You are on page 1of 1

Persatuan Dinamika Eksplorasi, Rujukan Tuan:

Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis Rujukan Kami:


01000 Kangar, Perlis. Tarikh: 26 Jun 2014

Saudara/Saudari,
Ahli Persatuan Dinamika Eksplorasi,
Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis.

Saudara/Saudari,

Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Dinamika Eksplorasi

Sukacita diimaklumkan bahawa Mesyuarat Persatuan Dinamika Eksplorasi akan diadakan


pada ketetapan berikut:

Tarikh : 1 Julai 2014 (Selasa)


Masa : 2.00 petang
Tempat : Pusat Latihan Kokurikulum (PULAKO)

2. Agenda Mesyuarat Agongadalah seperti berikut:

2.1 Ucapan aluan Pengerusi Jawatankuasa Penaja.


2.2 Perbentangan tentang Hala Tuju dan Matlamat Persatuan ”D-EX”
2.3 Pemilihan Ahli Jawatankuasa.
2.4 Membahaskan usul-usul yang diterima.
2.5 Perkara Berbangkit

3. Saudara / saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. Kehadiran amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

Saya yang mejalankan tugas,

...........................................................

(ELLYSUZYLA JERRY KOLIN)


Setiausaha,
Persatuan Dinamika Explorace,
IPGM Kampus Perlis,
01000 Perlis.