You are on page 1of 1

Institut de Vilafant

Vilafant

Horari setmanal: Grups

3A
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:15

8:30
FiQ 3A MAT* 3A MAT 3A MAT 3A TEC* ATESO
Jordi R Robert C Robert C / Norbert F Robert C / Norbert F Xavier A
8:45 FiQ* LAB
9:00 Jordi R

9:15

9:30
ANG* 3A SOC 3A ANG 3A CAST 3A
Esperanza M Dolors R Esther B David F / Carme S
9:45 BIO* LAB
10:00 Rafel C

10:15

10:30
OP3FR1 3A
10:45 MAT 3A Encarna L CAT 3A SOC 3A ANG* 3A
Robert C / Norbert F OP3FR2 3B Francesca D / Isabel G Dolors R Esther B
11:00 Montse J
OP3Emp 3C BIO* LAB
11:15 Anna P
Rafel C
OP3Mit D3
11:30 Sílvia S

11:45 CAT 3A BIO 3A CAST 3A ANG 3A VIP ART


Francesca D / Isabel G Rafel C David F / Carme S Esther B Feli S
12:00
12:15

12:30

12:45
OP3FR2 1C
CiV 3A EF PAV1 VIP ART Montse J CAT 3A
13:00 Sílvia T Ernest C Feli S OP3FR1 3A Francesca D / Isabel G
Encarna L
13:15
OP3Emp 3B
Anna P
13:30 OP3Mit 3C
Sílvia S
13:45
CAST 3A TEC 3A TUT 3A SOC 3A
14:00 David F / Carme S Xavier A Robert C Dolors R
14:15

14:30

13