You are on page 1of 1

SAINT MICHAEL THE ARCHANGEL CHAPLAINCY

906 39th St. North, Bonifacio Triangle
Bonifacio Global City, Taguig City
882-7174

PRE-BAPTISMAL FORM Contact #
Pakisulat lamang ng TAMA, MAAYOS at MALIWANAG ang lahat ng impormasyong kinakailangan. Ang lahat ng inyong itatalaga sa papel na ito ay
ililipat sa AKLAT NG BINYAG at hindi na maaaring baguhin.
[Kindly write all the information needed legibly. Everything that is written on this paper will be transferred to the BOOK OF BAPTISM.]

DATE OF BAPTISM:________________________________MINISTER:__________________________________________
Petsa ng binyag
NAME OF THE CHILD:______________________ __________________________ __________________________
Pangalan ng bibinyagan Apelyido ng Nanay Apelyido ng Tatay

DATE OF BIRTH:________________ _____ ________ PLACE OF BIRTH:_____________________________________
Kapanganakan Buwan Petsa Taon Lugar ng kapanganakan

Father:________________________________________ Mother:_______________________________________
Place of Origin:_________________________________ Place of Origin:_________________________________
Lalawigan na pinanggagalingan ng angkan Lalawigan na pinanggagalingan ng angkan

Religion:______________________________________ Religion:______________________________________
Present Address:____________________________________________________________________________________
Pangkasalukuyang tinitirhan
Date and place of Marriage: Civil:____________________________________________________________________
Petsa at lugar ng kasal Church:_________________________________________________________________

Principal Sponsors: [Kailangang kasapi ng ating Iglesia ang mga magiging ninong at ninang ng bibinyagan. Godparents should be Catholic.]
Godfather:____________________________________ Godmother:___________________________________
Ninong Ninang
Address:_____________________________________ Address:______________________________________
Religion:_____________________________________ Religion:______________________________________

Additional Sponsors:
Names: Religion: Names: Religion:
1.___________________________ ______________ 1.__________________________ ___________________
2.___________________________ ______________ 2.__________________________ ___________________
3.___________________________ ______________ 3.__________________________ ___________________
4.___________________________ ______________ 4.__________________________ ___________________
5.___________________________ ______________ 5.__________________________ ___________________
6.___________________________ ______________ 6.__________________________ ___________________
7.___________________________ ______________ 7.__________________________ ___________________
8.___________________________ ______________ 8.__________________________ ___________________
9.___________________________ ______________ 9.__________________________ ___________________
10.___________________________ ______________ 10.__________________________ __________________
Regular Baptism Schedule: SUNDAY at 12:00 NN
Note: Kinakailangang magsumite ng birth certificate [na may registry no.]sa tanggapan ng simbahan upang maitala ang binyag na ito sa AKLAT NG
BINYAG. [This baptism cannot be recorded in the BOOK OF BAPTISM unless birth certificate of the baptized is submitted to the church’s office.]
Tonee 882-71-74

Recorded: Book_____, Page_____, Line_____