You are on page 1of 7

Composició

Dissenyar la coberta d’una novel·la

Laura Capellades Subirana


Mòdul professional 4: Gestió de la producció en processos d’edició
2017-18
Portada i contraportada del llibre 1984

Personatges principals Recull de portades pùblicades

Winston: Protagonista. Un home treballador, correcte, senzill. Està en contra del Par- 1984 és un clàssic de la literatura universal que ha tingut multitud d’edicions que han
tit. generat cobertes de tot tipus. Així i tot he trobat tres temàtiques que predominen:
Júlia: Noia jove i atractiva que manté una relació sentimental amb en Winston. L’ull, que representa el Gran Germà.
O’Brian: Home que desprèn seguretat, intel·ligència i de caràcter dominant. En prin- El títol escrit en lletres.
cipi sembla que està contra el partit, però a mesura que avança la història es mostren El número 1984 com a peça central. Cobertes totalment tipogràfiques.
les seves veritables intencions. La resta juguen amb conceptes i esdeveniments importants de la història.
Sr. Chanington: Té una petita botiga d’objectes antics on en Winston acostuma a com-
prar objectes “prohibits”.
Pluja d’idees Idees concretes cartell

Ministerio de la verdad/de la paz/de la abundancia/del amor Les noveles estan en blanc, prohibit escriure.
Gran hermano TE VIGILA Objectes del passat ja no existeixen, queden molt pocs (pisapapeles).
Contradiccions constants Gin i cigarrets del Wilson per evadir-se.
Contradiccions amor/odio Faja roja de la Julia “anti-sex”.
LA GUERRA ES LA PAZ Rei i peons representant autoritarisme aprofitant que la contraportada compara a
LA LIBERTAD ES LA ESCLAVITUD Winston amb un peó.
LA IGNORANCIA ES LA FUERZA
Por
Repressió Esbossos de diferentes idees
Dictadura
Govern totalitari
Autoritarisme
Càmeres
Vigilància
Faja roja

Fets més destacats de la història y que poden ser més interessants

La població d’Anglaterra viu sotmesa sota un règim polític totalitari. Aquest està dirigit
per “El Partit” dirigit pel Gran Germà (seria com el dictador), un ésser que tot ho veu
(concepte que utilitza el partit perquè el poble se senti vigilat).
La neollengua, concepte que fa referencia a un nou llenguatge on els diccionaris han
sigut retallats considerablement. Com menys paraules s’usen, menys es pensa. Una
forma més de repressió.
Es volen abolir els matrimonis i qualsevol tipus d’acte sexual. Per això els científics
estan desenvolupant diverses maneres de reproducció assistida.
És molt característica una mena de cinturó vermell que representen les joventuts “an-
ti-sex” del partit, com a símbol de castitat.
L’habitació 101 on es duen a terme les tortures i on “curen” als homes que pensen
diferent. La majoria tracten sobre la temàtica de l’autoritarisme del Partit i la repressió que
En Winston i la Júlia s’enamoren i quan són descoberts els sotmeten a tortures per patia el poble. També s’han esbossat idees utilitzant elements que simbolitzen els
tal de desenamorar-se. personatges principals, com el whisky i els cigarrets d’en Winston o la cinta roja de les
joventuts del partit de la Júlia.
Finalment s’ha escollit la idea de simbolitzar la repressió del poble mitjançant un
dibuix que simbolitza la falta de llibertat en l’escriptura, que porta al saber, que porta
a escriure, a llegir...a l’abolició de la cultura en general.

Personalment em va agradar com Orwell intenta fer-nos entendre això mitjançant el


fet que els llibres estan en blanc, està prohibit escriure i els diccionaris cada nova edi-
ció és més prim que l’anterior. Pel Partit les paraules són llibertat; com menys parau-
les, menys llibertat. Això és una mica el que volia representar amb un puny que sosté
un llapis que no pot utilitzar perquè està “pres” amb una cinta vermella molt semblant
a la que porten els membres del Partit.
Tres de les idees s’han treballat una mica més. La dels escacs s’ha descartat, la de re-
presentar el 8 amb la forma de la faixa roja era una bona opció però li faltava alguna
cosa. També hi havia l’opció de fer una gran faixa roja q ue anés de dalt a baix de la
portada...però no em convencia i per això també va ser descartada.
S’han realitzat diverses proves. Buscava destacar diferents parts de la composició i
veure quina era més adient, més impactant o més equilibrada. Per una banda el títol
i per un altre la mà i el llapis. Era interessant jugar amb el color vermell, ja que és una
part distintiva del partit. Per això calia jugar amb la combinació de colors i B/N.
Pel que fa a la tipografia volia que fos clara, poc ornamentada, tipus geomètrica o
moderna i que destaqués més per la mida, ja que el títol són només quatre caràcters.
Per la contraportada s’ha afegit un breu resum de l’argument i de la vida de l’autor.
Tipo títol: Futura Std Bold
Tipo text: Futura Std book

Resultat

1984

1984
George Orwell nació el 25 de junio de 1903. Fue
un importante escritor y periodista británico, y es
considerado uno de los ensayistas en lengua
inglesa más destacados del siglo XX.

Su novelas más conocidas fueron textos críticos con


el totalitarismo, llamadas Rebelión en la granja y
1984. La última crea el concepto del denominado
“Gran Hermano”, que desde entonces pasó al
lenguaje común de la ctírica de las téncias
modernas de vigilancia.
En 2008, Orwell figuraba en el puesto número dos del listado de los 50
escritores británicos de mayor relevancia desde 1945, elaborado por The
Times. Actualmente, el adjetivo “orwelliano” es frecuentemente utilizado en
referencia al distópico universo totalitarista imaginado por Orwell.
Orwell murió el 21 de enero de 1950 en Londres, Inglaterra. George Orwell

En el año 1984 Londres es una ciudad lúgubre en la que la Policía


del Pensamiento controla de forma asfixiante la vida de los ciudada-
nos.
Winston Smith es un peón de este engranaje perverso, su cometido
es reescribir la historia para adaptarla a lo que el Partido considera
la versión oficial de los hechos... hasta que decide replantearse la
1984 verdad del sistema que los gobierna y somete.
Orwell
1984

“Quien controla el pasado controla el


futuro.
Quien controla el presente controla el pasado.”
“Quien controla el pasado
En el año 1984 Londres es una ciudad lúgubre en la que la Policía del
controla el futuro.
Pensamiento controla de forma asfixiante la vida de los ciudadanos. Winston
Smith es un peón de este engranaje perverso, su cometido es reescribir la Quien controla el presente controla el pasado.”
historia para adaptarla a lo que el Partido considera la versión oficial de los
hechos... hasta que decide replantearse la verdad del sistema que los
gobierna y somete.

«Obra maestra inolvidable.» Stalin


«Desde El proceso de Kafka ninguna obra fantástica ha alcanzado
el horror lógico de 1984.» A.Koestler

CAPE
P r e s s ISBN 9788423342310
CAPE
P r e s s
ISBN 9788423342310
George Orwell Or we ll
1984
1984
George Orwell nació el 25 de junio de 1903. Fue
un importante escritor y periodista británico, y es
considerado uno de los ensayistas en lengua
inglesa más destacados del siglo XX.

Su novelas más conocidas fueron textos críticos con


el totalitarismo, llamadas Rebelión en la granja y
1984. La última crea el concepto del denominado
“Gran Hermano”, que desde entonces pasó al
lenguaje común de la ctírica de las téncias
modernas de vigilancia.
En 2008, Orwell figuraba en el puesto número dos del listado de los 50
escritores británicos de mayor relevancia desde 1945, elaborado por The
Times. Actualmente, el adjetivo “orwelliano” es frecuentemente utilizado en
referencia al distópico universo totalitarista imaginado por Orwell.
Orwell murió el 21 de enero de 1950 en Londres, Inglaterra. George Orwell

En el año 1984 Londres es una ciudad lúgubre en la que la Policía


del Pensamiento controla de forma asfixiante la vida de los ciudada-
nos.
Winston Smith es un peón de este engranaje perverso, su cometido
es reescribir la historia para adaptarla a lo que el Partido considera
la versión oficial de los hechos... hasta que decide replantearse la
verdad del sistema que los gobierna y somete.

“Quien controla el pasado


controla el futuro.
Quien controla el presente controla el pasado.”

«Obra maestra inolvidable.» Stalin


«Desde El proceso de Kafka ninguna obra fantástica ha alcanzado
el horror lógico de 1984.» A.Koestler

CAPE
P r e s s ISBN 9788423342310
O r w e ll