You are on page 1of 1

Kulturni Centar “Kralj Fahd” 27.11.2017.

Ispit iz Programiranja 1

Upute za ispit:

Kreirati na desktopu folder sa svojim imenom i prezimenom. Svaki zadatak koji uradite
kopirajte u tekstualni dokument pod nazivom zadatak_brojZadatka i spremite u prethodno
kreirani folder. Pristup internetu nije dozvoljen. Komuniciranje sa drugim polaznicima koji rade
ispit nije dozvoljeno. Ukoliko polaznik prekrši neko od navedenih pravila biti će diskvalifikovan
sa ispita bez mogućnosti izlaska na popravni ispit. Dozvoljeno je dodavanje novih funkcija i
izmjena postojećih. Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratiti se prisutnom osoblju.

1. Napisati program u kojem će korisniku biti omogućen unos najmanje trocifrenog broja.
Ukoliko je korisnik unio ispravan broj izračunati sumu prve i posljednje cifre. Npr. Ako
korisnik unese broj 123456 rezultat unosa će biti broj 7. Koristiti funckiju:
a. int SumirajPrviIzadnji(int broj) [25 bodova]

2. Napisati program koji će tražiti od korisnika da unese 10 karaktera. Program treba da


ispiše koliko je uneseno velikih slova, koliko malih, a koliko ostalih karaktera.
[25 bodova]

3. Napisati program u kojem korisnik unosi mjesec i godinu, a program treba da ispiše
koliko mjesec ima dana u navedenoj godini. Uzeti u obzir da februar u prestupnoj
godini (svaka četvrta) ima 29 dana. Koristiti funkciju:
a. int BrojDanaUmjesecu(int mjesec, int godina) [20 bodova]

4. Napisati program u kojem ćete omogućiti korisniku unos broja većeg od broja 9.
Program treba da okrene redoslijed cifara broju, ispiše taj broj i sumira njegovu svaku
drugu cifru gledajući broj zdesna. Npr. Ako korisnik unese broj 123456, rezultat bi bio:
654321, suma svake druge cifre je 12. Koristiti funkcije:
a. int OkreniRedoslijedCiframa(int broj) [15 bodova]
b. int SumirajSvakuDruguCifru(int broj) [15 bodova]