You are on page 1of 1

MUHAMMAD AMMAR RAZIEN BIN ROHAIZUNIZAM

24 JANUARI 2018.
4 TOPAZ

TEMUDUGA PENGAWAS SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR PUTRA SESI PAGI SIRI 1/2018
Adalah saya dengan segala hormatnya merujuk perkara di atas.
2. Sukacita dimaklumkan bahawa anda telah dipanggil untuk satu sesi temuduga bagi lantikan
tambahan Pengawas Sekolah Kebangsaan Bandar Putra Sesi Pagi Siri 1/2018 yang akan diadakan
pada:
Tarikh : 29 Januari 2018
Hari : Isnin
Tempat : Bilik Aspirasi, SK Bandar Putra
Masa : 10.40 pagi – 1.10 petang
3. Calon yang lulus pada temuduga ini akan diberikan surat tawaran lantikan Pengawas Sekolah
SK Bandar Putra dalam tempoh satu minggu.
4. Keputusan panel temuduga adalah muktamad. Sebarang bantahan dan surat-menyurat tidak
akan dilayan.
.Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


Saya yang menurut perintah,

…………………………………………......
(MUHAMMAD FIRDAUS BIN GHAZALI)
Ketua Guru Penasihat,
Badan Pengawas Sekolah,
Sekolah Kebangsaan Bandar Putra,
Kulai, Johor.