. N
mormîntul ostaşilor că-
zuţi (75) în 1944 şi în
memoria consătenilor
căzuţi în 1941–1945
1221. Selişte Necropolă Hallstatt Arheol. N
timpuriu
Sec.I–II
Seс. VII–VIII
1222. Step-Soci VI Aşezare Eneolitic Arheol. N
1223. Step-Soci Monument la Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (50)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1224. Step-Soci Mormîntul poetului Ist. N
Roman Tudos (1887–
1921)
1225. Step-Soci Tumuli 7 Arheol. N
1226. Susleni Aşezare Eneolitic Arheol. N
1227. Susleni Biserica „Sf.Arhangheli 1828 Arhit. N
Mihail şi Gavriil”
1228. Susleni Biserica „Adormirea 1908 Arhit. N
Maicii Domnului”
1229. Susleni Complex de arhitectură Sf. sec.XIX Arhit. N
tradiţională popul.
1230. Susleni Monument funerar lui Ist. N
V.A.Mamistov.
La şcoală
1231. Susleni Monument al ostaşilor Ist. N
căzuţi (386) în 1944
şi în memoria
consătenilor căzuţi
în război (1941–1945)
62

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
1232. Susleni Tumul Epoca antică Arheol. N
1233. Tabăra Complex edilitar al 1779 Arhit. N
Mănăstirii „Adormirea
Maicii Domnului”
1234. Teleşeu Biserica „Înălţarea 1888 Arhit. N
Domnului”
1235. Teleşeu Conacul familiei Cristi Anii 30 Arhit. N
sec.XIX
1236. Teleşeu Monument la Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (98)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1237. Trebujeni Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
1238. Trebujeni Aşezare Sec.II–I î.e.n. Arheol. N
1239. Trebujeni Aşezare Sec.XV–XVIII Arheol. N
1240. Trebujeni I Aşezare Paleolitic Arheol. N
Seс.II–IV
Sec.VI–XII
Sec.XIV
Seс.XV–XVII
1241. Trebujeni II Aşezare Paleolitic Arheol. N
Hallstatt
timpuriu
Seс. IV–III î.e.n.
Sec.II–IV
Seс. XV–XVIII
1242. Trebujeni III Aşezare Seс.IV–III î.e.n. Arheol. N
Seс.II–IV
1243. Trebujeni IV Aşezare Seс.II–IV Arheol. N
Seс.X–XII
1244. Trebujeni V Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1245. Trebujeni VI Aşezare Eneolitic Arheol. N
Seс. II–IV
1246. Trebujeni VII Aşezare Eneolitic Arheol. N
Seс. II–IV
1247. Trebujeni VIII Aşezare Eneolitic Arheol. N
Seс. II–IV
1248. Trebujeni- Aşezare Hallstatt Arheol. N
Peştera timpuriu
1249. Trebujeni- Aşezare Seс. VII–IX Arheol. N
Ţiganca
63

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
1250. Trebujeni Biserica „Schimbarea la 1844 Arhit. N
Faţă”
1251. Trebujeni Cetăţuia Orheiul Vechi Arheol. N
1252. Trebujeni Cetăţuia Trebujeni– Seс. IV–III î.e.n. Arheol. N
Potărcă
1253. Trebujeni- Aşezare Sec.XV–XVIII Arheol. N
Selitra
1254. Trebujeni-Scoc Cetăţuie Seс. IV–III î.e.n. Arheol. N
1255. Trebujeni Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1256. Trebujeni Monument comun al Ist. N
ostaşilor căzuţi (66)
în 1944
1257. Ustia Doamnei Aşezare Seс. IV–III î.e.n. Arheol. N
1258. Ustia Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1259. Ustia Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
1260. Vatici Monument la Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (25)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1261. Vîprova Biserica „Sf.Arhanghel 1890 Arhit. N
Mihail”
1262. Vîşcăuţi Biserica „Sf.Arhanghel 1870 Arhit. N
Mihail”
1263. Vîşcăuţi Cetăţuie Sec.XVIII Arheol. N
1264. Voroteţ I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1265. Voroteţ Biserica „Sf.Arhanghel 1837 Arhit. N
Mihail” cu troiţa

1266. Zorile Aşezarea Cogîlnic I Seс. X–XII Arheol. N


1267. Zorile Monument la Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (34)
1268. Zorile Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
RAIONUL SLOBOZIA
1269. Slobozia Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
1270. Slobozia I Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
1271. Slobozia V Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
1272. Slobozia Biserica „Sf.Arhanghel Sec.XIX Arhit. N
Mihail”
64

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
1273. Slobozia Clădirea fostei mori de Sf.sec.XIX Arhit. N
aburi
1274. Slobozia Mormîntul ostaşului Ist. N
căzut. La cimitir
1275. Slobozia Monument la Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (361)
în 1944
1276. Slobozia Monument la
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi în 1944
şi în memoria
consătenilor căzuţi (58)
în război (1941–1945)
1277. Slobozia Monument 1966 Ist. N
comemorativ Artă
concitadinei Olga
Mazur căzută în 1945 în
Bulgaria.
La şcoala nr.2
1278. Slobozia Tumuli 24 Epoca antică Arheol. N
1279. Crasnoe Clădirea fostei grădiniţe Anii 30 Arhit. N
de copii sec.XX
1280. Crasnoe Monument la Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (22)
în 1944
1281. Dnestrovsc Monumentul „Prometeu” Ist. Artă N
constructorilor
termocentralei
1282. Pervomaisc Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1283. Pervomaisc Tumuli 7 Epoca antică Arheol. N
1284. Andriaşevca Mormîntul comun al 1963 Ist. N
Nouă ostaşilor căzuţi (33)
în 1944
1285. Andriaşevca Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
Nouă
1286. Andriaşevca Tumul Epoca antică Arheol. N
Veche
1287. Blijnii Hutor Biserica „Adormirea Jum.II Arhit. N
Maicii Domnului” sec.XIX
65

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
1288. Blijnii Hutor Monument la 1970 Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (225)
şi în memoria
consătenilor căzuţi
(134) în 1941–1945
1289. Caragaş Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
1290. Caragaş Biserica „Intrarea în Sf.sec. XIX – Arhit. N
Templu a Maicii încep. sec.XX
Domnului”
1291. Caragaş Casă de locuit Arhit. N
1292. Caragaş Clădirea staţiei de 1930 Ist. N
pompare a primului în
republică sistem de
irigare a solului
1293. Caragaş Monument la 1970 Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (59)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
(134) în 1941–1945
1294. Caragaş Tumuli 16 Epoca antică Arheol. N
1295. Chiţcani Compoziţia sculpturală 1967 Artă N
„Maternitate”
1296. Chiţcani Complex edilitar al Mă- Seс. XIX– Arhit. N
năstirii „Înălţarea încep. seс. XX
Domnului”
1297. Chiţcani Moară de aburi 1905 Arhit. N
1298. Chiţcani Monument consacrat Ist. N
începutului operaţiei
militare Iaşi–Chişinău
1299. Chiţcani Monument la 1965 Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (1438)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi (50)
în 1941–1945
1300. Chiţcani Pictură murală. Palatul 1967 Artă N
de Cultură
1301. Chiţcani Valul lui Traian Epoca antică Arheol. N
1302. Chiţcani Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
1303. Chiţcani Aşezare Seс. III–IV Arheol. N
1304. Chiţcani Necropolă Seс. III–IV Arheol. N
66

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
1305. Cioburciu Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Seс.XIV–XII î.e.n.
Seс. III–IV
1306. Cioburciu Aşezare Seс. IV–III î.e.n. Arheol. N
1307. Cioburciu Aşezare Seс. IV–III î.e.n. Arheol. N
1308. Cioburciu Clădirea Casei de 1953 Arhit. N
Cultură
1309. Cioburciu Monument la 1966 Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (614) în
1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi (79)
în 1941–1945
1310. Cioburciu Tumuli 31 Epoca antică Arheol. N
1311. Constantinovca Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
1312. Copanca Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1313. Copanca Biserica „Adormirea Seс. XIX Arhit. N
Maicii Domnului”
1314. Copanca Complex arhitectonic Jum.II Arhit. N
popular sec.XIX
1315. Copanca Monument la mor- 1954 Ist. N
mîntul ostaşilor căzuţi
(1606) în 1944
1316. Copanca Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
1317. Copanca Valul lui Traian Epoca antică Arheol. N
1318. Corotna Monument la Ist. N
mormîntul ostaşilor
căzuţi (352) şi în
memoria a 215
consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
1319. Corotna Biserica „Acoperemîntul Sec.XIX Arhit. N
Maicii Domnului”

1320. Corotna Tumuli 26 Epoca antică Arheol. N


1321. Frunză Monumentul ostaşului Ist. N
căzut în 1944
1322. Frunză Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
1323. Hlinaia Moară de aburi Încep. sec.XX Ist. N
Arhit.
1324. Hlinaia Monument la Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (586)
67

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
în 1944
1325. Hlinaia Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
1326. Nezavertailovca Biserica „Adormirea Seс. XIX Arhit. N
Maicii Domnului”
1327. Nezavertailovca Clădirea şcolii medii Anii 30 Arhit. N
sec.XX
1328. Nezavertailovca Monument la 1955 Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (456)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi (71)
în 1941–1945
1329. Nezavertailovca Tumuli 18 Epoca antică Arheol. N
1330. Nicolscoe Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
1331. Novocotovsc Monument la 1963 Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (48)
în 1944
1332. Novocotovsc Tumuli 7 Epoca antică Arheol. N
1333. Parcani Monument la 1980 Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (370)
în 1944
1334. Parcani Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
1335. Prioziornoe Tumuli 4 Epoca antică Arheol. N
1336. Sucleia Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1337. Sucleia Biserica „Sf.Dumitru” Jum.I Arhit. N
sec.XIX
1338. Sucleia Monument la Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (40)
în 1940
1339. Sucleia Tumuli 11 Epoca antică Arheol. N
1340. Tîrnauca Monument la 1954 Arhit. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (89) în
1944 şi în memoria con-
sătenilor căzuţi (95) în
1941–1945
1341. Tîrnauca Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
1342. Uiutnoe Monument funerar de Ist. N
război (1941–1945)
68

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
1343. Uiutnoe Tumul Epoca antică Arheol. N
1344. Vladimirovca Monument la 1954 Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (89) în
1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi (95)
în 1941–1945
RAIONUL STRĂŞENI
1345. Străşeni Aşezare Seс. X–IX î.e.n. Arheol. N
1346. Străşeni I Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
Seс. IX–XII
Seс. XIV–XVII
1347. Străşeni II Aşezare Seс. XV–XVII Arheol. N
1348. Străşeni IV Aşezare Seс. X–XII Arheol. N
1349. Străşeni Biserica „Sf.Cuvioasă 1907 Arhit. N
Paraschiva”
1350. Străşeni Biserica „Sf.Nicolae” 1835 Arhit. N
1351. Străşeni Memorialul gloriei mili- Ist. N
tare la mormîntul
comun al ostaşilor
căzuţi (20) în 1944
1352. Străşeni Pictură murală. Casa de Arhit. N
Cultură
1353. Străşeni Tumul Epoca antică Arheol. N
1354. Bucovăţ Clădirea staţiei Anii 30 Arhit. N
feroviare sec.XX
1355. Bucovăţ Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
1356. Bucovăţ Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1357. Bucovăţ Monument la Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (8)
în 1944
1358. Căpriana Biserica „Sf.Treime” 1870 Arheol. N
1359. Căpriana Mănăstirea Sf.sec.XIV– Arhit. N
„Sf.Gheorghe” încep.sec. XX
1360. Căpriana Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
69

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
1361. Chirianca Biserica „Înălţarea 1902 Arhit. N
Domnului”
1362. Chirianca Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1363. Codreanca Biserica „Sf.Arhanghel 1861 Arhit. N
Mihail”
1364. Codreanca Cetăţuie Seс. IV–III î.e.n. Arheol. N
1365. Codreanca Monument la Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (3)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1366. Cojuşna Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1367. Cojuşna Biserica „Sf.Gheorghe” 1855 Arhit. N
1368. Cojuşna Memorial militar la Ist. N
mormîntul ostaşilor Artă
căzuţi (2) în 1944
1369. Curluceni Monument la mormîntul Ist. N
ostaşului căzut în 1941
1370. Găleştii Noi Biserica „Sf.Arhanghel 1840 Arhit. N
Mihail”
1371. Găleştii Noi Tumuli 5 Epoca antică Arheol. N
1372. Ghelăuza Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
1373. Ghidighici Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
1374. Ghidighici Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1375. Ghidighici Biserica de lemn 1835 Arhit. N
„Acoperemîntul Maicii
Domnului”
1376. Ghidighici Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi în
1941–1945
1378. Ghidighici Sculptură populară. Artă N
La cimitir
1379. Ghidighici Staţiune Paleolitic Arheol. N
1380. Ghidighici Tumuli 6 Epoca antică Arheol. N
1381. Grebleşti I Aşezare Sec.XIV Arheol. N
1382. Lozova I Hallstatt timpuriu Arheol. N
Seс. II–IV
70

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
Sec.XIV
1383. Lozova Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1384. Lozova III Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1385. Lozova Biserica „Sf.Nicolae” 1836 Arhit. N
1386. Lozova Casă cu arhitectură Încep. sec.XX Arhit. N
populară a lui G.Dosca popul.
1387. Lozova Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi în
1941–1945
1388. Lozova Monument la mor- Ist. N
mîntul comun al
partizanilor căzuţi în
1941–1945
1389. Lozova Monument la Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi în 1944
1390. Lozova II Necropolă Hallstatt Arheol. N
timpuriu
Seс. II–IV
1391. Micăuţi Biserica „Adormirea 1830 Arhit. N
Maicii Domnului”
1392. Micăuţi Conacul familiei Ruso Jum.I Arhit. N
sec.XIX
1393. Micăuţi Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1394. Negreşti Biserica „Adormirea 1814 Arhit. N
Maicii Domnului”
1395. Negreşti Conacul familiei Mijl. sec.XIX Arhit. N
G.Ivănuş

1396. Oneşti Biserica „Naşterea Încep. sec.XX Arhit. N


Maicii Domnului”
1397. Oneşti Monument Ist. N
comemorativ de război
(1941–1945)
1398. Pănăşeşti Biserica „Sf.Varvara” 1859 Arhit. N
cu clopotniţa de lemn
1499. Pănăşeşti Casa de locuit a Măriei Sf.sec.XIX Arhit. N
Griva popul.
1400. Pănăşeşti Cetăţuie Neolitic Arheol. N
1401. Pănăşeşti Cetăţuie Seс. IV–III î.e.n. Arheol. N
1402. Pănăşeşti Monument în memoria Ist. N
71

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1403. Rădeni Biserica „Înălţarea 1894 Arhit. N
Sfintei Cruci”
1404. Recea Aşezare Seс. VI–VII Arheol. N
1405. Recea V Aşezare Eneolitic Arheol. N
1406. Recea Biserica „Sf.Dumitru” 1869 Arhit. N
1407. Recea Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1408. Recea Staţiune Paleolitic Arheol. N
1409. Romaneşti Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1410. Romaneşti Vila familiei Romanov Încep. sec.XX Arhit. N
1411. Roşcani Biserica de lemn cu 1794 Arhit. N
2 stele funerare
1412. Roşcani Biserica „Sf.Dumitru” Sec.XIX Arhit. N
1413. Scoreni I Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1414. Scoreni II Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1415. Scoreni IV Aşezare Seс. VI–VII Arheol. N
1416. Scoreni Biserica „Sf.Spiridon” 1863 Arhit. N
1417. Scoreni Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1418. Sireţi Biserica „Sf.Nicolae” Încep. sec.XIX Arhit. N
cu stele funerare
1419. Sireţi Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1420. Sireţi Tumul Epoca antică Arheol. N
1421. Stejăreni Aşezare Seс. VIII–IX Arheol. N
(în lit. – Seс. XVI–XVII
Cîrlani)
1422. Stejăreni Cetăţuie Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
(în lit. –
Cîrlani)
1423. Tătăreşti Biserica „Sf.Arhangheli” Încep. sec.XX Arhit. N
1424. Tătăreşti Monument la Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (34)
şi în memoria
consătenilor căzuţi
72

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
în 1941–1945
1425. Truşeni Aşezare Seс. VII–IX Arheol. N
1426. Truşeni I Aşezare Seс. XI–XII Arheol. N
1427. Truşeni II Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1428. Truşeni Biserica „Sf.Arhanghel 1841 Arhit. N
Mihail”
1429. Truşeni Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1430. Ţigăneşti Complexul edilitar al 1725 – Arhit. N
Mănăstirii „Adormirea încep.sec.XX
Maicii Domnului”
1431. Ţigăneşti Tumul Epoca antică Arheol. N
1432. Voinova Biserica de lemn 1838 Arhit. N
„Sf.Nicolae”
1433. Voinova Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1434. Voinova Monument la Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (20) în
1944
1435. Voinova Mormîntul ostaşului Ist. N
căzut în 1944
1436. Vorniceni Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
1437. Vorniceni I Aşezare Sec.XIV Arheol. N
1438. Vorniceni II Aşezare Seс. XIV Arheol. N
1439. Vorniceni III Aşezare Sec.XIV Arheol. N
1440. Vorniceni Biserica „Sf.Apostoli 1912 Arhit. N
Petru şi Pavel”
1441. Vorniceni Biserica de lemn 1839 Arhit. N
„Sf.Arhangheli Mihail
şi Gavriil”
1442. Vorniceni Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1443. Vorniceni Sculptură populară. Ist. N
La cimitir
1444. Zubreşti Biserica „Sf.Arhanghel 1897 Arhit. N
Mihail”
1445. Zubreşti Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
73

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
1446. Zubreşti Tumul Epoca antică Arheol. N
RAIONUL TELENEŞTI
1447. Teleneşti Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1448. Teleneşti Biserica „Adormirea 1903 Arhit. N
Maicii Domnului”
1449. Teleneşti Biserica „Sf.Ilie” 1842 Arhit. N
1450. Teleneşti Monument lui Mihai 1989 Artă N
Eminescu
1451. Teleneşti Monument la Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (726)
în 1944
1452. Teleneşti Tumuli 6 Epoca antică Arheol. N
1453. Băneşti Biserica „Adormirea 1816 Arhit. N
Maicii Domnului”
1454. Băneştii Noi Tumul Epoca antică Arheol. N
1455. Bogzeşti Biserica de lemn 1780 Arhit. N
„Adormirea Maicii
Domnului”
1456. Brăneştii Noi Aşezare Seс. VIII–IX Arheol. N
1457. Brăneştii Noi Biserica „Acoperemîntul 1877 Arhit. N
Maicii Domnului”
1458. Brăneştii Noi Monument la Ist. N
mormîntul ostaşului
căzut în 1944 şi în
memoria consătenilor
căzuţi în 1941–1945
1459. Brînzenii Noi Tumuli 4 Epoca antică Arheol. N
1460. Brînzenii Vechi Aşezare Epoca antică Arheol. N
1461. Brînzenii Vechi Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
1462. Brînzenii Vechi Aşezare Seс. VIII–IX Arheol. N
Seс. X–XII
1463. Brînzenii Aşezare Sec.II Arheol. N
Vechi II Seс. II–IV
1464. Brînzenii Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
Vechi III
1465. Brînzenii Vechi Biserica „Acoperemîntul 1872 Arhit. N
Maicii Domnului”
1466. Brînzenii Vechi Staţia electrică cu baraj Anii 50 Ist. N
sec.XX
1467. Brînzenii Vechi Tumuli 4 Epoca antică Arheol. N
1468. Budăi Aşezare Seс. IV–III î.e.n. Arheol. N
74

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
1469. Budăi Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1470. Căzăneşti Biserica „Sf.Gheorghe” 1852 Arhit. N
1471. Căzăneşti Castel de apă Sf.sec.XIX Arhit. N
1472. Căzăneşti Monument Ist. N
comemorativ de război
(1941–1945)
1473. Căzăneşti Staţia electrică cu baraj Anii 50 Ist. N
seс. XX Arhit.
1474. Căzăneşti Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
1475. Chersac Tumul Epoca antică Arheol. N
1476. Chiştelniţa Biserica „Sf.Nicolae” 1818 Arhit. N
1477. Chiştelniţa Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
1478. Chiştelniţa Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
1479. Chiţcani Biserica „Sf.Gheorghe” 1854 Arhit. N
1480. Chiţcani Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
1481. Chiţcani Tumuli 6 Epoca antică Arheol. N
1482. Chiţcanii Noi Tumuli 6 Epoca antică Arheol. N
1483. Ciofu Biserica Anii 30 Arhit. N
sec.XX
1484. Ciofu Tumul Epoca antică Arheol. N
1485. Cîşla I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1486. Cîşla II Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Seс. II–IV
1487. Cîşla III Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
1488. Cîşla Biserica Anii 30 Arhit. N
sec.XX
1489. Cîşla Tumul Epoca antică Arheol. N
1490. Codru Biserica de lemn Sf.sec. XVIII Arhit. N
„Înălţarea Sf.Cruci”
1491. Codru Cetăţuie-Şanţ Epoca antică Arheol. N
1492. Codru Nou Tumuli 8 Epoca antică Arheol. N
1493. Cozeşti Biserica „Sf.Arhanghel Mijl sec.XIX Arhit. N
Mihail”
1494. Cozeşti Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
1495. Cozeşti Tumul Epoca antică Arheol. N
1496. Crăsnăşeni Biserica „Naşterea 1893 Arhit.
Maicii Domnului”
75

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
1497. Cucioaia Clădirea fostei bănci Încep. seс. XIX Ist. N
agricole Arhit.
1498. Dobruşa Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
1499. Ghermăneşti Biserica „Intrarea în 1913 Arhit. N
Templu a Maicii
Domnului”
1500. Ghiliceni Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
1501. Ghiliceni I Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1502. Ghiliceni Biserica „Sf.Constantin Sec.XIX Arhit. N
şi Elena”
1503. Ghiliceni Monument la Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi în 1944
1504. Hirişeni Biserica de lemn Sec.XVIII Arhit. N
„Sf.Treime”
1505. Hirişeni Biserica „Sf.Arhangheli 1830 Arhit. N
Mihail şi Gavriil”
1506. Hîrtop Tumul Epoca antică Arheol. N
1507. Ineşti Biserica „Sf.Arhanghel 1911 Arhit. N
Mihail”
1508. Ineşti Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
1509. Leuşeni Biserica „Sf.Arhanghel 1880 Arhit. N
Mihail”
1510. Leuşeni Tumul Epoca antica Arheol. N
1511. Mihălaşa Biserica „Adormirea Seс. XIX Arhit. N
Maicii Domnului”
1512. Mihălaşa Tumuli 9 Epoca antică Arheol. N
1513. Mîndra Tumuli 7 Epoca antică Arheol. N
1514. Mîndreşti Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
1516. Mîndreşti Aşezarea Valea- Seс. II–IV Arheol. N
Ciulucani
1517. Mîndreşti I Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
Sec. II–IV
1518. Mîndreşti II Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1519. Mîndreşti III Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1520. Mîndreşti IV Aşezare Sec. II–IV Arheol. N
1521. Mîndreşti V Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.II–IV
1522. Mîndreşti VI Aşezare Sec. II–IV Arheol. N
1523. Mîndreşti VII Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
1524. Mîndreşti VIII Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
76

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
1525. Mîndreşti Biserica „Adormirea 1870 Arhit. N
Maicii Domnului”
1526. Mîndreşti Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1944
1527. Mîndreşti Monument la Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (21)
în 1944
1528. Mîndreşti Monument la mormîntul Ist. N
ostaşului căzut în 1944
1529. Mîndreşti Necropolă Hallstatt Arheol. N
timpuriu
1530. Mîndreşti Tumuli 4 Epoca antică Arheol. N
1531. Negureni Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
1532. Negureni Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1533. Negureni Aşezare Sec.I–II Arheol. N
1534. Negureni Biserica „Sf.Apostol Sec.XIX Arhit. N
Gavriil”
1535. Negureni Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi în
1941–1945. La cimitir
1536. Negureni Necropolă Sec.I–II Ist. N
1537. Negureni Tumuli 8 Epoca antică Arheol. N
1538. Nucăreni Tumuli 4 Epoca antică Arheol. N
1538. Ordăşei Biserica „Sf.Nicolae” 1831 Arhit. N
1539. Ordăşei Monument în memoria 1975 Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1540. Ordăşei Tumuli 10 Epoca antică Arheol. N

1541. Pistruieni Monument în memoria Ist. N


consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1542. Pistruieni Mormîntul lui Ist. N
A.I.Ghidinski căzut
în 1944
1543. Pistruieni Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
1544. Ratuş Tumuli 4 Epoсa antică Arheol. N
1545. Sărătenii Vechi Aşezare Neolitic Arheol. N
I
1546. Sărătenii Vechi Biserica „Sf.Arhanghel 1882 Arhit. N
Mihail”
77

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
1547. Sărătenii Vechi Casa în care s-a născut Ist. N
medicul Nicolae
Anestiadi
1548. Sărătenii Vechi Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1549. Sărătenii Vechi Tumuli 8 Epoca antică Arheol. N
1550. Scorţeni Biserica „Sf.Arhanghel 1922 Arhit. N
Mihail”
1551. Scorţeni Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1914–1918
1552. Scorţeni Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
1553. Suhuluceni Biserica „Sf.Arhanghel 1922 Arhit. N
Mihail”
1554. Tîrşiţei Biserica „Adormirea Seс. XIX– Arhit. N
Maicii Domnului” încep. seс. XX
1555. Tîrşiţei Monument în memoria Arhit. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1556. Tîrşiţei Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
1557. Ţînţăreni Biserica „Adormirea 1817 Arhit. N
Maicii Domnului”
1558. Tînţăreni Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1559. Ţînţăreni Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
1560. Vadul-Leca Biserica „Sf.Nicolae” 1922 Arhit. N
1561. Vadul-Leca Tumuli 7 Epoca antică Arheol. N
1562. Văsieni Biserica „Adormirea 1853 Arhit. N
Maicii Domnului” cu
Troiţa
1563. Verejeni Biserica „Sf.Gheorghe” 1907 Arhit. N
1564. Verejeni Tumuli 14 Epoca antică Arhit. N
1565. Zahareuca Tumuli 4 Epoca antică Arheol. N
1566. Zăicani Biserica „Sf.Nicolae” 1822 Arhit. N
1567. Zăicani Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1568. Zgărdeşti I Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Seс. II–IV
1569. Zgărdeşti II Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Seс. II–IV
1570. Zgărdeşti III Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1571. Zgărdeşti Biserica „Adormirea 1896 Arhit. N
78

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
Maicii Domnului”
1572. Zgărdeşti Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
RAIONUL UNGHENI
1573. Ungheni Biserica „Sf.Alexandru 1905 Ist. N
Nevski” Arhit.
1574. Ungheni Monument la Ist. N
mormîntul ostaşilor
căzuţi (566) în 1944
1575. Ungheni Monument în memoria 1968 Ist. N
pămîntenilor căzuţi
în 1941–1945
1576. Ungheni Mozaic. Clădirea Artă L
combinatului de
covoare
1577. Ungheni Pictură murală. Artă N
Interiorul Primăriei
1578. Ungheni Pod al căii ferate Ist. N
1579. Ungheni Staţiunea Ungheni- Paleolitic Arheol. N
Vasilica
1580. Ungheni Tumuli 9 Epoca antică Arheol. N
1581. Corneşti Biserica „Ioan 1866 Arhit. N
Botezătorul”
1582. Corneşti Monument în memoria 1984 Arhit. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1583. Corneşti Monument în memoria 1951 Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1944
1584. Agronomovca Tumul Epoca antică Arheol. N
1585. Alexeevca Aşezare Eneolitic Arheol. N
1586. Alexeevca Biserica de lemn Sf.sec. XVIII Arhit. N
„Adormirea Maicii
Domnului”
1587. Alexeevca Monument la 1967 Ist. N
mormîntul comun al os-
taşilor căzuţi (5)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1588. Alexeevca Tumul Epoca antică Arheol. N
1589. Blindeşti Tumul Epoca antică Arheol. N
1590. Boghenii Noi Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
79

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
în 1941–1945
1591. Boghenii Vechi Biserica „Sf.Arhanghel 1866 Arhit. N
Mihail”
1592. Boghenii Vechi Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1593. Buciumeni Biserica „Toţi Sfinţii” 1842 Arhit. N
1594. Buciumeni Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi (31)
în 1941–1945
1595. Buciumeni Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
1596. Bulhac Tumul Epoca antică Arheol. N
1597. Bumbăta Biserica „Sf.Nicolae” 1831 Arhit. N
1598. Bumbăta Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi în
1941–1945
1599. Buşila Biserica „Sf.Arhanghel 1828 Arhit. N
Mihail”
1600. Buşila Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
1601. Buzduganii de Tumul Epoca antică Arheol. N
Jos
1602. Cetireni Biserica „Toţi Sfinţii” 1833 Arhit. N
Artă
1603. Cetireni Biserica de lemn 1858 Arhit. N
„Sf.Nicolae”
1604. Cetireni Clădirea fostei şcoli 1913 Arhit. N
primare
1605. Cetireni Monument în memoria 1967 Ist. N
consătenilor căzuţi (89)
în 1941–1945
1606. Cetireni Tumuli 4 Epoca antică Arheol. N
1607. Chirileni Biserica „Sf.Nicolae” 1868 Arhit. N

1608. Chirileni Monument la 1966 Ist. N


mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (88)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1609. Cioropcani Aşezarea Stolniceni I Eneolitic Arheol. N
(Staţia)
1610. Cioropcani Monument la 1958 Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (513)
80

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
şi în memoria
consătenilor căzuţi (69)
în 1941–1945
1611. Cioropcani Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
1612. Condrăteşti Biserica „Acoperemîntul 1911 Arhit. N
Maicii Domnului”
1613. Condrăteşti Monument la Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (88) şi
în memoria consătenilor
căzuţi
în 1941–1945
1614. Cornova Biserica „Sf.Gheorghe” 1913 Arhit. N
1615. Cornova Monument în memoria 1977 Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1616. Cornova Monument funerar în Ist. N
memoria consătenilor
căzuţi (4) pe cîmpul de
luptă lîngă sat
1617. Costuleni Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1618. Costuleni Biserica „Sf.Dumitru” 1912 Arhit. N
1619. Costuleni Tumuli 6 Epoca antică Arheol. N
1620. Coşeni Biserica „Sf.Treime” 1881 Arhit. N
1621. Curtoaia Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1622. Dănuţeni Biserica „Sf.Nicolae” 1882 Arhit. N
1623. Elizavetovca Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
1625. Floreni Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1625. Floreni Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
1626. Floreşti Biserica de lemn „Trei 1809 Arhit. N
Ierarhi”
1627. Floriţoaia Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
1628. Floriţoaia Beci Încep. sec.XX Arhit. N
Veche
1629. Floriţoaia Biserica „Sf.Dumitru” 1890 Arhit. N
Veche
1630. Floriţoaia Monument în memoria Ist. N
Veche consătenilor căzuţi (23)
în 1941–1945
81

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
1631. Gherman Biserica „Sf.Arhanghel 1913 Arhit. N
Mihail”
1632. Gherman Staţiunea Gherman- Paleolitic Arheol. N
Dumeni
1633. Gherman Tumuli 5 Epoca antică Arheol. N
1634. Grăseni Monument la 1970 Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (154)
în 1944
1635. Grăseni Tumuli 4 Epoca antică Arheol. N
1636. Grozasca Tumul Epoca antică Arheol. N
1637. Hîrceşti Biserica „Adormirea 1872 Arhit. N
Maicii Domnului”
1638. Hîrceşti Monument la mormîntul Ist. N
comun al ostaşilor căzuţi
(19)
în 1940 şi în memoria
consătenilor căzuţi (58) în
1941–1945
1639. Hristoforovca Biserica „Adormirea Arhit. N
Maicii Domnului”
1640. Hristoforovca Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
1641. Izvoreni Monument 1968 Ist. N
comemorativ de război
(1941–1945)
1642. Lidovca Tumul Epoca antică Arheol. N
1643. Măcăreşti Biserica de lemn 1808 Arhit. N
„Grigorie Teologul”
1644. Măcăreşti Monument în Ist. N
memoria consătenilor
căzuţi (114)
în 1941–1945
1645. Măcăreşti Monument la 1975 Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (5) în
1941
1646. Măcăreşti Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
1647. Măgurele I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1648. Măgurele Biserica de lemn 1810 Arhit. N
„Sf.Spiridon”
1649. Măgurele Monument la 1950 Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (10) în
1944 şi în memoria
82

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
consătenilor căzuţi (9)
în 1941–1945
1650. Măgurele Necropola Seс.II–IV Arheol. N
1651. Măgurele Staţiune Seс.II–IV Arheol. N
1652. Măgurele Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
1653. Mănoileşti Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1654. Mănoileşti I Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
1655. Mănoileşti II Aşezare Epoca bronzului Arheol. N

1656. Mănoileşti IV Aşezare Seс.XV–XVII Arheol. N


1657. Mănoileşti Monument în memoria 1968 Ist. N
consătenilor căzuţi (94)
în 1941–1945
1658. Medeleni Monument la Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (117)
în 1944
1659. Medeleni Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
1660. Mirceşti Biserica de lemn 1833 Arhit. N
„Sf.Arhanghel Mihail”
1661. Mirceşti Monument în memoria 1960 Ist. N
consătenilor căzuţi (23)
în 1941–1945
1662. Mînzăteşti Biserica de lemn 1891 Arhit. N
„Sf.Arhanghel Mihail”
1663. Mînzăteşti Mormîntul comun al 1966 Ist. N
ostaşilor căzuţi (24)
şi în memoria
consătenilor căzuţi (27)
în 1941–1945
1664. Morenii Noi Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
1665. Morenii Vechi Biserica „Sf.Treime” Anii 30 Arhit. N
sec.XX

1666. Morenii Vechi Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N


1667. Năpădeni Biserica „Sf.Nicolae” 1881 Arhit. N
1668. Năpădeni Monument în memoria 1970 Ist. N
consătenilor căzuţi (80)
în 1944
1669. Năpădeni Mormîntul ostaşului Ist. N
căzut în 1944
1670. Năpădeni Tumul Epoca antică Arheol. N
1671. Negurenii Noi Monument la 1979 Ist. N
83

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
mormîntul lui
N.Radjabov căzut
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi (17)
în 1941–1945
1672. Negurenii Noi Tumul Epoca antică Arheol. N
1673. Negurenii Monument la 1979 Ist. N
Vechi mormîntul ostaşului
căzut în 1944
1674. Novaia Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
Nicolaevca
1675. Petreşti Biserica „Adormirea 1884 Arhit. N
Maicii Domnului”
1676. Petreşti Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi (9)
în 1941–1945
1677. Petreşti Monument la Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (150)
în 1944
1678. Pîrliţa Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1679. Pîrliţa Biserica de lemn 1817 Arhit. N
„Sf.Ioan Botezătorul”
1680. Pîrliţa Monument la 1979 Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (199)
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi
(144) în război
(1941–1945)
1681. Pîrliţa Tumul Epoca antică Arheol. N
1682. Poiana Monument în memoria 1955 Ist. N
consătenilor căzuţi în
1941–1945
1683. Rădenii Vechi Biserica „Sf.Treime” 1890 Arhit. N
1684. Rădenii Vechi Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi în
1941–1945
1685. Rădenii Vechi Semn comemorativ pe 1791 Ist. Artă N
locul stingerii din viaţă
la 5 octombrie 1791
a principelui
G.A.Potiomkin de
84

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
Taurida
1686. Rezina Tumul Epoca antică Arheol. N
1687. Săghieni Tumul Epoca antică Arheol. N
1688. Sculeni Aşezare Seс. II–IV Arheol. N
1689. Sculeni (în Aşezare Eneolitic Arheol. N
lit.Sculenii Noi)
1690. Sculeni Biserica de lemn 1822 Ist. N
„Sf.Nicolae”.
Monumente funerare
1691. Sculeni Monument 1967 Ist. N
comemorativ de război
(1941)
1692. Sculeni Monument la 1967 Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (858)
în 1941 şi 1944
1693. Sculeni Staţiune Paleolitic Arheol. N
1694. Sculeni Tumuli 4 Epoca antică Arheol. N
1695. Semeni Biserica „Sf.Dumitru” Sec.XIX Arhit. N
1696. Semeni Masa lui Petru I 1711 Ist. N
1697. Semeni Monument la 1967 Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (79)
în 1944
1698. Semeni Tumuli 4 Epoca antică Arheol. N
1669. Sineşti Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1700. Sineşti I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1701. Sineşti Biserica „Naşterea 1882 Arhit. N
Maicii Domnului”
1702. Sineşti Monument în memoria 1977 Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1703. Stolniceni Biserica Sec.XIX Arhit. N
1704. Teşcureni Biserica de lemn 1779 Ist. N
„Sf.Arhanghel Mihail”
1705. Teşcureni Monument în memoria 1985 Ist. N
consătenilor căzuţi
în război (1941–1945)
1706. Todireşti Biserica „Sf.Arhanghel 1875 Arhit. N
Mihail”
1707. Todireşti Monument la 1968 Ist. N
mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (83)
85

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
în 1944 şi în memoria
consătenilor căzuţi (50)
în 1941–1945
1708. Ţîghira Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi (35)
în 1941–1945
1709. Ţîghira Tumul Epoca antică Arheol. N
1710. Unţeşti Tumul Epoca antică Arheol. N
1711. Valea Mare Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
1712. Valea Mare Biserica Anii 30 Arhit. N
seс. XX
1713. Valea Mare Monument în memoria 1967 Ist. N
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1714. Valea Mare Tumul Epoca antică Arheol. N
1715. Veveriţa Biserica fostei mănăstiri Anii 30 Arhit. N
sec.XX
1716. Zagarancea Monument în memoria 1975 Ist. N
consătenilor căzuţi (24)
în 1941–1945
1717. Zagarancea Tumuli 8 Epoca antică Arheol. N
1718. Zăzulenii Noi Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
1719. Zăzulenii Vechi Monument la mormîntul 1976 Ist. N
ostaşului căzut în 1944
1720. Zăzulenii Vechi Tumul Epoca antică Arheol. N

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
1. Chişinău Aleea Clasicilor 1957 Ist. N
Literaturii. Grădina Artă
Publică „Ştefan cel Mare”
2. Chişinău Ansamblul Catedralei 1836 Ist. N
„Naşterea Domnului”. 1940 Arhit.
Porţile Sfinte şi scuarul.
Piaţa Marii Adunări 1818–1936
Naţionale
3. Chişinău Aşezare Sec.X–IX î.e.n. Arheol. N
4. Chişinău Aşezare Sec.XIV Arheol. N

5. Chişinău Aşezare Sec.XVI Arheol. N


86

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
(Pruncul I)
6. Chişinău Aşezare Sec.XVII Arheol. N
(Revaca II)
7. Chişinău Aşezare Sec.XV Arheol. N
8. Chişinău I Aşezare Sec.II–III Arheol. N
9. Chişinău I Aşezare Sec.XIII–IX Arheol. N
î.e.n.
10. Chişinău II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
11. Chişinău III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
12. Chişinău, Basorelief cu subiecte 1954 Artă N
str.Ghioceilor nr.1 agrare şi zootehnice.
Diptic
13. Chişinău, Basorelief „Circ” pe 1979 Artă N
bd.Renaşterii faţada circului
nr.33
14. Chişinău, Biserica „Acoperemîntul Mijl. Arhit. N
str.Mazarachi nr.3 Maicii Domnului” (fosta sec.XVIII
„Naşterea Maicii
Domnului”)
15. Chişinău, Biserica „Acoperemîntul 1902 Arhit. N
bd.Ştefan cel Maicii Domnului” (fosta
Mare nr.164A „Constantin şi Elena”)
16. Chişinău, Biserica „Adormirea 1892 Arhit. N
str.Bulgară nr.21 Maicii Domnului” (fosta
„Unită” de rit vechi
ortodox)
17. Chişinău, Biserica „Buna Vestire” 1810 Arhit. N
str.Bogdan
P.Hasdeu nr.10
18. Chişinău, Biserica „Sf.Gheorghe” 1819 Arhit. N
str.Sf.Gheorghe
nr.34
19. Chişinău, Biserica „Sf.Dumitru” 1902 Arhit. N
bd.Traian
20. Chişinău, Biserica 1836 Artă N
str.Alexandru cel „Sf.Haralampie” Arhit.
Bun nr.50
21. Chişinău, Biserica „Înălţarea Anii 30 Artă N
str.Grigore Domnului”. Sec.XIX Arhit.
Ureche nr.58 Monumente funerare Sec.XIX–XX
22. Chişinău, Biserica „Întîmpinarea 1880 Ist. N
str.Mihail Domnului”. Facultatea de Arhit.
Kogălniceanu Teologie Artă
87

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
nr.67
23. Chişinău, Biserica „Naşterea Maicii Arhit. N
Piaţa Veche nr.8 Domnului” (a comunităţii Artă
armeneşti)
24. Chişinău, Biserica „Sf.Panteleimon” 1891 Arhit. N
str.Vlaicu Pîrcălab (a comunităţii greceşti) Artă
nr.44
25. Chişinău Biserica „Sf.Tiron” 1858 Arhit. N
str.Ciuflea nr.1
26. Chişinău, Biserica romano-catolică 1840 Arhit. N
str.Mitropolit „Providenţa Divină”
Dosoftei nr.85
27. Chişinău, Capela gimnaziului de Sf.sec.XIX Ist. N
str.A.Puşkin fete al Zemstvei. Artă
nr.20A Placă comemorativă 1982 Arhit.
arhitectului
A.I.Bernardazzi
28. Chişinău, Casa în care a locuit Ist. N
str.Tighina nr.2 scriitorul Grigore Adam
29. Chişinău, Casă arhitectului Jum.II Ist. N
str.Sfatul Ţării A.I.Bernardazzi sec.XIX Arhit.
nr.23
30. Chişinău, Casa arhitectului 1884 Ist. N
str.Mihai M.Seroţinski Arhit.
Eminescu nr.97
31. Chişinău, Casa lui Mihalache Încep. Ist. N
str.Bogdan Caţica, în care a activat sec.XIX Arhit.
P.Hasdeu nr.2 Loja masonă „Ovidiu-25”
32. Chişinău, Casa în care a locuit 1992 Ist. N
bd.Ştefan cel cîntăreaţa de muzică Arhit.
Mare nr.132 populară Tamara Ciobanu.
Placă comemorativă
33. Chişinău, Casa în care a locuit Ist. N
str.Nicolae Iorga plasticianul Sergiu
nr.15A1 Ciocolov
34. Chişinău, Casa în care, în anii Ist. N
str.Alexe 1944-1954, a locuit
Mateevici nr.97 compozitorul Eugeniu
Coca
35. Chişinău, Casa în care a locuit 1992 Ist. N
str.Mitropolit scriitorul Alexandru
Varlaam nr.75 Cosmescu. Placă
comemorativă
88

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
36. Chişinău, Casa în care a locuit omul 1992 Ist. N
str.31 August de stat Anatol Artă
1989 nr.123 Corobceanu. Placă
comemorativă
37. Chişinău, Casa actorului Valeriu Ist. N
str.Valeriu Cupcea
Cupcea nr.1
38. Chişinău, Casa arhitectului Cupcea Sf.sec.XIX Ist. N
str.Alexe Arhit.
Mateevici nr.62
39. Chişinău, Casa în care a locuit Ist. N
str.Mitropolit academicianul N.A.Dimo Arhit.
G.Bănulescu-
Bodoni nr.7
40. Chişinău, Casa pictorului Moisei Sf.sec.XIX Ist. N
str.Bucureşti nr.63 Gamburd Arhit.
41. Chişinău, Casa editorului Încep. Ist. N
str.Mitropolit A.Kaşevski sec.XX Arhit.
G.Bănulescu-
Bodoni nr.9
42. Chişinău, Casa medicului Încep. Ist. N
str.Alexe A.Kaţovski sec.XX Arhit.
Mateevici nr.109
43. Chişinău, Casa lui M.V.Karcevski Încep. Ist. N
str.Al.Bernardazzi sec.XX Arhit.
nr.97
44. Chişinău, Casa medicului Iulia Sf.sec.XX Ist. N
str.Alexe Kviatkovski Arhit.
Mateevici nr.107
45. Chişinău, Casa în care a locuit Ist. N
str.A.Şciusev cîntăreaţa de operă Lidia Arhit.
nr.111 Lipkovski
46. Chişinău, Casa în care a locuit 1988 Ist. N
str.Alexe poetul-preot A.Mateevici. Arhit.
Mateevici nr.35 Placă comemorativă
47. Chişinău, Casa în care, în anii 1945– Ist. N
str.Alexe 1951, a locuit Arhit.
Mateevici nr.37 compozitorul Ştefan
Neaga
48. Chişinău, Casa sculptorului Sf.sec.XIX Ist. N
str.Bucureşti Alexandru Plămădeală
nr.52
49. Chişinău, Casa în care a locuit Sf.sec.XIX Ist. N
89

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
str-la Teatrului arheologul Arhit.
nr.4 Ion C.Suruceanu
50. Chişinău, Casă în care s-a născut şi Sf.sec.XIX Ist. N
str.A.Şciusev a locuit în anii 1873–1897
nr.77 arhitectul A.V.Şciusev
51. Chişinău, Casa-Muzeu „A.S.Puşkin” 1973 Ist. N
str.Anton Pann
nr.19
52. Chişinău, Casa inginerului Serbov Sf.sec.XIX Ist. N
str.Mihail Arhit.
Kogălniceanu
nr.60
53. Chişinău, Casa în care a locuit Anii 30 Ist. N
str.Alexe folcloristul Petre sec.XX Arhit.
Mateevici nr.27 Ştefănucă
54. Chişinău, Casa poetului Petru Anii 50 Ist. N
str.Nucarilor nr.2 Zadnipru sec.XX
55. Chişinău, Casa în care a locuit Ist. N
str.I.Zaikin nr.7 atletul Ivan Zaikin
56. Chişinău, Casă de raport Sf.sec.XIX– Ist. N
str.Alexandru cel încep.sec.XX
Bun nr.2
57. Chişinău, Casă de raport Sf.sec.XIX– Arhit. N
str.Alexandru cel încep.sec.XX
Bun nr.3A
58. Chişinău, Casă de raport Sf.sec.XIX– Arhit. N
str.Alexandru cel încep.sec.XX
Bun nr.16
59. Chişinău, Casă de raport Încep. Arhit. N
str.Alexandru cel sec.XX
Bun nr.19
60. Chişinău, Casă de raport Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Alexandru cel
Bun nr.23
61. Chişinău, Casă de raport Jum.II Arhit. N
str.Alexandru cel sec.XIX
Bun nr.47
62. Chişinău, Casă de raport Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Alexandru cel
Bun nr.98
63. Chişinău, Casă de raport Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Alexandru cel
Bun nr.110
90

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
64. Chişinău, Casă de raport Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Alexandru cel
Bun nr.117
65. Chişinău, Casă de raport 1901 Arhit. N
str.Armenească
nr.96
66. Chişinău, Casă de raport 1899 Arhit. N
str.Bucureşti
nr.30
67. Chişinău, Casă de raport Încep. Arhit. N
str.Bucureşti sec.XX
nr.35
68. Chişinău, Casă de raport 1899 Arhit. N
str.Bucureşti
nr.60
69. Chişinău, Casă de raport cu magazin Încep. Ist. N
str.Bucureşti la parter sec.XX Arhit.
nr.67
70. Chişinău, Casă de raport Încep. Arhit. N
bd.Dimitrie sec.XX
Cantemir nr.48
71. Chişinău, Casă de raport Sf.sec.XIX Arhit. N
bd.Dimitrie
Cantemir nr.143
72. Chişinău, Casă de raport Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Toma Ciorbă
nr.13
73. Chişinău, Casă de raport Sec.XIX– Arhit. N
str.Mihai încep.sec.XX
Eminescu nr.1
74. Chişinău, Casă de raport Sf.sec.XIX– Arhit. N
str.Mihai încep.sec.XX
Eminescu nr.34
75. Chişinău, Casă de raport cu pasaj şi Încep. Arhit. N
str.Mihai cu magazie la parter sec.XX
Eminescu nr.50
76. Chişinău, Casă de raport cu magazie Încep. Arhit. N
str.A.Hîjdeu la parter sec.XX
nr.71
77. Chişinău, Casă de raport Încep. Arhit. N
str.Hînceşti nr.90 sec.XX
78. Chişinău, Casă de raport 1910 Arhit. N
str.Hînceşti nr.105
91

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
79. Chişinău, Casă de raport Jum.II Arhit. N
str.Ismail nr.17 sec.XIX
80. Chişinău, Casă de raport Jum.II Arhit. N
str.Ismail nr.44 sec.XIX
81. Chişinău, Casă de raport Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Mihail
Kogălniceanu nr.3

82. Chişinău, Casă de raport Încep. Arhit. N


str.Mihail sec.XX
Kogălniceanu
nr.20
83. Chişinău, Casă de raport Sf.sec.XX– Arhit. N
str.Mihail încep.sec.XIX
Kogălniceanu
nr.22
84. Chişinău, Casă de raport Anii 30 Arhit. N
str.Mihail sec.XX
Kogălniceanu
nr.36A
85. Chişinău, Casă de raport Încep. Arhit. N
str.Mihail sec.XX
Kogălniceanu
nr.44
86. Chişinău, Casă de raport Încep. Arhit. N
str.Nicolae Iorga sec.XX
nr.12
87. Chişinău, Casă de raport Încep. Arhit. N
str.Nicolae Iorga sec.XX
nr.42
88. Chişinău, Casă de raport Sf.sec XX Arhit. N
str.Alexe
Mateevici nr.29
89. Chişinău, Casă de raport Anii 30 Arhit. N
str.Veronica sec.XX
Micle nr.5
90. Chişinău, Casă de raport cu pasaj 1901 Arhit. N
str.Mitropolit
Dosoftei nr.118
91. Chişinău, Casă de raport Încep. Arhit. N
str.Mitropolit sec.XX
Petru Movilă
nr.27
92

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
92. Chişinău, Casă de raport Încep. Arhit. N
str.Vlaicu Pîrcălab sec.XX
93. Chişinău, Casă de raport Anii 30 Arhit. N
str.Vlaicu Pîrcălab sec.XX
nr.57
94. Chişinău, Casă de raport Încep. Arhit. N
str.A.Puşkin nr.9 sec.XX
95. Chişinău Casă de raport Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Sfatul Ţării
nr.34
96. Chişinău, Casă de raport Arhit. N
str.A.Şciusev
nr.35
97. Chişinău, Casă de raport Sf.sec.XIX Arhit. N
str.A.Şciusev
nr.44
98. Chişinău, Casă de raport Sf.sec.XIX Arhit. N
str.A.Şciusev
nr.53
99. Chişinău, Casă de raport cu magazie Jum.II Arhit. N
str.A.Şciusev la parter sec.XIX
nr.62
100. Chişinău, Casă de raport Încep. Arhit. N
str.31 August sec.XX
1989 nr.139
101. Chişinău, Casă de raport Sf.sec.XIX– Arhit. N
str.31 August încep.sec.XX
1989 nr.93
102. Chişinău, Casă de raport 1914 Arhit. N
str.31 August
1989
103. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Vasile
Alecsandri nr.24
104. Chişinău, Casă individuală Încep. Arhit. N
str.Alexandru cel sec.XX
Bun nr.104
105. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Alexandru cel
Bun nr.144
106. Chişinău, Casă individuală Încep. Arhit. N
str.Al.Bernardazzi sec.XX
nr.62
93

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
107. Chişinău, Casă individuală Încep. Arhit. N
str.Al.Bernardazzi sec.XX
nr.64
108. Chişinău, Casă individuală Încep. Arhit. N
str.Al.Bernardazzi sec.XX
nr.95
109. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Bucureşti nr.9
110. Chişinău, Casă individuală Încep. Arhit. N
str.Bucureşti nr.46 sec.XX
111. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Bucureşti nr.93 Artă
112. Chişinău, Casă individuală Încep. Arhit. N
bd.Dimitrie sec.XX
Cantemir nr.83
113. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Maria Cebotari Artă
nr.1
114. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Maria Cebotari
nr.2
115. Chişinău, Casă individuală Încep. Arhit. N
str.Maria Cebotari sec.XX
nr.3
116. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Toma Ciorbă
nr.26
117. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Mihai Artă
Eminescu nr.4
118. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Mihai
Eminescu nr.7
119. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Mihai Artă
Eminescu nr.15
120. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Mihai
Eminescu nr.21
121. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Mihai Artă
Eminescu nr.30
122. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
94

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
str.Mihai
Eminescu nr.32
123. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Mihai
Eminescu nr.42
124. Chişinău, Casă individuală Anii 30 Arhit. N
str.Mihai sec.XX
Eminescu nr.48
125. Chişinău, Casă individuală Anii 30 Arhit. N
str.Galbenă nr.1 sec.XX
126. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX– Arhit. N
str.Galbenă nr.2 încep.sec.XX
127. Chişinău, Casă individuală Încep. Arhit. N
str.Galbenă nr.3 sec.XX
128. Chişinău, Casă individuală Arhit. N
str.Galbenă nr.5
129. Chişinău, Casă individuală Anii 30 Arhit. N
str.Galbenă nr.8 sec.XX
130. Chişinău, Casă individuală Jum.II Arhit. N
str.A.Hîjdeu nr.93 sec.XIX
131. Chişinău, Casă individuală Jum.II Arhit. N
str.A.Hîjdeu nr.122 sec.XIX
132. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Hînceşti nr.37
133. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX– Arhit. N
str.Hînceşti nr.77 încep.sec.XX
134. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX– Arhit. N
str.Hînceşti nr.88 încep.sec.XX
135. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX– Arhit. N
str.Hînceşti nr.111 încep.sec.XX
136. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX– Arhit. N
str.Nicolae Iorga încep.sec.XX
nr.4
137. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XX Arhit. N
str.Nicolae Iorga
nr.10
138. Chişinău, Casă individuală Încep. Arhit. N
str.Nicolae Iorga sec.XX
nr.14
139. Chişinău, Casă individuală Jum.II Arhit. N
str.Nicolae Iorga sec.XIX
nr.18
140. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
95

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
str.Ismail nr.60
141. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX– Arhit. N
str.Mihail încep.sec.XX
Kogălniceanu
nr.28
142. Chişinău, Casă individuală Încep. Arhit. N
str.Mihail sec.XX
Kogălniceanu
nr.30
143. Chişinău, Casă individuală Arhit. N
str.Mihail Artă
Kogălniceanu
nr.49
144. Chişinău, Casă individuală Încep. Arhit. N
str.Mihail sec.XX Artă
Kogălniceanu
nr.52
145. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Mihail Artă
Kogălniceanu
nr.62
146. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX– Arhit. N
str.Mihail încep.sec.XX Artă
Kogălniceanu
nr.66
147. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Mihail
Kogălniceanu
nr.78
148. Chişinău, Casă individuală Jum.II Arhit. N
str.Mihail sec.XIX Artă
Kogălniceanu
nr.92
149. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX– Arhit. N
str.Serghei Lazo Încep.sec.XX
nr.6
150. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Serghei Lazo
nr.19
151. Chişinău, Casă individuală Încep. Arhit. N
str.Serghei Lazo sec.XX
nr.46
152. Chişinău, Casă individuală Încep. Arhit. N
96

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
str.Alexandru sec.XX
Lăpuşneanu nr.14
153. Chişinău, Casă individuală Anii 30 Arhit. N
str.Alexandru sec.XX
Lăpuşneanu nr.16
154. Chişinău, Casă individuală Încep. Arhit. N
str.Alexandru sec.XX
Lăpuşneanu nr.22
155. Chişinău, Casă individuală Încep. Arhit. N
str.Alexe sec.XX
Mateevici nr.25
156. Chişinău, Casă individuală Încep. Arhit. N
str.Alexe sec.XX
Mateevici nr.46
157. Chişinău, Casă individuală Încep. Arhit. N
str.Alexe sec.XX
Mateevici nr.50
158. Chişinău, Casă individuală Încep. Arhit. N
str.Alexe sec.XX
Mateevici nr.67
159. Chişinău, Casă individuală Încep. Arhit. N
str.Alexe sec.XX
Mateevici nr.80
160. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Veronica
Micle nr.2
161. Chişinău, Casă individuală Anii 30 Arhit. N
str.Veronica sec.XX
Micle nr.4
162. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Veronica
Micle nr.6
163. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.A.Şciusev
nr.52
164. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.A.Şciusev
nr.76
165. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.A.Şciusev
nr.81
166. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.A.Şciusev
97

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
nr.82
167. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.A.Şciusev
nr.97
168. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.A.Şciusev (proprietatea lui
nr.99 P.Halippa)
169. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.A.Şciusev
nr.125
170. Chişinău, Casă individuală Încep. Arhit. N
str.Sfatul Ţării sex.XX
nr.53
171. Chişinău, Casă individuală Jum.II Arhit. N
str.Sfatul Ţării sec.XIX
nr.57
172. Chişinău, Casă individuală Încep. Arhit. N
str-la Teatrului sec.XX
nr.5
173. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Tighina nr.50
174. Chişinău, Casă individuală Anii 80 Arhit. N
str.Alexandru sec.XIX
Vlăhuţă nr.5
175. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.31 August
1989 nr.15
176. Chişinău, Casă individuală Sf.sec.XIX Arhit. N
str.31 August
1989 nr.40
177. Chişinău, Casă individuală Încep. Arhit. N
str.31 August sec.XX
1989 nr.141
178. Chişinău, Casă individuală Încep. Arhit. N
str.Bulgară nr.28 sec.XX
179. Chişinău, Casă cu pasaj comun Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Bucureşti nr.31
180. Chişinău, Casă cu pasaj comun 1899 Arhit. N
str.Bucureşti nr.34
181. Chişinău Casă cu pasaj comun Încep. Arhit. N
str.Toma Ciorbă sec.XX
nr.5–7
182. Chişinău, Casă cu pasaj comun Încep. Arhit. N
98

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
str.Toma Ciorbă sec.XX
nr.14
183. Chişinău, Casă cu pasaj comun Încep. Arhit. N
str.Mitropolit sec.XX
Dosoftei nr.130
184. Chişinău, Casă cu pasaj comun Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Mihail
Kogălniceanu
nr.11
185. Chişinău, Cimitir cu complexul de Sec.XVIII–XX Ist. N
str.Circului nr.6 monumente Arhit.
Artă
186. Chişinău, Cimitir cu complexul de Sec.XVIII–XX Ist. N
str.Munceşti nr.46 monumente Arhit.
Artă
187. Chişinău, Cimitir cu complexul de Ist. N
str.Trandafirilor monumente Artă
nr.11
188. Chişinău, Cimitir cu complexul de Ist. N
str.Trandafirilor monumente Artă
189. Chişinău, Cimitir cu complexul de Ist. N
str.Milano monumente Artă
190. Chişinău, Cimitir cu complexul de Jum.II Ist. N
str.Doina monumente sec.XX Artă
191. Chişinău, Clădirea fostului azil Jum.II Ist. N
str.Alexe pentru bărbaţi, fondat de sec.XX Arhit.
Mateevici nr.87 principesa Eufrosinia
Veazemski, unde, la
12 decembrie 1917, a fost
proclamată Republica
Democratică
Moldovenească
192. Chişinău, Clădirea fostei Bănci 1892–1901 Arhit. N
bd.Ştefan cel Publice Urbane (din 1978 Artă
Mare nr.81 Sala cu orgă)
193. Chişinău, Clădirea fostei Camere Ist. N
bd.Ştefan cel Fiscale (în prezent Arhit.
Mare nr.168 Institutul politehnic, Artă
blocul central)
194. Chişinău, Clădirea fostei Camere Încep.sec.XX Arhit. N
str.Vlaicu Pîrcălab Guberniale de Revizie
nr.17
195. Chişinău, Clădirea fostului castel de Jum.II Ist. N
99

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
str.Alexe apă cu foişor de foc sec.XIX Arhit.
Mateevici nr.60A
196. Chişinău, Clădirea fostei clinici de 1909–1910 Ist. N
str.Bucureşti boli oftalmice, fondată de Arhit.
nr.119 medicul Iulia Kviatkovski
197. Chişinău, Clădirea fostei clinici de Încep. Ist. N
str.Bucureşti boli oftalmice pentru sec.XX
nr.116 copii, fondată de medicul
Iulia Kviatkovski
198. Chişinău, Clădirea fostei clinici de Sf.sec.XIX Ist. N
str.Mihail pneumonie Arhit.
Kogălnieanu
nr.82A
199. Chişinău, Clădirea fostei comunităţi Încep. Ist. N
str.Vlaicu Pîrcălab a surorilor medicale sec.XX Arhit.
nr.45 „Crucea Roşie” a
mănăstirii Hîrbovăţ
200. Chişinău, Clădirea fostei conduceri Sf.sec.XIX Ist. N
str.A.Şciusev a Zemstvei Guberniale a Arhit.
nr.103 Basarabiei Artă
201. Chişinău, Clădirea fostei conduceri Încep. Ist. N
str.Mihail guberniale sec.XX Artă
Kogălnieanu nr.63
202. Chişinău, Clădirea fostei Dume 1901 Ist. N
bd. Ştefan cel Orăşeneşti Arhit.
Mare nr.83
203. Chişinău, Clădirea veche a fostului Încep. Ist. N
str.Nicolae Iorga gimnaziu de băieţi nr.2 sec.XIX Arhit.
nr.15
204. Chişinău, Clădirea fostului gimnaziu Ist. N
str.Alexe de băieţi nr.3, unde s-a Arhit.
Mateevici nr. 111 votat Actul Unirii de către
Sfatul Ţării la 27 martie
1918
205. Chişinău, Clădirea fostului gimnaziu Sf.sec.XIX– Ist. N
str.31 August de fete, fondat de încep.sec.XX Artă
1989 nr.115 principesa N. G. Dadiani Arhit.
(în prezent Muzeul de
Artă Plastică)
206. Chişinău, Clădirea fostului gimnaziu 1880 Ist. N
str.Bucureşti de fete, fondat de Zemstva Arhit.
nr.64/2 Basarabeană
207. Chişinău, Clădirea fostului gimnaziu Sf.sec.XIX Ist. N
100

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
str.Alexe de fete, fondat de Arhit.
Mateevici nr.85 baronesa I.A. Von
Gheiking
208. Chişinău, Clădirea fostei judecătorii Anii 70–80 Ist. N
str.Vlaicu Pîrcălab de district sec.XX Arhit.
nr.48
209. Chişinău, Clădirea fostului han Încep. Arhit. N
str.Iacob Hîncu sec.XIX
nr.4
210. Chişinău, Clădirea fostei mori cu Încep. Ist. N
str.Grigore aburi sec.XX Arhit.
Ureche nr.2
211. Chişinău, Clădirea fostei mori cu Sf.sec.XIX Ist. N
str.Moara Roşie aburi, numită „Roşie” Arhit.
nr.5
212. Chişinău, Clădirea fostului orfelinat Jum.II Ist. N
str.Alexandru „Balş” sec.XX Arhit.
Lăpuşneanu nr.2
213. Chişinău, Clădirea fostului pavilion 1903 Ist. N
str.Alexe al expoziţiei agricole Arhit.
Mateevici nr.86
214. Chişinău, Clădirea fostului Sf.sec.XIX Ist. N
str.31 August Seminar Teologic Arhit.
1989 nr.78
215. Chişinău, Clădirea fostei şcoli 1847 Ist. N
str.Alexe Arhit.
Mateevici nr.62
216. Chişinău, Clădirea fostei şcoli 1913–1917 Ist. N
str.A.Şciusev Arhit.
nr.31
217. Chişinău, Clădirea fostei şcoli Încep. Ist. N
str.Bogdan sec.XX Arhit.
P.Hasdeu nr.8
218. Chişinău, Clădirea fostei şcoli- Anii 30 Ist. N
str.Mitropolit internat pentru copiii sec.XX Arhit.
Petru feroviarilor
Movilă nr.20
219. Chişinău, Clădirea fostei şcoli de Sf.sec.XIX Ist. N
str.Ismail nr.46 meserii Arhit.
220. Chişinău, Clădirea fostei şcoli Jum.I Ist. N
str.Avram Iancu primare sec.XIX Arhit.
221. Chişinău, Clădirea fostei şcoli Ist. N
str.Serghei Lazo poloneze de pe lîngă Arhit.
101

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
biserica romano-catolică
222. Chişinău, Clădirea fostei şcoli reale Anii 70 Ist. N
str.Mihail (în prezent Universitatea sec.XIX Arhit.
Kogălniceanu de Stat, blocul central)
nr.65
223. Chişinău, Clădirea fostei şcoli reale 1901 Ist. N
str.Mitropolit nr.2 fondată de Arhit.
G.Bănulescu- M.V.Karcevski
Bodoni nr.33
230. Chişinău, Clădirea Muzeului Zoo- 1906 Ist. N
str.Mihail agricol şi de Meşteşuguri Arhit.
Kogălniceanu Populare (în prezent
nr.82 Muzeul de Etnografie şi
Istorie Naturală)
231. Chişinău, Complexul de cazarme Anii 70–80 Ist. N
str.Mitropolit sec.XIX Arhit.
Dosoftei/
bd.Dimitrie
Cantemir nr.145
232. Chişinău, Complexul de clădiri ale 1867– Ist. N
str.Hînceşti nr.14 fostului azil pentru bătrîni încep.sec XX Arhit.
„Frăţia Alexandru
Nevski”. Biserica
„Bucuria Tuturor
Sfinţilor”
233. Chişinău, Complexul de clădiri ale Sf.sec.XIX Ist. N
str.Sfatul Ţării fabricii de bere Arhit.
nr.23
234. Chişinău, Complexul de clădiri ale Încep. Ist. N
Calea Orheiului hergheliei sec.XX Arhit.
nr.79
235. Chişinău, Complexul de clădiri ale Sf.sec.XIX– Ist. N
str.A.Puşkin nr.11 fostei clinici de încep.sec.XX Arhit.
hidroterapie a medicului Artă
Tumarkin
236. Chişinău, Complexul fostei sinagogi Sf.sec.XX Ist. N
str.Hînceşti nr.68 cu azil pentru bătrîni Arhit.
237. Chişinău, Complexul de clădiri ale Încep. Ist. N
str.Mitropolit fostei societăţi anonime sec.XX Arhit.
Dosoftei nr.138 belgiene „Tramvai”
238. Chişinău, Complexul de clădiri şi 1842 Ist. N
str.Sarmizegetusa grădina peisageră ale Arhit.
nr.48 şcolii de pomicultură şi
102

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
viticultură
239. Chişinău, Complexul de clădiri ale 1880 Ist. N
str.Mihail fostei Şcoli teologice. Arhit.
Kogălniceanu Biserica „Întîmpinarea
nr.67 Domnului”
240. Chişinău, Complexul de cădiri ale 1886–1932 Ist. N
bd.Ştefan cel spitalului de boli Arhit.
Mare nr.163 infecţioase, fondat de
medicul Toma Ciorbă
241. Chişinău, Complexul de clădiri ale Sf.sec.XIX– Ist. N
bd.Dimitrie fostului spital evreiesc încep.sec.XX Arhit.
Cantemir nr.150/ Artă
bd.Ştefan cel
Mare
242. Chişinău, Conacul urban Jum.II Ist. N
str.Alexandru cel Zoti sec.XIX Arhit.
Bun nr.38
243. Chişinău, Conacul urban Jum.II Ist. N
str.Bucureşti nr.62 Pisarjevski sec.XIX Arhit.
244. Chişinău, Conacul urban Ist. N
str.Bucureşti nr.62 Rîşcanu-Derojinski Arhit.
(reconstruit în anii 50 ai
sec.XX pentru sediul
Sovietului Suprem al
R.S.S.M.)
245. Chişinău, Conacul urban Dolivo- Jum.II Ist. N
str.Bucureşti nr.92 Dobrovolski sec.XIX Arhit.
246. Chişinău, Conacul urban 1821–1823 Ist. N
bd. Dimitrie Catargi Arhit.
Cantemir nr.106
247. Chişinău, Conacul urban Sf.sec.XIX Ist. N
bd.Dimitrie Nazarov Arhit.
Cantemir nr.110
248. Chişinău, Conac urban Sf.sec.XIX– Ist. N
str.Maria Cebotari încep.sec.XX Arhit.
nr.6
249. Chişinău, Conacul urban Inglezi 1873–1875 Ist. N
str.Mihai Arhit.
Eminescu nr.52
250. Chişinău, Conac urban Încep. Arhit. N
str.Nicolae Iorga sec.XX
nr.5
251. Chişinău, Conac urban Încep. Arhit. N
103

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
str.Nicolae Iorga sec.XX
nr.20
252. Chişinău, Conacul urban Ianuşevski Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Serghei Lazo
nr.11
253. Chişinău, Conac urban Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Serghei Lazo
nr.14
254. Chişinău, Conacul urban Cazimir- 1858 Ist. N
str.Serghei Lazo Cheşco 1859–1901 Arhit.
nr.24
255. Chişinău, Conac urban Încep. Arhit. N
str.Alexe sec.XX
Mateevici nr.31
256. Chişinău, Conac urban Jum.II Arhit. N
str.Mitropolit sec.XIX
G.Bănulescu-
Bodoni nr.10
257. Chişinău, Conac urban Încep. Arhit. N
str.Mitropolit sec.XX
G.Bănulescu-
Bodoni nr.17
258. Chişinău, Conacul urban Anii 50–60 Arhit. N
str.Mitropolit Ianuşevschi sec.XIX
G.Bănulescu-
Bodoni nr.35
259. Chişinău, Conac urban Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Mitropolit
G.Bănulescu-
Bodoni nr.53
260. Chişinău, Conac urban Încep. Arhit. N
str.Mitropolit Petru sec.XX
Movilă nr.37
261. Chişinău, Conac urban Jum.II Arhit. N
str.Mitropolit Petru sec.XIX
Movilă nr.84
262. Chişinău, Conac urban Jum.II Arhit. N
str.Mitropolit sec.XIX
Petru Movilă
nr.122
263. Chişinău, Conac urban Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Mitropolit
Petru Movilă
104

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
nr.55
264. Chişinău, Conac urban Jum.II Arhit. N
str.Sfatul Ţării sec.XIX
nr.37
265. Chişinău, Conac urban Jum.II Arhit. N
str.Sfatul Ţării sec.XIX
nr.59
266. Chişinău, Conac urban Încep.sec.XX Arhit. N
str.A.Şciusev
nr.47
267. Chişinău, Conacul urban Teodosiu 1886 Arhit. N
bd.Ştefan cel
Mare nr.160
268. Chişinău, Conacul urban Ghica- Anii 70 Arhit. N
str.31 August Comăneşti V.V.Cristi sec.XIX
1989 nr.100
269. Chişinău, Conac urban Jum.II Arhit. N
str.31 August sec.XIX
1989 nr.153
270. Chişinău, Conacul urban al 1900–1917 Arhit. N
str.31 August baronului A.F.Stuart
1989 nr.161
271. Chişinău, Conac urban Jum.II Ist. N
str.Tricolorului sec.XIX Arhit.
nr.42
272. Chişinău, Creaţii monumental- Artă N
str.Maria Cebotari decorative
nr.16
273. Chişinău, Edificiu pentru funcţii Sf.sec.XIX Arhit. N
bd.Dimitrie social-culturale
Cantemir nr.72
274. Chişinău, Edificiu pentru funcţii Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Hînceşti nr.115 social-culturale cu
magazin la parter
275. Chişinău, Edificiu pentru funcţii Încep. Ist. N
str.Mihail social-culturale, în care sec.XX Arhit.
Kogălniceanu s-a aflat Şcoala „Belle
nr.39 Arte”
276. Chişinău, Edificiu pentru funcţii Jum.II Arhit. N
str.Mihail social-culturale sec.XX
Kogălniceanu nr.72
277. Chişinău, Edificiu pentru funcţii Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Mihail social-culturale
105

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
Kogălniceanu nr.90
278. Chişinău, Edificiu pentru funcţii Încep. Arhit. N
str.Veronica social-politice sec.XX
Micle nr.3
279. Chişinău, Edificiu pentru funcţii Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Mitropolit social-politice
G.Bănulescu-
Bodoni nr.16
280. Chişinău, Edificiu pentru funcţii Încep. Arhit. N
str.Vlaicu Pîrcălab social-politice sec.XX
nr.71
281. Chişinău, Edificiu pentru funcţii 1840 Ist. N
bd.Ştefan cel social-politice. Placă Arhit.
Mare nr.148 comemorativă lui Artă
Bogdan P.Hasdeu
282. Chişinău, Edificiu pentru funcţii Anii 30 Arhit. N
str.Tighina nr.6 social-culturale sec.XX
283. Chişinău, Fondul construit Arhit. N
str.Sf.Andrei Artă
nr.15, 17, 19, 20,
24, 25, 26, 27, 28,
30, 33, 35, 38, 44,
46, 58
str.Anton Pann Arhit. N
nr.7, 11, 15, 17, Artă
19
str.Sf.Ilie nr.41, Arhit. N
58, 64 Artă
str.Octavian Goga Arhit. N
nr.2, 4, 7, 8, 13, Artă
14, 18, 20, 21, 24,
26, 33
str.Căpriana Artă N
nr.52,54, 56, 76 Arhit.
str.Grigore Arhit. N
Ureche nr.12, 21, Artă
42, 44, 46, 49, 51,
54, 56, 58, 61, 64,
73
Colina A.Puşkin Arhit. N
nr.2, 3, 4, 5, 8, Artă
8A, 10, 12, 16, 36
str.Petru Rareş Arhit. N
106

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
nr.32, 33, 34, 35, Artă
36, 37, 49, 53, 55
str.Pruncul nr.2, 4, Arhit. N
6, 8, 9, 10, 12, 13, Artă
14, 16, 18, 20, 22,
24
str.Buna Vestire Arhit. N
nr.6, 9, 15, 19, 21 Artă
str.Alexandru Arhit. N
Vlăhuţă nr.3, 5, 6, Artă
7, 8, 10, 12, 13,
14, 22, 24, 26, 28
str.Zamfir Arbore, Arhit. N
nr.1, 2, 2B, 4A, 5, Artă
9, 10, 11, 12, 13,
18, 20, 22
str.A.Hîjdeu Arhit. N
nr.37, 56, 57, 58, Artă
59, 63, 68, 71
284. Chişinău Grădina Publică „Ştefan 1818–sec.XX Ist. N
cel Mare”. Îngrădirea Arhit.
ornamentală. Sculpturile Artă
monumentale ale
clasicilor
285. Chişinău, Monumentul gloriei 1975 Ist. N
str.Ismail militare Artă
286. Chişinău, Monument în memoria 1992 Ist. N
str.Ismail eroilor căzuţi în luptele
pentru independenţa şi
integritatea Republicii
Moldova
287. Chişinău, Monument în memoria 1982 Ist. N
Calea Orheiului victimelor fascismului Artă
288. Chişinău, Monument în memoria 1966 Ist. N
str.Nicolai Dimo voluntarilor bulgari Artă
nr.6
289. Chişinău, Monument lui Hristo 1977 Ist. N
str.Hristo Botev Botev
nr.4
290. Chişinău, Monument lui 1982 Ist. N
Universitatea Ion Creangă Artă
Pedagogică de Stat
„Ion Creangă”
107

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
291. Chişinău, Monument lui Ştefan cel 1929 Ist. N
Grădina Publică Mare şi Sfînt Artă
„Ştefan cel Mare”
292. Chişinău Monument lui Ştefan 1964 Ist. N
str.Hristo Botev Neaga Artă
nr.4
293. Chişinău, Monumentul Lupoaica cu 1990 Ist. N
str.31 August Romulus şi Remus Artă
1989 nr.121A
294. Chişinău, Monument lui M.F.Orlov 1975 Artă N
Scuarul dintre Ist.
str.Bogdan
P.Hasdeu şi Petru
Rareş
295. Chişinău, Monument lui A.S.Puşkin 1973 Ist. N
str.Anton Pann Artă
nr.19
296. Chişinău, Monument lui A.S.Puşkin 1885 Ist. N
Grădina Publică Artă
„Ştefan cel Mare”
297. Chişinău Mozaic. Atriumul 1975 Artă N
Aerogării
298. Chişinău, Mozaic. 1978 Artă N
str.Sarmizegetusa Faţada şi hotelul fabricii
nr.92 de pîine
299. Chişinău, Mozaic. Artă N
str.Munceşti nr.162 Faţada farmaciei nr.43
300. Chişinău, Mozaic. Faţada centrală şi 1974 Artă N
str.Kiev nr.7 laterală a sălii de cinema a
Palatului Republican de
Cultură al Sindicatelor
301. Chişinău, Mozaic. Faţada laterală a 1975 Artă N
str.31 August sălii de festivităţi din
1989 nr.98 sediul Uniunii Scriitorilor
302. Chişinău, Mozaic. 1965 Artă N
şos.Hînceşti Faţada laterală a motelului
nr.230 „Struguraş”
303. Chişinău, Mozaic. Faţada laterală a 1967 Artă N
str.Munceşti nr.162 imobilului
304. Chişinău, Mozaic. 1976 Artă N
str.Matei Millo Faţada Şcolii de Arte
nr.9/3 „A.Stîrcea”
305. Chişinău, Mozaic. 1975 Artă N
108

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
bd.Ştefan cel Holul Universităţii de
Mare nr.165 Medicină şi Farmacie
„N.Testimiţeanu”
306. Chişinău, Mozaic. 1976 Artă N
str.Mitropolit Interiorul Autogării
Varlaam nr.58
307. Chişinău, Mozaic. 1979 Artă N
str.Alexe Holul Universităţii de Stat
Mateevici nr.60
308. Chişinău Nucleul istoric al Jum II sec.XV– Artă N
Chişinăului cu încep.sec.XX
amplasamentul cuprins
între str.Alexe Mateevici–
Mihai Viteazul–Ivan
Zaikin–Albişoara–
Cheiului–Ismail–Ştefan
cel Mare–Ciuflea,
reprezentat prin trama
stradală cu fondul
construit, scuarurile şi
monumentele păstrate în
sité (vezi şi: Fondul
construit al străzilor...)
309. Chişinău, Paraclis comemorativ 1881–1882 Ist. N
str.Nicolai Dimo voluntarilor bulgari şi ruşi Artă
nr. 6
310. Chişinău, Dendrariu Sec.XIX Ist. N
str.George Enescu Artă
nr.5
311. Chişinău Parcul Valea Morilor Mijl.sec.XX Ist. N
Arhit.
312. Chişinău, Pictura murală din 1982 Artă N
bd.Renaşterii holurile Circului
nr.33
313. Chişinău, Pictură murală. 1977 Ist. N
str.N.Testemiţeanu Holul Spitalului Clinic Artă
nr.29 Republican
314. Chişinău, Placă comemorativă 1992 Ist. N
bd.Renaşterii scriitorului Liviu Deleanu Artă
nr.16
315. Chişinău, Placă comemorativă 1992 Ist. N
bd.Ştefan cel domnitorului Mihai Artă
Mare Viteazul
109

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
316. Chişinău, Placă comemorativă 1989 Ist. N
bd.Ştefan cel medicului Nicolae Artă
Mare nr.165 Testemiţeanu
317. Chişinău, Placă comemorativă Ist. N
str.Mirceşti nr.44 profesorilor, Artă
colaboratorilor şi
studenţilor căzuţi în război
(1941–1945)
318. Chişinău, Placă comemorativă 1977 Ist. N
bd.Ştefan cel voluntarilor bulgari Artă
Mare nr.73
319. Chişinău, Placă comemorativă lui 1993 Ist. N
str.Onisifor Ghibu Onisifor Ghibu Artă
nr.1
320. Chişinău, Sinagoga Sticlarilor Mijl.sec XIX Ist. N
str.Habad-Liuba- Arhit.
vici nr.8–10
321. Chişinău, Staţiunea Paleolitic Arheol. N
str.Mălina Mică Chişinău I
322. Chişinău, Staţiunea Paleolitic Arheol. N
Telecentru Chişinău II
323. Chişinău, Stelă comemorativă Ist. N
bd.Ştefan cel medicului Toma Ciorbă Artă
Mare nr.163
324. Chişinău, Teatrul Naţional „Mihai 1930–1954 Artă N
bd.Ştefan cel Eminescu” Arhit.
Mare nr.79
325. Chişinău, Teatrul de Operă şi Balet. 1980 Artă N
bd.Ştefan cel Friza şi basorelieful de pe
Mare nr.152 faţadă
326. Chişinău, Tumul Epoca antică Arheol. N
str.Albişoara
(vizavi de uzina
de construcţii din
prefabricate din
beton nr.4)
327. Chişinău, Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
Biocentrul
Academiei de
Ştiinţe a
Moldovei
328. Chişinău, Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
Budeşti I
110

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
(marginea pădurii)
329. Chişinău, Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
str.Bulboaca
330. Chişinău, Tumul Epoca antică Arheol. N
str.Circului
331. Chişinău Tumul Epoca antică Arheol. N
332. Chişinău, Tumul Epoca antică Arheol. N
bd.Cuza-Vodă
(A.Ş.P.„Vierul”)
333. Chişinău, Tumul Epoca antică Arheol. N
str.Mioriţa nr.209
334. Chişinău, Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
str.Mioriţa nr.209
335. Chişinău, Tumul Epoca antică Arheol. N
Str.Mioriţa
(orăşelul secţiei IV
a A.Ş.P. „Vierul”)
336. Chişinău, Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
str.Mioriţa nr.279
337. Chişinău, Tumul Epoca antică Arheol. N
str.Işnovăţ nr.34
338. Chişinău, Tumul Epoca antică Arheol. N
str.Munceşti
nr.23/1
339. Chişinău, Tumul Epoca antică Arheol. N
str.Poştei (în
pădurice)
340. Chişinău, Tumul Epoca antică Arheol. N
str.M.Sadoveanu
342. Chişinău, Tumul Epoca antică Arheol. N
str.Sarmizegetusa
343. Chişinău, Tumul Epoca antică Arheol. N
str.Uzinelor
344. Chişinău, Tumul Epoca antică Arheol. N
str.Uzinelor
(trustul de
purificare a apelor)
345. Chişinău, Tumul Epoca antică Arheol. N
str.Uzinelor nr.78
346. Chişinău, Vila urbană Încep. Ist. N
str.Mitropolit Gafencu sec.XX
G.Bănulescu-
Bodoni nr.7
111

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
347. Chişinău, Vilă urbană 1930 Arhit. N
str.Bucureşti nr.72
348. Chişinău, Vila urbană în care a Sf.sec.XIX– Ist. N
bd.Ştefan cel locuit muzicologul şi încep.sec.XX Arhit.
Mare nr.167 pedagogul V.P.Gutora
349. Chişinău, Vila urbană a lui V.Herţa 1906 Ist. N
bd.Ştefan cel Arhit.
Mare nr.115
350. Chişinău, Vila urbană a lui Încep. Ist. N
bd.Ştefan cel M.Kligman sec.XX Arhit.
Mare nr.113
351. Chişinău, Vila urbană a lui Jum.II Ist. N
str.Serghei Lazo A.S.Mimi sec.XX Arhit.
nr.7
352. Chişinău, Vila inginerului Pronin Arhit. N
str.Alexe (fragment)
Mateevici nr.79
353. Chişinău, Vila urbană a lui 1890 Arhit. N
str.A.Puşkin nr.17 Semigradov
354. Chişinău, Vilă pentru două familii 1930 Arhit. N
str.Sfatul Ţării
nr.61
355. Chişinău, Vila urbana a lui 1897–1898 Arhit. N
str.Mălina Mare M.Karcevski
nr.39
356. Chişinău, Vilă urbană Anii 30 Arhit. N
str.Al.Bernardazzi sec.XX
nr.52
357. Chişinău, Vilă urbană Încep. Arhit. N
str.Bucureşti nr.76 sec.XX Artă
358. Chişinău, Vilă urbană Sec.XIX Arhit. N
str.Maria Cebotari Artă
nr.5
359. Chişinău, Vilă urbană Încep. Arhit. N
str.Mihai sec.XX Artă
Eminescu nr.13A
360. Chişinău, Vilă urbană Anii 30 Arhit. N
str.Mihai sec.XX Artă
Eminescu nr.33
361. Chişinău, Vilă urbană Încep. Arhit. N
str.Mihai sec.XX Artă
Eminescu nr.34
362. Chişinău, Vilă urbană Anii 30 Arhit. N
112

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
str.Mihai sec.XX
Eminescu nr.36
363. Chişinău, Vilă urbană Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Mihai
Eminescu nr.51
364. Chişinău, Vilă urbană Încep. Arhit. N
str.Hînceşti nr.18 sec.XX
365. Chişinău, Vilă urbană Jum.II Arhit. N
str.Nicolae Iorga sec XIX
nr.24
366. Chişinău, Vilă urbană Anii 30 Arhit. N
str.Mihail Kogălni- sec.XX
ceanu nr.50
367. Chşinău, Vilă urbană Anii 30 Arhit. N
str.A.Plămădeală sec.XX
nr.2
368. Chişinău, Vilă urbană Sec.XX Arhit. N
str.Alexe
Mateevici nr.23
369. Chişinău, Vilă urbană Încep. Arhit. N
str.Alexe sec.XX
Mateevici nr.65
370. Chişinău, Vilă urbană Anii 30 Arhit. N
str.Alexe sec.XX
Mateevici nr.69
371. Chişinău, Vilă urbană Jum.II Arhit. N
str.Alexe sec.XIX
Mateevici nr.74
372. Chişinău, Vilă urbană Sf.sec.XX Arhit. N
str.Alexe
Mateevici nr.103
373. Chişinău, Vilă urbană Anii 30 Arhit. N
str.Alexe sec.XX
Mateevici nr.119
374. Chişinău, Vilă urbană Anii 30 Arhit. N
str.Vlaicu Pîrcălab sec.XX
nr.39
375. Chişinău, Vilă urbană Sf.sec.XIX Arhit. N
str.A.Puşkin nr.11
376. Chişinău, Vilă urbană Anii 30 Arhit. N
str.Sfatul Ţării nr.2 sec.XX
377. Chişinău, Vilă urbană Anii 30 Arhit. N
str.Sfatul Ţării sec.XX
113

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
nr.35
378. Chişinău, Vilă urbană Anii 30 Arhit. N
str.Sfatul Ţării sec.XX
nr.49
379. Chişinău, Vilă urbană Anii 30 Arhit. N
str.Sfatul Ţării sec.XX
nr.51
380. Chişinău, Vilă urbană Încep. Arhit. N
str.Sfatul Ţării sec.XX
nr.55
381. Chişinău, Vilă urbană Anii 30 Arhit. N
str.A.Şciusev sec.XX
nr.117
382. Chişinău, Vilă urbană Anii 30 Arhit. N
str.31 August sec.XX
1989 nr.95
383. Chişinău, Vilă urbană Anii 30 Arhit. N
str.Timiş nr.3 sec.XX
384. Chişinău, Vilă urbană Anii 30 Arhit. N
str-la Zamfir sec.XX
Arbore nr.4
385. Chişinău, Vitraliul „Punguţa cu doi 1980 Artă N
bd.Ştefan cel bani”. Interiorul cafenelei
Mare „Prichindel”
386. Chişinău Vitraliul Sec.XX Artă N
„Gustul Vinului”
387. Chişinău, Vitraliul 1989 Artă N
Parlamentul „Moldova”
Republicii Triptic
ORAŞUL CODRU
388. Codru Complexul de clădiri şi Sf.sec.XIX– Ist. N
parcul Spitalului de încep.sec.XX Arhit.
psihiatrie
ORAŞUL CIORESCU
389. Ciorescu Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
(în lit.–Cricova)
390. Ciorescu Cimitir Sec.XIV Arheol. N
391. Ciorescu Complexul de clădiri şi Sf.sec.XIX Ist. N
parcul ale fostei şcoli de
agronomie, fondată de Ion
Ciorescu
392. Ciorescu Complexul subteran de Mijl.sec XIX Ist. N
păstrare a vinului Arhit.
114

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
393. Ciorescu Tumul Epoca antică Arheol. N
ORAŞUL DURLEŞTI
394. Durleşti Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
395. Durleşti, Biserica „Sf.Arhanghel 1818–1825 Arhit. N
str.Bisericii nr.5 Mihail”
396. Durleşti Casa parohială în care s-a Jum.II Ist. N
născut sculptorul sec.XIX Arhit.
A.Plămădeală
397. Durleşti Cetăţuie Sec.IV–II î.e.n. Arheol. N
398. Durleşti, Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
str.Livezilor
399. Durleşti Sculptură populară. Artă N
La cimitir
ORAŞUL VATRA
400. Vatra (în lit. – Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
Ghidighici)
Staţia.
Malul rîului Bîc
401. Vatra I Aşezare Sec.VIII Arheol. N
Partea dreaptă a
şoselei Chişinău–
Ghidighici
ORAŞUL VADUL LUI VODĂ
402. Vadul lui Vodă Aşezare Neolitic Arheol. N
403. Vadul lui Vodă Monument la mormîntul Ist. N
comun al ostaşilor căzuţi
în 1944
404. Vadul lui Vodă Tumuli 2 (acoperiţi cu apa Epoca antică Arheol. N
lacului de acumulare)
405. Vadul lui Vodă Tumuli 2 Epoca antică Arheol. N
406. Vadul lui Vodă Vila Sicard Sf.sec.XX Arheol. N
SATUL CONDRIŢA
407. Condriţa Mănăstirea „Adormirea 1738 Arhit. N
Maicii Domnului”
408. Condriţa Monument în memoria Ist. N
consătenilor căzuţi în
război (1941 – 1945)
SATUL CRUZEŞTI
409. Cruzeşti Biserica „Acoperemîntul Încep. Arhit. N
Maicii Domnului” sec.XX
410. Cruzeşti Tumul Epoca antică Arheol. N
SATUL SÎNGERA
411. Sîngera Aşezare Epoca antică Arheol. N
115

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
412. Sîngera Aşezare Epoca antică Arheol. N
413. Sîngera I Aşezare Sec.XVI – Arheol. N
XVII
414. Sîngera Biserica „Adormirea Mijl.sec XIX– Arheol. N
Macii Domnului”. încep.sec.XX
Pictură murală
415. Sîngera Sulptura „Troiţa” 1992 Artă N
416. Sîngera Tumul „A lui Petrov” Epoca antică Arheol. N
417. Sîngera Tumul „A lui Sîrbu” Epoca antică Arheol. N
418. Sîngera Tumul „Al turcilor” Epoca antică Arheol. N
419. Sîngera Tumuli 3 Epoca antică Arheol. N
Nr.de Localizare Cate-
Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
MUNICIPIUL ВĂLŢI
1. Bălţii Noi Aşezare Eneolitic Arheol. N
2. Bălţi I Aşezare Eneolitic Arheol. N
3. Bălţi III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
4. Bălţi IV Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
5. Bălţi V Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
6. Bălţi I Aşezarea şi necropola Sec.II–IV Arheol. N
7. Bălţi Biserica „Adormirea Anii 30 Ist. N
Maicii Domnului”. sec.XX Arhit.
Cimitirul nou, cartierul
Slobozia
8. Bălţi, Biserica „Sf.Apostoli 1915–1929 Arhit. N
bd.Ştefan cel Petru şi Pavel”
Mare nr.78
9. Bălţi, Biserica „Sf.Arhangheli Arhit. N
str.A.Şciusev Mihail şi Gavriil” (a
ortodocşilor de rit vechi
rus)
10. Bălţi, Biserica „Sf.Arhanghel 1884 Arhit. N
str.Kiev Mihail”
11. Bălţi, Biserica „Sf.Gheorghe 1916 Arhit. N
str.Komarov iluministul Armeniei”
nr.8
12. Bălţi, Biserica „Sf.Cuvioasă 1924–1934 Arhit. N
Calea Ieşilor Paraschiva”
nr.19C
13. Bălţi, Casă de locuit 1927 Arhit. N
str.A.Puşkin nr.17
116

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
14. Bălţi, Casa Hadji Marcarov Sec.XIX Arhit. N
str.Păcii nr.28
15. Bălţi, Casă de raport 1934 Arhit. N
str.Hotinului
nr.26
16. Bălţi, Casă de raport 1956 Arhit. N
str.Kotovski
nr.2
17. Bălţi, Casă de raport Anii 30 Arhit. N
str.Ştefan cel sec.XX
Mare nr.58
18. Bălţi, Casă de raport 1930 Arhit. N
str.Ştefan cel
Mare nr.79
19. Bălţi, Catedrala episcopală 1924–1935 Arhit. N
str.Independen- „Sf.Împăraţi Constantin
ţei nr.55 şi Elena”
20. Bălţi, Catedrala „Sf.Nicolae” 1795–1804 Arhit. N
str.Ştefan cel
Mare nr.30
21. Bălţi, Cazarme militare 1905 Arhit. N
str.31 August 1989
22. Bălţi, Clădirea fostei bănci Încep. sec.XX Arhit. N
str.Ştefan cel
Mare nr.56
23. Bălţi, Clădirea fostului liceu Încep. sec.XX Arhit. N
str.Krasnaia nr.2 evreiesc
24. Bălţi Clădirea pavilionului Anii 30 Ist. N
de pasageri al gării sec.XX Arhit.
Pămînteni
25. Bălţi, Complexul de clădiri ale Sec.XIX Arhit. N
str.Dostoevski hotelului „Basarabia”
nr.12
26. Bălţi Fondul construit al Anii 30 Arhit. N
străzii Schmidt sec.XX
27. Bălţi, Complexul de clădiri Sf.sec.XIX Arhit. N
cartierul ale staţiei de cale ferată
Slobozia
28. Bălţi, Complexul de clădiri 1934–1938 Ist. N
str.Indepen- ale Universităţii Arhit.
denţei nr.36–38 Pedagogice „Alecu Artă
Russo”, alcătuit din
clădirile fostelor licee
117

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
„Ion Creangă” (teoretic
de băieţi), „Domniţa
Ileana” (teoretic de
fete) şi industrial.
Busturile monumentale
ale lui B.Glavan şi
A.Russo
29. Bălţi, Edificiu pentru funcţii Încep.sес.XX Ist. N
str.Ştefan cel cultural-sociale Arhit.
Mare nr.60
30. Bălţi, Compoziţia sculpturală 1990 Artă N
Piaţa Vasile „Teatru” pe faţada
Alecsandri clădirii
Teatrului de Dramă
„Vasile Alecsandri”
31. Bălţi, Monument la mormîntul Ist. N
str.Iu.Gagarin ostaşilor căzuţi (2) în
1944. Parcul eroilor
32. Bălţi, Monument la mormîntul Ist. N
str.Kiev comun al ostaşilor
feroviari căzuţi în 1944
33. Bălţi, Monument lui 1981 Ist. N
str.Independen- B.Glavan Artă
ţei nr.36–38
34. Bălţi, Monument lui 1971 Artă N
str.Independen- Alecu Russo
ţei nr.36–38
35. Bălţi Monument poetului 1990 Artă N
Mihai Eminescu
36. Bălţi, Mozaic „Drumuri” 1972 Artă N
Autogara
37. Bălţi, Mozaic „Salutare” Artă N
str.Ştefan cel
Mare nr.1
38. Bălţi, Parc 1818 Arhit. N
str.A.Puşkin
39. Bălţi Parcul central Anii 50 Ist. N
sec.XX Arhit.
40. Bălţi, Reşedinţa Episcopală – 1924–1934 Ist. N
str.Visarion Puiu complexul de clădiri şi Arhit.
nr.7 parcul
41. Bălţi Tumul Epoca antică Arheol. N
42. Bălţi, Vilă urbană Sf. sec. XIX Ist. N
118

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
Piaţa Vasile (reconstruită în 1932 Arhit.
Alecsandri nr.4 pentru funcţii social-
culturale)
MUNICIPIUL BENDER
1. Bender III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2. Bender IV Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
3. Bender, Саsа geografului Ist. N
str.Moskovskaia L.S.Berg Arhit.
nr.47
4. Bender, Casă de locuit Sec.XIX Arhit. N
str.Kalinin nr.49
5. Bender, Casă de locuit Sec. XIX Arhit. N
str.Komso-
molskaia nr.40
6. Bender, Casă de locuit Sf.sес.XIX Arhit. N
str.Lenin nr.9
7. Bender, Саsă de locuit Încep. sec.XX Arhit. N
str.Lenin nr.11
9. Bender, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Pervomaisk
nr.106
10. Bender, Casă de locuit Sec.XIX Arhit. N
str.Suvorov
nr.32
11 . Bender, Catedrala „Schimbarea 1819–1825 Arhit. N
str.Lenin la Faţă” Artă
12. Bender Cetatea Tighina– Sec.XV–XVIII Ist. N
Bender Arhit.
Arheol.
13. Bender, Clădirea fostei Sec.XX Arhit. N
str.Suvorov administraţii financiare
nr.42
14. Bender, Clădirea fostului Încep.sec.XX Ist. N
str.Kalinin nr.43 gimnaziu de fete Arhit.
15. Bender, Complex de clădiri ale Anii 70 Arhit. N
str.acad. nodului de cale ferată sec.XIX
Fiodorov
16. Bender, Edificiu pentru funcţii Jum.II Ist. N
str.Iu.Gagarin social-culturale sec.XIX Arhit.
nr.25
17. Bender, Edificiu pentru funcţii Sf.sec.XIX Arhit. N
str.28 Iunie social-culturale
nr.26
119

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
18. Bender, Edificiu pentru funcţii Anii 30 Arhit. N
str.Dzerjinski social-culturale sec.XX
nr.34
19. Bender, Edificiu pentru funcţii 1891 Ist. N
str.Moscovskaia social-culturale Arhit.
nr. 43
20. Bender, Edificiu pentru funcţii Sf.sec.XIX Ist. N
str.Sovetskaia social-culturale Arhit.
nr.44
21 . Bender, Memorialul feroviarilor 1967 Ist. N
str.acad. Artă
Fiodorov
22. Bender, Monument 1912 Ist. N
str.Podolean regimentului „Podolie” Artă
nr.55
23. Bender Monument la Ist. N
Piaţa Eroilor mormîntul comun al
ostaşilor căzuţi (821)
în 1944
24. Bender Mozaic. 1965 Artă N
Interiorul autogării
25. Bender Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
26. Bender Necropolă Sec. II–IV Arheol. N
27. Bender Podul de cale ferată Anii 70 Ist. N
peste Nistru sec.XIX
28. Bender Tumul Epoca antică Arheol. N
29. Bender Tumulul „Potiomkin” Arheol. N
30. Bender Tumulul „Suedez” Arheol. N
31 . Bender Tumulul „Маzера” Arheol. N
32. Bender Vila lui Flemer Sec.XX Arhit. N
SATUL HOMOTIANOVCA
33. Homotianovca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
SATUL PROTEAGAILOVCA
34. Proteagailovca Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
SATUL VARNIŢA
35. Varniţa, Clădirea fostei şcoli a Anii 70 Ist. N
str.Kotovski nr.1 Zemstvei sec.XIX Arhit.
36. Varniţa, Monument la Ist. N
str.Sovetskaia mormîntul comun al
nr.28 ostaşilor căzuţi (1006)
în 1944
120

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
37. Varniţa, Monument regelui 1924 N
str.Fedko nr.5 suedez Karol al XII-lea
MUNICIPIUL TIRASPOL
1. Tiraspol, Bastionul 1792 Ist. N
str.25 Octombrie „Sf.Vladimir” al cetăţii
nr.4 Sredneaia
2. Tiraspol, Biserica de rit ortodox Sec.XIX Arhit. N
str.Şevcenko vechi rus
3. Tiraspol, Blocul administrativ al Anii 30 Arhit. N
str.25 Octombrie fabricii „Pavel sec.XX
nr.5 Tkacenko”
4. Tiraspol, Blocul administrativ al 1936 Arhit. N
str.Lenin nr.44 fabricii „1 Mai”
5. Tiraspol, Casă de locuit 1935 Arhit. N
str.25 Octombrie
nr.19
6. Tiraspol, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.25 Octombrie
nr.37
7. Tiraspol, Casă de locuit Încер. sec.XX Arhit. N
str.25 Octombrie
nr.40
8. Tiraspol, Casă de locuit Sf.sec.XlX Arhit. N
str.25 Octombrie
nr.41
9 Tiraspol, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.25 Octombrie
nr.76
10. Tiraspol, Casă de locuit 1935–1937 Arhit. N
str.25 Octombrie
nr.94
11. Tiraspol, Casă de locuit 1933 Arhit. N
str.25 Octombrie
nr.95
12. Tiraspol, Casă de locuit Sf.sес.XIX Arhit. N
str.Krasno-
selskaia nr.16
13. Tiraspol, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Kotovski
nr.23

14. Tiraspol, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N


str.Kotovski
121

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
nr.25
15. Tiraspol, Casă de locuit 1936 Arhit. N
str.Lenin nr.15
16. Tiraspol, Casă de locuit 1935–1937 Arhit. N
str.Puşkin nr.20
17. Tiraspol, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Sverdlov
nr.35
18. Tiraspol, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Sverdlov
nr.37
19. Tiraspol, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Sverdlov
nr.39
20. Tiraspol, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Vostanie nr.8
21 . Tiraspol, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Vostanie
nr.10
22. Tiraspol, Casă în care a locuit Arhit. N
str.Dnestrov- pictorul A.F.Foiniţki
skaia nr.18 (1886–1973)
23. Tiraspol, Casa chimistului Ist. N
str.25 Octombrie N.Zelinski (1861– Arhit.
nr.44 1953)
24. Tiraspol, Casă de raport Sf.sec.XIX Ist. N
str.25 Octombrie Arhit.
nr.78
25. Tiraspol, Casă de raport Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Kotovski
nr.14
26. Tiraspol, Casă de raport Sf.sec.XIX Arhit. N
str. Sverdlov cu magazin la parter
nr.15
27. Tiraspol, Casă de raport Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Sverdlov cu magazin la parter
nr.17
28. Tiraspol, Casa sindicatelor şi Anii 30 Arhit. N
str.Sverdlov depoul pompierilor sec.XX
nr.28
29. Tiraspol, Clădirea Băncii de Stat 1933–1934 Arhit. N
str.Enghels nr.6
30. Tiraspol, Clădirea fostei şcoli Sf.sес.XIX Ist. N
122

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
str.25 Octombrie judeţene Arhit.
nr.43
31. Tiraspol Clădirea fostului Sf.sес.XIX Ist. N
Club al nobilimii Arhit.
judeţene
32. Tiraspol, Clădirea fostului hotel Sf.sec.XIX Ist. N
str.Komunisti- Arhit.
ceskaia nr. 34
33. Tiraspol, Clădirea policlinicii Anii 30 Ist. N
str.Kotovski sec.XX Arhit.
nr.27
34. Tiraspol, Clădirea şcolii Sf.sес.XIX Arhit. N
Piaţa muzicale
Constituţiei
35. Tiraspol, Clădirea fostelor Arhit. N
str.Lenin nr.40 cămine ale muncitorilor
şi 42 fabricii nr.1
36. Tiraspol, Clădirea fostelor şcoli Arhit. N
str.25 Octombrie evreieşti şi a Ist.
nr.98 judecătoriei de district
37. Tiraspol Cimitirul urban. Sec.XIX–XX
Monument funerar lui Ist. N
M.I.Kozlovski (1928–
1982). Monument Ist. N
funerar pictorului
A.F.Foiniţki (1888– Ist. N
1973). Monument fune-
rar lui A.F.Ţariov
38. Tiraspol, Edificiu pentru funcţii 1934 Arhit. N
str.25 Octombrie social-culturale
nr.93
39. Tiraspol, Edificiu pentru funcţii Sf.sес.XIX Arhit. N
str.Sverdlov social-culturale
nr.19
40. Tiraspol, Memorial militar în Ist. N
str.25 Octombrie memoria ostaşilor
nr.26 căzuţi (901) în 1944
41. Tiraspol, Monument chimistului Ist. N
str.25 Octombrie N.D.Zelinski
nr.46
42. Tiraspol, Monument Ist. N
Piaţa Borodino comemorativ de război
(1941–1945)
123

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
43. Tiraspol, Monument Ist. N
str.Iunosti comemorativ de război
(1941–1945)
44. Tiraspol, Monument Ist. N
str.25 Octombrie comemorativ de război
nr.105 (1941–1945)
45. Tiraspol, Monument Ist. N
str.Secrieru nr.2 comemorativ de război
(1941–1945)
46. Tiraspol, Monument 1975 Ist. N
str.Fedko nr. 5 decembristului Artă
V.F.Raevski
47. Tiraspol Monument lui 1979 Ist. N
Iu.Gagarin
48. Tiraspol Monument lui Artă N
A.S.Puşkin
49. Tiraspol Monument lui Ist. N
A.V.Suvorov Artă
50. Tiraspol, Monument la Ist. N
str.Kirpicinaia mormîntul comun al
Slobodca victimelor fascismului
51 . Tiraspol Staţiune Paleolitic Arheol. N
(Kolkotovaia
Balca I)
52. Tiraspol Staţiune Paleolitic Arheol. N
(Kolkotovaia
Balca II)
53. Tiraspol Staţiune Paleolitic Arheol. N
(Kolkotovaia
Balca III)
54. Tiraspol Staţiune Paleolitic Arheol. N
(Kolkotovaia
Balca IV)
55. Tiraspol, Teatrul Rus de Dramă Anii 30 Ist. N
str.25 Octombrie şi Comedie sec.XX Arhit.
56. Tiraspol Tumuli 12 Epoca antică Arheol. N
ORAŞUL TIRASPOLUL NOU
57. Tiraspolul Nou Clădirea fostului conac Ist. N
(în prezent sediul Arhit.
Sovhozului-Tehnicum
„M.V.Frunze”)
58. Tiraspolul Nou Monument lui Artă N
M.V.Frunze
124

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
ZONA DE NORD
RAIONUL BRICENI
1. Briceni I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2. Briceni II Aşezare Eneolitic Arheol. N
3. Briceni III Aşezare Eneolitic Arheol. N
4. Briceni IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
5. Briceni Monument în memoria 1973 Ist. L
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
6. Briceni Monument la mormîntul 1971 Ist. L
comun a 10 ostaşi căzuţi
în 1944.
La cimitir
7. Briceni Mormîntul comun 1944 Ist. L
a 2 ostaşi căzuţi în război.
La cimitir.
8. Briceni Mozaic. Faţada 1973 Artă L
cinematografului
9. Briceni Tumuli 5 Arheol. N
10. Lipcani I Aşezare Eneolitic Arheol. N
11. Lipcani I Aşezare Sec.XVII Arheol. N
12. Lipcani Biserica „Sf.Ecaterina” 1835–1837 Arhit. N
Anii 30
sec.XX
13. Lipcani, Casa medicului Şut Anii 30 Arhit. L
str.Libertăţii sec.XX
nr.53
14. Lipcani, Casă de locuit Anii 30 Arhit. L
str.Libertăţii sec.XX
nr.93
15. Lipcani, Casă de locuit Anii 30 Arhit. L
str.Libertăţii nr.82 sec.XX
16. Lipcani, Complexul de clădiri Anii 30 Arhit. N
str.Indepen-denţei ale spitalului sec.XX
nr.14
17. Lipcani, Conacul Rosetti– Sec.XIX Arhit. N
str.Indepen- Roznovan
denţei
18. Lipcani, Gimnaziul de fete Anii 30 Arhit. N
str.Libertăţii sec.XX
nr.44
19. Lipcani Monument la 1975 Ist. L
mormîntul comun
125

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
a 13 ostaşi şi în
memoria а 78 consăteni
căzuţi în 1941–1945.
În parc
20. Lipcani Mormintele Ist. L
a 64 ostaşi căzuţi în
război (1941; 1944).
La cimitir
21. Lipcani I Staţiune Paleolitic Arheol. N
22. Lipcani II Staţiune Paleolitic Arheol. N
23. Lipcani Staţia de cale ferată 1893 Ist. L
24. Lipcani Tumuli 3 Arheol. N
25. Balasineşti II Aşezare Eneolitic Arheol. N
26. Balasineşti III Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
27. Balasineşti Biserica „Trei Ierarhi” 1892 Arhit. L
28. Balasineşti Moara de apă 1908 Ist. L
Arhit.
29. Balasineşti Monument în memoria 1971 Ist. L
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
30. Balasineşti Tumul Arheol. N
31. Bălcăuţi Biserica de lemn 1869 Arhit. N
„Sf.Arhanghel Mihail”
32. Bălcăuţi Monument în memoria 1968 Ist. L
a 72 consăteni căzuţi
în război (1941–1945)
33. Beleavinţi Biserica de lemn 1902 Arhit. N
„Sf.Nicolae”
34. Beleavinţi Monument în memoria 1980 Ist. L
a 70 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
35. Beleavinţi Tumul Arheol. N
36. Berlinţi Biserică de lemn 1892 Arhit. N
„Acoperemîntul Maicii
Domnului”
37. Berlinţi Moară de apă Încep.sec.XX Ist. L
Arhit.
38. Berlinţi Monument în memoria Anii 30 Ist. L
consătenilor căzuţi în sec.XX
război (1914–1918)
39. Berlinţi Monument în memoria 1974 Ist. L
consătenilor căzuţi în
126

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
război (1941–1945)
40. Berlinţi Staţiune Paleolitic Arheol. N
41. Berlinţi Tumuli 13 Arheol. N
42. Bezeda Tumuli 5 Arheol. N
43. Bogdăneşti Monument în memoria 1975 Ist. L
a 42 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
44. Bogdăneşti Tumuli 6 Arheol. N
45. Bulboaca Biserica „Sf. 1887 Arhit. L
Constantin şi Elena”
46. Bulboaca Biserica „Sf. Nicolae” 1915 Arhit. N
cu şcoala parohială
47. Bulboaca Monument în memoria Ist. L
a 51 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
48. Bulboaca Mormîntul comun 1944 Ist. L
a 11 ostaşi căzuţi în
război
49. Bulboaca Tumuli 2 Arheol. N
50. Caracuşenii Noi Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
51. Caracuşenii Noi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
52. Caracuşenii Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Noi II
53. Caracuşenii Noi Aşezare Sec.IV Arheol. N
54. Caracuşenii Noi Mormîntul ostaşului 1944 Ist. L
căzut în război
55. Caracuşenii Aşezare Eneolitic Arheol. N
Vechi I
56. Caracuşenii Aşezare Eneolitic Arheol. N
Vechi I
57. Caracuşenii Aşezare Eneolitic Arheol. N
Vechi II
58. Caracuşenii Aşezare Eneolitic Arheol. N
Vechi III
59. Caracuşenii Aşezare Eneolitic Arheol. N
Vechi IV
60. Caracuşenii Monument în memoria a 1970 Ist. L
Vechi 95 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
61. Caracuşenii Monument funerar 1993 Ist. N
Vechi scriitorului C.Stamati- Artă
Ciurea
62. Caracuşenii Mormîntul ostaşului 1944 Ist. L
127

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
Vechi căzut în război
63. Caracuşenii Tumuli 13 Arheol. N
Vechi
64. Chirilovca Tumul Arheol. N
65. Colicăuţi Biserica „Sf.Grigore 1882 Arhit. L
Teologul”
66. Colicăuţi Monument în memoria 1984 Ist. L
a 34 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
67. Colicăuţi Tumuli 4 Arheol. N
68. Corjeuţi Aşezare Eneolitic Arheol. N
69. Corjeuţi II Aşezare Eneolitic Arheol. N
70. Corjeuţi Conacul Krupenski Jum.II Arheol. N
sec.XX
71. Corjeuţi Biserica „Sf.Arhanghel 1894 Arhit. L
Mihail”
72. Corjeuţi Cramă Încep.sec.XIX Ist. N
Arhit.
73. Corjeuţi I Horodişte Eneolitic Arheol. N
74. Corjeuţi Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
75. Corjeuţi Staţiunea Ciuntu Paleolitic Arheol. N
superior
76. Corjeuţi Tumuli 35 Arheol. N
77. Coteala Aşezare Eneolitic Arheol. N
78. Coteala Aşezare Eneolitic Arheol. N

79. Coteala Aşezare Sec.II–IV Arheol. N


80. Coteala IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
Epoca bronzului

81. Coteala Monument în memoria 1975 Ist. L


a 68 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
82. Coteala Mormîntul ostaşului 1944 Ist. L
căzut în război
83. Coteala Tumul Arheol. N
84. Cotiujeni Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.II–IV
85. Cotiujeni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
86. Cotiujeni Aşezare Sec.VI–IX Arheol. N
87. Cotiujeni Monument în memoria Ist. L
128

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
a 75 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
88. Cotiujeni Tumuli 6 Arheol. N
89. Cotiujeni Aşezare Eneolitic Arheol. N
90. Criva Biserica „Sf.Arhanghel 1835 Arhit. L
Mihail”
91. Criva Conacul Lisovski Jum.II Arhit. L
sec.XX
92. Criva Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
93. Criva Tumuli 5 Arheol. N
94. Criva Val de pămînt Sec.II–III Arheol. N
95. Drepcăuţi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
96. Drepcăuţi Biserica „Sf.Nicolae” 1833 Arhit. N
97. Drepcăuţi Biserica „Sf.Nicolae” 1900 Arhit. L
98. Drepcăuţi Monument în memoria 1958 Ist. L
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
99. Drepcăuţi Tumuli 8 Arheol. N
100. Grimăncăuţi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Eneolitic
101. Grimăncăuţi Biserica de lemn 1882 Arhit. N
„Sf.Treime”
102. Grimăncăuţi Mormîntul ostaşului 1944 Ist. L
necunoscut
103. Grimăncăuţi Tumul Arheol. N
104. Grimăncăuţi Val de pămînt Sec.II–III Arheol. N
105. Grozniţa Tumul Arheol. N
106. Halahora de Jos Aşezare Sec.II–IV Arheol. N

107. Halahora de Jos Monument în memoria Ist. L


consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
108. Halahora de Jos Tumuli 8 Arheol. N
109. Halahora de Sus Aşezare Sec. XVII Arheol. N
110. Halahora de Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Sus I
111. Halahora de Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sus II
112. Halahora de Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Sus II
114. Halahora de Aşezare Eneolitic Arheol. N
129

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
Sus III
115. Halahora de Sus Monument în memoria 1984 Ist. L
a 50 consăteni căzuţi
în război (1941–1945)
116. Halahora de Sus Tumuli 3 Arheol. N
117. Hlina Aşezare Eneolitic Arheol. N
118. Hlina Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
119. Hlina I Aşezare Eneolitic Arheol. N
120. Hlina I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Sec.VI, IX, XVII
121. Hlina II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
122. Hlina III Aşezare Eneolitic Arheol. N
123. Hlina XII Aşezare Eneolitic Arheol. N
124. Hlina Biserica de lemn 1911 Arhit. N
„Sf.Arhanghel Mihail”
125A. Hlina III Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
126. Larga I Aşezare Eneolitic Arheol. N
127. Larga Biserica de lemn 1897 Arhit. N
„Sf.Treime”
128. Larga Monument la 1975 Ist. L
mormîntul comun
a 7 ostaşi şi în
memoria
a 128 consăteni căzuţi
în război (1941–1945)
129. Larga Monument la mormîntul Ist. N
comun a 369 ostaşi
căzuţi în război (1944).
La cimitir
130. Larga Tumuli 13 Arheol. N
131. Mărcăuţi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
132. Mărcăuţi II Aşezare Eneolitic Arheol. N
133. Mărcăuţi Biserica „Sf.Împăraţi 1887 Arhit. N
Constantin şi Elena”
134. Mărcăuţi Monument în memoria 1965 Ist. L
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
135. Mărcăuţi Mormînt comun al 1944 Ist. L
ostaşilor căzuţi în
război
136. Mărcăuţi Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
137. Mărcăuţi Tumuli 4 Arheol. N
138. Mărcăuţii Noi Tumul Arheol. N
130

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
139. Medveja I Aşezare Eneolitic Arheol. N
140. Medveja II Aşezare Eneolitic Arheol. N
141. Medveja III Aşezare Eneolitic Arheol. N
142. Medveja IV Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
143. Medveja V Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
144. Medveja Monument la 1973 Ist. L
mormîntul comun
a 18 ostaşi şi în
memoria consătenilor
căzuţi în război (1944)
145. Medveja Tumuli 5 Arheol. N
146. Pavlovca Conacul Krupenski cu Sf.sec.XIX– Arhit. N
parc dendrologic încep.sec.XX
147. Pererita Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
148. Pererita III Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
149. Pererita Aşezare (pe şes) Sec.VIII–IX Arheol. N
Sec.XV–XVI
150. Pererita Biserica „Sf. Ioan 1771 Arhit. N
Gură de Aur”
151. Pererita-Zamca Horodişte Eneolitic Arheol. N
Epoca bronzului
Sec.IX–XIII
Sec.XV–XVII
152. Pererita Monument în memoria 1981 Ist. L
a 60 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
153. Pererita Necropolă Epoca bronzului Arheol. N
154. Pererita Staţiune Paleolitic Arheol. N
155. Pererita IV Staţiune Paleolitic Arheol. N
156. Slobozia Tumul Arheol. N
Medveja
157. Slobozia Aşezare Eneolitic Arheol. N
Şirăuţi I Sec.VII–IX
158. Slobozia Aşezare Hallstatt Arheol. N
Şirăuţi II timpuriu
159. Slobozia Aşezare Eneolitic Arheol. N
Şirăuţi XII
160. Slobozia Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Şirăuţi
161. Slobozia Biserica „Naşterea Sec.XIX Arhit. L
Şirăuţi Maicii Domnului”
162. Şirăuţi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
131

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
163. Şirăuţi II Aşezare Eneolitic Arheol. N
164. Şirăuţi I Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
165. Şirăuţi Monument în memoria 1978 Arheol. L
a 60 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
166. Şirăuţi Tumuli 2 Arheol. N
167. Tabani I Aşezare Eneolitic Arheol. N
168. Tabani II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
169. Tabani III Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
170. Tabani IV Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
171. Tabani V Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
172. Tabani Monument în memoria 1983 Ist. L
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
173. Tabani Tumul Arheol. N
174. Teţcani I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
175. Teţcani II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
176. Teţcani III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
177. Teţcani IV Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
178. Teţcani V Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
179. Teţcani VI Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Sec.XVI–XVII
180. Teţcani VII Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Sec.XVII
181. Teţcani VIII Aşezare Eneolitic Arheol. N
182. Teţcani Biserica „Sf. Treime” 1862 Arhit. L
183. Teţcani Moară de apă Sf.sec.XIX Ist. L
Arhit.
184 Teţcani Monument la 1984 Ist. N
mormîntui comun
a 7 ostaşi şi în memoria
a 134 consăteni căzuţi
în război (1941–1945)
185. Teţcani Pod de piatră Sf.sec.XVII– Arhit. N
încep.sec.XIX
186. Teţcani I Staţiune Paleolitic Arheol. N
187. Teţcani II Staţiune Paleolitic Arheol. N
188. Teţcani IX Staţiune Paleolitic Arheol. N
189. Teţcani Tumuli 13 Arheol. N
190. Trebisăuţi Biserica „Sf. Arhanghel 1888 Arhit. L
Mihail”
191. Trebisăuţi Monument la Ist. L
mormîntul comun
132

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
a 5 ostaşi şi în memoria 1975
a 20 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
192. Trebisăuţi Tumuli 2 Arheol. N
RAIONUL CAMENCA
193. Camenca Aşezare Sec.IX–XII Arheol. N
194. Camenca, Casa principesei Mijl.sec.XIX Arhit. N
str. Lenin nr.50 Trubeţkoi
195. Camenca Casa scriitorului Încep.sec.XX Ist. L
Ia.A.Cutcoveţchi
(1907–1971)
196. Camenca Cavoul familiei Mijl.sec.XIX Ist. N
Wittghenstain Arhit.
197. Camenca Monument la mormîntul Ist. L
comun a 82 ostaşi
şi în memoria
a 312 pămînteni căzuţi
în război (1941–1945)
198. Camenca Morminte a 82 ostaşi 1944 Ist. L
căzuţi în război. La
cimitir
199. Camenca Parc dendrologic 1840 Arhit. N
200. Camenca, Sanatoriul „Nistru” 1936 Ist. L
str.Lenin nr.109
201. Camenca Terase de viţă-de-vie Sec.XIX Ist. N
cu complex subteran de Arhit.
pivniţe
202. Camenca Tumuli 6 Arheol. N
203. Alexandrovca Monument la mormîntul 1968 Ist. L
ostaşului şi în memoria
a 18 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
204. Alexandrovca Mormîntul ostaşului 1941 Ist. L
căzut în război
205. Alexandrovca Staţiunea „Valea Paleolitic Arheol. N
Adîncă I”
206. Alexandrovca Tumuli 4 Arheol. N
207. Bursuc Monument în memoria 1962 Ist. L
a 20 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
208. Caterinovca Casa scriitorului Sofron Încep.sec.XX Ist. L
Burlаса (1923–1980)
209. Caterinovca Cetăţuia „Severinova Încep.sec.XVIII Arheol. N
133

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
moghila”
210. Caterinovca Monument în memoria 1967 Ist. L
a 202 consăteni căzuţi
în război (1941–1945).
La cimitir
211. Caterinovca Mormîntul ostasului 1944 Ist. L
căzut în razboi
212. Caterinovca Horodiştea Valea Sec.IV–III î.e.n Arheol. N
Adîncă
213. Cerlina Biserica „Adormirea 1874 Arhit. N
Maicii Domnului”
214. Cerlina Monument în memoria 1975 Ist. L
a 47 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
215. Constantinovca Mormîntul ostaşului 1941 Ist. L
căzut în război
216. Crasnîi Octeabri Monument în memoria Ist. L
a 47 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
217. Cuhureştii de Biserica „Sf.Treime” 1914–1916 Arhit. N
Sus cu complexul edilitar
(clopotniţa-poartă şi
fîntîna)
218. Cuhureştii de Conacul lui I.C.Bogdan Sf.sec.XIX– Arhit. N
Sus încep.sec.XX
219. Cuhureştii de Şcoala primară Încep.sec.XX Arhit. N
Sus
220. Cuhureştii de Tumul Arheol. N
Sus
221. Cunicea Aşezarea Poiana Sec.IX–XII Arheol. N
Cunicea
222. Cunicea II Aşezarea Poiana Sec.IX–XII Arheol. N
Cunicea
223. Cunicea Biserică (de rit vechi Încep.sec.XIX Arhit. N
ortodox)
224. Cunicea Cetăţuia Poiana Sec.IV–III î.e.n Arheol. N
Cunicea Sec.IX–XII
225. Cunicea Monument în memoria 1967 Ist. L
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
226. Cunicea Mormîntul ostaşului 1944 Ist. L
căzut în război
227. Cuzmin Casa în care s-a născut Încep.sec.XX Ist. L
134

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
Ion Soltîs (1923–1945)
228. Cuzmin Monument lui Ion 1965 Ist. N
Soltîs Artă
229. Cuzmin Monument în memoria 1965 Ist. L
a 124 consăteni căzuţi
în război (1941–1945)
230. Cuzmin Mormîntul ostaşului 1941 Ist. L
căzut în război
231. Cuzmin Tumuli 6 Arheol. N
232. Frunzăuca Monument în memoria 1970 Ist. L
a 10 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
233. Frunzăuca Tumuli 4 Arheol. N
234. Hristovaia I Aşezare Eneolitic Arheol. N
235. Hristovaia II Aşezare Eneolitic Arheol. N
236. Hristovaia III Aşezare Eneolitic Arheol. N
237. Hristovaia Biserica „Sf.Arhanghel Sec.XIX Arhit. L
Mihail”
238. Hristovaia Conacul Iuşnevschi Jum.I Arhit. N
sec.XIX
239. Hristovaia Monument la mormîntul 1970 Ist. L
comun a 3 ostaşi şi
în memoria
a 322 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
240. Hristovaia Oloiniţă hidraulică Înсер. sec.XX Ist. L
Arhit.
241. Hristovaia Tumuli 13 Arheol. N
242. Hruşca Cetate Eneolitic Arheol. N
243. Hruşca Necropolă Sec.I–II Arheol. N
244. Hruşca Monument în memoria 1970 Ist. L
a 146 ostaşi-consăteni
căzuţi în război
(1941–1945)
245. Hruşca Mormîntul ostaşului 1941 Ist. L
căzut în război
246. Hruşca Tumuli 8 Arheol. N
248. Japca Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
249. Japca I Aşezare Sec.IX–XII Arheol. N
250. Japca I Aşezare Eneolitic Arheol. N
251. Japca Aşezarea Sănătăuca Sec.VII–IX Arheol. N
252. Japca Cetăţuie Sec.VII–IX Arheol. N
253. Japca Biserica „Sf.Arhanghel Sf.sec.XIX Arhit. L
135

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
Mihail”
254. Japca Mănăstirea „Înălţarea Sec.XVII– Arhit. N
Domnului” încep.sec.XX
255. Japca Monument în memoria Ist. L
a 38 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
256. Japca Tumuli 6 Arheol. N
257. Năpădeni Biserica „Sf.Nicolae” 1843 Arhit. N
259. Năpădeni Cetăţuie Arheol. N
260. Năpădeni Conacul Ergiu Încep.sec.XX Arhit. N
261. Năpădeni Monument în memoria 1967 Ist. L
a 36 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
262. Năpădeni Tumuli 4 Arheol. N
263. Nimereuca Biserica „Adormirea Sf.sec.XVI– Arhit. N
Maicii Domnului” încep.sec.XIX
264. Nimereuca Tumuli Arheol. N
265. Ocniţa Biserica cu clopotniţă Sec.XIX Arhit. N
266. Ocniţa Monument în memoria 1970 Ist. L
a 67 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
267. Ocniţa Tumuli 9 Arheol. N
268. Octeabrscoe Monument în memoria Ist. L
a 40 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
269. Podoima Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Sec.IX–XII
270. Podoima I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
271. Podoima II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
272. Podoima Biserică Sec.XIX Arhit. L
273. Podoima Monument în memoria 1975 Ist. L
a 400 consăteni căzuţi
în război (1941–1945)
274. Podoima Oloiniţă Sf.sec.XIX Ist. L
Arhit.
275. Podoima Tumuli 7 Arheol. N
276 Podoimiţa Biserica „Naşterea Sec.XIX Arhit. L
Maicii Domnului”
277. Podoimiţa Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi în
război (1904–1905).
La cimitir
278. Podoimiţa Tumuli 3 Arheol. N
136

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
279. Pridnestrovscoe Monument la 1984 Ist. L
mormîntul a 3 ostaşi
căzuţi în război
(1941–1945)
280. Pridnestrovscoe Tumuli 3 Arheol. N
281. Raşcov Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
282. Raşcov XI Aşezare Eneolitic Arheol. N
283. Raşcov XII Aşezare Eneolitic Arheol. N
284. Raşcov Biserica romano- Sf.sec. XVII– Arhit. N
catolică „Af.Kaetan” încep.sec.XVIII
285. Raşcov Biserica „Acoperemîntul Mijl.sec.XVII Arhit. N
Maicii Domnului” (a
Ruxandei)
286. Raşcov Biserica „Sf.Treime” Sec.XVIII Arhit. N
287. Raşcov Cetate Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
288. Raşcov Monument la mormîntul 1975 Ist. L
a 12 ostaşi şi
în memoria
a 293 consăteni căzuţi
în război (1941–1945)
289. Raşcov Mormîntul comun 1941 Ist. L
a 2 aviatori căzuţi
în război
290. Raşcov Pivniţe Jum.II Ist. L
sec.XIX Arhit.
291. Raşcov Sinagogă (complex din Sec.XVII Arhit. N
2 clădiri)
292. Raşcov VII Staţiune Paleolitic Arheol. N
293. Raşcov VIII Staţiune Paleolitic Arheol. N
294 Raşcov IX Staţiune Paleolitic Arheol. N
295. Raşcov X Staţiune Paleolitic Arheol. N
296. Raşcov XIII Staţiune Paleolitic Arheol. N
297. Rotari Monument în memoria Ist. L
ostaşilor consăteni
(1941–1945)
298. Sadchi I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
299. Sadchi II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
300. Sadchi Tumuli 2 Arheol. N
301. Sănătăuca Aşezare Sec.XV–XVII Arheol. N
302. Sănătăuca Aşezare Sec.IX–XII Arheol. N
303. Sănătăuca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
304. Sănătăuca III Aşezare Eneolitic Arheol. N
305. Sănătăuca Biserica „Adormirea 1875 Arhit. L
137

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
Maicii Domnului”
306. Sănătăuca Monument în memoria 1985 Ist. L
a 76 ostaşi consăteni
(1941–1945)
307. Sănătăuca Sculptură populară. Sec.XIX–XX Artă N
La cimitir
308. Sănătăuca I Staţiune Mezolitic Arheol. N
309. Sănătăuca II Staţiune Mezolitic Arheol. N
310. Sănătăuca Tumuli 6 Arheol. N
311. Severinovca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
312. Severinovca Casa scriitorului Încep.sec.XX Ist. L
P.P.Verşigora (1905–
1963)
313. Severinovca Monument la 1957 Ist. L
mormîntul a 3 ostaşi
căzuţi în 1941 şi în
memoria consătenilor
(1941–1945)
314. Severinovca Tumuli 20 Arheol. N
315. Slobozia-Raşcov Monument la 1967 Ist. L
mormîntul ostaşului
căzut în 1941 şi în
memoria consătenilor
(1941–1945)
316. Soсоlovca Mormînt comun 1941 Ist. L
a 4 ostaşi
317. Temeleuţi Cetăţuie Eneolitic Arheol. N
Sec.IV–III î.e.n.
Sec.VIII–IX
318. Temeleuţi Biserica „Sf.Arhanghel 1886 Arhit. L
Mihail”
319. Temeleuţi Monument în memoria Ist. L
a 41 ostaşi consăteni
(1941–1945)
320. Temeleuţi Parcul dendrologic al Încep.sec.XX Arhit. N
fostului conac Melega
cu complexul de clădiri
321. Ţipordei I Aşezare Eneolitic Arheol. N
322. Ţipordei Biserica „Sf. Arhanghel Sec.XIX Arhit. L
Mihail”
323. Valea Adîncă Biserica Jumăt. I Arhit. N
a sec. XIX
324. Valea Adîncă Grota lui Iustin Încep.sec.XIX Ist. N
138

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
Karmaliuk (1787–
1835)
325. Valea Adîncă Monument în memoria 1981 Ist. L
a 106 ostaşi consăteni
(1941–1945)
326. Valea Adîncă II Staţiune Paleolitic Arheol. N
327. Văscăuţi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
328. Văscăuţi Biserica „Sf.Arhanghel 1819 Arhit. N
Mihail”
329. Văscăuţi Conacul Străjescu Jum.I Arhit. N
sec.XIX
330. Văscăuţi Şcoala Sf.sec.XIX Arhit. N
331. Văscăuţi Monument în memoria 1968 Ist. L
a 40 ostaşi consăteni
(1941–1945)
332. Vertiujeni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
333. Vertiujeni Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
334. Vertiujeni Aşezare Sec.XVI Arheol. N
335. Vertiujeni II Aşezare Eneolitic Arheol. N
336. Vertiujeni IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
337. Vertiujeni Cetăţuie Datare Arheol. N
neidentificată
338. Vertiujeni Biserica „Acoperemîntul 1883 Arhit. L
Maicii Domnului”
339. Vertiujeni Monument în memoria Ist. L
a 66 ostaşi consăteni
(1941–1945)
340. Vertiujeni Tumuli 2 Arheol. N
341. Zăluceni Biserica „Sf.Treime” Sec.XIX Arhit. L
RAIONUL DONDUŞENI
342. Donduşeni V Aşezare Eneolitic Arheol. N
343. Donduşeni Biserica „Sf. Nicolae” Anii 20 Arhit. N
sec.XX
344. Donduşeni Monument în memoria 1970 Ist. L
ostaşilor consăteni Artă
(1941–1945)
345. Donduşeni Tumul Arheol. N
346. Arioneşti I Aşezare Eneolitic Arheol. N
347. Arioneşti IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
348. Arioneşti V Aşezare Eneolitic Arheol. N
349. Arioneşti VI Aşezare Eneolitic Arheol. N
350. Arioneşti VII Aşezare Eneolitic Arheol. N
351. Arioneşti VIII Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
139

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
352. Arioneşti IX Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
353. Arioneşti X Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
354. Arioneşti XI Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
355. Arioneşti XII Aşezare Sec. VIII–IX Arheol. N
356. Arioneşti Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
357. Arioneşti Biserica „Sf.Nicolae” 1881 Arhit. L
358. Arioneşti Masa pomenirii Sec.XX Artă L
359. Arioneşti Monument în memoria 1936 Ist. L
ostaşilor consăteni
(1914–1918)
360. Arioneşti Mormîntul comun 1944 Ist. L
a 28 ostaşi căzuţi în
război
361. Arioneşti Mormîntul comun al 1919 Ist. L
victimelor răscoalei de
la Hotin
362. Baraboi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
363. Baraboi Biserica „Naşterea 1879 Arhit. L
Maicii Domnului”
364. Baraboi Monument în memoria 1967 Ist. L
a 138 ostaşi consăteni
căzuţi în război
(1941–1945)
365. Baraboi Tumuli 7 Arheol. N
366. Воroseni Monument în memoria 1965 Ist. L
a 17 ostaşi consăteni
(1941–1945).
La cimitir
367. Braicău Biserica de lemn 1829 Arhit. N
„Sf.Nicolae”
368. Braicău Biserică de piatră Anii 30 Arhit. L
sec.XX
369. Braicău Monument în memoria Ist. L
a 19 ostaşi consăteni
(1941–1945)
370. Briceni Biserica de lemn 1882 Arhit. N
„Naşterea Maicii
Domnului”
371. Briceni Monument la 1971 Ist. L
mormîntul ostaşului
căzut în 1944 şi în
memoria a 35 ostaşi
consăteni (1941–1945)
140

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
372. Briceni Tumul Arheol. N
373. Briceva Moara cu abur Sf.sec.XIX Ist. L
Arhit.
374. Briceva Tumulul Movila Ţurcii Arheol. N
375. Cernoleuca Casa pictorului Igor Încep.sec.XIX Ist. N
Vieru (1926–1989)
376. Cernoleuca Conacul Kazimir Jum.I Ist. N
sec.XIX Arhit.
377. Cernoleuca Biserica de lemn 1888 Arhit. N
„Naşterea Maicii
Domnului”
378. Cernoleuca Moara de vînt Sf.sec.XIX Ist. N
Arhit.
379. Cernoleuca Monument în memoria 1965 Ist. L
ostaşilor consăteni
căzuţi în 1941–1945
380. Cernoleuca Şcoala primară 1889 Arhit. N
381. Cernoleuca Tumuli 2 Arheol. N
382. Climăuţi Biserica de lemn 1893 Arhit. N
„Adormirea Maicii
Domnului”
383. Climăuţi Casa lui Constantin Mijl.sec.XIX Arhit. L
Roşca
384. Climăuţi Monument în memoria 1976 Ist. L
a 62 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
385. Climăuţi Mormîntul comun 1944 Ist. L
a 3 ostaşi
386. Climăuţi Tumuli 2 Arheol. N
387. Codrenii Noi Tumuli 2 Arheol. N
388. Corbu Biserica de lemn 1902 Arhit. N
„Sf.Cuvioasă Paraschiva”
389. Corbu Monument în memoria 1973 Ist. L
ostaşilor consăteni
căzuţi în 1941–1945
390. Corbu Monument în memoria 1991 Ist. L
victimelor represiilor
(1940–1950)
391. Corbu Tumuli 3 Arheol. N
392. Crişcăuţi Biserica „Sf. Împăraţi 1835 Arhit. L
Constantin şi Elena”
393. Crişcăuţi Monument în memoria 1975 Ist. L
ostaşilor consăteni
141

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
căzuţi în 1941–1945
394. Donduşeni Biserica de lemn 1866 Arhit. N
„Sf.Arhanghel Mihail”
395. Donduşeni Biserica „Sf.Arhanghel 1940 Arhit. L
Mihail”
396. Donduşeni Casa lui Andrei Gordaş Mijl.sec.XIX Arhit. L
397. Donduşeni Tumuli 2 Arheol. N
398. Elizavetovca Cimitir Sec.II–IV Arheol. N
399. Elizavetovca Monument în memoria 1971 Ist. L
ostaşilor consăteni căzuţi
în 1941–1945
400. Elizavetovca Mormînt comun 1941 Ist. L
a 26 victime de război
401. Fîntîniţa Biserica de lemn 1834 Arhit. N
„Sf.Nicolae”
402. Fîntîniţa Biserica „Sf. Arhanghel 1903 Arhit. L
Mihail”
403. Fîntîniţa Monument în memoria 1975 Ist. L
a 81 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
404. Fîntîniţa Tumuli 2 Arheol. N
405. Frasin Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
406. Frasin I Aşezare Eneolitic Arheol. N
407. Frasin Biserica de lemn 1892 Arhit. N
„Sf.Arhanghel Mihail”
408. Frasin Monument în memoria 1973 Ist. L
a 46 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
409. Frasin Mormînt comun 1941 Ist. L
a 2 ostaşi. La cimitir

410. Frasin Tumuli 2 Arheol. N


411. Horodişte Biserica de lemn Sf.sec.XIX Arhit. N
„Sf.Treime”
412. Horodişte Monument în memoria Ist. L
ostaşilor consăteni
căzuţi în 1941–1945
413. Horodişte Mormîntul ostaşului 1941 Ist. L
căzut în război
414. Horodişte Tumuli 5 Arheol. N
415. Livădeni Biserica de lemn Anii 30 Arhit. N
„Sf.Arhanghel Mihail” sec.XX
416. Livădeni Monument în memoria 1970 Ist. L
142

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
ostaşilor consăteni
căzuţi în 1941–1945
417. Livădeni Tumuli 11 Arheol. N
418. Livădeni Vila „Mîndîc”cu parc Sf.sec.XIX Arhit. N
419. Maramonovca I Aşezare Eneolitic Arheol. N
420. Maramonovca Biserica „Sf.Treime” 1873 Arhit. L
421. Maramonovca Monument în memoria 1965 Ist. L
a 96 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
422. Maramonovca Staţia electrică 1950 Ist. L
423. Maramonovca Tumuli 12 Arheol. N
424. Moşana Biserica 1884 Arhit. L
„Acoperemîntul Maicii
Domnului”
425. Moşana Monument la 1965 Ist. L
mormîntul a 22 ostaşi
căzuţi în 1944 şi în
memoria a 67 consăteni
căzuţi în război
(1941–1945)
426. Moşana Tumuli 2 Arheol. N
427. Niorcani Monument în memoria 1975 Ist. L
ostaşilor consăteni
căzuţi în 1941–1945
428. Pivniceni Monument în memoria 1973 Ist. L
a 18 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
429. Plop I Aşezare Eneolitic Arheol. N
Hallstatt timpuriu
Sec.III–IV

430. Plop II Aşezare Hallstatt Arheol. N


timpuriu
431. Plop III Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
Sec.III–IV
432. Plop IV Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
433. Plop Biserica „Sf.Arhanghel 1864 Arhit. L
Mihail”
434. Plop Monument în memoria 1977 Arhit. L
a 42 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
435. Plop Tumuli 7 Arheol. N
143

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
436. Pocrovca I Aşezare Eneolitic Arheol. N
437. Pocrovca II Aşezare Eneolitic Arheol. N
438. Pocrovca III Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
439. Pocrovca IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec. IV–III î.e.n.
Sec.III–IV
440. Pocrovca V Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
441. Pocrovca VI Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
442. Pocrovca VII Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
443. Pocrovca VIII Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
444. Pocrovca Biserica de lemn 1797 Arhit. N
„Acoperemîntul Maicii
Domnului”
445. Pocrovca Monument în memoria 1964 Ist. L
a 36 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
446. Pocrovca Tumul Arheol. N
447. Rădiul Mare I Aşezare Eneolitic Arheol. N
448. Rădiul Mare II Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
449. Rădiul Mare III Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
450. Rădiul Mare Biserica „Naşterea 1864 Arhit. L
Maicii Domnului”
451. Rădiul Mare Conacul cu parc al lui Încep.sec.XX Arhit. N
V.Dombrovschi
452. Rădiul Mare Monument în memoria 1964 Ist. L
a 36 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
453. Rădiul Mare Tumul Arheol. N
454. Rudi Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
455. Rudi I Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
Sec.X–XI
456. Rudi II Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
457. Rudi III Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
Sec.VI–IX
458. Rudi IX Aşezare Eneolitic Arheol. N
459. Rudi X Aşezare Eneolitic Arheol. N
460. Rudi XII Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
Sec.III–IV
461. Rudi XIII Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.IV–III î.e.n.
462. Rudi XIV Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
144

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
463. Rudi XVI Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N

464. Rudi XVIII Aşezare Sec.III–IV Arheol. N


465. Rudi XIX Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
466. Rudi XX Aşezare Sec.IV–II î.e.n. Arheol. N
Sec.VI–IX
467. Rudi XXI Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Sec.VIII–IX
468. Rudi Biserica „Sf. Treime” 1892 Arheol. L
469. Rudi Cetăţuia Farfuria Sec.VIII–IX Arheol. N
Turcului Sec.X–XIII
470. Rudi Cetăţuia La şanţuri Sec.VII–VI î.e.n. Arheol. N
Sec.IV–III î.e.n.
471. Rudi Cetăţuia La trei cruci Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
472. Rudi Mănăstirea „Sf. Treime” 1772–anii 30 Arhit. N
(complex edilitar) sec.XX
473. Rudi Monument în memoria 1974 Ist. L
a 52 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
474. Rudi Tumuli 2 Arheol. N
475. Scăieni II Aşezare Eneolitic Arheol. N
476 Scăieni III Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
477. Scăieni Biserica 1854 Arhit. L
„Acoperemîntul Maicii
Domnului”
478. Scăieni Cimitir Sec.I–IV Arheol. N
479. Scăieni Monument în memoria 1968 Ist. L
a 83 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
480. Scăieni Mormînt comun 1944 Ist. L
a 4 ostaşi.
La cimitir
481. Scăieni Tumuli 3 Arheol. N
482. Slobozia Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
Nouă II
483. Slobozia Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Nouă III
484. Slobozia Nouă Monument în memoria 1975 Ist. L
a 18 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
485. Slobozia Nouă I Staţiune Paleolitic Arheol. N
486. Sudarca Biserica de lemn 1793 Arhit. N
„Sf.Arhanghel Mihail”
145

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
487. Sudarca Biserică de piatră Anii 30 Arhit. L
sec.XX
488. Sudarca Masa pomenirii Sf.sec.XIX Artă N
489. Sudarca Monument în memoria 1970 Ist. L
a 100 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
490. Tătărăuca Aşezare Eneolitic Arheol. N
Nouă I
491. Tătărăuca Nouă Biserica „Sf.Arhanghel 1840–1850 Arhit. N
Mihail” cu poarta
intrării
492. Tătărăuca Nouă Monument în memoria 1969 Ist. L
ostaşilor consăteni
căzuţi în 1941–1945
493. Tătărăuca Staţiune Paleolitic Arheol. N
Nouă III
494. Tătărăuca Aşezare Eneolitic Arheol. N
Veche I
495. Tătărăuca Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
Veche II
496. Tătărăuca Veche Biserica de lemn 1888 Arhit. N
„Sf.Arhanghel Mihail”
497. Tătărăuca Veche Monument în memoria 1975 Ist. L
a 26 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
498. Tătărăuca Veche Tumul Arheol. N
499. Teleşeuca I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
500. Teleşeuca II Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
501. Teleşeuca III Aşezare Eneolitic Arheol. N
502. Teleşeuca Biserica „Naşterea 1914 Arhit. L
Maicii Domnului”
503. Teleşeuca Monument în memoria 1975 Ist. L
a 26 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
506. Teleşeuca Tumuli 2 Arheol. N
507. Tîrnova Aşezare Eneolitic Arheol. N
508. Tîrnova Biserica „Adormirea 1825 Arhit. N
Maicii Domnului” 1842–1845
509. Tîrnova Biserica „Sf.Arhanghel Sec.XVIII Arhit. N
Mihail”
510. Tîrnova Conacul lui Manolache Jum.II Ist. N
Negruzzi sec.XIX Arhit.
511. Tîrnova Monument în memoria 1973 Ist. L
146

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
a 46 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
512. Tîrnova Mormîntul ostaşului 1944 Ist. L
căzut în război. La
cimitir
513. Tîrnova Paraclis Anii 30 Arhit. N
sec.XX
514. Tîrnova Tumuli 5 Arheol. N
515. Tolocăneşti Cetăţuie Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
516. Tolocăneşti Monument în memoria 1975 Ist. L
ostaşilor consăteni
căzuţi în 1941–1945
517. Ţaul Biserica „Adormirea 1874 Arhit. L
Maicii Domnului”
518. Ţaul Conacul cu parc Încep.sec.XX Arhit. N
dendrologic al lui
A.I.Pommer
519. Ţaul Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
520. Ţaul Monument în memoria 1975 Ist. L
a 95 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
521. Ţaul Tumuli 3 Arheol. N
522. Visoca I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
523. Visoca II Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
524. Visoca Biserica „Sf.Arhanghel 1826 Arhit. N
Mihail” cu turnul-
clopotniţă (complex
edilitar)
525. Visoca Monument în memoria 1975 Ist. L
a 95 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
526. Visoca Tumul Arheol. N
RAIONUL DROCHIA
527. Drochia I Aşezare Eneolitic Arheol. N
528. Drochia II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
529. Drochia Monument poetului 1993 Artă N
Mihai Eminescu
530. Drochia Monument la 1981 Ist. L
mormîntul a 24 ostaşi
căzuţi în război
(1941–1944)
531. Drochia Staţia de cale ferată Sf.sec.XIX Ist. N
(complex edilitar)
147

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
532. Drochia Tumuli 3 Arheol. N
533. Antoneuca Monument în memoria 1975 Ist. L
ostaşilor consăteni
căzuţi în 1941–1945
534. Antoneuca Tumul Arheol. N
535. Baroncea Biserica „Sf.Treime” 1924 Arhit. L
536. Baroncea Tumuli 4 Arheol. N
537. Baroncea Nouă Mormîntul ostaşului 1944 Ist. L
căzut în război. La
cimitir
538. Baroncea Nouă Tumul Arheol. N
539. Chetrosu I Aşezare Eneolitic Arheol. N
540. Chetrosu Biserica „Sf.Arhanghel 1869 Arhit. L
Mihail”
541. Chetrosu Monument la 1975 Ist. L
mormîntul ostaşului
căzut în 1941 şi în
memoria ostaşilor
consăteni căzuţi
în 1941–1945
542. Chetrosu Sculptură populară Sec.XIX–XX Artă L
(răstigniri). La cimitir
543. Chetrosu Tumuli 24 Arheol. N
544. Cotova I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
545. Cotova II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
546. Cotova III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
547. Cotova IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
548. Cotova V Aşezare Eneolitic Arheol. N
549. Cotova VI Aşezare Eneolitic Arheol. N
550. Cotova Biserica „Acoperemîntul 1851 Arhit. L
Maicii Domnului”
551. Cotova Monument în memoria 1977 Ist. L
a 96 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
552. Cotova Tumuli 3 Arheol. N
553. Dominteni Monument în memoria 1974 Ist. L
a 81 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
554. Dominteni Tumuli 5 Arheol. N
555. Drochia II Aşezare Eneolitic Arheol. N
556. Drochia III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
557. Drochia IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.II–IV
148

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
Sec.XVI–XVII
558. Drochia V Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
559. Drochia VI Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
560. Drochia VII Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.X–XII
Sec.XVI–XVII
561. Drochia VIII Aşezare Eneolitic Arheol. N
Epoca bronzului
Sec.X–XII
562. Drochia Biserica de lemn 1872 Arhit. N
„Adormirea Maicii
Domnului”
563. Drochia Cimitir Sec.I–IV Arheol. N
564. Drochia Masa pomenirii Sec.XIX Artă N
565. Drochia Monument în memoria 1974 Ist. L
a 32 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
566. Drochia Tumuli 8 Arheol. N
567. Gribova Biserica „Sf.Nicolae” 1872 Arhit. L
568. Gribova Complexul memorial 1983 Ist. N
„Nicolae Gribov” Artă
569. Gribova Complexul de clădiri 1913 Ist. N
ale spitalului Zemstvei Arhit.
570. Gribova Monument în memoria Ist. L
a 107 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
571. Gribova Tumuli 10 Arheol. N
572. Hăsnăşenii Aşezare Eneolitic Arheol. N
Mari I Sec.II–IV
573. Hăsnăşenii Aşezare Eneolitic Arheol. N
Mari III
574. Hăsnăşenii Mari Biserica „Naşterea 1874 Arhit. L
Maicii Domnului”
575. Hăsnăşenii Mari Monument în memoria 1980 Ist. L
a 32 ostaşi consateni
căzuţi în 1941–1945
576. Hăsnăşenii Mari Tumuli 8 Arheol. N
577. Hăsnăşenii Noi Aşezare Eneolitic Arheol. N
578. Hăsnăşenii Noi Monument în memoria 1973 Ist. L
a 17 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
579. Holoşniţa Nouă Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
580. Holoşniţa Nouă Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
149

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
581. Holoşniţa Nouă Tumul Arheol. N
582. Iliciovca Tumul Arheol. N
583. Lazo Monument în memoria 1970 Ist. L
a 18 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
584. Lazo Tumuli 4 Arheol. N
585. Măcăreuca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
586. Măcăreuca Biserica de lemn Încep.sec.XIX Arhit. N
„Adormirea Maicii
Domnului”
587. Măcăreuca Biserică de piatră Anii 30 Arhit. L
sec.XX
588. Măcăreuca Monument în memoria 1972 Ist. L
a 25 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
589. Măcăreuca Tumuli 2 Arheol. N
590. Miciurin Conac cu parc Mijl.sec.XIX Arhit. N
591. Miciurin Biserica Anii 30 Arhit. L
„Acoperemîntul Maicii
Domnului”
592. Miciurin Monument în memoria 1972 Ist. L
a 50 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
593. Miciurin Tumuli 7 Arheol. N
594. Moara de Piatră Biserica „Adormirea Sec.XIX Arhit. L
Maicii Domnului”
595. Moara de Piatră Monument în memoria 1970 Ist. L
a 42 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
596. Moara de Piatră Tumuli 5 Arheol. N
597. Nicoreni I Aşezare Eneolitic Arheol. N
598. Nicoreni Biserica „Sf.Treime” 1877 Arhit. L
599. Nicoreni Monument în memoria 1975 Ist. L
a 35 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
600. Nicoreni Tumuli 5 Arheol. N
601. Ochiul Alb Biserica „Sf.Ştefan” 1854 Arhit. L
602. Ochiul Alb Casa în care s-a născut Încep.sec.XIX Ist. N
N.A.Testemiţeanu
603. Ochiul Alb Monument în memoria 1980 Ist. L
a 67 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
604. Ochiul Alb Tumuli 4 Arheol. N
150

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
605. Palanca Biserica „Sf.Treime” Sec.XIX Arhit. L
606. Pervomaiscoe Monument în memoria 1969 Ist. L
a 60 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
607. Pervomaiscoe Tumuli 3 Arheol. N
608. Petreni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
609. Petreni Biserica „Naşterea 1914 Arhit. L
Maicii Domnului”
610. Petreni Monument în memoria 1975 Ist. L
a 72 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
611. Petreni Tumuli 2 Arheol. N
612. Popeştii de Jos I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
613. Popeştii de Jos II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
614. Popeştii de Jos III Aşezare Eneolitic Arheol. N
615. Popeştii de Jos IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
616. Popeştii de Jos Biserica „Naşterea 1856 Arhit. L
Maicii Domnului”
617. Popeştii de Jos Monument în memoria 1970 Ist. L
a 88 consăteni ostaşi
căzuţi în 1941–1945
618. Popeştii de Jos Tumuli 16 Arheol. N
619. Popeştii Noi Monument în memoria Ist. L
ostaşilor consăteni
căzuţi în 1941–1945
620. Popeştii Noi Tumul Arheol. N
621. Popeştii de Sus Biserica „Naşterea 1914 Arhit. L
Maicii Domnului”
622. Popeştii de Sus Sculptură populară Sf.sec.XIX–jum.I Artă L
sec.XX
623. Sofia Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
624. Sofia I Aşezare Eneolitic Arheol. N
625. Sofia II Aşezare Eneolitic Arheol. N
Epoca bronzului
626. Sofia III Aşezare Eneolitic Arheol. N
627. Sofia IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
628. Sofia V Aşezare Eneolitic Arheol. N
629. Sofia VI Aşezare Eneolitic Arheol. N
630. Sofia Biserica „Sf.Treime” 1876 Arhit. L
631. Sofia Conacul Hasnaş Jum.II Arhit. N
sec.XIX
632. Sofia Monument în memoria 1972 Ist. L
a 109 ostaşi consăteni
151

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
căzuţi în 1941–1945
633. Sofia Monument în memoria 1992 Ist. L
victimelor foametei.
1946–1947
634. Sofia Tumuli 9 Arheol. N
635. Sofia Semn comemorativ 1973 Ist. L
„150 de ani de la
fondarea localităţii”
636. Şalvirii Noi Aşezare Eneolitic Arheol. N
637. Şalvirii Noi Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
638. Şalvirii Noi Biserica „Adormirea 1930 Arhit. N
Maicii Domnului”
639. Şalvirii Noi Tumuli 5 Arheol. N
640. Şuri I Aşezare Eneolitic Arheol. N
641. Şuri II Aşezare Eneolitic Arheol. N
642. Şuri III Aşezare Eneolitic Arheol. N
643. Şuri Biserica „Naşterea 1882 Arhit. N
Maicii Domnului”
644. Şuri Monument în memoria 1977 Ist. N
ostaşilor consăteni
căzuţi în 1941–1945
645. Şuri Sculptură populară Sec.XIX–XX Artă L
646. Şuri Tumuli 2 Arheol. N
647. Ţarigrad Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
648. Ţarigrad Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
649. Ţarigrad I Aşezare Eneolitic Arheol. N
650. Ţarigrad II Aşezare Eneolitic Arheol. N
651. Ţarigrad III Aşezare Eneolitic Arheol. N
652. Ţarigrad IV Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
653. Ţarigrad Biserica „Sf.Alexandr 1882 Arhit. L
Nevski”
654. Ţarigrad Casa memorială Boris 1964 Ist. N
Glavan (1920–1940)
655. Ţarigrad Monument în memoria 1975 Ist. L
a 74 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
656. Ţarigrad Monument lui Boris 1970 Artă N
Glavan
657. Ţarigrad Tumuli 2 Arheol. N
658. Zguriţa Biserica de lemn 1881 Arhit. N
„Sf.Arhanghel Mihail”
659. Zguriţa Monument în memoria 1981 Ist. L
a 112 ostaşi consăteni Artă
152

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
căzuţi în 1941–1945
660. Zguriţa Mormînt comun al 1944 Ist. L
ostaşilor căzuţi în
război
661. Zguriţa Tumuli 4 Arheol. N
RAIONUL EDINEŢ
662. Edineţ I Aşezare Eneolitic Arheol. N
663. Edineţ II Aşezare Eneolitic Arheol. N
664. Edineţ III Aşezare Eneolitic Arheol. N
665. Edineţ IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
666. Edineţ Clădirea fostului spital 1910 Arhit. N
particular
667. Edineţ Biserica „Sf.Vasile cel 1870 Arhit. L
Mare”
668. Edineţ Memorialul gloriei 1980 Ist. N
militare la mormîntul
ostaşilor căzuţi în 1944
şi în memoria
a 199 ostaşi consăteni
669. Edineţ Mormînt comun al 1941 Ist. L
victimelor
holocaustului
670. Edineţ Mormînt comun al 1944 Ist. L
ostaşilor căzuţi în
război
671. Edineţ Tumuli 4 Arheol. N
672. Cupcini Biserica „Sf.Treime” 1925 Arhit. L
673. Cupcini Monument în memoria 1967 Ist. L
a 15 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
674. Cupcini Tumuli 13 Arheol. N
675. Alexăndreni Aşezare Eneolitic Arheol. N
676. Alexăndreni I Aşezare Eneolitic Arheol. N
677. Alexăndreni Biserica de lemn 1870 Arhit. N
„Sf.Arhanghel Mihail”
678. Alexăndreni Casa scriitorului Încep.sec.XX Ist. N
Valentin Roşca
679. Alexăndreni Monument în memoria 1977 Ist. L
a 38 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
680. Alexăndreni Tumuli 4 Arheol. N
681. Alexeevca Biserica „Sf.Nicolae” Sec.XIX Arhit. L
682. Alexeevca Monument în memoria 1967 Ist. L
153

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
a 13 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
683. Alexeevca Mormînt aviatorului 1941 Ist. L
căzut în război
684. Alexeevca Tumuli 12 Arheol. N
685. Bădragii Noi Aşezare Eneolitic Arheol. N
686. Bădragii Noi I Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
687. Bădragii Noi II Aşezare Eneolitic Arheol. N
688. Bădragii Noi II Aşezare Eneolitic Arheol. N
Epoca bronzului
Sec.II–IV
Sec.XVI–XVII
689. Bădragii Noi I Staţiune Paleolitic Arheol. N
690. Bădragii Noi II Staţiune Paleolitic Arheol. N
691. Bădragii Noi Tumuli 8 Arheol. N
692. Bădragii Vechi I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
693. Bădragii Vechi I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Sec.XVI–XVII
694. Bădragii Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Vechi II
695. Bădragii Aşezare Eneolitic Arheol. N
Vechi III
696. Bădragii Aşezare Eneolitic Arheol. N
Vechi X
697. Bădragii Vechi Biserica „Sf.Gheorghe” 1823 Arhit. L
698. Bădragii Cetăţuie Eneolitic Arheol. N
Vechi IX
699. Bădragii Vechi Mormîntul ostaşului 1944 Ist. L
căzut în război
700. Bădragii Vechi Monument în memoria 1980 Ist. L
ostaşilor consăteni
căzuţi în 1941–1945
701. Bădragii Vechi Tumuli 9 Arheol. N
702. Bleşteni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
703. Bleşteni Aşezare Eneolitic Arheol. N
704. Bleşteni Biserica „Sf.Treime” 1830 Arhit. L
705. Bleşteni Monument la mormîntul 1969 Ist. L
ostaşilor căzuţi în 1944
şi în memoria ostaşilor
consăteni căzuţi
în 1941–1945
706. Bleşteni Mormîntul poves- 1960 Ist. N
titorului popular Trifan
154

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
Baltă (1876–1960)
707. Bleşteni Tumuli 4 Arheol. N
708. Brătuşeni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
709. Brătuşeni I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
710. Brătuşeni Biserica „Sf.Apostoli 1873 Arhit. L
Petru şi Pavel”
711. Brătuşeni Monument la mormîntul 1975 Ist. L
a 9 ostaşi şi în memoria
a 49 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
712. Brătuşenii Noi Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.VI–VII
713. Bratuşenii Noi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
714. Brătuşenii Noi Monument în memoria a 1975 Ist. L
8 ostaşi consăteni căzuţi
în 1941–1945
715. Brătuşenii Noi Tumuli 3 Arheol. N
716. Brînzeni Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.II–IV
817. Brînzeni I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Sec.XV–XVI
818. Brînzeni II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
819. Brînzeni IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
820. Brînzeni VIII Aşezare Paleolitic Arheol. N
Eneolitic
Sec.I–II
821. Brînzeni Aşezare Eneolitic Arheol. N
822. Brînzeni X Aşezare Eneolitic Arheol. N
823. Brînzeni XVIII Aşezare Eneolitic Arheol. N
824. Brînzeni Biserica de lemn Sec.XIX Arhit. N
„Sf.Arhanghel Mihail”
825. Brînzeni III Cetăţuie Eneolitic Arheol. N
826. Brînzeni Conacul cu parc al lui Jum.II Arhit. N
V.Stroescu sec.XIX
827. Brînzeni Moară de apă Sf.sec.XIX Ist. N
Arhit.
828. Brînzeni Monument în memoria Ist. L
a 121 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
829. Brînzeni Necropola „Ţiganca” Epoca bronzului Arheol. N
830. Brînzeni Staţiune Paleolitic Arheol. N
831. Brînzeni I Staţiune Paleolitic Arheol. N
832. Brînzeni II Staţiune Paleolitic Arheol. N
155

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
833. Brînzeni III Staţiune Paleolitic Arheol. N
834. Brînzeni IV Staţiune Paleolitic Arheol. N
835. Brînzeni VI Staţiune Paleolitic Arheol. N
836. Brînzeni VII Staţiune Paleolitic Arheol. N
837. Brînzeni VIII Staţiune Paleolitic Arheol. N
838. Brînzeni IX Staţiune Paleolitic Arheol. N
839. Brînzeni X Staţiune Paleolitic Arheol. N
840. Brînzeni IV Staţiune Paleolitic Arheol. N
841. Brînzeni XV Staţiune Paleolitic Arheol. N
842. Brînzeni XVI Staţiune Paleolitic Arheol. N
843. Brînzeni Tumuli 23 Arheol. N
844. Burlăneşti I Aşezare Eneolitic Arheol. N
845. Burlăneşti II Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.II–IV
846. Burlăneşti Biserica de lemn 1868 Arheol. N
„Sf.Arhanghel Mihail”
847. Burlăneşti Monument în memoria a 1979 Ist. L
89 ostaşi consăteni căzuţi
în 1941–1945
848. Burlăneşti Mormînt ostaşului căzut 1944 Ist. L
în război. În parc
849. Burlăneşti Mozaic. Faţada Casei Anii 60 Artă L
de Cultură sec.XX
850. Burlăneşti Necropolă Epoca bronzului Arheol. N
851. Burlăneşti I Staţiune Paleolitic Arheol. N
852. Burlăneşti Tumuli 2 Arheol. N
853. Buzdugeni Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
854. Buzdugeni VI Aşezare Eneolitic Arheol. N
856. Buzdugeni VII Aşezare Eneolitic Arheol. N
857. Buzdugeni Monument în memoria 1968 Ist. L
a 22 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
858. Buzdugeni II Staţiune Paleolitic Arheol. N
859. Buzdugeni III Staţiune Paleolitic Arheol. N
860. Buzdugeni Tumuli 7 Arheol. N
861. Chetroşica Nouă Biserica „Sf.Nicolae” 1872 Arhit. L
862. Chetroşica Nouă Monument în memoria 1982 Ist. L
a 36 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
863. Chetroşica Nouă Tumuli 9 Arheol. N
864. Chetroşica Aşezare Eneolitic Arheol. N
Veche
865. Chiurt Moară de apă Sf.sec.XIX Arhit. N
156

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
866. Chiurt Monument în memoria 1977 Ist. L
a 29 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
867. Chiurt Tumuli 7 Arheol. N
868. Constantinovca Monument în memoria 1967 Ist. L
a 43 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
869. Corpaci I Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.II–IV
870. Corpaci I Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
871. Corpaci I Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
872. Corpaci II Aşezare Sec.XV–XVII Arheol. N
873. Corpaci II Aşezare Eneolitic Arheol. N
874. Corpaci II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
875. Corpaci IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
877. Corpaci–staţia Aşezare Paleolitic Arheol. N
electrică I Sec.II–IV
Sec.X–XI
Sec.XVI–XVII
878. Corpaci Biserica „Sf.Nicolae” 1873 Arhit. L
879. Corpaci Monument în memoria 1968 Ist. L
a 36 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
880. Corpaci Monument la 1968 Ist. L
mormîntul ostaşilor
căzuţi în război în
1944
881. Corpaci Staţiune Paleolitic Arheol. N
882. Corpaci – Mîs Staţiune Paleolitic Arheol. N
Eneolitic
883. Corpaci Tumuli 20 Arheol. N

884. Cotul Frumos Tumuli 3 Arheol. N


885. Cuconeştii Noi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
886. Cuconeştii Noi Monument la 1963 Ist. L
mormîntul ostaşului
căzut în 1941 şi în
memoria a 63 ostaşi
consăteni căzuţi
în 1941–1945
887. Cuconeştii Noi Tumuli 6 Arheol. N
888. Cuconeştii Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Vechi Sec.VIII–IX
157

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
Sec.XVI–XVII
889. Cuconeştii Vechi Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N

890. Cuconeştii Aşezare Sec.II–IV Arheol. N


Vechi I
891. Cuconeştii Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Vechi II
892. Cuconeştii Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Vechi II Eneolitic
893. Cuconeştii Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Vechi III
894. Cuconeştii Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Vechi IV
895. Cuconeştii Cetăţuie Eneolitic Arheol. N
Vechi
896. Cuconeştii Biserica „Adormirea 1922 Arhit. L
Vechi Maicii Domnului”
897. Cuconeştii Vechi Staţiune Paleolitic Arheol. N
– Harasca
898. Cuconeştii Staţiune Paleolitic Arheol. N
Vechi II
899. Cuconeştii Staţiune Mezolitic Arheol. N
Vechi – Harasca
900. Cuconeştii Staţiune Paleolitic Arheol. N
Vechi IV
901. Cuconeştii Tumuli 9 Arheol. N
Vechi
902. Feteşti I Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
903. Feteşti II Aşezare Eneolitic Arheol. N
Epoca bronzului
Sec.II–IV
904. Feteşti III Aşezare Eneolitic Arheol. N
905. Feteşti IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
Epoca bronzului
906. Feteşti V Aşezare Eneolitic Arheol. N
907. Feteşti VI Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.III–IV
908. Feteşti VII Aşezare Eneolitic Arheol. N
909. Feteşti Complexul fostei Încep.sec.XX Ist. L
herghelii Arhit.
910. Feteşti Monument în memoria 1979 Ist. L
a 30 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
158

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
911. Feteşti Tumuli 8 Arheol. N
912. Fîntîna Albă Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
913. Fîntîna Albă Biserica Sec.XIX Arhit. L
„Acoperemîntul Maicii
Domnului”
914. Fîntîna Albă Tumuli 4 Arheol. N
915. Gaşpar Biserica „Sf.Arhanghel Sec.XIX Arhit. L
Mihail”
916. Gaşpar Monument în memoria 1975 Ist. L
a 71 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
917. Gaşpar Tumuli 3 Arheol. N
918. Goleni Aşezare Sec.IV Arheol. N
919. Goleni Biserica „Sf.Nicolae” Sec.XIX Arhit. N
920. Goleni Monument în memoria 1975 Ist. L
a 71 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
921. Goleni Tumuli 10 Arheol. N
922. Gordineşti I Aşezare Sec.IV Arheol. N
923. Gordineşti Biserica „Sf.Arhanghel 1861 Arhit. L
Mihail”
924. Gordineşti II Cetăţuie Eneolitic Arheol. N
925. Gordineşti Monument în memoria 1973 Ist. L
a 106 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
926. Gordineşti III Necropolă Eneolitic Arheol. N
927. Gordineşti Sculptură populară Încep.sec.XX Artă N
928. Gordineşti I Staţiune Paleolitic Arheol. N
929. Gordineşti Tumuli 4 Arheol. N
930. Hancăuţi I Aşezare Eneolitic Arheol. N
931. Hancăuţi II Aşezare Eneolitic Arheol. N
932. Hancăuţi III Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
933. Hancăuţi IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
934. Hancăuţi V Aşezare Mezolitic Arheol. N
Neolitic
Eneolitic
Sec.III–IV
935. Hancăuţi VI Aşezare Eneolitic Arheol. N
936. Hancăuţi VII Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
937. Hancăuţi VIII Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
938. Hancăuţi IX Aşezare Eneolitic Arheol. N
159

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
939. Hancăuţi Biserica de lemn Sf.sec.XIX Arhit. N
„Sf.Arhanghel Mihail”
940. Hancăuţi Monument în memoria 1975 Ist. N
a 37 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
941. Hancăuţi X Necropolă Sec.III–IV Arheol. N
942. Hancăuţi Tumuli 10 Arheol. N
943. Heredeuca II Aşezare Eneolitic Arheol. N
944. Heredeuca III Staţiune Paleolitic Arheol. N
945. Heredeuca Tumuli 3 Arheol. N
946. Hlinaia Biserica de lemn 1858 Arhit. N
„Sf.Nicolae”
947. Hlinaia Monument în memoria 1980 Ist. L
a 28 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
948. Hlinaia Tumuli 2 Arheol. N
949. Lopatnic Aşezare Sec.XIV–XVII Arheol. N
950. Lopatnic I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
951. Lopatnic I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Sec.XVII
952. Lopatnic II Aşezare Sec.XVI–XVIII Arheol. N
953. Lopatnic II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
954. Lopatnic III Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.II–IV
Sec.XVI–XVIII
955. Lopatnic III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
956. Lopatnic VI Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
957. Lopatnic VIII Aşezare Eneolitic Arheol. N
958. Lopatnic X Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
959. Lopatnic X Aşezare Sec.XV–XVII Arheol. N
960. Lopatnic Monument în memoria 1967 Ist. L
a 72 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
961. Lopatnic Staţiune Paleolitic Arheol. N
962. Lopatnic IV Staţiune Paleolitic Arheol. N
Mezolitic
963. Lopatnic IV Staţiune Paleolitic Arheol. N
964. Lopatnic Tumuli 5 Arheol. N
965. Oneşti Biserica „Sf.Arhanghel Sec.XIX Arhit. L
Mihail”
966. Oneşti Tumuli 2 Arheol. N
967. Parcova Biserica „Sf.Arhanghel 1916 Arhit. L
Mihail”
160

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
968. Parcova Monument în memoria 1970 Ist. L
a 46 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
969. Parcova Monument lui Mihai 1992 Artă L
Eminescu
970. Parcova Semn comemorativ în 1987 Ist. L
cinstea fondării satului
971. Parcova Tumuli 11 Arheol. N
972. Poiana Conacul cu parc al lui Sec.XIX Arhit. N
Cantacuzino
973. Poiana Monument în memoria 1975 Ist. L
a 35 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
974. Rotunda Biserica de lemn 1831 (reconstruc- Arhit. L
„Sf.Arhanghel Mihail” ţie 1991)
975. Rotunda Monument în memoria 1973 Ist. L
a 40 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
976. Rotunda Tumul Arheol. N
977. Ruseni Aşezare Eneolitic Arheol. N
978. Ruseni I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
979. Ruseni I Aşezare Eneolitic Arheol. N
980. Ruseni II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
981. Ruseni III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
982. Ruseni IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
983. Ruseni IV Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
984. Ruseni Conac Sec.XIX Arhit. N
985. Ruseni Monument în memoria 1980 Ist. L
a 84 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
986. Ruseni Tumuli 14 Arheol. N
987. Slobodca Tumul Arheol. N
988. Stolniceni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
989. Stolniceni Aşezare Sec.XVIII–IX Arheol. N
990. Stolniceni Biserica de lemn 1885 Arhit. N
„Acoperemîntul Maicii
Domnului”
991. Stolniceni Monument în memoria 1979 Ist. L
a 113 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
992. Stolniceni Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi în
război (1914–1918)
161

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
993. Stolniceni Mormîntul ostaşului 1944 Ist. L
căzut în război
994. Stolniceni Spital cu parc Încep.sec.XX Arhit. N
dendrologic
995. Stolniceni Tumuli 15 Arheol. N
996. Şofrîncani I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
997. Şofrîncani II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
998. Şofrîncani Biserica „Sf.Gheorghe” 1897 Arhit. N
999. Şofrîncani Oloiniţă şi moara de 1876 Ist. N
aburi Arhit.
1000. Şofrîncani Conacul lui Stremiadi Anii 70 Arhit. N
sec.XX
1001. Şofrîncani Monument în memoria 1977 Ist. L
a 43 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1002. Şofrîncani Tumuli 8 Arheol. N
1003. Terebna I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1004. Terebna Biserica de lemn 1885 Arhit. N
„Sf.Nicolae”
1005. Terebna Monument în memoria 1970 Ist. L
a 50 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1006. Terebna Tumuli 3 Arheol. N
1007. Tîrnova Aşezare Eneolitic Arheol. N
1008. Tîrnova Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1009. Tîrnova Biserica „Sf.Treime” Sf.sec.XVIII Arhit. N
1010. Tîrnova Monument în memoria 1969 Ist. L
a 65 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1011. Tîrnova Tumuli 2 Arheol. N
1012. Trinca Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
1013. Trinca IV Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1014. Trinca Biserica „Sf.Arhanghel Sec.XIX Arhit. L
Mihail”
1015. Trinca Cetăţuie Eneolitic Arheol. N
1016. Trinca Monument în memoria 1967 Ist. L
a 90 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1017. Trinca Mormînt comun 1944 Ist. L
a 2 ostaşi
1018. Trinca Mormîntul ostaşului 1944 Ist. L
căzut în război
162

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
1019. Trinca V Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
1020. Trinca I Staţiune Paleolitic Arheol. N
Mezolitic
1021. Trinca II Staţiune Paleolitic Arheol. N
1022 Trinca III Staţiune Paleolitic Arheol. N
1023. Trinca Tumuli 2 Arheol. N
1024. Viişoara I Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
1025. Viişoara III Aşezare Sec.XV–XVII Arheol. N
1026. Viişoara Monument în memoria 1967 Ist. L
ostaşilor consăteni
căzuţi în 1941–1945
1027. Viişoara I Staţiune Paleolitic Arheol. N
1028. Viişoara II Staţiune Paleolitic Arheol. N
1029. Viişoara Tumuli 14 Arheol. N
1030. Volodeni I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1031. Volodeni III Aşezare Eneolitic Arheol. N
1032. Volodeni – Aşezare Eneolitic Arheol. N
grădină Epoca bronzului
Sec.II–IV
1033. Volodeni Biserica „Sf.Treime” 1830 Arhit. N
1034. Volodeni I Staţiune Paleolitic Arheol. N
1035. Volodeni Masa pomenirii Sf.sec.XIX Artă N
1036. Volodeni II Staţiune Paleolitic Arheol. N
1037. Volodeni III Staţiune Paleolitic Arheol. N
1038. Volodeni IV Staţiune Paleolitic Arheol. N
1039. Volodeni V Staţiune Paleolitic Arheol. N
1040. Zăbriceni I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1041. Zăbriceni Monument în memoria 1968 Ist. L
a 47 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
RAIONUL FĂLEŞTI
1042. Făleşti I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1043. Făleşti II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1044. Făleşti Biserica Sec.XIX Arhit. L
1045. Făleşti Complexul gloriei 1969 Ist. N
militare (1941–1945) Artă
1046. Făleşti Monument lui 1992 Artă L
Mihai Eminescu
1047. Făleşti Monument 1982 Ist. L
comemorativ de război
(1941–1945)
1048. Făleşti Monument la mormîntul Ist. L
comun a cca 400 ostaşi
163

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
căzuţi în 1944
1049. Făleşti Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
1050. Făleşti Mormîntul comun a 1944 Ist. N
1789 ostaşi
1051. Făleşti Monument în memoria 1969 Ist. L
a 2075 pămînteni căzuţi
în război (1941–1945)
1052. Făleşti Mormîntul ostaşului 1944 Ist. L
1053. Făleşti Mormînt comun 1944 Ist. L
a cca 400 ostaşi. La
cimitir
1054. Făleşti, Pavaj de granit Încep.sec.XX Arhit. L
str.Indepen-
denţei
1055. Făleşti Şcoală primară 1890 Arhit. N
1056. Făleşti Şcoală Anii 30 Arhit. N
sec.XX
1057. Făleşti Tumuli 9 Arheol. N
1058. Albineţul Nou Tumuli 5 Arheol. N
1059. Albineţul Vechi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1060. Albineţul Aşezare Sec.XVII Arheol. N
Vechi I
1061. Albineţul Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Vechi I
1062. Albineţul Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Vechi II
1063. Albineţul Vechi Biserică de lemn Sec.XIX Arhit. L
1064. Albineţul Vechi Monument în memoria 1976 Ist. L
a 109 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1065. Albineţul Vechi Tumuli 8 Arheol. N
1066. Beleuţi Mormîntul ostaşului 1941 Ist. L
căzut în război
1067. Bocani Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1068. Bocani Mormîntul ostaşului 1944 Ist. L
căzut în război
1069. Bocani Necropolă Sec.I–II Arheol. N
1070. Bocani Tumuli 2 Arheol. N
1071. Burghelea I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1072. Burghelea II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1074. Burghelea III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1075. Burghelea IV Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1076. Burghelea V Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
164

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
1077. Burghelea VI Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1078. Burghelea VII Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1079. Burghelea Biserica de lemn 1830 Arhit. N
„Sf.Ioan Botezătorul”
1080. Burghelea Mormînt comun 1944 Ist. L
a 2 ostaşi
1081. Catranîc Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1082. Catranîc II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1083. Catranîc Biserica „Sf.Gheorghe” 1884 Arhit. L
1084. Catranîc Monument în memoria 1967 Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1085. Catranîc Tumuli 3 Arheol. N
1086. Călineşti I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1087. Călineşti I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1088. Călineşti II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1089. Călineşti Biserica „Sf.Nicolae” 1885 Arhit. L
1090. Călineşti Monument în memoria 1975 Ist. L
a 141 consăteni ostaşi
căzuţi în 1941–1945
1091. Călugăr Monument în memoria 1970 Ist. L
a 51 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1092. Călugăr Tumuli 3 Arheol. N
1093. Chetriş I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1094. Chetriş II Aşezare Eneolitic Arheol. N
1095. Chetriş III Aşezare Eneolitic Arheol. N
1096. Chetriş Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
1097. Ciolacu Nou Mormînt comun a 1944 Ist. L
3 ostaşi
1098. Ciolacu Nou Tumuli 2 Arheol. N
1099. Ciolacu Vechi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1100. Ciolacu Vechi Monument în memoria 1969 Ist. L
a 30 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1101. Ciuluc Tumuli 4 Arheol. N
1102. Comarovca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1103. Cuzmenii Vechi Tumuli 4 Arheol. N
1104. Doltu Tumuli 2 Arheol. N
1105. Drujineni Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
1106. Drujineni Biserica „Toţi Sfinţii” 1831 Arhit. N
1107. Drujineni Tumul Arheol. N
165

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
1108. Egorovca I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1109. Egorovca II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1110. Egorovca Monument în memoria 1975 Ist. L
a 26 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1111. Ilenuţa Biserica „Sf.Dumitru” Sec.XIX Arhit. L
1112. Făgădău Monument în memoria 1974 Ist. L
a 15 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1113. Făgădău Tumul Arheol. N
1114. Făleştii Noi Monument în memoria 1970 Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1115. Frumuşica Tumuli 2 Arheol. N
1116. Glinjeni Biserica „Adormirea Sf.sec.XVIII Arhit. N
Maicii Domnului”
1117. Glinjeni Monument în memoria 1990 Ist. L
ostaşilor consăteni
căzuţi în 1941–1945
1118. Glinjeni Tumuli 5 Arheol. N
1119. Hiliuţi II Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
1120. Hiliuţi III Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
1121. Hiliuţi Biserica „Adormirea 1830 Arhit. L
Maicii Domnului”
1122. Hiliuţi Monument în memoria Ist. L
a 29 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1123. Hiliuţi Tumuli 5 Arheol. N
1124. Hitreşti Monument lui 1985 Ist. L
G.G.Leadov şi
în memoria
a 21 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1125. Hitreşti Tumuli 2 Arheol. N
1126. Hînceşti Tumuli 3 Arheol. N
1127. Horeşti Biserica „Sf.Mihail” Sec.XVIII Arhit. N
(depozitată pentru
Muzeul Satului)
1128. Hrubna Nouă Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
1129. Hrubna Nouă II Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
1130. Hrubna Nouă III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
166

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
1131. Hrubna Nouă IV Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
1132. Işcălău Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1133. Işcălău I Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
1134. Işcălău Monument în memoria 1987 Ist. L
a 13 consăteni căzuţi în
1941–1945
1135. Işcălău Monument în memoria 1983 Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1136. Işcălău Mormîntul ostaşului 1944 Ist. L
căzut în război
1137. Işcălău Tumuli 2 Arheol. N
1138. Ivanovca Tumul Arheol. N
1149. Izvoare Biserica „Sf.Dumitru” 1909 Arhit. L
1150. Logofteni I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1151. Logofteni Monument în memoria 1970 Ist. L
a 44 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1152. Logofteni Mormîntul ostaşului 1941 Ist. L
căzut în război.
La cimitir
1153. Logofteni Tumuli 10 Arheol. N
1154. Măgura – Aşezare Eneolitic Arheol. N
Slobozia
1155. Măgura Monument în memoria 1969 Ist. L
a 30 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1156. Măgura Tumul Arheol. N
1157. Mărăndeni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1158. Mărăndeni Biserica „Sf.Nicolae” 1879 Arhit. L
1159. Mărăndeni Monument în memoria a 1970 Ist. L
63 ostaşi consăteni căzuţi
în 1941–1945
1160. Mărăndeni Tumuli 4 Arheol. N
1161. Moldoveanca I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1162. Moldoveanca II Aşezare Eneolitic Arheol. N
1163. Moldoveanca – Aşezare Neolitic Arheol. N
Sovhoz II
1164. Moldoveanca – Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sovhoz II
1165. Natalievca Monument în memoria 1967 Ist. L
167

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
a 85 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1166. Natalievca Morminte a 7 ostaşi 1944 Ist. L
căzuţi în război
1167. Natalievca Mormîntul ostaşului 1941 Ist. L
căzut în război
1168. Natalievca Tumul Arheol. N
1169. Năvîrneţ I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1170. Năvîrneţ I Aşezare Sec.XVII Arheol. N
1171. Năvîrneţ II Aşezare Sec.XVII–XVIII Arheol. N
1172. Năvîrneţ III Aşezare Sec.XVII–XVIII Arheol. N
1173. Năvîrneţ IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
1174. Năvîrneţ V Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
1175. Năvîrneţ II Aşezare Neolitic Arheol. N
Eneolitic
Epoca bronzului
1176. Năvîrneţ Biserica „Sf.Nicolae” 1812 Arheol. N
cu clopotniţa Anii 30
sec.XX
1177. Năvîrneţ Tumuli 5 Arheol. N
1178. Obreja Nouă Mormîntul ostaşului 1941 Ist. L
căzut în război. La
cimitirul vechi
1179. Obreja Nouă Mormîntul ostaşului 1944 Ist. L
căzut în război. În
centru
1180. Obreja Nouă Mormîntul ostaşului 1944 Ist. L
căzut în război. La
cimitir
1181. Obreja Nouă Tumuli 6 Arheol. N
1182. Obreja Veche I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1183. Obreja Veche II Aşezare Eneolitic Arheol. N
1184 Obreja Veche III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1185. Obreja Veche Biserica „Sf.Împăraţi 1864 Arhit. L
Constantin şi Elena”
1186. Obreja Veche Cetăţuie Datare Arheol. N
neidentificată
1187. Obreja Veche Monument în memoria 1965 Ist. L
a 103 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1188. Obreja Veche Tumuli 6 Arheol. N
1189. Pervomaisc Tumuli 2 Arheol. N
1190. Pietrosu Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
168

Nr.de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
1191. Pietrosu Biserica „Sf.Nicolae” 1867 Arhit. L
1192. Pietrosu Monument în memoria 1962 Ist. L
a 73 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1193. Pietrosu Mormîntul comun 1944 Ist. L
a 2 ostaşi
1194. Pietrosu Mormîntul comun 1944 Ist. L
a 4 ostaşi

1195. Pietrosul Nou Cetăţuie Arheol. N


1196. Pînzăreni Monument în memoria Ist. L
ostaşilor consăteni
căzuţi în 1941–1945
1197. Pînzăreni Tumuli 4 Arheol. N
1198. Pîrliţa Biserica „Sf.Arhanghel 1881 Arhit. L
Mihail”
1199. Pîrliţa Monument în memoria 1956 Ist. L
a 50 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1200. Pîrliţa Tumuli 6 Arheol. N
1201. Pocrovca Tumul Arheol. N
1202. Pompa Mormîntul ostaşului 1941 Ist. L
căzut în război
1203. Pompa Monument în memoria 1973 Ist. L
a 39 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1204. Pompa Tumuli 4 Arheol. N
1205. Popovca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1206. Popovca Biserica de lemn 1917 Arhit. N
„Sf.Nicolae”
1207. Popovca Monument în memoria 1987 Ist. L
ostaşilor consăteni
căzuţi în 1941–1945
1208. Popovca Mormîntul ostaşului 1944 Ist. L
căzut în război. La
cimitir
1209. Popovca Tumuli 5 Arheol. N
1210. Pruteni Monument în memoria 1967 Ist. L
a 41 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1211. Rediul de Jos Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1212. Rediul de Sus Tumul Arheol. N
1213. Răuţel Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
169

1214. Răuţel Biserica „Naşterea Sec.XIX Arhit. L


Maicii Domnului”
1215. Răuţel Monument la 1969 Ist. L
mormîntul a 94 ostaşi
căzuţi în 1944 şi în
memoria consătenilor
căzuţi în 1941–1945
1216. Răuţel Tumuli 2 Arheol. N
1217. Risipeni Cimitir Sec.II–IV Arheol. N
1218. Risipeni Monument la 1980 Ist. L
mormîntul a 93 ostaşi
căzuţi în 1944
1219. Sărata Nouă Monument în memoria 1981 Ist. L
a 29 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1220. Sărata Nouă Tumuli 3
1221. Sărata Veche Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1222. Sărata Veche Biserica „Sf.Arhanghel 1899 Arhit. L
Mihail”
1223. Sărata Veche Tumul Arheol. N
1224. Scumpia Biserica „Sf.Arhanghel 1774 Arhit. N
Mihail”
1225. Scumpia Monument în memoria 1982 Ist. L
a 63 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1226. Scumpia Tumuli 7 Arheol. N
1227. Socii Noi Monument în memoria 1967 Ist. L
a 31 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1228. Socii Noi Tumuli 4 Arheol. N
1229. Suvorovca Monument la 1975 Ist. L
mormîntul a 2 ostaşi
căzuţi în 1941
1230. Suvorovca Tumuli 2 Arheol. N
1231. Taxobeni Biserica „Sf.Nicolae” Sec.XIX Arhit. L

1232. Taxobeni Monument la 1985 Ist. L


mormîntul comun a cca
900 ostaşi căzuţi în
1944
1233. Taxobeni Staţiune Mezolitic Arheol. N
Sec.XV–XVIII
1234. Ţapoc Tumuli 4 Arheol. N
1235. Valea Rusului Biserica „Adormirea 1912 Arhit. L
Maicii Domnului”
1236. Valea Rusului Monument la 1986 Ist. L
170

mormîntul a 3 ostaşi şi
în memoria
consătenilor căzuţi în
1944
RAIONUL FLOREŞTI
1237. Floreşti Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1239. Floreşti I Aşezare Paleolitic Arheol. N
1240. Floreşti II Aşezare Eneolitic Arheol. N
1241. Floreşti III Aşezare Eneolitic Arheol. N
1242. Floreşti IV Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1243. Floreşti V Aşezare Eneolitic Arheol. N
1244. Floreşti V Aşezare Sec.IV–II î.e.n. Arheol. N
1245. Floreşti Biserica „Sf.Nicolae” 1809 Arhit. N
1246. Floreşti Catedrala „Sf.Mitrofan” 1850–1870 Arhit. N
cu turnul-clopotniţă
1247. Floreşti Monumentul lui 1990 Artă L
Miron Costin
1248. Floreşti Mormîntul comun 1944 Ist. N
a 82 ostaşi
1249. Floreşti Staţia de cale ferată 1894 Ist. N
1250. Floreşti II Staţiune Paleolitic Arheol. N
1251. Floreşti IV Staţiune Paleolitic Arheol. N
1252. Floreşti VI Staţiune Paleolitic Arheol. N
1263. Floreşti Tumuli 8 Arheol. N
1264. Ghindeşti Tumul Arheol. N
1265. Mărculeşti Monument în memoria 1986 Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1266. Mărculeşti Mormîntul comun 1944 Ist. L
a 20 ostaşi
1267. Mărculeşti Tumul Arheol. N
1268. Alexandrovca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1269. Alexandrovca I Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.II–IV
1270. Alexandrovca II Aşezare Eneolitic Arheol. N

1271. Alexandrovca III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N


1272. Alexandrovca Biserica „Icoana Maicii 1925 Arhit. L
Domnului din Kazan”
1273. Alexandrovca Monument în memoria 1970 Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1274. Alexandrovca Tumuli 2 Arheol. N
1275. Alexeevca Monument în memoria 1947 Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
171

1276. Alexeevca Tumuli 5 Arheol. N


1277. Antonovca Tumul Arheol. N
1278. Băhrineşti I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1279. Băhrineşti II Aşezare Eneolitic Arheol. N
1280. Băhrineşti III Aşezare Eneolitic Arheol. N
1281. Băhrineşti VII Aşezare Eneolitic Arheol. N
1282. Băhrineşti Biserica „Sf.Arhanghel 1854 Arhit. L
Mihail”
1283. Băhrineşti Monument în memoria 1966 Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1284. Băhrineşti Monument 1943 Artă L
comemorativ de război.
La cimitir
1285 Băhrineşti I Staţiune Paleolitic Arheol. N
1286. Băhrineşti Tumuli 8 Arheol. N
1287. Bobuleşti Biserica „Sf.Nicolae” 1938 Arhit. L
1288. Bobuleşti Moară de apă Jum.II Ist. N
sec.XIX Arhit.
1289. Bobuleşti Monument în memoria 1988 Ist. L
a 27 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1290. Bobuleşti VI Staţiune Paleolitic Arheol. N
Mezolitic
Eneolitic
1291. Caşunca Biserica „Sf. Cuvioasă Sec.XIX Arhit. L
Paraschiva”
1292. Caşunca Monument în memoria 1975 Ist. L
a 40 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1293. Caşunca Mormîntul aviatorului. 1944 Ist. L
La cimitir
1294. Caşunca Tumuli 10 Arheol. N
1295. Cenuşa I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1296. Cenuşa V Aşezare Eneolitic Arheol. N

1297. Cenuşa Biserica „Sf.Arhanghel Sf.sec.XIX Arhit. L


Mihail”
1298. Cenuşa Monument 1975 Ist. L
comemorativ de război
(1941–1945)
1299. Cenuşa Monument 1986 Ist. L
comemorativ de război
(1941–1945)
1300. Cenuşa Monument în memoria 1986 Ist. L
a 65 consăteni căzuţi
172

în 1941–1945
1301. Cenuşa Tumuli 5 Arheol. N
1302. Cerniţa Aşezare Eneolitic Arheol. N
1303. Cerniţa Aşezare Eneolitic Arheol. N
1304. Cerniţa Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1305. Cerniţa II Aşezare Eneolitic Arheol. N
1306. Cerniţa Biserica „Sf.Cozma şi 1881 Arhit. L
Damian”
1307. Cerniţa Monument în memoria 1985 Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1308. Cerniţa Mormîntul ostaşului 1941 Ist. L
căzut în război. La
cimitir
1309. Cerniţa Tumuli 3 Arheol. N
1310. Chirilovca Biserica Anii 30 Arhit. L
sec.XX
1311. Ciripcău Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
1312. Ciripcău Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1313. Ciripcău I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1314. Ciripcău Casa familiei lui Sf.sec.XIX Ist. N
Constantin Stere
1315. Ciripcău Monument la Ist. L
mormîntul a 3 ostaşi
căzuţi în 1941 şi în
memoria
a 40 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1316. Ciripcău Biserica „Sf.Arhanghel 1844 Arhit. N
Mihail”
1317. Ciripcău Tumuli 5 Arheol. N
1318. Ciutuleşti Biserica „Sf.Dimitrie” 1818 Arhit. N
cu clopotniţă
1319. Ciutuleşti Monument în memoria 1977 Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1320. Ciutuleşti Monument lui 1973 Artă L
Ion Creangă
1321. Ciutuleşti Staţiune Paleolitic Arheol. N
1322. Ciutuleşti Tumuli 6 Arheol. N
1323. Coşerniţa I Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.III–IV
1324. Coşerniţa II Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
1325. Coşerniţa Biserica „Sf.Trei 1812 Arhit. L
Ierarhi” cu clopotniţă
1326. Coşerniţa Monument în memoria 1971 Ist. L
173

a 81 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1327. Coşerniţa Mormîntul ostaşului Ist. L
căzut în 1941. La
cimitir
1328. Coşerniţa Tumuli 4 Arheol. N
1329. Dumitreni Tumuli 2 Arheol. N
1330. Domulgeni Biserica „Sf.Nicolae” 1862 Arhit. L
1331. Domulgeni Monument în memoria 1967 Ist. L
a 29 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1332. Domulgeni Monument în memoria 1986 Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1333. Domulgeni Tumuli 4 Arheol. N
1334. Frumuşica II Aşezare Eneolitic Arheol. N
1335. Frumuşica Biserica „Sf.Arhanghel 1847 Arhit. L
Mihail”
1336. Frumuşica Monument la mormîntul 1972 Ist. L
ostaşului căzut în 1941 şi
în memoria
a 42 consăteni
căzuţi în 1941–1945
1337. Frumuşica Tumuli 2 Arheol. N

1338. Frumuşica Nouă Mormîntul ostaşului 1944 Ist. L


căzut în război
1339. Frumuşica Nouă Tumul Arheol. N
1340. Ghindeşti Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1341. Ghindeşti Biserica „Sf.Spiridon” 1914 Arhit. L
1342. Ghindeşti Conac Jum.II Arhit. N
sec.XIX
1343. Ghindeşti Monument în memoria 1975 Ist. L
a 26 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1344. Ghindeşti Tumuli 3 Arheol. N
1345. Gura Camencii Aşezare Eneolitic N
1346. Gura Camencii Aşezare Eneolitic Arheol. N
1347. Gura Camencii Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1348. Gura Aşezare Eneolitic Arheol. N
Camencii VII
1349. Gura Aşezare Eneolitic Arheol. N
Camencii XVII
1350. Gura Aşezare Eneolitic Arheol. N
Camencii IX
1351. Gura Aşezare Eneolitic Arheol. N
Camencii XVI
174

1352. Gura Camencii Biserica „Sf.Arhanghel 1862 Arhit. L


Mihail”
1353. Gura Camencii Staţiune Paleolitic Arheol. N
1354. Gura Camencii Tumuli 7 Arheol. N
1355. Gura Căinarului Aşezare Eneolitic Arheol. N
Epoca bronzului
1356. Gura Aşezare Eneolitic Arheol. N
Căinarului I
1357. Gura Aşezare Eneolitic Arheol. N
Căinarului I
1358. Gura Aşezare Eneolitic Arheol. N
Căinarului II
1359. Gura Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Căinarului II
1360. Gura Aşezare Eneolitic Arheol. N
Căinarului III
1361. Gura Căinarului Biserica „Sf.Cuvioasă 1816 Arhit. N
Paraschiva” cu
clopotniţa
1362. Gura Cainarului Monument la 1974 Ist. L
mormîntul comun
a 13 ostaşi căzuţi în
1945 şi în memoria
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1363. Gura Cainarului Moară de apă Încep.sec.XX Ist. L
Arhit.
1364. Gura Cainarului Tumuli 6 Arheol. N
1365 Gvozdova Biserica „Sf.Nicolae” 1876 Arhit. L
1366. Gvozdova Monument în memoria 1975 Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1367. Gvozdova Mormîntul ostaşului 1941 Ist. L
căzut în război
1368. Gvozdova Necropolă Sec.I–III Arheol. N

1369. Gvozdova Tumul Arheol. N


1370. Hîrtop Mormîntul ostaşului 1944 Ist. L
căzut în război
1371. Hîrtop Tumuli 8 Arheol. N
1372. Iliciovca Biserica de lemn Sf.sec.XIX Arhit. N
„Sf.Ioan”
1373. Iliciovca Monument în memoria 1974 Ist. L
a 71 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1374. Iliciovca Monument în memoria 1987 Ist. L
175

a 98 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1375. Iliciovca Tumuli 7 Arheol. N
1376. Ion Vodă Tumul Arheol. N
1377. Ivanovca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1378. Ivanovca Aşezare Eneolitic Arheol. N
1379. Ivanovca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1380. Ivanovca III Aşezare Eneolitic Arheol. N
1381. Ivanovca Monument în memoria 1980 Ist. L
a 15 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1382. Ivanovca Tumuli 4 Arheol. N
1383. Izvoare Monument la 1975 Ist. L
mormîntul ostaşului
căzut în 1944 şi în
memoria a 99 consăteni
căzuţi în 1941–1945
1384. Izvoare Tumuli 13 Arheol. N
1385. Lunga Biserica „Sf.Împăraţi 1836 Arhit. N
Constantin şi Elena”
1386. Lunga Tumuli 5 Arheol. N
1387. Maiscoe Monument în memoria 1970 Ist. L
a 15 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1388. Maiscoe Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1389. Maiscoe Tumuli 3 Arheol. N
1390. Mărăşeşti Aşezare Neolitic Arheol. N
1391. Mărăşeşti Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1392. Mărăşeşti Mormîntul ostaşului 1944 Ist. L
căzut în război
1393. Mărăşeşti Biserică 1937 Arhit. L
1394. Mărculeşti Aşezare Sec.IV–II î.e.n. Arheol. N
1395. Mărculeşti Aşezare Sec.II–IV Arheol. N

1396. Mărculeşti VII Aşezare Eneolitic Arheol. N


1397. Mărculeşti Biserica „Sf.Arhanghel 1809 Arhit. L
Mihail”
1398. Mărculeşti Monument la Ist. L
mormîntul ostaşului
căzut în 1944 şi în
memoria consătenilor
căzuţi în 1941–1945
1399. Mărculeşti Tumuli 8 Arheol. N
1400. Mărineşti I Aşezare Eneolitic Arheol. N
176

1401. Mărineşti II Aşezare Hallstatt Arheol. N


timpuriu
1402. Mihailovca Tumul Arheol. N
1403. Nicolaevca Biserica „Sf.Nicolae” 1934 Arhit. L
1404. Nicolaevca Monument în memoria 1970 Ist. L
a 97 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1405. Nicolaevca Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
1406. Nicolaevca Tumul Arheol. N
1407. Prajila Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1408. Prajila III Aşezare Eneolitic Arheol. N
1409. Prajila IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
1410. Prajila V Aşezare Eneolitic Arheol. N
1411. Prajila Biserica „Sf.Nicolae” 1879 Arhit. L
1412. Prajila Monument 1941–1945 Ist. L
comemorativ de război
1413. Prajila Monument în memoria 1984 Ist. L
a 68 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1414. Prajila Necropolă Sec.I–III Arheol. N
1415. Prajila Tumuli Arheol. N
1416. Prodăneşti – Aşezare Eneolitic Arheol. N
Căpreşti Sec.III–IV
1417. Prodăneşti – Biserica „Sf.Ioan Anii 30 Arhit. N
Căpreşti Evanghelistul” sec.XX
1418. Prodăneşti – Biserica „Sf.Împăraţi Încep.sec.XX Arhit. N
Căpreşti Constantin şi Elena”
1419. Prodăneşti – Moară cu aburi Încep.sec.XX Arhit. N
Căpreşti
1420. Prodăneşti – Monument în memoria 1971 Ist. L
Căpreşti a 30 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1421. Prodăneşti – Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
Căpreşti
1422. Prodăneşti – Tumuli 12 Arheol. N
Căpreşti
1423. Putineşti I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1424. Putineşti II Aşezare Eneolitic Arheol. N
1425. Putineşti III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1426. Putineşti IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
1427. Putineşti Biserica „Înălţarea 1828 Arhit. N
Sf.Cruci”
1428. Putineşti Casa lui A.Suruceanu 1900 Arhit. L
1429. Putineşti Monument la Ist. L
mormîntul ostaşului
căzut în 1941 şi în
177

memoria consătenilor
căzuţi în 1941–1945
1430. Putineşti Mormîntul ostaşului 1944 Ist. L
căzut în război
1431. Putineşti Tumuli 18 Arheol. N
1432. Rădulenii Noi Tumuli 3 Arheol. N
1433. Rădulenii Vechi Aşezare Eneolitic Arheol. N
1434. Rădulenii Vechi Aşezare Eneolitic Arheol. N
1435. Rădulenii Aşezare Eneolitic Arheol. N
Vechi III
1436. Rădulenii Vechi Biserica „Sf.Nicolae” 1913 Arhit. L
1437. Rădulenii Vechi Biserica „Sf.Nicolae” 1909 Arhit. N
1438. Rădulenii Vechi Tumuli 5 Arheol. N
1439. Roşieticii Vechi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1440. Roşieticii Vechi Biserica „Sf.Cuvioasă 1921 Arhit. L
Paraschiva”
1441. Roşieticii Vechi Monument 1975 Ist. L
comemorativ de război
(1941–1945)
1442. Roşieticii Vechi Monument în memoria 1976 Ist. L
a 16 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1443. Roşieticii Vechi Mormînt comun 1944 Ist. L
a 2 ostaşi
1444. Roşieticii Vechi Tumuli 5 Arheol. N
1445. Sîrbeşti Tumuli 4 Arheol. N
1446. Sevirova Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
1447. Sevirova Aşezare Sec.II–IV Arheol. N

1448. Sevirova II Aşezare Eneolitic Arheol. N


1449. Sevirova III Aşezare Eneolitic Arheol. N
1450. Sevirova Biserica de lemn 1938 Arhit. N
„Sf.Arhanghel Mihail”
1451. Sevirova Monument în memoria 1975 Ist. L
a 26 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1452. Sevirova Necropolă Sec.II Arheol. N
1453. Sevirova 5 Tumuli 5 Arheol. N
1454. Stîrceni II Aşezare Neolitic Arheol. N
1455. Stîrceni Biserica „Sf.Arhanghel 1809 Arhit. N
Mihail”
1456. Ştefăneşti Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
1457. Ştefăneşti Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1458. Ştefăneşti I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1459. Ştefăneşti I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
178

1460. Ştefăneşti II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N


1461. Ştefăneşti Biserica „Naşterea 1879 Arhit. L
Maicii Domnului”
1462. Ştefăneşti Monumentul în me- 1975 Ist. L
moria a 27 consăteni
căzuţi în 1941–1945
1463. Ştefăneşti Monumentul lui Artă L
Mihai Eminescu
1464. Ştefăneşti Monumentul lui Artă L
Ion Creangă
1465. Ştefăneşti Tumuli Arheol. N
1466. Trifăneşti Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1467. Trifăneşti Biserica „Sf.Arhanghel 1938 Arhit. L
Mihail”
1468. Trifăneşti Monument la mormîntul 1975 Ist. L
ostaşului căzut în 1941
şi în memoria
a 27 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1469. Trifăneşti Necropolă Sec.I–III Arheol. N
1470. Trifăneşti Tumuli 5 Arheol. N
1471. Ţîra Biserica „Adormirea 1898 Arhit. L
Maicii Domnului”
1472. Ţîra Locuinţă rupestră a lui 1924–1940 Arhit. L
Ion Gonţa
1473. Ţîra Locuinţă rupestră a 1920 Arhit. L
Parascoviei Leşan
1474. Ţîra Tumuli 7 Arheol. N
1475. Valea Rădoaiei Tumul Arheol. N
1476. Vărvăreuca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1477. Vărvăreuca VIII Aşezare Eneolitic Arheol. N
1478. Vărvăreuca XI Aşezare Eneolitic Arheol. N
1479. Vărvăreuca XV Aşezare Eneolitic Arheol. N
1480. Vărvăreuca XVI Aşezare Eneolitic Arheol. N
Epoca bronzului
1481. Vărvăreuca XVII Aşezare Eneolitic Arheol. N
1482. Vărvăreuca XVIII Aşezare Eneolitic Arheol. N
1483. Vărvăreuca Biserica „Sf.Arhanghel 1907 Arhit. L
Mihail”
1484. Vărvăreuca Monument în memoria 1970 Ist. N
a 27 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1485. Vărvăreuca I Necropolă Sec.II Arheol. N
1486. Vărvăreuca V Staţiune Paleolitic Arheol. N
1487. Vărvăreuca VII Staţiune Paleolitic Arheol. N
1488. Vărvăreuca Tumuli 12 Arheol. N
179

1489. Zarojeni Monument în memoria Ist. L


a 18 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1490. Zarojeni Tumuli Arheol. N
RAIONULGLODENI
1491. Glodeni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1492. Glodeni I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1493. Glodeni Biserica de lemn 1896 Arhit. N
„Sf.Arhanghel Mihail”
1494. Glodeni, Conacul Ponsă Sf.sec.XIX Arhit. N
str.Ştefan cel
Mare nr.26
1495. Glodeni Memorialul gloriei 1974 Ist. L
militare la mormîntul Artă N
a 300 ostaşi căzuţi în
1944 şi în memoria
a 1600 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1496. Glodeni Mozaic. Faţada Artă L
Centrului comercial
1497. Glodeni Mormîntul comun al 1918 Ist. L
membrilor Comitetului Artă
agrar de voloste
1498. Glodeni Semn comemorativ Ist. L
consacrat întemeierii
localităţii
1499. Glodeni Tumuli 4 Arheol. N

1500. Bisericani Biserica „Sf.Arhanghel 1896 Arhit. L


Mihail”
1501. Brînzeni Tumuli 2 Arheol. N
1502. Buteşti Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1503. Buteşti I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1504. Buteşti Monument în memoria Ist. L
a 24 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1505. Buteşti Staţiune Paleolitic Arheol. N
Mezolitic
1506. Buteşti Tumuli 4 Arheol. N
1507. Cajba Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1508. Cajba Biserica „Sf.Arhanghel 1881–1883 Arhit. L
Mihail”
1509. Cajba Monument în memoria 1965 Ist. L
a 30 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1510. Cajba Tumuli 6 Arheol. N
180

1511. Camenca Aşezare Sec.III–IV Arheol. N


1512. Camenca Monument în memoria 1978 Ist. L
a 40 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1513. Camenca Monument funerar 1984 Ist. N
criticului literar Vasile
Coroban (1910–1984).
La cimitir
1514. Camenca Tumuli 8 Arheol. N
1515. Ciuciulea Aşezare Eneolitic Arheol. N
1516. Ciuciulea I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1517. Ciuciulea II Aşezare Eneolitic Arheol. N
Hallstatt
timpuriu
1518. Ciuciulea III Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
1519. Ciuciulea IV Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1520. Ciuciulea V Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1521. Ciuciulea VI Aşezare Eneolitic Arheol. N
1522. Ciuciulea Biserica „Sf.Gheorghe” 1831 Arhit. N
cu turnul-poartă-
clopotniţă
1523. Ciuciulea Conacul Leonardi- Sf.sec.XIX– Arhit. N
Buznea încep.sec.XX
1524. Ciuciulea Monument comemo- Ist. L
rativ de război
(1941–1945)
1525. Ciuciulea Mormîntul marinarului Ist. L
Dumitru Marc de pe
cuirasatul "Vareag"
1526. Ciuciulea Necropolă Sec.I–III Arheol. N
1527. Ciuciulea Tumuli 6 Arheol. N
1528. Clococenii Tumuli 3 Arheol. N
Vechi

1529. Cobani III Aşezare Eneolitic Arheol. N


1530. Cobani IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
1531. Cobani Biserica de lemn 1938 Arhit. N
„Sf.Arhanghel Mihail”
1532. Cobani Cetăţuie Eneolitic Arheol. N
1533. Cobani Monument în memoria 1975 Ist. L
a 74 consăteni căzuţi
în 1941–1945

1534. Cobani Mormînt comun 1941 Ist. L


a 42 ostaşi căzuţi în
război
181

1535. Cobani Tumuli 8 Arheol. N


1536. Cuhneşti Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1538. Cuhneşti I Aşezare Sec.XVII–XVIII Arheol. N
1539. Cuhneşti II Aşezare Sec.XVII Arheol. N
1540. Cuhneşti Biserica „Adormirea 1873 Arhit. N
Maicii Domnului”
1541. Cuhneşti Monument în memoria 1975 Ist. L
a 128 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1542. Cuhneşti Mormîntul ostaşului 1941 Ist. L
căzut în lupte
1543. Cuhneşti Tumuli 13 Arheol. N
1544. Danu Biserica „Sf.Treime” 1879 Arhit. L
1545. Danu Monument în memoria 1975 Ist. L
a 62 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1546. Danu Tumuli 8 Arheol. N
1547. Duşmani Biserica de lemn Încep.sec.XIX Arhit. N
„Sf.Nicolae”
1548. Duşmani Monument în memoria 1968 Ist. L
a 58 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1549. Duşmani Tumuli 12 Arheol. N
1550. Fundurii Vechi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1551. Fundurii Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Vechi II
1552. Fundurii Aşezare Eneolitic Arheol. N
Vechi III
1553. Fundurii Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Vechi IV
1554. Fundurii Vechi Aşezare Eneolitic Arheol. N
1555. Fundurii Aşezare Eneolitic Arheol. N
Vechi VI Sec.II–IV
1556. Fundurii Aşezare Eneolitic Arheol. N
Vechi VII
1557. Fundurii Aşezare Eneolitic Arheol. N
Vechi VIII
1558. Fundurii Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Vechi IX
1559. Fundurii Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Vechi X
1560. Fundurii Aşezare Eneolitic Arheol. N
Vechi XI
1561. Fundurii Vechi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1562. Fundurii Aşezare Eneolitic Arheol. N
Vechi XIV
1563. Fundurii Vechi Biserica de lemn 1883 Arhit. L
182

„Sf.Treime”
1564. Fundurii Vechi Monument în memoria 1975 Ist. L
a 47 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1565. Fundurii Vechi Staţiune Paleolitic Arheol. N
1566. Fundurii Vechi Tumuli 13 Arheol. N
1567. Hîjdieni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1568. Hîjdieni Biserica „Acoperemîntul 1890 Arhit. L
Maicii Domnului”
1569. Hîjdieni Monument în memoria 1975 Ist. L
a 147 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1570. Hîjdieni Tumuli 14 Arheol. N
1571. Iabloana I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1572. Iabloana I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1573. Iabloana II Aşezare Eneolitic Arheol. N
1574. Iabloana II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1575. Iabloana III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1576. Iabloana III Aşezare Sec.X–XII Arheol. N
1577. Iabloana IV Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1578. Iabloana IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
1579. Iabloana V Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1580. Iabloana V Aşezare Eneolitic Arheol. N
1581. Iabloana VI Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1582. Iabloana VI Aşezare Eneolitic Arheol. N
1583. Iabloana VII Aşezare Eneolitic Arheol. N
1584. Iabloana VII Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1585. Iabloana VIII Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1586. Iabloana VIII Aşezare Eneolitic Arheol. N
1587. Iabloana IX Aşezare Eneolitic Arheol. N
1588. Iabloana X Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1589. Iabloana XI Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1590. Iabloana XII Aşezare Eneolitic Arheol. N
1591. Iabloana XII Aşezare Eneolitic Arheol. N
Epoca bronzului
Sec.II–IV
Sec.VI–VII
1592. Iabloana XIII Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Eneolitic
1594. Iabloana XIV Aşezare Eneolitic Arheol. N
1595. Iabloana XV Aşezare Eneolitic Arheol. N
1596. Iabloana XVI Aşezare Eneolitic Arheol. N
1597. Iabloana XVII Aşezare Eneolitic Arheol. N
1598. Iabloana XXI Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1599. Iabloana XXII Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1600. Iabloana XXIV Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1601. Iabloana XXV Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
183

1602. Iabloana XXVII Aşezare Sec.II–IV Arheol. N


1603. Iabloana XXIX Aşezare Sec.XI–IV î.e.n. Arheol. N
1604. Iabloana XXX Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1605. Iabloana XXXI Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1606. Iabloana XXXVI Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
1607. Iabloana XXXVII Aşezare Evul mediu Arheol. N
1608. Iabloana XXXIX Aşezare Eneolitic Arheol. N
1609. Iabloana XL Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1610. Iabloana XLI Aşezare Eneolitic Arheol. N
1611. Iabloana XLIII Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1612. Iabloana XLIV Aşezare Eneolitic Arheol. N
1613. Iabloana XLVI Aşezare Eneolitic Arheol. N
1614. Iabloana XLVII Aşezare Eneolitic Arheol. N
1615. Iabloana XLIX Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1616. Iabloana LIII Aşezare Eneolitic Arheol. N
1616A. Iabloana Biserica de lemn 1926 Arhit. L
„Sf.Nicolae”
1617. Iabloana Monument în memoria 1972 Ist. L
a 180 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1618. Iabloana Tumuli 5 Arheol. N
1619. Limbenii Noi Biserica „Sf.Treime” 1861 Arhit. L
1620. Limbenii Noi Monument în memoria 1967 Ist. L
a 64 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1621. Limbenii Noi Tumuli 7 Arheol. N
1622. Limbenii Vechi Biserica de lemn 1769 Arhit. N
„Sf.Arhanghel Mihail”
1623. Limbenii Vechi Monument în memoria 1975 Ist. L
a 84 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1624. Limbenii Vechi Tumuli 8 Arheol. N
1625. Lipovăţ Tumuli 3 Arheol. N
1626. Moara Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Domnească I
1627. Moara Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Domnească I Sec.XVII–XVIII
1628. Moara Monument în memoria 1986 Ist. L
Domnească a 8 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1629. Moara Necropolă Sec.XVII–XVIII Arheol. N
Domnească
1630. Moara Tumuli 5 Arheol. N
Domnească
1631. Nicolaevca Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.II–IV
184

1632. Nicolaevca I Aşezare Eneolitic Arheol. N


1633. Petrunea Monument în memoria 1986 Ist. L
a 41 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1634. Petrunea Tumuli 2 Arheol. N
1635. Soroca I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1636. Soroca II Aşezare Eneolitic Arheol. N
1637. Soroca III Aşezare Eneolitic Arheol. N
1638. Stîrcea Biserica „Sf.Ioan” 1937 Arhit. L
(fostă romano-catolică)
1639. Stîrcea Tumul Arheol. N
1640. Sturzovca Biserica „Adormirea 1870 Arhit. L
Maicii Domnului”
1641. Sturzovca Monument în memoria Ist. N
a 180 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1642. Sturzovca Tumuli 4 Arheol. N
1643. Tomeştii Vechi Tumul Arheol. N
1644. Ustia Biserică 1823 Arhit. L
1645. Ustia Tumuli 8 Arheol. N
1646. Viişoara II Aşezare Eneolitic Arheol. N
1647. Viişoara II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Sec.X–XI
1648. Viişoara III Aşezare Eneolitic Arheol. N
1649. Viişoara Biserica „Sf.Arhanghel 1915–1924 Arhit. L
Mihail”
1650. Viişoara Mormîntul ostaşului 1941 Ist. L
căzut în război
1651. Viişoara Necropolă Neolitic Arheol. N
1652. Viişoara Tumuli 4 Arheol. N
RAIONUL OСNIŢA
1653 Ocniţa I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1654. Ocniţa Biserica „Sf.Gheorghe” Încep.sec.XX Arhit. N
(fresce) Anii 30 Artă
sec.XX
1655. Ocniţa Clădirea fostei şcoli 1905 Arhit. N
feroviare
1656. Ocniţa Complexul de clădiri 1893 Arhit. N
ale nodului de cale
ferată cu orăşelul
feroviarilor
1657. Ocniţa Monument lui 1957 Artă N
C.Stamati
1658. Ocniţa Mormînt comun 1974 Ist. L
a 13 ostaşi căzuţi în
1944
185

1659. Otaci Aşezare Sec.X–XI Arheol. N


1660. Otaci Biserica „Sf. Nicolae” 1793 Arhit. N
1661. Otaci Monument la mormîntul 1975 Ist. L
comun a 29 ostaşi şi
în memoria a 53
consăteni căzuţi în1944
1662. Otaci Monument funerar lui 1854 Artă N
E.M.Gorceacov
(Cantacuzino)
1663. Otaci Podul „Prietenia” 1957 Ist. L
1664. Frunză Castel de apă Sf.sec.XIX Arhit. N
1665. Berezovca Monument în memoria Ist. L
a 15 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1666. Berezovca Semn comemorativ pe 1620 Ist. N
locul decesului
hatmanului Zolkevsky
1667. Berezovca Tumuli 7 Arheol. N
1668. Bîrnova Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
1669. Bîrnova V Aşezare Eneolitic Arheol. N
Epoca bronzului
1670. Bîrnova VI Aşezare Eneolitic Arheol. N
Hallstatt
timpuriu
Sec.VIII–IX
1671. Bîrnova VIII Aşezare Hallstatt timpuriu Arheol. N
Sec.X–XII
Sec.XVI–XVIII
1672. Bîrnova Monument în memoria 1975 Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1673. Bîrnova Sculptură populară. Sec.XIX Artă L
La cimitir
1674. Bîrnova Mormîntul ostaşului 1944 Ist. L
căzut în luptă
1675. Calaraşovca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1676. Calaraşovca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1677. Calaraşovca Aşezare Sec.X–XII Arheol. N
1678. Calaraşovca I Aşezare Neolitic Arheol. N
Eneolitic
Hallstatt
timpuriu
1679. Calaraşovca II Aşezare Eneolitic Arheol. N
1680. Calaraşovca III Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.II–IV
1681. Calaraşovca Mănăstirea „Adormirea Sec.XVIII–XX Arhit. N
186

Maicii Domnului”
1682. Calaraşovca Monument la 1975 Ist. L
mormîntul comun
a 43 ostaşi căzuţi în
1944 şi în memoria
a 46 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1683. Calaraşovca Pod de piatră „Turcesc” 1829 Arhit. N
1684. Cepeleuţi I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1685. Cepeleuţi Biserica de lemn 1861 Arhit. N
„Acoperemîntul Maicii
Domnului”
1686. Cepeleuţi Monument în memoria 1970 Ist. L
a 98 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1687. Cepeleuţi 8 Tumul Arheol. N
1688. Clocuşna I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1689. Clocuşna I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1690. Clocuşna II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1691. Clocuşna III Aşezare Eneolitic Arheol. N
1692. Clocuşna IV Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
1693. Clocuşna V Aşezare Eneolitic Arheol. N
1694. Clocuşna VI Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
1695. Clocuşna VII Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
1696. Clocuşna Biserica de lemn 1893 Arhit. N
„Sf.Ioan Evanghelistul”
1697. Clocuşna Monumentul în memoria 1972 Ist. L
a 102 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1698. Clocuşna Mormînt comun al Ist. L
victimelor fascismului.
La cimitir
1699. Clocuşna Tumul Arheol. N
1700. Codreni Biserica de lemn 1896 Arhit. N
„Sf.Nicolae”
1701. Clocuşna Monument în memoria Ist. L
a 80 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1702. Corestăuţi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1703. Corestăuţi II Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
1704. Corestăuţi III Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
1705. Corestăuţi V Aşezare Eneolitic Arheol. N
1706. Corestăuţi Monument în memoria 1967 Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1707. Corestăuţi Tumuli 6 Arheol. N
187

1708. Dîngeni Aşezare Sec.XVII Arheol. N


1709. Dîngeni I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1710. Dîngeni II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1711. Dîngeni III Aşezare Eneolitic Arheol. N
1712. Dîngeni Biserica de lemn 1910 Arhit. N
„Sf.Arhanghel Mihail”
1713. Dîngeni Casa lui D.Nichitoi Încep.sec.XX Arhit. L
1714. Dîngeni Spital cu parc Încep.sec.XX Arhit. N
1715. Dîngeni Monument 1964 Ist. L
comemorativ de război
(1941–1945)
1716. Gîrbova I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1717. Gîrbova II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1718. Gîrbova Biserica de lemn 1908 Arhit. N
„Adormirea Maicii
Domnului”
1719. Gîrbova Monument în memoria 1975 Ist. L
a 35 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1720. Grinăuţi I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1721. Grinăuţi II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1722. Grinăuţi III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1723. Grinăuţi Şcoala Agricolă Sf.sec.XIX Ist. N
1724. Grinăuţi Tumul Arheol. N
1725. Grinăuţi- Biserica „Sf.Nicolae” Sec.XIX Arhit. L
Moldova
1726. Grinăuţi- Monument în memoria 1975 Ist. L
Moldova a 100 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1727. Grinăuţi-Raia Aşezare Sec.XVIII Arheol. N
1728. Hădărăuţi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1729. Hădărăuţi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1730. Hădărăuţi I Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
1731. Hădărăuţi II Aşezare Eneolitic Arheol. N
1732. Hădărăuţi III Aşezare Eneolitic Arheol. N
1733. Hădărăuţi V Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
1734. Hădărăuţi VII Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
1735. Hădărăuţi VIII Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
1736. Hădărăuţi Biserica „Înălţarea 1807 Arhit. N
Domnului”
1737. Hădărăuţi Monument 1975 Ist. L
comemorativ de război
(1941–1945)
1738. Hincăuţi Biserica de lemn 1806 Arhit. N
„Sf.Arhanghel Mihail”
188

1739. Hincăuţi Monument în memoria 1975 Ist. L


a 99 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1740. Hincăuţi Tumuli Arheol. N
1741. Lencăuţi Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
1742. Lencăuţi II Aşezare Eneolitic Arheol. N
1743. Lencăuţi III Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.XVI–XVII
1744. Lencăuţi IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
1745. Lencăuţi Biserica 1894 Arhit. L
„Acoperemîntul Maicii
Domnului”
1746. Lencăuţi Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi în
război (1914–1918)
1747. Lencăuţi Monument în memoria 1967 Ist. L
a 30 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1748. Lencăuţi Tumul Arheol. N
1749. Lipnic –Paustova Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1750. Lipnic –Paustova Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Sec.VIII–IX
1751. Lipnic –Paustova Aşezare Eneolitic Arheol. N
1752. Lipnic –Paustova Biserica „Sf.Arhanghel 1888 Arhit. L
Mihail”
1753 Lipnic – Paustova Cetăţuie Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
1754. Lipnic Cîmpul de luptă al lui 1970 Ist. N
Ştefan cel Mare cu
tătarii
1755. Lipnic –Paustova Monument în memoria Ist. L
a 34 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1756. Mereşeuca Aşezare Sec.X–XII Arheol. N
1757. Mereşeuca Aşezare Eneolitic Arheol. N
1758. Mereşeuca VII Aşezare Eneolitic Arheol. N
1759. Mereşeuca VIII Aşezare Eneolitic Arheol. N
Hallstatt
timpuriu
1760. Mereşeuca IX Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Hallstatt
timpuriu
1761. Mereşeuca X Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
1762. Mereşeuca Biserica „Înălţarea 1819 Arhit. N
Sf.Cruci”
1763. Mereşeuca Cetăţuie Eneolitic Arheol. N
Hallstatt timpuriu
189

Sec.XII–XIII
1764. Mereşeuca Monument la 1941 Ist. L
mormîntul a 2 ostaşi
1765. Mihălăşeni I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1766. Mihălăşeni I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1767. Mihălăşeni II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1758. Mihălăşeni IV Aşezarea Ocniţa Sec.XVII Arheol. N
1769. Mihălăşeni Biserica „Sf.Mihail” 1833 Arhit. L
1770. Mihălăşeni Monument în memoria 1970 Ist. L
a 22 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1771. Naslavcea Aşezare Sec.X–XII Arheol. N
1772. Naslavcea I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1773. Naslavcea I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1774. Naslavcea VIII Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1775. Naslavcea XVIII Aşezare Eneolitic Arheol. N
1776. Naslavcea XIX Aşezare Hallstatt timpuriu Arheol. N
Sec.III–IV
1777. Naslavcea XX Aşezare Hallstatt timpuriu Arheol. N
Sec.VIII–IX
Sec.X–XIII
Sec.XVI–XVII
1778. Naslavcea Cetăţuie Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
1779. Naslavcea Biserica „Adormirea 1904 Arhit. L
Maicii Domnului”
1780. Naslavcea Moară de apă Sf.sec.XIX Ist. N
Arhit.
1781. Naslavcea Monument la Ist. L
mormîntul a 2 ostaşi
căzuţi în 1941–1945
1782. Naslavcea Monument în memoria 1972 Ist. L
a 62 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1783. Naslavcea II Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
1784. Naslavcea Tumul Arheol. N
1785. Ocniţa Aşezare Sec.XVII Arheol. N
1786. Ocniţa Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1787. Ocniţa II Aşezare Eneolitic Arheol. N
1788. Ocniţa III Aşezare Sec.XVII–XVIII Arheol. N
1789. Ocniţa VI Aşezare Sec.XVIII Arheol. N
1790. Ocniţa Biserica de lemn 1882 Arhit. N
„Sf.Arhanghel Mihail”
1791. Ocniţa Casă din conacul Sec.XIX Ist. N
scriitorului C.Stamati
1792. Ocniţa Monument Ist. L
comemorativ de război
190

(1941–1945)
1793. Ocniţa Monument la Ist. L
mormîntul a 13 ostaşi
căzuţi în 1941 şi în
memoria consătenilor
căzuţi în 1941–1945
1794. Ocniţa Mormîntul scriitorului Ist. N
C.Stamati (1786–1869)
1795. Ocniţa Tumuli 2 Arheol. N
1796. Paladea Aşezare Sec.XVII Arheol. N
1797. Paladea Tumuli 3 Arheol. N
1798. Rujniţa Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1799. Rujniţa II Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
1800. Rujniţa Conacul Biberi Anii 60 Arhit. N
sec.XIX
1801. Rujniţa Monument în memoria 1965 Ist. L
a 74 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1802. Rujniţa Tumuli 4 Arheol. N
1803. Sauca Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
1804. Sauca Biserica de lemn 1898 Arhit. N
„Sf.Nicolae”
1805. Sauca Casa memorială a lui Încep.sec.XX Ist. N
Petru Zadnipru (1927–
1976)
1806. Sauca Monument în memoria 1971 Ist. L
a 91 consăteni.
1941–1945
1807. Sauca Mormîntul lui Petru Ist. N
Zadnipru.
La cimitir
1808. Sauca Mormîntul lingvistului Ist. L
V.Sorbală (1926–
1979). La cimitir
1809. Sauca Tumuli 2 Arheol. N
1810. Vancicăuţi Tumul Arheol. N
1811. Vălcineţ Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1812. Vălcineţ I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1813. Vălcineţ III Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
1814. Vălcineţ III Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
Sec.X–XII
1815. Vălcineţ Biserica „Naşterea 1909 Arhit. L
Maicii Domnului”
1816. Vălcineţ Monument în memoria 1975 Ist. L
a 88 consăteni căzuţi
191

în 1941–1945
1817. Vălcineţ Monument la Ist. L
mormîntul ostaşului
căzut în 1944 şi în
memoria consătenilor
(1944)
1818. Vălcineţ Mormîntul ostaşului 1941 Ist. L
căzut în luptă
1819. Verejeni I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1820. Verejeni II Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
Sec.X–XIII
1821. Verejeni VI Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
1822. Verejeni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1823. Verejeni Biserica „Sf.Arhanghel 1915 Arhit. L
Mihail”
1824. Verejeni Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1825. Unguri I Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
1826. Unguri Biserica „Naşterea 1914 Arhit. L
Maicii Domnului”
1827. Unguri Monument la Ist. L
mormîntul ostaşului
căzut în 1944 şi în
memoria consătenilor
căzuţi în 1941–1945
RAIONUL REZINA
1828. Rezina Biserica „Adormirea 1859 Arhit. L
Maicii Domnului”
1829. Rezina Cetăţuia Stohnaia Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
1830. Rezina Monument în memoria Ist. L
a 123 consăteni căzuţi
în 1941–1945

1831. Rezina Monument lui Mihai 1990 Artă N


Eminescu
1832. Buciuşca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1833. Buşăuca I Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
Sec.IV–III î.e.n.
Sec.II–IV
1834. Buşăuca II Aşezare Eneolitic Arheol. N
Hallstatt
timpuriu
1835. Buşăuca Biserica „Sf.Arhanghel 1868 Arhit. L
Mihail”
192

1836. Buşăuca Monument în memoria 1975 Ist. L


a 58 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1837. Cinişeuţi Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.IX–VII î.e.n.
Sec.VIII–IX
1838. Cinişeuţi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1839. Cinişeuţi I Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
1840. Cinişeuţi II Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
1841. Cinişeuţi Biserica 1825 Arhit. L
„Acoperemîntul Maicii
Domnului”
1842. Cinişeuţi Moară Sf.sec.XIX Arhit. L
1843. Cinişeuţi Monument în memoria 1977 Ist. L
a 125 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1844. Cinişeuţi Mormînt comun al 1941 Ist. L
ostaşilor căzuţi în luptă
1845. Ciorna I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1846. Ciorna Biserica „Sf.Arhanghel 1849 Arhit. L
Mihail”
1847. Ciorna Necropolă Hallstatt Arheol. N
timpuriu
1848. Ciorna Tumul Arheol. N
1849. Cogîlniceni I Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.IV–III î.e.n.
Sec.II–IV
Sec.XIV–XV
1850. Cogîlniceni II Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Hallstatt
timpuriu
Sec.IV–III î.e.n.
Sec.II–IV
1851. Cogîlniceni III Aşezare Eneolitic Arheol. N
Hallstatt
timpuriu
Sec.II–IV
1852. Cogîlniceni IV Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
Sec.IV–III î.e.n.
1854. Cogîlniceni VI Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
Eneolitic
Sec.IV–III î.e.n.
193

Sec.II–IV
1855. Cogîlniceni IX Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.IV–III î.e.n.
Sec.II–IV
1856. Cogîlniceni X Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.IV– III î.e.n.
Sec.II–IV
1857. Cogîlniceni Biserica „Sf.Nicolae”. 1845 Arhit. N
La cimitir
1858. Cogîlniceni Cetăţuie Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
Sec.VIII–IX
Sec.X–XIII
1859. Cogîlniceni Monument în memoria Ist. L
a 8 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1860. Cogîlniceni VII Staţiune Paleolitic Arheol. N
1861. Cogîlniceni VIII Staţiune Paleolitic Arheol. N
1862. Cuizăuca Biserica „Sf.Arhanghel 1889 Arhit. L
Mihail”
1862A. Cuizăuca Monument în memoria 1967 Ist. L
a 14 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
1863. Cuizăuca Sculptură populară Sec.XIX Artă L
1864. Echimăuţi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1865. Echimăuţi Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
Sec.X–XI
1866. Echimăuţi Aşezare Sec. XV–XVI Arheol. N
1867. Echimăuţi Biserica „Naşterea 1845 Arhit. L
Sf.Ioan Botezătorul”
1868. Echimăuţi Cetăţuie Eneolitic Arhit. N
Sec.X–XI
1869. Echimăuţi Monument în memoria 1968 Arheol. L
a 95 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1870. Ghiduleni I Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
Sec.IV–III î.e.n.
Sec.XVII–XVIII
1871. Ghiduleni Biserica „Sf.Dumitru” Sec.XIX Arhit. L
1872. Ghiduleni Monument Ist. L
comemorativ de război
(1941–1945)
1873. Gordineşti Biserica „Toţi Sfinţii” 1845 Arhit. L
1874. Gordineşti Monument în memoria 1988 Ist. L
a 33 consăteni căzuţi
în 1941–1945
194

1875. Gordineşti Tumul Arheol. N


1876. Horodişte Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1877. Horodişte Biserică „Înălţarea 1925 Arhit. L
Domnului”
1878. Horodişte Cetăţuie Eneolitic Arheol. N
Sec.IX
1879. Horodişte Monument în memoria 1968 Ist. L
a 90 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1881. Ignăţei Biserica „Naşterea 1858 Arhit. N
Maicii Domnului”
1882. Ignăţei Monument în memoria 1980 Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
1883. Ignăţei Tumuli 3 Arheol. N
1884. Lalova Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1885. Lalova Biserica „Sf.Nicolae” Mijl.sec.XIX Arhit. L
1886. Lalova Biserica „Sf.Cuvioasă 1845 Arhit. N
Paraschiva”
1887. Lalova Masa pomenirii. Sec.XIX Artă L
La biserică
1888. Lalova Monument în memoria 1975 Ist. L
a 32 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1889. Lalova Tumuli 3 Arheol. N
1890. Lipceni Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.IV–III î.e.n.
Sec.X–XII
1891. Lipceni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1892. Lipceni I Aşezare Eneolitic Arheol. N
1893. Lipceni II Aşezare Eneolitic Arheol. N
1894. Lipceni IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
1895. Lipceni Biserica „Sf.Nicolae” Sec.XIX Arhit. N
1896. Mateuţi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1897. Mateuţi Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
1898. Mateuţi Aşezarea Ciorna Sec.II–IV Arheol. N
Sec.X–XII
1899. Mateuţi – Aşezare Sec.IX î.e.n. Arheol. N
Curtoaia
1900. Mateuţi VIII Aşezare Sf.sec.IX – Arheol. N
încep.sec.VII
î.e.n.
1901. Mateuţi Cetăţuie Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
1902. Mateuţi Monument în memoria 1965 Ist. L
consătenilor căzuţi
195

în 1941–1945
1903. Mateuţi– Necropolă Sec.VIII–VII Arheol. N
Curtoaia î.e.n.
1904. Mateuţi Tunel la calea ferată Sf.sec.XIX Ist. L
1905. Meşeni Biserica „Adormirea 1833 Arhit. L
Maicii Domnului”
1906. Meşeni Tumuli 2 Arheol. N
1907. Mincenii de Jos Biserica „Sf.Cuvioasă 1873 Arhit. L
Paraschiva”
1908. Mincenii de Jos Monument în memoria Ist. L
a 19 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1909. Mincenii de Sus Monument în memoria Ist. L
a 18 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1910. Otac Biserica „Sf. Ilie” 1922 Arhit. L
1911. Otac Monument în memoria 1967 Ist. L
a 21 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1912. Păpăuţi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1913. Păpăuţi Aşezare Sec.VIII–XII Arheol. N
1914. Păpăuţi I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1915. Păpăuţi Monument în memoria 1969 Ist. L
a 50 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1916. Pecişte Biserica „Sf.Luca 1826 Arhit. N
Evanghelistul”
1917. Pereni I Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.IV–III î.e.n.
1918. Piscăreşti Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.X–XII
1919. Piscăreşti Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1920. Podgoreni Biserica „Sf.Arhanghel Sec.XIX Arhit. L
Mihail”
1921. Podgoreni Monument la Ist. L
mormîntul ostaşilor
căzuţi în 1944 şi în
memoria consătenilor
căzuţi în 1941–1945
1922. Podgoreni I Staţiune Mezolitic Arheol. N
1923. Pripiceni- Biserica „Adormirea Sec.XIX Arhit. L
Răzeşi Maicii Domnului”
1924. Pripiceni- Tumul Arheol. N
Răzeşi
1925. Saharna Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1926. Saharna I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
196

1927. Saharna Biserica „Sf.Arhanghel 1884 Arhit. L


Mihail”
1928. Saharna Cetăţuia „Cea Mare” Sec.IX–VII î.e.n. Arheol. N
Sec.IV–III î.e.n.
1929. Saharna Cetăţuia „Cea Mică” Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
1930. Saharna Cetăţuia Revichin Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
1931. Saharna Conac cu parc a lui Sec.XIX Arhit. L
Apostolopulo
1932. Saharna Mănăstirea „Sf.Treime” Sec.II–XVII Arhit. N
1776 –
încep.sec.XX
1933. Saharna I Necropola Ţîglău Sec.VIII–VII Arheol. N
î.e.n.
1934. Saharna II Necropola Gura Sec.VIII–VII Arheol. N
Hulboaca î.e.n.
1935. Saharna Nouă Cetăţuia Hulboaca Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
1936. Saharna Nouă Monument în memoria 1965 Ist. L
a 66 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1937. Saharna Monument 1975 Ist. L
comemorativ de război
(1941–1945)
1938. Sîrcova Biserica „Adormirea 1898 Arhit. L
Maicii Domnului”
1939. Sîrcova Monument în memoria 1975 Ist. L
a 82 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1940. Solonceni Aşezare Sec.IX–VII î.e.n. Arheol. N
1941. Solonceni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1942. Solonceni Biserica „Înălţarea 1884 Arhit. L
Sf.Cruci”
1943. Solonceni I Staţiune Paleolitic Arheol. N
1944. Solonceni II Staţiune Paleolitic Arheol. N
1945. Solonceni Tumuli 2 Arheol. N
1946. Solonceni Biserica „Sf. Nicolae” 1875 Ist. L
1947. Tarasova Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
1948. Tarasova I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1949. Tarasova II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1950. Tarasova Biserică Sec.XIX Arhit. L
1951. Tarasova Monument la 1970 Ist. L
mormîntul ostaşului
căzut în 1944 şi în
memoria a 26 consăteni
căzuţi în 1941–1945
1952. Trifeşti Biserică Sec.XIX Arhit. L
1953. Trifeşti Tumul Arheol. N
197

1954. Ţahnăuţi Aşezare Sec.IX–VIII î.e.n. Arheol. N


1955. Ţahnăuţi Cetăţuie Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
Sec.IX–XII
1956. Ţahnăuţi Monument în memoria 1985 Ist. L
a 88 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1957. Ţareuca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1958. Ţareuca I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1959. Ţareuca Biserica „Adormirea 1915 Arhit. N
Maicii Domnului”
1960. Ţareuca – Cetăţuie Eneolitic Arheol. N
Dohentea Sec.IV–III î.e.n.
1961. Ţareuca – pe Cetăţuie Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
cetate
1962. Ţareuca Cimitir tumular Hallstatt Arheol. N
timpuriu
1963. Ţîpova Mănăstirea rupestră Sec.XII–XVII Arhit. N
„Adormirea Maicii Sec. XVIII–XX
Domnului”
1964. Zahoreni I Aşezare Sec.V–II î.e.n. Arheol. N
Sec.II–IV
1965. Zahoreni II Aşezare Sec.V–II î.e.n. Arheol. N
1966. Zahoreni III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Sec.XV–XVII
1967. Zahoreni Biserica „Adormirea 1916 Arhit. L
Maicii Domnului”
1968. Zahoreni Monument la Ist. L
mormîntul ostaşilor
căzuţi în 1944 şi în
memoria consătenilor
căzuţi în 1941–1945
RAIONUL RÎBNIŢA
1970. Rîbniţa Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1971. Rîbniţa, Clădirea fostei 1944 Ist. L
str.Kirov nr.91 închisori, unde se
săvîrşeau răfuielile
fasciste
1972. Rîbniţa Complexul gloriei 1975 Ist. L
militare la mormîntul a
20 ostaşi căzuţi în 1941
şi în memoria a 229
consăteni căzuţi
în 1941–1945
1973. Rîbniţa Fabrica de zahăr 1898 Ist. L
1974. Rîbniţa Mormîntul comun al Ist. L
victimelor fascismului
198

(1941–1945).
La cimitirul vechi
1975. Rîbniţa Mormînt comun a 270 1944 Ist. L
victime ale fascismului.
La cimitirul vechi
1977. Rîbniţa Mormînt comun al Ist. L
participanţilor la
războiul civil din
1914–1918
1978. Rîbniţa Mormîntul lui 1979 Ist. N
M.I. Moldovan
(1935–1979), membru-
corespondent al A.Ş.M.
La cimitirul central
1979. Rîbniţa Mozaic. Faţada 1971 Artă L
Palatului de Cultură
1980. Rîbniţa Staţia de cale ferată Sf.sec.XIX Ist. N
1981. Rîbniţa Tumul Arheol. N
1982. Andreevca Aşezarea Izvoare Sec.II–IV Arheol. N
1983. Andreevca Monument la 1985 Ist. L
mormîntul comun a 14
ostaşi căzuţi în 1944 şi
în memoria a 54
consăteni căzuţi
în 1941–1945
1984. Andreevca Mormînt comun a 1944 Ist. L
2 ostaşi. 1944
1985. Basarabca Tumul Arheol. N
1986. Beloci Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1987. Beloci Moară de apă Sf.sec.XIX Ist. N
Arhit.
1988. Beloci Monument la 1985 Ist. L
mormîntul comun a 14
ostaşi căzuţi în 1944 şi
în memoria
a 54 consăteni căzuţi
în 1941–1945
1989. Beloci Mormîntul ostaşului 1944 Ist. L
1990. Broşteni Monument la 1974 Ist. L
mormîntul ostaşului
căzut în 1944 şi în
memoria a 55 consăteni
căzuţi în 1941–1945
1991. Buschi Tumul Arheol. N
1992. Butuceni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
1993. Butuceni Monument în memoria 1968 Ist. L
199

a 122 consăteni căzuţi


în 1941–1945
1994. Butuceni Tumuli 3 Arheol. N
1995. Colbasna Monument la 1968 Ist. L
mormîntul ostaşului
căzut în 1944 şi în
memoria a 122
consăteni căzuţi
în 1941–1945
1996. Colbasna Tumuli 7 Arheol. N
1997. Crasnencoe Monument la 1985 Ist. L
mormîntul comun a 54
ostaşi căzuţi în 1944 şi
în memoria a 178
consăteni căzuţi
în 1941–1945
1998. Erjova Monument la 1970 Ist. L
mormîntul comun a 50
ostaşi căzuţi în 1941 şi
în 1944 şi în memoria
a129 consăteni
căzuţi în 1941–1945
1999. Gherşunovca Mormintele a 2 ostaşi 1944 Ist. L
căzuţi în 1944
2000. Ghidirim Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2001. Ghidirim I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2002. Ghidirim Mormînt comun a 3 1944 Ist. L
ostaşi căzuţi în 1944
2003. Ghidirim Tumuli 2 Arheol. N
2004. Haraba Monument la 1975 Ist. L
mormîntul comun a 28
ostaşi căzuţi în 1941 şi
în memoria
a 121 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2005. Haraba Tumuli Arheol. N
2006. Jura Conacul Juravschi Mijl.sec.XIX Arhit. N
2007. Jura Monument la 1969 Ist. N
mormîntul comun a 16
ostaşi căzuţi în 1944 şi
în memoria
a 110 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2008. Jura Tumuli 11 Arheol. N
2009. Lenin Monument în memoria 1968 Ist. L
a 61 consăteni căzuţi
200

în 1941–1945
2010. Mihailovca Monument la 1968 Ist. L
mormîntul comun a 16
ostaşi căzuţi în 1944 şi
în memoria
a 114 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2011. Mocra Monument la 1966 Ist. L
mormîntul comun a 28
ostaşi căzuţi în 1944 şi
în memoria
a 114 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2012. Mocra Monumentul lui 1977 Artă N
F.C.Antoseac
2013. Mocra Mormîntul lui Ist. L
F.C.Antoseac
(1873–1962)
2014. Mocra Mozaic „Deşteptare”. 1974 Artă L
Palatul de Cultură
2015. Mocra Tumuli 12 Arheol. N
2016. Molochişul Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Mare
2017. Molochişul Monument la 1980 Ist. L
Mare mormîntul comun a 24
ostaşi căzuţi în 1944 şi
în memoria a 47
consăteni căzuţi
în 1941–1945
2018. Molochişul Mormîntul ostaşului 1941 Ist. L
Mare căzut în luptă
2019. Molochişul Necropolă Hallstatt Arheol. N
Mare timpuriu
2020. Molochişul Staţiune Paleolitic Arheol. N
Mare
2021. Molochişul Tumuli 11 Arheol. N
Mare
2022. Molochişul Mic Monument în memoria 1985 Ist. L
a 47 ostaşi căzuţi
în 1941–1945
2023. Molochişul Mic Tumul Arheol. N
2024. Ofatinţi II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2025. Ofatinţi Şcoala de muzică 1901 Ist. N
„A.G.Rubinştein”
2026. Ofatinţi Monument în memoria Ist. L
a 90 consăteni căzuţi
201

în 1941–1945
2027. Ofatinţi Monument lui 1972 Artă N
A.G.Rubinştein
(1829–1894)
2028. Ofatinţi I Necropolă Eneolitic Arheol. N
2029. Ofatinţi I Staţiunea Vermitca Paleolitic Arheol. N
2030. Ofatinţi III Staţiunea Vermitca Paleolitic Arheol. N
2031. Ofatinţi IV Staţiune Paleolitic Arheol. N
2032. Ofatinţi Tumuli 2 Arheol. N
2033. Pîcalova Monument în memoria 1965 Ist. N
a 16 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2034. Pîcalova Tumuli Arheol. N
2035. Popencu Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2036. Popencu Biserică Sec.XIX Arhit. L
2037. Popencu Monument la 1975 Ist. N
mormîntul comun a 19
ostaşi căzuţi în 1944 şi
în memoria a 221
consăteni căzuţi
în 1941–1945
2038. Plopi Monument la 1985 Ist. L
mormîntul comun a 72
ostaşi căzuţi în 1944 şi
în memoria a 158
consăteni căzuţi
în 1941–1945
2039. Plopi Mormîntul ostaşului 1941 Ist. L
căzut în luptă
2040. Plopi Tumuli 5 Arheol. N
2041. Sovietscoe Complex de clădiri ale 1894 Ist. L
fostei staţii agronomice
„Plopi”
2042. Stanislavca Tumuli 2 Arheol. N
2043. Stroieşti Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2044. Stroieşti Biserică Încep.sec.XIX Arhit. N
2045. Stroieşti Complexul gospodăresc Încep.sec.XX Arhit. L
al lui Rotarencu
2046. Stroieşti Moara de apă Sf.sec.XIX Ist. N
Arheol.
2047. Stroieşti Monument „Turnul Sf.sec.XIX Arhit. N
vînturilor” în memoria
lui P.H.Wittgenstein
2048. Stroieşti Mormîntul comun 1944 Ist. L
a 2 ostaşi
2049. Stroieşti Tumul Arheol. N
202

2050. Şevcenko Mormîntul comun 1944 Ist. L


a 2 ostaşi
2051. Ulmul Mic Monument la 1965 Ist. L
mormîntul a 2 ostaşi
căzuţi în 1944
şi în memoria a
23 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2052. Ulmul Mic Tumuli 8 Arheol. N
2053. Vărăncău Ateliere ale fostei staţii 1929 Ist. N
de maşini şi tractoare
2054. Vărăncău Biserică 1838 Arhit. L
2055. Vărăncău Monument la 1980 Ist. L
mormîntul comun a 26
ostaşi căzuţi în 1944 şi
în memoria
a 258 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2056. Vadul Turcului Biserică Jum.II Arhit. L
sec.XIX
2057. Vadul Turcului Monument la 1975 Ist. L
mormîntul comun a 18
ostaşi căzuţi în 1944 şi
în memoria a 157
consăteni căzuţi
în 1941–1945
2058. Vadul Turcului Tumuli 3 Arheol. N
2059. Vasilievca Mormîntul comun 1941 Ist. L
a 2 ostaşi
2060. Vasilievca Tumuli 3 Arheol. N
2061. Vladimirovca Mormîntul ostaşului 1941 Ist. L
căzut în lupte
2062. Vladimirovca Tumuli 7 Arheol. N
2063. Zaporojeţ Tumuli 3 Arheol. N
2064. Zăzuleni Staţiune Paleolitic Arheol. N
2065. Zăzuleni Tumul Arheol. N
RAIONUL RÎŞCANI
2066. Rîşcani I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2067. Rîşcani II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2068. Rîşcani Biserica „Adormirea 1859 Arhit. L
Maicii Domnului”
2069. Rîşcani Şcoala Medie nr.1 Anii 30 Arhit. N
sec.XX
2070. Rîşcani Spitalul Încep.sec.XX Arhit. N
2071. Rîşcani Monument 1978 Ist. L
comemorativ de război
203

(1941–1945)
2072. Rîşcani Monument în memoria 1986 Ist. L
a 1643 consătei căzuţi Artă
în război (1941–1945)
2073. Rîşcani Monument la 1977 Ist. L
mormîntul comun a 72
ostaşi în 1941 şi 1944 şi
în memoria a 82
consăteni căzuţi în
1941–1945
2074. Rîşcani Tumuli 12 Arheol. N
2075. Costeşti Baraj hidrotehnic cu lac 1973–1978 Ist. N
de acumulare pe rîul
Prut
2076. Costeşti Mozaic. Faţada unui Artă L
imobil
2077. Costeşti Tumuli 3 Arheol. N
2078. Alexăndreni Aşezare Epoca Arheol. N
bronzului
2079. Alexăndreni Biserică Sec.XIX Arhit. L
2080. Alexăndreni Tumul Arheol. N
2081. Aluniş Biserica de lemn 1914 Arhit. N
„Adormirea Maicii
Domnului”
2082. Aluniş Tumul Arheol. N
2083. Balanul Nou I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2084. Balanul Nou II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2085. Balanul Nou Biserică Sec.XIX Arhit. L
2086. Balanul Nou Monument în memoria 1965 Ist. L
a 9 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2087. Balanul Nou Tumuli 3 Arheol. N
2088. Borosenii Noi Biserica „Sf. Nicolae” 1850 Arhit. L
2089. Borosenii Noi Monument la 1985 Ist. L
mormîntul ostaşului
căzut în 1944 şi în
memoria a 45 consăteni
căzuţi
în 1941–1945
2090. Borosenii Noi Tumuli 4 Arheol. N
2091. Branişte Biserica „Sf.Arhanghel 1849 Arhit. L
Mihail” cu clopotniţă
2092. Branişte Tumuli 2 Arheol. N
2093. Cepăria Tumuli 6 Arheol. N
2094. Ciubara Tumuli 3 Arheol. N
2095. Cucuieţii Noi Tumuli 2 Arheol. N
204

2096. Cucuieţii Vechi Tumuli 3 Arheol. N


2097. Dămăşcani I Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
2098. Druţa – Grădină Aşezare Eneolitic Arheol. N
2099. Druţa I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2100. Druţa I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2101. Druţa II Aşezare Sec.VI–VII Arheol. N
Sec.XVI–XVII
2102. Druţa II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2103. Druţa III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2104. Druţa V Aşezare Eneolitic Arheol. N
2105. Druţa VI Aşezare Eneolitic Arheol. N
2106. Druţa VII Aşezare Eneolitic Arheol. N
2107. Druţa Biserică Sec.XIX Arheol. N
2108. Druţa Monument în memoria 1966 Ist. L
a 34 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2109. Druţa Tumuli 9 Arheol. N
2110. Dumeni Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.IV–III î.e.n.
Sec.VIII–IX
2111. Dumeni III Aşezare Eneolitic Arheol. N
2112. Dumeni Tumuli 5 Arheol. N
2113. Duruitoarea Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
2114. Duruitoarea I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2115. Duruitoarea II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2116. Duruitoarea III Aşezare Eneolitic Arheol. N
2117. Duruitoarea Biserica „Sf. Arhanghel 1848 Arhit. L
Mihail”
2118. Duruitoarea Monument în memoria 1975 Ist. L
a 10 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2119. Duruitoarea Monument la 1980 Ist. L
mormîntul comun a 7
ostaşi căzuţi
în 1941
2120. Duruitoarea Staţiune Paleolitic Arheol. N
Eneolitic
Epoca bronzului
Sec.IV–III î.e.n.
Sec.XVI–XVII
2121. Duruitoarea Tumuli 4 Arheol. N
2122. Duruitoarea Monument în memoria 1965 Ist. L
Nouă a 27 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2123. Duruitoarea Tumuli Arheol. N
205

Nouă
2124. Gălăşeni Biserica „Naşterea 1821 Arhit. N
Maicii Domnului”
2125. Gălăşeni Monument în memoria 1962 Ist. L
a 23 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2125. Gălăşeni Tumuli 5 Arheol. N
2126. Hiliuţi II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2127. Hiliuţi Biserica de lemn 1808 Arhit. N
„Sf.Arhanghel Mihail”
2128. Hiliuţi Monument în memoria Ist. L
a 29 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2129. Hiliuţi Tumuli Arheol. N
2130. Horodişte Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
2131. Horodişte Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2133. Horodişte III Aşezare Eneolitic Arheol. N
2134. Horodişte III Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
2135. Horodişte IV Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
2136. Horodişte V Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
2137. Horodişte Biserica „Sf. Treime” 1914 Arhit. N
2138. Horodişte Monument în memoria 1975 Ist. L
a 54 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2138 A. Horodişte Necropolă Sec.XVI–XVII Arheol. N
2139. Horodişte Necropolă Paleolitic Arheol. N
Eneolitic
Evul mediu
2140. Horodişte Tumuli 6 Arheol. N
2141. Ivăneşti Tumuli 6 Arheol. N
2142. Leadoveni I Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.II–IV
2143. Leadoveni A Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2144. Leadoveni Biserica de lemn 1816 Arhit. N
„Sf.Arhanghel Mihail”
2145. Leadoveni Monument lui 1971 Artă N
G.G.Leadov
2146. Leadoveni Monument în memoria 1978 Ist. L
a 77 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2147. Leadoveni Mormîntul lui Liviu Ist. N
Damian
2148. Leadoveni III Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
2149. Leadoveni Tumuli 17 Arheol. N
2150. Lupăria Tumuli 2 Arheol. N
2151. Malinovscoe Memorialul Statului 1975 Ist. N
206

Major al Frontului II
Ucrainean (1944)
2153. Malinovscoe Monument în memoria 1967 Ist. L
a 106 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2154. Malinovscoe Tumuli 7 Arheol. N
2155. Mălăieşti II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2157. Mălăieşti III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2158. Mălăieşti IV Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2159. Mălăieşti VI Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2160. Mălăieştii Aşezare Sec.VI–VII Arheol. N
Vechi Sec.VIII–IX
Sec.X–XII
Sec.XV–XVII
2161. Mălăieştii Aşezare Sec.VI–VII Arheol. N
Vechi
2162. Mălăieşti Aşezarea Stîncăuţi Sec.XVI–XVII Arheol. N
2163. Mălăieşti Biserică Sec.XIX Arhit. L
2164. Mălăieşti Monument în memoria 1962 Ist. L
a 43 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2165. Mălăieşti I Necropolă Sec.III–IV Arheol. N
2166. Mălăieşti Tumuli 4 Arheol. N
2167. Mihăileni Biserica 1881 Arhit. L
„Acoperemîntul Maicii
Domnului”
2168. Mihăileni Monument în memoria 1963 Ist. L
a 93 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2169. Mihăileni Sculptură populară. Sec.XIX Artă N
La cimitir
2170. Mihăileni Tumuli 6 Arheol. N
2171. Mihăilenii Aşezare Eneolitic Arheol. N
Noi II
2172. Mihăilenii Noi Monument în memoria 1968 Ist. L
a 16 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2173. Moşeni Biserica „Sf. Cuvioasă Anii 30 Arhit. N
Paraschiva” sec.XX
2174. Moşeni Tumuli 5 Arheol. N
2175. Păscăuţi Aşezare Eneolitic Arheol. N
2176. Păscăuţi Monument în memoria 1965 Ist. N
a 37 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2177. Pelinia II Aşezare Eneolitic Arheol. N
Epoca bonzului
207

2178. Pelinia Biserica 1880 Arhit. L


„Acoperemîntul Maicii
Domnului”
2179. Pelinia Tumuli 22 Arheol. N
2180. Petruşeni Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
2181. Petruşeni I Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
2182. Petruşeni Biserica „Sf.Arhangheli 1702 Arhit. N
Mihail şi Gavriil”
(incendiată)
2183. Petruşeni Monument în memoria 1975 Ist. L
a 39 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2184. Petruşeni Mormîntul comun 1941 Ist. L
a 2 ostaşi
2185. Pîrjota Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
2186. Pîrjota I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2187. Pîrjota II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2188. Pîrjota III Aşezare Eneolitic Arheol. N
2189. Pîrjota IX Aşezare Eneolitic Arheol. N
2190. Pîrjota X Aşezare Eneolitic Arheol. N
2191. Pîrjota XII Aşezare Eneolitic Arheol. N
2192. Pîrjota Biserica „Toţi Sfinţii” 1865 Arhit. N
cu clopotniţă
2193. Pîrjota Monument la Ist. L
mormîntul ostaşului
căzut în 1944 şi în
memoria a 39 consăteni
căzuţi în 1941–1945
2194. Pîrjota I Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
2195. Pîrjota II Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
2196. Pîrjota Tumuli 4 Arheol. N
2197. Pociumbăuţi Biserica „Sf. Arhanghel Sec.XIX Arhit. L
Mihail”
2198. Pociumbăuţi Monument în memoria Ist. L
a 31 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2199. Pociumbăuţi Tumuli 6 Arheol. N
2200. Pociumbeni Aşezare Sec.XVII–XVIII Arheol. N
2201. Pociumbeni Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
2202. Pociumbeni I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2203. Pociumbeni II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2204. Pociumbeni II Aşezare Sec.XV–XVII Arheol. N
2205. Pociumbeni Biserica „Sf. Teodor 1892 Arhit. L
Tiron”
208

2206. Pociumbeni Monument în memoria 1966 Ist. L


a 32 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2207. Pociumbeni Monument în memoria 1985 Ist. L
a 103 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2208. Pociumbeni Mormîntul lui Teodor Ist. N
Vîrnav
2208. Pociumbeni Tumuli 2 Arheol. N
2209 A. Proscureni II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2210. Proscureni I Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
2211. Răcăria Monument în memoria 1965 Ist. L
a 23 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
2212. Răcăria Tumuli 10 Arheol. N
2213. Rămăzan Monument Ist. L
comemorativ de război
(1941–1945)
2214. Rămăzan Tumuli 5 Arheol. N
2215. Recea I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2216. Recea Biserica „Sf. Treime” 1825 Arhit. L
2217. Recea Tumuli 6 Arheol. N
2218. Slobozia-Recea Tumuli 2 Arheol. N
2219. Sturzeni I Aşezare Eneolitic Arheol. N
Epoca bronzului
Sec.II–IV
2220. Sturzeni Monument în memoria 1970 Ist. L
a 84 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2221. Sturzeni Tumuli Arheol. N
2222. Sverdiac Monument în memoria 1966 Ist. L
a 2 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2223. Sverdiac Tumuli 4 Arheol. N
2224. Şaptebani I Aşezare Sec.VI–VII Arheol. N
2225. Şaptebani II Aşezare Sec.VI–VII Arheol. N
2226. Şaptebani III Aşezare Sec.VI–VII Arheol. N
Sec.IX–XI
2227. Şaptebani Aşezare Eneolitic Arheol. N
Hallstatt
timpuriu
2228. Şaptebani Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2229. Şaptebani Aşezare Eneolitic Arheol. N
2230. Şaptebani – Aşezare Sec.VI–VII Arheol. N
Pădurea
2231. Şaptebani Biserica 1904 Arhit. L
209

„Acoperemîntul Maicii
Domnului”
2232. Şaptebani Monument în memoria 1975 Ist. L
a 73 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2233. Şaptebani Tumuli 2 Arheol. N
2234. Şumna Monument în memoria 1975 Ist. L
a 8 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2235. Şumna Tumuli 2 Arheol. N
2236. Uşurei Monument în memoria 1970 Ist. L
a 30 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2237. Uşurei Tumuli 2 Arheol. N
2238. Vasileuţi Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec. II–IV
2239. Vasileuţi Biserică Sec.XIX Arhit. L
2240. Vasileuţi Tumuli 2 Arheol. N
2241. Văratic Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
2242. Văratic I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2243 A. Văratic I Aşezare Sec.XV–XVII Arheol. N
2244. Văratic II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2245. Văratic III Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
Sec.XIV–XVII
2246. Văratic III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2247. Văratic IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
2248. Văratic V Aşezare Sec.XVII–XVIII Arheol. N
2249. Văratic VI Aşezare Eneolitic Arheol. N
2250. Văratic – la Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
Holm
2251. Văratic Biserica „Sf. Nicolae” 1821–1825 Arhit. N
2252. Văratic Monument în memoria 1966 Ist. L
a 79 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2253. Văratic Tumuli 10 Arheol. N
2254. Zăicani Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2255. Zăicani Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N
2256. Zăicani II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2257. Zăicani Biserica „Buna Vestire” 1872 Arhit. L
2258. Zăicani Monument în memoria 1970 Ist. L
a 76 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2259. Zăicani Tumuli 14 Arheol. N
RAIONUL SÎNGEREI
2260. Sîngerei I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
210

2261. Sîngerei II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N


2262. Sîngerei III Aşezare Sec.XV–XVII Arheol. N
2263. Sîngerei IV Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
2264. Sîngerei V Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
2265. Sîngerei VI Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.III–IV
2266. Sîngerei VIII Aşezare Neolitic Arheol. N
Sec.II–IV
2267. Sîngerei IX Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
2268. Sîngerei X Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.XV–XVII
2269. Sîngerei XI Aşezare Neolitic Arheol. N
Eneolitic
Sec.II–IV
2270. Sîngerei XII Aşezare Mezolitic Arheol. N
Sec.III–IV
Sec.XV–XVII
2271. Sîngerei XIII Aşezare Sec.X–XII Arheol. N
2272. Sîngerei XVI Aşezare Neolitic Arheol. N
2273. Sîngerei XVIII Aşezare Neolitic Arheol. N
2274. Sîngerei XIX Aşezare Eneolitic Arheol. N
Epoca bronzului
2275. Sîngerei XX Aşezare Neolitic Arheol. N
Eneolitic
2276. Sîngerei XXI Aşezare Neolitic Arheol. N
2277. Sîngerei XXII Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
2278. Sîngerei XXIII Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.XVI–XVII
2279. Sîngerei XXIV Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
2280. Sîngerei Biserica „Sf.Gheorghe” 1870 Arhit. L
2281. Sîngerei Memorial al gloriei 1983 Ist. N
militare la mormîntul
comun a 26 ostaşi
căzuţi în 1944 şi
în memoria a 156
consăteni căzuţi
în 1941–1945
2282. Sîngerei Monumentul lui 1970 Ist. L
Serghei Lazo Artă
2283. Sîngerei Monument la Ist. L
mormîntul a 41 ostaşi
căzuţi în 1944
2284. Sîngerei Necropolă Sec.I–III Arheol. N
2285. Sîngerei Necropolă Sec.III–IV Arheol. N
2286. Sîngerei XIII Staţiune Mezolitic Arheol. N
2287. Sîngerei XV Staţiune Paleolitic Arheol. N
211

2288. Sîngerei Tumuli 6 Arheol. N


2289. Biruinţa Tumuli 9 Arheol. N
2290. Alexăndreni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2291. Alexăndreni I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2292. Alexăndreni II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2293. Alexăndreni IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
2294. Alexăndreni Monument în memoria 1974 Ist. L
a 86 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2295. Alexăndreni Tumuli 2 Arheol. N
2296. Bălăşeşti Biserica „Sf.Nicolae” 1867 Arhit. L
2297. Bălăşeşti Monument în memoria Ist. L
a 36 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2298. Bălăşeşti Tumuli 3 Arheol. N
2299. Bilicenii Noi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2300. Bilicenii Noi I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2301. Bilicenii Noi II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2302. Bilicenii Noi IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
2303. Bilicenii Noi X Aşezare Neolitic Arheol. N
Eneolitic
2304. Bilicenii Noi Monument în memoria 1975 Ist. L
a 40 ostaşi consăteni
căzuţi în 1941–1945
2305. Bilicenii Noi III Staţiune Mezolitic Arheol. N
2306. Bilicenii Vechi Aşezare Eneolitic Arheol. N
2307. Bilicenii Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Vechi IV
2308. Bilicenii Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Vechi V Sec.XVI–XVII
2309. Bilicenii Aşezare Eneolitic Arheol. N
Vechi VI
2310. Bilicenii Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Vechi VII Sec.II–IV
Sec.XVI–XVII
2311. Bilicenii Aşezare Eneolitic Arheol. N
Vechi VIII
2312. Bilicenii Aşezare Sec.XVIII–XIX Arheol. N
Vechi IX
2313. Bilicenii Aşezare Eneolitic Arheol. N
Vechi X
2314. Bilicenii Aşezare Neolitic Arheol. N
Vechi XI Sec.II–IV
Sec.XVI–XVII
2315. Bilicenii Aşezare Eneolitic Arheol. N
Vechi XIII
212

2316. Bilicenii Vechi Biserica „Sf. Arhanghel 1901 Arhit. L


Mihail”
2317. Bilicenii Vechi Monument la mormîntul Ist. L
comun a 9 ostaşi căzuţi
în 1944 şi în memoria
a 124 consăteni cazuţi
în 1941–1945
2318. Bilicenii Vechi Mormîntul comun al 1944 Ist. L
ostaşilor căzuţi în
război
2319. Bilicenii Staţiune Mezolitic Arheol. N
Vechi XII Eneolitic
2320. Bilicenii Vechi Tumuli 4 Arheol. N
2321. Bobleticii Biserică Sec.XIX Arhit. L
Vechi
2322. Bocancea-Schit Schitul Antoneuca Jum.II Arhit. L
sec.XIX
2323. Bocancea-Schit Tumul Arheol. N
2324. Brejeni I Aşezare Neolitic Arheol. N
Sec.II–IV
Epoca bronzului
2325. Brejeni III Staţiune Paleolitic Arheol. N
2326. Bursuceni Aşezare Eneolitic Arheol. N
2327. Bursuceni I Aşezare Eneolitic Arheol. L
Epoca bronzului
Hallstatt
timpuriu
2328. Bursuceni II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2329. Bursuceni III Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Hallstatt timpuriu
Sec.II–IV
2330. Bursuceni IV Aşezare Sec.XVII–XVIII Arheol. N
2331. Bursuceni V Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2332. Bursuceni VIII Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.II–IV
2333. Bursuceni IX Aşezare Eneolitic Arheol. N
2334. Bursuceni X Aşezare Eneolitic Arheol. N
2235. Bursuceni Biserica de lemn 1869 Arhit. N
„Sf.Nicolae”
2336. Bursuceni Necropolă Sec.XVIII Arheol. N
2337. Bursuceni Tumuli 2 Arheol. N
2338. Chirileni II Aşezare Mezolitic Arheol. N
Eneolitic
Hallstatt
timpuriu
2339. Chirileni III Aşezare Eneolitic Arheol. N
213

2340. Chirileni IV Aşezare Sec.II–IV Arheol. N


2341. Chirileni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2342. Chirileni Monument în memoria 1970 Ist. L
a 11 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2343. Chirileni Tumul Arheol. N
2344. Chirileni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2345. Chişcăreni II Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.XV–XVII
2346. Chişcăreni III Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.II–IV
Sec.XV–XVII
2347. Chişcăreni IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
2348. Chişcăreni VI Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.II–IV
Sec.XVI–XVII
2349. Chişcăreni VII Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2350. Chişcăreni VIII Aşezare Eneolitic Arheol. N
2351. Chişcăreni XI Aşezare Eneolitic Arheol. N
2352. Chişcăreni XII Aşezare Eneolitic Arheol. N
2353. Chişcăreni XV Aşezare Sec.VII–IX Arheol. N
2354. Chişcăreni Biserica „Sf.Nicolae” Încep.sec.XX Arhit. L
2355. Chişcăreni Biserica „Adormirea 1912 Arhit. L
Maicii Domnului”
2356. Chişcăreni Monumentul lui 1957 Artă L
Serghei Lazo
2357. Chişcăreni Monument la mormîntul 1954 Ist. L
victimelor fascismului
(1941–1945) şi a
50 ostaşi căzuţi în 1944
2358. Chişcăreni Mormîntul ostaşului Ist. L
căzut în 1941
2359. Chişcăreni, Necropolă Sec.IV Arheol. N
Slobozia
2360. Chişcăreni Tumuli 7 Arheol. N
2361. Chişcăreni V Staţiune Mezolitic Arheol. N
2362. Ciuciuieni I Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
2363. Ciuciuieni I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2364. Ciuciuieni Monument în memoria 1970 Ist. L
a 39 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2365. Ciuciuieni Tumuli 4 Arheol. N
2366. Clişcăuţi Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
2367. Coada Iazului I Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.II–IV
Sec.XVI–XVII
214

2368. Coada Iazului II Aşezare Neolitic Arheol. N


Hallstatt
timpuriu
Sec.III–IV
Sec.XVI–XVIII
2369. Coada Aşezare Eneolitic Arheol. N
Iazului III Epoca bronzului
Sec.II–IV
2370. Coada Aşezare Eneolitic Arheol. N
Iazului IV
2371. Coada Iazului Monument în memoria 1985 Ist. L
a 20 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2372. Coada Iazului Mormîntul ostaşului 1944 Ist. L
2373. Coada Iazului Tumuli 4 Arheol. N
2374. Copăceni II Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.III–IV
Sec.XVI–XVII
2375. Copăceni III Aşezare Mezolitic Arheol. N
Epoca bronzului
Sec.III–IV
Sec.XVI–XVII
2376. Copăceni Biserica „Sf. Ioan 1810 Arhit. N
Teologul”
2377. Copăceni Monument la mormîntul 1956 Ist. L
a 36 ostaşi căzuţi în 1944
şi în memoria a 109
consăteni căzuţi
în 1941–1945
2378. Copăceni Tumuli 2 Arheol. N
2379. Coşcodeni– Aşezare Neolitic Arheol. N
Flămînzeni I Eneolitic
Sec.XVI–XVII
2380. Coşcodeni– Aşezare Eneolitic Arheol. N
Flămînzeni II
2381. Coşcodeni– Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Flămînzeni III
2382. Coşcodeni– Aşezare Eneolitic Arheol. N
Flămînzeni IV
2383. Coşcodeni– Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
Flămînzeni V
2384. Coşcodeni– Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Flămînzeni IX Sec.VII–IX
2385. Coşcodeni– Biserica „Sf. Arhanghel 1855 Arhit. L
Flămînzeni Mihail”
2386. Coşcodeni– Monument în memoria 1952 Ist. L
215

Flămînzeni a 106 consăteni şi la


mormîntul a 71 ostaşi
căzuţi în 1941–1945
2387. Coşcodeni– Staţiune Paleolitic Arheol. N
Flămînzeni X
2388. Cotiujenii Mici Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2389. Cotiujenii Mici Aşezare Eneolitic Arheol. N
2390. Cotiujenii Mici Monument în memoria 1974 Ist. L
a 83 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2391. Cotova Monument în memoria 1980 Ist. L
a 8 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2392. Cubolta Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2393. Cubolta Aşezare Eneolitic Arheol. N
2394. Cubolta Biserica „Sf. Elizabeta” 1865 Arhit. N
cu poarta-clopotniţă
2395. Cubolta Conacul Leonard cu Sec.XIX Arhit. N
parc şi statui Artă
2397. Cubolta Monument în memoria 1968 Ist. N
a 44 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2398. Cubolta Monument funerar al Sf.sec.XIX Artă N
familiei Leonard.
La biserică
2399. Cubolta Tumuli 4 Arheol. N
2400. Dobrogea Nouă Biserica „Adormirea Încep.sec.XIX Arhit. N
Maicii Domnului”
2401. Dobrogea Nouă Tumul Arheol. N
2402. Dobrogea Biserica de lemn de rit Sec.XIX Arhit. N
Veche vechi ortodox rus
„Adormirea Maicii
Domnului”
2403. Drăgăneşti Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
2404. Drăgăneşti I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2405. Drăgăneşti I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2406. Drăgăneşti II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2407. Drăgăneşti II Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.II–IV
Sec.XV–XVII
2408. Drăgăneşti III Aşezare Eneolitic Arheol. N
2409. Drăgăneşti IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
2410. Drăgăneşti V Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
2411. Drăgăneşti VI Aşezare Paleolitic Arheol. N
2412. Drăgăneşti VII Aşezare Eneolitic Arheol. N
2413. Drăgăneşti Biserica „Sf.Nicolae” 1882 Arhit. L
216

2414. Drăgăneşti Spitalul Zemstvei 1873 Arhit. L


2415. Drăgăneşti Mormînt comun al 1918 Ist. L
membrilor comitetului
agrar
2416. Drăgăneşti Monument la Ist. L
mormîntul aviatorului
căzut în 1944
2417. Drăgăneşti VIII Staţiune Paleolitic Arheol. N
2418. Drăgăneşti IX Staţiune Paleolitic Arheol. N
2419. Drăgăneşti Tumul Arheol. N
2420. Dumbrăviţa Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2421. Dumbrăviţa Monument la mormîntul 1972 Ist. L
a 20 ostaşi căzuţi în 1944
şi în memoria
a 90 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2422. Dumbrăviţa Tumul Arheol. N
2423. Elizavetovca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2424. Elizavetovca I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2425. Elizavetovca II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2426. Elizavetovca Monument în memoria 1967 Ist. L
a 55 consăteni căzuţi în
1941–1945
2427. Elizavetovca Necropolă Sec.I–IV Arheol. N
2428. Elizavetovca Tumuli 13 Arheol. N
2429. Grigorăuca Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
2430. Grigorăuca II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2431. Grigorăuca III Aşezare Neolitic Arheol. N
2432. Grigorăuca Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
2433. Grigorăuca Tumul Arheol. N
2434. Grigoreşti Tumuli 3 Arheol. N
2435. Gura-Oituz Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
2436. Gura-Oituz Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2437. Gura-Oituz Tumuli 2 Arheol. N
2438. Heciul Nou Biserica „Sf.Nicolae” 1892 Arhit. L
2439. Heciul Nou Monument în memoria 1968 Ist. L
a 48 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2440. Heciul Nou Tumuli 2 Arheol. N
2441. Heciul Vechi Biserica de lemn 1791 Ahit. N
„Sf.Nicolae”
2442. Heciul Vechi Monument în memoria 1965 Ist. L
a 131 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2443. Heciul Vechi Tumuli 5 Arheol. N
2444. Heciul Vechi Monument la mormîntul 1980 Ist. L
217

a 3 aviatori şi în
memoria a 90 consăteni
căzuţi în 1941–1945
2445. Iezărenii Noi Tumul Arheol. N
2446. Iezărenii Vechi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2447. Iezărenii Vechi Aşezare Eneolitic Arheol. N
2448. Iezărenii Aşezare Mezolitic Arheol. N
Vechi II Sec.XVI–XVII
2449. Iezărenii Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Vechi III Sec.III–IV
2450. Iezărenii Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Vechi V Sec.III–IV
Sec.XVI–XVII
2451. Iezărenii Aşezare Paleolitic Arheol. N
Vechi VI Mezolitic
Epoca bronzului
Sec.XVI–XVII
2452. Iezărenii Aşezare Neolitic Arheol. N
Vechi VII Eneolitic
2453. Iezărenii Aşezare Neolitic Sec.XVI– Arheol. N
Vechi VIII XVII
2454. Iezărenii Aşezare Neolitic Arheol. N
Vechi IX
2455. Iezărenii Aşezare Eneolitic Arheol. N
Vechi X Epoca bronzului

2456. Iezărenii Aşezare Neolitic Arheol. N


Vechi XI
2457. Iezărenii Biserică 1924 Arhit. L
Vechi
2458. Iezărenii Monument lui 1974 Artă L
Vechi Serghei Lazo
2459. Iezărenii Staţiune Paleolitic Arheol. N
Vechi IV
2460. Iezărenii Vechi Tumuli 4 Arheol. N
2461. Lipovanca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2462. Lipovanca I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2463. Lipovanca II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2464. Lipovanca III Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
2465. Lipovanca Tumul Arheol. N
2466. Mărineşti Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2467. Mărineşti II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2468. Mărineşti III Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
2469. Mărineşti Tumul Arheol. N
2470. Mihailovca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
218

2471. Mihailovca I Aşezare Epoca bronzului Arheol. N


Sec.XVI–XVII
2472. Mihailovca II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2473. Mihailovca V Aşezare Mezolitic Arheol. N
Sec.II–IV
2474. Mihailovca VII Aşezare Neolitic Arheol. N
2475. Mihailovca Monument în memoria 1977 Ist. L
a 39 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2476. Mihailovca III Staţiune Paleolitic Arheol. N
2477. Mihailovca VI Staţiune Paleolitic Arheol. N
2478. Mihailovca IX Staţiune Paleolitic Arheol. N
2479. Mihailovca Tumul Arheol. N
2480. Mîndreştii Noi Mormîntul comun 1941 Ist. L
a 2 ostaşi
2481. Mîndreştii Noi Tumuli 2 Arheol. N
2482. Nicolaevca I Aşezare Eneolitic Arheol. N
Epoca bronzului
Sec.III–IV
Sec.XVII–XVIII
2483. Nicolaevca II Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
2484. Nicolaevca IV Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
2485. Nicolaevca V Aşezare Neolitic Arheol. N
Eneolitic
2486. Nicolaevca Tumuli 2 Arheol. N
2487. Octeabriscoe Aşezarea Eneolitic Arheol. N
Sovhoz Bălţi I Epoca bronzului
Sec.XVI–XVII
2488. Octeabriscoe Aşezarea Eneolitic Arheol. N
Sovhoz Bălţi II
2489. Octeabriscoe Tumuli 4 Arheol. N
2490. Odaia Tumul Arheol. N
2491. Izvoare Aşezare Eneolitic Arheol. N
2492. Pălăria Tumul Arheol. N
2493. Pepeni Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
Sec.II–IV
Sec.VIII–XII
2494. Pepeni I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2495. Pepeni II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2496. Pepeni Biserica „Sf. Arhanghel Sec.XIX Arhit. L
Mihail”
2497. Pepeni Monument în memoria 1970 Ist. N
a 121 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2498. Petropavlovca Tumul Arheol. N
2499. Petrovca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
219

2500. Petrovca I Aşezare Hallstatt Arheol. N


timpuriu
2501. Prepeliţa I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2502. Prepeliţa I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2503. Prepeliţa Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
2504. Prepeliţa III Aşezare Neolitic Arheol. N
Epoca bronzului
Hallstatt
timpuriu
2505. Prepeliţa IV Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
Sec.VI–IX
2506. Prepeliţa VII Aşezare Neolitic Arheol. N
Eneolitic
2507. Prepeliţa VIII Aşezare Neolitic Arheol. N
Hallstatt
timpuriu
Sec.XV–XVII
2508. Prepeliţa X Aşezare Neolitic Arheol. N
Hallstatt
timpuriu
Sec.XVI–XVII
2509. Prepeliţa Biserica „Sf.Nicolae” Sec.XIX Arhit. L
2510. Prepeliţa Monument în memoria 1973 Ist. L
a 54 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2511. Prepeliţa II Staţiune Paleolitic Arheol. N
2512. Prepeliţa V Staţiune Paleolitic Arheol. N
2513. Prepeliţa Tumuli 8 Arheol. N
2514. Rădoaia I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2515. Rădoaia I Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.II–IV
2516. Rădoaia II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2517. Rădoaia IV Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
Sec.XV–XVI
2518. Rădoaia V Aşezare Eneolitic Arheol. N
Hallstatt
timpuriu
2519. Rădoaia VI Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.III–IV
Sec.XVI–XVII
2520. Rădoaia Biserica „Înălţarea 1885 Arhit. L
Domnului”
2521. Rădoaia Casa lui C.Clipca Încep.sec.XX Arhit. L
2522. Rădoaia Monument la mormîntul Ist. L
a 2 ostaşi căzuţi
în 1944 şi în memoria
220

a 79 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2523. Rădoaia Mormîntul aviatorului 1941 Ist. L
2524. Rădoaia Tumuli 6 Arheol. N
2525. Răzălăi I Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
2526. Răzălăi II Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
2527. Răzălăi VI Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
Sec.XV–XVII
2528. Răzălăi Aşezare Sec.XVI–XVIII Arheol. N
2529. Răzălăi Conac Jum.II Arheol. N
sec.XIX
2530. Răzălăi Monument în memoria 1986 Ist. L
a 17 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2531. Răzălăi Necropolă Sec.XVI–XVIII Arheol. N
2532. Romanovca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2533. Romanovca II Aşezare Paleolitic Arheol. N
2534. Sacarovca Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
Sec.II–IV
Sec.VIII–XII
2535. Sacarovca I Aşezare Neolitic Arheol. N
Eneolitic
2536. Sacarovca I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2537. Sacarovca II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2538. Sacarovca II Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
Sec.XVI–XVIII
2539. Sacarovca Monument în memoria 1970 Ist. L
a 14 consăteni căzuţi în
1941–1945
2540. Sacarovca Tumul Arheol. N
2541. Sîngereii Noi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2542. Sîngereii Noi I Aşezare Eneolitic Arheol. N

2543. Sîngereii Noi Aşezare Sec.XVI–XVII Arheol. N


IV
2544. Sîngereii Noi Monument în memoria a 1970 Ist. L
36 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2545. Sîngereii Noi Tumuli 2 Arheol. N
2546. Sloveanca I Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
Sec.II–IV
Sec.X–XI
2547. Sloveanca Conacul cu parc al lui Jum.II Arheol. N
Dombas sec.XIX
221

2548. Sloveanca Monument în memoria a 1974 Ist. L


21 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2549. Sloveanca Tumul Arheol. N
2550. Slobozia- Biserica „Sf. Treime” Încep.sec.XX Arhit. L
Chişcăreni
2551. Slobozia- Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
Chişcăreni II
2552. Slobozia- Tumuli 6 Arheol. N
Chişcăreni
2553. Slobozia- Tumuli 2 Arheol. N
Măgura
2554. Tăura Nouă Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2555. Tăura Veche Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2556. Tăura Veche I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2557. Tăura Veche II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2558. Tăura Veche Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
2559. Tăura Veche Monument în memoria a 1985 Ist. L
50 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2560. Tăura Veche Tumul Arheol. N
2561. Trifăneşti Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2562. Ţambula Monument în memoria a 1975 Ist. L
26 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2563. Ţambula Tumuli 3 Arheol. N
2563A. Ţipleşti Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2564. Ţipleşti I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2565. Ţipleşti II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2566. Ţipleşti III Aşezare Eneolitic Arheol. N
2567. Ţipleşti IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
2568. Ţipleşti V Aşezare Eneolitic Arheol. N
2569. Ţipleşti VI Aşezare Eneolitic Arheol. N
2570. Ţipleşti Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1941–1945
2571. Ţipleşti Tumuli 3 Arheol. N
2572. Ţipleteşti Aşezare Eneolitic Arheol. N
2573. Ţipleteşti Biserica „Adormirea 1920–1930 Arhit. N
Maicii Domnului”
2574. Ţipleteşti Tumuli 3 Arheol. N
2575. Valea lui Vlad Tumul Arheol. N
2576. Valea Aşezare Hallstatt Arheol. N
Norocului I timpuriu
2577. Valea Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
222

Norocului II
2578. Vrăneşti Aşezare Neolitic Arheol. N
Epoca bronzului
Sec.III–IV
2579. Vrăneşti Tumuli 2 Arheol. N
RAIONUL SOROCA
2580. Soroca – oraş Aşezare Eneolitic Arheol. N
2581. Soroca I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2582. Soroca I, II, V Aşezări Sec.VI–VII Arheol. N
2583. Soroca II Aşezare Neolitic Arheol. N
2584. Soroca III Aşezare Sec.V î.e.n. Arheol. N
2585. Soroca V Aşezare Eneolitic Arheol. N
2586. Soroca XII Aşezare Eneolitic Arheol. N
2587. Soroca I Aşezare Neolitic Arheol. N
Eneolitic
Epoca bronzului
2588. Soroca, Biserica „Sf. Dumitru” 1814–1827 Arhit. N
str.Petrov
2589. Soroca, Biserica „Sf. Stratulat” 1914–1916 Arhit. N
str.V.Stroescu cu clădirile aferente
nr.33
2590. Soroca, Casa arhitectului Încep. Ist. N
str.Turghenev V. A.Voiţehovschi sec.XIX
nr.1 (1909–1977)
2591. Soroca, Casă de locuit Sec.XIX Arhit. L
str.D.Bolintinea-
nu nr.7
2592. Soroca, Casă de locuit Sf.sec.XIX Arhit. L
str.D.Bolintinea-
nu nr.10
2593. Soroca, Casă de locuit Ante 1846 Arhit. L
str.Decebal nr.5
2594. Soroca, Casă de locuit Sf. sec XIX Arhit. L
str.M.Eminescu
nr.6
2595. Soroca, Casă de locuit Anii 30 Arhit. L
str.M.Eminescu sec.XX
nr.7
2596. Soroca, Casă de locuit 1930 Arhit. L
str.M.Eminescu
nr.12
2597. Soroca, Casă de locuit 1935 Arhit. L
str.Indepen-
denţei nr.53
2598. Soroca, Casă de locuit Încep. Arhit. L
str.Indepen- sec.XX
223

denţei nr.54
2599. Soroca, Casă de locuit 1937 Arhit. L
str.Indepen-
denţei nr.68
2600. Soroca, Casă de locuit 1935 Arhit. L
str.M.Kogălni-
ceanu nr.4
2601. Soroca, Casă de locuit 1935 Arhit. L
str.M.Kogălni-
ceanu nr. 6
2602. Soroca, Casă de locuit Încep. Arhit. L
str.M.Kogălni- sec.XX
ceanu nr.11
2603. Soroca, Casă de locuit Anii 30 Arhit. L
str.M.Kogălni- sec.XX
ceanu nr.14
2604. Soroca, Casă de locuit Încep. Arhit. L
str.Saratov nr.4 sec.XX
2605. Soroca, Casă de locuit Anii 30 Arhit. L
str.C.Stere sec.XX
nr.14
2606. Soroca, Casă de locuit Încep. Arhit. L
str.Ştefan cel sec.XX
Mare nr.69
2607. Soroca, Catedrala „Adormirea 1840–1842 Arhit. N
str. Ştefan cel Maicii Domnului”
Mare nr.50
2608. Soroca, Cetate medievală Sec.XV Ist. N
Parcul Petru Arhit.
Rareş
2609. Soroca II Cimitir Eneolitic Arheol. N
2610. Soroca, Cinematograf 1962 Arhit. L
str.A.Russo
nr.14
2611. Soroca, Clădirea fostei bănci Încep. sec.XX Arhit. L
str.Alexandru
cel Bun nr.24
2612. Soroca, Clădirea fostei cîrmuiri 1869–1876 Arhit. N
str.A.Russo a Zemstvei
nr.18
2613. Soroca, Clădirea fostei poşte Încep.sec.XX Arhit. N
str.Indepen-
denţei nr.73
2614. Soroca, Clădirea fostei şcoli Sf.sec.XX Ist. L
str.Ion Creangă primare Arhit.
nr.14
224

2615. Soroca, Clădirea fostei şcoli Încep.sec.XIX Arhit. L


str.M.Cebotari primare
nr.29–31
2616. Soroca, Clădirile fostului hotel Sf.sec.XX Arhit. L
str.A.Russo urban
nr.10
2617. Soroca, Clădirea fostului liceu 1936 Ist. N
str.A.Russo de băieţi „A.Xenopol” Arhit.
nr.16
2618. Soroca, Clădirea fostului 1903–1916 Ist. N
str.I.Creangă gimnaziu de fete (după Arhit.
nr.19 1918 – liceul „Domniţa Artă
Ruxanda”)
2619. Soroca, Clădirea fostului pichet 1937 Arhit. L
str.V.Alecsan- de grăniceri
dri nr.1
2620. Soroca, Clădirea fostului spital 1910 Arhit. L
str. Kolker evreiesc
2621. Soroca, Clădirea fostei şcoli Anii 30 Ist. N
str. Calea agronomice cu sec.XX Arhit.
Bălţului nr.2 îngrădirea ornamentală Artă
2622. Soroca, Complexul de clădiri 1893 Arhit. N
str.M.Kogălni- ale spitalului judeţean Artă
ceanu nr.1 fondat de Zemstvă
2623. Soroca, Complexul de clădiri Sf.sec.XIX Ist. L
str.Ştefan cel ale fostei şcoli de anii 40 Arhit.
Mare nr.41 iluminare culturală Sec.XX
2624. Soroca, Conac Theohari Încep. sec XX Arhit. L
str.Munteniei
nr.19
2625. Soroca, Conac urban 1912 Arhit. L
str.Alexandru
cel Bun nr.54

2626. Soroca, Conac urban Sf.sec.XIX Arhit. L


str.D.Bolintinea
-nu nr.14
2627. Soroca, Depozit Ante 1846 Arhit. L
str.Turghenev
nr.5
2628. Soroca, Farmacie 1934 Arhit.
str.Indepen-
denţei nr.66
2629. Soroca Fondul construit al Jum.II sec.XIX – Ist. L
str.Indepen- străzii anii 30 sec.XX Arhit.
denţei nr.23, 24,
225

25, 29, 34, 42,


43, 45, 52, 64,
66, 68, 70
2630. Soroca Fondul construit al Jum.II sec.XIX– Ist. L
str. Ştefan cel străzii anii 30 sec.XX Arhit.
Mare nr.6, 14,
15, 17, 21, 27,
29
2631. Soroca Monument 1978 Ist. L
comemorativ tinerilor Artă
antifascişti
2632. Soroca Monument la 1966 Ist. L
mormîntul comun a cca
6000 victime ale
fascismului
(1941–1944)
2633. Soroca Monument la 1975 Ist. L
mormîntul a 6 ostaşi
căzuţi în 1944
2634. Soroca II Necropolă Eneolitic Arheol. N
2635. Soroca Semn comemorativ în 1973 Ist. N
cinstea întîmpinării
trupelor lui Petru I în
1711. Parcul „Petru
Rareş”
2636. Soroca, Sinagogă Încep.sec.XX Arhit. L
str. Mitropolit
G. Bănulescu-
Bodoni nr.16
2637. Soroca, Vila cu parc a lui 1912 Ist. N
str.Decebal Aleinicov Arhit.
nr.40
2638. Soroca, Vilă urbană Anii 30 Arhit. L
str.C.Stere sec.XX
nr.14
2639. Soroca Tumuli 3 Arheol. N
2640. Alexandru cel Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Bun I
2641. Alexandru cel Aşezare Eneolitic Arheol. N
Bun I
2642. Alexandru cel Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Bun II
2643. Balinţi Staţiune Paleolitic Arheol. N
2644. Bădiceni I Staţiune Paleolitic Arheol. N
2645. Bădiceni II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2646. Bădiceni Monument în memoria 1966 Ist. L
226

a 56 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2647. Bădiceni Tumuli 4 Arheol. N
2648. Băxani Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
2649. Băxani Biserica „Naşterea 1838 Arhit. L
Maicii Domnului”
2650. Băxani Monument în memoria 1975 Ist. L
a 26 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2651. Bulboci Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2652. Bulboci I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2653. Bulboci Monument în memoria 1973 Ist. L
a 100 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2654. Bulboci Staţiune Mezolitic Arheol. N
2655. Bulboci Tumuli 18 Arheol. N
2656. Bulbocii Noi Monument în memoria 1982 Ist. L
a 22 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2657. Bulbocii Noi Tumuli 3 Arheol. N
2658. Căinarii Vechi Biserică Sec.XVIII Arhit. L
2659. Căinarii Vechi Monument 1967 Ist. L
comemorativ de război
(1941–1945)
2660. Căinarii Vechi Tumuli 11 Arheol. N
2661. Cosăuţi Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2662. Cosăuţi Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
Sec.VIII–IX
Sec.X–XII
2663. Cosăuţi II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2664. Cosăuţi III Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.XV
2665. Cosăuţi Biserica „Naşterea 1882 Arhit. L
Maicii Domnului”
2666. Cosăuţi Clădirea fostei asociaţii 1901 Arhit. N
de credit
2667. Cosăuţi Masa pomenirii. Sec.XX Artă N
La biserică
2668. Cosăuţi, Mese ale pomenirii (3). Sec.XIX–XX Artă N
Pe locul fostei mănăstiri
2669. Cosăuţi Monument în memoria 1965 Ist. L
a 48 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2670. Cosăuţi Monument meşterilor- 1975 Artă L
pietrari
2671. Cosăuţi Monument la 1965 Ist. L
227

mormîntul a 5 ostaşi
(1944)
2672. Cosăuţi Semn comemorativ al 1969 Ist. N
forţării Nistrului de
către trupele Frontului
II Ucrainean în 1944
2673. Cosăuţi Sculptură populară. Sec.XIX–XX Artă N
La cimitir
2674. Cosăuţi Staţiune Paleolitic Arheol. N
2675. Cosăuţi Staţiunea La praguri Paleolitic Arheol. N
2676. Cosăuţi Staţiunea Livada Paleolitic Arheol. N
2677. Cosăuţi Şcoală primară 1942 Arhit. L
2678. Cosăuţi Tumuli 3 Arheol. N
2679. Cotovsc Monument în memoria 1975 Ist. L
a 22 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2680. Cotovsc Tumuli 2 Arheol. N
2681. Cremenciug Aşezare Eneolitic Arheol. N
Epoca bronzului
Hallstatt
Sec.XV–XVII
2682. Cremenciug I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2683. Cremenciug II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2684. Cremenciug Monument 1985 Ist. L
comemorativ de război
(1941–1945)
2685. Cureşniţa I–V Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2686. Cureşniţa Monument Ist. N
comemorativ de război
(1941–1945)
2687. Cureşniţa I Staţiune Paleolitic Arheol. N
2688. Cureşniţa II Staţiune Paleolitic Arheol. L
2689. Cureşniţa Nouă Tumuli 4 Arheol. N

2690. Dărcăuţi Biserica de lemn 1877 Arhit. N


„Sf.Arhangheli”
2691. Dărcăuţi Monument în memoria 1985 Ist. L
a 38 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2692. Dărcăuţi Tumuli 2 Arheol. N
2693. Dărcăuţii Noi Tumul Arheol. N
2694. Dubna I, II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2695. Dubna Monument în memoria 1975 Ist. L
a 39 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2696. Dubna Tumuli 4 Arheol. N
228

2697. Dumbrăveni Tumuli 2 Arheol. N


2698. Egoreni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2699. Egoreni Cimitir Sec.II–IV Arheol. N
2700. Egoreni Monument în memoria 1968 Ist. L
a 24 consăteni căzuţi în
1941–1945
2701. Floriceni Tumul Arheol. N
2702. Grigorăuca Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2703. Holoşniţa Biserica „Sf. Nicolae” 1824 Arhit. L
2704. Holoşniţa Monument în memoria 1968 Ist. L
a 32 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2705. Holoşniţa Staţiune Paleolitic Arheol. N
2706. Holoşniţa I Staţiunea Podgoreni Paleolitic Arheol. N
Eneolitic
2707. Holoşniţa II Staţiune Paleolitic Arheol. N
2708. Hristici Masa pomenirii Încep.sec.XX Artă L
2709. Hristici Monument în memoria 1968 Ist. L
a 53 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2710. Hristici Mormînt comun a 10 1941 Ist. L
victime ale fascismului.
La cimitir
2711. Hristici Odaia Aleinicov Încep.sec.XX Arhit. L
2712. Iarova Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
Sec.XVIII
2713. Iarova Cavoul familiei Încep.sec.XX Arhit. L
Vinogradschi
2714. Iarova Conacul cu parc a lui Jum.II Arhit. N
Vinogradschi sec.XIX
2715. Iarova Monument în memoria 1974 Ist. L
a 66 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2716. Iarova Monument la 1974 Ist. L
mormîntul a 4 ostaşi
căzuţi în 1944
2717. Inundeni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2718. Inundeni Cetăţuie Dată neidenti- Arheol. N
ficată
2719. Inundeni Monument Ist. L
comemorativ de război
(1941–1945)
2720. Iorjniţa Aşezare Sec.X–XII Arheol. N
2721. Iorjniţa II Aşezare Eneolitic Arheol. N

2722. Iorjniţa Cetăţuie Datare neidenti- Arheol. N


229

ficată
2723. Iorjniţa Monument în memoria 1967 Ist. L
a 39 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2724. Iorjniţa Staţiune Paleolitic Arheol. N
2725. Lugovoe Tumuli 2 Arheol. N
2726. Mălcăuţi Tumul Arheol. N
2727. Oclanda Monument la 1976 Ist. L
mormîntul ostaşului
căzut în 1914 şi în
memoria a 24 consăteni
căzuţi în 1941–1945
2728. Ocolina Biserica „Sf. Nicolae” 1745 Arhit. N
2729. Ocolina Mormîntul aviatorului 1941 Ist. L
2730. Parcani Monument în memoria 1971 Ist. L
a 29 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2731. Parcani Tumuli 2 Arheol. N
2732. Pîrliţa I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2733. Pîrliţa II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2734. Pîrliţa III Aşezare Sec.XVII–XVIII Arheol. N
2735. Racovăţ I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2736. Racovăţ Monument în memoria 1979 Ist. L
a 73 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2737. Racovăţ II Staţiune Paleolitic Arheol. N
2738. Racovăţ III, Staţiune Paleolitic Arheol. N
VII
2739. Racovăţ IX Staţiune Paleolitic Arheol. N
2740. Racovăţ Tumuli 2 Arheol. N
2741. Redi- Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Cereşnovăţ
2742. Redi- Aşezare Eneolitic Arheol. N
Cereşnovăţ
2743. Redi- Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
Cereşnovăţ
2744. Redi- Biserica „Adormirea 1909 Arhit. L
Cereşnovăţ Maicii Domnului”
2745. Redi- Cetăţuie Datare Arheol. N
Cereşnovăţ neidentificată
2746. Redi- Tumuli 9 Arheol. N
Cereşnovăţ
2747. Regina Maria Monument în memoria 1975 Ist. L
a 93 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2748. Regina Maria Tumuli 9 Arheol. N
230

2749. Rubleniţa Monument în memoria 1970 Arheol. L


a 93 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2750. Rubleniţa Nouă Tumuli 2 Arheol. N
2751. Schineni Biserica „Sf. Nicolae” 1826 Arhit. L
2752. Schineni Monument în memoria 1970 L
a 37 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2753. Schineni Tumul Arheol. N
2754. Schinenii Noi Staţiune Paleolitic Arheol. N
2756. Schinenii Noi Tumul Arheol. N
2757. Slobozia- Biserica „Naşterea Jum.I Arhit. L
Cremene Maicii Domnului” sec.XIX
2758. Slobozia- Cetăţuie Datare Arheol. N
Cremene neidentificată
2759. Slobozia- Monument în memoria 1967 Ist. L
Cremene a 42 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2760. Slobozia- Tumuli 7 Arheol. N
Cremene
2761. Slobozia- Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
Vărăncău
2762. Slobozia- Aşezare Sec.XVII Arheol. N
Vărăncău
2763. Slobozia- Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Vărăncău I
2764. Slobozia- Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
Vărăncău II
2765. Slobozia- Aşezare Eneolitic Arheol. N
Vărăncău IV

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
2766. Slobozia- Monument în memoria 1968 Ist. L
Vărăncău a 37 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
2767. Slobozia- Staţiune Paleolitic Arheol. N
Vărăncău
2768. Slobozia- Tumul Arheol. N
Vărăncău
2769. Sobari Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
2770. Sobari II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2771. Sobari III Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
231

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
2772. Soloneţ Aşezare Eneolitic Arheol. N
2773. Soloneţ Biserica „Sf.Arhangheli” 1841 Arhit. L
2774. Soloneţ Conac cu parc al lui Încep.sec.XX Arhit. N
Bjozowsky
2775. Soloneţ Mormîntul aviatorului 1941 Ist. L
2776. Soloneţ Tumuli 3 Arheol. N
2777. Stoicani Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec. II–IV
Sec.XV–XVII
2778. Stoicani Monument la 1975 Ist. L
mormîntul a 16 ostaşi
căzuţi în 1941
şi în memoria
a 46 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
2779. Stoicani Tumuli 12 Arheol. N
2780. Şeptelici Monument în memoria 1965 Ist. L
a 44 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
2781. Stoicani Tumuli 2 Arheol. N
2782. Şolcani I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2783. Şolcani II Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
2784. Şolcani III Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
2785. Şolcani IV Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2786. Şolcani Monument 1982 Ist. L
comemorativ de război
(1941–1945)
2787. Şolcani Tumul Arheol. N
2788. Trifăuţi Aşezare Eneolitic Arheol. N
2789. Trifăuţi I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2790. Trifăuţi I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2791. Trifăuţi II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2792. Trifăuţi II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2793. Trifăuţi III Aşezare Eneolitic Arheol. N
2794. Trifăuţi III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2795. Trifăuţi IV Cimitir Sec.II–IV Arheol. N
2796. Trifăuţi Monument în memoria 1967 Ist. L
a 51 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
2797. Trifăuţi II Staţiune Paleolitic Arheol. N
2798. Trifăuţi III Staţiune Paleolitic Arheol. N
232

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
2799. Trifăuţi IV Staţiune Paleolitic Arheol. N
2800. Trifăuţi Tumuli 2 Arheol. N
2801. Ţepilova Tumuli 2 Arheol. N
2802. Valea Tumul Arheol. N
2803. Vanţina Monument în memoria 1976 Ist. L
a 13 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
2804. Vanţina Mică Tumul Arheol. N
2805. Vasilcău Biserica „Adormirea 1848 Arhit. N
Maicii Domnului” în
complex cu clopotniţa
2806. Vasilcău Cimitir Sec.II–IV Arheol. N
2807. Vasilcău Monument în memoria 1975 Ist. L
a 35 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
2808. Vasilcău Tumuli 2 Arheol. N
2809. Vădeni I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2810. Vădeni Monument în memoria 1976 Ist. L
a 111 consăteni căzuţi
în război (1941–1945)
2811. Vădeni Tumuli 8 Arheol. N
2812. Vărăncău I Aşezare Epoca bronzului Arheol. N
2813. Vărăncău II Aşezare Eneolitic Arheol. N
Epoca bronzului
2814. Vărăncău Biserica „Adormirea 1832 Arhit. L
Maicii Domnului”
2815. Vărăncău Monument în memoria 1970 Ist. L
a 84 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
2816. Voloave Monument în memoria 1975 Ist. L
a 31 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
2817. Voloave Tumuli 2 Arheol. N
2818. Voloviţa III Aşezare Eneolitic Arheol. N
2819. Voloviţa Monument în memoria 1967 Ist. L
a 42 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
2820. Zastînca I, II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2821. Zastînca Biserica „Naşterea 1915 Arhit. L
Maicii Domnului”
2822. Zastînca Masa pomenirii. Încep.sec.XX Artă N
La biserică
RAIONUL ŞOLDĂNEŞTI
233

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
2823. Şoldăneşti Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2824. Şoldăneşti Aşezare Sec.X–XII Arheol. N
2825. Şoldăneşti II Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
2826. Şoldăneşti II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2827. Şoldăneşti III Aşezare Eneolitic Arheol. N
2828. Şoldăneşti IV Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2829. Şoldăneşti V Aşezare Eneolitic Arheol. N
2830. Şoldăneşti V Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2831. Şoldăneşti VII Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.IX–XII
2832. Şoldăneşti XIX Aşezare Eneolitic Arheol. N
2833. Şoldăneşti Biserica „Sf.Arhanghel 1879 Arheol. N
Mihail”
2834. Şoldăneşti Monument 1970 Ist. L
comemorativ de război
(1941–1945)
2835. Şoldăneşti II Necropolă Hallstatt Arheol. N
timpuriu
2836. Şoldăneşti VI Necropolă Sec.II–IV Arheol. N

2837. Şoldăneşti Staţie de cale ferată Sf.sec.XIX Ist. L


2838. Şoldăneşti Staţiune Paleolitic Arheol. N
2839. Şoldăneşti Tumul Arheol. N
2840. Alcedar Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2841. Alcedar Aşezare Sec.VI–IX Arheol. N
Sec.VIII–IX
Sec.X–XII
2842. Alcedar Aşezare Sec.X–XI Arheol. N
2843. Alcedar I Aşezare Sec.II–lV Arheol. N
2844. Alcedar V Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
Sec.X–XII
2845. Alcedar XII Aşezare Sec.IV–III î.e.n Arheol. N
2846. Alcedar XIII Aşezare Sec.IV–II î.e.n. Arheol. N
2847. Alcedar Aşezarea Pădurea Sec.X–XII Arheol. N
Roşie
2848. Alcedar Aşezarea Alcedarul Sec.XV–XVI Arheol. N
Vechi
2849. Alcedar Aşezarea La Cetăţuie Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
2850. Alcedar Aşezarea Moşia Sec. XVII–XVIII Arheol. N
2851. Alcedar Cetatea Alcedar Hallstatt Arheol. N
timpuriu
Sec.II–IV
234

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
Sec.VI–VII
Sec.VIII–IX
Sec.X–XII
2852. Alcedar Monument în memoria 1970 Ist. L
a 64 consăteni căzuţi
în 1941–1945
2853. Alcedar Necropolă tumulară Sec.IX–X Arheol. N
2854. Chipeşca Biserica „Sf.Arhanghel 1843 Arhit. L
Mihail”
2855. Chipeşca Masa pomenirii Încep.sec.XX Artă N
2856. Chipeşca Tumul Arheol. N
2857. Climăuţii de Aşezare Eneolitic Arheol. N
Jos III
2858. Climăuţii de Aşezare Sec.XVIII Arheol. N
Jos IV
2859. Climăuţii de Biserica „Sf.Dumitru” 1889 Arhit. L
Jos
2860. Climăuţii de Jos Monument în memoria 1969 Ist. L
a 58 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
2861. Climăuţii de Necropolă Hallstatt Arheol. N
Jos V timpuriu
2862. Climăuţii de Staţiune Paleolitic Arheol. N
Jos I
2863. Climăuţii de Staţiune Paleolitic Arheol. N
Jos II
2864. Climăuţii de Staţiune Paleolitic Arheol. N
Jos III
2865. Climăuţii de Jos Tumul Arheol. N
2866. Cobîlea Biserica „Schimbarea la 1820–1834 Arhit. N
Faţă” cu clopotniţa-
poartă
2867. Cobîlea Casa academicianului Încep.sec.XX Ist. N
S.Cibotaru (1929–1984)
2868. Cobîlea Monument în memoria 1985 Ist. N
a 97 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
2869. Cobîlea Nouă Necropolă Sec.II–IV Arheol. N
2870. Cobîlea Semn comemorativ al 1482–1982 Ist. L
înfiinţării satului
2871. Cobîlea Stejarul lui Ştefan cel Sec.XIV–XV Ist. N
Mare
2872. Cobîlea Tumuli 2 Arheol. N
2873. Cot Monument în memoria 1968 Ist. L
235

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
a 22 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
2874. Cot Staţiune Paleolitic Arheol. N
2875. Cotiujeni I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2876. Cotiujeni Asezarea Psariha Sec.VIII–XIl Arheol. N
2877. Cotiujeni III Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2878. Cotiujeni Biserica „Sf.Nicolae” 1883 Arhit. L
2879. Cotiujeni Biserica „Sf.Arhanghel 1861 Arhit. L
Mihail”
2880. Cotiujeni Monument Anii 30 Ist. L
comemorativ de război sec.XX
(1914–1918)
2881. Cotiujeni Monument la 1968 Ist. L
mormîntul a 69 ostaşi
căzuţi în 1944
2882. Cotiujeni Tumuli 3 Arheol. N
2883. Curătura I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2884. Curătura I Aşezare Sec.X–XII Arheol. N
2885. Curătura Cetăţuie Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
2886. Curătura Monument în memoria Ist. L
a 26 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
2887. Cuşelăuca I, II, Aşezări Sec.II–IV Arheol. N
III, IV, V
2888. Cuşelăuca Mănăstirea „Adormirea 1790– Arhit. N
Maicii Domnului” încep.sec.XX
2889. Cuşelăuca Tumuli 2 Arheol. N
2890. Cuşmirca Monument în memoria 1975 Ist. L
a 68 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
2891. Cuşmirca Tumul Arheol. N
2892. Dobruşa Mănăstirea „Sf.Nicolae” 1807–încep. Arhit. N
sec.XX
2893. Dobruşa Schitul „Sf.Nicolae” 1772– Arhit. N
încep.sec.XIX
2894. Fuzăuca Biserică 1881 Arhit. N
2895. Găuzeni Biserica „Sf.Arhangheli” 1890 Arhit. L
2896. Găuzeni Monument în memoria 1970 Ist. L
a 36 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
2897. Găuzeni Tumuli 2 Arheol. N
2898. Glinjeni Aşezare Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
2899. Glinjeni Aşezare Sec.X–XII Arheol. N
236

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
2900. Glinjeni I Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec. IV–III î.e.n.
2901. Glinjeni I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2902. Glinjeni II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2903. Glinjeni V Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
Sec.VIII–IX
2904. Glinjeni V Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
Sec.X–XII
2905. Glinjeni Biserica „Sf.Cuvioasă 1916 Arhit. L
Paraschiva”
2906. Glinjeni I Cetăţuie Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
2907. Glinjeni II Cetăţuie Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
2908. Glinjeni Monument în memoria 1985 Ist. L
a 34 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
2909. Glinjeni Varniţă (construcţie Sf.sec.XIX Ist. L
tradiţională de stins
varul)
2910. Mihuleni Aşezare Neolitic Arheol. N
Sec.II–IV
Sec.XV–XVI
2911. Mihuleni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2912. Mihuleni Aşezarea A Eneolitic Arheol. N
Hallstatt
timpuriu
2913. Mihuleni Aşezarea B Hallstatt Arheol. N
timpuriu
2914. Mihuleni Aşezarea С Eneolitic Arheol. N
Hallstatt
timpuriu
2915. Mihuleni I, II, Aşezări Eneolitic Arheol. N
III
2916. Mihuleni V Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.IV–III î.e.n.
sec.II–IV
2917. Mihuleni Biserica „Sf.Arhanghel 1871 Arhit. L
Mihail”
2918. Mihuleni Monument în memoria 1973 Ist. L
a 20 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)

2919. Mihuleni Necropolă Hallstatt Arheol. N


237

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
timpuriu
2920. Mihuleni Tumuli 4 Arheol. N
2921. Olişcani I Aşezare Eheolitic Arheol. N
2922. Olişcani I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2923. Olişcani II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2924. Olişcani II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2925. Olişcani III Aşezare Eneolitic Arheol. N
2926. Olişcani Biserica „Sf.Nicolae” 1905 Arhit. L
2927. Olişcani Cetăţuie Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
2928. Olişcani Monument 1969 Ist. L
comemorativ de război
(1941–1945)
2929. Olişcani Sculptură populară. Sec.XIX–XX Artă L
La biserică
2930. Parcani Aşezare Sec.X–XII Arheol. N
2931. Parcani Biserica „Sf.Nicolae” 1865 Arhit. L
2932. Parcani Cetăţuie Sec.IV–III î.e.n. Arheol. N
2933. Parcani Monument în memoria 1967 Ist. L
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
2934. Parcani Monumente funerare Sec.XIX Artă L
2935. Pohoarna Biserica 1828 Arhit. N
2936. Pohoarna Monument în memoria Anii 30 Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1914–1918
2937. Pohoarna Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
2938. Pohoarna Tumuli 2 Arheol. N
2939. Poiana I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2940. Poiana I Aşezare Sec.IX–X Arheol. N
2941. Poiana I, II, III Aşezări Sec. X–XII Arheol. N
2942. Poiana II Aşezare Sec.VIII–IX Arheol. N
2943. Poiana I Aşezare Sec.XV–XVI Arheol. N
2944. Poiana II Aşezare Sec.VII–IX Arheol. N
2945. Poiana Monument în memoria Ist. L
a 47 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
2946. Răspopeni Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2947. Răspopeni Biserica „Sf.Nicolae” Sec.XIX Arhit. L
2948. Răspopeni Conac cu parc Sec.XIX Arhit. N
2949. Răspopeni Masa pomenirii. La Sec.XX Artă L
biserică
238

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
2950. Răspopeni Masa pomenirii. La Sec. XX Artă L
cimitir
2951. Răspopeni Modul al coloanei Sec.XIX–XX Artă N
infinite la biserică
2952. Răspopeni Monument în memoria 1936 Ist. L
consătenilor căzuţi
în 1914–1918
2953. Răspopeni Monument în memoria 1984 Ist. L
a 36 consăteni şi
a 22 ostaşi căzuţi în
război (1941–1945)
2954. Răspopeni Morminte ale ostaşilor 1944 Ist. L
2955. Răspopeni Şcoala primară 1870 Arhit. L
2956. Răspopeni Tumul Arheol. N
2957. Receşti Biserica „Sf. Grigore 1883 Arhit. L
Teologul”
2958. Receşti Monument în memoria Ist. L
a 46 consăteni căzuţi în 1981
război (1941–1945)
2959. Rogojeni Necropolă Sec. III Arheol. N
2960. Rogojeni Semnul comemorativ Sec.XVIII Ist. N
„Stîlpul cărăuşului” Artă
2961. Rogojeni Tumuli 8 Arheol. N
2962. Salcia Biserica „Naşterea 1861 Arhit. L
Maicii Domnului”
2963. Salcia Monument în memoria 1968 Ist. L
a 16 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
2964. Sămăşcani Biserica „Naşterea 1901 Arhit. L
Maicii Domnului”
2965. Sămăşcani Cetăţuie Datare Arheol. L
neidentificată
2966. Sămăşcani Monument în memoria 1981 Ist. L
a 35 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
2967. Socola I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2968. Socola I Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec. IV–III î.e.n.
Sec.II–IV
2969. Socola Biserica „Sf.Varvara” 1890 Arhit. L
2970. Socola Complex rupestru Sec.III–XV Arhit. N
2971. Socola Monument în memoria 1968 Ist. L
a 15 consăteni căzuţi în
239

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
război (1941–1945)
2972. Socola Monument în memoria 1987 Ist. L
a 26 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
2973. Socola Tumuli 2 Arheol. N
2974. Şestaci Aşezare Sec.XV–XVI Arheol. N
2975. Şestaci I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2976. Şestaci III Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
2977. Şestaci IV Biserica „Sf.Nicolae” 1866 Arhit. L
2978. Şestaci Biserica „Sf.Gheorghe” 1913 Arhit. L
2979. Şestaci Monument în memoria 1967 Ist. L
a 22 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
2980. Şestaci Monumente funerare Sec.XIX Artă L
2981. Şestaci Tumuli 3 Arheol. N
2982. Şipca I Aşezare Eneolitic Arheol. N
2983. Şipca I Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
2984. Şipca I Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2985. Şipca II Aşezare Eneolitic Arheol. N
2986. Şipca II Aşezare Hallstatt Arheol. N
timpuriu
2987. Şipca II Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2988. Şipca III Aşezare Eneolitic Arheol. N
Sec.IV–III î.e.n.
2989. Şipca IV Aşezare Eneolitic Arheol. N
2990. Şipca X Aşezare Sec.III–IV Arheol. N
2991. Şipca Monument în memoria 1970 Ist. L
a 23 consăteni căzuţi în
război (1941–1945)
2992. Vadul-Raşcov Aşezare Sec.II–IV Arheol. N
2993. Vadul-Raşcov Aşezare Sec.XVII Arheol. N
2994. Vadul-Raşcov Bancă Încep.sec.XX Arhit. N
2995. Vadul-Raşcov Biserica „Sf.Arhanghel 1787–sf. sec.XIX Arhit. N
Mihail”
2996. Vadul-Raşcov Spital Sf.sec.XIX Arhit. N
2997. Vadul-Raşcov Monument în memoria 1972 Ist. L
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
2998. Vadul-Raşcov Sculptură populară Sec.XVIII–XX Artă N
2999. Vadul-Raşcov Staţiune Paleolitic Arheol. N
3000. Vadul-Raşcov I Staţiune Paleolitic Arheol. N
3001. Vadul-Raşcov III Staţiune Paleolitic Arheol. N
240

Nr. de Localizare Cate-


Tip Cronologie Gen
înregistr. administrativă gorie
1 2 3 4 5 6
3002. Vadul-Raşcov Turnul-poartă- Sec.XVII–XVIII Arhit. N
clopotniţă la intrarea
în cimitir
3003. Vadul-Raşcov Tumuli 2 Arheol. N
3004. Zahorna Biserica Sec.XIX Arhit. L
3005. Zahorna Mormînt comun al 1944 Ist. L
ostaşilor. La cimitir

ZONA DE SUD

RAIONUL BASARABEASCA

1. Basarabeasca Biserica „Sf.Nicolae” 1911 Arhit. N


2. Basarabeasca Complexul de clădiri Jum.II Arhit. N
ale nodului de cale sec.XIX–
ferată încep.sec.XX
3. Basarabeasca Clădirea fostului Jum.II Arhit. N
conac sec.XIX
4. Basarabeasca Monument la mormîntul Ist. N
comun a 20 ostaşi căzuţi
în 1944
5. Abaclia Biserica „Sf.Arhangheli 1817 Arhit. N
Mihail şi Gavriil”
6. Abaclia Casa în care, în anii Ist. N
1900–1917, a locuit
constructorul
I.F.Secrieru
7. Abaclia Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în război (1941–1945)
8. Avdarma Biserica „Sf.Arhanghel 1863 Arhit. N
Mihail”

9. Başcalia Biserica „Sf.Arhanghel 1877 Arhit. N


Mihail”
10. Başcalia Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi
în război (1941–1945)
11. Carabetovca Biserica „Acoperemîntul Sec.XIX Arhit. N
Maicii Domnului”
12. Carabetovca Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
13. Chiriet-Lunga Aşezarea Chiriet-Lunga Epoca bronzului Arheol. N
241

14. Chiriet-Lunga Aşezarea Chiriet-Lunga I Sec.II–IV Arheol. N


15. Chiriet-Lunga Aşezarea Chiriet-Lunga II Sec.II–IV Arheol. N
16. Chiriet-Lunga Biserica „Sf.Nicolae” 1864 Arheol. N
17. Chiriet-Lunga Monument la mormîntul Artă N
paraşutiştilor căzuţi
în 1944
18. Cioc-Maidan Biserica „Înălţarea 1861 Arhit. N
Domnului”
19. Iserlia Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
20. Sadaclia Biserica „Naşterea 1885 Arhit. N
Maicii Domnului”
21. Sadaclia Monument în memoria Ist. L
consătenilor căzuţi în
război (1941–1945)
RAIONUL CAHUL
22. Cahul