You are on page 1of 57

O IZDANJE

NOV PRVA KNJIGA O


LJUDSKOJ SREĆI ILI NESREĆI

EDUKACIJA
ČOVJEKA

HR K
AN I
A    T AK
E TIK A     U ŽI

Protestanski Teosatya Centar


Chenai
57
Urednik
Maga Hanga
(Od više autora)

PRVA KNJIGA O LJUDSKOJ SREĆI ILI NESREĆI

EDUKACIJA ČOVJEKA
(Prijevod – T. Kop)

ISBN 978-3-9524566-3-7

U pripremi:

DRUGA KNJIGA O LJUDSKOJ SREĆI ILI NESREĆI


„TRAŽIM ČOVJEKA“
POSVEĆENA JE MUDRACU DIOGENU

Interes za tiskanje i kupnju:


mann.kink@gmail.com

Protestanski Teosatya Centar


Chenai
SADRŽAJ
UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

PRVI DIO – HRANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5


HRANA ZA LJUDE, ŠTO JE TO? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ZAŠTO? U TRGOVINI PREHRAMBENIM PROIZVODIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
UGLAĐENI GOSPODIN I KROKODIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
BEZ TOLERANCIJE ZLO NE POSTOJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ODGOVOR NA PISMO JEDNE VEGANKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

VEGANSKA SU PRAVILA MORALNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10


NOVA „BIO“ PREHRANA, NIJE PRIRODNA PREHRANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
NATRIJ, A NE KUHINJSKA SOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
HUMANA, A NE VEGETARIJANSKA PREHRANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

POGREŠNI RAZLOZI RAZNIH VEGE-GRUPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14


PRIMJER ZA STRATEGIJU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
GDJE JE GRANICA LJUDSKE ISHRANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
KONAČNO VAM OTKRIVAMO TAJNU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
PUNO SREĆE, DRAGI ASKETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
HRANA I ŽIVOT, PREMA LJUDSKOJ PRIRODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
„HOMO SAPIENS“ I NAKON MILIJUN GODINA
JOŠ BEZ SVOJE HRANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

DRUGI DIO – ETIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21


PREHRANA, ISTINA, BOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
CRKVE, RELIGIJE I ODANOST BOGU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

ISTINA JE JEDINSTVENA, KAO I BOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

RAZNE METODE, MORAL I ETIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24


NEKOLIKO PITANJA TALIJANSKE GRUPE „G. BRUNO“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
JE LI MOJSIJE BIO EHNATONOV UČENIK? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
TKO JE EHNATON? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2
IIZ KNJIGE „TUT-ENCH-AMUN“ OTTA NEUBERTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

PRINCIPI EHNATONOVOG UČENJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

EHNATON – PRIJATELJ I NEPRIJATELJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

SIMBOL HERMAFRODITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3500 GODINA NAKON EHNATONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

JESI LI TI DOBAR ČOVJEK, ILI SI NACIONALIST? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39


EKUMENA, DIMNA ZAVJESA ZA RAZDVAJANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
DOBRO I ZLO U OBITELJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

TREĆI DIO – UŽITAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42


ŠTO JE UŽITAK? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
ŠTO JE SLOBODA? – NEPRIRODAN ŽIVOT, DROGA GURMANSTVO? . . 43
KOJU VRIJEDNOST IMA JEDAN MLADI „IDEALIST“? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
„ŽIVJELA SIDA!“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
RAJ NA ZEMLJI BEZ „STAKLENIKA“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

PITAGORIN GOVOR MLADIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

PARADOKSALNA DEMOKRACIJA ZLA – „NIKAKVA LJUBAV“! . . . . . . . . . . . . 49


U „CIVILIZIRANOM“ SVIJETU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ČOVJEK IMA 2 IZBORA U ŽIVOTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

KAKO SE POSTAJE ČOVJEKOM? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52


ZASTO DIOGEN NIJE NAŠAO ČOVJEKA? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
DOBRO MORA JEDNOM POBIJEDITI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3
UVOD

Knjiga je napeta, provokativna i pruža nove mogućnosti za razmišljanje, ne-


poznate do danas. Namijenjena je onima koji traže nova uzbuđenja, ali uz
najmanje štetnih posljedica.
Sadržaj knjige bavi se osnovnim problemima, od hrane, seksa i načina života,
do aktualnih političkih i društvenih tema; poput religije, vjere, terora i terorizma,
demokracije, slobode, morala, etike, side, sreće, socijalne pravde. Sve se to
pokazuje na novi način, drugačije od klasičnog tumačenja.
To je višegodišnji rad, različitih mislilaca, futurologa, filozofa, znan-
stvenika, humanista i naprednih duhovnika, uz korištenje svih spozna-
ja zadnjih cca. 60,000 godina i to u izvornom obliku.
Knjiga zadire u duboku prošlost, i putuje do daleke budućnosti ljudske civiliza-
cije i treba čovjeka isprovocirati na razmišljanje kamo idemo i kako poboljšati
svijet u kojem živimo. Posebno je zanimljiva političarima, i naprednim
ljudima, mlade generacije.

4
PRVI DIO – HRANA

HRANA ZA LJUDE, ŠTO JE TO?

Svako živo biće u kozmosu ima svoju prirodnu, vlastitu ishranu. Isto
tako, i čovjek, bez obzira na to što ne uzima svaki dan istu hranu, ima samo
jednu jedinu, svoju prirodnu, normalnu, ljudsku ishranu, za zadovoljavanje svih
svojih potreba.
Kada će naša civilizacija započeti traganje za odgovorom na pitanje;
„Što je zapravo ljudska ishrana?“
Ona nije identična životinjskoj, za hijene, vukove, koze, majmune itd., nego
ona mora istovremeno biti za duh, dušu i tijelo. Ona je baza za ljudski život i
uživanje. To nije mesna hrana, a niti vegetarijanska „dijeta“.

Ne postoji niti jedna, jedina knjiga, o principima ljudske


ishrane. Po prvi put, uz ostalo, dio knjige razjašnjava i te
principe.
To je putovanje u jedan drugačiji svijet. Sretan put ako poželite o tome nešto
više saznati…

5
ZAŠTO?
 U TRGOVINI PREHRAMBENIM PROIZVODIMA

„Molim normalnu, zdravu hranu za moje ptice.“ „Molim pseću hranu, ali prirod-
nu!“, „Ne, to je za velike pse, moj je malen.“ „Oh odlično! – konačno hrana za
moje zečeve.“
Zatim; „Za mene paket cigareta, dvije boce vina, kavu, šećer, sol, svinjetinu.
Glavu i mozak za bolje pamćenje, konjsko meso jača, imate li i magareće te-
stise za krevetnu gimnastiku, jer mi ni meso više ne pomaže…“
„Slatkiše i kolu za moju djecu! Gdje su „bio“ proizvodi? Oh, ovdje vidim novi
odjeljak za alkoholna pića, hvala dragom Bogu!“…
Nikada nismo čuli: „Molim normalnu, zdravu hranu za sebe i svoju djecu!“.

Zašto ljudi ne žele znati ništa o svojoj ishrani?


Konstrukcija čovjeka – misli, osjećaje, forma zuba, dužina crijeva, mozak, …
određuju što on treba jesti. Svaka beba zna, naravno, da mora piti mlijeko a
kasnije jesti voće, ali ovdje se prekida prirodan način života i djeca se uče da
jedu nezdravu hranu.
Sve, što je neprirodno i nezdravo, se ugrađuje u mozak djeteta kao normalno.
Učimo ga da treba voljeti konje, a istovremeno mu dajemo da jede zaklanog
konja ili meso drugih životinja. Moralno licemjerje, lažni osjećaji, lažne
ljubavi i lažna humanost nas prati do groba.

6
UGLAĐENI GOSPODIN I KROKODIL

Dan otvorenih vrata u klinici


10 je sati: Svi su stigli: profesori, studenti, pobornici pokreta za zaštitu životi-
nja. Bez prestanka se prikazuje video zapis o ljubavi prema životinjama – „na-
šoj maloj braći“. U 11 sati počinje predavanje jednog mladog, angažiranog
pobornika zaštite životinja.
Nakon predavanja upita jedno dijete; „Što imate u svom želucu?“ Govornik
odgovara: „Ja jedem meso, ali ne i leševe; životinje u mom želucu bile su ubi-
jene elegantno-fino bez bola“.
Jedna se gospođa javlja za riječ i kaže: „Prijavljena sam od strane jednog ugla-
đenog gospodina, jer sam lupila svog psa. Policija je smjesta stigla i vidjela da
je pas živahan i razigran, možda od tog „udarca“.
Zatim gospođa nastavi: „Ovo čudovište s kravatom, trebalo bi prijaviti samog
sebe, jer svaki dan jede meso i zbog njega, neprekidno životinje umiru, straš-
nom, nasilnom smrću. Ako ja moram u zatvor, jer sam svog psa u namjeri da
ga potaknem na igru lupila, tada bi taj „gospodin“ morao barem tri puta
dnevno trpjeti smrtnu kaznu“…
„Razlika između tog licemjera I krokodila je: krokodil jede cca. 50 puta godišnje
i ne može ubijati više od 50 puta godišnje. Ljudi, koji jedu meso, s time ubijaju
dva do tri puta dnevno, cca. 500 do 1000 puta u godini.
Zaključak: Krokodil je oko 10 do 20 puta humaniji od čovjeka. Čovjek
ubija, svjesno na štetu svog zdravija, samo zbog svog perverznog
„užitka“!

7
   BEZ TOLERANCIJE ZLO
NE POSTOJI

Jedan je sportaš uzeo riječ: „Udarac čovjeka, koji nekom nanosi povredu, nije
isto što i udarac dresera životinja ili sportskog trenera, jer ovaj gradi refleks za
pravilnu kretnju, za zdravlje itd. Kretnja ili udarac su u oba primjera skoro isti,
no namjere i posljedice su različiti. Ovaj princip je još bolje izražen u
kirurgiji…
„Ako posjedujete konja, morate dobro paziti; ne podvikivati na njega, jer se
ljudi sa „srcem“ i „osjećajem“ odmah pojavljuju i poučavaju Vas: „Tiho molim!
Konji su „naša dječica“. Navečer, u restoranu, u veseloj atmosferi vidite te
iste ljude, koji su Vas podučavali u vezi vašeg konja, i ne možete vjerovati – s
konjskim mesom u ustima – sa „svojom djecom“ u zubima“!
„Zašto organizacije za zaštitu životinja ne prijave pogone mesne industrije? Jer
ih tvornice za proizvodnju mesa plaćaju? – A to su mjesta čudovišnog mučenja
životinja! Možda se ti aktivisti za zaštitu životinja – u restoranu ne mogu veseliti
bez raskomadanih leševa, u različite porcije?…
„Naš je život, zbog mesne hrane, lanac mučenja i smrti nedužnih živo-
tinja, a to traje, dok smo živi. To je naša bestijalna sila protiv vlastite prirode,
duše, duha i zdravlja, protiv istine i pravičnosti, protiv svega dobrog, što nas
okružuje.“
Jedan je student rekao: – „Što je cilj našeg života?
– Koji su naši ideali; egoizam, novac, trbuh?
– Koju vrijednost ima civilizacija bez morala i ljudskosti?“

„Tolerancija zla i ljubav prema zlu, rađaju zlo.


– Bez tolerancije, zlo ne postoji!“
Mi ljudi, onog trenutka, kada dopustimo da zlo postoji među nama, postali
smo zlotvori, kreatori zla!

8
ODGOVOR na PISMO
JEDNE VEGANKE

Draga zaštitnice životinja,


Vrlo ste humani, ne pijete mlijeko jer „proizvodnja mlijeka povećava i proizvod-
nju mesa…“
Ipak proizvodnja mlijeka ne povećava proizvodnju mesa. Ako ljudi ne
piju mlijeko, tad njime hrane domaće životinje, upravo za proizvodnju mesa-
kao naprimjer u mnogim djelovima Kine. U etičnim zajednicama, ljudi koji kon-
zumiraju mlijeko, nikada ne ubijaju životinje. Borite se protiv brutalne mli-
ječne industrije!, koja jest ljudska pogreška, ali ne licemjerno protiv samog
mlijeka.
Mlijeko je etična hrana, kad imate kravu i brinete za njen život. Mlijeko
je dobro, ako ga kupujete od vama poznatih ljudi.
Što je bolje; mlijeko jedne majke puno alkohola i droge te zaraze od raznih
seks „partnera“, ili mlijeko krave, koze, pa čak i vučice, za spas djeteta?
Zašto je u „demokratskom“ svijetu zabranjeno, snimati fotografije i video-ma-
terijale u tvornici mesa? Vi, draga moja, primate plaću za posao zaštite životi-
nja, a ne za „borbu“ protiv mlijeka.
Vaša mi je kolegica, zaštitarka životinja, rekla: „Ja se borim za humano ubijanje
životinja, jer su životinje naša djeca.“. Kakvo je ovo „humano“ ubijanje „vlastite
djece?“, da ih poslije jedemo?…
Moj mi je kolega ispričao nešto zanimljivo. On je nekad bio vegan, preko deset
godina. Neki ga je prijatelj nagovorio, da kupi kravu, namijenjenu za klanje. No,
zbog svog veganskog morala, on je nije muzao. Dva tjedna kasnije primijetio
je da krava pije svoje mlijeko. Veterinar mu je rekao: „To je opasno za njeno
zdravije“. Tada je spoznao, da je njegov veganski moral smrtonosan. Morao je
svoju vegansku zabludu brisati iz svoje duše! Počeo je musti kravu i piti mlije-
ko. To je etika za život!
Spasio je kravi život, a ona mu je davala mlijeko. Što je humanije od
toga? Nije imala mladih, imala je malo mlijeka, ali prirodno i bolje kvalitete od
kupovnog… 9
VEGANSKA SU PRAVILA MORALNA,

a ne etička, i ni jedan od osnivača, nije ostao tome vjeran do kraja. Kod za-
brane korištenja vune, razlog je da kod šišanja ovcama se nanosi bol, a vegani
šišaju svoje kućne ljubimce, da im nije vruće ili zbog mode, a sebe čak i briju!
– „Bol“ kod šišanja ili brijanja nije etička kategorija!
Veganstvo je nekorištenje stvari (vuna, mlijeko) životinjskog porijekla i
to bez obzira dali životinja pati ili uživa – nema etike!
Etični ljudi, ne koriste hranu životinjskog porijekla, ako se time odu-
zima život ili zdravlje životinjama. – To je etička kategorija! Mliječnu
masnoću, vegani kritiziraju, ali prženjem, oni pretvaraju biljna ulja u zasićene
životinjske masnoće, teži od mliječnih – nema logike!
Vegani znaju: crijeva služe za izbacivanje otrova iz organizma, a zalažu se za
«parade» homoseksualaca, koji vrše nasilje nad ljudskom prirodom. Oni nisu
naivci, to je zlonamjerno. – Crijeva su za izbacivanje smrada! Veganu je
važno reći da ne pije mlijeko, a droge i alkohol – O.K.?
Veganstvo, izmišljeno nedavno, željelo je nadmašiti izvorni Budizam, jer
je Budha zabranio (prije 2500 god.) svojim sljedbenicima nošenje svile, zbog
ubijanja leptirića, a meso i kože, zbog ubijanje životinja tu je i etika i logika.
Planinski YOGI, već 5000 godina, koriste samo hranu biljnog porjekla, ali nisu
vegani! – Riječ „vegan“ je modna besmislica – ne znači ništa! Nije se jos rodio
vegan, jer smo sisavci!
Ako se hraniš ljudski, ti si čovjek! Ako se hraniš veganski, onda si ve-
gan.

Ako se hraniš prirodno, TI SI ČOVJEK!, ni vegetarijanac,


ni mesar…! – SAMO ČOVJEK – NIŠTA DRUGO!

10
NOVA „BIO“ PREHRANA,
 NIJE PRIRODNA LJUDSKA PREHRANA

„Bios“ znači život, „Antibios“ znači – protiv života.


Normalna ljudska prehrana je i bez začina dobra, jer prirodna hrana sadrži sve
što je potrebno za život. „Antibio“ stvari su industrijski šećer, a što je najgore –
kuhinjska sol. Kad te „antibio“ proizvode dodamo namirnicama, to šokira naš
organizam. Prirodna glad nestaje, a nastaje umjetan apetit i ravnoteža
je izgubljena. Polako ljudi postaju robovi krivih osjećaja i strasti. Kuhinjska
sol jest uzrok ljudske agresivnosti, perverzno (neprirodno) ponašanje, te
konzumaciju krvave hrane (mesa).
Podrazumijeva se, da ako izgubimo previše natrija, moramo piti puno vode Mi-
neralna voda, bogata natrijem, vrlo je dobra kod vrtoglavice, slabosti i ostalih
psihofizičkih problema, npr. kad je vrijeme prevruće, a mi smo izgubili previše
natrija.
Kuhinjska sol je samo u malim količinama i u iznimnim situacijama od pomoći.
Nekoliko maslina, ili pola jušne kocke, sadrže i više od 0,5 grama soli. Iako
organizmu nije potrebna dodatna kuhinjska sol, nije katastrofalna greška, ako
jednom pojedemo par slanih „bio“ maslina.
Druga je stvar, kada roditelji svjesno napuhuju svoju djecu slanim mesom,
opasna kombinacija za debljanje i preko 80 kg. Kada srce otkaže, rodi-
telji snose krivicu za ubojstvo, kao u SADu!

Niti jedna životinja u prirodi ne soli hranu.


– Dali to samo djeca znaju?

11
NATRIJ, A NE KUHINJSKA SOL,

sudjeluje u reguliranju osmotskog tlaka van staničnog prostora i aktivira


pojedine enzime. Značajan je za podražljivost i kontrakciju mišića. Prekomjer-
no uzimanje kuhinjske soli zdravstveno je škodljivo, za ljude s gihtom, poviše-
nim krvnim tlakom itd… Većina povrća i žitarica bogata je natrijem, prije svega
u sirovom stanju.
Kuhinjska sol je neutralna, ali privlači: masno, alkohol, kavu, cigarete,
meso, puno vode.
Prirodna hrana je samonikla, a „bio“ proizvodi su uzgojeni „u sukladno-
sti“ s prirodnim principima. Nema samoniklih „bio“-proizvoda, ne postoji „bio“-
mineralna voda.
„Bio“-mlijeko danas u svijetu daju također krave bez rogova; sa spaljenim ro-
govima, a normalne krave lakše nalazimo u bajkama za djecu. To nije šala! Na
internetu su veganske „miljenice“ bez rogova. Zašto?
Čovjek gubi orijentaciju ne koristi mozak i ne reagira! – Peciva, koja
djeca kupuju na odmorima, sadrže više soli, nego što je konzumira jedan slon.
Oštro začinjena hrana izaziva neprirodne, perverzne strasti. Ljudi po-
staju poput leša, bez osjećaja za samokritiku i samokontrolu i bez
snage za borbu protiv vlastitih grešaka!

12
HUMANA, A NE VEGETARIJANSKA PREHRANA
2 oblika prehrane su:
A) neprirodna, krvava, mesna „hrana“
B) normalna, humana, ljudska – bezmesna
Formalno, tu spada i vegetarijanska hrana ali:
Razlika između vegetarijanske i hrane za ljude:
Vegetarijanac je čovjek, koji ne jede meso. Ako počne jesti, on prestaje to
biti. Kada ponovo prestane jesti meso, ponovo postaje „vege“. Vegetarijanac
ne jede meso, iz više razloga; radi zdravija, lijepog tijela itd. To traje duže ili
kraće.
Čovjek, koji se hrani na ljudski način, ne jede meso, ne zbog zdravlja, ili
dobre tjelesne linije, osjećaja itd., nego zbog spoznaje, da kada konzumira
krvavu hranu, zauvijek gubi svoj obraz, svoju dušu i svoj duh. Njegov
život nema više ljudsku vrijednost, On prestaje biti čovjek. Humani ljudi,
poznaju tajnu etičkog načela, koje glasi da ako je čovjek dosljedan u vlastitoj
normalnoj prehrani, automatski postiže ljepotu, vitkost i zdravije.
To je princip za ljudsku ishranu. Mi kažemo „čovjek“, zbog uzimanja baš
te prave hrane za čovjeka, a „vegetarijanac“, jer konzumira vegetari-
jansku hranu. Normalna, ljudska hrana ne uzrokuje ovisnost za razliku od
vegetarijanske. Ako se šećer i kuhinjska sol konzumiraju u većim količinama,
vode ka ovisnosti i ne pripadaju ljudskoj prirodi.
Riječi: vegan, vegetarijanac i td., podsjećaju da se netko hrani biljno,
da je u skupini biljoždera. Ništa konkretno! „Vegan“ je besmislica!
Čovjek, nije ni majmun ni slon. On se hrani prema svojoj prirodi, ni travom
ni mesom, nego ljudskom hranom-etično, nije ni mesožder, ni vegan, nego
samo i jedino čovjek!
Vegetarijanci nikada nisu predložili zabranu proizvodnje i prodaju mesa u svije-
tu, nego „bezbolno“ ubijanje (?) stoke i druge „humane“ ideje?… Ako se hraniš
prirodno, humano ti si ČOVJEK (po načinu ishrane- ništa više!).

13
POGREŠNI RAZLOZI
 RAZNIH VEGE-GRUPA

Oštri začini uništavaju pravi prirodni ukus hrane. Vegani griješe i u stavljanju
imena krvave „kuhinje“ na razna svoja jela kao „kobasice“, „paštete“, „odres-
ci“, itd; što je ponižavajuće i zbunjujuće za normalnog čovjeka. Vegani imitiraju
čak i boju krvi u svojim veganskim jelima – čudovišno!
Također, tvrdnja, da vatra nije prirodan „proizvod“, nije točna, jer vatra
jest i bila je to oduvijek, ali u prirodi se to događa rijetko; recimo kod velikih
požara.
Sam čovjek je postao suviše neprirodan i okrutniji od životinje… ili je
takav uvijek i bio, ali je znao kada čini zlo, a kada dobro!
Principi sirove hrane i sirova hrana za ljude, nisu isto:
Jednom smo za vikend u brdima upoznali grupu pobornika sirove hrane. Si-
rovu hranu su kupovali u dućanima. Mi smo, u prirodi jeli mnogo divljeg voća,
salate i bilja, a da nismo odlazili u kupovinu po trgovinama, to je bilo iznena-
đenje za te ljude. Jedan nam je gospodin iz te grupe objasnio, da je to za
njegovu suprugu potpuno neprihvatljivo: „Mi smo zagovornici sirove hrane,
a ne divljaci“, glasila je njegova izjava. Njima je bila važna forma a ne sadržaj.
„Filozofija“ sirove hrane je prirodna, ali ne i humana.
Naša sirova hrana je jako zdrava, samo ako pripada ljudskoj prirodi.
Drugim riječima, ako ne ubija i ne ostavlja štetne posljedice živim bići-
ma, a u prirodi postoji puno plodova, gljiva, salata i ostalih bilja.

14
PRIMJER ZA STRATEGIJU

U praksi se to ponekad odvija drugačije: To se moglo jasno vidjeti na


7. kongresu vegetarijanaca u Widnau-Švicarska, organiziranom od strane
pobornika veganske hrane. U nepoznavanju načela prehrane oni su izazvali
tako veliku katastrofu, da nije bilo dovoljno kola hitne pomoći, da se unesreće-
nima pomogne, zbog čega su čak morala biti podignuta i dva helikoptera (nisu
poznavali princip da sirove mahunarke moraju se u ustima lagano sažvakati
u tekuću kašu). To pokazuje, koliko kompetentnosti imaju ti „zagovornici ve-
ganske hrane“ (organizatori). Glavni kuhar 7. kongresa vegetarijanaca, nije bio
niti vegan, niti vegetarijanac, već „normalni“ kuharski majstor za mesnu hranu,
pisalo je u novinama… Tako su, organizatori kongresa Renato Pichler i ostali,
pomogli mesarima da proslave još jednu pobjedu.
Bilo je, sve to, u novinama i na TV. – Velika tragedija! Zbog takvih je
vegetarijanstvo izgubilo svaki smisao kao pokret zdravlja i humanosti.
Danas, kada drugi snimaju dokumentarne filmove o patnjama životinja u tvor-
nicama mesa, i zbog toga ih se šalje u zatvor, Pihler piše o „pionirima mira“ iz
daleke Indije…, a životinje vape za konkretnom pomoći…
Prema našem shvaćanju u okviru humanosti, svaki čovjek bira svoje jelo: siro-
vo ili kuhano. Za pozitivno kretanje u svijetu važna je suradnja kod pravih ljudi,
bez sukoba. Uložiti svu svoju energiju i razuvjeriti nepravednu stranu.
Neki se sami guraju u paukove mreže, gdje ih čeka blaga i nasmijana maska
šarlatana, koji su „spremani da im sve objasne“, a oni plaćaju, ostajući pod
njihovom petom doživotno… pa što traže, to i nađu…
Pomozite svakomu, tko se iskreno hoće osloboditi prijevare.

15
GDJE JE GRANICA
 LJUDSKE ISHRANE
Između jaja i ribe? Konzumiranje jaja nije povezano s ubijanjem, ni s pat-
njom. Ribe su pak živa bića, iako manje razvijena. Jaja su dobra alternativa za
početnika. Jaja, su manje zdrava od ostalih namirnica ljudske prehrane. Neo-
plođena jaja su samo materijal, iz kojeg bi mogao nastati život… Mnogi ljudi iz
grupe, koja ne jede jaja, kompenziraju to jedenjem mesa? Humanije je koristiti
jaja, nego meso! – bez sumnje! – Ponudimo općeprihvatljivu humanost za
svakog! Iskorjeniti sve klanice i mesnice – kao prvi korak!
Nisu jaja važna; – Važno je da se „bjesnilo“ za mesom prekine zauvijek!
Neoplođeno jaje, nije živo biće, pa stoga nema ni govora o patnji ili o
ubijanju – o tome nema rasprave s normalnim ljudima.
Ubijamo li travu. kada kosimo?
Kad krava pase, trava ponovo raste. Kad kosimo travu, pomažemo joj
da živi bolje. Beremo plodove, a drvo je sretno što se oslobađa tereta.
Flora posjeduje samo refleks dodira.
Prirodnom hranom protiv droge!
Droge su obmana i laž, jer ne daju istinu i spoznaju. Koju vrijednost imaju
roditelji ili učitelji, koji mogu tolerirati droge? Imali smo jednog kolegu; Kada je
bio u vojsci, jeo je meso, Pio je i pušio, bio je ovisnik, teški alkoholičar. Tada se
u njegovom životu pojavio neki čovjek. Rekao mu je: „Tako ne možeš više, ne
možeš ići na bolje, ali ako prestaneš jesti meso i dnevno piješ mnogo vode,
možda imaš šansu“. On je smjesta prestao jesti meso, odbacio alkohol, a ni
pušio više nije. Tek nakon 30 godina, nestala je želja za alkoholom, kao da
nikada nije ni postojala. On je uspio pobijediti Sebe. Postigao je to, jer mu je
bio pokazan put, bio je otvoren za vanjske pozitivne utjecaje, komuni-
kativan ali u sebi čvrst-nesalomljiv.
Ne veganska, nego humana hrana, odgovarajućim potrebama, duha,
etike, humanosti, zdravlja i fizicke konstrukcije – moze biti hrana za
čovjeka.

16
KONAČNO VAM
 OTKRIVAMO TAJNU
Prvi dio knjige odnosi se na ishranu. Pokrenuli smo istraživanje, da bismo
uvjerili naše prijatelje, da kad jedu prirodnu hranu, u našem se organizmu
bude energije i sposobnosti za pretvaranje jedne supstance u drugu,
prema potrebi organizma. Mi u praksi, držali smo se etičkog pravila mu-
draca: ne trebamo brinuti, što čemo jesti i piti, moramo samo ispravno živjeti,
beskompromisno I ljudski, tada sve dolazi samo od sebe!“; bez toga nema
sreće. Čovjek ima samo određenu količinu hrane i količinu seksualne energije
za život; produžite si život! Ne razbacujte se!
Dok god se ljudi ne mogu suzdržati od hrane i seksa, neće iskusiti ni
pravi užitak obojeg!
Želite li savladati svaku ovisnost, jedite prirodnu hranu, bez oštrih začina i
kuhinjske soli!
Pravo na privatan život
U „civiliziranom“ svijetu ljudi imaju „pravo na privatan život“. Npr. u vlastitom
stanu „slobodan“ čovjek može govoriti i činiti ono nemoralno; ali ni tu ljudi ne
mogu biti slobodni. Jedan je ugledni inženjer (homoseksualac) dobio osam
godina zatvora, jer je pojeo drugog „homića“. Taj se kanibal okoristio vlastitim
„demokratskim“ pravom na privatan život. (Ima mnogo primjera, no ovaj je
najpoznatiji).
Pitanje: dali je „privatni život“ najprljaviji dio ljudskog života? S etičkog
stajališta privatni život ne može biti drugačiji od javnog; ne može se nitko sakriti
pred istinom, a ni pred samim sobom, bio on u stanu ili na ulici.

Čovjek bježi, ali od sebe ne može pobjeći…


(ali može sebe promijeniti)

17
PUNO SREĆE, DRAGI ASKETI

Platon je napravio metaforu: Ljudska civilizacija živi u smrdljivoj jami.


Kad netko hoće izići, na svjetlo dana, masa ljudi ga ščepa za noge i
povuče natrag. Da li podržavaš napredak, ili si samo plutajući…?
„Dajte da budemo jednaki ljudi, prije nego što nas smrt izjednači“
(Ehnaton).
I najukusnija, ne krvava, nego humana hrana, je samo sredstvo za ži-
vot, all ne i životni cilj!
Čovjek čini dobro djelo, kao čovjek! Iz nijednog drugog razloga! Ako
činimo dobro iz sebičnih interesa, kao kod naturalista – utilitarca Aristotela, za
koga je etika „ti meni, ja tebi“-interes, što znači korupcija i mito itd., a zrači
iz čitave njegove „Nikomahove etike“. Sebični razlozi – zdravlje, raj, ljepota…
u obliku sreće ne dobivamo, jer nam naša podsvijest. ne daje mira, radi moti-
vacije, koja je sebična – egoistična…
Egoist je kao pilić, koji ne želi razbiti ljusku svog jajeta-ega, pa završi
kao pokvareno jaje. „Ego“ je „ljuska“ – prepreka za čovjeka, da izađe
na vidjelo, da dođe do prave Istine, do Spoznaje.
Naša podsvijest nije dio našeg ega, nego dio opće Pravde (ili Boga)… Za svoju
sreću, moramo se boriti protiv svojih pogrešaka.

Promjeniti samog sebe, izvršiti „Change“ ili vlastitu


„Perestrojku“. To je prava pobjeda!

18
HRANAund
Nahrung I ŽIVOT,
Leben
auf
 menschliche
PREMA LJUDSKOJ Art
PRIRODI
Riječ vegetarijanstvo izmišljena je u Engleskoj 1848. godine, i ona je zamjena
za riječ „ljudska“, zvanu još Pitagorinu ishranu. „Vege“ je danas biznis.
a ne etika!
Jedan bivši vegetarijanac iz Ženeve, predsjednik nam je rekao: „Sada se bavim
drugim poslom, nisam više vegetarijanac“.
Prirodna, humana hrana postoji cca. milijun godina. Etična je, i zado-
voljava sve potrebe čovjeka.
Vegetarijanci su oni, koji se vegetarijanski hrane. Oni to rade iz različi-
tih razloga, npr; jer je to u modi, zbog zdravlja ili iz ostalih poznatih razloga.
To može trajati duže ili kraće.
Vegetarijanstvo je moralno pravilo, koje prihvaćamo ili odbacujemo, jer do-
lazi izvana.
Ljudi, po istoj logici, su oni koji se hrane ljudski. Oni to čine, samo
zato, jer su ljudi. (Kažemo „ljudi“, zbog načina ishrane i etike).
Ljudska ishrana je etički princip, koji ne možemo mijenjat ili odbacivati, jer je
on dio naše prirode.
Primjer sa hranom je samo jedan. Čovjek je pravi, ako reagira odlučno,
humano, pravedno i beskompromisno na sve što ga okružuje, jer ne posjeduje
samo tijelo, nego i dušu (emocije) i duh (razum, etiku), te je on normalan -
samo onda kada su sve tri strane aktivne i u skladu. Normalnom čovjeku treba
samo humana hrana! – ostalo su kratkotrajne modne besmislice.
Ako dosljedno pratimo taj smjer, sve dolazi automatski: zdravlje, lje-
pota, i još više: sreća, socijalna pravičnost, bez ubijene djece po ulica-
ma okupiranih zemalja, bez stalnog ubijanja i „ispričavanja“;

a to znači, sva sreća ovog svijeta!

19
„HOMO SAPIENS“ I NAKON MILIJUN GODINA…
 BEZ VLASTITE HRANE
Možemo li prihvatiti mišljenje mudraca kako su ljudi sprave za nadra-
živanje, kako su groblja životinjskih leševa, i kako Kozmos čovjeku
nikada neće oprostiti ni prvu ubijenu kravu; – NIKADA!
Sljedeće prehrambene skupine su:
1. Životinje biljožderi
2. Životinje mesožderi
3. Životinje lešinari; jedu leševe, stare i do nekoliko sati.
4. Skupina „ljudi“; jedu meso leševa životinja, staro meso i do nekoliko
godina, suprotno svom zdravlju, anatomskoj konstrukciji i svojoj humanosti…
Ljudska civilizacija slavi 16.10., kao svjetski Dan hrane. Kakve hrane?
Da li je čovjek, koji se ne hrani na „normalan“ način, normalan čovjek?
Da li znate što se događa s jednom „civilizacijom“, koja punih milijun
godina gradi tijelo, mozak i dušu svinjskim mesom suprotno etičkim
normama? Više od polovica znanstvenika radi na proizvodnji bombi i za ratnu
tehnologiju – vaši roditelji, poznati itd…
Kamo vodi ta civilizacija, koja ne poštuje svoju vlastitu, humanu prirodu? Ako
si znanstvenik, a ne slijediš vlastitu ljudskost,– nema milosti za tebe!
Čemu je proklamiran 04.10., kao Dan zaštite životinja? Što je naša civilizacija
poboljšala u životu životinja?; sve je manje divljih životinjskih vrsta u prirodi.
Je li to dan licemjerja, zbog zabave i dobrog sna, dok su ljudima želuci puni
mesa? Na „Dan zaštite životinja“ ljudi ubijaju i pojedu više životinja, nego nekog
„normalnog“ dana, a vegani slave i uživaju, uživaju…
Proslave su „opijum“ za uspavljivanje nečiste savjesti.

Kako ti doprinosiš poboljšanju svijeta?


Koji je tvoj smisao života?

20
DRUGI DIO – ETIKA

PREHRANA, ISTINA, BOG


Vjera i post
Azijci poštuju figuru u položaju lotosova cvijeta s masnom glavom i trbuhom
poput balona ili vreću izmeta, koja daje dojam o hrpi mesa s težinom preko
500 kilograma. Za ovo nesretno čudovište – invalida s nerazvijenim malim no-
gicama, kažu „Buda, simbol blagostanja“? To je zlonamjerno izvrgava-
nje Bude ruglu!
Kao da je on rekao da je smisao života – jesti i puniti WC smećem.
Buda je poučavao, da smisao života nije u hrani!; nego da je tajna
životnog zadovoljstva isključivo u ispravnom načinu življenja! Pravi bu-
dist nikad ne konzumira meso, jer time ubija – čini nepravdu i ruši kauzalni
princip Karmu, odnosno Dharmu, pa samim time prestaje biti čovjek, budist.
Zamislite si današnji „budizam“! – Dalai Lama jede meso!…
Rimski papa jede meso i ribu. On nije budist, ali zna da jedenje mesa
oduzima život – ubija!
„Kršćanske“ crkve možda nemaju ni mrvicu evanđeoske samilosti. Nismo našli
niti jednu jedinu kršćansku osobu, koja je Evanđelje pročitala s konzekventnim
zanimanjem; niti roditelje, niti djecu! To je gore od onog, sto je Juda učinio
Isusu. Po čemu su milijarde ljudi u Europi, Americi, Africi i Australiji kršćani,
ako nisu pročitali najmanju i najjednostavniju knjigu na svijetu – Evanđelje? Sto
znaju ti „kršćani“ o kršćanskoj vjeri?
„Božji zastupnici“, umjesto pedofilije, trebali bi postiti kao lsus – 40 dana, ili
barem 20 dana jer gladovanje liječi sve, pa i pedofiliju!
Preporučujemo najznačajniju knjigu istine, autora Alberta Romera Ri-
vere „Vatikanski ubojice“. Po prvi put, u ovoj knjizi, je opisano tajno
djelovanje crkve – u knjizi Alberta – fanatičnog papinog zaštitnika!

21
CRKVE, RELIGIJE I ODANOST BOGU

Zašto su „predstavnici Boga“ u prosjeku 2–3 puta teži od običnih smrtnika?


Od mesa i alkohola, ili od posta i molitve? Danas je debljina mjerilo za du-
hovnost u raznim crkvama! Vatikan je uveo „Sumu“ ili broj za papinu odjeću,
nakon par užasnih nezgoda; kada su hlače standardne veličine pucale (od
papine debljine) pred milijunskim mnoštvom zadivljenih „vjernika“! Što je danas
ostalo od kršćanstva?…
Za nas ljude, Bog znači sreću i rješenje svih problema – „Moj Bože!“, ali mi
ne slijedimo rado božanske principe, iako znamo da BOG NAGRAĐUJE
PREMA DOBRIM DJELIMA, a ne po molitvi!
Za nas je „Bog“ samo igračka, koja vrši našu želju, pa koliko je ljudi,
toliko je i izmišljenih „bogova“, samo ne postoji onaj pravi!…
Zato jednom za svagda moramo razjasniti da:
1. BOG NIJE ISTINA, NEGO ISTINA JE BOG!
2. NEMA RELIGIJE NAD ISTINOM I PRAVDOM!
Iz svake se religije formiraju crkve ili sekte, proturječne izvornoj vjeri. Kasnije
počinje borba između…Puno ljudi vjeruje; neki da će im uspjeti opljačkati ban-
ku, drugi da crkva oprašta zločin, ako se plati…
Nema „Ja vjerujem“! – Samo po djelima smo vjernici! – (Isus).
Dali treba srušiti sve „Božje“ hramove, koji razdvajaju ljude, svojim simbolima,
ritualima, prinošenju žrtava, križanju; s 2, 3 ili 5 prstiju i ostalih načina za izazi-
vanje sukoba? Naravno treba rušiti sve što je izvor sukoba!
Baš crkve razdvajaju rulju, izazivajući bratoubilačke ratove na principu; „podijeli
pa vladaj“. – Kome to još nije jasno? Kako to horde ne shvaćaju?… Kao da
rulja živi, da bi jela i punila WC, a patriotizam joj služi za međusobno ubijanje
u bratoubilačkim ratovima, za oslobođenje od slobode i sreće – bez pravog
Boga i ideala ljudskosti…

22
ISTINA JE JEDINSTVENA, KAO I BOG

Crkva Istine i Pravde (pravog, istinskog Boga) je jedna, a laži je puno.


Tolerancija više crkava je tolerancija više laži najljepši hram pravog
boga je priroda! Priroda i sunce spajaju.
Za kozmičku, kreativnu energiju (ili boga), čiji je dio i u nama, nije važno,
„vjerujemo“ li ili ne, važno je samo, dali činimo dobro. Ako se uz to borimo
i protiv zla, automatski smo bliži Istini (Bogu):
Bog Sotona
Religija Crkve
Mir Rat
Etika Moral
Humanost Egoizam
Harmonija Kaos
Dostojanstvo Ponos
Savjest Svijest
Nažalost neznalice zamjenjuju pojmove; kažu „moral“,a misle na etiku i tako
redom, jer ne razmišljaju; o tome ćemo malo kasnije…
Čovjek ograničenog praktičnog uma, može biti isto tako pozitivan.
Na primjer, ako zamjeni egoizam samopoštovanjem, razdražljivost energično-
šću, sljedbeništvo odanošću itd.
U principu čovjek, od rođenja do smrti, najviše troši na hranu, „razmišlja“ o
hrani. Ipak statistike ukazuju da čovjek u čitavom svom životu ne utro-
ši ni sekundu na razmišljanje o hrani na način: Što je to hrana? Što
hrana uzrokuje? Da li moja hrana ubija? Zašto jedem ovu hranu?, itd….
Da li sam zaista čovjek, ako znam da jedenje mesa ubija, i to radim i
dalje?

23
RAZNE METODE,

kojima se koriste crkve i sekte, za hvatanje vjernika su: monotona ponavlja-


nja riječi ili pokreta, koji imaju za cilj potiskivanje, a ne rješenje problema, peri-
odičke zabrane rada, rituali, izmišljanje svetaca, zakletve, „inicijacije“, križanje
na ovaj ili onaj način – sve samo ne etika i humanost.
Joga je pojam za poštenje. Mnogi pod tim imenom prodaju prijevare, su-
protne principima Joge. Takozvana Transcendentalna meditacija, teško zlou-
potrebljavajući Joga terminologiju (Mantre, Diana, Samadhi…) već desetljeći-
ma, živi na lažima o Sidi letenju, na tečajevima se zarađuju milijuni, na prijevari,
a još nitko nije poletio! Himalajski jogiji ukazuju na to. TM „meditacija“ je poti-
skivanje problema; u 20 min., dok ponavljate slog, vi jednostavno prestajete
misliti na problem, ali ga samo potiskujete. Nije poželjno rješavati probleme,
jer klijent mora stalno tražiti pomoć. Sve je teže pronaći pravog Joga maj-
stora, a diplomiranih šarlatana ima na svakom uglu.

Moral i etika nisu isto!:


Npr: – moral vojske, moral hladnokrvnog ubijanja, moral
mafije, nacionalista, lovaca, vegana, mesara, crkve itd., su
pravila ponašanja u zatvorenom krugu. Moral nije općeva-
žeći, nego je pravilo obveznog ponašanja u određenom klanu, pa
se koristi ponekad i kao opravdanje za ubijanje u bratoubilačkim
ratovima…
Etika je općevažeći princip i kritična je prema moralnim
pravilima. Za razliku od morala, koji je različit u svakoj ze-
mlji, pa i u svakoj političkoj partiji, etika je univerzalna – op-
ćevažeća.
Postoji dvostruki moral, ali nikada dvostruka etika!

24
NEKOLIKO PITANJA TALIJANSKE GRUPE
„Giordano Bruno“

45,000 ljudi je spaljeno, prema službenom priznanju katoličke crkve, samo


u Italiji i Španjolskoj jer kao i Giordano Bruno nisu prihvaćali crkvene dogme;
npr, G. Bruno ne prihvaća dogmu „Majke Božje“ itd. Ako je on posmrtno
pomilovan, zašto onda lažna „Majka Božja“ i dalje postoji?
Zašto Vatikan nije bio samokritičan u 1608 do kasnijih 2010 procesa protiv
pedofilnih svećenika u SAD-u? Zašto roditelji i dalje šalju svoju djecu pe-
dofilima? Zašto kršćani prihvaćaju Stari zavjet? Zašto? Kada je sve
neusporedivo bolje i jasnije opisano u Evanđelju?
Kakvi su to „kršćani“ ovi adventisti, jehovi, mormoni i ostali koji slijede Sta-
rozavjetne norme, kao što je nerad subotom itd., koje je Isus definitivno
odbacio!
Zašto niti jedan od „kršćana“, s jednog milijunskog skupa pravoslavaca,
nije znao nabrojati 10 Božjih zapovijedi, iako su svi rekli da je to najvažniji dio
kršćanstva. To uopće nije dio kršćanstva, nego je to dio Starog zavjeta, čiji su
svećenici ubili Isusa, poslije petog pokušaja.
Gdje to Isus kaže, kako umire, zbog naših grijeha? Naprotiv, on je uvijek
ponavljao, kako je svatko, za svoje grijehe, sam odgovoran pred Bogom, a ne
pred crkvenim farizejima. Matej 25:… „Idite od mene vi prokleti, u oganj
vječni.“ „I ovi će otići u muku vječnu, a pravednici u život vječni“.
Dalje Isus kaže: – Luka 13: „Odstupite od mene svi, koji nepravdu činite!“
Zašto su „kršćanske“ crkve zabranile rad jedan dan u tjednu, kad je Isus svaki
dan radio i to propovijedao – rušeći i ovu „božju“ Zapovijed! Gdje je zapisano
u Evanđelju, da se jedan dan u tjednu ne smije raditi?
Marko 2,27–28: „I govoraše im: „Subota je načinjena čovjeka radi, a nije čo-
vjek subote radi.“
Luka 6,9,10: Isus – „Da vas zapitam: što valja u subotu činiti, dobro ili zlo?,
održati dušu ili je pogubiti? I pogledavši na sve njih reče mu: pruži ruku svoju!
A on učini tako, i ruka njegova posta opet zdrava.“
25
Crkve zabranjuju rad, da bi one profitirale „radeći“ baš tog dana!
Kršćanstvo nestaje, kada su vlasti na južnim prilazima Rima (via Apia), ot-
krile katakombe s kršćanskim zajednicama i likvidirale ih na nezapamćeno
okrutan način! Kilometrima na tom putu (via Apia), križ do križa, svi su kr-
šćani živi razapeti!
Nakon toga sve postaje „kršćanstvo“: Inkvizicija, bratoubilački ratovi, bi-
znis, barbarski običaji – jaja za Uskrs? Za „vjeru“ je važnije „uživati“ – jesti i piti
– trbuh je Isus i Bog! Na Božić, se „uživa“, čak i do povraćanja… Po čemu
si čovjek, ako samo glumiš humanost, i zašto živiš?
Još jedno pitanje: gdje u Evanđelju stoji riječ „Majka Božja“, ili „Madona“,
ili „Gospa“? U Evanđelju ne postoji niti jedna molitva gdje se spominje
ime Marija! – Sve je to izmišljeno kasnije, za antikriste!
Postoje žene čiste i nevine, koje svoj seksualni nagon pretvaraju u vjeru i oda-
nost Bogu. To se na Mariju ne odnosi, jer je živjela s mužem i bez interesa za
ono što Isus govori…
Još s 12 godina razočarali su Isusa njegovi fizički roditelji; Luka 2,48–
50: „I vidjevši ga, začudiše se, i mati njegova reče mu: „sine, što nam to učini?
Evo, otac tvoj i ja sa strahom te tražimo“. A on im reče: zašto ste me tražili?
Zar ne znate, da meni treba u onom biti što je oca mojega. I oni ne
razumješe riječi što im reče.“
Isus ne prihvaća krvno srodstvo! Naprotiv, osobe bez duhovne vrijednosti
nisu njegova istinska braća i sestre ili otac i majka. On svoju majku oslovlja-
va stalno „ženom“, kao i svaku drugu ženu.
Marko 3,32–35: „… / narod sjedaše oko njega: – rekoše mu: eto mati
tvoja i braća tvoja i sestre tvoje vani pitaju za tebe I odgovori im: „Tko
su moja majka i moja braća?“ I pogledavši uokolo na narod koji sjeda-
še, reče: „evo, to su moja mati i moja braća! Jer, tko vrši volju Božju,
taj je moj brat i sestra moja i mati moja.“
Majka i braća čekaju vani, i ne žele čuti, što to Isus govori, nego, smetaju
ga namjerno svojim pozivima.
„Sveta majka“ se javlja s komercijalizacijom Evanđelja na Koncilu u
Efezu 431., tj 400 g. kasnije. Još kasnije, na Koncilu 553. u Istanbulu
„definirano je“ njezino djevičanstvo.

26
Na Koncilu 787. odobreno je njezino štovanje kult „Hiperdulija“ i njezino
likovno prikazivanje – drugim rječima – idolopoklonstvo. 1854 godine,
crkva izmišljava dogmu o Bezgrešnom začeću.
Nedavno, 1950. godine, izmišljena je dogma, kako je Marija uzletjela
na nebo – 2000 godine poslije evanđelja? – Koje ruganje s istinom!?
Ova „žena“ Isusa nikada nije poželjela razumjeti, pa se zato na kraju i povukao
od nje: Ivan 19,25: „Kod križa stajahu mati njegova i sestra njegove majke,
Marija Kleofina, i Marija Magdalena, a Isus vidjevši majku i učenika pokraj
nje, kojeg je volio, reče majci: ženo, eto ti sina! Potom reče učeniku; eto ti
majke! l od onog časa uze je učenik k sebi.“
Mariologija je „znanstveni“ dio teologije jer se „čuda“, koja je Marija
učinila, „znanstveno“ istražuju? „Znanstvenici“ „dokazuju“ kako „maj-
ka božja“ sprječava i globalno zatopljenje? Iako ledenjaci nestaju,
„vjernici“ u to ne vjeruju? Papa Vojtila je izražavao zahvalnost Mariji (ne Isusu),
što tako pažljivo brine o njegovom životu i zdravlju, ali imao je još 120 liječnika
i 12 konzultanata?… Od – do: – svi su vjernici na riječima… Vojtili se pripisuje
zasluga za razbijanju Jugoslavije, jer je pred cjelim svjetom, godinu dana prije
pocetka rata, obecao hrvatima priznanje, ako ju razbiju!
Što je danas još preostalo od kršćanstva? Rimska poslovica kaže: „Ako
nema ljudi, koji tragaju za prijevarom, nema ni prevaranata!“
Izgovaranje uzalud ime Boga je zločin! – crna magija! – stoji u svetim
knjigama…
Ponekad baš krivnjom crkve, čuje se po krčmama, pisoarima, pa i student-
skim zahodima u Hrvatskoj; dok se netko u WC-u napinje da oslobodi trbuh,
ako čuje prijatelja u hodniku zagrmi: Bog!, Bok!, Bog ti pomogao (pomo-
sbog)! – A TO JE NAJGORE RUGANJE S BOGOM… jer druga Božja
Zapovijed glasi:

„Ne spominji uzalud ime Boga!“

27
JE LI MOJSIJE BIO EHNATONOV UČENIK?

Sve ukazuje na to da je Mojsije učio monoteizam od Ehnatonovih uče-


nika. Autor Bill Manley, 2003, London, također piše o toj problematici.
U 10 zapovijedi Starog zavjeta, nalaze se jednaki odnosi glede obitelji i mono-
teizma kao i kod Ehnatona, ali puno prije Mojsija i puno prije početka sastav-
ljanja Starog zavjeta. Od 39 različitih spisa, koje Židovi prihvaćaju kao od Boga
nadahnute.
Puno ranije, još kod starih Egipćana, nailazimo i na šesto kraku zvijezdu,
kao i riječ „amen“. Ključna riječ u Starom zavjetu – „amen“, su nosili puno
prije faraoni. Ehnaton se je zvao Amen – ofis IV.
Otto Neubert piše: „Arheologija još nije načisto s točnim vremenom bo-
ravka Židova u Egiptu.
A i Mojsijevo podrijetlo je još sporno. Vjerojatno je odgojen na dvoru fara-
ona… Mnoga faraonska imena završavaju sa „mose“; Kamose, Amenmose,
Thutmose, pa je moguće, da je Mojsije (Mose), svoje ime izveo odatle, kako bi
naglasio svoj autoritet.
On je naviještao Boga bijesa i osvete… Uskoro se oslobodio mnogoboštva i
propovijedao božanstvenost jednog jedinog Boga, kao što su to i Ehnatonovi
učenici njemu prenijeli.
Tako je revolucionarna religija Ehnatona ipak konačno urodila plodom,
jer kasnije su se i Rimljani usprkos svom štovanju mnogoboštva sve više i
više okretali štovanju Boga sunca Mitre… sve je to već postojalo, kada je
Isus ugledao svjetlo svijeta.“

Da li je Isus isti „duh sunca“, kao i Ehnaton,


kojeg su ljudi, još jednom ubili?

28
TKO JE EHNATON?

Najznačajniji egipatski faraon je Ehnaton, otac Tutankamonov. Po onome


što je ostvario, u svom kratkom životu za današnju i buduće civilizacije, mož-
da je i najznačajniji čovjek uopće.
Za vrijeme cca. 20 godina proveo je nekoliko promjena koje važe još i da-
nas; u umjetnosti, arhitekturi, religiji itd. No najveću promjenu, Ehnaton je
proveo realizacijom etičkih (humanih) principa, kao što su socijalna pravič-
nost, poštivanje istine i svakog čovjeka u tadašnjem egipatskom društvu.
U cjeloj svjetskoj povijesti teško da bismo naišli na tako hrabar, inteli-
gentan i human pokušaj.
Sažeto, učenje „sunčanog duha“ glasilo je:
„Sve oko nas potječe sa sunca. Energija, život, sunčevo svjetlo, prema
kojemu se život odvija… ja ga zovem Aton.“ (Ehnaton)
Sada, kad idemo prema sredini 21 stoljeća, Znanost „dostiže“ Ehnatona od
prije 3500 god.:
„Sve oko nas potječe sa sunca. Energija nafte i ugljena. To je sunčevo
svjetlo iz biljaka uginulih prije više milijuna godina. Nafta i ugljen kon-
centrirano su sunčevo svjetlo. Fotosinteza je proces u kojem biljke
upijaju sunčevu svjetlost!
Do jučer nitko nije znao da život oko nas potječe sa sunca“… (Prof. dr.
E. Rogerson, 2009 god.)

29
IIZ KNJIGE „TUT-ENCH-AMUN“
OTTA NEUBERTA – ARHEOLOGA
I EGIPTOLOGA

„Amenofis IV, zvan Ehnaton, koncipirao je ideju svjetskog vladara, kao stvo-
ritelja prirode, koji svojim djelima iskazuje ljubav, to je Bog Aton „otac i majka
svega“, i zahtijeva, da se vjeruje u njegovu brigu za sve ljude bez razlike.
Faraon zahtijeva od svećenika, u jednom dekretu promjenu: – „Egipćani!
Naš narod je sputan idolopoklonstvom i štuje mnoštvo bogova. Ali ja objav-
ljujem da nema božanstva, koje bi željelo biti štovano krvlju, ubijanjem
i prinošenjem žrtava; odbacite kult mnogoboštva!
Slijedite moje učenje! Dajte da budemo jednaki ljudi, prije no što nas
smrt izjednači!
Svećeničke škole se zatvaraju, jer svećenici nikad nisu bili sluge Božje.
Njihovo je učenje zabluda. Odbacite ga!
Ja zatvaram sve Amonove hramove, izvore svećenstva. Svećenici se sada
mogu tužiti, i biti izvedeni pred sud, kao i mi ostali.“
Nešto slično do tada se nije usudio reći niti jedan faraon! Cijeli se Egipat
uzbunio. Neraskidivom se činila povezanost s bogovima. Tu vezu je Ehnaton
želio prekinuti. Na mjesto straha trebalo je stupiti povjerenje, na mjesto bojazni
pred onostranim, radost ovostranog.
Čovjek treba živjeti u istini, i u jednostavnosti, baš kao i sam faraon.
Skromna i jednostavna je i supruga Nefertiti, kao i njen suprug. On je narodu
zabranio klečanje pred njom. Oboje žive u sretnom braku, faraon je raspu-
stio harem. Isto je očekivao i od ostalih.
Ehnaton je govorio: „Postoji samo jedan Bog koji prebiva u svemu što živi i što
se kreće“, svi ostali bogovi su lažni bogovi.“
Zatvorio je mnoge hramove, koji su imali samo još karakter sakralnih borde-
la. Pravi životni obrat bi trebao biti poštovanje Boga, a ne procesije, zato
je zabranio povorke.

30
Oslobodio je sve robove. Bodrio ih je, da sada stvore prave zakone, u koji-
ma bi vrijedila istinska pravda, i sve ljude učinila braćom.
Amen-ofis je tražio da se prizna moć Sunca i da se vjeruje u njegovu očinsku
brigu za sva bića bez razlike. On je gordim Egipćanima dao dobru lekciju
time što je ukazivao na sveobuhvatnu ljubav i da je nabrajajući naro-
de na prvom mjestu, ispred Egipćana, spominjao pobijeđene Sirijce i
Nubijce.
Faraon je odlučio, da se i životinjama omogući zaštita i pravičnost. U
nabadanju riba i hvatanju ptica vidio je mučenje životinja i zato ih je zabranio.
Također je zabranio klanje životinja. Životinje za vuču, kojima je u rudni-
cima i kamenolomima življenje bilo okrutno, poslane su na najbolje pašnjake.
Što je Ehnaton želio sebi, želio je svim ljudima, i svim živim bićima.
On je obustavio sve raskošne gradnje, a podizao brojne narodne na-
stambe. Svaka nastamba imala je svoje mjesto za kuhanje i svoj nuž-
nik. Prvo radničko naselje u svjetskoj povijesti moglo se naći u Amarni.
Ehnaton je vodio revoluciju bez prolijevanja krvi. Raspustio je vojsku i proglasio
vojnički stalež najnižim. Poučavao je: ratovi nisu Božja volja niti je oružje
Božji alat, imperij je zato raspušten. Ehnaton je opozvao sve okupacij-
ske trupe i guvernere, koje je usporedio s pokvarenim lopovima.
Ehnaton je jednim potezom pera ukinuo pravo vlasništva i zemlju dao seljaci-
ma. Svi liječnici su bili upućeni, da gledaju jeli sve u redu u bijednim četvrtima.
Donio je još jedan dekret: bez rada nitko nije mogao postati bogat. Go-
njeni su, međutim, bili oni, koji su primali i plaćali svećenike, jer i svećenici su
trebali konačno raditi nešto korisno.
Sakupljači poreza dobivali su batine, ako su narodu otimali previše
žita i stoke. Isto se događalo i sucima, koji su nepravedno sudili ili bili
potkupljivi.
Ehnaton je inicirao povratak u dobrotu i nije želio krvoproliće.
Ehnaton je bio prvi pacifist čovječanstva.

31
Pogreška je bila, što masa poniženih nije znala što započeti; nedo-
stajalo je razumijevanje; radije se predavalo besposličarenju i oponašalo
život bogatih. Žene su htjele biti fine, a haljine su im sličile onima otmjenih:
gornji dio tijela otkriven, a od pupka nadolje do koljena kratko i prorezano, da
su djelovale bestidno.
Čarobnjaci i proricatelji su u službi svećenika najavljivali veliku nevolju. Sve-
ćenici su pozivali na sveti rat, te u ime boga Amona dijelili oružje.
Čak je osobni liječnik postao izdajnikom. Na zapovijed svećenstva, svom
je kralju dao „lijek“, zapravo otrov! Zadnje riječi umirućeg su bile:
„Carstvo vječnog ne nalazi mjesta unutar zemaljskih granica. Sve se
vraća na staro; Strah, mržnja i nepravda opet će vladati svijetom, a lju-
di će ponovo trpjeti. Bilo bi bolje, da se nisam ni rodio ni vidio sve zlo,
koje se događa na zemlji.“
Ispred Amonovih hramova urlali su ljudi opet kao stoka. Robovi su izno-
va morali lomiti kamen za hramove raznih Bogova. Od socijalne pravde jed-
nog Ehnatona, ništa nije ostalo.
Narodu su opet nuđene šarene procesije; Bogovi i relikvije štovani su
ponovo. Jedan veliki svećenik postao je zapovjednikom vojske, koja je
opet krenula u rat protiv drugih zemalja.
Svećenici su opet bili u svom elementu, sudili su, kažnjavali i ubijali,
sve u ime svoga „boga“ – Amona.

32
Sudbina želi, da mir, sloboda, istina i pravda, budu izborene i obranje-
ne zalogom života. Na tom načelu počiva postojanje života do današ-
njeg dana. Toliko malo može opstati moć bez kulture, koliko i kultura
bez podrške moći. Pješčane dine u pustinji, koje su prije 3.350 godina
pokopale jedan lijep san, svjedoče o ustrajnosti toga zakona.
Na stjenovitim klisurama pustinje Wadi nađen je Ehnatonov grob. Natpis glasi:
„Želim biti pokopan u istočnom gorju“. Dakle ne više na zapadu, kako je
bilo obično, nego u susret izlazećem svjetlu – Boga oca. „U 6. godini vla-
davine, u 4. mjesecu i 13. danu bilo je njegovo veličanstvo prvi put u gradu
svjetla, čije je ime glasilo: „Aton je zadovoljan“. Njegovo veličanstvo ušlo je
u srebrnozlatna kola; vukli su ih vatreni konji. Tu je prisegnuo, da bude
predan istini i pravdi zauvijek.“
Ehnaton je imao dva sina: Mlađi, Tutank-aton je postao faraon, bilo mu je
dvanaest godina.
Sada što je pravo, odlučivali su svećenici. Svećenici i svećenice ponovo su
bili iznad zakona; nisu više smjeli biti kazneno i pravno gonjeni. Zbog
osnaženja državnog ugovora – car i carica morali su promijeniti svoja
imena u Tutank-amon i Evhes-amon.
Bilo je strašno! Amon, glavni od „bogova“ svećeničke dominacije nad isti-
nom i pravdom, ponovo je „oživio“!…

33
PRINCIPI EHNATONOVOG UČENJA
Jedna promjena, koja Ehnaton uvodi, po prvi put, bila je da je Bog –
izvor života, jedan, te zabranio njegovo korištenje u množini.
Ni riječi „majka“ nema u božanskom svijetu. Bog je „otac i majka“ istovre-
meno. On je izvor svih energija, čiji je zbroj u Univerzumu jednak nuli.
Ta neutralna sila stvara sve majke i očeve i cijeli kosmos.
Bog (ili Apsolut) je neutralan, nije dualan i sadrži sve polarizirane ener-
gije kao cjelinu, a ne podvojeno kao muž i žena itd. On je princip van
spolnosti, ali je izvor nagona prolaznih živih bića, koja se rađaju i nestaju. On
(ova energija) je kreator svega. Pojam „majka“, je, žena, koja rađa djecu, u
našem, prolaznom svijetu.
„Apsolut“ – nije ni „on“, ni „ona“. U svijetu Apsoluta nema rađanja i
umiranja, jer nema polariteta.
I prije „sunčanog duha“ bilo je mudraca – etičara, ali je ipak on uzor
svih mislilaca, koji su radili na poboljšanju našeg svijeta, u zadnjih
3.500 godina.

Ehnaton je i otac današnje etike te logike.

34
EHNATON – PRIJATELJ I NEPRIJATELJ

Nažalost, ima još puno egiptologa, koji žele diskreditirati Ehnatona;


Philipp Vandenberg u svojoj knjizi „Nefertiti, Ehnaton i njihovo vrijeme“ piše da
je Ehnaton bio „izvjesno, jedna odvratna pojava“. Ali je P. Vandenberg sigurno
vidio glavu Ehnatona u Berlinskom muzeju, od vapnenca. Ona je kao živa i
pokazuje krajne savršenstvo i ljepotu u proporcijama Ehnatonove gla-
ve i lica.
Velike glave, ostale od Ehnatonovih figura imaju veliku bradu i produženo lice,
jer lice, kod visokih figura, gledano odozdola, ima iste proporcije, kao kada se
gleda horizontalno!
Zamislite, Philipp Vandenberg piše: „Izvjesno, još za svog života počeo je
sumnjati u svog vlastitog Boga“?
Čitamo također, u vezi s jednom skicom, gdje se dvije muške figure drže za
ruke, da taj nalaz autoru ne dopušta drugi zakijučak, nego kako da je fara-
on(?) bio s tom skicom u erotskom odnosu“?
Istovremeno, (pazite!) on prezentira figure Ehnatona na jednoj cijeloj stranici
i sam sumnja, dali se radi o Ehnatonu?
Nakon smrti Ehnatona, u poglavlju „Progon grijeha i istrebljivanje laži“, Philipp
Vandenberg pozdravlja novu diktaturu svećenika.
Kada piše o karakteru Ehnatona on kaže da je uvijek djelovao pod
utjecajem svoje majke ili svoje žene. – Naprotiv!, obje su žene potjecale
iz svećeničke obitelji s pravilima, protiv kojih se je Ehnaton borio cijeli život.
Izgubio je ogromnu energiju, da uvjeri obje, da postoji sretniji put sa socijalnom
pravdom i istinom. Nažalost njegova žena i njegova majka, nakon Ehna-
tonove smrti, nisu više podupirale te humane ideje.
Njegovo učenje nije drago onima, kojima socijalna pravda i istina sme-
taju. Baš takvi danas pokušavaju diskreditirati tog uzora ljudske hu-
manosti.

35
SIMBOL HERMAFRODITA

U hermetičkim školama starog Egipta simbol hermafrodita, dvospol-


ca, značio je ljudsko savršenstvo.
Zbog toga su umjetnici Ehnatona prikazivali kao dvospolno biće, gornji dio
tijela muškarca, a od pupka niže, žene. Također je u starom Egiptu vrhovni
duhovni cilj za čovjeka bila seksualna ravnoteža, stanje kada se seksualnim
nagonom uspijeva ovladati u potpunosti. Kada su polarizirane ener-
gije, ženske i muške, kod pojedinca u ravnoteži, kao i u univerzumu,
tada je moguće tu energiju pretopiti u neposredni kontakt s Apsolu-
tom, odnosno Spoznajom, ili u forme koje su daleko iznad seksualnog
zadovoljavanja.
Veliki mislioci i humanisti su to prakticirali: Michelangelo, N. Tesla, M. Gandi,
Isus, Buda, Leonardo i mnogi drugi…
Zašto takvih tehnika nema na internetu?, – Nije to zbog uzrečice; – „Ne bacaj
bisere pred svinje“, ili od straha da se ne bi sve to profaniralo, nego zbog po-
manjkanja interesa. Ove tehnike kod Jogija se zovu „Ujedanje zmije za rep“,
a to je i suština svih religija… Nažalost „porno“ (gnjusno) je puno zanimljivije?

Na našu sreću bilo je ljudi poput Ehnatona, koji nas


podsjećaju, da smo ipak, barem sjena jedne zauvijek
nestale, normalne, ljudske civilizacije.

36
3.500 GODINA NAKON EHNATONA
Zablude ili „religiozne“ navike
Od naših kolega smo primili sljedeće informacije:
U Italiji ima „vrlo religioznih“ ljudi. Petkom je „kršćanski“ post, jede se riba.
Petak je najteži dan za želudac zbog velikih količina ribe. Već sljedeći dan u
subotu počinju se prikupljati masne ribe i druga hrana u hladnjaku za sljedeći
„post“…
Muslimanski post je nešto drugo! Oni ne jedu cijeli mjesec ništa, danju! Ali
navečer nije zabranjeno jesti, pa kompenziraju to uvečer ili rano ujutro. Kakav
je to post, ako ti ljudi za vrijeme 30 dana ponekad ne izgube niti jedan jedini
gram! To je zamjena vremena, naravno uz malo samodiscipline.
„U Izraelu, postoji jedno ekstremno brutalno pravilo kod klanja. Muka
životinja je strašna, sve dok „sva“ krv nije istekla iz vena i arterija, što traje 7
sati! Da ljudi mogu jesti meso ali bez krvi, potječe iz Starog zavjeta, jer
uzeti krv je „zločin-sotonizam“… Ta religiozna tvrdnja o „čistom mesu“ se
ponavlja u spisima, iako svaki zna, da meso bez krvi ne postoji, ljudi glume da
to ne znaju!? I u Izraelu ima etičnih ljudi, koji ne jedu meso, jer se time jede i
krv… Znanstvenici znaju, da nije moguće, izvaditi svu krv iz mesa. U živo-
tinjskom tijelu su milijuni kapilara u svrhu cirkulacije krvi, koje se granaju u svim
pravcima, stoga krv je dio mesa. Samo ako ne jedemo meso, naše je tijelo
čisto i samo onda možemo biti bliži Bogu…
Zašto znanstvenici ne kažu da su te tvrdnje o mesu bez krvi neosno-
vane i da je ovo užasno mučenje životinja prevara, samo zbog jedenja
mesa! U tim vjerskim pričama, nema ni istine, ni tragova humanosti, ni
veze s Bogom! Zašto krščani ne odbace Stari zavjet?
U Aziji ima muslimanskih skupina, koje slave ekstremno brutalne, krvave
rituale žrtvovanja; sa kozama, ovcama itd., u kojima obavezno sudjeluju i
djeca.
Sličnih rituala ima i u Africi i na Tibetu. Po cijelom svijetu ima brutalnih
rituala, koji su strašne, mučiteljski za životinje i bez ikakve milosti. Indijske
Vedske spise mnogi uspoređuju po smislu, sa Starim zavjetom (iako
37
su puno stariji). To su zapravo, isto mješavine tadašnjih vjerovanja i običaja.
Tu nailazimo također na kontradikcije, naprimjer; da bi se svidio bogu, mo-
raš ubiti životinju i pokloniti mu je, (u Starom zavjetu Abraham mora ubiti
sina)… – umjesto „ubiti“ vlastita zla djela i loše navike! (Toga nema ni u
Vedama ni u Starom zavjetu…).
Danas se normalnom, čovjeku smrzava krv u žilama, kad čuje da je iz-
mišljena Vedska „Znanost“ koja podučava TM meditaciju i letenje – levitaciju,
koje može biti „i brže od aviona“… Zašto plaćamo za laž?…
Postoji samo jedan spis, nastao kasnije, sličan po imenu – Ayurveda, koji se
bavi tradicionalnom medicinom, a lišen je crne magije (proljevanja krvi da bi se
svidio bogu i slično), koji je bliži etički čistim sistemima kao što su Tripitaka
Budizam ili izvorna Joga.
Jednom smo sa Svami dew Murtijem, simbolom Himalajske Joge, (liječnik
Nehrua i I. Gandhi) prolazeći Europom posjetili mnoge joga škole i Akademije.
Ne samo u Parizu i Londonu, nego u gradićima poput Basela i Berna. U sva-
kom tel. imeniku – postoji preko stotinu telefonskih brojeva „diplomiranih“
Joga majstora. Ali u razgovoru s njima, nisu znali što je to Joga, Satya, Neti,
Nauli… O čišćenjima tijela i duha nisu ni čuli… ali su znali dobro zaraditi…
U Bombayu je prikazan film: Vidi se europska kraljevska obitelj u lovu. Kralj
i kraljica pomagali su u klanju srndaća i srne. Prikazano je mnogo krvi, ali
atmosfera je bila vesela!? Mlade princeze nosile su radosno vjedra puna krvi,
cca.15 litara Svima je bilo veselo usprkos krvi i užasu umirućih životinja. Nakon
filma u hodniku je zaplakao jedan musliman i rekao: „Što je okrutnije, učiniti
zlo, zbog vjere, tradicije, ili zlo iz zabave“?…
U restoranima Kine možete izabrati živu zmiju za jelo, kuhar izreže nožem
kožu oko vrata, zguli joj kožu, dok se ona savija i muči, još živa… Naše
kolege iz Madrida rekle su nam, da bi i sam predsjednik Španjolske, ako bi
pokušao zabraniti borbe s bikovima, završio kao odrezak bika?
Moramo li iskorijeniti sve okrutne tradicije? – Ako smo humani ljudi
djelujmo odmah, a ne sutra!

Sutra znači – nikada!

38
JESI LI TI PRAVI ČOVJEK,
 ILI SI NACIONALIST?
Jako okrutna je mješavina običaja i nacionalizma. Ljudi zaboravljaju da je kom-
binacija nacionalizma i tradicije protivna svakom napretku. Jedan od uteme-
ljitelja E.U. – Francois Mitterrand, uvijek je ponavljao: „Nacionalizam je rat!“…
jer; za razliku od spolnih i rasnih različitosti nacionalnost se ne može genet-
ski utvrditi, nikako, jer ne postoji, apstraktna je!…
Nacija je umjetna tvorevina, apstrakcija, jer nema skupine s istim genet-
skim karakteristikama, zbog neprekidnog miješanja i silnih seoba naroda. Na-
rod je realnost. Čovječanstvo je narod ove planete.
Vojnici su pitali jednog mudraca: „koja je tvoja domovina? On je odgovorio: –
„Taj mali nedjeljivi svijet“.
Danas, u svijetu unija, federacija saveza itd., država je najzaostalija forma
društvenog uređenja.
Nacionalizam je majka svih fašizama i šovinizama! Nacionalizam
mnoštva je kompenzacija za manjak vlastitog identiteta.
Nacionalisti moraju stalno lagati, mijenjati vlastitu povijest, mijenjati
poruke svojih dobročinitelja iz prošlosti, kao i imena njihovih djela za
opće dobro:- npr. „Jugoslavenska Akademija“ su Hrvati preimenovali
u „Hrvatska Akademija“ Šta bi bilo da talijani promjene ime „Mona
Liza“ u „Talijanska Liza“?
Isus Krist je bio veliki protivnik nacionalizma – primao je učenike sa svih
strana svijeta; To je jasno i po imenima… Juda, Petar, Toma, Filip itd.
Jedan učenik Juda – nacionalist – za svoju „lijepu domovinu“ – ga je
izdao!
Ehnaton je govorio: „Jezik mira je jedan jedini – više jezika, više ratova“.
On je predlagao kreiranje prirodnog, jednostavnog jezika – na bazi dječje
fonetike za sve zemlje, a nacionalni jezici bi ostali samo za lokalnu upotrebu.
Koji bi predsjednik to danas uradio? – SAD? EU? „Esperanto“ nije jednostavan
ni neutralan ali zašto niti jedan drugi, od „pomoćnih“, jezika nije prihva-
ćen? – Zbog nacional-idiotizma!
39
EKUMENA, DIMNA ZAVJESA
ZA RAZDVAJANJE

Ekumenski dijalog „prihvatile“ su crkve, zbog učvršćivanja podvojenosti!


Bez toga one bi nestale, a one to ne žele, ni pod koju cijenu! Ekumena zna-
či, „Zajedničko življenje u jednoj crkvi“, ali recimo samo Adventisti, imaju oko
17,000 crkvica!
Nikome ne pada na pamet spajanje, zbog božanskog jedinstva, … ali svi
glume da to rade.
Između dva brata nema dijaloga, zajedno se živi!
Dijalog Hitlera sa Staljinom izazvao je drugi svjetski rat!
Podvojenost crkava, razdvaja i ljude, a to crkve trebaju! Isus se borio protiv
farizeja, crkvenjaka-pismoznanaca i njihovog licemjerstva.
Koliko su ratova spriječili crkveni „dijalozi“? Koliko je ratova u svjetskoj povijesti
potaknula crkva s izrađenom „miroljubivom“ nacional-koreografijom, te brato-
ubilačke ratove, s mukom, s trpljenjem i bolom, samo zbog vlastitog interesa,
kao što kažu analitičari?
Svi pravedni ljudi, bez obzira na pripadnost, su braća i sestre Istine i
Pravde… Mi možemo u New Yorku doručkovati, u Parizu ručati, a ve-
čerati u Bombaju. Svijet je premali i za jednu zajednicu.
Našem svijetu ne treba više od jedne crkve, crkve Istine i Pravde, koja bi, ra-
dila na uspostavljanju božanskog principa – sveopćeg bratstva i jedinstva svih
ljudi, mir i ljubav, bez podjela i beskrajnih „ekumenskih“ dijaloga…

Da li je ljudima stalo, i tebi, do jednog novog,


pravednijeg svijeta?…

40
DOBRO I ZLO U OBITELJI

Već se u majčinoj utrobi oblikuje sudbina djeteta. Na zdravlje fetusa,


mladog organizma, utječe konzumacija majke. Buduća majka mora se odreći
droga (alkohol, cigarete itd.), krvave (mesne) hrane i trebala bi izbjegavati sek-
sualne kontakte zbog side itd.…
Djeca ne smiju postati seks-igračke oca ili drugih osoba. Jedno prastaro pravi-
lo odgoja kazuje, da se otac treba baviti više sinom, a majka kćerkom.
Svjetski mediji izvještavaju o procesima protiv roditelja, koji su ubili svoju djecu
hranom. Slanim mesom, oštrim začinima i slično, dijete se deblja prekomjerno,
srce je preopterećeno i jednostavno zakaže.
U obiteljima, u kojima su odrasli nacionalisti, djeca trpe pod torturom indok-
trinacija. Dječje glave su pune nacionalističkog otrova i mržnje. Obitelj može
biti i azil za zločince. Obitelj je zatvoreni, privatni krug, bez vanjskog nadzora
i kontrole. Tu dijete dobiva temeljni odgoj i uči se vrijednostima za cijeli život.
Ponekad djeca jednake povijesti, istog jezika, tradicije i imena, uz pomoć rodi-
telja ili crkve mogu se zamrziti međusobno, sve to, zbog krivog odgoja. Samo
jedna nacionalistička riječ, može ubiti dušu djeteta zauvijek!
Crkve znaju, da u svetim knjigama stoji kako je jezik Boga jedan, neutra-
lan, općevažeći, poput matematike i svih znanosti. Zašto ne kažu to? Zašto
potiču izmišljanje još jezika i sukoba? Kao u Jugoslaviji?
Otrovni upliv (vjera uz nacionalizam), prenose odrasli djeci u obitelji. Dijete iz
obitelji bez tih stvari, može biti sretno jer se to kasnije teško iskorijeni.
Odrasli trebaju graditi sretnu budućnost, a ne nacional-vampirizam i bodljikave
žice, za vlastitu djecu i za sebe same! Dok se Ehnatonova ideja o neutralnom
svjetskom jeziku ne ostvari, zlo će dominirati svijetom. (Esperanto nije ne-
utralan).

41
TREĆI DIO – UŽITAK

ŠTO JE UŽITAK?
Što je uživanje? – Sloboda ili ovisnost?
Veliki edukativni sustavi, nažalost, ne prihvaćaju zdravu humanu edukaciju.
Pušenje i upotreba ostalih droga nisu posebno zabranjene u školi. Za vri-
jeme odmora, na mjestima za pušenje, sve više nastavnika i učenika puše za-
jedno. Dilere se smatra odgovornima za ovisnost? Ta „naivna“i idiotska logika
namjerno je stvorena i nameće kako su svi ostali nevini!? Zašto nastavnici i
roditelji GURAJU DJECU U PROPAST!? Droga ne spada u školski program!
Zlo se čini namjerno, svjesno!
Zašto roditelji ne prijavljuju dilere? – To je poznata stvar, i zločin! Zlo-
činci čine zločine. I tako od koljena na koljeno, nikad kraja…
Nastavnici ili roditelji, ponekad čak i prisiljavaju djecu na fizičko isprobavanje
kondoma. Ta aktivnost je gora od pedofilije, jer se tom seks-„edukacijom“ po-
buđuje bolesna fantazija, a stimuliraju se i žlijezde s unutrašnjim lučenjem.
Djeca se bombardiraju seksom što je štetno! Ono što je „porno“ ili gnju-
sno, postaje normalno. Mladom čovjeku se nameće da je seks sve na
svijetu, preko dosadnih pornića, gdje su ljudi „goli kao crvi“, kako kaže
A. Celentan. U svakom marketu „civiliziranog“ svijeta – milijarde kondoma?…
Naša „civilizacija“ ima primitivan „osjećaj“: ukus za krvavu hranu; i mode-
ran „osjećaj“ za miris s onu stranu stakla, ili za užitak u seksu preko gume.
Životinje ne vode seks sa kondomima. Goveda ne mogu normalno živjeti s
komadima mesa u trbuhu.

Tko je kriv za kravlje ludilo? – Krave ili „dvonoge krave“?

42
ŠTO JE SLOBODA?
 – Neprirodan život, droga, gurmanstvo?

Gdje u Svetim knjigama stoji sakrament o braku homoseksualaca?


To je pitanje za razne „kršćanske“ crkve u Americi i sjevernoj Europi?
Dali su baš svi u tim crkvama antikristi?… ili možda čekaju onaj dan, kada
će i muškarci početi rađati.
Zašto je širenje side počelo među homoseksualcima u Los Angelesu?
Zašto baš neprirodnim-perverznim seksom?
Zato što debelo crijevo nije namijenjeno spolnom odnosu, njegova je
struktura fina. Na površini su kapilare – krvne žile i zaraza se smjesta
širi!… Crijeva upijaju hranu… ali još više zaraze!
Prave lezbijke nikad nemaju spolni kontakt sa suprotnim spolom. Drugo kod
lezbijki je redukcija seksa!
Zašto znanstvenici ne kažu da su današnje lezbijke, zapravo sve-zbijke?
Mi obično zaboravljamo drugu, finiju, ali još perverzniju ovisnost. Gur-
man (sladokusac) je rob želuca, s izgubljenim osjećajem za okus pri-
rodne hrane! On samo ima „osjećaj“ za neprirodno dodanu sol, za oštre zači-
ne, šećer itd. On je o želucu potpuno ovisna osoba, koja više jednostavno ne
može živjeti na normalnoj hrani, bez dodataka. „Sladokusac“ je osoba,
koja nije zdrava; ima visok krvni tlak, slabo spava, ima bolove u zglobovima,
dijabetes, giht, kolesterol…
„Sladokusac“ ne zna, sto je post, pa zato ne može doseći pravi užitak hrane!
– nikada.

Gurman živi – da bi jeo.


Zdrav čovjek jede – da bi živio.

43
KOJU VRIJEDNOST IMA JEDAN
MLADI „IDEALIST“?

Samo je jedna opća sloboda, jednaka za sve. Nova tehnološka ovisnost,


uz drogu i seks, su shvaćanja ljudske slobode i sreće. Ali baš „prevencije“
stvaraju ovisnost! Na primjer: mediji bombardiraju mlade ljude s novim pre-
zervativima protiv side itd. Te „prevencije“ imaju za cilj ovisnost. Mediji nikad ne
govore o tome, koliko ljudi s prezervativima oboli od side. Nema odgoja za
etiku, i ne spominje se istina o tome, kako bez kupleraja i homoseksualizma
nema ni side! Danas je „sloboda“ važna! U našoj „kondom-civilizaciji“ – taj
kolosalni seks-biznis (tehnika, seks-pomagala, vibratori itd.) za seksualno
pobuđivanje ima jedan cilj: proizvesti seks-robove, a ne užitak!… u igri su
bezbroj milijardi dolara!
Šuti se o tome, kako je za zdravlje, seksualna kontrola jedina!
Da li bilo gdje u medijima „civiliziranog“ svijeta, postoji mjesto za etiku i logiku?
Mladi žele poboljšati svijet…
Naša delegacija iz Indije, bila je u europskom centru Don Bosco. U ugodnoj
atmosferi razgovarali smo s jednim vođom grupe centra. Izrazio je svoju spre-
mnost, da žrtvuje sve za novi humani svijet, u kojem bi dominirale pravda
i istina. Tada smo ga upitali: – „I svoj život?“ – „Smjesta, ako je potrebno!“
„Život svoje majke“?, kratka pauza… – „Da!“ – „Salamu u tvom tanjuru?“
pauza i odgurnuo je tanjur.
„I tu cigaretu u ruci?“ – napeta pauza… na kraju: – „Oh ne! Nje se ne
mogu odreći!“
Koju vrijednost ima taj „idealist“? – Vrijednost jedne cigarete, salame, ili boce
alkoholnog pića?
Kakvu vrijednost ima predsjednik ili princeza, ako su robovi svinjskog buta,
ili salame?

44
„ŽIVJELA SIDA!“

Poznate „veličine“, kao profesori, liječnici održavali su tijekom posljednjih 30


godina milijune konferencije o sidi i zaradili miliarde na kondom-odgoju. Dali
se sida širi i dalje, baš zbog toga? – Preko 50 milijuna mrtvih! Specijalisti
nikad nisu ponudili mogućnost kontroliranog seksualnog odgoja, koji dovodi
do izlaza iz te mrtvačnice!
Velik dio tih stručnjaka za sidu su „kršćani“, ali nitko od njih nije govorio, niti
pisao o kršćanskoj prevenciji, zdravoj seks-kontroli. Da li je istina, ono
što pokazuju statistike, kako je preko 60% žena u djetinjstvo imalo seks baš
s vlastitim ocem; i to u „civiliziranom“ svijetu; od tih malih djevojčica u odrasloj
dobi oko 1% (?) tuži svog oca. Mi znamo, da je to za malo dijete psihofizički
masakr. Svijet je pun monstruma – očeva i ostalih…
Da li je i jedan od milijardi „kršćana“ pročitao svom sinu ili učeniku ovo: Matej
5,27–29): „Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem!: Tko
god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu.“
To je kršćanska seksualna edukacija!
Naš kolega nam je poslao izjavu prof. dr. Alana Fornasiera, koja glasi: „Sek-
sualni odgoj se gotovo uvijek svodi na seksualnu informaciju, a mla-
dima treba edukativno formiranje. Seksualno informiranje je zapravo
poticanje na spolne odnose i to još mladih, nedozrelih ljudi.
Kao takvo ono je loše, ono je štetno!…“
U današnje vrijeme bi odgajatelji djecu trebali naučiti, kako svaki čovjek brižlji-
vo mora izabrati svog životnog partnera, … Svaka prebrza odluka, može
nas proganjati cijeli život i… upropastiti – a to se stalno događa…
Djeca, čuvajte se seks-mamaca s bilo koje strane, sex nije šala! Zato mudraci
kažu: „Kad idete u seks, gubite čistoću, a promjena osobe je definitivno du-
hovna smrt“!… Što ti misliš o tome?

45
RAJ NA ZEMLJI BEZ „STAKLENIKA“

Neki profesori – psiholozi, iznose svoja mišljenja; Prema njihovom shvaćanju,


roditelji ili nastavnici, ne bi voljeli, kad bi djeca bila pametnija od njih. A kad bi
bilo obrnuto – djeca činila gluposti, bilo bi dobro, jer ih se može imati „u šaci“.
Zašto uložiti i najmanji atom energije u ljude, koji su započeli s drogama, pro-
stitucijom, kuplerajem ili ostalim groznim stvarima i definitivno ne žele otići s
tog puta? Milijarde dolara bacaju se u „smeće“. To nije slučajno!…
Nema novca za univerzalni odgoj milijarde djece protiv droga, alkohola,
cigareta, kupleraja, side itd. Specijalisti znaju, kako će neiskvarena djeca
isto propasti, ali umjesto da to hitno spriječe, rade suprotno: stimuliraju seksu-
alne želje, preko raznih „preventiva“ protiv side, kriminala i droge, koji moraju
postići, jasno, suprotni, razarajući rezultat.
Neprirodan život, proizvodi perverzne kreature. Zlo se čini stalno „pogreš-
nim“ ubijanjem ljudi, okupacijom tuđih zemalja u užasnim ratovima, uz
korištenje milijuna tona bombi. Razaranje životnog prostora na zemlji
i zaštitnog ozonskog omotača, ostavlja čovječanstvo ravnodušnim?…
Gdje to vodi?… Gdje je ljudima pamet?… Dali ti znaš?
Po čemu sam ja čovjek, ako ne reagiram na nepravdu? Čemu služi 22.
četvrti, „Dan planeta Zemlje“? Možda za dodjeljivanje Nobelove nagrade baš
zemlji koja je u Kyotu odbila potpisati protokol za smanjenje „stakleničkih“ pli-
nova? I opet istoj zemlji – Nobelovu nagradu za mir; za slanje vojske u Afgani-
stan i njezine ostale „mirovne“ aktivnosti…

Gdje je ljudima pamet?


Lažni optimizam je smrt za putnike „Titanika“…

46
PITAGORIN GOVOR MLADIMA

Ljubav i pažnja ne pripadaju samo starima. Morate se ponašati prema protiv-


nicima, pa i prema samim neprijateljima tako, da ih brzo učinite prijateljima. A
prema prijateljima gajite ljubav, kakva vas spaja s vašom braćom i sestrama,
tako da vam svi ljudi budu kao vlastita obitelj…
Starijim osobama iskazujte ljubav kao svojim roditeljima, vršnjacima i mla-
đima bratsku ljubav.
Za sve to je potrebna čista duša. Jer upravo mladenačka dob mora stišati
prve, možda i najteže kušnje, ispit ispravnog nadziranja. To je vrijeme, kad
požude divlje bujaju, narastaju do najveće jačine i protjeruju razum.
Stega i čistoća su zapravo osobine, koje bi morala imati oba spola u svim
dobnim skupinama.
Ja međutim mislim, da te vrline koje podrazumijevaju istovremeno zdravlje
tijela i napredak duha, najbolje pristaju mladima, Ne samo zato što čuvaju
zdravlje, nego i zato što povećavaju snagu, bude oduševljenje i pravi smisao
za sve plemenite težnje.
To postaje još jasnije, kada promatramo suprotnost te vrline. Svi stravični
udesi, izazvani su egoizmom, neobuzdanošću i mržnjom.
Ali kako ćete steći snagu i uljudnost?
Ljudi misle, da je u svemu najvažnija spoznaja, a ipak ne žele utrošiti ni vrijeme
ni trud, kako bi ju stekli, Sasvim pogrešno! Zato što tjelesni odgoj, koji je be-
zuvjetno koristan, izgleda na obične prijatelje, koji se brzo iznevjere. Nasuprot
tome jedan školovani duh odolijeva kao pravi prijatelj sve do groba. On ljudima
daje besmrtnu slavu i poslije smrti!

47
Edukacija duha je upravo po svojoj biti to, što se može prenijeti. Jer ostali
oblici kao snaga, ljepota, muškost ne mogu se prenijeti ili mogu samo u manjoj
mjeri. Suprotno tome bogatstvo i snaga moći su prenosivi, ali vlasnik gubi ono,
što je prenio na drugoga.
Znanje i spoznaja, međutim mogu primiti drugi, a da vlasnik ne izgubi ni naj-
manje od svog posjeda. Jednako je tako i s mogućnošću dobitka;
Obrazovanost duha mogu svi steci po slobodnom izboru. U tome leži pred-
nost čovjeka pred životinjom.“

PITAGORINI „ZLATNI STIHOVI“


Tako dugo dok će čovjek živjeti kao istrebitelj nižih živih
bića, neće upoznati ni zdravlje ni mir!
Tako dugo dok ljudi ubijaju životinje, ubijat će se
i međusobno!
Onaj, koji sije ubojstvo i bol, ne može očekivati, da će žeti
ljubav i radost!

48
PARADOKSALNA DEMOKRACIJA ZLA –
 „NIKAKVA LJUBAV“!
U ljudskoj povjesti bilo je pokušaja stvaranja pravednijeg svijeta, Ali mnoštvo
se buni neposredno, bez cilja. Komunizam je uništen od strane siromašnih
radnika, jer su željeli da i sami jednom postanu kapitalisti…
Ponekad agresori razaraju male zemlje, i fiktivnim procesima protiv branite-
lja tih zemalja, optužuju ih kako bi sačuvali svoj obraz. Zašto nema jedinstva
među poniženim zemljama? – Da li je biti marioneta tako ugodno?
Filip II, uz svu ljubav podiže sina. Stvari ispadnu takve da ga sin ubija
atentatom, te siluje majku, s kojom živi. Ubija i svog prijatelja, kopljem u leđa.
Odlučuje se proglasiti bogom: odlazi kod Velikog Diogena: „Učinit ću sve što
želiš“!? – Diogen odgovara: „Makni mi se sa sunca!“ Da li je to, Makedonski,
i zašto se samo mudraci gnušaju nitkova?…
Nešto sa „Zapadnog Balkana“ (iz Ljubljane)
Na internetu je knjiga „Kako sam srušio Jugoslaviju“, gdje S. Mesić
(Hrvatska) opisuje kako je to radio… Miloševićevo: „Nema sreće, bez ljuba-
vi, bratstva i jedinstva“, Mesić okreće u: „Nikakva ljubav“!… U „Večer-
njem listu“: 21. III. 1991: „Nikakva ljubav, nikakvo bratstvo i jedinstvo, nego
interesi!“… – mržnja lako stvara horde nacional-idiota…
Stipe Mesić pušta iz zatvora bogate ubojice i ženu koja je nožem u leđa
ubila supruga, ali ne majku, koja je ukrala 4 kruha za supruga i djecu…
Švicarci su ponosni, jer su životinje zaštićene, ne smijete čak ni dignuti ruku, ili
viknuti na psa – već ste kažnjen zatvorom ili novčano! Istodobno, dok sudac
izriče kaznu, kroz prozora vidite kamion pun životinja, koje se bore na život i
smrt, za prostor, prije klanja! – Sudac to „ne vidi“?…
Dr. E. Kesler, iz Zürich-a bio je u zatvoru, jer je objavio sliku klanja krava u
svom časopisu – VgT. Kesler je također izdao knjigu-dokument „Tierfabriken
in der Schweiz“ o patnjama životinja, u švicarskim tvornicama mesa. Radi se o
okrutnosti bez granica kao i drugdje, posvuda. Mi „humanisti“ to „ne vidimo“…

49
U CIVILIZIRANOME SVIJETU,

gdje se može doći u zatvor, ako viknete na svog kućnog ljubimca, tradici-
onalna okrutnost je u redu: glavu odrubiti ili razbiti čekićem, jezik peradi
izrezati škarama, jer tako meso postaje „bolje“?… Vrat polomiti koma-
dom drveta. Noževi, čekići, struja; „gospoda“ to iz užitka „civilizirano“
jedu, bez grižnje savjesti?!
Djeca, koja vole jahati konje, naučili su „voljeti“ te konje i na tanjuru!? Djeca ne
ubijaju dok ih netko ne nauči. Ne vole meso, ali silom ili trikom, sa strane zna
se tko, ipak se prelome. Tko je istinski ubojica? Onaj, koji ubija zbog posla, ili
onaj, koji to plaća – za sebe i svoje bližnje?
Zašto za ubojice peradi nema suda? – Možda jer suci, za zaštitu životinja,
rado jedu meso peradi.
Milijune nevinih ljudi, iz „sigurnosnih razloga“ policija prati. Ali u srcu „civi-
liziranog“ svijeta, ako netko ubije nekoliko djece, dobiva ime „pedofil“ (tko voli
djecu). Takvi ne vole ubijati odrasle, pa ih suci puste zbog „dobrog ponaša-
nja“…
Za razliku od milijuna nevinih pod pratnjom, sud zabranjuje policiji (pravilo
zapadne „demokracije“) da prati oslobođenog ubojicu jer „ga je kazna očistila“
od grijeha… a djeca i dalje nestaju… (baš u srcu Europe!)
Danas i najhrabriji lječnici i policajci se ne usuđuju spomenuti riječ „preven-
tiva“. – Zašto? – Zbog pravila: „Kriminal dovesti u granice „normale!“? Više
bolesnika, više posla za farmaceutsku industriju!
– Jer možda preventiva (zdravlje) vodi u nezaposlenost?…
S. Rudan, poznati liječnik i humanist, u 90 godini života, došao je do slje-
dećeg zaključka:
„Ljudi imaju sve, samo ne ljubav i savjest.“

Gdje su ljudi s ljubavi i savješću, da bi zajedno, nešto


promijenili? Diogen nije uspio takvog pronaći, tražeći ga
sa svijećom, po danu…
50
ČOVJEK IMA 2 IZBORA U ŽIVOTU:

1. Smjer želja (tako zvanog „osjećaja“):


Ludilo, euforija i depresija su nestabilne, tamne strane ljudske psihe,
To bezumlje ne može biti zadovoljeno, jer svaka ostvarena želja rađa dvije
ili više, a one opet stvaraju nove… Opći tehnički razvoj donosi nove bolesti
i ludila, a ne smanjuje ratove i nesreće, jer robuje nagonima, i sve više služi
zadovoljavanju neopravdanih ljudskih želja. Medicina pored liječenja, služi i ne-
prirodnim stvarima, npr. da žene postanu muškarci i obrnuto. Dakle, medicina
danas robuje i nezdravom životu. Računalo danas može izračunati sve; ra-
zornu moć neke bombe, kako okupirati neku zemlju ili broj gladnih, ali nikada
kako prekinuti rat i glad u svijetu, jer egoizam i zlo gospodare nad zdravim
razumom.
2. Smjer potrebe (razuma, suosjećaja):
Svijet slobode, duboki osjećaji bez ludila ovisnosti. Svijet slobodnih ljudi,
koji žive po svojoj savjesti. Stabilnost, ravnoteža, sklad, logika, ljubav i zdravlje.
Taj se smjer se može zadovoljiti, jer je pod kontrolom razuma. On vodi ka
sretnom životu, ostajući uvijek u granicama ljepote i sreće.
Zločin, kazna i novac
Mnogi kažu da je novac zločinac. Danas se novcem kupuje sloboda. Već je
Mojsije, u Starom zavjetu stoji, bacio mnoštvo Židova u provaliju, jer su se
klanjali zlatnom teletu – novcu, umjesto Bogu, i jer su se prepustili kupleraju i
alkoholu. On je vjerovao kako je time uništio obožavanje novca, umjesto Boga,
i to ne samo kod Židova, nego i šire.
Da li je uspio? – Nažalost ne! – Novac je danas „Bog“ i nesreća – „lju-
dima“ naše „civilizacije“… Sada smo svi postali «židovi» iz Starog za-
vjeta, koji su se klanjali Zlatnom teletu, a nigdje Mojsija, da nas sredi…

51
KAKO SE POSTAJE ČOVJEKOM?
l. Poslanica Korinćanima 13, 1–3: „Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđe-
oske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči. Kad bih
imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih imao svu
vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao – ništa sam! I kad bih
dao sav svoj imetak i kad bih predao tijelo svoje da se spali, a ljubavi ne bih
imao – ništa mi ne bi koristilo…“ „ljubav se ne raduje nepravdi, a raduje
se istini…“
Čovjek, ako nije human, ne reagira na nepravdu, pa s time je prihvaća
i podstiće.
Po čemu sam ja čovjek, ako nisam etičan? Anatomski izgled nije dovoljan
dokaz za čovjeka!
Put ka spoznaji
Najveći mislioci i filozofi od Ehnatona do Vivekanande su podučavali, kako je
moguće doseći Spoznaju i istinski Užitak, ako savladamo našu vanjsku i
unutarnju prirodu.
Postoje 4 načina:
1. Trud – požrtvovnost do iscrpljenja za opće dobro
2. Vjera – nesalomljiva, u moć Istine i Pravde
3. Gospodarenje – nad instinktima i željama
4. Filozofija – traganje za Istinom i tajnom života
Prvi princip je suština i može biti samostalan, ali i kao dio svakog od ostalih.
Poučavanja, dogme, rituali, knjige, crkve, meditacije, čaranja i ostalo, su nebit-
ne pojedinosti, ponekad i prepreke…

52
ZAŠTO DIOGEN
 NIJE NAŠAO ČOVJEKA?

Čovjek ne sljedi princip humanosti, nego bira emocije! Laže sebe kako
voli prirodu, ali radi poslove, koji ju uništavaju! Ne voli životinje, ako je groblje
životinjskih leševa, ili se šminka kremama vivisekcije, ili tolerira one koji to rade!
Čovjek se ne rađa, nego se čovjekom postaje, etičkim usavršavanjem!
– Ne možeš mijenjati svijet, ako ne mijenjaš i sebe. Toleriranjem zla, mi ga
kreiramo! Ubijamo ljudsku prirodu- genetski modificiramo hranu, žene postaju
muškarci i muškarci žene …
Svaki mesar može biti vegan; oni nemaju princip „ne ubij“; – nisu zabranjene
droge, alkohol, cigarete … „Ljudska prava“ imaju svi: – mesari da vječno kolju,
a kreteni da vječno potpisuju peticije …
Apeliram na ljude da ne koriste rijeći kao što su „vegan“, „vegetarijanac“ i
slično, nego „čovjek“, „prirodan“, „human“, jer u suprotnom neljudi imaju taj
prostor, nazivajući se „ljudima“.
Pomoć životinjama je nemoguća, ako se ljudi ne promijene – jer su oni
izvor zla! – Slati životinje u nepoznate ruke ne rješava problem. Sve je to opisa-
no u knjizi „Edukacija čovjeka“– u scribd.com – Istina, ove knjige možeš pre-
nositi ljudima, samo do puberteta-djeci, jer su starije generacije zatrovane do
kraja. Treba formirati neprofitan svjetski centar ili više njih, na bazi etike, logike,
i socijalne pravde. Ovaj svijet moramo promijeniti mi, sada, mudrim akci-
jama i edukacijom. Treba ujediniti sve humane grupe – bez imena, podjele,
zajedno smo jači.

53
DOBRO MORA JEDNOM POBIJEDITI!

Zašto nema niti jednog centra na svijetu za povezivanje humanih ljudi?


Zašto nema niti jednog centra na svijetu za humanu, ljudsku ishranu?
Borba za pravičnost i istinu je dobra, ali nikad borba protiv nesebičnog
čovjeka!
Poduprite svakog borca za istinu i pravdu, jer bez toga nema ni prav-
de, ni humanosti!
Ako si Čovjek, makar i sam, imaš pravo, nisi uzalud rođen!
Nikada, tolerancija za prevarante, licemjere i sve one, koji grade svoj
život, na tuđoj nesreći!

54
Borba protiv zla!
Dobro mora jednom pobijediti,
A u tome je i smisao života!

Možda baš tebi pripada čast da budeš u VODEĆOJ grupi, kojoj je sudbina
odredila da pomogne poboljšanju našeg svijeta.

Puno pozdrava
Teosatya centar
Chenai

55
Knjiga obuhvača cjelokupni ljudski život, a hrana
je samo mali djelić na početku.

Knjiga je napeta i provokativna i pruža nove mo-


gućnosti za razmišljanje, nepoznate do danas.
Namjenjena je onima koji traže nova uzbuđenja,
ali uz najmanje štetnih posljedica za sebe.

Sadržaj knjige bavi se osnovnim problemima, od


hrane, seksa i načina života, do aktualnim poli-
tičkim i društvenim temama, poput religije, vjere,
terora i terorizma, demokracije, slobode, mora-
la, etike, side, sreće, socijalne pravde. Sve se to
pokazuje na novi način, drugačije od klasičnog
tumačenja.

To je višegodišni rad, različitih mislilaca, futurolo-


ga, filozofa, znanstvenika, humanista i naprednih
duhovnika, uz koriščenje svu spoznaju zadnih
cca. 60,000 godina u izvornom obliku.

Knjiga zadire u duboku prošlost, i putuje do da-


leke budućnosti ljudske civilizacije i treba čovjeka
isprovocirati na razmišljanje kamo idemo i po-
boljšanju svijeta, u kojem živimo. Posebno je za-
nimljiva političarima, i naprednim ljudima, mlade
generacije.

ISBN 978-3-9524566-3-7
201602 sr

Protestanski Teosatya Centar, Chenai