You are on page 1of 2

CZĘŚCI MOWY ODMIENNE I NIEODMIENNE – TEST

1. Spośród podanych czasowników podkreśl te, które mają stronę bierną. Jak
nazywają się te czasowniki?
- iść, malować, czytać, wziąć, widzieć, myć, pisać, spać, oglądać.

2. Z podanego zdania wypisz wszystkie czasowniki. Określ ich czas, liczbę, rodzaj,
osobę, tryb i stronę.
- Chciałam cię prosić, żebyś podwiózł mnie na stację, bo mam ciężki bagaż.

3. Wskaż zaimki i przyimki spośród podanych:


a) do f) w k) oni p) jakiś
b) tamten g) wy l) za q) jej
c) tyle h) ejże m) czy r) bo
d) na i) sobie n) nad
e) i j) oraz o) więc

4. Zamień cyfry odpowiednimi formami liczebników i wstaw odpowiednią formę


rzeczownika.
a) W czytelni siedziało (7 chłopcy) …………………….……………. i (6 dziewczynki)
……………………………………..
b) Musisz minąć (4 drzwi)…………………….……………………. i (3 korytarz)
……………………………………..……. zanim dojdziesz do naszej piwnicy.
c) (21 uczniowie) ……………………………..……………….. brało udział w delegacji.
d) Dziś będzie emitowany (1234 odcinek) ………………………………………………
mojej ulubionej telenoweli.

5. Napisz łącznie lub osobno:


a) ………………………..(nie) źle to zrobiłeś.
b) ………………………..(nie) bardzo mogę teraz wyjść z domu.
c) ………………………..(nie) zawsze wyjeżdżam na wakacje.
d) ………………………..(nie) najlepiej się dziś czuję.
e) ………………(nie) kiedy chodzę na spacer z ………………..(nie) jakim Kowalskim.
ODPOWIEDZI
1.
Czasowniki przechodnie: iść, wziąć, spać, widzieć.
3 p. (jeden za podanie nazwy i po 0,5 za każdy czasownik).
2.
chciałam – czas przeszły, os. 1, r. żeński, lp. tryb oznajmujący, strona czynna
prosić – bezokolicznik;
podwiózł – czas przeszły, os. 3, r. męski, lp. tryb oznajmujący, strona czynna
mam – czas teraźniejszy, os.1, lp. r. --------, tryb oznajmujący, strona czynna;
6 punktów - 0,5 punktu za wskazanie czasownika i 1 punkt za podanie wszystkich
prawidłowych informacji o nim;
3.
Zaimki: tamten, tyle, wy, sobie, oni, jakiś, jej.
Przyimki: do, na, w, za, nad.
6 punktów – po 0,5 za każde prawidłowe wskazanie.
4.
a) siedmiu chłopców, sześcioro dziewczynek;
b) czworo drzwi, 3 korytarze;
c) dwudziestu jeden uczniów;
d) tysiąc dwieście trzydziesty czwarty odcinek;
6 punktów – po 0,5 za każdą prawidłową formę.
5.
a) nieźle,
b) nie bardzo,
c) niedługo,
d) nie zawsze,
e) nie najlepiej,
f) niekiedy, niejakim,
6 punktów – po 1 za każdą prawidłową odpowiedź.
PUNKTACJA
27 – cel 20,5 – 17 –dst
26,5 – 25 – bdb 16,5 – 13 - dop
24,5 – 21 –db 12,5 – 0 – ndst.